Gusarskij Klub

X

(WINNERS BRACKET)
1/8  1/4   1/2     
     
1
            
   9
     -      -
2
               
       21
     -          
3
           
   10
           
4
                   
           27
                    
5
           
   11
           -
6
     -          -
       22
                
7
           
   12
           
8
     
                   
               30
                   
(LOSERS BRACKET)
  1/4  1/4  1/2  1/2      
              
   13  17
             
                  
       23  25
                 
       -      
   14  18
             
                      
           28  29
               -      -
             
   15  19
             -
           -      -
       24  26
                 -
              
   16  20
             

| | | |
| |


Obratno v prixozhuyu

, ,
.

Copyright , 2008-2009.