------------------------------------------------------------------------
 Оригинал этого текста расположен в "Сетевой библиотеке украинской литературы"
 http://www.ukrlib.km.ru/
 OCR: Евгений Васильев
 Для украинских литер использованы обозначения:
 ╙, ╨ - "э оборотное" большое и маленькое (коды AAh,BAh)
 ╞, © - "i с двумя точками" большое и маленькое (коды AFh,BFh)
 I,i (укр) = I,i (лат)
 ------------------------------------------------------------------------


  Твоя зоря - твоя судьба
  З народних уст  ЧАСТИНА ПЕРША. ПОДОРОЖ ДО МАДОННИ

  Какое странное, и манящее,
  и несущее, и чудесное в слове: дорога!
  и как чудна она сама эта дорога...
  Гоголь

  ЗАБIЛIЛИ СНIГИ

  Все життя Заболотний потiм запевнятиме - i, зда╨ться ровсiм не жартома,
- що найнадiйнiшi люди па свiтi - це дiти. Що навiть життям сво©м вiн
завдячу╨ тому славному степовому народцю - хутiрським хлопчакам, якi в
присмерках знайшли його, повержеiного аса, пiд якоюсь там заячою кура©ною
в степу й па ряднi притяглi© до хутiрця сво©м матерям па клопiт...
  Тi╨© осенi не раз над цим сiрим окупацiйним степом зав'язувались
повiтрянi бо©, не раз i Заболотний з'являвся в цьому небi з групою
"яструбкiв", прикриваючi© сво©х хлопцiв, доки вони бомбили розлеглу серед
рiвнин, захаращену ворожими ешелонами Вузлову. А коли, вiдбомбившись, знов
вiдлiтали на польовий аеродром за Днiпро, полишивши пiсля себе вулкани
вогню, пiдлiтки з довколишнiх хуторiв поспiшали до станцi© дивитися на
розгром, на цю вируючу в полум'© степову Помпею. Зача©вшись но обчухраних
садках, ще не вилопленi до набору хлопцi й дiвчата жагливо, з радiсним
калатанням серця спостерiгали, як лопаються цистерни, як горять по
численiшх колiях розтрощенi фашистськi ешелони, як аж сторчма стають
розпеченi рейки, що по них мали б ©х винозити в той проклятий рейх!
Степова юнь, - хлопцi ще безвусi, дiвчата нецiлованi, - вони душею
вiдчували, що тут, у вогнлх Вузлови©, зараз вирiшу╨ться ©хня майбутня
доля, бо хiба ж не вона ото випружиню╨; з хаосу м'язами покрученого
розпеченого залiза? Додому поверталися збудженi, а подеколи навiтб iз
здобиччю, дiвчата, розшарiлi вiд полум'я та переживань, приносили рудi
грудомахи сплавленого цукру, що, в камiнь поскипавшись, був для них мовби
дарунком вiд сво©х-пiд тих безстрашних за-днiпровських соколiв!
  Ось так одного вечора й Софiйка повернулась додому розпалена, несучи на
шарких щоках що не розвiяний пломiнь станцiйних пожеж, i тiльки ступила в
темрявi на подвiр'я, як Сенчик, менший брат, вискочивши  з  хати,
приголомшив ©© змовницьким, нiби на весь степ чутним, навiишепотом:
  - А в нас льотчик!
  Так наче сказав би: "А в нас народилось дитятко!.."
  У хатi панував шарварок, мати й тiтки хутiрськi когось порали,
обмивали, незвично блиснуло закривавлене тiло юнацьке,  i  Софiйка,
затулившись, з почуттям сорому стрiмголов кинулась iз хати. Притиснута до
грудей ще тепла грудомаха сплавленого цукру аж тут випорснула в дiвчини
з-пiд фуфайки, гупнула в бур'ян край подвiр'я, злякавши брата. Софiйка з
Сенчиком просидiли над тим станцiйним трофе╨м до пiвночi, напружено
чатували вiд нiчних шерхотiв рiдну хату, що вся тепер була переповнена
iншим життям - клопотами про льотчика.
  Згодом-згодом, коли Софiйка вже в ролi сестри-жалiбницi, призвича╨на до
нових обставин, сидiтиме вечорами бiля порятованого, льотчик одного разу
скаже ©й:
  - Таки ж славнi цi вашi хлоп'ята... А жiноцтво!.. Не знайти слiв...
Тiльки чи не занадто гучний розголос пiшов тут про мою персону?
  Дiвчина догадалась, що його непоко©ть.
  - Нiхто не зрадить.
  - Чому ви так певнi?
  Чому? Вона й сама не зна╨ чому. А от певна - i все... Випадок, зрештою,
був рядовий. Скiльки ©х падало тодi на лiси, на степи, на болота, щоб
збсзвiститись назавжди, щоб iще одним смутком похмарити товаришiв десь на
далеких, сповнених марного чекання аеродромах... А цьому ось, ледь живому,
судилося опинитися тут, поблизу Вузлово©, на обшi©угованiм  вiтрами
хутiрцi, що кимось колись був названий Синiй Гай. Хоча який там гай:
окупацiйнi бур'яни шумлять довкруги, кiльканадцять хаток, усiм вiтрам
вiдкритi, туляться серед степу одна до одно©. Тополя та явiр бiля чи©хось
ворiт, традицiйнi вишепьки поза хатами, два-три колодязнi журавлi (на
хвостi в одного здоровезний камiнь-важило, що невiдомо звiдки i взявся
тут, у краю чорноземiв), осторонь хутора ферма, довга, пожолоблена, -
такий це свiт... Чи©сь лiта минали на формi, а багато хто з хутiрських
знаходив собi роботу якраз на станцi©, все життя топтали стежки туди та
вiдтiль, хоча вiдстань чимала, палицею не докинеш. I Софiйка, вiдколи
пам'ята╨ себе, все була по╨днана з Вузловою звивистою польовою стежиною,
бо тато працював на станцi© машинiстом, а життя машинiста вiдомо яке:
вдома не засиджу╨ться, побув i подавсь, знову десь там одержу╨ маршрут i,
як завжди, перед рейсом проходить медогляд... Зда╨ться, працював вiн там
вiчно, звiдти приходив пiсля змiни зi сво©м промасленим сундучком та
гостинцями в ньому, Вузлова ж покликала батька й тi╨© найсумиiшо© ночi
восени сорок першого, коли вiтрюга шаленiв над стеном, а Софiйка, нiяково
попрощавшись потiм довго гналась за батьком, гукаючи в темряву, що вiн
забув свiй годинник... Темрява не вiдгукнулась нiхто тебе не почув чи так
вирiшено було - не почути. I тепер таткiв годинник, гордiсть родинна, iде
та йде собi, пiдвiшений збоку на миснику, мовби ждучи господаря, ведучи
лiк i дням, i секундам. Батько Софiйчин тi╨© осенi новiв один з останнiх
ешелонiв на схiд, повiв уночi, тужливо прокричавши гудком на весь степ.
Нiчого сумнiшого за той прощальний гудок! Поглинули простори найрiднiшу
людину. Так вiдтодi й живе в цiй хатi вiн тiльки смутком розлуки, в образi
безконечного чекання. Скiльки разiв схоплювалась мати вночi вiд постуку в
шибку, а то стукала, виявля╨ться, просто гiлочка вишнi...
  Мати встигла змарнiти, дочка пiдросла, i тiльки ©хн╨ чекання не зазнало
нiяких змiн. А ось вiдколи з'явився тут цей льотчик, знайдений дiтваками в
синьогайських кураях, все вiдчутно змiнилося в Софiйчиному життi. Бо ж ╨
кого рятувати, ╨ кому щорання дарувати свiй усмiх, ╨ за кого носити в собi
постiйний страх i напругу, здригаючись вiд кожного шерхоту вiючi, кожей
повий день зустрiчаючи новою насторогою, острахом та хвилюванням, весь час
вiдчуваючи в душi ранiше не знану повiнь тепла та надiй. Хай i трагiчним
чином, але з'явився вiн з того, iншого, жданого свiту i самою сво╨ю
присутнiстю тут, серед безправних та вiчно ждучих, мовби прискорю╨ тс, що
ма╨ статись. Вiд моменту з'яви льотчика що вiдтепер весь увiйшов у ©хн╨
життя й сумлiння, для хутiрських людей почався iнший вiдлiк часу. Хоч i не
всiх ута╨мничено в цю iсторiю, хоч i не кожному випадало знати, де вiн
зараз, у кого, за чи©м комином його сьогоднi переховують,  одначе
догадувались-таки усi: вiн ╨, ╨ десь тут, постiйно перебува╨ помiж ними,
цей ©хнiй мовби живий талiсман!.. I коли, бува╨, зберуться бiля нього
жiнки, чи©ми зiллями та припарками йому вiдвойову╨ться життя, то навiть у
грубуватих жартах сво©х рятiвниць вiн вчува╨, як багато важить для них
сама його присутнiсть у цьому загубленому в степах, нiякими законами не
захищеному хутiрцевi, де людям i його падiння було мовби доречне й несло в
собi щось схоже на вiдраду. Адже вiн, поза власною волею, дав ©м нагоду
виявити себе, свою сутнiсть, дав змогу, скажiмо, й цим хутiрським
балакухам забути про чвари, згуртуватись, крiзь вдаване невдоволення
виказати свою вдачу й непоказну, але добре йому видиму саможертовнiсть.
Помiчав, як цi артистки вдавано сердились на дiтей: звiдки ви нам його
притягли, цього з обсмаленими бровами, що й ходити пе вмi╨, такий дiстався
нам сокiл! Це ж можуть i нас погубити за нього, всi душi з нас
повитрушують полiца©, якщо тiльки докотиться до них, кого ми  тут
перехову╨м... Та хоч би ж вусатого були знайшли в бур'янах, та щоб менше
дiрок на ньому, а то й полотен наших па пього вже не стача!.. Вiд
буркотливих нарiкань та не надто лякливих перестрахiв рятiвницi його
заскакують думками раз у раз i в день завтрашнiй, i ось тодi виходило, що
льотчик таки ©м не зайвий, бо ж як прийдуть нашi та скажуть: ану
показуйтесь лишень, якi ви тут ╨, може, сякi-такi, а ми вам не сякi-такi,
ми ось кого врятували, ви за це кожнiй iз нас ще й медалю видати могли
б!..
  Одначе до того, уявного, ще треба дожити. А поки що, коли Софiйка
залиша╨ться зi сво©м пiдопiчним вiч-на-вiч, вона просить не ображатись па
тiток хутiрських за ©хнi жарти, запевня╨, що опинився вiн серед людей
щирих, надiйних.
  - Але ж, кажуть, котрийсь тут iз ваших у полiцайчуках ходить?
  При свiтлi каганчика в Софiйки на губi з'явля╨ться вольова, войовнича
риска:
  - Той мовчатиме. Хлопцi йому пригрозили, щоб нiмий був, бо iнакше
станеться то, що з Попом Гапоном. Був тут одi©н такий: никав, вивiдував...
Нашi прилiпили йому прiзвисько: Пiп Гапон...
  - Де ж вiн тенор?
  - Був, та пема. Ви не бiйтесь.
  - Наче й пе з полохливого десятка, однак...
  - Знаю!
  - I справа ж пе тiльки в мо©й особi...
  - Розумiю i це. Перед усiма побсзпскями ви топор нiби наш повпред...
  - О, яка атестацiя!..
  - Так от, i не хвилюйтесь, товаришу повиред... - I пiд щокою дiвчини
трепече смiшок, хоч губенята мiцно студенi.
  Одначе для бiльшо© довiри чи просто щоб розважити льотчика, вона таки
розповiсть. Полiцайчук, про якого вiн пита╨, справдi в природi iсну╨, час
вiд часу павiду╨ться в Синiй Гай. Як ходили до школи, в однiм класi був iз
Софiйкою, i хто б мiг подумати, що аж так вiн знiкчемнi╨ пiд цю лиху
годину? Але ж ма╨ тепер життячко: вiд-коли ту полiцайську ганчiрку на руку
начепив, у вiчнiм перебува╨ страху, нi на деяь пе сходить з нього переляк,
в очах завжди бiга╨ сполоханiсть... Тiтки плюються, мати кляне: "Чого ти
встряв? Хто тебе вiдмивати буде?" Нi, безчестя само в собi кару песе... А
як пiсля склянки самогону розвезе його, тодi цей Вашi-нашi (так його
продражнили хутiрськi) навiть сльозу каятьби перед дiвчатами пустить:
"Знаю, продав дугпу чортам, прийдуть вашi-нашi - повiсять, а за що? Я ж i
зараз ось догадуюсь, що у вас якась тайна, дiвчата, з чимось кри╨тесь вiд
мене, та ж, бачите, мовчу. Нiмий як риба! Невже за таку поведiнку
вашi-нашi потiм хоч трохи не збавлять менi грiха? Ви за мене посвiдчите,
дорогесенькi?"
  Софiйка, розповiдаючи, смiшно iмiту╨ того шепелявого продайдушу.
  - А це якось беру воду, а вiн де взявсь i з-за спиiiиi "Дозволь, я
поможу тобi, Софiйко..." I так скривився жалiбно...
  - Може, вiн просто не байдужий до вас?
  - Та пробував пiдбивати клина, поганець. - I Софiйка, не бажаючи
поширюват©iсь про це, запропонувала: - Вам i сьогоднi щось почитати?
  Бува╨, вона вечорами чита╨ льотчиковi при вогнику блимавки когось iз
поетiв, а коли вiн, зпеможений, задрiмне, ще й пiсля того бiля нього
посидить, тихо чатуючи його сни, льотчицькi, фронтовi чи, може, що
дово╨ннi. А вранцi потiм запита╨:
  - По-якому то ви говорили ввi снi?
  - Невже говорив?
  - Якась мова зовсiм не знайома.
  - Чи не бенгальська? - всмiхнеться льотчик.
  - У вас i таку вивчали?
  Усiм хутiрцем проводжали його. Хлопчашня, ескортуючи сани, з веселим
галасом вибiгла аж у поле, де вiтерець так i струже, бiгли б i бiгли, але
тут ©м сказано було вернутись, бо ж невiдомо, яка цей пбвоз чека╨ дорога,
може, доведеться правити навiть за Днiпро, доки знайдуть сво╨му пiдбитому
соколовi належне пристанище... Гордiсть почувають жiнки, що мають такого
пасажира. I Софiйка душею квiтне: вберегли! Саме рятування льотчика
згуртувало людей, зблизило ©х гостротою небезпеки й силою кругово© поруки.
Повискують полозки по тугому снiжку, риплять валянки-шкрьобаки, що в обох
жiнок вiдповiдно до окупацiйно© моди обкле╨нi гумою з автомобiльно© камери
- захожий взуттяр iз Кривого Рога лишив ©м на згадку дотепне сво╨ вмiння.
  Час вiд часу жiнки обмiнюються жартливими докорами  мiж  собою,
поскаржаться льотчиковi, що ця ось, борозенна, весь час заламу╨ корiнну,
для розваги духа голосно стануть уявляти, як пiдкинуть комусь оце
загiпсоване глиною "немовля", а воно потiм, коли стане на ноги, опиниться
в небi, то й забуде про них; хоч би, як знову лiтатиме, при нагодi
записочку кинуло або крилом помахало над ©хнiм Синiм Га╨м!
  - Це буде, обiцяю, - всмiхнеться льотчик самими очима, i знову тiльки
диха╨: iнiй сiдав сиво на башлик.
  Софiйка в жартах участi не бере, хоча думи ©© теж довкола цього: ось
вiдвезуть, здадуть його, i налл╨ться тоскнотою душа, знов опустишся з неба
на землю i забудь, що було, що так несподiвано подарувала тобi доля.
Подарувала, а тепер забира╨, мабуть, без вороття. Так зрiднилася з ним за
цi кiлька тижнiв, що минули вiд того осiннього вечора, коли, зранений,
обгорiлий, опинився на ©хнiх руках. Падав на сiрi осiннi кура©, а зараз
снiги бiлiють, безкрая розлука бiлi╨, хоч, зда╨ться, тiльки б радiти, бо
все найстрашнiше нарештi минулося... Вберегли сокола! Нiчия зрада не
виказала його, нiхто й ненароком або сп'яна не пробовкнувся, гуртом
прикрили хлопця вiд злого полiцайського ока, i ось вiн, живий, вбережений,
лежить на санчатах, з кожною миттю вiддаляючись вiд тебе, вiд Синього Гаю,
належачи тепер уже комусь iншому... Зрiдка окине Софiйку поглядом весело©
або ж при-смучено© вдячностi, а потiм знов у небо, що квiтне над ним ясне,
нозмiрпо високе i вже вiльне, вiльне!.. Дiвчина, зда╨ться, зна╨ про
Заболотного все, бачить ось вона його в рiднiй його ©ернiвщинi в
товариствi хлоц'ят-пастушкiи, котрi, блукаючи за худобою по стернях чи
прилiгши горiлиць на межi, часом задивлялися вгору в сво©й першiй дитячiй
задумi: "Чи далеко до неба?.." Або ж вимайне Заболотний перед Софiйкою
чубатим юнаком у мiстi де вiн уже робiтфакiвець, а потiм студент, що
заповзявся опанувати мало не всi мови свiту... Льотчиком Заболотний, на
його думку, став майже випадково, трохи, як вiп каже, навiть курйозно.
Записавсь до аероклубу нiбито скорше з мотивiв враженого самолюбства, хоча
тепер, звiсно, нiскiльки не шкоду╨...
  Софiйка любила, коли вiн вiдкривався, поставав перед нею в таких
iнтимних одвертостях, звiряючись ©й у тому що для нього, для його
внутрiшнього життя, видно, багато важило. Обрав небо, однак польотiв отих,
що про них кажуть - красивi, одухотворенi, зовсiм мало випало на його
долю... "Здебiльшого ж пiд вогнем, пiд прицiлом - признався якось вiн
Софiйцi з гiркотою, - коли ось-ось станеш мiшенню i сам тiльки й шука╨ш
мiшенi, рвешся бодай секундою ранiше за ворога вийти на дистанцiю
вогню..." Справжнього щастя польоту, власне, тiльки й зазнав при хрещеннi
в аероклубi, де молодий льотчик, якого вперше самого випускають у небо,
таки справдi пережива╨ мить натхнення, звiду╨ такий стан душi, що його нi
з чим не зрiвняти.
  Слухаючи Заболотного, Софiйка й сама наче була поруч iз ним того
найкрасивiшого у його життi ранку, коли вiп курсант аероклубу, дiстав
нарештi право на самостiйний полiт. Такого не проспиш, до схiд сонця ти
вже па льотному полi, де небо навстрiч тобi гра╨ зорею, кличе в свою
неосяжнiсть. I ось ти вперше сам, без iнструктора береш розгiн i пiдiйма╨ш
лiтака в це вранiшн╨ небо... Нема таких слiв, щоб виповiсти, як спiвала
його душа, бо ж пiсля всiх земних прикростей ти нiби опинився в iншiй
природi, для тебе, людини-птаха, вiдкрилось одразу все пебо де тобi дано
по-iншому вiдчути себе, сво╨ ╨ство, дано пi знати безмежжя свободи,
звiдати захват досi не знаного почуття, що його, мабуть, тiльки й можна
порiвняти з почуттям першо© любовi, - так це вiн сказав Софiйцi в хвилину
вiдвертостi.
  - А хiба, крiм першо©, бува╨ ще й друга? - запитала вона тодi.
  I вiн глянув на не© здивовано, якесь аж сторожко, затримав на нiй
погляд пильнише, нiж завжди:
  - Не знаю. Так кажуть... Може, вдруге справдi такого не бува╨. Бо хоч
скiльки льотних годин пiсля того провiв у повiтрi, однак те, що звiдав у
сво╨му першому небi, так бiльше й не повторилось... Небо фронтове - то вже
щось зовсiм iнше...
  Але що означав тодi той його погляд? У суцiльнiм сум'яттi зараз
Софiйчинi почуття. Лихо звело ©© з цим льотчиком, звiв випадок нещасливий,
i скiльки натремтiлась та перемучилась за нього душею, - а може, колись цi
сповненi тривогами днi i такi ж неспокiйнi ночi стануть найщасливiшим
спогадом твого життя? I вже з свiтлим почуттям згада╨ш тривоги й страхи
усiх цих днiв, коли доводилось льотчика воскрешати, терпляче виходжувати в
замаскованому прихистку, ховатися з ним вiд зловорожого полiцайського ока,
гасом промивати йому рани, змащувати опiки, готувати в належних пропорцiях
мiсиво глини з половою, що замiняло йому гiпс, i весь час стерегтись,
стерегтись!.. А як ради нього пiд кулями бiгла-тодi в шелюги, летiла, що й
куля конво©рська тебе не догнала!.. Наперекiр усьому таки повернулась, щоб
знову рятувати його, щоб знову дивитись на нього закохано... Нарiвнi iз
старшими по краплинцi повертала його до життя, зрiднившись з ним у цих
клопотах, пiд завивання вiтру читаючи йому при каганчику щось улюблене з
класикiв або жагливо слухаючи його самого, в гарячому хвилюваннi ловлячи
його якiсь наче недомовленi слова, схожi на сповiдь чи, може, на
приховане, в жарти повите освiдчення... Нiчого цього бiльше не буде,
надивляйся на свого сокола востанн╨, бо мине час i все зникне, розтане,
облетить, як цвiт з весняно© вишеньки, - нiкому ще не вдавалось затримати
його, той цвiт, надовго, навiчно... Радiсть визволення i бiль розлуки -
все змiшалось, все клекоче в душi, а коли вiдклекоче, що тобi зостанеться,
дiвчино?
  ╙ в нього отам, у планшетi, фотокартка, вона так подоба╨ться Софiйцi: з
друзями обiйнявшись, сто©ть Заболотний на весняному польовому аеродромi
серед високого квiтучого рiзнотрав'я. Такi всi  веселi,  усмiхненi,
зупинились на мить перед самим вильотом, i хтось догадався клацнути ©х
фотоапаратом, а  збоку  на  карточцi  написано  льотчицькою  рукою:
"Запам'ятайте нас веселими!" Така нiбито була в них примовка, крилата
фраза  льотчицька,  i  адресувалась  вона,  можливо,  бiльше  тим
дiвчатам-офiцiанткам з аеродромно© ©дальнi, якi тяжко переживали, коли
котрийсь iз льотчикiв не повертався iз завдання. Самi не сво© ходять
кiлька день, запухлi вiд слiз, слiпi вiд горя, мабуть, i за ним,
Заболотним, досi там тужить якась й чому ж бо й нi? Хiба Софiйка, опинись
вона в такiм становищi, поводилась би iнакше? Полетiв i не повернувся. З
групою "яструбкiв" прикривав сво©х хлопцiв доки вони бомбили тут Вузлову,
i все складалось гаразд. Потрудившись, уже повертались додому, коли його
замикаючого, несподiвано атакували тi тро╨ з-за хмар. Вирiшили якiсь
секунди - секунди пiдступностi. Заболотний досi не  може  спокiйно
згадувати, як пiдло було йому завдано удару, тро╨ збивали одного, ось i за
це також ма╨ з ними поквитатись, розплата буде, буде неодмiнно тепер вiн
не дасть себе пiдстерегти, а що вiн лiтатиме, то це рiч певна, - який тут
може бути сумнiв?
  Везуть його мовби навмання, кудись навпростець бо всi шляхи зима
позамiтала, тiльки навеснi вiдкри╨ться тут кожна  польова  дорiжка,
вiдродиться кожна стежина. Дорiг нема, а слiдiв од танкiв безлiч, i всi
нiби замикаються в собi, схрещуються переплутано i нiкуди не ведуть, бо то
вже слiди нежиття, слiди у нiчогiсть.
  Прямуючи степом, жiнки раз по раз в надi© поглядають на Вузлову, хоча
Вузлово©, власне, нема, вся вона лежить у ру©нах, тiльки чудом якимось
збереглась водонапiрна башта, уцiлiла, вже ©м видно ©©: он вона стирчить
над степом, як гетьманська булава!.. Жiнки весь час тримають у полi зору
той свiй орi╨нтир, засльозеними вiд вiтру очима скидають далеч та рештки
станцi©, де, за ©хнiм припущенням, ма╨ бути польовий госпiталь чи
який-небудь приймальний пункт.
  Боляче Софiйцi бачити ру©ну там, де ранiше все було нiби овiяне
батьковим духом, зiгрiте майже родинним теплом - скiльки разiв ще дiтьми
бiгали туди в кiно або на вечори в залiзничний клуб; робiтники депо часто
показували самодiяльнi вистави, широкою славою користувався ©хнiй хор, -
серед залiзничного люду завжди чомусь було багато артистiв та спiвакiв з
чудовими голосами. Вразливiй дiвчинi все входило в душу, почувала, що цим
варто дорожити, вже коли i в педучилищi була, Софiйка не раз ловила себе
па тому, що ©й подоба╨ться казати:
  - Я дочка залiзничника.
  Або:
  - Мiй тато водить далекорейсовi по©зди!.. Це ж не кожному да╨ться
бiгати дивитись на лет по©здiв, зустрiчати татуся з рейсу. Яке то
хвилювання, коли наближа╨ться до тебе, пахкаючи парою, батькiв чорний
велетень, наближа╨ться з ночi у вогнях, працюючи всiмй сво©ми сталевими
м'язами, - сама сила й могуть! I татко визирас з висоти паровозного
вiконця, зморений, але усмiхнений, пода╨ донечцi знак вiтання: бачиш, усе
гаразд, профiль путi вiдомий, пiд усiма семафорами пройдено i додому
прибув секунда в секунду!..
  А коли цi зайди запоганили станцiю, заповнили ©© свси ©ми вивiсками та
джеркотнею, Софiйка вiдчула, як вiдтодi станцiя втратила для не© свою
привабу i тiльки рой ранювала душу - вiдпала охота бувати там, нiхто з
молодi, зда╨ться, сво╨ю волею в часи окупацi© туди не xoдив, хiба що
нахапають пiд час облави 16-17-рiчних та силомiць поженуть, запакують в
ешелон. Обкрадено життя, Софiйка це вiдчувала i знала, що нiколи з цим не
змириться. Аж тодi пережила щасливi хвилини, коли нашi стали налiтати
iз-за Днiпра, взялися мало не щодня молотити проклятi фашистськi ешелони,
вiд яких завжди тiсно було на колiях. Ото почалися вистави! Ото були
спектаклi розплати, що ©х ставили соколи з-за Днiпра!
  Похмурiстю ру©ни зараз зустрiча╨ Софiйку рiдна Вузлова. I вокзал, i
залiзничнi майстернi стоять обгорiлi, зяють пробо©нами, сажею чорнiють
закопченi стiни. Вiд садкiв привокзальних позалишались самi оцупки, вагони
лежать потрощенi, одну з платформ зовсiм скинуло вибухом з колi©, - лише
водонапiрна сто©ть неушкоджена, наче хто ©© зачаклував!
  Однак життя поверта╨ться. На територi© станцi© з'явився перший люд,
вештаються вiйськовi й цивiльнi з лопатами, мiнери пишуть мазутом на
закуренiй стiнi вокзалу свою резолюцiю, засвiдчують, що мiн уже нема;
дерева  блищать  iне╨м,  в  обчухраному  скверику  бiля  пакгаузу
дiвчата-зенiтницi встановлюють довгошию гармату, нацiлюють ©© прямiсiнько
в небо, хоч воно зараз зовсiм спокiйне. На дiвчатах кожушки новенькi, й
самi вони чепурнi, пiдтягнутi, шапки-вушанки збитi набакир якось аж
кокетливо; настрiй у дiвчат вiдповiдний цьому дневi, що по╨днав у собi
сонце й мороз, i радiсть здобуття Вузлово©, - смiх раз у раз чути з
ями-кругляка, де зенiтницi щось там доладновують бiля гармати.
  - Бiжи до них, Софiйко, питай!.. - зупинились жiнки.
  А тiльки Софiйка стала наближатися до зенiтниць, дiвочий смiх одразу
пригас, шапки-вушанки з випущеними з-пiд них пасмами волосся застигли
рядком бiля бруствеpa, i на розпашiлих обличчях з'явилася настороженiсть.
Що за одна зволила в ©хнiй зонi з'явитись? Видно, ця мiсцева красунька
рокiв сiмнадцяти викликала в них, крiм настороги, ще й схоже щось па
ревнощi чи докiр. "Ми ось вою╨м, нам вiйни дiста╨ться пiд перший номер, а
ти собi  коло  мами!  Квiтчастою  хусткою  вив'язалась,  випустивши
чубчика-гривку на лоба, з брови-чорноброви, мабуть, сажею наваксила, щоб
приманювати наших лейтенантiв! А де вчора була? Чи, може, й з тими хихи
справляла?.."
  - Дiвчата, де тут госпiталь? - чомусь хвилюючись, спитала Софiйка.
  - А тобi нащо? - холодно озвалася з ями широколиця блондинка. -
Нездужа╨ться?
  Вловивши холодок насмiшки, Софiйка мимоволi випро-.  сталась  i,
закипаючи образою, кивнула з ревнивою гордiстю в бiк саней:
  - Льотчика веземо!
  Цього було досить: миттю перемiнились дiвчата! Мов вiтром винесло ©х iз
ями, гуртом пiдбiгли до санчат,  оточили,  защебетали,  розглядаючи
невiдомого з тим його виставленим па видноту планшетом, навперебiй
розпитували, за яких це сталось обставин...
  Льотчик кволими устами усмiхнувсь до зенiтниць:
  - Як та чому - про це, сестрички, буде ще кому доповiдати... А
рятiвницi мо© - ось вони, перед вами...
  Старшi жiнки помiтно запишалися при цьому, одпаче в розмову встрявати
не стали - хай уже Софiйка сама... А Софiйку тим часом наче вiдсторонили.
Одна iз зенiтниць, кругловиденька, русява,  низько  схилившись  над
льотчиком, бойковито пропонувала:
  - Може, вам нормочку спирту для пiдiгрiву?
  Заболотний заперечливо ворухнув головою:
  - Ми тут до сам-жене звикли.
  - О, то у вас життя! В надiйних, видно, руках опинились, - засмiялись
дiвчата, i вже блищики привiтностi застрибали кожнiй в очах, навiть та
широколиця блондинка глянула на Софiйку подобрiлим поглядом, мовби подумки
вибачалася за сво© недавнi пiдозри.
  - А де ж тут можуть бути однополчани мо©? - ось що найбiльше йому
хотiлось би знати.
  Про частину, яку льотчик назвав, дiвчата навiть не чули, такий бо ж
наступ, всi в русi, кожен день аж трiщить пiд навальним натиском подiй...
Полк не втече, сказали йому, спершу вилiкуватись треба... Лiкарiв на
станцi© одначе не виявилось, медсанбат ©хнiй розташувався  десь  у
Петропавлiвцi, але ж туди неблизький свiт - ще кiлометрiв та кiлометрiв...
Жiнки переглянулись.
  - Ну як, корiнна?
  - Анумо берись, борозенна...
  I знов упряглись у мотуззя.
  - Вперед на захiд, на Петропавлiвку! - рушаючи з мiсця, скомандувала
сама собi тiтка Василина, i зенiтницi розсмiялись, бо Петропавлiвка лежала
якраз на схiд.
  Санчата з льотчиком поскрипiли далi, а навздогiн ©м котрась iз
зенiтниць ще догукувала, пояснювала зичливо:
  - Не до©жджаючи до села, побачите шатро брезентове, величезне, мов
цирк... Ото вiн i буде, медсанбат!..
  Але ж як тут перебратися через насип? Живого мiсця нема: по всьому
полотну  горо©жаться  потрощенi  шпали,  якась  тут  сатанинська
машина-шпалорiзка пройшлася, порiзала, повивертала важезнi колоди, з
сiрниковою легкiстю поламала кожну шпалу якраз посерединi, i тепер
стирчать вони, задертi по насипу, чорним на©жаченим палiччям. Дорога
просто приголомшила жiнок сво©м виглядом, вжахнула й пригнiтила ©х самою
безглуздiстю нищення.
  - Та оце не гаспиди, - примовляла тiтка Василина. - Кожну шпалу, наче
ножем...
  А мати Софiйчина, мiряючи поглядом знiвечене полотно, сказала до доньки
тужливо:
  - Ой не скоро, дитино, по такiй дорозi наш батько повернеться...
  За будкою на пере©здi ©м таки вдалося подолати насип, i незабаром вони
видобулись знов на просторе.
  Софiйка змiнила в упряжцi тiтку Василину, й санчата заскрипiли далi. Не
гомонiлось тепер, iшли мовчазнi, шукаючи поглядами у вiдкритих снiгах
ознаки рятiвного медсанбатiвського шатра. Одначе попереду бiлiв голий
степ. Софiйка, напружившись в упряжцi, брала майже весь тягар лямки на
себе, щоб хоч у такий спосiб зробити матерi полегкiсть, - тепер у супрязi
з донькою мати справдi вiдчула себе вiльнiшою. В однiм мiсцi зустрiлись ©м
тi, що поля розмiновують, тодi набрела ще якась команда, зда╨ться,
похоронна, бiйцi в опущених вушанках перекинулись iз жiнками словом,
спитали, кого везуть, i знов - снiги та безлюддя, слiди гусениць,
закрученi лютими вiражами, кинутi гармати, мертвi танки кособочаться, а ще
далi чудом уцiлiлi ожереди соломи де-не-де маячать у полях пiд самий
небокрай.
  Софiйцi з думки все не сходила зустрiч iз зенiтницями. Пiсля Вузлово©
дiвчина вiдчула себе певнiше, сама не зна╨ чому. Може, що помилилися в
нiй, не за ту спершу прийняли? I самi ж потiм зрозумiли, що вийшло
невдало, опеклися на нiй, промахнулися у сво©х пiдозрах, бо, Мабуть, збила
©х з  пантелику  Софiйчина  легковажна  гривка,  грайливо  випущена
витком-колечком з-пiд хустки на лоба, - про це перед люстерком подбала
Софiйка, рушаючи в дорогу... Кому не хочеться бути гарною? Хай вiн
запам'ята╨ ©© якщо й не красунею, то таки ж нiчогенькою! Коли-небудь, може
ж, згада╨, як звела його бiда з молодою степовичкою десь там, на хуторi,
що хоч i досить ошарпаний, оббитий вiтрами, а зветься так нiжно, майже
пiсенно - Синiй Гай... I це колечко завитка русого йому ж подобалося, сам
про це Софiйцi казав, а зенiтниць, видно, якраз воно й схиляло до холоду з
нею - холодок недовiр'я ,до певного моменту явно ж вiдчувався... А ось
коли сказала ©м оте гордовите: "Льотчика веземо!.." - як  це  ©х
переiнакшило одразу! Та й саму себе Софiйка тi╨© хвилi на те побачила в
iншому свiтлi, щось ©© нiби пiднесло У власних очах. I все завдяки йому.
Ще гострiше тут збагнула, який надiйний зараз вона ма╨ захист в особi
цього мовби самою долею посланого ©м льотчика, - i захист, i оборону проти
будь-кого! Хай поки що нездвижний лежить па санях у сво╨му глиняному
гiпсi, що наклали йому хутiрськi зцiлительки, хай ще й нельотний i навiть
неходячйй цей сокiл ваш, але бiля нього всi ви можете почуватi©сь у
безпецi, нiхто вас не скривдить, нiчим не посмi╨ дорiкнути чи принизити
безпiдставно, навiть якби хто й знайшовся такий... Теплiшало й теплiшало
Софiйцi на душi" i ще дорожчим ставало для не© те почуття, що виникло мiж
нею i Заболотним, почуття таке хвилююче, соромливе й прита╨не, що про
нього нiкому й не догадатись знають про це тiльки дво╨: вiн i вона.
  Озираючись подеколи, бачила на санчатах закушкану, дорогу ©й людину,
весь час задивлену в небо, в те сине, просторе. Що колись було йому ра╨м,
а потiм так безжально кину-г©о його неподалiк Вузлово© в осiннi кура©, де
б вiй i кров'ю стiк, якби його не пiдiбрала зiркоока синьоганська дiтвора.
  Хоч i рухались заснiженим полем навпростець, однак пе заблудились iз
сво©м льотчиком серед снiгiв, не проминули Петропавлiвки та ще й прибули
якраз вчасно. Медсанбат уже згортав сво© шатра, збирався перекочовувати
кудись далi услiд за фронтом, - ©м просто пощастило, що встигли його
застати на мiсцi. Прийняли Заболотного вiд них у жарко натопленiм
примiщеннi школи, де багато було поранених, призначених для евакуацi© в
тил.
  Лiкарi, приймаючи льотчика, з перших побiжних оглядин оцiнили, що
догляд за ним був бездоганний, а на глиняний ©хнiй гiпс старший iз
хiрургiв навiть усмiхнувсь, сказавши, що це дотепно, слiд би виписати
патент на таке нововведення.
  Льотчик, влучивши момент, стиха про щось перемовився з головним
хiрургом, а коли настала мить прощання, заговорив до сво©х рятiвниць
незвично серйозним тоном, без тiнi жарту:
  - Документ вiдповiдний вам зараз видадуть, вiзьмiть, не соромтесь,
життям-бо ж ризикували...
  Софiйчина мати подякувала, а до льотчика мовила:
  - Не забудь же нас.
  - Я вас не забуду, - пообiцяв вiн. - I ви мене запам'ятайте: Заболотний
Кирило Петрович, гвардi© винищувач, вiчний боржник ваш, - i аж нахмурився,
щоб не виказати свого хвилювання. - Веселим запам'ятайте...
  - Одужуй, - сухо схлипнула тiтка Василина. Льотчик, окинувши поглядом
усiх трьох, затримався посмутнiлими очима на Софiйцi. Вона стояла як пiч.
  - Що ж тобi, Софiйко, лишити на згадку?
  Дiвчина мовчала.
  - Не знаю навiть i що, - додав вiн, дивлячись на не© ласкаво.
  - Карточку оту подаруйте, - раптом видихнула дiвчина випроставшись,
готова, зда╨ться, так i бризнути слiзьми.
  Йшлося про той груповий фотознiмок, що зберiгався у нього в планшетi
пiд штурманською картою, уже вiдлiта-ною тепер.
  - Якщо так ти ©© уподобала... Пiдемо ради цього навiть на порушення...
  Взявши непораненою рукою планшет, Заболотний простягнув його Софiйцi:
  - Бери. З планшетом бери.
  - Спасибi.
  Дiвчина взяла, густо зашарiвшись.
  - Фото нi до чого не зобов'язу╨, - всмiхнувся льотчик, - та все ж:
краще згадай i подивись, анiж подишiсь i згадай...
  Тiтка Василина, видно, була невдоволена цi╨ю церемонi╨ю.
  - Карточки дарувати, - буркнула вона, - то педобра прикмета...
  - Для нас добра, - рiшуче мовила дiвчина. - Хiба нi?
  I несподiвано для всiх, нахилившись до льотчика,  швидко,  нiби
обпалюючись, чмокнула його в щоку.
  - Оце по-нашому! - пiдбадьорливо зауважив хiрург, а дiвчина, як вогнем
залившись, сахнулася геть вiд льотчика й слiпма кинулась до дверей, - без
слова вискочила зi школи, знов навстрiч бiлим снiгам.
  - Ось i вхенькали день, - сказала тiтка Василииа, коли опинилися за
селом. - Валянки ось зовсiм розлазяться... А чи по тiй розписцi нам у
сiльрадi скидку на податок дадуть?
  - Кому що! - спалахнула вiд сорому Софiйка. - Ну як ви можете?
  - А що такого? Хiба не заслужено? Сам же казав: життям ризикували...
  - Таж не в тiм рiч, - хвилювалась дiвчина. - Що рятували - в самому
цьому вже щастя...
  - А правда, - сказала Софiйчина мати. - Допомогли, то й добре. Всi
гуртом, хто як мiг... Хай йому доля тепер сприя╨, - додала вона тихо.
  Софiйцi вже в полi згадалось, як вiн одного разу сказав ©й, коли що
називав ©© на "ви":
  "Ви помiтили, Соню, як горе ╨дна╨ людей? ╙дна╨, звiсно, i радiсть, а от
- що горе..."
  Щось схоже по╨днало i ©х обох, по╨днало так несподiвано, зовсiм
випадково. Забуде чи пi? Це для Софiйки зараз було найважливiше -
найважливiше з усього-усього на свiтi! Вiн-то, звичайно, дав зрозумiти, що
не забуде ©© бо ╨, мовляв, речi, якi не забуваються нiколи, та чи кожен iз
нас владен над сво©м почуттям? I хоч нема в не© нiяких пiдстав пiддавати
сумнiвам правдивiсть його слiв, правдивiсть кожного  його  погляду,
прощально© сумовито© усмiшки, все нiбито зараз за те, що розлука ця не
буде вiчна, принаймнi не повинна б вона стати такою, та все ж, та все ж!..
Адже навiть поза його волею обставини можуть скластися так, що опиниться
вiн для тебе в недосяжностi, вiйна ж трива╨, i Заболотний свого не
вiдлiтав, вiн певен цього, певен, що не раз ще зiв'╨ться в небi його
"яструбок"... Духом хлопець мiцний, вiрить у сво╨ бойова щастя, але ж на
вiйнi, там пiхто не застрахований... "Пiдеш - не вернешся" - таку п'╨су
ставили колись у депо. Десь далi й далi вiн буде вiд Софiйки, вiд цього
богом забутого хутiрця, наринуть iншi враження та зустрiчi, i невiдомо,
чим душа вiдповiсть, коли стрiнеться йому на путi котрась отака, як ця
бойковита зенiтниця, що припа" дала йому сьогоднi до грудей та аж
виспiвувала, пропонуючи спирту для вiдiгрiву. Кого знайдеш, кого забудеш,
з ким житт╨ва дорога по╨дна╨ тебе - цього нiяка ворожка не скаже, а тiльки
такий щем, така тоскнота на душi!.. I цi аж до обрi©в заснiженi степи
дихають зараз  на  Coфiйку  самою  спустошенiстю,  доймають  вiтром
осиротiло-стi, якоюсь мовби арктичною холоднечею. Наче i полишив вiн ©й
iскорку надi©, стиха десь жеврi╨ вона в грудях, то пригасне, то знов
зажеврi╨, але серце ╨ серце, i нiчим тобi не пересилити гiркоту розлуки.
  - Був, та й нема, - сказала тiтка Василина, коли вони зупинились пiд
скиртою перепочити в затишку.
  - Наче з рiдним сином попрощалася, - призналася мати Софiйчина.
  - I я теж, - тiтка Василина сухо схлипнула в рукавицю.
  Станцiйна вежа ледь мрiяла в далечi, цегла споруди холодно червонiла в
призахiднiм сонцi.
  Софiйка сидiла на самiм кра╨чку саней близько до жiнок i крiзь думки
чула, як вони гомонять мiж собою, знову йшлося про нього, про Заболотного,
для них чомусь ма╨ значення, що родом вiн десь iз-за Днiпра, з-пiд
Козельська, це не так i далеко...
  - Пригаду╨ш, Оксано, як ми колись, ще дiвками бувши, туди на ярмарки
©здили, - вже звеселiлим голосом зверталась тiтка Василина до Софiйчино©
матерi. - Та як застерiгали нас матерi, щоб не задивлялись на тамтешнiх
парубкiв... Не виходьте, казали, дiвчата, замiж за Днiпро, бо там у них, в
Заднiпров'©, самi розбишаки, а цей, бач, який славний виявився...
  Потiм жiнки знов ледве не засперечались мiж собою, бо однiй iз них
здалося, що коли прощалися, то на очах у льотчика, ╨й-же-╨й, сльоза
забринiла, а друга запевняла, що то просто вiд вiтру та вiд морозу...
  - Не з тонкосльозих вiн, а втiм...
  А втiм, зiйшлися обидвi на тому, що, може, й сльоза бо хоч i льотчик, а
серце ж у грудях не кам'яне.
  Бiло-бiло в ©хнiх степах, аж до крайнеба лежать розстеленi полотна
снiгiв. Вiтер iз-за скирти пiддима╨, чути десь над вухом бринить обмерзлою
соломиною... I раптом тiтка Василина, не зводячи очей iз заснiженого
простору згорбившись, як сова, заскрипiла сухим, нiби  примороженим
голосом:
  Забiлiли снiги,
  Та забiлiли бiлi...
  Це вона спiвала. I товаришка ©© дiвоцтва, мати Софiйчина, по якiйсь
хвилi знехотя, хрипкувато, наче з простуди, при╨дналась до не©. Софiйка з
глибоким щемом душi слухала цей ©хнiй мовби безпомiчний спiв, ©хню мовби
скаргу до безкра©х снiгових полотен, до того холодного обрiю, i враз,
набравшись духу, влучивши в тон, i сама пiдхопила пiсню на весь голос -
дзвiнко та молодо:
  Забiлiли снiги,
  Ой та забiлiли бiлi!..
  I, зда╨ться, на всi чотири сторони свiту не було зараз нiде тако©
далечi, куди б не долинули цi здруженi горем жiночi голоси, що так i били
пристрастю й тугою з-пiд степово© самотньо© скирти.  I

  Мчимось.
  Ще рано, ще майже нiч. Траса досвiтня, однак, живе плавко тече рубiнами
- цiлi галактики тих вогнiв черво^ нiють в пiтьмi перед нами, бiжать i
бiжать десь у далеч у безвiсть.
  Друг мiй сидить за кермом, друг дитячих лiт. Свiтить у темрявi сивиною,
що до не© нiяк я не можу звикнути _ посивiв Заболотний за останнiй рiк чи
два, перебуваючи вже тут, за океаном, куди його метнула доля ще на один
випроб. Всього, видно, звiдав мiй друг на цих сво©х дипломатських хлiбах,
ма╨ вдосталь тут i прикрощiв i гiркот, однак скарги вiд нього не почу╨ш,
та й з вигляду не скажеш, що перед тобою людина, втомлена життям. Не
скажеш, що владу над ним взяли лiта чи обставини.
  Спортивно-легкий, пiдтягнутий, сидить, вiльно випроставшись, поклавши
без напруги руки на кермо. Менi уявля╨ться, що саме ось так сидiв вш
колись у кабiнi свого "яструбка", коли полiт випадав спокiйний i поблизу
не вiдчувалося небезпеки.
  Заболотний вважа╨ себе щасливцем, щиро в цьому переконаний, хоча всього
дiсталось йому в життi - i в небi горiв, i виходив з оточення, знову лiтав
i знов падав, у чому вiн i не вбачав нiчого дивного, адже, за його
словами, життя фронтового льотчика якраз i склада╨ться iз падiнь та
воскресiнь, вся рiч тiльки в тому, щоб останнiх на одне було бiльше. Вiд
одного з колишнiх його бойових побратимiв довелося менi чути,  що
Заболотний був льотчиком першокласним, в полку називали його "лiтаючим
барсом", хоча сам Заболотний про сво© подвиги розпросторюватись не любить,
а якщо - пiд настрiй - i викличеш на вiдвертiсть, то скорiше вiн зобразить
себе в ситуацi© напiвсмiшнiй, близькiй до комiчно©. Розповiсть, скажiмо,
як пiсля якогось там вильоту, геть поскублений, ледве дотягнув до
аеродрому на оцупку одного крила, або, як у них кажуть, "на однiй
площинi", умовчить лише, що товаришi потiм збiгались з усього аеродромного
поля дивитися, тетерiючи в подивi: на пiвкрилi хлопець долетiв, на
власному ентузiазмi дотягнув до рiдно© смуги!..
  Розвидню╨ться повiльно, майже непомiтно, весь час ©демо в сутiнках,
рубiни переднiх машин без кiнця втiкають вiд нас, зникають в ще схожих на
нiч iмлах свiтання. Сигарети "Кемел" (з верблюдом у пустелi  коло
╨гипетських пiрамiд) лежать поруч Заболотного, на переднiм сидiннi. Час
вiд часу, не змiнюючи пози, вiн тягнеться рукою до пачки, до того верблюда
i, навiть не глянувши в той бiк, звичним, безпомильним рухом добува╨
сигарету. Прим'яв, тицьнув  у  зуби,  припалив,  коротко  блиснувши
електрозапальпичкою, i знову загнав запальничку на мiсце, в гнiздо на
панелi. Все це Заболотний робить, зда╨ться, машинально, нiби пехiтьма й
недбало, а втiм, з винятковою точнiстю, - кожний рух, вiдчува╨ться,
виконувався безлiч разiв, i з часом його доведено майже до автоматизму.
Поряд iз запальничкою на панелi рябi╨ налiплений: малюночок, зроблений
дитячою рукою: акварельне сонце в розпатланих променях, якiсь квiточки,
комахи - звичайна дитяча i╨роглiфiстика... Це робота. Лiди, юно© нашо©
супутницi, що, забившись, як пташеня, в протилежний вiд мене куток машини
на заднiм сидiннi, ще, зда╨ться, там додрiмус, доловлю╨ сво© невиловлепi
за пiч сни.
  На©вний дитячий живопис не вiдволiка╨ Заболотного, нiби не iсну╨ для
нього, - уважний ведiйський погляд мого друга невiдривне прикутий до
автостради. З пiвсутiнi Заболотний вiдкрива╨ться менi лиш частково: бачу
його карбований профiль, скроню посрiблену, кра╨чок усмiшки, що час вiд
часу з'явиться, змайне, викликана невiдомо чим.
  - Не хвилюйтесь, Соню-сан, все буде о'кей! - раптом каже вiн, видно,
уявивши залишену вдома дружину.
  Якщо iсну╨ телепатiя, Сонi, звичайно, буде при╨мно почути  таке
запевнення.
  По якiйсь хвилi Заболотний кида╨ через плече позирк у мiй бiк i,
переконавшись, що я не дрiмаю, знов пода╨ голос:
  - "Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты..." Пригаду╨ш, у
Гоголя? Багато хто любить дорогу, i я, грiшний, теж люблю! Сам не знаю за
що. Ось такий тобi tractus, - що, здавалось би, в ньому? Можливо, дороги
тим нас заваблюють, що несуть у собi якiсь загадки, щораз обiцяють якiсь
несподiванки?.. Дорога - це ж завжди тайна! В ©© незвiданостi  й
нерозгаданостi ╨ щось спiльне з людською судьбою... Чого ти мовчиш?
  - Слухаю.
  - Самий вигляд дороги, невже вiн тебе не хвилю╨?
  - Коли як.
  Мина╨ пауза, i друг мiй знову береться розвивати цю тему, спiваючи
хвалу дорогам, бо саме вони, як вiн вважа╨, дають людинi, окрiм вiдчуття
тайни, ще, може, й найповнiше вiдчуття свободи! Адже тут вивiльнився ти
нарештi з-пiд кормиги клопотiв, вихопився з гравiтацiйного поля буднiв, з
нiкчемно© су╨ти й метушнi! Ти вже нiби нiчий, ти в польотi, а до ж iще
так, як у польотi, можеш належати сам собi? Ще вчора був розшарпаний
клопотами, всякою шамотнею, був прикутий до сiро© скелi марнот, а зараз
весь ти в обiймах далечi, простору, тут тобi тiльки вiтер брат!..
  Щоб трохи стишити темперамент мого друга, нагадую про його обiцянки
дружинi - не гнати на трасi чимдуж, не перевищувати швидкiсть.
  - Соня доручила нам з Лiдою контролювати тебе.
  - Будь ласка, - примирливо каже Заболотний. - Тiльки який з тебе
контролер? Кабiнетна душа, ти ж нiколи керма в руках не тримав... Щоб
зрозумiти, точнiше вiдчути, треба справдi стати людиною трас, вловити
ритми гудучих цих швидкостей, музику лету! Нi, дорога - це прекрасно! Ти
згодна зi мною, Лiдо?
  Лiда не озива╨ться.
  Заболотний тим часом знов да╨ собi волю:
  - Крiм напруги керма, тут скида╨ш всi iншi напруги, - для нервiв це
якраз те, що треба. Можеш ©хати плавом, а можеш гнати на всi стонадцять
миль, коли вже й шкали для стрiлки не вистача! Можеш спiвати вiд захвату,
думати про щось наймилiше, скажiмо, про глинища  та  яруги  нашо©
незрiвнянно©, в дерезi та пилюцi Тернiвщини, що зараз так далеко вiд нас,
мов Шумерське царство, мов яке-небудь степове Урарту!.. Вiльний ти тут у
помислах i в бажаннях, можеш усмiхнутись комусь невiдомому, i тобi хтось
усмiхнеться, пролiтаючи поруч... Бо тут - у дорозi, в цих швидкостях - ти
вiльний вiд умовностей, су╨тностей i марнот, ти рiвний усiм, хто летить,
дола╨ простiр, ти тут брат людству! - екск'юз мi за високий штиль...
  - Нiколи не бачила вас, Кириле Петровичу, в такому захватi, - сказала
здивовано Лiда. - Чи, може, це чи©сь вiршi?
  - Мо©, Лiдо, мо©, але бiльше не буду, - покаявся перед нею Заболотний i
по якомусь часi звернувся до мене вже тоном спокiйнiшим, серйозним: - У
кожному разi, друже, мене дорога щоразу чомусь хвилю╨. Чи буде то маленька
стежина, що побiгла в поля, чи сучасна гудронова траса... Хiба ось така
стрiчка, що зника╨ перед тобою десь у безвiстях, може сво©м виглядом не
викликати в нас певнi емоцi©?.. Пригаду╨ш, як, бувало, котрийсь перехожий
питався в пас, пастушат, у степу: "Куди ця дорога веде?" Чу╨ш - веде?.. Та
й нам кортiло бiльше знати про нашу дорогу: куди вона? Звiдки? Де ©й
початок? До буде кiнець?
  - А по-мо╨му, - докида╨ Лiда слiвце, - дороги нiзвiдкiль не починаються
й не кiнчаються нiде...
  Заболотний дума╨ якусь мить, нiби зважу╨ те, що сказало дiвча, потiм
визна╨:
  - Може, ти й ма╨ш рацiю... Хоча все на свiтi десь-та-ки сво© початки
бере i десь мусить мати сво© фiнали:;. принаймнi коли йдеться про чиюсь
конкретну стезю. От хоч би i в пас iз пим, - це стосу╨ться мо╨© особи, -
ночалося вiд стежини на левадах не вiдомо© тобi, Лiдо, Тернiвщини, де
зустрiчали ми свою дитячу зорю, а тепер ось намоту╨мо милi на цьому
хайве©... Запитую, що воно означа╨ дослiвно - хайвей.
  - High - висока, way - дорога, - впевнено пода╨ голосок Лiда. - "Косоку
доро" буде по-японському.
  - Дороги такого типу спершу ставили на естакадах, - поясню╨ Заболотний,
- звiдси, очевидно й highway... Траса, яку нiщо не перетина╨. Вiдкрита для
швидкостей... Бетон i вiтер! I ти! Жени, скiльки вистачить духу!
  Розшматоване повiтря свистить мимо нас. Стрiлка спiдометра тремтить на
освiтленiй шкалi, лiзе кудись угору, на отi самi стонадцять миль.
Заболотний деколи позирку╨ на стрiлку весело, бешкетне, певне, згадавши
настiйливi застороги дружини: "Ти ж там, серденько, не жени! Не жени,
благаю!"
  I, наче вона його чу╨ десь там, доповiда╨ без усмiху:
  - Йдемо в нормi, не хвилюйтеся, Соню-сан... Я нагадую йому про нашу
японську пригоду (востанн╨ ми з Заболотним зустрiчалися там), як ледве не
вкоротив нам вiку той чортiв фургон, що з усього розгону врiзався в нашу
машину, коли ми зупинились на перехрестi перед свiтлофором. Тi╨© ночi ми
©хали з Хiросiми, в дорозi все складалось нормально, а вже в передмiстi
Токiо... Удар був тако© сили, що ми послiпли, ми навiть не встигли
збагнути: звiдки, що це? Iз живо© дороги одразу в тьму небуття, лиш в
останнiм проблиску свiдомостi змигнуло: "Вже нас нема! Ось так воно
наста╨..." Щось подiбне, мабуть, вiдбувалось i з тi╨ю художницею, котрiй
пiд час атомного вибуху над Хiросiмою здалося, що вибухнуло сонце, сталася
космiчна катастрофа, - нещасна жiнка потiм i вмерла з думкою, що сонце
справдi вибухнуло й бiльше його не буде.
  Опритомнiвши, ми перемовились:
  - Ти живий?
  - А ти?
  - Та наче...
  Полiсмени, надбiгши до мiсця подi©, до того високого червоного фургона,
який стусонув нас, iз службовою вправнiстю вишарпнули з кабiни геть
переляканого японця-водiя, маленького, зiщуленого, який i не заперечував
сво╨© провини, не виправдувався, - марно й вiдмагатись, мовляв, вiн,
тiльки вiн винен... Доки полiцiя була зайнята обстеженням та вирiшувала,
чи ми дотягнемо сво©м ходом до амбасади, водiй, не вiдходячи вiд
Заболотного, уналим, беззахисне винуватим голосом пояснював, що з далекого
рейсу йде, двадцять годин не залишав кабiни, вважав, що витрима╨, дотягне,
одначе перевтома таки взяла сво╨: на якусь мить, може, очi склепилися,
чадрiмав, i от...
  - Здорово ж нам тодi пощастило, - коменту╨ пригоду Заболотний. -
Витримати такий удар - i зостатись живими, навiть не покалiченими... Нi,
ми з тобою щасливi, як собi хоч!
  - Якщо хто й вiдчув себе щасливим, - кажу до Заболотного, - так це той
нещасний водiйчик фургона... Бiдолаха аж просяяв, коли ти заступився за
нього перед полiсменами, впросивши ©х не заводити справи... Попокланявся,
задкуючи до фургона, просто не вiрив, що його вiдпускають...
  - А що з нього вiзьмеш... Ухенькало людину в рейсi, це ж тiльки уявити
- майже добу за кермом.
  Стугонить дорога. Справдi мовби нiчого вже для нас не iсну╨, тiльки ця
швидкiсна траса, ©© нескiнченнiсть, ©© гудучий, зникаючий у темрявi бетон.
Гуде й гуде пiд нами серед досвiтнiх просторiв, розшматову╨ тумани,
розтина╨ навпiл зорянi тауни й сiтi, влiта╨ в стугонливi тунелi й стрiлою
вилiта╨ з них... При ви©здi з мiста перед нами виникла цiла сув'язь дорiг,
вони тут сплелися гiгантським вузлом, - суцiльний якийсь i╨роглiф iз
залiза й бетону! Вигини, схрещення, повороти, розвороти, - здавалось, як
ми й виберемось звiдси. Десь унизу пiд нами - наперерiз - гримотить
залiзниця, над нами в темрявi теж залiзна гуркотнява, там по мосту, серед
плетива металевих конструкцiй, безперервно пролiтають силуети машин,
проскакують на шалених швидкостях, з ночi - в нiч, з туману - в туман...
Естакади, вiадуки, химерна геометрiя дорожнiх  споруд.  Дуги  дорiг
вигинаються увсебiч, дiляться i ╨днаються, поскручувавшись, мов рептилi©,
проходячи одна крiзь одну, i знов пружинно випростовуються, шукаючи
простору, невiдь-звiдки виникаючи,  невiдь-куди  ведучи...  Свiтяться
рекламнi щити, летять навстрiч загадковi цифри, знаки засторог, в'язь
якихось дорожницьких вензелiв, зрозумiлих тiльки для вта╨мничених. Лiда з
свого кутка час вiд часу озира╨ться:
  - Вони ©дуть за нами.
  - Хто - вони?
  - Вони... Отi.
  -Заболотний, глянувши в люстерко, де видно, що вiдбуваеться на трасi за
нами, iсяив приспокiйливо:
  - Тобi здалось.
  Дорога нурту╨, пульсу╨, всьому, що обiч не©, вона передав свiй шал.
Можна уявити, як далеко сяга╨ гул траси довколишнi простори, де уce живе
перебува╨ цiлодобово пiд владою цього глухого, пульсуючого стугонiння...
Нi вдень, нi вночi не знаючи спокою, дорога все жене й жене себе кудись.
  - Нi, дорога - це таки життя, - згодом розмiркову╨ Заболотний, вже без
того ©iафосу, що ранiш. - ╙ таки в вiй якась магiя. Згадай, який настрiй
обiймав нас, хлопчакiв, коли одразу за село перед нами вiдкривався
степовий шлях на Вигурiвi©©ину i десь далi, далi... Ми вже й тодi
вiдчували, що дорога ма╨ в собi якусь та©ну i велич.
  - Лежить Гася, простяглася, як устане - неба дiстане, - згадалась менi
одна з наших дитячих загадок, i я звертаюсь з нею до Лiди: - Що це буде?
  - Оця ваша "Гася"?I дiвча без будь-якого зусилля вiдгаду╨: - Звичайно
ж, дорога... в специфiчнiм уявленнi.
  - Нiчогенька собi Гася - всмiха╨ться у далеч траси Заболотний. -
Кiнця-краю ©й нема... Вона ╨дна╨, вона й розлуча╨. Зрiдка вiдповiсть, а
частiше сама запиту╨ про щось... I що цiкаво: для всiх iнсу╨ вона - як
небо чи як повiтря... Будь ласка: мчаться тут мiстери добрi й недобрi,
бiлi, чорнi, старi, молодi. Правдивi, брехливi. Сучаснi донкiхоти й, може,
сучаснi гамлети, собакевичi. Поруч у потоцi летять витончена душа й
свиняче рило, зiрка екрана й гангстер, генiй i вбоге нищо... Для всiх
вона, друзi, ця траса летюча, для всiх! I на це треба зважати...  II

  Так випада╨, що i нас iз Заболотним все зводять дороги. Зараз ця ось
траса пiдхопила обох, а роки три три тому, волею випадку, зустрiлись ми з
ним у Японi©, де Заболотний працював у той час, разом провели кiлька днiв,
i навiть у рiднi кра© довелось повертатися разом, - Заболотнi летiли, як
вони тодi гадали, додому вже назовсiм.
  Квитки нам були замовленi на один iз рейсiв нововiдкрито© авiалiнi©
Токiо - Москва - Париж, вилiтали ми напровеснi, в пору цвiтiння сакури, i
як нам пам'ятне тодi летiлось!
  Ось ми ждемо вiдльоту, в порту Ханеда, подружжя Заболотних помiтно
схвильоване, вiдчува╨ться, що в душi обо╨ вони з чимось прощаються, та й
справдi ж бо полишають за собою ще одну i таки неабияку смугу життя. ©х
проводжа╨ багато друзiв, час вiд часу вони - то Заболотна, то чоловiк ©© -
перемовляються з кимось iз проводжаючих. Заболотний жарту╨ щодо сво╨©
палицi, на яку вiн ще спира╨ться пiсля дорожньо© пригоди, Заболотна
погляда╨ на чоловiка сторожко, вважаючи, певне, що йому, не зовсiм
одужалому, ось-ось може знадобитись ©© допомога. Збоку просто зворушливо
дивитись, як вони, влучивши хвильку, користуються нею, щоб i тут, серед
веремi© мiжнародного аеропорту, вiдсторонившись вiд усiх цих сигналiв
табло, реклам та сатанинських аеродромних гуркотiв, залишитись вiч-на-вiч,
коли близькi люди можуть хоч ненадовго дозволити собi цей стан вза╨мно©
емоцiйно© невагомостi, такий рiдкiсний в епоху стресiв та смогiв стан,
коли очi тануть в очах, усмiшка зника╨ в усмiшцi, i нема╨ вже подiлу душ,
╨ тiльки зорянi цi хвилини, напо╨нi музикою, чутною лише для двох...
Навiть людям стороннiм при╨мно було дивитись на таку мовби сентиментальну,
але якось при╨мно сентиментальну пару, на це щире й вiдкрите людське
почуття, що приваблювало сво╨ю внутрiшньою гармонiйнiстю. Як делiкатно
могло це почуття поправити пальчиками краватку йому на ши©, або, мимовiль
прориваючись нiжнiстю, здмухнути невидиму пушинку ©й iз плеча, або разом
усмiхнутись, загледiвши на сторонi щось таке, що ©м здалося комiчним.
  Справжн╨ почуття хоча нi на кого й не зважа╨, проте й не обража╨
нiкого, скорiш воно виклика╨ симпатiю, зацiкавлю╨ вас i приваблю╨, як усе
прекрасне, що зустрiча╨ться, на жаль, не гак i часто в життi. Чи не тому й
ця пара немолодих уже людей стала об'╨ктом - зовсiм не iронiчного, зовсiм
не цинiчного - зацiкавлення з боку цiло© ватаги французьких студентiв,
ультрамодних дiвчат та хлопцiв, що, обвiшанi сумочками, строкатi, картатi,
патлатi, в рябих та червоних штанях, оповитi сигаретним димом, з гiтарою
(однi╨ю на всiх), вiдлiтають цим же рейсом на Париж. Юному товариству
зразумiло, що перед ними дипломатська пара, мабуть, з сов'╨тамбасади,
нiчого ведмежого в них, в манерах ╨ навiть привабливiсть, сво╨рiдний
шарм... Вiн високий, елегантно вбраний, з iскрами сивини на скронях, з
поглядом зичливим, вiдкритим. Спира╨ться на паличку, виходжу╨ться, певне,
∙пiсля яко©сь травми. Мадам його ростом невеличка, трима╨ться просто, але
з гiднiстю, гарна собою, тiльки обличчя чомусь блiде, мабуть, змучене
токiйськими смогами. Коли вона легким доторком поправля╨ чоловiковi на
грудях краватку чи якусь там застiбку, дивлячись на нього нiжно, мов перед
розлукою, в пiй з'явля╨ться щось молоде, дiвоче, видно, ще не спопелилась
душа в цiй жiнцi, iпе не почува╨ на собi тягаря лiт ©© стрункенька,
долад-иа постать в дорожнiм плащi, в акуратнiй, трохи пiднятiй - на
японський манiр - зачiсцi. Нема в нiй претензi©, як це часом бува╨ в
дружин дипломатiв, ╨ стримана, яриродна гiднiсть, а надто ж очi в цi╨©
Заболотно©-сан: коли, хвилюючись, зведе ©х угору, на чоловiка, вони стають
сяючi, просто розкiшнi!.. Все це не проходить повз увагу французьких
дiвчат та хлопцiв, i японцi та японки теж вмiють таке оцiнити, декотрi з
пасажирiв перемовляються мiж собою з цього приводу зовсiм без iронi©:
гляньте, якi очi в тi╨© жiнки!.. Напрочуд гарна пара... Чим не символ
злагоди й щастя! Але чому це нас диву╨? - схаменуться потiм студенти. Чому
ця сценка людського тепла, подружньо© любовi та злагоди, чому вона для нас
ста╨ дивом? Справдi, чому? Чи не занадто багато ста╨ в життi дисонансiв,
що навiть i такi, по сутi, звичайнi людськi сценки починають нас вражати?
  Незадовго до вiдльоту Заболотним довелося витримати, видно, для них
неминучий емоцiйний шквал: цiлим  з'юрмиськом  налетiли  посольськi,
переважно жiноцтво, з квiтами, з бурхливим проводжальницьким лементом.
  - Шампанського! Вiдiбрати в них вiзи! Заболотний, Соню  ми  не
вiдпустимо, як собi хочте!
  - Гейшу хай звiдси бере, а Соня залиша╨ться з нами, - пу як ми будем
без не©?! Хто наших нащадкiв амба-садських бавитиме?
  I ще якийсь землячок солоденький крутився тут весь час бiля Заболотних,
намагаючись розважити ©х сво©ми проводжальницькими дотепами.
  - Побачите ваших - кланяйтесь нашим!
  Але це чомусь нiкого не смiшило. Солоденький мусив видвольнятися кислою
миною.
  Виникла потреба в деяких формальностях,  отих,  котрi  поки  що
переслiдують пасажирiв по всiх митницях свiту, одначе жiноцтво i на це
вiдгукнулось по-сво╨му:
  - Якi можуть бути формальностi для Заболотного!
  - Вiн на цьому Ханеда - як дома!
  - Всюди сi╨ мiжнародний приятелiзм... В нього тут кругом сво©!
  - А де в нього не сво©? На Новiй Зеландi© досi тiльки згадай мiстера
Заболотного, одразу усмiшки: а, це той асi Такий веселий джентльмен! Так
ганя╨! Два "мерседеси" розбив! Сов'ет козак!..
  Весела злива жартiв навряд чи долина╨ до Заболотного, котрий саме у
вiдсторонi сто©ть з двома службовцями аеропорту, веде з ними, видно,
дiловi якiсь переговори, i, коли стежиш за ним у цей момент, мимоволi
усмiхнешся: оце стиль! Справа, може, дрiбничкова, але який вишкiл,
гiднiсть, яке мистецтво ведення  перетрактацiй!  Витовчена  японська
надчемнiсть i приязна мудра манера териiв-щанських сватiв, яким велено
будь-що добути "кувицю", - ось де вони побратались! Ось де в усiм блиску
виявила  себе  вза╨мна  чемнiсть  та  надчемнiсть,  делiкатнiсть  i
надделiкатнiсть, до чого ж доречнi тут i ця визнана обома сторонами
умовнiсть, що трохи ©х аж веселить, i цiлком серйозна вза╨мна пошана й
довiра, - усе те, що так не часто, на жаль, спостерiга╨ш у стосунках мiж
сьогочасними людьми. Складалося враження, що урядовцям нема зараз нiчого
при╨мнiшого, як зробити на розвiтання бодай маленьку послугу цьому
симпатичному Заболотному-сан, вони будуть просто щасливi чимось виявити
йому сприяння, увiльнити це подружжя вiд дрiб'язкових, надокучливих
формальностей, i, зважте, все це ми робимо як виняток лише для вас,
Заболотний-сан, у вiддяку за те, що ви з свого боку завжди були до нас
прихильнi суто по-людському, не шкодували пошани,  тобто  володi╨те
справжнiм даром контактностi. Аж дивно менi було там на нього дивитись: де
вiн цього навчився, рiдкiсного такого вмiння легко й природно сходитися з
людьми? Помiчаю, як один iз колег Заболотного, пону-ристий, вдачею
вовчкуватий, погляда╨ на нього з ледь прихованою заздрiстю, йому самому,
видно, нiзащо не вдалось би отак легко порозумiтися з урядовцями й-на
вза╨мне вдоволення - без тяганини повершити якусь там ©хню, певне, справдi
формальну справу... Вивча╨ш роками  у  високiй  школi  дипломатськi
хитромудрощi всiх часiв, опанову╨ш одразу кiлька мов, а де навчитись мови
ось тако© - однi╨©, найголовнiшо©, - власне, вселюдсько©: приязний погляд,
усмiшка чемностi, уклiн пошани, дружнiй доторк до плеча - i  вже
Заболотний, вiльний вiд клопотiв, поверта╨ться знов до сво©х.
  - Все гаразд?
  - На вищому рiвнi.
  Табло сповiща╨, що нам скоро виходити на посадку, та ось з'явля╨ться ще
один табунець проводжаючих - привiтнi японочки в кiмоно дрiбненьким
пiдбiгцем наближаються до нас iз сво©ми терплячими япончатами, що то в
то©, то в iншо© виглядають iз-за спин, iз сво©х пелюшкових коконiв. Малюки
зiркооко й пильно, майже з дорослою серйознiстю зорять на нас, а матерi
©хнi так мило сплескують руками, розквiтаючи в безмежно ласкавих усмiшках:
  - Соня-сан! Соня-сан!
  Ось, виявля╨ться, на чи© проводи  вони  поспiшали...  Постукують
сандалi-дзорi, жiночi руки з ходу складаються перед Заболотною для
привiту, i старшi й молодшi японки схиляються низько (однак зовсiм не
принизливо) у сво╨му традицiйному пластичному поклонi, i вже й Заболотна
ся╨ очима ©м навстрiч, вона, видно, не сподiвалася бачити цих людей серед
проводжаючих i тим бiльше потiшена й рада, що вони не забули ©©, прийшли.
Соня-сан! Соня-сан... вакцина... бебi... полiомi╨лiт... Бiля нас не вщуха╨
цей тонкоголосий щебет японок, i лише згодом, уже в лiтаку, менi вда╨ться
з'ясувати, в чiм рiч. Скiлькись часу тому на одних зборах Товариства
японо-радянсько© дружби Заболотну обступили жiнки-матерi, одна тримала на
виднотi дитинча, скручене полiомi╨лiтом, iншi теж протискались до не© з
хворими дiтьми: збуджено виявляючи сво© почуття, японки звернулись до
Заболотно© з проханням допомогти ©м будь-яким чином дiстати вакцину вiд
цi╨© недуги, - звiдкись ©м стало вiдомо, що така вакцина зараз винайдена в
Радянському Союзi, медицина ©© саме випробову╨, лiки нiбито дають ефект...
I ось вони зiйшлись на думцi, що Соня-сан само та людина, яка ©м
допоможе... Заболотний, котрий про все це жваво розповiдав менi в лiтаку,
не без гордощiв Зауважив, що справдi в цiй iсторi© Соня перевершила себе!
Навiть i для нього було несподiванкою, якi запаси затятостi дружина та©ла
в собi, яку силу волi, наполегливостi раптом виявила сумирненька його
Соня, коли пiд час вiдпустки стала добувати тi труднодоступнi лiки. Лише
©й вiдомо, скiльки порогiв вона пооббивала, з скiлько? ма впливовими
особами були в не© емоцiйнi, iнодi й сльозами покропленi зустрiчi, аж доки
вакцину таки було добуто, хоч i вся вiдпустка ляснула па це. А як привезла
вакцину та виявилось, що лiки справдi допомогли там комусь iз дiтей, то,
ясна рiч, ким стала Заболотна для тих японських жiнок, при кожнiй нагодi
тепер виявляли вови ©й свою материнську вдячнiсть... Навiть телевiзiя про
це^ випадок розповiла, i дружина дипломата, зовсiм того не сподiваючись,
стала раптом популярною, аж ©© на вулицях впiзнавали: ото ж вона пiшла,
Соня-сан! Заболотна нiяковiла: ну що такого? Хай там комусь зарадила,
подякували, то й чого ж iще? Тим паче, що згадана вакцина незабаром i тут
перестала бути проблемою... Тож цiлком щиро Софiя Iванiвна вважала, що все
це перебiльшено. А менi думалось: яке ж перебiльшення, якщо цi японськi
жiнки в нiби й рядовому вчинку, а вiдчули щось нерядове, вiдчули, може, що
рiч навiть не так у тiй вакцинi, як у запасах добра, котрi, часом
малопомiтно, безефектно таяться в покладах чи╨©сь душi... Вони, японки,
були певнi, що й наш Заболотний в цьому розумiннi цiлком гiдний сво╨©
Сонi-сан, вважалось, до речi, що вiн кревна рiдня тому знаменитому
мiкробiологу Заболотному, який свого часу в Iндi© рятував людей вiд чумя
та холери i в iнтересах науки на собi випробовував дiю збудникiв тих
хвороб, щепив у Бомбе© собi чуму, про що тодi багато писалось у свiтовiй
i, зокрема, в японськiй пресi.
  - На жаль, на вiдмiну вiд свого великого земляка, - вiдповiдав
простодушним японочкам Заболотний, - я нiчим таким науцi прислужитись не
мiг, па особливi заслуги перед людством не претендую, хоча в протичумних
акцiях певну участь брати справдi-таки довелось, про що могла б посвiдчити
небiжчиця Люфтвафе...
  Та ось уже й хвилина розлуки. Жiночий щебет посилю╨ться, гурт наш рушав
за черговою на вихiд до лiтака. "Арiгато, арiгато. Соня-сан!" - долина╨
здовкруг iз натовпу японок, i я бачу, як i в не© само©, в нашо© Сонi-сан,
сльози хвилювання бринять на вiях, вологим  свiтлом  сяють  в  ©©
ожинно-синiх, хоча вона й ступа╨ а виглядом пiдкреслено веселим, щоб не
виказувати перед присутнiми свою розчуленiсть, нiяковить ©©, ввдяо, аараз
отой блиск власнвх до краю налитих слiзьми очей.
  Далi наста╨ момент, коли зосталися тiльки тi,  що  для  рейсу,
проводжаючих нема, жде нас тепер поле оте аеродромне, де всюди ракетно
блищать фюзеляжi, стирчать хвости, величезнi крила мало не зчiплюються мiж
собою... Прича©лись перед ривком цiлi табунища турбореактивних, важкi
громаддя застиглих швидкостей. Бiлий метал потужних акулоподiбних тулубiв,
скло iлюмiнаторiв, огутнi шасi на брилах бетону,  хащi  величезних
переплутаних крил - аж тiсно такому скупченню гiгантiв на сьому клаптику
аеродромного грунту, штучно намитого, великими зусиллями вiдвойованого у
вод Токiйсько© затоки, щоправда, вод напiвмертвих, геть забруднених
промисловими вiдходами... Скiльки лиш один цей Ханеда пожира╨ пального!
Сюди й туди снують бензовози, що супроти застиглих повiтряних велетiв
здаються маленькими, просто iграшковими... I тут, i там чiтко, вправно
працюють люди в комбiнезонах, меткi, роботящi, не гаючи  й  митi,
перебiгають вiд лiтака до лiтака, прилаштовують до бакiв товстелезнi
хоботи шлангiв, довго й терпляче напувають ще одного крилатого ненажеру,
що, готуючись у рейс, поглина╨ пального цiлi цистерни. Перепочинку тут
нiкому нема, кожна секунда на цьому полi ма╨ фантастячну вартiсть. Той
гiгант заряджа╨ться, а сусiднiй, розчахнувши черево, цiлими вагонами
поглина╨ багаж, незлiченну кiлькiсть валiз, пакункiв, сундукiв, окутих
мiддю, невiдомо чим напханих. Та ось вдарило громом: це найближчий з
гiгантiв, наглухо задра©вшись, вiдкинувши трап, стосило ревнув на мiсцi,
ударив довкруг грiзним, дзвенючим гуркотом. Такому вже нiчого не треба,
йому дай тепер тiльки злiтну смугу! Один за одним вiдрулюють поки що
неповороткi лайнери рiзних авiакомпанiй, незграбнi, надмiру важкi, аж нiби
не зможуть вiдiрватись од землi, подолати силу тяжiння. А втiм, чиясь рука
©х таки ж пiдiйма╨! Ще один стрес, ще одна напруга - i вже суцiльне
сатанинське ревище мiжнародного аеропорту залиша╨ться внизу, пiд нами,
швидко зменшу╨ться смужка злiтного бетону на клаптику намитого грунту,
самий вiзерунок аеродрому тане внизу, як i╨роглiф земно© тiсноти, котра в
цiм мiсцi планети, на квiтучих задимле©шх цих островах, да╨ться взнаки,
можливо, вiдчутнiше, нiж ,будь-де.
  Бувають моменти в життi, коли все до дрiбницi чомусь  хочеться
запам'ятати.. Як ось i цей злiт... Спершу був розгiн, наростаючий свист по
смузi бетону, потiм невловна мить вiддiлення, плавного, майже нечутного
вiддiлення вiд планети, - так, саме вiд планети! - iнакше не назвеш того
дивного вiдчуття.
  Безконечна в сво©м скупченнi луска дахiв, тьмаве ©хн╨ переблискування,
хмара мли-смогу над безкра©м мiстом, i зненацька - присмерк у лiтаку! Не
одразу можна було й збагнути, звiдки раптовий той присмерк... А то ми
якраз пробивались крiзь хмару, крiзь хаос хмар! Бiля самих iлюмiнаторiв
виру╨ каламуть, обтiка╨ нас темно-сиве клубовиння, ╨ щось аж моторошне в
цiм хаосi вируючих присмеркiв, що ©м, зда╨ться, й кiнця не буде, зда╨ться,
скiльки не пнись з натужним ревiнням угору, нiколи не продертись крiзь той
слiпий, вологий, нiби первiсний, хаос... Та ось враз: зблиск сяйва! Сяйва
безмiрного, неосяжного, що будь-кого вразить сво╨ю неземною величчю. Сяйво
пройма╨ вам душу, радiсно затоплю╨ все i очищав, мимоволi спонукаючи
подумати про вiчнiсть, про безмiр iснуючого...
  Заболотна припала поглядом до iлюмiнатора. Хiба ж може вона бодай одну
мить пропустити з усiх цих чарiв небесних, ©й трохи аж прикро, що з
присутнiх на борту не всi подiляють ©© настрiй, що ось та, скажiмо,
гомiнлива туристська молодь у не© за спиною не вiдчува╨ нiякого захвату,
коменту╨ побачене в iлюмiнаторах досить насмiшкувато, чути звiдти щось про
рекламну голубiнь японського неба.
  - Рекламна голубiнь... Чу╨те, яке сприймання? - каже стиха до нас
Заболотна. - А по-мо╨му, ось на таких висотах, над хмарами, небо якраз
найнебеснiше...
  Ми й далi набира╨мо висоту, нас нiби притягу╨ сонце, планета вже далеко
внизу, таке вiдчуття, що вона десь там загубилась, зв'язку з нею бiльше не
iсну╨, i ╨дина реальнiсть зараз - цi роздираючi простiр могутнi двигуни,
цей повiтряний, що наче в безвiсть пливе, корабель i на його борту...
маленьке людство!
  Було таке враження, що й течиво часу тут iнакше, нiж було на землi, i
що ми самi теж зараз iншi.
  Летимо в сяйвах!
  I такого сяйва буде перед нами, iстотами тепер небесними, як жартома
зауважу╨ Заболотний, кiлька тисяч кiлометрiв...
  - Як це вам подоба╨ться, Соню-сан? - зверта╨ться вiн до дружини. -
Тисяч з п'ять кiлометрiв сяйва - пiдходить?
  - Не заперечую. А потiм?
  - Пiсля того буде пiд крилом зо двi тисячi миль темряви нiчно©...
  - То вже гiрше...
  - Зате ж потiм знову зоря! Зоря домiвки...
  Крiзь блiдизну щiк у Заболотно© просвiчу╨ться зараз також щось схоже на
цвiт зорi чи скорiше на ©© далекий вiдблиск: може, то вiдсвiти червоного
оббиття крiсел чи слiди ще не вигаслого збудження, тiльки-но пережитого в
аеропорту пiд час прощання.
  . - Гляньте, Фудзi! - в тихiм захватi вигуку╨  Заболотна  вiд
iлюмiнатора. - I ще одна Фудзi!.. I там он ще, ще...
  Всi тi бiлоснiжнi Фудзi були, ясна рiч, зiтканi з серпанку хмар, однак
формою, округлими силуетами декотрi з них справдi нагадували священну гору
Японi©. Невже сама лиш гра свiтла творить такий разючий ефект?
  Природа, вона i проста й складна безмiрно. Яких тiльки нема у нiй
по╨днань, дивних, химерних! Всюди серед безкра©х слiпучих рiвнин, серед
iлюзорних снiгiв, самот-дьо здiймаючись, височать тi фантастичнi утвори
свiтла й повiтря, сяють вершинами, схожi на Фудзiяму так дивовижно, мов ©©
небеснi сестри... Тiльки вiдпливли маревнi Фудзi - i вже сяйнули такi ж
серпанковi Ельбруси, потяглись iлюзорнi кряжi, ущелини, наповненi, як це
бува╨ в горах, голубими тiнями... Скiльки летимо - та ж безмежнiсть сяйва,
пречистi володiння сонця, яке тут, зда╨ться, свiтить беззахiдно, вiчно.
  Туристська молодь поблизу вiдда╨ться веселощам,  легкими  жартами
розважають французькi хлопцi сво©х юних супутниць, йдеться про якiсь ©хнi
токiйськi пригоди, мiж ними чути розмову про пачiнко - так звуться
поширенi в Японi© гральнi автомати, де й цi юнi супутники, видно,
випробовували сво╨ щастя.
  На саму згадку про пачiнко Заболотний схмурю╨ брови, вiн вважа╨
повсюдно поширенi гральнi автомати прокляттям цих островiв. Куди не пiди,
скрiзь вони, за кожним рогом зустрiнуть вас цi металевi однорукi бандити!
Особливо потерпають вiд них простi люди, звiдча╨па молодь, що шука╨
будь-якого, хай i такого потворного способу вийти iз сво©х скрут. Досить
ступити вам до грального залу, де сухо трiщать, металеве постукують цi
незлiченнi автомати-пачiнко, як ви вже чманi╨те, ви опинились у свiтi, де
мови людсько© нема, де слова живого не почуете, тут пану╨ лиш мова
роботiв, що сво╨ю сухою стукотнявою мовби вiдраховують розмiрене й холодно
чиюсь судьбу. Якраз, може, судьбу отих очманiлих молодих i лiтнiх людей,
що, стоячи перед автоматами, не помiчаючи нiкого й нiчого, забули тут про
все на свiтi i вслухаються тiльки в цю владну, одноманiтну, до одуру
здатну тебе довести, металеву стукотняву автоматiв. Коли одного разу ми на
хвильку зайшли а Заболотним до такого залу, незлiченний стукiт пачiнко
мене просто приголомшив, гуркiт стояв, мов у величезнiм ткацькiм цеху, в
перестуках електронних пристро©в було щось шаманське, наркотизуюче. Ось
болiсно напружений юнак сто©ть перед тим одноруким гангстером, чимось
невидимим прикутий до нього, сто©ть людина, нiби назавше зневолена
роботом, цим витвором власного розуму, i так допiзна вистоюють мiльйони
людей у нiмому чеканнi, перебуваючи нiби в трансi. Пiсля всiх сво©х
вiдча©в якийсь бiдак несе сюди, може, сподiвання останн╨, що бездушно
постукуючий робот ранiш чи пiзнiш таки виявить милосердя й допоможе йому в
слiпiй безконечнiй грi з власною долею. Заболотний в тi днi розповiдав про
одного iз сво©х японських приятелiв, точнiше, про його сина, якого пачiнко
призвело навiть до нервово© хвороби, бо ж вiддавався хлопець  грi
безрозсудно, до отупiння, до болю у головi, пiсля чого i вночi спокою не
мав вiд галюцинацiй, вiд нестерпного стрибання перед очима блискучих
металевих кульок.
  - Можна поспiвчувати японцям, - каже Заболотний. - Нашестя роботiв на
©хнi острови - це таки одне iз проклять вiку... I в цих ось туристiв,
видно, теж зосталась оскома вiд пачiнко...
  Схоже, що декотрi з парижан справдi зараз вiдчувають полегкiсть пiсля
сво©х сумнiвних токiйських розваг, та й чи може iнакше почуватись людина,
котра, вихопившись iз залiзних обiймiв робота, зненацька опинилася в
сяйвах вiднебесся? Земнi пристрастi вiдiйшли, згубнi спокуси зостались
десь там, жодному роботовi звiдти вас по дiстати,: не загiпнотизувати
сво╨ю стукотнявою, вiднинi ви ста╨те i недосяжнi, нiякий-бо рух тут не
iсну╨, крiм руху цього розкiшного, лайнера, а планета, нрекрасна й нещасна
ваша планета, що далi й далi вiдплива╨ вiд вас, поглинута, безвiстями,:
вона теж поволi-втрача╨ вас i силу свою тут, поволi в'ярача╨, сама
зменшуючись до розмiрiв трохи чи не тi╨© грально© кульки.
  Летимо, летимо. Сяйво з iлюмiнаторiв пада╨ на лиця людей, всi вони
приспоко╨нi, вже нiчим не зневоленi, не знервованi, вiд усiх земних
клопотiв вiльнi - i вiд стукотняви пачiнко, i вiд свисту автострад, вiд
задимлених мегаполiсiв з ©хнiми вiчними смогами, де виснаженi кисневим
голодуванням городяни змушенi вдаватись до встановлених на перехрестях
апаратiв, з яких можна добути за кiлька i╨н ковток наснаженого киснем
повiтря...
  Але це там, па землi. А тут вже пiби не пiдвладнi нiяким, навiть
гравiтацiйним, силам, нiяким дотеперiшнiм прикрощам, всi земнi пута
розiрвано, вiдлiта╨м з планети, вiдлiта╨м нiби назавжди!
  Уявнi снiги, що бiлiють за iлюмiнатором, нагадали Заболотнiй заснiженi
простори ©© рiдних степiв.
  - Пригаду╨ш, - зверта╨ться вона до чоловiка, - якi в нас там завiрюхи
бували!.. Цiлу нiч ви╨, мете, хурделить а на ранок глядь! - вляглося...
Сонце свiтить, i так тц-хо-тихо довкола, тiльки то тут, то там дрр...
дрр... то сусiди стежки лопатами прогортають...
  - Прокладали стежки дружби та вза╨морозумiння, - жарту╨ Заболотний i
потiм дода╨ серйозно: - А ви зна╨те, колись у нас на Вкра©нi за народним
звича╨м господарi лишали в незамкненiй хатi на столi хлiба окра╨ць i
кринку молока - для подорожнього... I то було нормою життя... Ех, друзi,
добре-таки додому повертатись... Бiльше не пускай мене, Соню, нi в якi
вiдрядження. Баста. Хай ще iншi...
  - А ти?
  - А я бджiл розводитиму. Мемуари писатиму. А що?
  - Ловлю на словi, - смi╨ться Соня. - Справдi пора б i перепочити.
  Стюардеса, ставна, довгонога дiва, що, проходячи салоном, бачить усiх
водночас, усiм усмiха╨ться завчено, але  чарiвно,  бiля  Заболотних
затриму╨ться, мовби для того, щоб подарувати Заболотнiй ще й додаткову
порцiю усмiшки.
  - Наш командир корабля зна╨ по фронту вашого чоловiка. Ратушний - це
прiзвище вам що-небудь говорить? - Вона переводить погляд на Заболотного.
  - Зда╨ться, був такий на котромусь iз бомбардувальникiв...
  - Нi, сам вiн не лiтав, був технiком серед наземно© обвяуги... А от про
вас чув - ледве що не легенди... Це, каже, той, кого на фронтi в нас
називали "лiтаючим барсом".
  - Який там барс...
  - Зiрка Героя вже нiбито вам свiтила...
  Отож "нiбито"... Передайте йому вiтання. Люди з наземно© служби - то
для нас були як рiднi брати...
  - Може, побажа╨те зайти в кабiну, то будь ласка. Вам, як виняток,
дозволя╨ться... - I, подарувавши ще одну чарiвну усмiшку, стюардеса
проплива╨ далi. Зупиня╨ться вона потiм у глибинi салону, у хвостовiй
частинi лiтака, де, окутаний сигаретним димом, сидить патлатий похмурий
тип, що, зда╨ться, на когось ображений. Невiдомо, чи стосу╨ться його
образа тих, що лишилися на землi, чи невдоволений наш мiзантроп кимось iз
пасажирiв, можливо, образився на компанiю цих ось молодих французiв, якi
зi смiхом розгадували кросворд поблизу й не прийняли його пропозицi©
дегустувати якесь там особливе саке, а одна гарненька з ©хнього товариства
стишене кинула в бiк мiзантропа: "Чи не екстремiст?" - i бiльше не
звертала на того типа уваги. А от стюардеса мусить терпляче вислуховувати
ще якесь там його вередування, i ми пройма╨мось до не© спiвчуттям: нечема,
варивода, проте мусиш i його ублажати, з терплячим усмiхом слухати, що вiн
там верзе, майже невидимий крiзь хмару сигаретного диму.
  Бiлоснiжнi iлюзорнi ландшафти, що пропливають за склом iлюмiнатора,
знов заволодiвають нашою увагою. Вiдсунувши шторку до краю, осяяна свiтлом
тих пропливаючих небесних снiгiв, Заболотна, видно, нiяк не може на них
надивитись: безмiр краси! Безмiр найхимернiших серпанкових побудов! Свiт,
що ся╨ й ся╨ тобд без меж, залитий сонцем, нiким не заселений, недосяжний
нi для яких димiв та отруйних випарiв, але для когось-таки мовби
створений, сповнений величi й загадковостi. Але для кого? Нiякi птахи,
навiть орли, на цi висоти не злiтають. Знати б, за якими законами
творяться отi мiражнi дива, осяйнi вершини, химернi бескеття, пасма гiр i
фантастичнi в голубих тiнях провалля, з самого повiтря зiтканi розлогi
долини, гiрськi кряжi, що знов виникають пiсля слiпучих  рiвнинних
просторiв, отi серпанковi гори, побудови фантастичнi, найнiжнiшi, мабуть,
з усього, що ╨ в природi. Дмухни - i ©х нема... Така недовговiчна ©хня
архiтектонiка, вiд найменшого подмуху-доторку враз порушаться, вiд ледь
чутного втручання сиво-бурою тьмою стануть, звируються хаосом всi отi поки
що спокiйно-сяючi, iз самих серпанкiв зiтканi вашi Фудзi, Карпати,
Кавкази, Альпи та Кордiль╨ри... Ми тихо розмовля╨мо про це. Кого вони
призначенi тут чарувати сво©ми прекрасними силуетами, серпанковi отi
побудови? На яких рiвновагах тримаються i чому саме в таких формах
виявляють вони себе? Чому не в якихось iнших картинах природа себе тут
малю╨, чому цi ©© пiднебеснi серпанки живуть саме в таких ось ландшафтах,
в такiй ось, а не iншiй слiпучiй фантазi© хмаробудов? Природа фантазу╨ тут
буйно, не знаючи стриму, вибудову╨ щораз iншi варiанти хмароутворень,
якусь нову дiйснiсть у формах чудових, довершених, все новi виставля╨
сонцевi на огляд небеснi сво© "ЕКСПО"... Але чому вся ця фантастика несе в
собi стiльки знайомих рис? Зiткана iз серпанкiв хмар подоба твердi земно©!
Ступиш ногою - i дна не буде, десь там, унизу, планета, що досi голова вiд
не© гуде, що декого й тут доганя╨ вiдгомiн ©© пристрастей... Знову
стюардеса сягнистим кроком iде ось упродовж салону, пiсля розмови з тим
похмурим типом мовчки й поквапом проходить повз нас до пiлотсько© кабiни,
i вже на щойно усмiхнених устах застигла лиш подоба усмiшки, позбавлена
чару й тепла i навiть з тiнню смутно© яко©сь тривоги.
  Серед пасажирiв - сум'яття:
  - Вiн ©й щось сказав... чимось пригрозив... Але чим саме? Ви помiтили,
яких зусиль коштувало дiвчинi ©© самовладання?
  I поповзли по салону шепоти, стривоженi перепитування, i вже щось
вiдчутно змiнилося довкруг, починають набувати значення якiсь дрiбницi.
Пасажири, котрi досi, бувши в теплi, комфортi, навiть не помiчали, що
поруч, на зовнiшнiй обшивцi корабля, майже космiчний мороз сивi╨, тепер i
в той бiк позирають iз багряних оксамитiв крiсел сторожко, знепоко╨но, мiж
сусiдами, досi безтурботними, з'явився якийсь холодок - холодок вiдчуження
душ? Ось так поселялась серед них ще одна невидима пасажирка - неясна
гнiтюча тривожнiсть.
  - Справдi, що вiн ©й мiг сказати? - роздуму╨ вголос Заболотний. -
Пройшла вона таки чимось занепоко╨на...
  - I чогось там затрималась... Нашi погляди мимоволi приверта╨ до себе
овал металевих дверей, що, зачинившись за стюардесою, бiльше тепер не
вiдчиняються: глухi, важкi, заховали ©© в кабi нi разом з пiлотами, як у
сейфi.
  А похмурий той тип раптом пiдвiвся з кутка у сво╨му пiстрявому
неохайному пiджацi до колiн i, язиком ледве повертаючи, став щось
викрикувати до компанi© французiв. Викрики були не знати якою мовою, але
тон вони мали непри╨мний, дражливий. Полiнезi╨ць чи хто вiн? Тiльки й
вiдомо було про нього, що летить iв Сiнгапура, може, уродженець котро©сь
iз тропiчних кра©н, хо ча з вигляду мiг бути i ╨вропейцем з тих озлоблених
молодикiв, котрi й самi не знають, чого вони хочуть. Тип не вгамовувався.
  - Що вiн викрику╨? - тривожно спитала Заболотна. - Хворий чи що з ним?
  Чоловiк ©©, без слова пiдвiвшись, пiшов уподовж салону до невiдомого, -
певне, на переговори.
  Нам видно було, як Заболотний, за звичкою всмiхаючись, щось терпляче
з'ясовував iз тим невiдомим, намагався, певне, приспоко©ти його, звертався
до нього пiдкреслено чемно й нiби навiть шанобливо, однак Соня аж зойкнула
стиха, коли у вiдповiдь на якесь слово того типа обличчя Заболотного
зблiдло, очi зблиснули гостро, якось металеве, хоча губи й тодi не
перестали всмiхатись. Де-не-де по салону вже були помiтнi ознаки панiки,
лiтня дама, зда╨ться скандiнавка, що летiла з конгресу квiтникарiв,
приклала руку до лоба, i з грудей ©й вихопився стогiн... З тривожних
перемовлянь пасажирiв, що сидiли вiд того типа неподалiк, ми зрозумiли
нарештi, чим вiн посiяв у салонi таку тривогу. Запевня╨, що в багажнiм
вiддiленнi разом iз нашими валiзами мандру╨ в цьому небi ще одна валiза, а
в нiй неухильно i нiкому не пiдлягаючи, зараз працю╨ невеликих розмiрiв
механiзм: тiк-так, тiк-так!.. Дама з конгресу i ©© старенька сусiдка
перезирнулися вжахнено: виходить, на бомбi летимо? Шантажу╨? Заляку╨ чи
чого вiн хоче, цей садист? Але ж може бути, що i всерйоз - тепер стiльки
всяко© нечистi на трасах розвелось..,
  Тим часом вiн уже просто в обличчя Заболотному промовляв з нахабною
гидкою мiною, справдi з якимось садистським смакуванням:
  - Тiн-так!.. Тiк-так!..
  I пальцем тицькав ледве де до очей.
  Ось тодi Заболотний, i вiдкинувши звичну чемнiсть, раптом обома руками
взяв нахсабу за плечi, струсонув його так, що аж патли вiйнулись, i пiсля
цього владно, наче ляльку, посадив, вдавив його в крiсло. I, дивна рiч,
тепер той герой, злобно понурившись, не став чинити опору. Наче саме
такого чогось i ждав. А Заболотний, обернувшись до пасажирiв, сказав до
них голосно, нiби вибачаючись:
  - Молодий чоловiк запевня╨, що це був жарт. Вiн перепрошу╨.
  По якомусь часi вийшла стюардеса з тацею в руках i, так мовби нiчого й
не сталося, почала роздавати воду в келишках. Пiд час роздачi пасажири
стежили за виразом ©© обличчя, воно було непроникне, фантомасно замкнуте,
проте уважний погляд мiг у нього вiдшукати те, чого й це хотiв би, -
глибоко, як i ранiш, прита╨ну тривогу.
  ...Вночi ми приземлились на котромусь iз сибiрських аеродромiв, хоча
посадка ця й не була передбачена. Всiм пасажирам велено було негайно
залишити борт лiтака. Пояснень не давалось. Мороз надворi аж кипiв, для
бiльшостi парижаночок, що пустилися в рейс у легеньких плащиках та
курточках, цей нiчний мороз мав би стати неабияким випробуванням, та все ж
i за таких обставин вони не втрачали свого оптимiзму, було чути жарти та
смiх, усiх нас розважало, коли  дiвочi  тендiтнi  руки,  ненароком
доторкнувшись до металево© обшивки автобуса, вiдсмикувались, як вiд вогню,
бо нахолонулий на морозi метал так i хапав. З смiхом та зойками вскакували
нашi супутники в цей проледенiлий, навстрiч розчинений нам автобус, що
битком набитий одразу й рушив вiд лiтака.
  Вже коли ми, несподiванi нiчнi транзитники, перекочувавши до аеропорту
i збившись на другому поверсi, на його засклених галереях, ждали чаю,
якого буфетниця все не хотiла нам вiдпустити, зважаючи на пiзнiй час, i що
змiна ©© кiнча╨ться, i що в нас, перелiтних, мабуть, нема╨ валюти, i що
взагалi дозволу на цей чай, як нам здалося, треба питати чи не в самого
мiнiстра, - вже тут, стоячи з Заболотним в сутiнi довго©, ледь освiтлено©
галере©, дивились ми крiзь ©© скляну стiну на темний пагорб нашого
лайнера, що бовванiв незрушно край нiчного  аеродромного  поля,  й
перекидались здогадками: чому виникла ця не передбачена графiком посадка?
Залишений пасажирами невiдомо наскiльки, могутнiй наш лайнер нiби ждав
чогесь. Незабаром крiзь сутiнь ночi до лiтака по трапу швидко стали
пiдiйматись тiнi людей з якимись вудилищами в руках, постатi збiгали вгору
одна за одною, i хоч рухались на екранi ночi постатi силуетнi, однак i в
сво©й силуетностi були вони якiсь рiшучi й заклопотанi, - то до нашого
опустiлого, холодом наповненого лайнера поспiшала  команда  хлопцiв,
озбро╨них мiношукачами проти того загадкового "тiк-так"... Iснував вiн
насправдi чи виплодила його лиш чиясь хвора уява, - як би там не було,
комусь належало це перевiрити, ризикуючи власним життям...  III

  I ось тепер ми ©демо до Мадонни. Iнший континент, iншi дороги, тiльки
Заболотний незмiнний у сво╨му во-дiйському завзяттi. Звечора на квартирi
Заболотних несподiвано виникла думка податись у цю подорож, i Лiда, яка
була присутня з батьком при нашiй розмовi, звернулась до Заболотного
просто з благанням, тоном зовсiм незвичним для ©© стримано© вдачi:
  - Вiзьмiть i мене! Будь ласка!
  ©й, виявля╨ться, ну просто необхiдно подивитись на ту сенсацiйну
слов'янську Мадонну, що про не© тут зараз стiльки розмов.
  Дударевич, батько Лiдин, давнiй колега Заболотного по службi, пробував
вiдрадити доньку, малював труднощi далеко© дороги, обiцяв навзамiн iншi
спокусливi видовища, але дiвчинка затялась: ©ду, i край, якщо, звичайно,
Кирило Петрович не проти.
  Заболотний, як завжди, коли йшлося про дiтей, надто ж про Лiду, виявив
свою поблажливiсть, а Софiя Iванiвна навiть зрадiла бажанню Лiди, бо
знала, що юна приятелька ©© - людина з характером i зможе в дорозi
стримувати Заболотного, якщо вiн, опинившись на трасi, розвиватиме бiльшу,
нiж дозволено, швидкiсть.
  - I вас теж прошу отямлювати в дорозi цього безумця, - апелю╨ Заболотна
до мене. - Бо коли вихопиться. на трасу, вiн просто шалi╨, цей ваш
тернiвщанський ас.
  - Ну-ну! Ас не ас, але в небi не пiшки ходив, - примирливо заперечу╨
Заболотний.
  - Полотно автостради не злiтна смуга, - сто©ть на сво╨му Соня-сан. - Де
ви бачили, щоб iз льотчикiв виходили путящi водi©? Мiй Заболотний саме
тому приклад: нiяк не перебуду╨ться, все дума╨, що й на землi йому небо. А
в них тут стiльки катастроф, - дода╨ вона стишено, тамуючи в голосi
тривожнiсть. - Доки вiн у дорозi, ближнiм анi хвильки спокою...
  - Ви, Софi╨ Iванiвно, розписку з нього вiзьмiть, - радить Дударевич. -
Та й взагалi, нащо ви йому да╨те вiзу на цю сумнiвну подорож? Пожертвувати
у©кендом, гнати за сотнi миль, щоб тiльки глянути на якусь там фальшиву
Мадонну...
  - Чому фальшиву? - нахмурю╨ться Заболотний.
  - Всiм вiдомо, що по музеях у них повно пiдробок! - безапеляцiйним
тоном заявля╨ Дударевич. - Фальшування ста╨ промислом доби... Скiльки тих
пiдроблених Ван-Гогiв та Сезаннiв зараз блука╨ по свiту!
  - Сподiва╨мось, що наша Мадонна справжня, - каже ©- Заболотний суворо.
  - Звiдки така певнiсть?
  - Iнту©цiя.
  - Сумнiвний аргумент.
  - А для нього нi, - раптом посмiха╨ться Соня. - Я, до речi, теж вiрю в
iнту©цiю.
  - Отже, ви його вiдпуска╨те?
  - А що я можу, коли вже надумав... Самi ж зна╨те: натура, як у тура!..
  З квартири  Заболотних  чи  вiд  будь-кого  з  мешканцiв  цього
службово-житлового будинку можна внутрiшнiм ходом потрапити безпосередньо
до пiдземного гаража. Це ж зручно, отже, в пору передсвiтанкову ми вже в
залiзобетонних його катакомбах, де серед рiзних марок автомобiлiв, серед
запахiв бензину та гуми Заболотний, зда╨ться, почувався куди краще, нiж
там, нагорi, у сво©й службовiй кiмнатi з сейфами, кондицiонером та вiчно
опущеними металевими жалюзi. Вже я помiтив: збираючись у по©здку, друг мiй
щоразу жвавiша╨, збадьорю╨ться, таке враження, мовби протягом тижня вiн
тiльки й чекав того моменту, коли, вiдкинувши щоденнi клопоти, вiльний
нарештi вiд усього су╨тного й надокучливого, опиниться ось тут, бiля свого
б'ю©ка, весело, мов коня, оглядатиме його, пакуватиме в дорогу провiзiю та
iншi похiднi речi, а потiм ще раз нахилиться над дорожньою картою, щоб
остаточно з олiвцем проштудiювати маршрут, ще й тебе закличе в свiдки
переконатись, що з кiлькох можливих варiантiв вибрано найзручнiший. Сама
перспектива дороги, передчуття вiдстаней, що ©х доведеться  долати,
непередбаченi труднощi, якi можуть виникнути, - все це наелектризову╨
Заболотного, наснажуб бадьорiстю, душа його вихоплю╨ться на простори дорiг
ранiше, нiж невидимий фотоелемент безшумно розсуне важкi сталевi дверi
гаража, щоб випустити в сiрий досвiток ще одну машину з дипломатичним
номером. В Заболотному, безперечно, живе пристрасть автомобiлiста: гасати
по хайвеях, по ©хнiх нацiлених у далеч гудронах-бетонах - для нього сама
втiха. Нiде вiн не почува╨ться так у сво©й стихi©, як у летючiм потоцi, в
шаленiй отакiй гонитвi, де вiтер швидкостей тебе обда╨, де людина, сповита
в метал, одним натиском кнопки да╨ гiн усiм табунам кiнських сил,
зiмкнутих у двигунi, видобуваючи з них бурю летючих енергiй!
  Доки Заболотний споряджа╨ свого б'ю©ка в дорогу, його  тендiтна
Соня-сан, блiда й не на жарт розхвильована, все ходить поблизу, зворушливо
остерiга╨ свого "лихача":
  - Ти ж там не жени, Кирику, не жени! Доведи ©м, що ти не лихач... Дай
менi слово... Обiцяй менi?
  - Гаразд, буде по-тво╨му, - гуде Заболотний iз-за пiднятого капота.
  - Обiця╨ш, а потiм... Сказано ж: натура - як у тура! Всi╨ю натурою
лихач i порушник...
  - Дякую за вранiшнiй комплiмент.
  - Нi, ти серйозно менi поклянись, що не гнатимеш! - заходить дружина з
iншого боку i зверта╨ться до Лiди, яка, першою забравшись у машину, вже
защухла в куточку: - Лiдо, не дозволяй Кирилу Петровичу гнати! Стеж, щоб
не перевищував. Особисте вiд мене доручення, зрозумiла?
  - Й╨с, - озива╨ться з машини дитячий голосок.
  Ох, це дiвча! Схопилося сьогоднi нi свiт нi зоря, все боялось проспати
таку нагоду... Ми ще голились, як Лiда вже постукала в дверi, вбiгла,
блiда вiд хвилювання, що й з росичкою на русявiм волоссi пiсля вмивання:
  - Я готова!
  - Рання птаха, - приязно окинула оком Софiя Iванiвна посталу перед нею
худу, цибатеньку акселератку, що причепурилася в  дорогу,  мов  до
якого-небудь шкiльного свята: на йогах бiлi панчiшки, на голевi старанно
заплетенi мишачi хвостики кiсок, що туго стирчать урiзнобiч, з бiлями
бантами, вiдкривши не-дитячому чисте, а голубими прожилками чоло.
  - I цi кiсники тобi до лиця, - пiдхвалила Заболотна свою пiдопiчну.
  Чекаючи нас, дiвчинка призналася, що був у не© напiр прихопити в
подорож i свого вiрного друга - маленького амазонського папугу, хай би й
вiн розважився, додивився свiта, дихнув простором. Однак мама рiшуче ∙©й
не дозволила...
  - I вiрно мама зробила, - зауважив Заболотний, вiдкладаючи бритву. -
Сама подумай, як без нього в домi? Адже вiн там у вас, по сутi, найвищий
арбiтр: коли яка-небудь домашня кризова ситуацiя - одразу до нього, до
какаду, щоб розсудив...
  - То так, вiн у нас мудрець, - згодилося дiвча, розумiючи жарт.
  Лiда потiм першою, поперед Заболотного, збiгала внутрiшнiми сходами до
гаража, ще й нас квапила: не ∙барiмось, для нас ма╨ значення кожна
хвилина, треба виграти час!
  Тепер вона, зайнявши мiсце, з машини раз у раз перепиту╨, чи скоро ми
ви©демо, адже час бiжить, бiжить!..
  А в Софi© Iванiвни - сво╨ на думцi: щоб не гнав... Коли ми були готовi
нарештi ви©хати з гаража, вона й тодi соромливо нагадала чоловiковi сво╨
прохання, не боячись навiть видатися надокучливою: "Ти ж обiця╨ш, правда?"
  Речi мовби й неiстотнi, однак чомусь ще й тут, на хайве©, уява малю╨
менi той момент, коли Соня, худенька, блiда, з благальним усмiхом зазира╨
в вiчi сво╨му Заболотному:
  - Кирику, я знаю, ти будеш хорошим...
  I як завжди, коли вона розлуча╨ться з чоловiком, очi ©©  враз
наливаються синявою, пречистою синявою вiдданостi, й росинки мимовiльно©
сльози вже бринять на вiях, i самi очi вiд сяйва тих росинок глибшають i
мовби ростуть, ростуть...
  - Не хвилюйтесь, Соню-сонечко, - каже ©й Заболотний. - Ждiть i не
тужiть на валу.
  Була б вона, певне, спокiйнiша, якби ми ©© теж прихопили з собою.
Заболотнi часто вирушають в по©здки удвох, i якщо дорога випада╨ далека i
втомлива, Софiя Iванiвна - на рiвних правах - пiдмiня╨ за кермом чоловiка,
до того ж вона щиро в душi переконана, що веде машину куди краще за
нього... Але цього разу ©й довелося змиритись, залишилася вдома, бо лiкарi
поки що не дозволяють Софi© Iванiвнi тривалих мандрiвок: влiтку на однiй
iз тутешнiх автострад подружжя Заболотних потрапило в "маленьку пригоду",
як висловлю╨ться мiй друг, пiсля яко© сам "ас" вiдбувся синцями та
саднами, а Софiя Iванiвна мусила кiлька тижнiв пролежати в гiпсi i тiльки
нещодавно стала виходити на вулицю. Тож зрозумiла  ©©  сьогоднiшня
тривожнiсть та настiйливi застороги, якими вона проводжала нас вже й пiсля
того, як ми сiли в машину i Заболотний поволi став вирулювати, спрямовуючи
свого б'ю©ка на сталеву, ще не вiдчинену браму гаража.
  Зараз ми перебува╨м на чималiй вiдстанi вiд того похмурого гаражного
пiдземелля з його низькою, в сталевих балках стелею, вже воно нiби хтозна
й коли було з тим сво©м службовим телеоком, яке недремно звiдкись
споглядало нас, щоб у потрiбний момент нечутно розсунути перед нами важкi
сталевi дверi й - пiд мовчазне благо-словiння Сонi-сан - випустити ще
одного ловивiтра в сiре свiтання стрiтiв, у гонитву дорiг.
  Були спершу безлюднi каньйони вулиць, де в одному мiсцi пiд синьою
зливою неонiв, серед ошмаття газет в такий раннiй час уже сидiв i щось
жував старий занедбаний чоловiк, збайдужено дивлячись на нас; де потiм
промигнуло темне дзеркальне скло ще зачинених офiсiв, банкiв з кутою
та╨мничiстю сво©х брам; зостались позаду й сяючi вiтрини крамниць з
коштовностями та манекенами, i чорний алюмiнiй хмарочосiв, що сво╨ю
похмурою величчю зникають десь у темнiй високостi, стискаючи простiр,
залишаючи перед нами тiльки вузьку його щiлину, щоб могли ми вилетiти на
цю замiську трасу, де Заболотний полегшено, повеселiло скаже:
  - Нарештi!
  I, опустивши скло, висуне руку, ловлячи пальцями зустрiчний вiтерець.
  Заболотний веде свого б'ю©ка рiвно, плавко, машина не йде, а пливе, i
це, безперечно ж, зараз можна пояснити тiльки бажанням Заболотного ревно
дотримуватись застережних заповiтiв Сонi-сан.
  - Зваж, Лiдо, як ©демо.  Мабуть,  похвалили  б  нас  за  таку
дисциплiнованiсть? - каже мiй друг, усмiхнувшись, але не до нас, а мовби
до когось, видно, постала цi╨© митi перед ним дружина в тiй сво©й
тривожностi, коли, провiвши нас у путь благословляючим, ще, певно, вiд
матерi перейнятим жестом, зосталась стояти самотньо в яскраво освiтленiм
гаражi. Маленька, як дiвчинка, блiда й настрашена, стояла вона якась
особливо самотня серед того величезного пiдземелля пiд його низьким
зализобетонним склепiнням, що тримало на собi все громаддя бiлдiнга.
Сталева брама, випустивши нас, одразу ж автоматично стала замикатись за
нами.
  - Тьотю Соню! - обернувшись, гукнула тодi ©й Лiда, i аж вираз болю
перебiг дiвчинцi по обличчю, той болiсний вираз так i не сходив, доки вона
махала рученям Заболотнiй, котру гаражне пiдземелля поволi зашторювало
сталлю дверей.
  I зараз в дорозi чомусь виника╨ в уявi та сценка з тендiтною постаттю
Сонi-сан, залишено© десь там, в гаражнiй печерi серед сталевих балок та
бетону.
  Дорога тим часом нiби втягу╨ нас i думки Лiдинi вже летять уперед.
  - Зовсiм не можу уявити, яка вона буде, та Мадонна, - каже дiвча. - I
перед сном усе думала, хотiла уявити i нiяк не могла... Звiдки вона
з'явилась?
  - В тiм-то й рiч, що подробиць не повiдомляють, -  вiдповiда╨
Заболотний. - Справдi, з чи©х рук придбано? На якому аукцiонi? Чи було ©©
внесено до мiжнародних каталогiв перед цим? Скiльки шедеврiв позникало з
музе©в пiд час вiйни... I не лише картини. Де, скажiмо, та "Янтарна
кiмната" та рiдкiснi книги-iнкунабули з пограбованих наших бiблiотек?..
Розшукують ©х по всьому свiту, а вони, може, в цей час лежать десь у
затоплених водою шахтах, в завалах, у бруднiй пiтьмi штолень-печер
беруться цвiллю, лежать, нiчи╨му оковi не досяжнi та ждуть, хто ©х знайде,
видобуде на свiт...
  З-пiд обрiю помiтно свiта╨, наче там вiдкрива╨ться кiнець якогось
величезного тунелю, а небо й земля ще майже  однаково  попелястi,
присмерковi; обабiч хайвею сивi╨ низом якась iмла чи туман, "ото вiн i ╨,
смог, у натурi, - каже Заболотний, помiтивши мо╨ зацiкавлення, - аж куди
розпросторив свою владу". Дорога в цих мiсцях ста╨ справдi високою, схожою
на дамбу, полотно траси проляга╨ весь час по насипу. Злiворуч тих
смогiв-тума-нiв прозирають силуети якихось промислових споруд, поцяткованi
вогнями невiдомого призначення, що свiтять мовби забуто, в них ╨ нiби
якась безжитт╨вiсть. Може, тому, що такий раннiй час, коли й усi тi
гiгантськi темнi споруди серед досвiтнiх туманiв, зда╨ться, iснують мовби
самi по собi, без людини, без ©© втручання. Не видно там нiякого руху,
хоча газовi факели палають потужно, земля всюди забудована,  траса
перетина╨ зону суцiльних мегаполiсiв, де одне мiсто ще не кiнчилось, а вже
вочинаеться друге, це переходить в iнше, зрощу╨ться з ним, зливаючись в
однакову похмурiсть потужного, але нiби не для людини, а для роботiв
призначеного життя. Ось тягнеться котре вже iндустрiйне поселення, за ним
випливають з димiв знову заводи, промелькують чорнi довжелезнi цехи, хащi
трансформаторiв, пакгаузи з гофрованого сталевого листа, а поряд лиснiють
величезнi якiсь болота, вiдстiйники, резервуари, i всюди потопом смоги,
смоги, смоги... Дедалi виразнiше чу╨мо характерний сморiд  хiмiчних
заводiв, змiшаний iз затхлим духом болiт. Коли б хто задумав ставити
фiльм-засторогу про те, що може чекати планету завтра, змалювати картину,
як задиха╨ться вона вiд власно© промислово© надпотужностi, вiд рiзних
ядучих випарiв та нечистот, - то тут для такого фiльму вистачило б натури
вдосталь. Темна купа прокопчених споруд, i знову, пiдступаючи аж до само©
траси, маслянисто проблискують якiсь води, важкi, не-зрушнi, зачервоненi
по сталевому тлу полум'ям заводських заграв. Бо заводи стоять десь поруч,
зануренi у власнi дими та в туман, таке враження, що й самi заводи
розкинулись на болотах серед сво©х намертво отру╨них вод, куди вони
щоденно скидають все новi й новi потоки смердючих всевбивчих вiдходiв. Вiн
всюди тут, цей важкий незникаючий сморiд.
  - Ну ти ж i вибрав маршрут, - кажу до Заболотного. - Хто б додумав, що
шлях до Мадонни пролягатиме крiзь таке пекло...
  - Когай, сказали б японцi, - вибачливо  мирка╨  Заболотний.  -
Повiдомлялося, що вiдстiйникiв тут уже поменшало, а тим часом... Ну, та,
сподiваюсь, це скоро кiнчиться.
  Мегаполiси пливуть i пливуть попiд небокра╨м, напiв-потонувши в iмлах,
в природних чи, може, хiмiчних туманах. Подеколи заводи вiддаляються,
потiм знову пiдступають до траси, тодi з хмаровиння диму прориваються цiлi
клуб'я промислових вогнiв, багряних, як рани, - газовi печi там палають,
чи що... Бiля самого полотна автостради ще частiше мелькають плеса важких,
лиснючих вод з розтеклими в них вогнями реклам, цiлi дзеркала ©х,
забарвлених рекламами плес, лежать тут на водi в болотянiй незрушностi, а
поруч беззахисне щуляться сiрi кущики очеретiв.
  - То кущики справжнi, не синтетичнi, - пiдбадьорливо кида╨ в бiк
очеретiв Заболотний. - А взагалi правду ти кажеш: пекло. Чорнi отi
мегаполiси, що розповзлися чортзна-куди, i цi смердючi озера-вiдстiйники,
вся отак методично, поступово й без намiру вбита природа - все вола╨ до
нас, людей... Ще одна засторога нашому братовi, жителевi планети: дивись!
Бо можливий i такий варант...
  Просто дивно: серед такого промислового могуття i раптом цiле царство
нечистот... зона змертвiлих болiт...
  - Це тi болота, - поясню╨ Заболотний, - куди мафiозо викидають тiла
сво©х жертв. Нiхто не зна╨, скiльки Людських життiв у цих трясовинах
потоплено...
  Траса, вражаючи прямизною, летить далi й далi через болота, прокладена
нiби пiд лiнiйку.
  Нестерпно довго тягнеться наша дорога через цей гiгантський, окутаний
димами та смогом промисловий район, кiнця не видно закопченому цьому
кра╨вi, де хiмiчнi хмари не зникають, де заводському громаддю аж тiсно вiд
самого себе, i землi вже нiби важко утримувати вагу "впоруд на собi; пан
Смог володарю╨ над похмурим цим регiоном, де все задиха╨ться у власних
випарах, де мiста, що ранiш iснували поокремо, овiянi польовими та
Океанськими леготами-вiтрами, тепер позростались в темнi  загазованi
мегаполiси, втратили назви, iмепа, розгубили тепло людських мiкроклiматiв,
мовби якiсь чорнi мойри зоднаковiлостi прирекли ©х в усьому уподiбнитись
мiж собою, стати безiменною iндустрiйною величчю; життя тут наче змирилось
i з нечистотами, i з нестачею кисню, i з неприродною скупченiстю, селища
звикли бути постiйно окутанi спiльною на всiх жовто-бурою ковдрою ядучих
хмар, важко навислих над цiлим кра╨м. Чисте повiтря десь там, над океаном,
а тут дими, гази, сморiд вiдстiйникiв, гнитво болiт... I цим ось дихати?
Вiд колиски i до могили? Мiльйони людей мешкають тут, а враження
цiлковитого моторошного безлюддя. Близькi й далекi вогнi волають мовби нi
до кого.
  Тiльки дорога живе. Зда╨ться, саме дороги, ось такi траси дедалi
частiше стають засобом iснування сучасно© людини. Помiж машинами мчать
житла людськi - цiлi будиночки на колесах, з фiранками на вiкнах.
Комфортабельно i весь час у русi, в гонитвi, певне ж, за щастям... Машини
шумлять потоком, летять нескiнченною рiкою, якби кому забаглось перейти
дорогу - нема де! Стугонять велетенськi радiофiкованi фургони, потужнi
трайлери, що вдень i вночi перевозять вантажi на далекi вiдстанi, вони
женуть чимдуж, бо треба, треба; швидше довезеш - бiльше заробиш!..
  На узбiччi хайвею для пiшохiдця не залишено анi смужки - пiшохiдцiв
хайве© не визнають, вважа╨ться, що таких нема, все для машин, для машин!..
Лише акуратнi стовпчики, схожi на верстовi, раз у раз виникають, миготять
уподовж дороги, i на кожному з таких стовпчикiв - будьте ласкавi:
телефонний апарат...
  - Сервiс, - вiдзнача╨ Заболотний. - Що скажеш?
  - Зручно.
  А Лiда дода╨:
  - Будь-звiдки можна викликати Софiю Iванiвну, коли що трапиться.
  - В дорозi про таке не говоримо, - суворо вiдказу╨ Заболотний. -
Трапитись нiчого не повинно...
  Дорога летить, i це нiби летить самий час. Сутiнь досвiтку змiниться
короткою зорею, потiм свiтлом дня, змiнюватиметься живопис ландшафтiв,
зазна╨ змiн i настрiй людей подорожнiх, та тiльки вона, ця швидкiсна
траса, буде байдужа до всього: для траси з мiцним ©© покриттям, з ©©
гарматним гуркотом, з невпинним багаторядвим рухом - в один бiк i в другий
- iсну╨ тiльки один вияв життя, тiльки цей нестримний шал гонитви. Дивна
рiч, при всiй могутностi руху вчува╨ться в ньому якась неповнота, вiн
позбавлений чогось iстотного, летять навстрiч горбатi контейнери, летить
залiзо, змигують мимо тебе цятки чи©хось облич, але виразiв ©хнiх не
вгледiти, нiчийого голосу ти не почу╨ш, хай би як вiн волав до тебе, - тут
чу╨ш тiльки свист, двигтiння, джухкаючi вишуми швидкостей. У потоцi
лiмузинiв, скромних i розкiшних, звичайних i броньованих-куленепробивних,
серед авто найновiших моделей, що мчать щодуху, серед усiх цих красенiв
яскравих, мов птахи тропiчнi,  блискучих,  грацiозно-легких,  владно
двиготять сталевi бронтозаври дорiг - далекорейсовi тонновики, що, ревучи,
цiлодобово мчать з вантажами по трасах в несамовитому русi. Обiч нас
стугонить величезний контейнер-автомобiлевоз: новiсiнькi, щойно з заводу
легковi останньо© моделi ярусами копичаться на ньому, позлазившись, мов
жуки-скарабе©, лиснiють кузовами в погрозливiй близькостi вiд нас; за
контейнером двигтить ще потужнiший великоваговик, багатоосьовий трайлер
повен цементних блокiв, залiзобетонних конструкцiй - перевозить ©х кудись
на далекi вiдстанi...
  Зустрiчний дощик прокрапав по склу, нiби спецiально, щоб збадьорити
Заболотного, бо ж дощик в дорогу - це, як Соня сказала б, добра
прикмета... Повинно б уже розвиднитись, однак вiд хмар, що розповзлись по
небу й кудись цей дощик, понесли, на певний час аж посутенiло, щоправда,
ненадовго, i тепер ось нiби вдруге розвидня╨ться, дедалi помiтнiше новий
день вступа╨ в сво© права.
  - Нi, воно таки днi╨, - каже Заболотний. - Закуримо, щоб дома не
журились...
  I рука його знову тягнеться до сигарет, пальцi, як i ранiш, одразу й
безпомильно вгадують, де саме лежить пачка, один рух, другий, короткий,
точний, - i сигарету запалено, вже вона в'╨ться димком, а погляд водiя
незалежно вiд цього весь час невiдривне - на трасу, де нам ще буде миль та
миль.
  - Скiльки йдемо? - цiкавиться Лiда.
  - Все в нормi, Лiдо, хоча можна трохи й веселiше, - i Заболотний
набавля╨ швидкiсть.
  Цятки сигнальних вогнiв, цiлi грона мокро розблислих рубiнiв заповнили
перед нами всю трасу. Вiд самого досвiтку незлiченно й незникно червонiють
вони перед нами на "кадилаках", б'ю©ках, "Лiнкольнах", "мерседесах", весь
час вiддаляючись в iмли свiтання, плавко й невлов-но втiкаючи. Щось вони
менi нагадують сво╨ю вишне-вiстю, але що?
  Запитую Заболотного, чи не викликають i в нього тi рубiни якихось
асоцiацiй.
  Мовчить якусь часину мiй друг. Потiм каже задумливо:
  - По-мо╨му, чимось схожi вони на Романовi яблука... Так, так, то все
втiкають вiд нас яблука Романа-степового...  IV

  Як то все далеко було! Було десь у нашiм дитячiм палеолiтi, де ще
тiльки маревнi рiки струменiли нам у степу, як образ чистоти й вiчного
руху, i все було переповнене свiтлом, все живе в пестощах млiло пiд
ласкавим, найласкавiшим сонцем нашого тернiвщанського лiта! Звiдти ми з
Заболотним, де польова дорiжка побiгла не-вiдь-куди помiж голубими житами,
високими, мов хмарочоси! Де ╨диний лайнер - Романова бджола, прогувши над
тобою, далi погула над хлiбами, полетiла у бiлий-бiлий, налитий сяйвом
свiт.
  Все там буде iнакше, iнакше...
  Ще були ми там безтитульнi, майже безiменнi, була просто "пасльоновi
дiти". Досвiд i знання не обтяжували нас; дрiбнi пастушата, зляскуючи
батогами в повiтрi, ми й думки собi не завдавали, вiд чого той зляск,
навiть не пiдозрювали, що то ж i ╨ та мить, коли кiнчик батога дола╨
звуковий бар'╨р! Такi речi були там поза межами нашого пiзнання, але хiба
ми були вiд того менше щасливi?
  I цей Кирило Заболотний, що обгасав уже пiвсвiту, що зна╨ планету
незгiрше, нiж знав колись рiдну свою Тернiвщину з усiма ©© ярами та
приярками, вiн був у тiй нашiй тернiвщанськiй далечi просто Кириком,
вдат-ним на рiзнi вигадки бешкетником, котрий у школi з-помiж нас
вирiзнявся не лише веселiстю вдачi, а ще й чуднуватим сво©м iм'ям, бо ж
справдi чудне: хоч як його читай - злiва чи справа, вiд початку чи вiд
кiнця, - а воно все буде Кирик та й Кирик!..
  Таке iм'я теж було для нас предметом розваги, бо хiба ж не дивина - з
усiх бокiв однакове, кругле й мiцне, мов горiх!
  Коли я пробую намалювати Лiдi, яким був цей Кирик десь там у наших
степах, дiвча просто вiри не йме, Лiда майже певна, що Кирило Петрович був
завжди дорослим i що нiяк не могли його вигнати з класу за нестриже-нiсть,
за те, що "у вухах гречка росте", якщо вже де життя його й починалось, то
радше воно починалося в небi, в кабiнi "яструбка"... Це вона може уявити,
решту... Щоб iз бешкетникiв виходили дипломати? Лiда знизу╨ недовiрливо
плечем.
  - В лiтах дитинства, - каже згодом до мене Заболотний, - можливо
закодовано щось вельми для душi необхiдне, таке, що потiм упродовж усього
життя познача╨ться на наших цiлком "дорослих" вчинках... Ти як вважа╨ш?
Допуска╨ш таку можливiсть?
  - Чому ж нi...
  Закодовано, але що саме? Чому одне вивiтрилось, а iнше... Мимохiдь
кинуте кимось слово, добре або глумливе, дайня чиясь випадкова ласка або
нiби зовсiм маленька образа: кривда чи, навпаки, пiдтримка - чому, вони
мають здатнiсть оживати? Чому звiдси, де ми зараз мчимо, такою значною
поста╨ кожна росинка в тому нашому свiтанковому блакитному свiтi?
  Сухе тепло серпневого степу, що й сюди його чу╨ш... Терники, шипшина та
глiд по байраках... Птахи з гнiздами, рiзнi комашки... А нашi балки
коноплянi, з духом сонця, з вербами, що розiмлiли пiд кручею!.. Тодi вони
були нiби нiщо, а зараз чомусь так багато важать!
  Навеснi, тiльки сонце пригрiло, тiльки закурликало в небi, вже, мов
дикунчата, босi вискаку╨м з хат, знудженi за зиму, галасу╨м, не тямлячись
вiд захвату, кида╨м у небо шапки, солому, палiччя: "Гуси, гуси, нате вам
на гнiздо!.." Бо птахи - то ж нашi найпершi друзi. Жай-воронча всю весну
дзвенить над степом, як частка тво╨© душi... Невидимi пташата всюди висять
над полями й сиплють, сиплють срiблястий спiв... Жайвiр тодi не боявся
людини. Пiд ноги жниварям кинеться, рятуючись вiд кiбця... Дядько Роман,
орючи, гнiздечко пiдбере, перекладе на рiллю, другу борозну йде, а пташка
вже сидить на гнiздi, не злiта╨... А тi розблизкотiлi макiвки церков по
обрiях, що найперше означали для нас ярмарки, храми, довгождану нагороду
за всi тво© пастушачi труди... Сарматське рипiння колiс, iржання коней,
цукерки довгi, в китицях, i неодмiнно якась подiя, що весь ярмарок
сколихне... А якою музикою вiдтворити той настрiй, що охоплював вас,
малих, коли пiсля спеки в степу хмара заходить... Збившись гуртиком,
сто©мо, дивимось, а вона, темна, вста╨ десь iз-за Бiлогрудових хуторiв,
сонце закрила, насува╨ться, грiзна, волохата, з бiлуватими пасмами... "То
град, - каже тихо котрийсь, - градова хмара". I так стане тривожно
одразу... А блискавка як блисконе, як вдарить поблизу сво©м списом у жита,
"аж землю прооре" (бiга╨мо потiм дивитись, шукати слiд блискавки)...
  Одначе все почина╨ться з балок, де ми, позбiгавшись, гра╨мось, б'╨мось,
плачемо i миримось, де так гарно i солов'ям, i дiтям... Роса по балках
така, що коли треба ноги помити чи ранiшнiй сон розiгнати, то бiжи мерщiй,
де споряпi та лопухи, там вона така краплиста, що й себе заспаного в
краплинi побачиш... А в степу! Там ро-свчка буде тепла, там вена виблиску╨
i в чашечках бiло© березки, i на стебельцях жита, i червоний горошок
свiтиться нею, i рiзве польове квiття, що радi╨ кожною квiтивкою,
розбризкане всюди по межах серед дозрiваючих нив. I нiколи не втратить той
вранiшнiй свiт для нас сво╨© росяно©, свiтлоносно© сили та свiжостi, нiде
й нiщо не погасить в душi тi╨© ранково© зорi, що цвiте нам iз-за
тернiвщансько©, з байраками-глинищами, гори, що тодi здавалась тобi малому
такою високою. Як поволi там рухався час, а лiто - воно тяглося цiлу
вiчнiсть! Адже i все, що тодi з нами вiдбувалось, наче вiдбувалось на
iншiй планетi. Нiхто там iз нас не повинен був зникнути, ми були там
немрущi i неминущi, здавалось, завжди ми будемо, i нiколи не знатимем
втрат, i, щасливi сво╨ю дитячою дружбою, завжди будем такi, якi ╨. Ще не
мло©ли нас думи, що розвiянi будем по свiту i що комусь вiдведено буде
довгi лiта, а комусь короткi, тому судитиметься подвиг на полi бою й
золота весна Перемоги, а iншому концтабiрна мученицька смерть чи випаде,
бути пропащим безвiсти, i що тiльки якась неймовiрнiсть зможе котрихось iз
нас, вихопивши з житт╨вих безвiстей, знову зблизити, звести десь отак у
дорозi, на бистринi залiзно© цi╨© рiки.
  Ми ще там не знали, що чого варте, для нас ще не були цiннiстю тi
вишневi вранiшнi зорi, i тi прекраснi дощi, якi щолiта висiли по наших
обрiях, i те напо╨не сонцем найчистiше повiтря, що, розлите океаном вiд
небес до  небес,  кришталево  свiтиться  i  мерехтить  над  нашими
тернiвщанськими стернями.
  Не думали ми там про вiчнiсть, але вiдчуття ©© носили в собi. Все
довколишн╨ здавалося неминущим, не пiд-датдим нiякiй ру©нi, i серед людей
для нас не було смертних, все нас оточували невмирущi! Роман-степовий,
скажiмо, був для нас вiчним, неперебутним, вiн не мiг зникнути так само,
як його садок, i музикою наповненi вулики, i все на свiтi з'явилося лише
для того, щоб бути й бути, нiщо не зруйну╨ться i нiхто не зникне, - з
таким ми жили вiдчуттям.
  Може, оце й було закодовано в тих лiтах? А гени совiстi? А вiдчуття
справедливостi, що раз у раз пробивалося? Певне, мало ж i воно якийсь свiй
генетичний код? А чи не звiдти .й сама ця невтоленнiсть, жага хлоп'яча, що
й досi ганя╨ Кдрщса по свiту, хоча тепер у нього лиш усмiшку викличуть
тернiвщанськi юнi зайдиголови, отi ми, простодушнi й задичавленi, котрi,
зупинившись десь на Козячiй срiблястiй могилi й позадиравши лоби, мiря-,
ють очима височiнь, занурюють погляди в блакить та питаються самi себе:
  "Чи далеко ж до неба?"
  А хмари, що потiм попливуть над нами, заволiкаюче блакить, будуть
сповненi життя сво╨рiдного й та╨мничого, якщо бiлi-бiлi, то на них
вiдпливають душi померлих людей, вiдпливають  по  небесних  дорогах
прямiсiнько в рай, котрий уявля╨ться нам в образi тихих, розквiтлих
вишневих садкiв, коли навеснi вiд ©хнього цвiту аж повиднiша╨ в нашiй
Тернiвщинi; а хмари чорнi, волохатi, грiзнi - тi несуть на собi тяжких
грiшникiв, часом дуже схожих на декотрих хутiрських мугирiв у чумарках,
що, понабиравши собi з нашо© слободи на лiто батрачат, не вiдпускають ©х
потiм додому навiть у храмовi свята, так i не бачать сво©х дiтей
тернiвщанськi матерi до самих холодiв, до покрови!.. Якщо ж хмари
принесуть нам дощ, що лине, мов з вiдра, та ще й градини почнуть
пiдскакувати на шляху бiлими кульками, то матерi тернiвщанськi з примовкою
"свят! свят!" злякано викидатимуть на подвiр'я дерев'янi лопати, якими
саджають до печi хлiб, це для того, щоб град припинився, i небо, побачивши
лопати на подвiр'ях, одразу ж припиня╨ градове бомбування, а нам,
хлопчакам, пiсля тако© з градом зливи стане иа душi ще веселiше, радiснi,
в телячому захватi, ми бiгатимем по спiненiй, з бульбашками водi, що
цiлими озеречками позалива╨ зеленi, м'якi споришi i в якiй бродити нам так
лоскiтно, так при╨мно!.. А згори, вiд толоки, всiма тернiвщанськими
рiвчаками, пiнячись, весело гуркоче нова й нова, така незвична для нас
небесна вода. О, яке ми тодi переживали душевне пiднесення!.. Грiм уже
вiдкотивсь за Улинiвку, небо над нами очистилось, i в нас нiби свято. Якщо
ж дощ захопив нас у степу, то, промоклi до рубця, ми в такий день ма╨м
право гнати худобу додому ранiше,  бредемо  в  облиплих  сорочках,
повертаючись, наче з битви, матерi зустрiчають нас перестрашено, а ми
тiльки смi╨мось, збуджено дiлимось щойно пережитим, хвалячись, як градини
мiцнi, завбiльшки з перепелине яйце, вiдскакували вiд наших ще мiцнiших
лобiв, ми ж при цьому не ховались, бо де там схова╨шся вiд таких градин у
вiдкритiм степу! Ну, якщо близько баштан, - то в курiнь, де пахне сiном i
динями, а якщо це поблизу Романового хутiрця, - то гайда пiд повiтку до
дядька Романа, он вiн, весело махаючи нам, бiжить через подвiр'я,
накинувши на голову рiжечком догори вивернутий  мiшок,  -  з  тим
рiжечком-хохолком дядько Роман для нас схожий на одуда чи на iншого
смiшного якогось птаха... Щолiта бачимо, як вiн перебiга╨ пiд добiщем
подвiр'я, накинувши на голову мiшок, i щолiта Роман веселить нас сво╨ю
схожiстю з якимось чубатим птахом!
  Навiть осiнь не наганяла смуткiв на нас сво©ми безконечними мряками,
негодою та вiтрами, не лякаяа й зима, дарма що багатьом нашим героям
доводилось зимувати на печi, бо взутись нема в що, сиди цiлi днi в хатi,
де допiзна тiльки прядка гуде та пiсня жiноча неголосно лл╨ться, а
школяревi до читанки пiдморгу╨ каганець-слiпачок: "Буде тобi провiдниця -
ясная зорниця!"
  Юна, переповнена мрiями душа знаходила вiдраду i в тому елементарному
свiтi, де найскладнiшою машиною була прядка, де пломiнчик на гнотику був
╨диним неоном ваших осiннiх ночей, де взямку смiливий маляр-мороз малював
по вiкнах буйнi сво© вiтражi - бiлi розгонистi папоротi, лiле©, химерне
квiття тропiкiв...
  Та все ж наближений пам'яттю степ наш чомусь найчастiше поста╨ менi в
сонцедення, в слiпучу спеку, коли марево прозорою рiкою бiжить i бiжить по
телятникiв-ських горбах, перетiка╨ через бреусiвську дорогу, i небо аж
побiлi╨ вiд власно© свiтлостi, на ньому нiде нi хмарини, лише по обрiях
iскристим бджоляним золотом ряхтять макiвки церков в Улинiвцi та Озерах. У
храмовi свята там будуть ярмарки з каруселями, з бiйками, з циганами, з
кiньми, - невiдомо тiльки, чи вiзьмуть нас на тi дива iз собою дорослi...
Тож шануйся, коли корову пасеш, щоб не пiшла вона в шкоду, дивись, не
дрiмай... А на сон хилить, бо рано збудили, а сонце не руха╨ться, бо л;
лiто, воно таке довге, та що там лiто - тодi i звичайний день трива╨ для
нас цiлу вiчнiсть!
  Звечора тебе не вкладуть, гаса╨ш з хлопцями по балках та левадах, де
пiд кожною вербою шепочуться, пирскають смiхом закоханi, а нам так цiкаво
ж знати про ©хнi тайнощi, хто кого любить, хто за ким сохне, хто до кого
залиця╨ться... Як ©х наслухатись, то зда╨ться, що весь свiт тiльки й
переповнений любов'ю та ревнощами! Тож звечора тобi не до сну, а вранцi
тебе не добудяться, лоскочуть, зi смiхом тягають сонпого по долiвцi за
руки й за ноги, а ти вкручу╨шся в ряднину, тобi ще б хоч хвильку поспати!
"Вставай, вставай,  парубче!  До  працi  пора".  -  "Ой,  ще  хоч
трiнь-трiнечки..." - "Треба було не бiгати До пiвночi...  Вставай,
вставай!.." I чиясь лагiдна рука лоскоче, щоб розбуркати тебе, бо ж
справдi пора виганяти, скоро сонце зiйде, вже он небо гра╨ зорею...
  Гра╨ зорею!
  Вискочиш на подвiр'я, а по той бiк балки, iз-за гори, небо над
глинищами все пала╨, цвiте!
  В Тернiвщинi нашiй вулички глибокi, бо стiльки ж по них поколiнь
перейшло, до само© глини повибивали землю сво╨ю ходьбою тi, що до пас тут
жили колись. Iдеш наче ровом, i колюча дереза, в'ючись по горбах, нависав
з обох бокiв над тобою. У вуличцi повно пухко© пилюки, нона пiсля ночi
прохолодна, а на толоцi там i споришець тобi босi ноги росою полоскоче -
це остаточно розганя╨ сон. Хай малий, та все ж трудiвник, жепеш свою
корiвчину пасти, десь за тобою сонце, сходячи, крiзь дерезу спiлим кавуном
червонi╨, i, коли опинишся iз своею Рябою за школою, на рiвному, де
польова дорiжка лягла ген-ген у бiлий свiт, бачиш, яка вiд тебе тiнь мiж
хлiбами посува╨ться величезна. Довго ж доведеться чекати, доки вона, ота
тiнь, зменшиться аж до тако©, що зможеш ©© переступити, бо тiльки тодi (не
ранiш) можна буде повертатися додому на обiд.
  Степ вiдкрива╨ться одразу за школою, а в далечi попiд небом садки
синiють хутiрськi - вся наша Тернiвщина оточена хуторами, з якими вона
вiчно не в миру. А десь на пiвдорозi мiж далекими Кишкiвськими хуторами,
мiж Вигурiвщиною i нашою слободою маленьким острiвцем серед хлiбiв
виднi╨ться ще один хутiрець, вранiшн╨ сонце вже лягло на його три тополi:
живе там Роман-степовий садiвник i бджоляр, а при ньому Надька, смаглочола
донька його, що вчилась у Полтавi на фельдшерку, а от щастя не склалося -
до батька повернулась з дитям, що вродилось у не© невiдомо й вiд кого...
Тернiвщина багата вродливими дiвчатами, в недiлю як висиплють на толоку, -
тiльки дивись! Одначе Надька Винникова, всi визнають, найперша з наших
красунь, не даремно ж вона росою та зорею вмива╨ться, - так про не© кажуть
тернiв-щавськi жiнки. Не раз начебто бачили, як вона раненько бреде по
колiна в росах на край садка, де на лопухах роса - як вода, озирнеться,
наххлиться i... Не iнакше росою та зорею вмита, мабуть, i зараз десь там
сто©ть, край батькового садка, свiтячись яйцем до схiд сонця, вранiшня,
свiжа пiсля свого чарiвницького вмивання... Зблизька ми побачимо ©©, ту
красуню Випнинiхну, тiльки згодом, коли хлiба поскошують i нам буде вiльно
насти всюди по стернях та коли ми цiлою ватагою ходитимем до Романа
Винника, щоб набрати з його колодязя води.
  Поки що ж нам, пастушатам, доводиться пасти поокре-мо, водячи сво©х
корiвок за налигачi по межах, де для них багато наросло пирiю, чи ось по
такiй польовiй дорiжцi, де Ряба твоя, поволi посуваючись, чепурно вищипу╨
м'який споришець попiд самим житом, що стiною, вище за тебе, гояубi╨ край
дороги. Паси та пильнуй, щоб не хапнула твоя ласуха чийогось колоска, бо
тiльки лизне, одразу де й вiзьметься господар, налетить, нагрима╨, а то й
вуха намне...
  Кирик о цiй порi вiд тебе далеко, десь вiн аж за третiм горбом пасе,
загубився з корiвчиною серед хлiбiв, а ти тут блука╨ш по межах або вподовж
польово© дорiжки, що, безлюдна, задумана якась, побiгла й побiгла помiж
хлiбами, невiдомо й куди.
  Струму╨ повiтря, тиша млi╨, i нiде нiкого.  Сам-один.  Спiйма╨ш
коника-стрибунця i чу╨ш, як вiн, маленький, рветься в тебе крiзь пальцi
сво©м пругким, повним енергi© тiльцем, а ти, маючи безмежну владу над ним,
над його життям i смертю, трима╨ш це трiпотливе створiння й роздуму╨ш:
пустити чи нi? Жити йому чи не жити? I якщо не залишилось удома прожерливе
галченя, що його ма╨ш годувати, тодi доля стрибунцевi усмiхнеться,
пiдкинеш його з долонi: живи! I зникне в житах твiй зелений крилатий кiнь
щастя, що його тепер уже не зловити, хiба сам колись iзрине, нагада╨ тобi
про себе аж ось на такому хайве©.
  Зупинився, не руха╨ться наш степовий час. Дрiма╨ дорога, небом укрита.
Повiтря незрушне, склисте. Сонце нiби припнуте налигачем на мiсцi, нiяк не
хоче рухатись до тi╨© позначки, коли тiнь твоя так зменшиться, що вже
зможеш ©© переступити чи бодай перестрибнути, добре знапружившись. Так
сумно тобi самому, повитому в цю бринливу тишу степову, де лиш твоя дитяча
самотнiсть переклика╨ться через пагорби й жита з Кириковою самотнiстю.
  Звiдкись нiби пiсня сумовита до тебе долiта╨, чиясь мати-птиця людським
голосом скаржиться: "В мене дiти-малолiти, не здужають в степ летiти..." I
враз ти ось вирiс, ста╨ш завбiльшки як вранiшня тiнь, i тебе вже кудись
проводжають, тужать за тобою, а ти втiша╨ш, щоб не плакали, бо ж дощi
змиють тобi головоньку, а розчешуть дрiбнi терни...
  I знову сам, сам. Зустрiнеться тобi товаришем тут хiба що стовпчик
межовий, що ниви чи©сь розполовиню╨, вилiзеш на нього, зовсiм як у тiй
колядцi, складенiй для найменших:

  Я маленький хлопчик,
  Злiз на стовпчик,
  У дудочку граю,
  Всiх вас забавляю...

  Сто©ш на стовпчику мiж хлiбами, гука╨ш десь туди, аж за трет╨ жито:
  - Кирику-у-у!
  А у вiдповiдь:
  - У-у-у!
  Лиш луна голос пода╨.
  Ще бiльший смуток обляга╨ тебе.
  Жодно© душi на весь степ. Дорога, як i ранiше, безлюдна. Давно вже
промчав сво©м рисаком набундючений Кишка-молодший, що розводить у себе на
хуторi породистих коней, промчав бiгунками аж до нашо© школи й назад - то
вiн щодня пробiга╨ свого рисака, готу╨ до ярмарку чи до яко©сь виставки.
Пiвпудовi пiдкови в того коня, щоб вище грудей викидав копита, якомога
бiльше загрiбав повiтря. Так i летить на тебе, розкидаючи пiну: рот у копя
роздертий вудилами, в молодого хазя©на - мiцно стулений. Промчав - i нема,
тiльки осад на душi вiд того, як iiеприязпо глипнув Кишка у твiй бiк, нiби
ти в чомусь перед ним завинив, нiби на його землi пасеш, хоч дорога - вона
ж нiчия... Зникли бiгунки мiж хлiбами, i знов нiкого, знов безгомiння,
тиша. Коник десь просюркоче. Перепiлка в хлiбах пiдпадьомкнула i вмовкла.
I в небi нi хмарини, i наче янголи спiвають - все щось бринить i бринить.
Чи то степ бринить нагрiваючись?
  У такi години з Кириком, вiрним товаришем, тiльки i ╨дна╨ тебе
тонюсiнька невидима струна золота - ©© напнуло мiж вами Романове бджолоня,
щойно прогувши в повiтрi! Бо ж о цiй порi, коли красуються жита, всi нашi
ниви медом пахнуть! Бджолам тiльки лiтай i лiтай, кожнiй ╨ робота. Тим,
хто пасе на налигачi, звичайно, тiсно в степу серед безлiчi меж, а ©м,
Романовим трудiвницям, - роздолля. Ось знов котрась гуде над колоссям
басовою струною, просто бiля тебе йде на посадку: знайшла, що шукала!
Зачудовано стежиш, як бджола вкублю╨ться там, унизу, в затiнену, може, ще
й з росичкою на днi польову квiтку. Почува╨ш, як ©й при╨мно, коли вона
купа╨ться в квiтцi, занурюючись глибше й глибше... Хай то буде навiть
будяк, бджола й тут занурю╨ться з головою, вона аж стогне вiд насолоди та
щастя! I так цiле лiто, не знаючи втоми, трудиться самозабутньо - з нiчого
мед бере!
  З Кириком ми зустрiнемось в обiдню пору, коли приженемо корiв до©ти.
Вiн, власне, пасе не свою, а тiтчину Ганнину, що в не© дiтей нема. Це йому
по малолiтству пiльга випадав така: не вiддано Кирика, як старших братiв,
на хутори, прилаштовано пастушком у сво╨© далеко© родички. Доки тiтка
Ганна сидить з дiйницею пiд коровою, Кирик зеленим вiттям вiдганя╨ мух вiд
корови, щоб не хвицьнула ногою або хвостом та не перекинула молоко.. Потiм
теля пiдпустить, хай посмокче на завершення... А i цей обов'язок виконано,
тодi ми, скучивши один за одним, збiжимось нарештi десь у балцi бiля
ковбанi, що вода в нiй перегрiта, аж гаряча, i вся кишить пуголовками, з
яких потiм жаби виростають здоровеннi, мов крокодили... Там, у лiтеплах, i
ми побовта╨мося досхочу. В скаламученiй водi повно планктону, як ми
сказали б тепер, чи iншо©, схожо© на нього, живностi, в цих парких водах
добре почува╨ться все живе - i пуголовки, в рачки, й довгоногi комахи, що,
мов ковзанярi, бiгають поводi, - з таких перегрiтих ковбань-калабань (як
вам уява малювала в школi) зароджувалось у даввiх даввах життя на планетi.
  Iнодi, бува╨, провiда╨мо в обiдню пору латиша бiля його  рудо©
напiвземлянки у глинищах. Живе бiдно, а чисто, квiти любить, мальва пiд
вiконцем пелюстками горить... Присядемо й дивимось, як цей наш Ян Янович
запуска╨ свою дивовижну прядку, тiльки не ту, що сирову прядив'яну нитку
веде, його пристрiй виводить "нитку iз глини". З клубка зволоженого рудого
мiсива латиш тут тобi на очах "випряде" щось таке, що тiльки ойкнеш у
захватi. Цього червоного латиша батько Кирикiв привiз з-пiд Перекопу, ще
тодi вони, бувши у вiйську, товаришували, i, коли виявилось, що пiсля
громадянсько© Яну Яновичу нема куди повертатись. Заболотний-старший забрав
його до себе в Тернiвщину. Ось так доля ©х порiднила. I зараз вони
нерозлучнi, разом доношують сво© перекопськi шинелi, на сходку вирушають
щораз удвох. Невсипущий Ян Янович, за порадою свого друга, спорудив собi
напiвземлянку у глинищах якраз поруч iз давньою, ще, мабуть, прадiдiвською
хатиною Заболотних, i мiсце виявилось просто-таки щасливим... Око в∙цього
Яна Яновича несхибне, тiльки глянув на нашу глину, одразу визначив: "Ваша
глина повинна бути спiвуча, бо тут солов'©в повно!" I не минуло багато
часу, як хлопцi Заболотного (спершу вони, а за ними i вся малеча
слобiдська) вже свистiли в латишевi, випаленi з глини свищики, хай не дуже
зграбнi, але голоснi й пiвником розмальованi, завдяки чому вироби цi
користувались бурхливим попитом на наших ярмарках. Глини у нас стiльки, що
на весь свiт вистачило б, тож, маючи поруч себе ©© невичерпнi родовища, Ян
Янович принатурився, крiм свищикiв, робити й багато iнших речей, потрiбних
для вжитку людям. Невдовзi завiв собi вiн оцю чудернацьку крутилку, що
мовби все йому робить сама, крутиться, аж виспiву╨ ницьма налаштованим
кружалом-колесом, а латиш, схилившись, пильно щось там виворожу╨ над сво╨ю
мудрою глиною. Лиш пальцем ©© легенько торкне, оживить безформну зволожену
масу, i мигком, без жодних зусиль, з не© само щось вилазить, росте,
вироста╨, i - дивись! - перед тобою вже викруглилась мисочка, глечик, або
макортетик, або ще яка посудина, схожа на тi тикви-ропавки, що все лiто
ростуть по тернiвщанських городах. Найдивнiших форм бувають тi тикви,
родичi гарбузовi, що ©х природа лiпить повiльно, протягом лiта, нiби щоб
дати латишевi взiрцi для глиняних його творiнь.
  Ось так - то па калабанi, то бiля латиша - перебудеш найбiльшу спеку, i
знов у степ, де тобi годинами стирчати бiля корови з налигачем у руцi,
зате увечерi, коли женемо худобу додому, так гарно на душi, бо ж день
нарештi кiнчився, i всi хлопчаки, хоч по яких ви межах блукали, знову
зiйдетесь у Тернiвщинi, в глибоких ©© вуличках, де куряви повно! Ви й самi
навмисне ©© здiйма╨те, збива╨те хмарою, де пройдете - коров'ячi роги
потонуть у розпилюженому теплому золотi заходу. Вже ви й прийшли,
прокушпелили, мов кiннота, а здiйняте вами червоне хмаровище, не танучи,
довго стоятиме уподовж вулички, де в самiм кiнцi, мiж навислими пасмами
дерези, якраз вкублю╨ться на спочинок вже тепер не жарке, зовсiм близьке
до вас сонце.
  А потiм, надто ж як буде це пiд недiлю, скiльки гукiв та спiвiв до
пiзньо© почi не даватимуть спати вашiй Тернiвщинi! Обiв'ють ©© зi всiх
куткiв, перекликаючись мiж собою, когось вигукуючи в левади, комусь
признаючись пiснею в коханнi, у сво©х палких почуттях... Над балкою край
Тихоново© левади темнi╨ величезна вербова колода-корчомака, кимось давно
©© приладновано так, що вона нагаду╨ величезне крiсло, тут вечорами
обнiмки-цiлунка, - тайнолюбнi парочки, влаштувавшись на вербовому тронi,
замлiвають в обiймах, сидять, раюють допiзна, i скiльки буде сказано слiв
там голубливих, найпестливiших, а ви, малеча, защухнувши в темрявi за
корчомакою, ма╨те змогу теж долучитися до тих освiдчень, шепотiв та
секретiв, дiзнатись, котрий же з наших парубкiв знов за тi╨ю Винникiвною
мре.
  - А пiсень скiльки в нас там спiвали, - каже вiд керма Заболотний. -
Скiльки ©х знала сама наша Тернiвщина!..
  Ми з ним почина╨м пригадувати той далекий тернiвщанський репертуар i,
коли вда╨ться пригадати щось напiвзабуте, щиро цьому радi╨мо, i навiть
Лiда тiшиться нашою напiвгрою, весь час дослухаючись до нас  обох
зацiкавлено, справдi, видно, сприймаючи це все як дитячу гру-вiдгадайку.
Коли нам щось не да╨ться, не ловиться, коли якийсь рядок з пiснi виявиться
так забутим, що ми довго не можем його видобути з пам'ятi, Лiда кепку╨ над
нашою забудькуватiстю, i Заболотний, вдаючи ущемленого, каже до не©:
  - А ми ось тебе проекзамену╨мо, всезнайку...
  I одну за одною загаду╨ Лiдi загадки:
  - А що росте без кореня?
  - А що бiжить без повода?
  - А що плаче без голосу?
  Мовчить дiвча. Не може вiдгадати.
  - Отож-бо, - каже задумливо Заболотний.
  Мою увагу тим часом знов приверта╨ дорога, образ ©©.
  Залiзний Дунай могутньо струменить у далеч!
  Рух, енергiя, швидкiсть - вони тут всевладнi. Тiльки в iм'я чого шмату╨
повiтря ця летюча сила й жага, що дедалi мовби нароста╨?.. Чи просто
iсну╨, i все? Лишивши позаду смоги-тумани, тру╨во болiт та вiдстiйникiв,
траса вилiта╨ в тихе свiтло осiннiх полiв, щоб, ковтаючи милi, хапаючи
простiр, знову впасти десь там, за обрi╨м, в обiйми далечi, в та©ну
нескiнченностi...  V

  Крiзь лобове, ще на  заводi  пiдсинене  скло  налiта╨  навстрiч
ультрамаринове небо, барви хоча й при╨мно©, але неприродно©, - принаймнi
важко нам у цих ультрамаринах впiзнати небо дитинства, його вiльну, сяючу
глибiнь...
  З кожною милею, з кожною годиною ми ближче до Мадонни, до тi╨©
небачено©, що так рано нас сьогоднi пiдняла i весь час свiтить нашiй
дорозi. Та, до яко© мчимо, ста╨ для нас чимось бiльшим, нiж ще одне
мистецьке полотно. Невiдомо, якою постане насправдi, але зараз Мадонна
вiдчутно збуджу╨ уяву,  якимось  чаром  виклика╨  вiддаленi  образи
напiвзабутих людей, ще не побачена, для нас вона нiби спалах того
прекрасного, що вiдкривалось тодi на раннiх тернiвщанських зорях. Не знаю,
як Заболотному, а менi вона, та оповита j тайнощами Мадонна, чомусь
уявля╨ться в образi Романово© доньки-красунi, що, виринувши десь iз
блакитi наших дитячих степових лiт, смаглочола, з дитям на руках, сто©ть
бiля свого колодязя з журавлем, до якого ми, пастушата, ходимо пити... Ми
довго ждали цi╨© зустрiчi, мрiяли про не©, блукаючи з худiбкою по цупких
пирi╨вих межах, та ось хлiба iюскошувано, степ вiдкрився, пускай по
стернях корiв куди хоч, наше пастушаче плем'я по╨дналось нарештi. Оце
життя, оце роздолля, одразу все змiнилось, можем здiйснити тепер будь-яку
мрiю: тож уперед, до Романового колодязя, де та сто©ть, що росою та зорею
вмита! Зiбравшись цiлою ватагою, помiтно пiднесенi духом, вируша╨м до
дядька Романа, щоб набрати води з його колодязя i торкнутись поглядом
Надьчино© краси. Обвiшанi баклагами, ропавками, наближа╨мось зi степу
соромливо зпiчепим, але ж, нiвроку, щасливим гуртиком, а вона, Романова
Надька, молода мати, забачивши пас, уже вийшла, зупинилась у вiльнiй,
природнiй поставi пiд колодязним журавлем i, тримаючи на руках сво╨ мале,
привiтно вичiку╨ нас.
  Звичайно ж, Надька Романова була створена для безсмертних полотен, для
пензля великого живописця. ╙ люди гарнi, а ╨ нiби найгарнiшi з-помiж усiх
людей. Така вона. Аж дух тобi перехоплю╨, коли загледиш ©©, злегка
усмiхнену до тебе, та ще коли вона з щирим спiвчуттям запита╨:
  - А що то в тебе на позi?
  - Корова наступила...
  - Ну як же ти...
  - Загавився, а вона - раз! Нiготь так i зчесала. Нiяк не зажива╨.
  - Бо ти його стернею раз у раз обраинмзш, не да╨ш заго©тись... Ось я
тобi перев'яжу.
  I мов ота дiва з казок, що йшла шляхом iз Киева, несла. срiбну голочку,
шовкову ниточку - рапу зашивати, кров замовляти: кров з буйно© голови, з
рум'яного лиця, з чорних кiс, з карих очей!.. Цвiто цвiта╨ться, рана
за-живля╨ться...
  Справжнього бiлого бинта винесе з хати, йодом змаже тобi того нещасного
розтовченого пальця, пече так, що закричав би, але терпиш, хлопцi тобi аж
заздрять, понахилявшись, ловлять носами той йодовий дух: як гарно пахне!
Що iсну╨ на свiтi йод, ми тодi вперше й дiзнались вiд не©, вiд Надьки
Винникiвни.
  - Терпи, козаче, терпи, - ласкаво примовить, помiтивши, як ти аж зуби
стина╨ш вiд болю.
  Iнша б знехтувала тобою, нечупарою, неохайником, а Надька...
  Сама завжди чиста i коси пахнуть, вимитi в зiллi, а проте наших виразок
не бо©ться, недарма ж на фершалку вчилась у Полтавi, хай i не довчилась
через сво╨ загадкове нещасливе кохання... Зацiкавлено огляда╨ всiх пiдряд,
бо в кожного замазюри знайдеться для тако© лiкарки вавка, тому капне йоду,
тому прикладе подорожника iз сметаною, а тому просто порадить добре сво©
ноги пошкребти, вiдтерти турицю вiхтем "собачого мила" (╨ така трава). I
хоч ми розумi╨м, що вона на нас практику╨ться, однак це в Надьки виходить
якось по-доброму, видно ж, коли людина пiклу╨ться щиро, схилившись над
тобою, наче старша сестра над меншим братом, хоча, сказати б, хто ми ©й?
Приблукались зi степу бешкетники тернiвщанськi, бруднi, занехаянi, ноги
побитi стернями, потрiсканi, виразки кровоточать, в одного щось схоже на
лишай, а в другого роззяви вкотре вже нiготь злазить, бо  знову,
загавившись, ногу коровi пiд ратицю пiдмостив.
  Очi в Надьки ясно-карi, повнi сонця, вони так i сяють до нас сво╨ю
ласкавою глибиною, а нам на не©, пречисту, й глянути нiяково, бо ж ми всi
тут грiшники, ми й буркун та кiнськi кiзяки куримо, i негарно лавмось,
коли корова, задерши голову, пiшла кудись свiт за очi, а вечорами ще й по
садках гаса╨мо та пiдслухову╨мо потай мову закоханих на левадах, чого
Надька нiяк би не схвалила.
  Дядько Роман, видно, десь у вiдлуцi, iнакше б i вiн був тут, з минулих
разiв зна╨мо, що його раду╨ такий пастушачий прихiд, i господар охоче
стежить, як донька йото на наших болячках практику╨ться.
  Доки ми воду беремо, Надька зацiкавлено огляда╨ нашi баклаги, при цьому
Кирик, танучи з гордощiв, поясню╨, що цю, справжню, алюмiнi╨ву, батько
йому з Перекопу принiс, iншi ж хочуть привернути Надьчину увагу сво©ми
ропавками, що, на вiдмiну вiд Кириково© посудини, з'явились не з поля
битви, а просто на грядках виросли, поряд з гарбузами викохались по наших
а городах, набувши за лiто дивовижно© форми, природа так химерно ©х
вилiпила, надала ©м тако© пластики, що не соромно було б ту ропавку
виставити й сьогоднi у му-у аеi модерного мистецтва! Тикву такого сорту й
саджають Д саме для того, щоб iз не© виросла, виформувалась посудина, щось
на зразок глека або невелико© амфори, - коли посаджене доспi╨, виберуть з
тако© ропавки жабуриння та насiння, i вже вона, висушена на сонцi, набула
мiцностi та легкостi, дуже зручно в нiй зберiгати воду, надто ж у
косовицю: як наберуть колодязно© та постав-а дять пiд полукiпком, вода в
ропавцi, наче в термосi, в будь-яку спеку залиша╨ться  свiжою  та
прохолодною. Насiння було однакове, а повиростало рiзне, ось хоч би i в
нас: в того ропавка формою як глечик, а в iншого J схожа на гусака, i
Надьцi, видно, справдi цiкаво ©х, жовто-бiлих, золотавих, розглядати,
порiвнювати та показувати сво╨му дитинчатi для забавки. А дитя в не© таке
ж смагляве, як i юна мати його, ще й з родимкою на щоцi. Зiркооке,
по-дорослому серйозне, чомусь майже нiколи воно не всмiха╨ться, хiба лиш
зрiдка, скупенько, самими кутиками уст, - це коли Кирик корчить гримаси
чи, ставши на руках, посто©ть ногами в небо або якимось iншим вихилясом
таки спробу╨ його розсмiшити.
  Тепер з вiдстанi лiт розумi╨мо, що приваблювала Надька нас, малечу, не
тiльки сво╨ю привiтнiстю та що не жахалася наших виразок, а ще й тим, що
зацiкавлення ©© нашим пастушачим життям було невдаваним, спiвчуття ©© до
нас було природним, до краю щирим, це ж одразу можна вiдчутi©. Помiчали ми
також i те, що крiзь ©© усмiшки раз у раз прорива╨ться тiнь не зрозумiло©
нам зажури, i навiть дитячим сво©м сприйманням ми iнту©тивно вгадували, що
ця молода мати носить якесь горе в душi, мабуть, зв'язане з тим ©©
полтавським нещасливим коханням. Видно, на той час вона вже настраждалась
чимало, не один, мабуть, зоряний вечiр провела тут самотою, заглиблена в
сво╨ горе, i хоч ми нiчим не могли ©й допомогти, однак чутливiстю дитячих
душ за смутком молодо© матерi туманно вгадували кривду, заподiяну ©й, i
хотiли б в якийсь спосiб полегшити ©© долю, - але ж як, як? Малолiтки, чим
могли ми зарадити Надьцi, яке зiлля пригасило б, погамувало ©© дорослий
бiль? Та й чи була в цьому потреба? Проймаючись спiвчуттям, ми не розумiли
тодi, що життя без болю не бува╨ i що пережитий бiль чи навiть страждання
це якраз те, що здатне очищати й поглиблювати життя людсько© душi.
  Отже, ми бiля колодязя. По-сестринському дивиться Надька на нас сво©ми
золотаво-карими, вся оповита теплом  усмiшки,  ©й,  видно,  при╨мно
спостерiгати, як ми, з веселою спрагою припавши, п'╨мо iз ©© дубового,
обручем обтягнутого цебра, набира╨мо колодязно© ще й у сво© ропавки та
баклаги, - це про запас та для тих, хто лишився бiля худоби. Хоч уже й
понапивались, а все ще юрмимось бiля колодязя, просто щоб довше тут
затриматись, - не хочеться звiдси йти. На прощання ми знову схиля╨мось над
цебром, що, повне колихко© води, так було схоже на оте золоте пiсенне
вiдерце, у якому "сосновi клепки й дубове денце"...
  Ах, яка там солодка була вода, яка смачна! I нiколи не боронили нам ©©
набирати, завжди дозволяють приязно, з душею, - берiть, тягнiть, пийте
вволю, тiльки не побийте об цямрини цебра!.. Не те що в iнших хуторян, де,
як пiдеш по воду, буркнуть тобi щось нехiтьма, а то и зовсiм не вийдуть
навстрiч, тiльки злющi вовкодави аж розриваються, гасаючи на сталевому
дротi через двiр, iскрять ланцюгами...
  Можна було лише здогадуватись, що скучала тут Надька в степу за людьми,
та, мабуть, i ©© донечка ждала наших вiдвiдин, чимось таки розраював ©©
наш вдатний на всякi витiвки Кирик, бо, коли руша╨мо, було, вiд колодязя,
дiвча благальне гляне на матiр, а Надька, враз присмутнiвши, мовить нам
услiд:
  - Приходьте ж iще...
  I зажура чу╨ться в ©© голосi.
  Може, бо©ться, що ми бiльше не прийдемо, забудемо ©©? Але хiба те
можливо? Всi ж бо ми, хай i "дiти-малолiтки", пота╨мно закоханi в не©, i
не одному з нас мрiялось, як вiн швидко виросте, порiвня╨ться сво╨ю
дорослiстю з Надькою, i тодi ось такий уже, як рiвня, як суджений, ©й руку
подасть, наздогнавши свою мрiю не-вiдкрасованою. Бо не пiддатна ж плиновi
часу Надьчина молодiсть, лiта над нею влади не мають,  i  завжди
залишатиметься вона у сво©й вродi такою, як ╨! Вона буде, як ╨, а ти
виростеш на конях летючих лiт, доженеш  ©©  i  тодi,  зачубатiлий
по-парубоцьки, призна╨шся ©й у сво©х почуваннях, виряту╨ш Надьку iз
самоти, кимось знеславлену й кинуту з дитям серед цього степу широкого...
Вiдданiсть нашу не похитнути нiяким терпiвщанським плетухам, хай там що
лiплять, а воно до Надьки не лiпиться, як до того лебедя з байки, що його
зусiбiч обкидають гуси багном на ставку, щоб сiрим зробити, а вiн
"шубовсть! - i випiрнув, як снiг!.." Кожен iз нас потайки носить образ
Надьчин з собою в серцi, коли блука╨мо по наших стернях, а якось одного
вечора, коли ми сидiтимем удвох iз Кириком на гiлляцi старо© верби край
нашо© левади й мовчки лiчитимем незлiченнi зорi, що густо всiяли небо, вiн
раптом скаже до мене з незвичним хвилюванням: "Вiриш, iз ©© рук я не
побоявся б i зоряно© води напитись..." I ясно менi було, про кого
йдеться... А зоряна вода - то ж рiч страшна, для таких, як ми, може,
навiть згубна! Готують ©© особливим чином ставлять воду яко©сь там ночi
пiд найчистiшими зорями' коли небо все аж горить, i неодмiнно, щоб нiхто
тi╨© води не сколихнув, нiхто щоб ©© нi оком не пiдстерiг, нi голосом не
сполохав, доки вона набира╨ться сили вiд зiрок, i ось така вода, на самих
чистих зiрках настояна, набува╨ нiбито сили чаклунсько©, нiчим  не
вiдворотно©, тим-то i вважа╨ться тяжким грiхом давати таку воду людинi -
хай краще вже приворот-зiлля, нiж це... Надьку ж Винникiвну тернiвщанськi
злоязичницi якраз i звинувачують у тому, що для заваблювань вда╨ться вона
до цього недозволеного засобу, нiбито замiсть звичайно© води напува╨
зоряною прохожалих вигурiвських парубкiв i навiть парубчат, а вiдомо ж,
хто хоч раз зоряно© напився, то в©ке й навiк, такого нiчим вiд не© пе
вiдчару╨ш!.. I от Кирик, подумати тiльки, ладен i того небезпечного
зоряного напою з ©© рук спожити. Кирик зважився б, а я хiба нi? Так само
не зупинився б ради пе© нi перед чим, ладен би й клятву ©й будь-яку дати,
й настiй зоряний иив би, самого неба хотiв би Надьцi нашiй прихилити неба
отого близького, що пiд ним вона зараз десь у степу зорю╨... Там небо
степове, без краю широке, а тут воно, мов яблуня рясна та гiлляста,
зоряним вiттям розкинулось над нами обома, над нашими балками  та
байраками...
  I такий стан дитячо© завороженостi, виявля╨ться, здатен довго тривати:
чи юнаки, чи люди посивiлi, чи близько перебува╨мо, чи далеко, а все вона
для нас десь там у степу ╨, не зника╨, невiддiльна вiд свого райського
саду i свого дитяти, вiд пасiки й колодязя з журавлем. I коли вона - в
густих смаглявих рум'янцях - хай навiть тiльки в уявi схиля╨ться над
тво©ми виразками, то й тодi чу╨ш запашний любистковий дух ©© кiс, i вся
вона пахне м'ятою й сонцем.
  Ось i зараз, майже уявки, чу╨ться з далечi грудний той голос, що ледь
шелестить ласкаво:
  - Приходьте ж iще...
  Зайдуть дощi, покотять степом тумаии, i кола оiяньо© осенi ми,
хлопчаки, пiд стугонiння холодних вiтрiв збира╨мося в котрогось  -
найчастiше в Заболотних - розучувати передрiздвянi колядки та щедрiвки, то
й тодi нам ще пливе iз слiпучого лiта колодязь дядькiв Роман i Надька з
дитям бiля нього. Iнодi воно бавиться на травi, а мати щось пере йому
внизу, бiля ставочка, i, може, тому найбiльше ми любили розучувати, щоб
потiм, шугаючи в снiгах попiд тернiвщанськими вiкнамв, колядувати ось
таку:
  Ой на рiцi
  На Ярданi
  Там пречиста
  Ризи пврала...
  Свого сина
  Сповивала...
  Бо ж здавалось, що це саме про не© складено, ма╨ться на увазi саме ©©,
пречисту Романову Надьку, коли вона взимку бiля обмерзло© ополонки,
розчервонiвшись, сво© полотнянi домотканi "ризи" пере... I ми так дружно
викрикували для не© свiй величальний спiв, неодмiнно з розгонистим
ударянням на останньому складi...
  А наступного лiта ми знов бiля Романового садка, вишнi шпанки уже
поспiли, Надька саме ягоди на варення рве. Видобулась на одну  з
найряснiших вишень неподалiк колодязя, серед гiлля постатi ©© майже не
видно, лише кра╨чок ситцевого плаття рябi╨ та загорiлi ноги з-помiж листя
проблискують у плямах сонця, в мереживi свiтлотiней. Дiвча ©© теж тут, пiд
вишнею, за зиму пiдросло, задерши голову на вишню, до сво╨© молодо©
матерi, торопi╨... Це ж таки цiкаво стежити, як вона, звиваючись усiм
станом серед гiлля, тягнеться смаглою рукою "гору, до кетяга найчервонiших
ягiд, що на самiм вершечку горять.
  Загледiвши нас, Надьчине мале звiркувате, спiдлоба позирку╨ на нашу
хлоп'ячу ватагу, хоч i могло б згадати нас, торiшнiх, i знати вже, що лиха
ми йому не бажа╨мо.
  Оце ж те дитинча, що нам у рiздвяних колядках та щедрiвках являлось, що
для нього на Ярданi Надька сво© "ризи прала". Тiльки та сина "сповивала",
а ця - доньку, смагляве оце вовченя, що його звати Настя. Наетеня.
Настуся. А iнколи дядько Роман навiть зовсiм по-дорос-лому називав малу:
Анастасiя.
  - А йди-но сюди, Анастасi╨, - пiдкликув вiв дiвчинку, - ноздоровкайсь
до хлопцiв.
  Воно ж таке вiдлюдкувате, хоч i миркне там щось, але щоб всмiхнутись...
  - Оте Надьчине дитинча, - озива╨ться до мене Заболотний, - чи воно хоч
раз усмiхнулося коли?
  - По-мо╨му, нi... Один раз, пригадую, коли ти бiля колодязя на головi
ходив, а так бiльше супилось. Не всмiхалось... Наче не вмiло...
  - До речi, i в галереях, ти звернув увагу? Скiльки тжх мадонн, кожна з
дитям, але - жодного серед них усмiхненого... Чому це?
  I Лiда, стрепенувшись, зацiкавлю╨ться!
  - Справдi, чому?
  Заболотний помiтно суворiша╨ бiля керма, iютiм дедав задумливо:
  - А що може бути прекраснiшим за усмiх дитини?.. Нiчоге рiвного в
свiтi.  VI

  Шiсть рядiв металу в польотi, в свистiинi-етугвнiинi, але й вони не
можуть заглушити рiвний гул Романове© бджоли, що десь там, у сяйвах наших
степiв, потягла й потягла над житами свою золоту невидиму струну...
  Все, власне, й почалося з того, що рiй звiдкись прилетiв на нашу
Тернiвщину. Бджолиний десант, як сказали б ми тепер. Несподiваний прилiт
загадкового того рою був одним iз пайрозкiшнiших мiфiв нашого дитинства.
Хтось бачив, що десь iзвисока вiн летiв, нiби з самих небес, i хоч мiг би
й на Улинiвку полетiти чи на Озера, але ж вибрав чомусь Тернiвщину при
байрацi... Золотим, аж темним, клубком опустився рiй спершу на одну з
наших верб, завис кетягом на верховiттi, а звiдти - що й зовсiм уже було
дивним - перекочував до володiнь найкрикливiшого та найлатанiшого з наших
тернiвщан Мини Омельковича, який навiть не знав, що то за штука рiйниця, а
саме вона тут би знадобилась... Приблуканий рiй спробував був осiдлати
Минину дерезу, що нею зарiс увесь пагорб над вуличкою, але сiсти ро╨вi
Мина не дав пi на деревi, нi на кущевi бузини за хатою, вiдiгнав бджiл,
щоб не покусали приблуди, якi, за його уявленням, були не кращi за осиний
виводок, озбро╨ний безлiччю жал, - отже: "Киш! Киш! Приблуднi! - гримiло
над дерезою, - летiть собi геть!.." I то, може, був най-фатальпiший промах
усього Мининого життя. Не хочеш-не треба: рiй, розсердившись, пiднявся й
полетiв у степ, а з ним, зда╨ться, вiдлетiла й сама Минина фортуна...
  Що ж то був за рiй? Звiдки вiн узявся i чому прилетiв саме на пашi не
такi вже й квiтучi степи? Десь iз пебес - а па цi будяки, пасльони,
дерезу, на терни по байраках?! Можливо, у пас для рою таки щось було,
може, степ наш привабив його... свiтлом? Чого вдосталь у нас, так це -
свiтла! Океан! Все лiто степи залитi слiпучiстю сонця, надто в жпива, коли
сонце ро╨м небесним зависне над тобою й, не рухаючись, горить, нездвижпе,
хоча й по зпати, чому вопо горить, - ядерна то реакцiя бушу╨ в його
розвергнутих надрах, чи що там воно вiдбува╨ться...
  - Все чин чином: i свiтить, i грi╨, i життя всьому да╨... - лагiдно
мружиться в небо дядько Роман, йому до слiпучостi наших липнiв та серпнiв
не звикати, бо живе вiн серед вiдкритого степу, на роздоллi, тож нiби з
усiх терпiвщап перебува╨ найближче до сонця. I вiд того раппi зморшки. I
завжди вiн ними паче всмiха╨ться.
  Усмiха╨ться не всмiхаючись, - такий чоловiк! I все завдяки мереживу
зморщок та особливiй складцi житнiх вусiв, що коли й сердитi, а й тодi
паче в усмiшцi... Сердитим Ромапа-степового ми рiдко бачили. Все бiльше в
усмiшцi, справжнiй чи гаданiй, що нею, можливо, вiн i привабив до себе той
нiчийний, блукаючий у небесах рiй.
  Вважа╨ться, що саме вiд того рою i пiшла Романовi фортуна.
  Клубок, повний гулу та жал, що спустився десь iз небес на Тернiвщину i
що Мина сво©м тулумбасом прогнав його, вiдполохавши сам сво╨ щастя, той,
може, долею дарований виводок мудрих створiнь обрав собi зрештою Романа
Винника. Завбачливий цей чоловiк, нiби в передчуттi чогось такого, ще
ранiше виселився з Тернiвщини в степ, поставивши на роздоллi свою бiлу,
чепурно вшиту житньою соломою хату, а вона звiдти, з висоти, може якраз i
схожа на вулик? Ставив ©© господар серед гречок вимрiяних, але й такi,
лише в думцi розквiтлi, гречки, видно, мали силу, бо ось, будьте ласкавi,
вже й на них, лише уявних, бджолина сiм'я вiдгукнулась, принiсши невiдомо
звiдкiль до Романового осiдку сво╨ загадкове й мудре життя.
  А той Роман-степовий, вiн для нас теж - сама загадковiсть. Якби сказав
хтось нам, що вiн над степом по хмарах босий ходить i не провалю╨ться, ми
повiрили б i в таке, бо ж усiй Тернiвщинi вiдомо, що Роман, iще парубком
бувши, мiг за одну нiч, та ще й найкоротшу, сягнути аж у Козельськ, де на
монастирських буряках гнула спину його кохана дiвчина. За лiченi години
мiж двома зорями, за оту коротюсiньку темну нiчку-петрiвочку встигнути
туди й назад, - нiкому ще таке не вдавалось, а Роман кiлька разiв на лiто
долав той свiй марафон кохання. Жодному з його ровесникiв не подолати б за
нiч тако© вiдстанi, а Романовi це виявилось пiд силу. Пiшки? О, нi! Як ото
бджола, що летить по прямiй, прокладаючи шлях до сво╨© квiтки, так Роман,
окрилений коханням, аж шумiв уночi навпростець понад молодими житами, - то
вiн у повiтрi летить до сво╨© любовi-коха-но©! Хоч i не високо вiд землi,
може, на висотi кажана але ж летить, летить,  п'ятами  землi  не
торка╨ться... Так одне лiто, друге, доки й привiв ©© за руку в Терпiвщину,
привiв таку ж безма╨тну, як i сам, але веселеньку, осяяну любов'ю
молодичку, i тако© вроди з лиця, що i в наших краях була рiдкiстю, -
зда╨ться, вiд матерi ця налiтана краса i Надьцi в спадок перейшла...
Звичайно, щоб лiтати в повiтрi ночами через степи та хутори, - хай навiть
i дуже бувши закоханим, - таке да╨ться натурам неабияким, тут треба
вродитись аж надто вдатним, двожильним або навiть статись на чарiвництвi,
i щодо цього наша дитяча уява нiколи ие пiддавала сумнiвам Романову
вдатнiсть та його легендарнi перельоти.
  До того ж був авторитетний свiдок Клим Подовий, тер-нiвщанський
дзвонар, який хоча й до смiшвого безпорадний був у справах земних, але
користався цiлковитою вашою дитячою довiрою, коли йшлося про дiла небеснi.
Саме вiн запевняв, що Роман Винник - це всемогутець, йому лiтати, як
iншому ходити, i володiв вiн такою приворот-силою, що може й бджiл
викликати до себе iз блакитних високостей, вiн умi╨, скажiмо, й таке
поробити, що на великдень у когось пасочки в печi, на гарячiй черенi, як
дiвчата, затанцюють. Вся Тернiвщина знав, яке диво сталося саме в Климово©
Хими, коли вона поставила пасочки в пiч - i хоч всього з двiйко ©х печеi -
а вв-иж, замiсть пектись, давай раптом у полум'© таипюватя. Пiдскоком,
пiдскоком - весело так... "Це Романi Його штуки! - одразу догадалась Хима.
- Поробивi Вiн, вiв, крiм Романа, нiхто... Для смiху поробив... Бiжи,
Климоньку, падай та проси, хай вiдробить назад!"
  Побiг Клим щодуху, як було йому велено. Роман, вислухавши, повiв вусом
весело й заперечувати не став, тiльки допевнився, чи високо ж пiдскакувала
в полум'© i чи ве бралися в боки...
  "Добре, Климе, вертався додому, заспокой Химу - все буде гаразд".
  Доки Химии посланець додому прибiг, а й правда: пасочки, гарячi ще
пiсля танцю, пiдрум'яненi, горошком повсипанi, вже на вiкнах стоять. Добре
пiдсмажились, проте не пригорит до чорного, дарма що в самому полум'©
танцювали, так у ньому вигопували, що аж яiч гуда.
  Iсторiя з Химиними пасочками, звiсно, розважала Тер-нiвщину, однак
пiсля не© жiноцтво поглядало на Романа шанобливо, з веселим острахом, -
такого не гнiви, бо за-хоче, то, чого доброго, i в тебе в печi не тiльки
паски, а й книшi та паляницi затанцюють.
  Якщо вже Хима та Клим вiрили в Романовi чудеса, то що казати про
тернiвщанську дiтвору. Ми тiльки й ждали, доки вiн ще якусь чудасiю утне.
Це ж диво з див - щоб людина отак умiла! Безпритульний рiй, що блукав у
небесах, якоюсь ласкавою замовою приманив, а далi й пiшло: вулик до
вулика, i тепер сто©ть у Романовiм садку чепурненька пасiка, на одному з
вуликiв ще й веселий козак Мамай намальований, хитро пiдморгу╨, наче каже:
"Ось я той, хто зна╨, як i звiдки бджоляток приманювати?.."
  Колись нiбито, вигнанi iз-за Днiпрових порогiв та з-за Орелi, селились
по наших степах та байраках люди загадкових ворожбитських можливостей, так
званi характерники. Пiд силу було ©м усе - наворожити й вiдворо-жити,
наслати що-небудь або вiдкликати, знайти стосйлв корiння або вгадати, де
закопано скарб у землi. Мiг характерник пропасницю або жовтяницю з людини
вигнати, иров у ранi зупинити, умiв бурю та град замовою вiд ниви
вiдвести. "Бий, дзвоне, бий, хмару розбий!" - i вже хмари нема. Знали
характерники науку i на перший квiт жита, i на дерево, щоб родило, i на
бджiл, щоб були роботящi: пускаю вас, бджоли, на всi чотири сторони свiту,
пускаю на роси травнi©, на бiлi квiти, по жовтi воеии, по густi меди...
Роман-степовий, безперечно ж, походив iз породи характерникiв, може,
навiть останнiй iа них, - тан принаймнi вважала Тернiвщина. Висловлювались
догадки, ще й той рiй, невiдь-звiдки налетiлий, еиершу був дикий, нiчого
не вмiв, вулика не знав, i, можливе, якраз Роман з-помiж наших людей був
першим, хте диких тих бджоляток приручив i ласкою привчив ©х трудитись.
Так чи не так, одначе бджоли надiйно вселилися в Романовiм садку i звiдти
ото лiтають десь аж на край свiту. На бiлi© квiти, на роси травнi©...
Жодного будяка не проминуть, побачиш ©х i на баштанах у стену та в селi по
городах, де тiльки соняшник розцвiв чи гарвуз роаирвв свою грамофонну
трубу, оту волохатим золотем наповнену квiтку, - заглянь ©й усередину, вже
Романова там! Уткнулась у саму серединку гарбузового жовтегарячего зацвiту
i вже не гуде, а тiльки вдоволено мурмоче... Набрала пилку та солодко©
росички, знялась, розправила крильця, весело дзвизкнула i додому, у свою
бджолину комуну. Полетiла й не пiдозрю╨, що услiд ©й невiдступне й
заздрiсть чиясь потяглася: "Живе ж той Роман! У медах  купа╨ться,
iксплуату╨ святу худiбку..."
  Найчастiше тi бджоли не давали спокою Минi Омель-ковичу, дарма що вiн
колись товаришував iз Романом, по заробiтках разом ходили, з одних таганiв
кулiш сьорбали по економiях, а ось тепер...
  - Розжився той Винник на комунiвських гречках, - розбалаку╨ Мина в
недiлю на толоцi, коли тернiвщани зiйдуться погомонiти про все на свiтi
пiд крамнипею чи пiд гамазе╨м. - Це ж iз комуни вони йому пудами мед
носять...
  Комуна вiд нас на чималiй вiдстанi - за Вигурiвщиною, за хуторами, вона
там справдi сi╨ багато гречок, маючи на увазi потреби свого бджолиного
племенi (в комунарiв пасiка велика), тож чи дивно, що й Романовi бджолята
там частенько пасуться...
  Якось ми ©хали з дорослими до млина, день був ясний, безвiтряний, i
коли опинились на комунiвських землях, навстрiч нам раптом так i вдарило
бiлим, ми з Кириком не одразу навiть збагнули, що це, - вперше нашим очам
вiдкрився величезний, просто безкра©й лан гречки. Наче зараз бачу: ось ми,
позiскакувавши з воза, присiли навпочiпки бiля самих гречок i слуха╨м, як
це бiле квiтуче царство все аж двигтить вiд гулу якогось золотого, - то
бджоли мед беруть! I сам вiдчува╨ш, як гарно ©м тут на просторах, пiд
вiльним сонцем, гарно i бджолам, i гречкам, що, переповненi тихою, гарячою
музикою, млiють у розкошах, напо©вши все повiтря сво©ми пахощами...
Рiвний, глибинний сто©ть гул. Вслухайся i вiдчу╨ш, що перед тобою
звершу╨ться тайнодiйство, що всi тi гречанi нетрi зараз повнi життя, там
вiдбува╨ться щось могутн╨, загадкове, нурту╨ там сила вiчно©, неосяжно©
пристрастi, якiй пiд цим небом, у цей сяючий, безвiтряний день так солодко
вiдда╨ться сама природа...
  Нi, видно, бджолярем справдi треба вродитись! Були ми певнi, що
Роман-степовий зна╨ та╨мну бджолину мову, адже вiн той, хто одразу чу╨,
коли якась "не так гуде", змiнила тон, летить ось вона звiдкись i явно
сердиться: не iнакше, що бiля крамницi пролiтала, де Мина Омелькович
смалить скажений свiй самосад, що ним би гадюк тру©ти, або й не кращу за
нього фабричну кременчуцьку махорку. Тож як тут бджолi, нiжному створiнню,
що звикло до пахощiв квiтки, не загудiти ображено, гнiвно? Зате на пасiцi
в Романа з самого ранку сто©ть гул трудовий, нiби аж радiсний, то як
музика добробуту й злагоди, певна ознака того, що плем'я бджолипс почува╨
себе нормально, нiяких у нього скарг. Треба було бачити, як ходить Роман
серед мальованих сво©х рамкових, неквапом вислухову╨ сво©х пiдопiчних або
й сам щось намовля╨ бджолятам, певне, iцоб не хворiли та дружнiше носили
нектар з близьких i далеких квiток. Iнодi господар  навiть  вухом
прикладеться до вулика, мов лiкар до чийогось серця, уважно слуха╨, що
вiдбува╨ться там, як бджолина сiм'я поводить себе зараз. Коли б щось
негаразд, занепоко©лись би  одразу,  загули  б  тривожно,  нервово,
роздратовано. Смогами, одначе, тодi ще не смердiло, до отрутохiмiкатiв
далеко - Романовi бджоли ще там рiвно гудуть.
  - Мудрий у вуликах народ, - поясню╨ нам, пастушатам, господар, коли ми,
напившись звичайно© з колодязя, не зоряно© води, ще якийсь час тупця╨мося
пiд журавлем, розглядаючи володiння "бджолиного отамана". - Все в них
розумно облаштовано, хлопцi, в усьому порядок та лад. Трутнiв просто
терпiти не можуть, зате матка в якiй шанобi... А мiж собою без сварок,
дружно живуть, - хто ©х i вчить... Колись покажу вам, як дбайливо годують
вони одна одну з весни, коли ще кволi, слабенькi... Ну i, ясне дiло, не
тiльки тютюн, а й кривду чу╨ бджола, таке це створiння. Коли щось ©й не
так, одразу загуде сердито, сповiстить, щоб i ви, люди, знали. Зате коли в
квiтцi купа╨ться, коли нектар бере - ось тодi ви до не© нахилiться, зовсiм
iнша то буде музика... I погоду це створiння чуг, краще за нас. Якщо
зранку бджоли весело, стрiмко лiтають, так i знайте: день буде погожий,
сонячний. А роботящiсть ©хня вiдома: трудитись - ото i ╨ в них справжн╨
життя. I навряд чи хто бачив, як вмира╨ бджола: лiта╨ до останнього, вона
i вмпрас в польотi!..
  Цей Роман з Яворово© балки був для нас людиною-дивом не тiльки тому, що
замолоду здатеп був у повiтрi лiтати до сво╨© кохано© i що дикий рiй
приручити зумiв, а що й тому, що бджоли, хо'i би що вiн там з ними робив,
анiяк його по кусали! Безперечно, знав вiн якось слово до них, та╨мниче
якось замовляння. Маг, чародiйник! На iншого  накинуться  з  лютим
дзижчанням, не знатиме, як i затулитись вiд ©хнiх жал, тiкатиме з пасiки
так, що й кдшкет загубить (як пв сталось одного  разу  з  Миною
Омельковичем), а до господаря вони - будь ласка: зовсiм не сердяться, хай
би як вiн там ©х трусив пiд час оглядин чи переселень. Ходить дядько Роман
помiж вуликiв завжди неквапно, нiякого не виказу╨ неспокою, вийме рамцю,
що вся ворушиться золотокрилками, й довго розгляда╨ ©© до сонця, - може,
ось тодi якраз i чаклу╨ вiн ©х, чимось у той момент саме й замовля╨
роботящих сво©х помiчниць, свою, як вiн каже, "святу худiбку"?
  - Ви справдi до них зна╨те слово, дядьку Романе? - запиту╨м, набравшись
смiливостi.
  - Аякже. Без слова з ними по обiйтись.
  - I нам ви могли б то слово сказати?
  - Колись скажу, прийде час...
  Отже, е речi, доступнi лише для посвячених, такi, ще з вiком лише
вiдкриваються... Що ж, наберемось терпiння, ждатимем, бо зараз, мабуть,
нам рано ще довiряти чудодiйне те слово з його тайнознавства.
  А що ми, хлоп'ята, вважа╨мо дядька Романа  чародi╨м,  чаклуном,
характерником, це, видно, тiшить його самого, це йому до душi. Одного
разу, коли збирав рiй у садку, то навмисне, щоб здивувати нас, зробив так,
що бджоли облiпили його всього, вкрили всуцiль, аж навiть бiло© сорочки не
стало на ньому видно.
  Ось такий, облiплений бджолами, постав вiн i зараз нам, десь iз
блакитно© далечi, з'явившись над цим свистючим залiзним Дуна╨м. Виплив,
зринув, ще й усмiха╨ться вам а-пiд вусiв у сво©й живiй бджолянiй кольчузi!  VII

  Роман-степовий запевня╨, що й садок у нього т так би родив, якби не
бджола. Вважа╨, що тiльки завдяки ©й, тiльки разом з бджолою викохав вiн
тут цей садом иа роздоллi. Деколи навiть з Улинiвки вчителi приводять до
Романа школярчат на екскурсiю, щоб господар показав дiтям, як дерево
щепиться, як дике ста╨ недиким. Замолоду, працюючи по економiях, знався
Роман переважно з садiвниками та пасiчниками, все бiльше коло них крутився
та пiдглядав, як каже ревниво Мина Омелькович, вивiдував ©хнi секрети, що
так згодом прислужились Романовi в него райськiм садку.
  Яка то сила - розум тямущий та людська невсипущiсть! Якщо в кого,
згiдно з приказкою, i на вербi грушi ростуть, - то це ж у Романа! На однiм
деревi в иього можна побачити сiм'ю рiзних сортiв, поряд ухитряються там
рости не лише близькi, а й далекi родичi, на пiй гiлцi висить яблуко
снiжно-бiле, а на сусiднiй золотаве або й зовсiм червонощоке, немов
циганка: он воно, гра╨ з-помiж листя, смi╨ться до сонця та випробову╨ наш
терпець. Все в тiм садку повите для нас та╨мницею, починаючи з самого
дядька Романа, з його нiколи до кiнця не розгаданою усмiшкою. Загадкове
усе, що там да╨ зав'язь i родить, бо ногою стороннiй в Романовi володiння
не ступи, не потривож нi садок, нi отi вулики, що, повнi мирного гудiння,
трудяться, не знаючи втоми, тримаючись будь-яко© днини свого ладу та сво©х
законiв.
  Коли в Романовiм садку почина╨ щось дозрiвати, коли щось там, беручись
рум'янцем, заманливо проблиску╨ крiзь листя, тодi ми, ясна рiч, почува╨мо
спрагу найбiльшу, до колодязя заникувм частiше звичайного, просто якоюсь
силою тягне туди нашу пастушачу ватагу. Вiдомо ж бо, що заборонений плiд
найсолодший.
  Господар з-пiд сво©х житнiх брiв бачить нас наскрiзь! Виринувши з
глибини садка, дядько Винник пряму╨ назустрiч нашiй ватазi, сухорлявий,
високий, у солом'яному брилi, ноги босi i, як у бiгуна, легкi. По самiй
ходi видно що в неблизькi свiти життя чоловiка по заробiтках водило i
цiлком вiриться, що, парубком бувши, Роман цей звервдував отi нiчнi сво©
перельоти, - як кажан, лiтав над ня-вамв аж у Козельськ, долаючи за нiч
вiдстанi, що, певно тiльки дуже закоханому пiд силу. Бо лише за тако©
умови панський ярикажчик давав йому дозвiл: можеш бiгти але не ранiш, як
зiрка вечiрня проблисне, а на аорi вранiшнiй щоб уже був тут, на
воловнi!.. Прикажчик аж очам не повiрив, коли Роман, всупереч всiм
припущенням, вдосвiта явивсь на воловнi весь мокрий, але веселий пiсля
свого неймовiрного бiгу... "Туди й назад мов на крилах, ще й вiд вербою
постояли..." Та з iншого й дух би геть, а Роман смi╨ться...
  А тепер вiн давно удiвець i вже не лiта╨, ступа╨ по землi, як звичайний
собi чоловiк, з засуканими до колiн холошами, що ©х, видно, засукав ще
зрання, щоб не зароситись, пораючись у садку, бо й роса в нього роситься
теж особлива, така, що дода╨ людинi сили i вроди! Хiба по Надьцi не видно?
Можна тiльки здогадуватись, де вона росою вмива╨ться, бо хоч як кортить,
проте нiхто з нас ще жодного разу в садок не проник, ходить там тiльки вiн
Роман-чародiй, та часом промайне з оберемком зiлля i вона теж, його
красуня донька, що для сiльських свекрух - грiшниця, а для нас - пречиста,
кимось одурена Надька.
  Колодязь Романiв для спраглих завжди вiдкритий. Перш нiж опустити
цебро, ми, тiсно збившись, дивимося в глибину, да переблиски води яа
дяi... I ось уже цебро булькнуло, тягнемо його всi, вода через край
хлюпоче прозоро.
  - Тамуйте спрагу, хлопцi, води не шкода, - каже приязно дядько Роман,
доки ми п'╨мо, - воду що бiльше збира╨ш, то вона тiльки чистiша...
  Усмiхаючись вусами, сто©ть вiн осторонь або - щоб руки не гуляли -
майстру╨ яку-небудь дрiбничку, скажiмо, вистругу╨ дерев'янi зубки для
граблiв або для саней кiлочки i, привiтно поглядаючи на нас, розпиту╨ про
тернiв-щанськi новини. Про садок у такi моменти мови мiж нами нема, хоч
добре ж зна╨ господар, що найбiльше нас приваблю╨ сюди, бо хай там
котрийсь iз нас i зовсiм товкмачить голову в цебро, а очi його таки
пасуться в садку. Наповнено баклаги та ропавки, можна б i назад рушати, а
ми ще й пiсля того смокчемо крiзь зуби ту студену Романову воду, якомога
розтягуючи наше пиття, аби тiльки довше побути тут та очима погуляти в
садку, де все налива╨ться, спi╨, щодень бiльше достига... Найближче до
колодязя вигналась вгору груша-скороспiлка, вся вона облiплена плодами,
помiж зеленими вже чимало й жовтих - це тi, що з пiвденно© сторони, що
сонця ©м найбiльше дiста╨ться... "Та вони спiлi, дядьку Романе! Невже ви
цього не помiча╨те?"
  Тайновидець, вiн одразу ж розгаду╨ нашi думки. Пiдходить до дерева i,
подiбно до музиканта, що вибира╨ потрiбну йому струну, довго розшуку╨ мiж
гiллям одну якусь, саме ту, до сонця обернену гiлку, кладе руку на не© i
так обережно, легесенько струшу╨. Гупнуло на землю. Перше гупнуло глухо й
лежить, i несила очей вiд нього одвести. Оце ж i ╨ вона, глива,
найулюбленiша в наших краях груша-скороспiлка! Жовта, мов диня, вiд удару
аж трiснула - соком-медом iскристим так i бризнуло з не©, на те iскрiння
одразу й бджола де взялась, закружляла, примiряючись... А тим часом
гупнуло ще й ще. Нiхто з нас не смi╨ пiдiйти i взяти. Лежать грушi - тут,
там, ждуть, а в кожного з нас серце як не вискочить.  Господар,
нахилившись, сам бере, да╨ тобi, да╨ йому, нiкого не забуде, не промине.
  - Покуштуйте, хлопцi, щоб не так надалi кортiло.
  Ще вистача╨ нам витримки повагом вiдiйти вiд колодязя, а потiм, не
змовляючись, разом пуска╨мося щодуху, беззвучно смiючись на льоту.
  Оце розговiлись, i годi. Пiсля скороспiлок, хлопцi, тепер запасайтесь
терпiнням. Бо треба ж i совiсть мати. Вдруге прийдете до колодязя, то нiби
й не помiча╨те садка, зумисне очi вiдводите вiд того забороненого раю, де
гущавiнь хова╨ в собi, в листатому гiллi, рiзнi Романовi тайнощi, котрi
так близько, а водночас i так далеко вiд нас. Навiть якби й самi були, не
полiзли б ми в шкоду, i не тiльки тому, що там бджоли гудуть, весь час
несуть свою золоту варту... Просто сама совiсть тебе туди не пуска. В
слободi в себе ми, звичайно, не такi святенькi, шаста╨мо темними лiтнiми
вечорами по всiх садках, тiльки гiлля шелестить. Забравшись на дерево,
навiть у темрявi влуча╨ш знайти мiж листям те, що шука╨ш: яблука в пазуху,
вишнi в рот, а котрий недосвiдчений, то разом з кислими яблуками та
абрикосами накида╨ в пазуху ще й переспiлих ягiд iз вишнi шпанки, а потiм,
втiкаючи, почавить ©х обiлл╨ться соком, i домашнi, будячи його вранцi,
вжахнуться: весь у кровi! Наче з кривавого побо©ща повернувся цей ©хнiй
малий розбишака, учасник нiчних походiв... А от щоб залiзти в Романiв
садок,чомусь i в думцi в нас не вкладалося, - бо як тодi й приходити до
його колодязя та в ласкавi Надьчинi очi дивитися? До того ж садок дядькiв
Романiв у нашiм сприйманнi справдi особливий, повитий у чари, до нього не
можна ставитись, мов до якогось занедбаного терпiвщапського вишняка. ╙
садки мовби дозволенi, - вiдкритi для ваших пiчних набiгiв, а цей ось...
вiн нiби створений, щоб хвилювати уяву, щоб виробляти в тобi стiйкiсть
перед спокусами. Скороспiлок дали вам покуштувати, i добре, а щодо
решти... Звичайно, знали ми, що настане довгожданий той час, коли дядько
Роман сам винагородить пашо товариство за терпiпня та витримку.
  А буде це так. На спаса в Тернiвщинi, як вiдомо, храмовий празник, того
дня все небо в нас гра╨ дзвонами зрання вже весело кленькають, климкають,
теленькають бiльшi й меншi дзвони слобiдськi, а ми, розсипанi по стернях у
степу коло худоби, можемо лише здалеку ©м вiдгукуватись, перекладаючи па
людську мову, па жартiвливу пiсеньку те, що дзвопи срiблом  сво©м
вимовляють:

  Клим дома - Хими нема.
  Хима дома - Клима нема...

  Переведем дух, вслухаючись у небо, i знов у тон дзвонам, нависпiв:

  Клим дома - Хими нема...

  То все на уславлення нашого вiчно натхненного Клима-дзвонаря та його
химерно©, до всiх довiрливо© Хими.
  Так гарно, аж нiби великодньо, кленькають, витанцьовують цiлий ранок
невтомнi нашi тернiвщанськi дзвони, дзвоники та дзвонята, нiби вiтають
сьогоднi весь свiт, вiтають погожий цей день i наше степове роздолля, де
вже не зосталося жодного снопа, жодного полукiпка, все впорано людськими
руками, звезено до села й перемолочено, - довго там гупали цiни на токах у
кожному дворi... Зате голi стернища тепер вiдкрилися кудись аж на край
свiту, i вже нiхто з нас не пасе поодинцi, збива╨мось гуртами, табунцями,
ма╨мо змогу нарештi по╨днатися i з нашими слобожанськими хлопцями, що ©х
вiддано з весни на хутори, з тими вiрними друзями, що хоч i вибувають у
багачiв свiй тяжкий строк до покрови, згiдно з домовленостями, проте роду
свого тернiвщанського не цураються, - в наших пастушачих вiйнах iз
хутiрськими, коли ми дражнимося через балку та кида╨мось грудками, всi
старшi Кириковi брати, дужi, веселi, хоч i батрацько© долi хлопчаки,
щоразу опиняються по цей бiк балки, займають позицiю поруч нас:
  - Ми ж червонi, а не бiлi?
  Отож, як задзвонило, як закленькало срiблястими тонами на весь степ,
уже ми зна╨м, куди нам дивитись, кого вистежувати... Дядько Роман цього
ранку, вирушаючи до села, виходить iз двору з великим тугим вузлом: з
чисто© бiло© хустки так i випина╨ться боками щось кругле. Оте кругле, що у
вузлi завузловане, воно найбiльше й розпалю╨ нашу уяву...
  Лежимо край степово© дорiжки, зача╨нi, прищухлi, i  серця  нашi
калатають, в кожному вишумову╨ збурена хвилюванням кров. Польова дорiжка з
межовими стовпчиками сiрi╨ серед стернищ, дядько Роман повагом iде по нiй,
напередоднi свята вiн i вуса пiдстриг i через  те  зда╨ться  нам
вiдмолодiлим; ступаючи кра╨м дороги, де менше пилюки, вiн уда╨, що зовсiм
не помiча╨ хлоп'ячих голiв, занурених у полин, прича╨них то за кура©ною,
то за клубком заячого холодку, нiкого з нас для Романа зараз нема,
проходить наш степовий чародi╨ць нiби як зовсiм один пiд цим розсяяним
небом, пiд супровiд весело розтеленьканих дзвонiв. Та ось вiн на хвильку
зупинився бiля межового стовпчика. З найменшого поруху вусiв, з та╨мниче
замкнутого, але враз лукависто просвiтлiлого обличчя нам уже ясно: зараз
щось буде! Радiсний дрiж пробiга╨ по тiлу, дух тобi перехоплю╨... Так i ╨:
дядько Роман, навiть не глянувши в наш бiк, тiльки вусом усмiхаючись,
шуга╨ рукою в загадковий свiй вузол. Мина╨ довга мить, i нарештi
з'явля╨ться з вузла... яблуко, та яке! Лежить на долонi, червонощоке,
свiже, велике, просто мов сонце ранiшн╨! Творець його, наче й сам
милуючись, потрима╨ ввиуко перед собою, освiтить ним степ i потiм кладе
свiй садiвницький дар обережно на межовому стовпчику, на одному з тих, що
розбрелись, як пастушата, степом i застигли край шляху. Увiнчавши яблуком
найближчий до нас стовпчик, дядько Роман далi пiшов, не озираючись.
Вiддаля╨ться вiн статечно, неквапно, а те червонощоке так i смi╨ться до
нас iз стовпчика, i ми теж усi тихо, як вiд лоскоту, смi╨мось. I хоч яка
розбира╨ нас нетерплячка, але нiхто не зрива╨ться з мiсця, нiхто не бiжить
хапати, яблуко так i червонiтиме, нiким не торкнуте до певного часу.
Лежимо прищухлi кожен за сво╨ю кура©ною, яка ще не стала осiннiм
перекотиполем, i в радiснiй напрузi стежимо далi за дядьком Романом. От
вiн, наблизившись до другого стовпчика, що сто©ть низенький, сiрий край
шляху, знов зупиня╨ться, i знов вiд невидимого нам доторку його руки на
стовпчику враз спалахне жарким рум'янцем те, що виросло в його садку,
набралося там сонця й краси! I хоч як нам важко да╨ться та витримка,
одначе жоден iз нас i цього разу не схопиться, не побiжить, ми, нiби
завороженi, проводжа╨мо поглядами цього високого, сухорлявого чоловiка, що
пiшов i пiшов шляхом до села, бiля кожного межового стовпця зупиняючись, i
там, де вiн пройшов, усi стовпчики придорожнi нiби оживають, випускають
пуп'янок цвiту, уквiтчуються красою Романового чарiвницького саду!
  Навiть якби ми десь за яром, за балкою пасли i не було б нас тут цього
ранку, то зда╨ться, й тодi Романовi яблука на стовпчиках неодмiнно
зачервонiли б: для когось поклав би... Чи для нас, чи для першого-лiшпого,
хто з'явиться тут у цей свiтлий храмовий день. Минаючи нас неподалiк iз
сво©м вузлом дядько Роман, ясна рiч, тiльки вдавав, що нiкого в полинах чи
за кура╨м не помiтив, насправдi ж вiн не ма╨ сумнiву, що ми поблизу, що,
поховавшись, мов зайчата, схвильовано, з стуком серця ждемо - цiлого
пiвлiта ждемо! - цього незвичайного дня...
  Безперечно, в такий спосiб вiдзначено й нашу терплячiсть та витримку,
бо ж хоч як кортцло, хоч як садок його всiма сво©ми тайнами нас спокушав,
а ми ж не пiддались, не полiзли в шкоду... Був у садку Романовiм куток,
повитий особливою та╨мничiстю, доступний, мабуть, лише бджолам та сонцю.
Там, поблизу стапочка, що його дядько Роман викопав власними руками, росло
кiлька дерев, чимось йому найдорожчих, i з-помiж них одна яблунька, видно,
й зовсiм рiдкiсна, про яку вiн сам говорив з помiтним хвилюванням: "Ось
ота нам повинна вродити..." Тож i ми щоразу поглядали вiд колодязя в той
бiк зацiкавлено, все ждали, доки вона вродить, i аж якимось внутрiшнiм
трепетом були ми пройнятi, коли одного лiта помiтили, як звiдти, з-помiж
яблуневого листя, починав проглядати щось наче живе, смi╨ться червоною
щiчкою, нi на якi iншi плоди не схоже, справдi нiби росою та зорею вмите!
А що воно там вродило, то та╨мниця з та╨мниць!.. I ось настав наш час!
  Несе нам степом нiби сама доля сво© дари! Вiд Романових яблук на
стовпцях польова дорiжка змiню╨ться невпiзнанне: сiра, буденна, в пилюцi,
вона ста╨ зовсiм iнакшою - лежить мiж стернями вже весела, праз-никова, до
само© Тернiвщини вся просто засвiтилася вiд тих яблук! Кожна межа вимагала
познаки, межових стовпчикiв уподовж дороги стояло багато, i такi ж вони
були однаково низенькi, як i цi, теперiшнi, що, несучи вже iншу службу,
миготять зараз понад хайве╨м, увiнчанi червоними телефонними апаратами.
  Перед тим, як зовсiм зникнути за пагорбом з наших очей, дядько Роман iз
ледь помiтним, зовсiм поменшалим вузликом у руцi затриму╨ться ще бiля
одного стовпця, затриму╨ться трохи бiльше звичайного i, обернувшись,
якийсь час дивиться на дорогу, вквiтчану яблуками. Наче сам  себе
перевiря╨: ну як воно вийшло? I всi ми, прищухлi в чеканнi, немов бачимо
його усмiшку, добру й пiдбадьорливу, хоч насправдi усмiшки й не видно,
тiльки височi╨ серед степу в розблисках свiтла так само розблислий у
промiннi, трохи зсутулений силует людини.
  Весь степ сьогоднi наче повен радостi, повен серпневого свiтла й
простору. Лише коли дядько Роман зника╨ за пагорбом, ми пругко зрива╨мось
разом на ноги, мов вiтром здмухнутi, щасливо зшаленiлi, мчимося чимдуж вiд
стовпа до стовпа, на льоту, як вершники, схапуючи те, що для нас так
розкiшно вродило на голих цих стовпчиках придорожнiх!
  Стрiмголов летимо до череди навпростець, цупка стерня стрiля╨ з-пiд
босих нiг, не встига╨ й колоти та розранювати наших невигойних пастушачих
виразок.
  Аж бiля корiв, задиханi, розбептеженi, з блиском в очах, з видимим
щастям у кожного в руцi, ми по-справжньому надивля╨мось на цi Романовi
яблука. Вони нiби не на деревi виросли, вони пiби з неба! Де там рiвнятися
з ними тернiвщанським нашим кислицям... Склада╨м по два дитячi кулачки
докупи, примiря╨мо, i виявля╨ться, що Романове яблуко бiльше. А пахне як!
Духмянощами сонця й землi диха╨ на нас. Червонобоке, запашисте, хiба з ним
що зрiвня╨ться пахощами в цьому стернистому сухому степу, де цiле лiто
день крiзь день ми чу╨мо лиш пахiть пилюки, коров'ячих кiзякiв та гарячий,
густий дух полину на межах.
  Але це все дотепер, а нинi...
  Хоч як нам кортить, одначе ми довго тих яблук не ©мо тiльки милу╨мось
або, стряснувшi© яблуком бiля вуха, слуха╨м, як торохтять усерединi
зернятка. Десь там, в самiй душi яблука, торохтять. Спiле-спiлiсiньке! Та
ще ж i на вроду яке! Барву дала йому природа - пiд цвiт зорi... Поляга╨мо
кружком на межi i, мов завороженi, дивимось надивля╨мось кожен на сво╨: бо
ж таке воно гарне, наче и виросло тiльки для краси.
  До самого вечора яблук тих не ©мо. Раду╨мось та раз у раз втягу╨м
носами яблуневi духмянощi, а коли яблука не стане, то ще й тодi чути, як
пахне вiд нього долоня, райським чимось пахне...
  I дивна рiч: нiколи за тi Романовi яблука ми не бились не пригадую
випадку, щоб ми коли навiть посварились мiж собою за них. Чи, може, й тут
певна роль вiдводилась чарам, може, i в дарах саду жили прихованi сили
якихось Романових характерницьких тайнощiв?  VIII

  Давно вже розвиднилось. Хайвей, вигинаючись вiдповiдно до рель╨фу
мiсцевостi, струменить, мерехтить у далеч; скiльки зглянеш, лиснi╨ пiд
сонцем спинами машин. Пролiтають обiч нас на вiдстанi силуети мiст,
незрозумiлих веж, фрески звернених до хайвею грандiозних реклам, пролiта╨
свiт iнший, вiдсторонений вiд цього потоку, де без краю  свистить
розiтнуте, збурене рухом дороги повiтря. Тут уже й ритму нема, ритм
пропав, самий бiг, лет, слiпий, оголений лет.
  Мчать щасливi й нещаснi, скромнi й пихатi, люди низiв i верхiв,
сповненi любовi й пiдступностi, розчарувань i найчестолюбпiших прагнень, i
всi закутi в метал, i всi мовби наперегони з власною долею, женуть, женуть
женуть!..
  Заболотний увiмкнув приймач - полилася тиха музика.
  - Будь ласка, Шопен.
  - Це вони дають класику, - поясню╨ Лiда, - для заспоко╨ння нервiв
водiям...
  Тиха музика приймача, можливо, й справдi тонiзу╨ душу, збадьорю╨ тих,
що чманiють вiд швидкостей траси, принаймнi до нас на хвилях музики мовби
напливав щось давн╨, сонячне, схоже на блиск того лiта, що колись пахтiло
нам яблуками, снопами та серпневими стернями. Iнодi аж неймовiрним
зда╨ться: невже то були ми? Там навiть крiзь пилюку нашi груди вбирали
iдеально чисте повiтря, i ми не помiчали його чистоти. Може, в цьому
найприкмет-нiша риса людського життя: доки ти дитина - не помiча╨ш краси
дитинства. Доки юний - не вмi╨ш цiнувати дар  юностi,  рiдкiсний,
скороминущий. Оцiниш i станеш це помiчати, коли посивi╨ш i коли все
пережите лиш самою згадкою стане для тебе, згадкою щемливою, мов чиясь
далеко в полях тануча пiсня...
  Хай комусь аж надто елементарним чи навiть смiшним може видатись свiт,
iз якого ми вийшли, а для нас вiн був i буде джерелом роздумiв, бо ми жили
там, де все, як нам зда╨ться, було ближче до самого себе, до природи, до
трав, до неба i сонця, може, навiть ближче до речей складних, до тих
витокiв гармонi©, що ©х так нервово й болiсно шукав людина сучасна...
  - I все там трудилось: людина, й бджола, i вiтер, i вода... - чую крiзь
музику тихий голос Заболотного. - Пригаду╨ш, як уночi ми вперше побачили
на Ворсклi того кому-нiвського водяного млина... Лiтньо© ночi, серед верб,
кидаючи тiнь на освiтлену мiсяцем воду, рипить якась велетенська споруда,
вся аж здрига╨ться... Просто млин, а як вiн вразив нас тодi сво╨ю
та╨мничiстю, коли горнув ту мiсячну воду, натужно розвертав перед нами
надра темряви й свiтла... Працював аж згрiзна, хоча десь iзсередини мирно
пахло вiд нього теплим борошном, а на возах пiд зорями так по-гоголiвськи
розкiшне спали чи, як тодi мовилось, зорювали озерянськi, вигурiвськi та
нашi тернiвщан-ськi дядьки... Невже ми з тобою, - каже вiн згодом, -
справдi живемо вже серед нового людства, де iнше сприймання, iнша шкала
поетичних, а то й моральних цiнностей? Часом тут можна почути, що людина в
основi сво©й сила деструктивна, з пiдсвiдомим нахилом до руйнування... I
коли я шукаю аргументи проти цi╨© популярно© серед ©хнiх фiлософiв думки,
то поруч iз безлiччю iнших фактiв, поруч з постатями великих будiвничих,
воiстину творчих натур, щоразу виника╨ з марев дитинства i образ нашого
Романа-степового. В чiм тут рiч? Чому саме його образ так впибоко
вкарбувався в пам'ять? Було ж у Тернiвщинi ще кiлька Романiв, один навiть
родичем доводився нам. Заболотним, а запам'ятався найбiльше чомусь саме
цей - Роман-степовий... Рiч, звичайно ж, не тiльки в його яблуках а
скорiше в тих щедротах людяностi, якi чи не вперше нам вiд нього
вiдкрились. Так чи iнак, а чомусь запав у душу мiцно, назавжди. Ось уже й
сам посивiв, i Роман той начебто мiг давно забутись, а вiн що далi, то
навiть частi ше вирина╨ звiдти, з нашо© степово© античностi. Мiг би ти
науково пояснити - чому це?
  - Юна душа завжди шука╨ в життi щось iстинне справжн╨, тобто неминуще,
для формування сво╨© структур ри ©й, певне, саме такий вiтамiн потрiбен...
До того ж, дiтяче сприймання - це сприймання поетiв, iнодi дитина одним
зблиском iнту©цi© схоплю╨ саму суть, щоб потiм сво╨ вiдкриття зберегти
надовго, надiйно...
  - Щось подiбне, певне, сталося i в цьому випадку... Iнодi й зараз
хочеться уявити, як вiн жив у степу самотою. Всi вiтри - його. Стугонять,
розгулявшись, зимовими ночами. А вате влiтку! Над степом зоряно, так там
просторо в небi. Зiрки, мов бджолята, всюди поприлипали на небесних
квiтках. Вийде Роман i дивиться. Загадка всiх загадок - там, угорi...
  - Звичайно, - кажу, - Роман-степовий був людина непересiчна, натура iз
тих, хто у твореннi, постiйному, щоденному, знаходив сенс свого iснування
на землi. Для нас вiн людина, яка жила у злагодi з власним сумлiнням ми це
вгадували iнту©тивно, а людина, що з сумлiнням сво©м не конфлiкту╨, це ж
таки... - я пiдшукую потрiбне слово.
  - Це людина, а не бутафорiя, - засмiялась несподiвано Лiда, без зусиль
переганяючи мене, тугодума.
  Дiвча й далi уважно дослуха╨ться до наших розмiрковувань, в центрi яких
знову опиня╨ться Роман-степовий, чи╨ вмiння трудитись було, може, одним з
найразючiших вiдкриттiв, що явилося нам на самiй зорi осягання свiту.
  - Не знаю, як тобi, - кажу до Заболотного, - а для мене вiн завжди був
людиною майже гармонiйною чи близкою до цього...
  - Хоча, - знову жвавiшав Лiда, - навряд чи багато було гармонi© у тiй,
як ви кажете, степовiй античностi...
  - А вона ж мае рацiю! - каже Заболотний. - Згодься, той усмiхнений
чародiй, що перед нами виблискував у бджолянiй кольчузi, то ще не весь був
Роман. Зачарованi йогодобротою та його дивними дiяннями, ми сприймали
Романа, ясна ж рiч, з чималою дозою фантастики. Скажiмо, нам здавалось, що
вiн нiколи не спав. I що був всемогутець, бо розумiв не доступну нам мову
бджiл, i дерево сво╨ю волею змушував родити так, як вiн хоче. I, звичайно
ж, цiлком iмовiрними були для нас тi нiчнi його, закоханi перельоти
протягом ночi до Козельська й назад, бо ж вiдомо, що не iсну╨ жодних
перепон для людини закохано©... Зачудованi тi╨ю Романовою надсилою,
безсумнiвним чаклунством мага й характерника, хiба могли ми дитячим сво©й
розумом заглибитись у чорноту його буднiв, у тяжкiсть його невсипущо©
працi, у всi його клопоти й навiть драми, а вони ж були...
  - Та ще якi!
  - Можна тепер тiльки догадуватись, як вiн мав страждати, скажiмо, що
так нещасливо склалася доля його доньки, тi╨© слiпучо© Винникiвни,
оповито© степовим сонцем... Для нас вона тодi теж вiдкривалась не так у
сво╨му горi, старанно приховуванiм нещастi, частiше поставала в iншому, в
чарах вражаючо©, надто ж для дiтей, краси, у сяйвi тi╨© незрiвнянно©
усмiшки, що на не©, мабуть, звернув би увагу й сам Леонардо...  IX

  - Пояснiть менi: що таке паслiн? - запиту╨ згодом Лiда.
  Нам аж восоло стас. Чого це раптом ©© зацiкавило, з якого дива?
  - Таж ви самi казали: пасльоновi дiти.
  - Solanum nigrum, - вiдповiда╨ Заболотний, - так по-латинi його
величають, наш паслiн. У сво©х заслугах перед людством рослина ця досить
скромна, а от дiтлахiв тернiвщанських пасльонець по раз виручав.
  Лiда, однак, просить пояснити детальнiше... Хто б мiг подумати, що
через таку вiдстань часу та аж на яких шляхах про цей паслiн зайде мова...
Нiхто його в нас не сiяв, не садив, а тiльки завеснi╨, так вiн уже й
пробива╨ться iз землi. Комусь вiп може здатися й зовсiм нiкчемною рослиною
- бур'янець, та й годi, а для нас, тодiшнiх, то був не-абкиякий дар,
найпершi ласощi нашого тернiвщанського лiта. I нiде вiн, зда╨ться, краще
не родив, як у глинищах на сторонi Заболотних та по занесених мулом наших
балках, де хоч i зайнято все було пiд коноплi, одначе й пасльо-нець всюди
бiля них тулився. Цвiт його на картопляний схожий, а як доспi╨, то
висiтимуть на ньому синенькi, аж чорнi, ягiдки, неначе дикi виноградини, -
крiм нас, ще й пташки ©х люблять клювати. На смак ягiдки пасльону солодкi,
аж нуднi, звичайно, це не кокосовий горiх, не фiнiк чи банан, та все ж
краще, нiж нiчого...Але чому ось так: коли i звiдки в ╙вропi з'явилась
картопля, якими шляхами примандрувала вона до нас, це достеменно вiдомо, а
от звiдки взявся паслiн на Тернiвщинi та й взагалi як давно вiн росте на
планетi, - в жодному довiднику цього не знайти... Заболотний жартома
зауважу╨, що, певне, i в садах Едему паслiн уже був, мав сво╨ мiсце помiж
перших, ще райських бур'янiв... I чи не звiдти пташки вiдомим способом
перенесли його в нашу Тернiвщину, в солов'©нi нашi балки?
  Балки - то наша колиска. Для стороннього - що вони? Лопухи, пасльони,
коноплi, та ще ковбанi-макортети, теплi нашi, з пуголовками моря, що
тримаються пiсля повенi до пiвлiта, щоб було де дiтворi барложитись...
Убогий свiт! Тiльки як на чий погляд. Що ж до нас iз Заболотним, то куди б
не кидало життя чи його, чи мене, якi б дива не поставали очам, а,
зда╨ться, нiде не знайти гарнiших мiсць за нашу балку Левадну з ©©
розкошистими вербами, з сонячним, аж чадним духом конопель та ясними
зорями вночi в тих калабанях... Навiк, видно, ми до всього того прикипiли
душею. А крiм Левадно©, ще ж i балка Чернеча та Яворова, що, невiдь-звiдки
тягнучись, сходяться саме в нашiй Тернiвщинi, в ©© вербовiм раю. Недарма
балки нашi й солов'ям так полюбились: тiльки весна, тiльки  верби
розпустились, так уже й тьохнуло... Десь iз Африки чи, може, навiть iз
Цейлону, здолавши безмiрнi вiдстанi, летять сiрслькi спiваки небесними
шляхами до нашо© Тернiзщi©шi, щоб у цих балках, у вербах попiд глинищами
на цiле лiто зробити собi осiдок i вивести потомство. Прилiтають солов'©
не всi одразу, напровеснi, десь надвечiр, чу╨мо, пробують в гущавинi
голоси лиш поодинокi солiсти. Це вiй прилетiв, господар, а ©© ще нема,
вона з'явиться пiзнiше. Як справжнiй лицар i глава сiм'©, вiн огляне сво©
володiння - балку, верби - i, переконавшись, що все на мiсцi, приготу╨
гнiздечко, заховавши його помiж вiттям так, щоб нiякий шулiка не помiтив,
а пiсля того вже зводить прибути й вона, панi солов'©ха чи молоденька
соловейкова наречена. Верба з вiттям - то ©хня планета! Там панують ©хнi
спiви й любов... Спершу долина╨ звiдти голосок мовби несмiливий, зробить
новачок кiлька витьохкiв i прислуха╨ться: ану ж, як воно вийшло? Потiм
чичиркне - нiби горлечко прочища╨... Тодi враз  залл╨ться  вiльно,
голосисто, а вечори все теплiшi - чого ж не спiвати? I ось уже нема
зморенiй Тернiвщинi сну - вся балка повниться, шалi╨ солов'ями! Звiдусiль
озвалися, на всi лади змагаються - хто кого перевершить... Ось коли буде
щебету, ляскання, тьохкання! Справдi, "смiються-плачуть солов'©"... Нiчнi
поети  наших  тернiв-щанських  левад  та  балок,  як  самозабутньо
вiддаватимуться вони сво©й творчостi! П'янiтиме нiч од того солов'©ного
шалу, п'янiтиме все, не знаючи сну, завмиратиме солодко не одна дiвоча та
хлоп'яча душа!.. Вже й бувши студентами, ми не раз згадуватимем у далекому
мiстi нашi тернiвщанськi левади, повнi солов'©ного щебету й дiвочого
смутку... На кiнець весни другим заходом, так би мовити, другим туром
пiдуть вечiрнi концерти: то солов'©не подружжя навчатиме спiву вже сво©х
малят, навчатиме, як вiртуозно брати колiнця, брати найвищi "соль"! Адже
солов'ятам теж треба вчитися цього мистецтва, само нiщо не да╨ться...
  Заболотнi живуть у самiй гущавинi солов'©ного царства, якраз навпроти
нас через балку, пiд глинищами, - догукнути можна. З-помiж старезних верб
проблиску╨ ©хня бiленька старосвiтська хатина з маленькими вiкнами,
соломою вкрита. Срiблястi коси вербового вiття звисають над оселею низько,
окутують ©©, i навiть у найбiльший жнив'яний день у хатi Заболотних пану╨
прохолода, тiнi волоха-т6 стоять по кутках, а глиняна долiвка встелена
рогозою та iншим зiллям. В сiм'©, крiм найменшо© Ялосоветки, все хлопцi та
хлопцi, один в один при сво╨му мовчазному батьковi-удiвцевi. Та хоч
виглядом вiн як хмара, з торчку-ватим вусом, з поглядом суворим, що
незнайомого аж вiдлякне, а проте нiкого з дiтей Заболотний i пальцем не
торкнув, зда╨ться, й не насварився нi на кого, вiдколи вони зостались без
матерi, - тиф забрав ©хню матiр незадовго перед тим, як Заболотний
повернувся з-пiд Перекопу, епiдемiя тодi викосила багатьох.
  Пiсля блiдо© зими, картопляно©, житньо©, коли завеснi╨ повсюди i
заблискочуть тернiвщанськi вишняки кожною сво╨ю карою гiлочкою, якраз i
наста╨ найкрутiший випроб для хлопцiв Заболотного, бо саме тодi чиясь
довга цупка рука вже тягнеться в солов'©ну балку по ©хнi дитячi душi.
  З першим теплом якогось там весняного дня з'являються в нашiй слободi
пришельцi з хуторiв, похмурi дядюги у шапках кудлатих, у чумарках - ото
якраз i ╨ вони, для малечi слобiдсько© найстрашнiшi, ловцi дитячих душ.
З'явившись на толоцi, якийсь iз таких допиту╨ться в нас, школярчат:
  - А де тут у вас той Заболотний живе, що в нього хлопцiв багато?
  - Отам вiн живе, недалечке! - охоче пояснить саме котрийсь iз
Заболотних, найчастiше це буде Кирик, вiн так чемненько розтлумачить
ловцевi, куди треба йти: - Прямо та прямо, не доходя минаючи, де новий
собака та рябi ворота, де погрiб у яму впав!
  I все це випалю╨ться такою скоромовкою, що зайда хутiрський не одразу i
второпа╨, що воно й до чого.
  Одначе згодом наймачi все-таки втраплять до Заболотного, хлопцiв, що
порозбiгалися й ховаються попiд кручею в глинищах, буде i там знайдено,
покликано, i вже хутiрськi жмикрути оглядають ©х, мов лошакiв на ярмарку,
вдивляючись в ©хнi грiшнi душi, прикидають, чи добрий буде iз Грицька
погонич, а з Степана плугатар, а а Iвана волопас, а  з  Кирика,
найменшого...
  - Нi, цього не вiддаю, - скаже хмуро батько.
  - А то чого ж?
  - Цьому ще рано.
  - Менi б вiн пiдiйшов...
  - Хай пiдросте.
  Переговори вiдбуватимуться туго, тягучо, Заболотний-батько  зрiдка
густиме щось уперте, бо ж натура, як у тура, а Ян Янович, котрий з власно©
волi прийде на помiч Заболотному-удiвцевi в такий вiдповiдальний момент,
поступово вiзьме переговори на себе i, на подив нам, виявиться неабияким
дипломатом. Згадуючи тi крутi дипломатичнi перетрактацi©, що вiдбувалися
тодi в наших глинищах, вiдтворюючи той стан напруги, ту "вiйну нервiв", що
там зав'язувалась, ми з Кириком i зараз вiдда╨мо належне дипломатському
хисту Яна Яновича. Без поспiху, умiло та вдатно вiв латиш свою лiнiю,
пункт за пунктом видобуваючи з хутiрських твердолобiв рiзнi полегкостi для
хлопцiв, вкарбовуючи наймачам, що будь-яка оплата за таких козарлюг не
буде завелика, ви ж тiльки гляньте на них, ось вони перед вами стоять,
один в один, як соколи!..
  Хутiрський прийда диктуватиме сво© умови:
  - Щоб слухняним був...
  - Щоб нiчого не крав...
  - I вставав удосвiта...
  - Увечерi пiсля роботи ще проса на кашу в ступi стовчеш, ну i, звiсно,
коноплю м'яти...
  Латиш це вiдмiтав рiшуче. Нiяких конопель уночi, нiяко© ступи! Нiч
да╨ться, щоб спочити хлопцевi, бо ж йому рости, сили набиратись...
  Чи не там, пiд час переговорiв у глинищах, i цей Кирик, чи то пак
Кирило Петрович Заболотний, брав першi уроки дипломатичних тонкощiв? Чи не
тодi вiн уже дещо мотав на вус, дослухаючись, як непоступливий з сталевими
нервами Ян Янович, все зваживши, все передбачивши, зрештою домагався для
хлопцiв належних гарантiй i нав'язував тому, що в чумарцi, сво© умови,
тямущо, з несхитною-таки терплячiстю обумовлював кожен пункт крутих
глипищанських угод. Бо все там треба було врахувати: де хлопець спатиме,
чим харчуватимуть малого тернiвщанина, скiльки аршинiв та яко© саме
матерi© буде набрано восени цьому соколовi на штани, а скiльки ще й зерном
буде додано, та щоб не суржиком, не одвiйка-ми... Бути ж у строку хлопцевi
до покрови i нi днем пiзнiше...
  - Прийма╨ться?
  - Та вже ж...
  - I щоб нiяких кривд, нiякого рукоприкладства, бо за це суд... Спiлка
"Робземлiс" насторожi батрацьких iнтересiв.
  - Та зна╨мо.
  - Ну, тодi й баста!
  Кiнча╨ться дипломатiя тим, що хлопцi, Грицько, Степан та  Iван,
понурившi© голови, з батiжками, що гадюками волочаться ©м услiд, покидають
сво© рiднi глинища, полишають батька, який сто©ть зажурений, iз глибоко
впа-лими щоками й настовбурченим вусом, настовбурченим сердитiше, нiж
будь-коли, i мудрого свого латиша покидають, i нас iз Кириком, i сестричку
свою Ялосоветку а очима, повними слiз. Жартуни та витiвники, найвiрнiшi
нашi друзi, надовго вони тепер помандрують по чужих стежках, зникнуть для
нас па все лiто, загубляться у безвiстi хуторiв, нiби десь на iнших
континентах. Навiть у великi свята нам ©х не бачити, глитайня не
вiдпустить хлопцiв додому до сивих заморозкiв, до покрови, тож чи дивно,
що Ялосоветка, провiвши братiв, по день i не два ще литиме сльози за ними,
i згодом, хоч уже сльози й висохнуть, вона все линутиме думкою братам
услiд, цiле лiто буде в зажурi: чи хоч живi? Чи конi, схарапудившись,
котрогось не розбили? Чи бугай на роги Степанка не пiдняв?
  Ялосопетка - створiння хороните, кволеньке, пiсля зимi© таке блiдо, аж
свiтиться, тим-то iто лише батько, а й хлопцi мають до Ялосоветки жалощi,
пам'ятають щодо цього материп заповiт. Тiльки дiвча вiзьметься сво©ми
тоненькими, мов соломинка, руками за рогач, щоб витягти з печi казан iз
картоплею, уже котрийсь iз хлопцiв вiдсторонить сестричку, оберiгаючи, щоб
не надiрвалась, сам тужитиметься бiля того казана, а якщо це буде Кирик,
то вiн що й пожарту╨:
  - Важко в пiч, а з печi це нам за iграшку... Мабуть, не бува╨ недiлi чи
якого празника, щоб па подвiр'© в Заболотних не з'явилось хлоп'я або
дiвчинка iз слободи, прийде, тримаючи глечика, зав'язаного в хустку: мати
молока прислали. Або ще: ось вам молозива передали... Хай i не родичi, а
не забувають люди Заболотних, ©хню осиротiлу безматiрну хату.
  А чим Заболотнi багатi, то це солов'ями: щовесни в ©хнiх вербах
солов'©в повiю! О тiй порi, коли птахи розша-ленiються, коли заливаються,
аж стогнуть кругом хати у верховiттi, та ще коли це буде весняний
недiльний день чи й самий великдепь, тобто коли нашi слобiдськi хатки по
пiдгiр'ю стануть ще бiлiшi, аж сяятимуть стiнами проти сонця, а десь там
на сьомому небi невтомний Клим клемкатиме у дзвони сво╨ натхненно "Клим
дома - Хими нема", коли все над селом i над нашими балками буде сповнепе
яко©сь чистоти, злагоди й святковостi, - Забо-лотн'ий-удiвець такого дня,
зоставшись вдома з сво╨ю донечкою, дiстане ©й iз скринi найбiльше родинне
багатство - квiтчасту кашемiрову хустку, розгорне й поважно в руки
подасть:
  - Запнись маминою, Ялосовстко.
  Запнеться дiвчинка слухняно, обiв'╨ться материною красою й сядо бiля
верби перед батьком, що довго-довго буде на не© дивитися, вдивлятиметься
пильно, i ми зпа╨м - чому: в цiй хустцi Ялосоветка викапана мати.
  - Мама твоя так цю хустку любила...
  Сидить на призьбi, дивиться па той живий портрет, па ╨диний образ
кохано© дружини, залишений його життю, i слуха╨, як на дзвiницi в щодалi
наростаючому темпi калатають, видзеленькують Климовi дзвони. Ось вони пiби
в жаркий танець пiшли, пашi дзвонята, квапляться, розганяються дужче й
дужче, весело й святково вимовляючи веснянiй Тернiвщинi:
  Клим дома - Хими нема!
  Кленькають, климкають, видзвонюють весело, танцюють на дзвiничцi дедалi
хутчiй, викликаючи сво©м танцем-змаганням добрi усмiшки в усiх кутках
села.
  А десь згодом Ялосоветка потайки дозволить i Кирико-вi запнутися
маминою хусткою: "I ти в нiй теж на маму схожий... Брови - як у не©..."
Хоч маму вона навряд чи й пам'ята╨...
  Вiдклемкають, вiдбомкають великоднi дзвони i почнуться знов буднi.
Батько Заболотних прилашту╨ у повiтцi верстак, тiльки не ткацький, що цiлу
зиму гупав у хатi, а столярський, i неквапом, день у  день  вiн
майструватиме вiкна та дверi людям, а ми з Кириком, як i торiк, знов
опинимось в ролi пастушкiв у степу. Всi при дiлi, i навiть для Ялосоветки
знайдеться робота, ©© домовлятимуть слобожанськi жiнки стерегти на левадах
полотна, розстеленi для вибiлювання, наглядати, щоб по них гуси не ходили,
не полишили лапчастi сво© слiди. Щодень самiтнiтиме Ялосоветка бiля тих
полотен, а в спеку дiвча схова╨ться в затiнку верби, сяде i, схиливши
голiвку, в позi маленько© мадонни з подарованою латишем глиняною лялькою
на руках, колихатиме ©© та стиха квилитиме писклявеньким голоском:
  Запрягайте конi в шори, конi воронi©!
  Та й по©дем доганяти лiта молодi©...
  Заболотний не зводить очей з полотна автостради, мабуть, вита╨ i вiн
думками десь там, у наших балках солов'©них. Може, i йому нагадало це
гудронове полотно тi далекi тернiвщанськi полотна, що кожного лiта бiлiли,
вистеленi по наших левадах, - аж звiдти бiлiють вони i зараз крiзь завiю
часу... Натканi за зиму, зiйшли з верстака сировi, грубi та негарнi, ще ©х
треба золити, а побувавши в жлуктi з попелом, визолiвши, день за днем
вибiлюються на сонцi, доки iз сiрих стануть бiлi як снiг, а Ялосоветка ©х
стереже та квилить над ними вже про того, хто iз нею "на рушничок
стане"... Блищать смуги полотен, вдень аж слiпучi, i якби тодi хто з
лiтака глянув на них, навряд чи й догадався б, що то за та╨мничi знаки
бiлiють пасмугами на зеленiй землi. А то все бiлiли ночi недоспанi наших
матерiв, то набирались чистоти вiд сонця чи©сь посаги, майбутнi рушники,
квiттям вишитi знаки чи╨©сь долi...
  Чути поблизу тиху, нiби з далечi лiт долетiлу мелодiю - це Заболотний
щось там мугиче над кермом...
  - Як це сказано, - оберта╨ться вiн раптом до мене, - доганяти лiта
молодi©... Чиясь душа зумiла ж отак виспiвати себе...
  Купальське вогнище палахкотить серед синьо© сутiнi наших левад, дiвчата
у вiнках круг голови - то на ниточцi нанизано в кожно© пелюсткате квiття
рожi, що росте в багатьох бiля хат. Навiть i меншi дiвчатка-пiддiвки
шмигляють тут, збудженi, задиханi, вони теж у вiнках, очi блищать, цi кози
бояться, що ми будем ганятись за ними та обриватимем з них вiнки, бояться
i водночас ждуть цих хлоп'ячих жартiвливих нападiв, але поки що ми ©х не
чiпа╨м, хай стрибають i Катрусi, й Одарочки через вогнище, де й ми один
з-поперед одного виказу╨м свою вiдвагу та спритнiсть, а потiм, розпаленi,
з пообсмалюваними бровами, будем ганятись в блискучiй темрявi за нашими
юними подругами, жарко жалитимем ©х жаливою по жижках, а вони, пiрнаючи в
гущавiнь левад, верещатимуть злякано й весело, аж заклично. Чи спромога
котромусь iз сучасних вiдчутi© всi чари нашо© лiтньо© тернiвщансько© ночi,
всi отi грай-пустощi по балках серед вiття верб та зоряних калабань, серед
заростей, де було так гаряче, аж задушливо вiд пахiття любисткiв-м'ят та
схвильованих вiд-дихiв ще не вимовлено© любовi? Як тропiчно було в тiй
розпашiлiй пiтьмi, в пахощах зiлля хмiльного, де юнi пругкi й жагливi
вуста лепетали навстрiч щось сум'ятне, безтямно-щасливе,  як  перша
пристрасть...
  Чому все те - i дитячi пустощi, й чи©сь недитячi пристрастi - так мiцно
зберiга╨ душа? Пломiнь купальських вогнищ, гострий вереск дiвчаток, що
випорскують з-пiд жаливи, ночi перших, жарких до нестями освiдчень - все
це для чогось потрiбне тобi? Отi колодки, де однi хмелiють у спiвах
кохання, у танцях з пилюкою, а меншi тим часом, вкрай розпашiлi, шугають
по хащах, лiтають по темрявах, мов блискавки...
  Пуди конспектiв, горп проштудiйованих посiбникiв пе багато залишили
пiсля себе. Але чому досi чу╨ш, який пахучий був той новенький буквар, що
тобi видали в школi? I читанка, що зветься "Вiнок", вона теж незрiвнянно
пахла. А перший "Кобзар", що потрапить тобi до рук, i першi рядки, що
западуть у дитячу душу на все життя: "Серце мо╨, зоре моя, де це ти
зорiла?.." Був то свiт, де все ставало вiдкриттям. Струми якiсь живлющi
струмують на тебе звiдти, i все тамтешн╨ нiби промениться, свiтиться
чимось неземним, як ота райдуга, що пiсля дощу загра╨ барвами, беручи воду
в мокрих наших балках, - нам дуже кортiло пiдгледiти, як саме у вербах
вона воду бере.
  - Бiжiм! Пiдгледимо райдугу зблизька!..
  Так нам хочеться пiдступитись до не© на коротку вiдстань, руками
обiйняти ©© семибарвний стовп... Хтось iз дорослих остерiга╨:
  - Не бiжiть туди, бо райдуга й людину у хмару потягне!..
  Але ж пiсля тако© застороги нам ще дужче кортить! Як би там було нам у
хмарi, куди б нас райдугою потягло?.. А семибарвна все боре й боре воду
десь зовсiм поруч, у скупаних дощем розкошистих вербах Заболотного, ми
чу╨м, як аж шумить та вода потужним струменем угору, жене себе в небо, щоб
через скiлькись там часу знову пролитись на нас ласкавими рясними дощами,
вiд яких одразу i рослини, й дiти пiдростають. Завдяки райдузi, небо й
земля по╨днались, висока брама ©© вже й при сонцi за мокрою зеленню левад
па синiй тучi цвiте, вигляд райдуги чомусь нас хвилю╨, з'явилась - i нiби
повеселiшав свiт! Все так до ладу в природi, так усе згармонiзовапо -
жоден би винахiдник краще не вигадав! Лiта без райдуг, зими без колядок,
весни без солов'©в та без вишневого цвiту - то настане пiзнiше. Зазна╨мо
стану, коли зупиниться самий рух життя. Крiм горя, нiщо не ростиме, нта-хи
спiвучi не прилетять, крапля дощу благодатного з неба не впаде - тiльки
чорнi бомби падатимуть звiдти з сатанинським виттям... Кiнець усьому,
непам'ять, небуття? Тупе, звандалiзоване iснування? Та, виявля╨ться, не
так просто спустошити душу людську, виявля╨ться, й пiсля всiх жахiть у пiй
незруйнованим може зостатися те, що було: i юнь, i спiви, i цвiт
вранiшньо© зорi, i семибарвна райдуга в росистому небi над Тернiвщиною...  Х

  Допипi лиша╨ться для нас та╨мницею, вiд кого воно вродилося, безвiсне
оте Настеня. Не були ми й тодi такi темнi, щоб вiрити, нiби дiтей
знаходять у капустi або що ©х лелека приносить па крилi. Сiльськi дiти
рано долучаються до того хвилюючого свiту, де пану╨ кохання. З вечора
допiзна гаса╨мо по всiх кутках села, де пiд будь-яке свято танцi, гулi, де
земля двигтить та куриться вiд гопакiв та польок. Бачимо красунь наших
слобiдських, розпалених, розшарiлих, що тiльки й ждуть чийогось доторку,
знаку, ждуть тi╨© хвилi, коли можна нарештi вiдбитись вiд гурту i йти в
найдальшi садки ночi, в левади, в балки, щоб там слухати солодкi слова
юнацьких освiдчень, пити хмiль кохання, жахку його та©ну. I ми, дiтвора,
шастаючи збуджено по кущах, кра╨м вуха теж ловимо нiчну мову любовi, чу╨мо
слова тако© нiжностi, що ©х нiколи не ночу╨ш удень... А ця красуня
Винникiвна и на танцях лиш вряди-годи з'являлась, i на рипучих колисках не
вигойдувалась, де дiвчата слобiдськi, вхопившись за вервечки, щовеликодня
йойкають та вiють спiдницями в небесах. Нi з ким Надька мовби й не
вiдлучалася в тi нiчнi росянi верби та левади, де парочки замлiвають в
обiймах, а от вродилося ж у не©, з'явилось вiд когось на свiт.
  Ще як училась на фельдшерських курсах у Полтавi, закохалася нiбито в
якогось там майстра-верхолаза, кра-сеня з городян, котрий верхи золотив на
дзвiницях, брав для таких робiт разом iз сво©м батьком та братами пiдряди
по цiлiй окрузi. Смiливостi майстровi тому, видно, не бракувало, лазив у
небо хоч на яку височiнь, аби тiльки добре платили. Кочували вони сво╨ю
родинною артiллю вiд дзвiницi до дзвiницi i за домовленiстю з громадою там
баню фарбували, там золотили чи замiсть iржавого наново прогартований у
кузнi хрест насаджували на найвищий шпиль. А коли в Козельську, де
монастирське, кругле, як пантеон, примiщення вiдходило пiд райклуб,
вирiшено було якраз навпаки - хрест з найвищого купола скинути, i шукали
для цього дiла смiливця, то полтавський жиган-верхолаз i тут запропонував
сво© послуги, щоправда, цiну, кажуть, за це загилив фантастичну. I таки
видерся на ту страшну пiдхмарну височiнь, i хреста звiдти таки пошпурив
униз, а па оголенiм шпилi, на самiм його вершечку, як запевняють очевидцi,
став па весь зрiст, та ще й па п'ятi обкрутивсь! То вже для форсу, щоб
розважити публiку й показати, який вiн удалець. Так чи не так, а з Надькою
нiбито в нього йшлося до шлюбу, та чомусь не склалося щастя: чи вiн,
виявившись гультяем, ©© ошукав, чи вона сама вiд нього вiдкинулась. Одне
слово, не довчившись, повернулась до батька з малям у пеленi. Без сумнiву,
знайшла б i тут ©© чиясь любов, але ж Надька не з тих, що кидаються
будь-кому в обiйми...
  Всiй  Тернiвщинi  вiдомо,  що  за  Надькою  мре  Олекса-баламут,
найзабiякуватiший з усiх наших парубкiв, хоча Надька i його вiдбрила,
сказавши якось увечерi на колодках, що не махновка вона й душа ©© до
розбишак ре лежить, - при цьому вона спокiйно вiдстороняла його обiйми,
бо, крiм усього, мовляв, ще й п'яних терпiти не може.
  - Все ждеш? - гудiв тодi басом Олекса. - Досi, мабуть, того вигляда╨ш?
  - Кого виглядаю, то вже моя воля... Ми так i не дiзналися, про кого
йшлося, хоч Олекса весь вечiр дошкуляв Надьцi сво©ми ревнощами до
котрогось того невiдомого та набивався проводжати додому. А, власне, чого
в'язнути? Сказала ж: "Моя воля..." - хiба не ясно? В кожному разi нiхто з
нас не осуджу╨ Надьку за невiдому ©© любов, а що вона в не© виявилась
нещаслива, то це тiльки посилю╨ наше спiвчуття до покривджено©, - нашi
симпатi© цiлком на Надьчинiй сторонi.
  I аж нiяк ми не вiримо в лементи та гвалти баби Бубирончихи, що колись,
кажуть, сама вiдьмувала, клубком котилася посеред вулицi, коли котрийсь iз
парубкiв найпiзнiше повертався одинцем додому, а тепер ця особа кляпе
Винникiвну на всiх перехрестях, ревну╨ до не©  свого  сина,  геть
несамовитiе, загледiвши Надьку, здалеку лементу╨, що причарову╨ вона,
мовляв, ©© дитину приворот-зiллям, хоче переманити молодого Бубиренка до
себе в приймаки, щоб його шапкою та чужий грiх прикрити. Довготелесий,
носатий цей Бубиренко писарю╨ в сiльрадi i заодно  вiда╨  в  нас
хатою-читальнею, вiн носить широке сине галiфе, хоч нiде й не воював, нашi
дотепники тернiвщанськi, дядьки Вiблi та Грица©, зiбравшись на толоцi,
чомусь називають його Антидюрiнгом - слово для нас незрозумiле й смiшне.
Пильно Бубиренчиха оберiга╨ свого Антидюрiнга вiд усiх можливих невiсток
та спокусниць, вважаючи Романову Надьку найнебезпечнiшою, будучи певна, що
цiй вiд батька вiдоме всяке чаклунське зiлля i що здатна Випникiвна хоч
кого привернути па любощi. Якщо вiрити Бубиренчисi, то е такi, що бачили,
як ночами, розпустивши коси, бродить Винникiвна серед степу в самiй
сорочцi, ника╨ довкруг хутора, мов бiла мана, то ж виглядав когось, щоб
привернути, спокусити, оженити на собi, а кого? Не iнакше, як бабиного
молодця в галiфе. Бубиренчиха щодо цього не ма╨ найменшого сумнiву.
  Чару╨ Винникiвна ©© сина нiбито всякими чудасiями, але перевагу вiдда╨
отому найзаклятiшому безвiдмовному способу: висмикне потай нитку в парубка
з галiфе, залiпить у грудочку воску, кине в найжаркiший вогонь i давай
примовляти: "Щоб тебе за мною так пекло, як пече вогонь отой вiск! Щоб
тво╨ серце за мною так топилося, як отой топиться вiск! I щоб ти мене аж
тодi покинув, коли знайдеш у попелi свою ниточку з галiфе!"
  Iнодi, коли Надька, вбрана по-святковому, в туго заплетених косах
вiнком, вимитих перед тим в кануперi та любистку, приходить до крамницi
купити сiрникiв чи солi, Бубиренчиха, мов з-пiд землi виринувши, чорнороте
накинеться на ненависну ©й степовичку, стане поганити ©© лайкою та
образами привселюдно. Сяка-така безсоромнице, хочеш опо©ти сина мого
чарiвницьким дурманом, бач, i зараз напахтилася чимось, хiба це любисток,
хiба це канупер? Чистiсiньке приворот-зiлля, вiд нього хоч хто зiйде з
ума! I щоб до краю зганьбити Надьку перед людьми, зчинить гвалт на всю
Тернiвщину, нiби сама заставала розгульницю в себе на левадi, коли вона аж
iз степу прибiгала до молодого Бубиренка на побачення, цiлу нiч з ним,
гологруда, траву толочила i на сiнi качалася, безсоромно свiтячи бiлим
тiлом до мiсяця, умлiваючи бiля парубка у сво©х розпусницьких любощах.
  - Таж то не вона, - пробували внести яснiсть чоловiки, тернiвщанськi
нашi справедливцi, - то, бабо, озерянська бублейниця сiно ваше розтовкла,
коли до батюшки При©здила... Тiй усi грiхи вiдпущенi...
  Але Бубиренчиха глуха була до всiх свiдчень:
  - Нi, нi, то якраз ця була! Смiялася ж! Я ©© признала, хоч вона i
втекла, тiльки косами вiйнула!
  - Та не тiльки ж у Надьки коси, - брали пiд захист Винникiвну дядьки.
  - Захищайте, заступайтесь, сiль вам у око! - гримала баба й на них. -
Вам усiм хвойди подобаються... А ця ще й смiшки стро©ть. Куди ж пак цяця,
нiхто ©© пе торкни, наче й пе вона ночами мо╨му синовi па шито
вiша╨ться!..
  - Навiщо менi ваш син? - казала Надька з спокiйною, гордовитою
усмiшкою. - А любов якщо й була, то не з ним...
  - Аз ким? - аж шию витягувала баба.
  - Не вам про те знати.
  Начебто бабинi гвалти пе дуже й доймають Надьку, та все ж, видно, на
душi ©й ставало нелегко, бо можна було помiтити, як у ©© карих навiть
сльозинки бринять, коли вона, розшарiвшись, якось невидюще iшла толокою у
бiк степу, неприступна нi для кого, i вiд образи й нас пе впiзнаючи, ©©
малих вiрних друзiв.
  - Коси обнесу! - погрожувала навздогiн Бубиренчи-ха. - Здумай тiльки ще
раз уночi на леваду прибiгти!..
  - Кому треба, той сам до мене прибiжить, - чулось у вiдповiдь.
  Не озираючись, Винникiвна вiддалялась у степ, ще бiльше випростана,
сердито окутана у сво©, вже нiби й на всiх пас розкинутi гордощi.
  Однак не тiй, що поганила Надьку, було похитнути дитячi нашi почуття:
ми й далi вiрили в те, що ранiш, вiрили кожному Надьчиному слову. Бо якщо
кому й вiддала Випникiвпа сво╨ серце, то нiяк то не мiг бути бабин
Антидюрiнг, неоженьба й пустомолот у невiдомо звiдки добутому галiфе, що
капелюшилось до колiн i так  нещадно  висмiювалось  тернiвщанськими
сатириками пiд час ©хнiх щонедiльних сидiнь пiд гамазе╨м на толоцi. Не мiг
це бути й Олекса-баламут з розiрваною губою, що волоцюжить по свiту, на
цiлi тижнi зника╨ кудись iз Тернiвщини, а повернувшись, береться знов за
сво╨, на храмових праз-никах розквашу╨ носи хутiрським буцмарям, надто ж
коли хто з них посмi╨ зачепити Надьку якимось натяком чи бодай позаочi
неповажливо вiдгукнеться про не©. I хоч сам Олекса пiсля по╨динкiв
поверта╨тся в сво© глинища тож заюшений кров'ю, а вми╨ться - i вже
веселий, бо ж бився за Надьку, дарма що вона не прийма╨ його кохання. I чи
й прийме коли, сказано ж - душа не лежить.
  Чи не за цi вiчнi бiйки на храмах та  ярмарках  i  налiплено
терпiвщанському забiяцi кличку: Олекса-баламут, або iце Олекса-бандит.
Дарма що в бандi вiн бути не мiг, бiгав ще в недолiтках, коли степовим
нашим шляхом на Вигурiвщину курява курiла - безлiччю тачанок, суцiльною
хмарою "iшли махпи"! I сам той отаман патлатий iз Гуляйполя, якщо вiрити
самовидцям, сидiв у тачанцi, диктуюяи на ходу черговий свiй до Укра©ни
анархiстський манiфест, а краля-секретарка, в портупеях, з вiдтятими
косами, з цигаркою в зубах, тут же вiдклацувала його сатанинськi слова на
машинцi... Не потягло тi╨ю хвилею Олекси, не втрапив i до загону
компезамiвських партизанiв, де побував його рiдний дядько Мина Омелькович,
який вiдзначився найбiльше обшуками буржу©в у Козельську, де одного разу
нiбито цiлiсiньку нiч кидав гирями в череватого крамаря, вимагаючи
зiзнатися, де в того захованi золото, перснi та сережки, - всього цього
Олексi вже не дiсталося, i вiн марну╨ тепер свою силу па ярмарковi бiйки
та байдикування. Живе вдома й не вдома, то зпик-не, збезвiститься враз, i
довго його не чути, то в храмовий день з'явиться несподiвано, i тодi вже
ми, хлопчаки, гайда мерщiй па толоку, там Олекса з хутiрськими б'╨ться!
Бiла сорочка наче в рожах-квiтах палахкотить на всi груди - то вона
забризкана кров'ю, i обличчя заюшене, й зуб виплюнув, а проте веселий. З
ким бився? За що? Не завжди й самому ясно: бивсь, та й усе.
  Коли, захмелiлого, треба його втихомирити i  коли  навiть  Мипi
Омельковичу не вда╨ться погамувати буйняка-пебо-жа, тодi кличуть вiд
музики Надьку Винникiвну, котра цього дня ради свята аж цвiстиме серед
наших слобiдських красунь у рясному, в кiлька разкiв намистi, з ягiдками
коралiв-сережок у маленьких вухах, що ледь виглядають з-пiд темних
запашних кiс. Нехiтьма вийшовши iз святкового натовпу, тiльки гляне
Винникiвна на цього страшного для всiх розбишаку, щось там, прихилившись,
коротко йому шепне, i Олекса одразу ста╨ шовковий, берiть тодi його попiд
руки, хлопцi, й ведiть, упокореного одним Надьчиним словом, додому
вмиватись.
  - Тож хiба пе чаклунка, не зоряною водою хiба опо©-ла, якщо вiн миттю
никне отак вiд ©© пiвсловечка? - не промине Бубирепчиха й це поставити
Винникiвнi на карб.
  Удень на храмовiм святi Олекса з'явля╨ться в бiлiй, з топкого полотна
сорочцi, яку мати вибiлила йому, i та сорочка аж ся╨ на ньому, вабить
чудовою мережкою, тiльки ж рiдко бува╨, щоб не взялась материна мережка
отим квiттям свiжо© кровi та не викачана була в пилюцi (якщо супротивникам
вдасться Олексу повалити). Зате проти иочi, збираючись на гуляння, Олекса
неодмiнно одягне шкiрянку - ╨дине сво╨ багатство, i хай нiч буде зовсiм
по-лiтньому тепла, Олекса й тодi з'явиться на танцях у сво©й чортовiй
шкурi, ходить, поблиску╨ хромом, наче якийсь командир. Знов чогось шука╨ -
бiйки чи, може, любовi...
  Пробував iнодi Мина Омелькович наставити задираку на путь праведний.
  - Що хутiрським по храпах да╨ш - це добре, - розмiрковував перед
небожем, - ще бiльшi чiпляй ©м лiхтарi пiд очима, щоб далi бачили, - а от
куди ти з дому, бо-силе, щеза╨ш? Голота з голот, червоного партизана
родич, а яку лiнiю взяв? Невже й справдi з циганами брата╨шся? Вони ж усi
конокради!
  - Коней i я люблю, - осмiха╨ться Олекса сво╨ю розiрваною у бiйках
губою.
  - Махно теж любив, а де вiн тепер? У Парижi буржуям чоботи чистить!
  - "Вiддай менi Марину, я тобi Полтаву вiддам!" - замрiяно вимовля╨
Олекса крилату, багатьма ще в цих краях не забуту фразу, що ©© пiд час
громадянсько© нiбито було вiдстукано iз штабу Махна до генерала Шкуро,
коли вони чварились за якусь там красуню-полюбовницю. - Скажiть, дядьку,
ви хоч раз бачили гуляйпiльську його любов?
  - Вiдчепися, слухати про того бандита не хочу!- сердився дядько Мина,
за звичкою якось накриво вивертаючи в'язи. - Продавсь капiталу! Гуляйполе
на Париж промiняв! То, по-тво╨му, щастя?
  - Я нашi глинища та левади й на Париж не промiняю... I щастя мо╨ десь
тут ходить з косами не обскубаними, як у махновок, - казав Олекса,
затуляючись вiд родича загадковiстю сво╨© рвано©, розбишацько© усмiшки, з
якою вiн так i вивi╨ться з села, щоб лише згодом зринути десь на
соколянському або на козельському ярмарку.
  Та хоч вiдвагою Олекса й захоплював нас, хлопчакiв, хоч ми послужливо й
зливали йому воду на руки, коли вiн пiд голосiння матерi змивав iз себе
свою власну за-бiяцьку кров, все-таки щось нам пiдказувало, що не пара вiн
Надьцi, i не тiльки тому, що вона красуня й освiчена, а мала б покохати
ось такого розбишаку, конокрада, волоцюгу, що до ладу, мабуть,  i
розписатись не вмi╨... Нi, просто iншим уявлявся нам той, кому б випало
щастя постукати в Надьчине вiкно й кому вона вiддала б сво╨ серце. Такий
невiдомець мав бути винятковим лицарем iз лицарiв, красенем iз красенiв,
ось до такого хай би вона й серед ночi вимайнула iз свого степового вiкна,
хай i з розпущеними косами блукала б з таким по росах свого райського саду
чи навiть у тернiвщанських левадах по травах качалась, п'ючи його
поцiлунки пiд зорями коротких лiтнiх ночей...
  - Ми тодi, хай навiть бiльше iнту©тивно, але почували, що вона не для
нього, - кида╨ Заболотний вiд керма, i ця давня iсторiя чомусь починав нас
хвилювати. - Хоча яку силу пристрастi носив у собi той наш Олекса!
  - Все, що вiн викоював, всi отi бiйки, пригоди, воло-цюжництво,
зда╨ться, диктувалось одним тiльки бажанням - привернути Надьчине серце,
викликати в нiй вза╨мнiсть i захват.
  - Свою недосконалiсть перед Надькою хлопець, видно, в душi визнавав,
почував ©© недосяжнiсть для себе, i все ж таки не вiдступався, надiй не
втрачав, треба вiддати йому належне...  Сильна,  колоритна  натура.
Самородок, як i Роман Винник, тiльки Олексина енергiя спрямувала себе в
iнше рiчище: ярмарковий майдан найчастiше ставав ареною його подвигiв, а
тi ярмарки в нас чомусь майже завжди кiнчалися кров'ю... Пригаду╨ш, як
тодi в Со-колянах?
  - О, то пам'ятний ярмарок...
  Соколяни - сусiдн╨ з нами велике торговите село над Ворсклою, де пiд
ярмарчище було вiдведено пiвстепу рiв-по© рiвнини, що кiнчалась глибокими
обривами-кручами, утворюючи щось схоже на величезний каньйон. Страх i
глянути з урвища вниз, де на самому днi каньйону срiблиться Ворскла,
клубочаться верби, бiлiють хатки соко-лянськi, - аж дивно, як звiдти люди
видираються сюди, на цей горiшнiй степ, на безлiччю нiг утрамбовану
ярмаркову толоку. Не кожен i пiдступиться до кручi, щоб заглянути вниз,
голова може запаморочитись, а зате на горi кипить i вирус ярмаркове життя.
Який тут рух, який грай-гомiн лине далеко у степ, де курява сто©ть до
неба!
  Щоб когось з малих взяли на ярмарок, це треба було заслужити,
заздалегiдь велися переговори, хто за тебе пастиме того дня, - i якщо таки
завтра беруть тебе, то знай: ти заробив, це неабияка тобi винагорода й
честь за пастушачi тво© труди.
  На ярмарок ви©жджа╨мо рано-вранцi. Ще й сонце не зiйшло, небо ще тiльки
гра╨ зорею, а звiдусiль, всiма степовими шляхами суне й суне люд, пiший i
кiнний, торохтять вози, риплять гарби, на весь степ клекочуть, аж спiвають
колеса гойдливих ресорних тачанок. Музикою колiс повнився стен! Музикою
м'якою, переливчастою... Та чайки - то був особливий витвiр степового
життя, для нас то було втiлення прудкостi й грацiозностi, то вiтер,
поезiя, краса, бо ж i батько Заболотних разом iз сво©м другом-латишем
лiтав десь у таврiйських просторах на невловнiй ворогами кулеметнiй
тачанцi, хоча в Тернiвщину обидва добувалися пiшки. А тачанки теперiшнi
несли на собi познаку iнших  чи©хось  пристрастей,  тут  змагалися
честолюбство, пиха та чваньковитiсть розбагатiлих хуторян:  у  кого
дзвiнкiша? В кого квiтчастiша? IIа чи©й плавкiшi ресори? Чи© конi несуть
скаженiше? Цi новiтнi та-чапки виходили з-пiд рук майстрiв десь у
Чаричанцi, у Нехворощi, Кобеляках або i в самiй Полтавi, десь там у кузнях
кували для них ресори, гнули обiддя колiс, малювали червоне трояндове
квiття по смоляно-чорному лакованому тлi! Недалека вiд нас  комуна
"Муравей" теж почала робити сво© тачанки, i до цього важливого рукомесла,
що вважалося гордiстю комунарiв, останнiм часом  залучено  було  й
Заболотного-батька та Яна Яновича, котрий виявився неабияким майстром по
ресорах, хоча й свищикiв сво©х не забував, фiрма його в наших глинищах
процвiтала, як i ранiше.
  Отже, поспiша╨мо на ярмарок, в круговерть його розбурханих пристрастей.
Сила нашого устремлiння вперед, до ярмаркових видовищ, анiяк не менша була
тодi, нiж зараз, коли в потоцi блискучих машин мчимося чимдуж до шедеврiв
багатющо© картинно© галере©, щоб постояти перед образом Мадонни, котра
може виявитись тiльки вiддаленим варiантом образу тi╨©, що ©© нам
вiдкривало колись життя i так розкiшно творила, домальовувала дитяча уява.
  Живопис ярмарку поставав перед нами, такий розма©тий, бурхливий та
розгонистий, ну просто як монументальнi творiння мексiканцiв! Ще зi шляху
нам видно ярмаркове трiрлище, величезну толоку, що вся захрясла возами й
котить далеко над степом свiй гомiн... Посеред ярмарку височить сферичне
шатро каруселi, воно барвисте, з китицями та дзвiночками, цiлий день його
розкручуватимуть, ганятимуть мiсцевi хлопчаки, а якщо випаде щастя, то
допустять i тебе до вирла: тричi покрутиш - раз поката╨шся! Той ката╨ться,
а той уже пiд кущем века╨, занудило вiд  крутьби,  знемага╨  вiд
перенасолоди.
  На перевернутiй бочцi сто©ть чоловiк, крикун довгоши©й з коробом на
грудях, папугою на плечi, i рiвним, нiби заведеним, проте далеко чутним
голосом заклика╨ люд:
  - Гей, коноводи, воловоди, гречкосi©, люлешники, селяни, городяни!
Крамарi, шинкарi, дьогтярi, шевцi й кравцi, шаповали, коновали! Про©жджi,
прохожi, миряни цiiгапи, всi добрi люди, а сходьтеся, сходьтеся на забаву!
Iлюзi© показу╨, судьбу продсказус iноземець iз Францi© Маловiчко!
  А поруч:
  - Налiтай, налiтай! Горщики, миски, мальованi, полив'янi, цяцькованi!
Вiзьмеш макiтру - не впаде од вiтру! Горщик без здачi, ще й свистунець на
додачу!..
  Цiлими ватагами вештаються цигани, зляскують батiжками,  запально
сперечаються, торгуючи коней, причiпли-во оглядають ©х, гнiдих, вороних та
чалих: роздирають ©м роти до останнього кутня, хапають за хвiст i
закручують його аж па спину коняцi, промацують сухожилля, б'ють шкапину
кулаками пiд ребра, аж поки з господарем долоня по долонi: лясь! Лясь!
Зiйшлися! О'кей!
  Ал╨ браку╨ на цьому ярмарку ще когось, неповний якийсь вiн сьогоднi...
Олскси-баламута нема. Де ж вiн? Що сталося? Якби знав, що Винникiвна тож
тут, неодмiнно з'явився б, ради не© утнув би щось таке, що весь ярмарок
струсонуло б, адже ради Надьки шибайголова наш пiде на все, ради сво╨©
любовi будь-яка фантастика буде йому пiд силу!
  Тож як це, щоб ярмаркувалося сьогоднi без нього? Одначе, гей коноводи,
воловоди, люлешники, гречкосi©, слабодухi й безстрашники, гей усi добрi
люди, анумо дивiться он у той бiк!.. Наче вiтрець перед бурею - таке щось
цробiгло, прошелестiло по натовпах:
  - Олексу терпiвщапського ловлять!
  Не було, не було, i ось вiн ╨: як з-пiд землi вродився, щоб збаламутити
увесь ярмарок, там десь серед моря голiв, серед грай-гомону людського чути
все дужче:
  "А держiть його! А ловiть!" I вже люд, кинувши торг, витягу╨ ши© в тому
напрямку, обличчя в багатьох напружено веселiшають, бо що ж то й за
ярмарок, де нiкого не ловлять, не б'ють?
  - Гуляй, душа, без кунтуша! - чути розгонистий вигук над людьми та
кiньми, а ця душа знов забризкана кров'ю, сорочка  роздерта,  чуб
розкуйовджений, ця ось душа з гиком бандитським, з веселим вiдча╨м у вiчу
летить стойма в тачанцi, запряженiй пе знати чи©ми кiньми, пiна клуб'ям
летить вiд сталевих вудил... Вiжки до краю напнутi, Олекса трима╨ ©х у
руках, а так паче в зубах, зуби раз у раз бiло поблискують - вiн смi╨ться!
Ткана матiр'ю бiла сорочка вся кров'ю заквiтчана - уже встиг... Летить
наослiп, конi - як звiрi, жене ©х, а куди? Невiдомо, як вiн опинився на
тачанцi, на однiй iз тих розмальованих, що з квiтом та дзвоном поспiшали
ранком на ярмарок, спiваючи колесами па весь степ? Не iнакше, як силою
видер ©© разом з кiньми в котрогось iз тих, з ким бився на храмах та
ярмарках i яких ненавидить не менше, нiж вони його. Вони для нього - то
все кровопивцi, кугути, жмикрути хутiрськi, гнойо©ди, а вiн для них -
бандит, злидарчук, голота з голот, босяцюга слобiдський, найненависнiший з
усiх, хто ╨ на землi. I ось видер тачанку чиюсь, реквiзував назовсiм чи
покататись "позичив", вiжки туго на руку накрутив i жене, розжохкуе
безупинним бадьорим гiйканням вже й без того осатанiлих коней, жене та
гука╨ до ярмарку: " Розступись! Розлетись!" - а загледiвши тернiвщан,
хвацько стрiпу╨ чубом, веселi╨ до нас перерваною губою:
  - Перекажiть Надьцi, що бачили мене! Скажiть, що я смiявсь!
  Найбiльше, видно, йому хотiлось, щоб i вона побачила, як вiн ось зараз
стойма летить у тачанцi, його тiшив, забавляв самий ефект вибуху, вся оця
колотнеча, захват гречкосi©в i лють хуторян, на очах яких витворював свiй
шалений спектакль, де головним геро╨м була  його  власна  персона,
розбишацька його зухвалiсть. Без сумнiву, володiло ним пiд цю хвилю не
власницьке, а скорше артистичне почуття, бажання покрасуватись перед тi╨ю,
яка, можливо, теж десь тут iз сво©м батьком-бджолярем загубилась серед
ярмарково© веремi©. Щоб людей не топтати, Олекса правив коней побiля
ярмаркового натовпу, гнав окрай, де було просторiше, вiддавався сво©й
розвазi самозабутньо, а що за ним юрмою бiжать переслiдувачi, це тiльки
пiддавало йому жару! З кiллям та пiднятими люшнями звiдусiль бiжать,
тюкають, перегiйкуються смертельнi його вороги, всi тi озвiрiлi, задиханi,
на чию власнiсть зухвалець слобiдський зазiхнув i якому вже наперед вiд
них визначена судьба - самосудом порiшити бандита на мiсцi. Вони бiгли
йому навперейми, вiдтискували безтямну його тачанку до круч, намагаючись
оточити, бо ж звiдти вiн нiкуди не втече, прiрва соколянських глинищ
муситиме його спинити, ось там вiн уже потрапить пiд ©хнi кiлки та люшнi.
Олекса ж гнав свою квiтчасту тачанку далi, зда╨ться, без усякого ляку,
кидав смiливi погляди понад ярмарком, видно, таки сподiваючись загледiти
кохану свою помiж людьми. Та замiсть красунi Надьки вiн бачив роздертi в
криках куркульськi роти, спiтнiлi пики та пiдняте кiлля, - це ©м датися в
руки? "А дзуськи!" - гукнув вiн глумливо до сво©х убивць i погнав
буйногривих ще дужче, хоч добре ж знав, що перед ним ось-ось постануть
глибочезнi урвища. Вiн мовби вирiшив, кинувшись з височезно© кручi, ╨диним
духом перемайнути через прiрву, через сяючу Ворсклу внизу,  птахом
перелетiти той, нiким ще не подоланий соколянський каньйон. Переслiдувачi
вже наперед тiшили себе картиною близько© розправи, уже ©хня мстива уява,
певне, бачила на днi глибоко© прiрви строщену купу того, що тiльки-но було
нашим одчайдухом Олексою, летом та гвалом було його дико© квiтчасто©
колiсницi... Одначе не дав ©м Олекса тако© потiхи: в останню мить перед
самiсiньким урвищем вiн, вiжки круто рвонувши, коней вiд прiрви зумiв
вiдвернути i, промчавшись понад безоднею так, аж наче правi колеса, не
маючи вже пiд собою землi, порожньо промигтiли в повiтрi, пiсля такого ось
неймовiрного розвороту, Олекса спрямував свою колiсницю в степ, де одразу
ж до нього при╨днались його друзi-цигани, i не минуло хвилини, як за
©хнiми шарабанами тiльки пилюка хмарою встала десь на Козельськ.
  Скiльки пiзнiш  пережитого,  може,  навiть  страшнiшого,  встигло
розвiятись, розгубитись на житт╨вих наших дорогах, а цей епiзод чомусь
душа зберегла, з-помiж iнших вiдiбрала, i вже ось тут, у крайсвiтi, на
бетонах цих надшвидкiсних трас, зараз у всiй жаркостi яскравi╨ нам той
соколянський ярмарок, його буйний, кривавий живопис.
  Збаламутивши ярмарок, зник Олекса нiби назавжди, але  для  нас,
хлопчакiв, зник не безслiдно, бо вiдтодi щораз, коли в нашiм степу
заходитиме гроза i ми, пастушата, будемо позиркувати з-пiд полукiпка на
хмари, що сунуть iз-за Вигурiвщини на нас, чорнi та бiлi, може, навiть
градовi, щораз, як блисне, як грякне в тих хмарах, так, що й степ
задрижить, неодмiнно при цьому нам чомусь уявля╨ться Олекса, зда╨ться, що
то якраз вiн стойма в тачанцi гасав оце по тих насурмлених хмарах,
перелiта╨ сво╨ю колiсницею з грiзно© чорно© хмари та па сиву, аж
градово-бiлу, гукаючи через усе небо до нас:
  "Перекажiть Надьцi, що бачили мене! Скажiть, що я смiявсь!"
  Пропав, не бачити нам бiльше Олексi©, так думалось, одначе через якийсь
там час вiп знову вимайнув на нашому обрi©. В Озерах з'явився, де того
лiта мандрiвна артiль майстрiв взялася пiдновити дзвiницю,  обдерла
проiржавiлу баню на пiй, полатала та й знов обшивала, не перестаючи
дивувати людей сво©м безстрашпицьким умiнням. Отам  пiсля  тривало©
вiдсутностi й виринув знову Олекса, дiставши притулок у сво╨© озеряпсько©
тiтки по матерi. Стоячи внизу, подовгу спостерiгав роботу майстрiв нагорi,
нi з ким у тi днi не бився, стримував свою забiякуватiсть, майстрам деколи
виявляв свою шану в той спосiб, що пропонував котромусь закурити, хоча всi
вони - батько й п'ятеро його синiв - тютюну зовсiм не вживали. Мав ще
звичку Олекса з мiсцевою дiтлашнею, блукаючи коло церкви, шукати собi
розваги бiля тих небезпечних ям, в яких гасилося вапно для ремонтних
робiт; за вiдсутнiстю таких речей, як порох i динамiт, що до них цей
тернiвщанин змалку мав посилену цiкавiсть, став вiн на потiху дiтям
заряджати вапном пляшки горiлчанi, i ©х потiм розривало вибухами, як
бомби, - одного разу ледве очi по повипалювало нашому Олексi.
  Потяглась пiсля того душа його знов до Тернiвщини. Одного вечора пiд
недiлю з'явився вiн у нас на толоцi в товариствi тих самих молодих
майстрiв, що ©хнiм вапном трохи не обпiкся до слiпоти, - привiв ©х Олекса
в слободу до нас на гуляння, бо ж музика тернiвщанська i в Озерах
визнавалась пеперевершеною. З приводу такого нашестя женихiв тернiвщанськi
матерi застерiгали дочок:
  - Ви з тими захожалими кавалерами не дуже... За-йдисвiти, вони всюди
женихаються, на словах вони всi нежонатi! Довiриться йому дiвчина, а вiн
зiрвав вiнок i шукай вiтра в полi...
  Один iз тих зайшлих  майстрiв,  красень  чорнобровий,  стрункий,
джигунистий, став першого ж вечора перепитувати дiвчат про  Надьку
Винникiвну, цiкавився, чого вона на танцi не виходить, бо ж у Полтавi
гарно танцювала, - i саме його розпитки й навели дiвчат на думку: чи не с
оце якраз вiп, Надьчин спокусник?
  Кимось той джигун нiбито переказував Надьцi, щоб виiiнiла наступно©
суботи па колодки, але Винникiвна на гулянцi так i не з'явилась, хоч
озеряпська ватага разом з Олексою була тут як тут, та ще й напiдпитку
всi... И Озерах тим часом майстри забирались iз сно©мн роботами дедалi
ииiцо вгору, ближче до неба, вмiли вони те, чого Олекса не вмiв, i це,
видно, завдавало йому рiзних думок. Бо щодень частiше задирав баламутну
свою голову вгору, де в риштуваннi, навiть по пiдв'язуючи себе, працювали
молодi майстри, посилаючи звiдти бiлозубi усмiшки вниз  озерянським
дiвчатам. А той ©хнiй  джигунистий,  найвродливiший  серед  братiв,
Iван-чорнобров, котрий завше  брав  па  себе  роботу  найсмiливiшу,
найри-зикованiшу, iнодi навмисне ставав на зовсiм тонюсiньку дощечку, щоб
налякати не байдужих до нього дiвчат, що зi страху аж ойкають унизу, або
для жарту обiймав руками округлу, ще драну, що й хмари крiзь не©
свiтились, баню дзвiницi, дивiться, мовляв, який я, чи кому-небудь iз
ваших вдавалося ось так зловити в обiйми хмару небесну?!
  Нарештi цибулина банi готова, стирчить над нею шпиль десь у небесах, i
вже наста╨ той день, коли буде звершуватись дiйство найнебезпсчнппе -
пiднiматимуть важкий, кутий у кузнi хрест па самий вершечок шпиля. Хтось
ма╨ пiдняти його, вознести в ту височiнь, що вiд не© в гречкосi©в-озерян
аж голова наморочиться, вознести й насадити залiзо, важче нiж плуг, па ту
зовсiм тонюсiньку шпичку, якою шпиль вида╨ться людям iзнизу. Кому випаде?
Хто вiзьметься? Бо прийшлi тi верхолази, втямивши свою винятковiсть,
вирiшили скористатись моментом i заправили цiну просто шкуродерську, на
яку озеряни по могли пристати не тiльки з мiркувань матерiальних, а ще й
амбiтних, вважаючи, що таким здирством громаду хочуть принизити. А
пiдрядчики в свою чергу затялись, не хотiли поступитись анi копiйкою i
якраз у день пiдняття, зiбравши сво© iнструменти, похилили на Козельськ,
сказавши озерянам на прощання: "Ви за нами ще й туди прибiжите, бо, крiм
нас, нiхто вам на ту цибулину картуза не надiне". Оскiльки ж день
визначено було заздалегiдь i по всiй окрузi пiшла яса, то людей з тако©
пагоди зiбралося тьма-тьмуща, бiльше, нiж па ярмарку, з усiх усюд
посходились в Озера подивитись на це печуване диво вознесi©©пя. А тут,
виявля╨ться, нема кому: з тими здирпями в останню мить глека розбито, а
мiсцевi - той бо©ться, тому не пiд силу, того жiнка не пуска╨, а тому духу
забракло: кому охота ризикувати життям?
  Ось тут i настала уроча Олексипа година. Згадали про всi його вiдважнi
ярмарковi бiйки та баламутство, то ж чи не виручив би н.еii отряха i
озерян сво╨ю безстрашнiстю? Жiноцтво оточило Олексу, стало умовляти та
вблагувати, пособи людям, бо ж ти той, хто нiчого не бо©ться, i молодо©
жiнки тобi не кидати, а мати он сама тобi дозволя╨, хоч i сльози лл╨! I
вблагали. Повело озерян-ське жiноцтво Олексу-баламута в найближчу хату, i
незабаром вийшов вiн звiдти оновлений, мов наречений чий-небудь, у
чистiй-пречистiй сорочi©,!, i чуб на ньому розчесаний, i тут всi нiби
роздивились на цього Олексу, що вiн же й собою нiчого, дарма що губа
перервана, високий та ясночолий, рваною сво╨ю усмiшкою обдарову╨ людей, i
в очах горять iскри сонця, iскри мужностi та вiдваги перед небезпекою, - а
що бiльше красить юнака, як мужнiсть? У такiй пречисто-бiлiй сорочцi
Олексу мовби нiколи й не бачили, ранiше все йому манишка була забризкана
кров'ю, а ця яскравi╨ чистими квiтами, таку сорочку вишивають не для
роботи, хоч цього дня на Олексу лягла, може, найважча з робiт. Ось уже
його, наче молодого на весiллi, перев'язують жiнки рушником, аж до землi
довгим, вишиваним, з найтоншого, на липневих сонцях вибiленого полотна.
Однак перев'язують хлопця не для шани та красування, мiцним рушником тим
ув'язано Олексi за спину й величезний хрест, ковалями куте залiзо, що ваги
йому буде, либонь, пудiв сто. Наостанку мати Олексина пiдносить синовi до
уст маленьку iконку з богоматiр'ю на нiй - благословля╨ всiма попами
виклятого юнака перед його дорогою в небеса.
  Олекса, наче опоений якимось трунком, стояв урочистий та задуманий
перед тi╨ю височiнню, що ©© належало здолати. Не озираючись, ждав, доки за
спиною чи©сь дiвочi руки лагiдно поправляють па ньому вишиваний рушник,
яким уподовж хребта туго прикручено, вузлом завузловапо  стопудове,
позолотою вкрите залiзо, той кутий озерянами хрест, що за плечима сторчма
сто©ть, вищий за Олексу. I ми, малi, бувши там, намагаючись крiзь натовп
дiвчат протиснутись до Олекси найближче, в якусь хвилю помiтили, що герой
наш шука╨ когось поглядом серед людей, помiтили, як раптом щось радiсне
йому промайнуло по зблiдлому i якомусь святковому обличчю, не iнакше,
побачив, кого шукав, - без сумнiву, Надьчине смагляве лице змигнуло йому
навстрiч, змигнуло й зникло серед дiвчат у стрiчках та вiнках! Та, видно,
це враз додало йому сили i певностi, змiцнило дух вiдваги, бо аж
випроставсь паш Олекса i, ледь усмiхнувшись до людей, рушив: була не
була!..
  - Каскадер, а все тому, що Надьку любив, - втрутилось у нашi роздуми
дiвча, а ми лиш здивовано перезирнулись i промовчали.
  Мабуть, так ваговите й значливе рушають тепер космонавти до сво©х
ракет, закутi в скафандри, як рушав тодi вiн пiд вагою сво╨© залiзно©
ношi, тако© нелюдськи тяжко©, що аж земля вгиналась пiд Олексою при
кожному його повiльному, обережному кроцi.
  Довжелезна драбина вже чекала його, приставлена до цегляно© стiни, а де
перша драбина кiнчалась, там ждала смiливця ув'язана канатами друга, а за
нею - уступами - третя, четверта, i так до самого купола, до найвищого
вершечка.
  Завмерли люди, нiхто не дихав на майданi, всi стежили за тi╨ю людиною,
перев'язаною рушником, яка зi схрещеним залiзом за плечима щабель по щаблю
пiдiймалась вище та вище, туди, де тiльки небо сяяло блакиттю, сяяла
височiнь. Хто зна╨, може, й трепетна мрiя майбутнього льотчика якраз тi╨©
митi саме тут з чи╨©сь дитячо© душi вперше проглянула в небо, запрагнувши
крил? Дедалi меншим ставав той наш безстрашний Олекса, що з баламута став
майстром сьогоднi, i всi ми вiдчували, як йому щораз важче да╨ться кожен
щабель, i кому знати, чи не пошкодував вiн, що згодився взяти на себе таку
ношу, залiзну, страшну, хоча ж i не кожному випада╨ звершувати в життi,
ось так на виднолюддi, свiй майстровий соколиний труд!.. Вже Олекси нам
нiби й не видно, вже тiльки птахом у небi бiлi╨ його сорочка, та в'╨ться
чистий рушник, та розтопленим снопом золота iскриться в сонячному промiннi
те, що юнак возносить до самого вiстря нацiленого в небо шпиля. А хвиля по
хвилi вже нiби й сам вiн тане-розта╨ у слiпучiм промiннi, якимось
мерехтiнням ста╨ наш Олекса-майстер, i вже зда╨ться нам, що нiби саме лише
промiння золотим снопом вихриться вiд тi╨© людини,  що  вiд  нас,
перестрашених на землi, даленi╨, у небi зника... "Була не була!.."
  А потiм - не знаем, що сталось... Тiльки Олекса вже долi, в пилюцi
лежить, все тим же рушником перев'язаний. Горiлиць розпроставсь па сво©м
згубнiм залiзi, що аж у землю вгрузло. Люди обступили його, а ми,
дрiбнота, крiзь частокiл нiг теж прозира╨мо на його обличчя, а воно, таке
блiде, таке бiле, бiлiше за те горюче вапно, що, вибухаючи десь тут,
пляшки розривало... I такий вродливий лежить вiн, паш Олекса, нiколи таким
не бачили його. Крапельки поту росою блищать на високiм чолi, брови, як
намальованi, чорнiють на смертельнiй блiдизнi такого спокiйного-спокiйного
обличчя. Розпластаний у пилюцi, повержений, але тепер чимось  нiби
значнiший, вiн з-пiд приплющених вiй так умиротворено дивився кудись у
високiсть, де озерянське небо зосталось тепер без нього порожн╨, лише iз
сонця золотим снопом. А нам, дiтворi, страшно, нам аж морозно ста╨, хоч
спека палила над Озерами i в тиснявi можна було зомлiти. I все ж,
затис-нутi серед лiсу чобiт та босих нiг, ми, малi, очей не могли вiд
Олекси вiдвести. Дивно, але те, що сталось, чомусь не сприймалось як
Олексина поразка, падiння десь звiдти нiяк не принизило для нас Олексу,
бiльше того, це трагiчне падiння якось аж пiднесло його в наших очах...
Нi, не баламут, а Майстер на землi перед нами лежить! Уже нi розбишацтва,
нi буйнощiв, тiльки спокiй великий та трудова втома завмерли в отiй
долонi, що спочива╨ в пилюцi, де й козельська iкона валя╨ться припорошена,
зi страху випавши в когось iз рук... Не вберегла, не захистила й вона!
  Тяглася безконечно хвиля загально© очманiлостi, всi були такi враженi,
такi ошелешенi падiнням Олекси, що не одразу зважились i пiдступитись до
нього, аж поки звiдкись мати випiрнула i, тихо зойкнувши, впала синовi на
груди, занурилась змученим обличчям в той чистий-пречистий  рушник.
Сподiвалась, може, останнiм зусиллям вдихнути сиповi життя? Чи, може,
побачила тут його ще таким, як був у колисцi?
  Ось тодi й зомлiла Надька в натовпi серед дiвчат. Видно було, як голова
©© знеможено лежить серед стрiчок на чи╨мусь дiвочому плечi, блiдизна ©©
смаглих щiк була для пас такою незвичною, ось-ось, здавалось, впаде, i
тiльки руки подруг не дали ©й, зомлiлiй, упасти.
  Давня iсторiя, але чомусь для пас важливо й це зараз з'ясувати: чому
Надька тодi зомлiла? Може, вiдчула перед Олексою свою непоправну тепер
провину за те, що вiдмовила йому в коханнi? Що не зумiла ранiше розгледiти
в Олексi те, що вiдкрилось ©й ось тут, у день його возно-сiнпя? Коли
замiсть розбишаки й волоцюги побачила в ньому, хай i ненадовго, хай i
поверженого, але ж таки Майстра, того, хто здатен виявився на щось
незвичайне, соколине, - хiба ж не таким лежав вiн тодi перед нею,
перев'язаний рушником, у пилюцi...
  Те, що, здавалось, повинно б уже й забудь-травою порости, раптом
наздоганя╨ пас на чужiй цiй дорозi, i ось ми нiби вдруге пережива╨мо
пережите, вiдчуваючи на собi той вiчно юний, нерозвитий свiт, звiдки все
на тебе диха╨ повнотою життя, силою пристрастей...
  "Перекажiть Надьцi, що я смiявсь!"
  Перемовля╨мось iз Заболотним про ту давню подiю, з'ясову╨м подробицi,
якi чомусь досi не вивiтрились iз пам'ятi, хоча, здавалось би, навiщо,
навiщо нам зараз серед цього шаленства хайвею уява знову виносить десь iз
глибини душi ту мовби ранiш i забуту сагу дитячих лiт, сагу ярмарково©,
назавжди вiдшумiло© Укра©ни?  XI

  Пропливають мимо нас фрески чийогось життя, рябiють у вiчу все iншi та
iншi скопища реклам, що лiзуть на дахи i навiть вище дахiв, зависають у
небi й чимось зваблюють вас, умовляють, перекопують, обiцяють вам просто
раювання земне, потiм знов набiга╨ польовий ландшафт, вдалинi на пологих
пагорбах срiбляться величезнi якiсь резервуари, бiлiють вежi невiдомого
призначення, зведенi в мовби мавританському стилi, на декотрих сферичнi
покриття голубiють яскраво, небесно.
  - Загадковiстю вi╨? - завваживши мою цiкавiсть, каже Заболотний.
  - З вiдстанi ота найвища з веж нагаду╨ сво╨ю голубою банею мавзолей
Тамерлана в Самаркандi.
  - А то всього лиш силосна башта, - друг мiй усмiха╨ться. - По курсу ж
лiворуч блищать винесенi за мiсто шопiпг-центри, сказати б, сучаснi
ярмарки: ей, миряни, городяни, коновали, шаповали, налiтай, налiтай!.. Ну,
а далi, па обрi©, знов, як бачиш, пiшла урбанiстика, труби, дими...
Володiння ентеерiвськi, i серед них влетимо ми, бентежнi, мов бджоли, що
шукають цвiтоноспих лугiв", кiнець цитати...
  Лiду траса, зда╨ться, заколису╨, русява голiвка опущена, та ось, звiвши
очi на водiя, дiвчинка запиту╨, як завжди несподiвано:
  - Кириле Петровичу, ми сентиментальний народ?
  Заболотний вда╨ з себе iронiчно здивованого.
  - Ти звiдки взяла?
  - Нi, ви вiдповiдайте по сутi: сентиментальнiш?
  - Мабуть, що так, надто ж коли ти ма╨ш на увазi оцих ось двох сво©х
супутникiв... Нас як наслуха╨шся... А, по-тво╨му, бути сентиментальним -
це великий мiнус?
  - Я цього не сказала. Просто цiкаво знати вашу думку.
  - Хоча таки, мабуть, це вада, - розмiркову╨ Заболотний. - Дорослi люди,
мужчини, а раз у раз поринають у сво© сентименти, розчулено десь витають
усю дорогу... Тобi, певне, надокучило слухати нас?
  - З чого ви взяли? Побувати там, де стiльки сонця, де ночi зорянi... де
ночами люди лiтають...
  - А про сентиментальний народ - це в тебе звiдки? Батечко просвiщав?
  - Не ма╨ значення хто, - каже Лiда твердо. - До того ж у мене на це
своя точка зору. По-мо╨му, краще бути сентиментальним, анiж черствим та
бездушним.
  - Я теж тако© думки, - згоджу╨ться Заболотний.
  - I татко, якщо й казав щось подiбне, то зовсiм не в осуд вам. А мама
взагалi вважа╨, що сентиментальнiсть не вада - це скорше нiжнiсть душi,
пам'ять, любов... Як i менi, ©й теж подоба╨ться, коли ви з тьотею Сонею
щось згаду╨те або в два голоси заспiва╨те оту вашу "Iз-за гори свiт
бiленький"...
  - О, тобi вона теж подоба╨ться? - чути цей вiдгук про пiсеньку
Заболотному, видно, при╨мно. - Акварельна, пелюсткова рiч, а от чомусь з
естради ©© нiколи не виконують...
  - Будь ласка, розкажiть, - просить пiсля мовчанки Лiда, - що далi з
Надькою буде.
  - Всьому свiй час, Лiдо, - вiдповiда╨ Заболотний, - а зараз послухаймо,
що Верховний Коментатор нам заспiва... В нашiм становищi, друзi, нам не
слiд вiдриватися вiд реальностi. - I вiн знову вмика╨ приймач.
  Вирушаючи в дорогу, сподiвались ми одним ривком вихопитись з кола
буденних клопотiв, здавалось, усi зв'язки бiжучого сьогодення обiрвуться
враз i поза ними, в дорозi, набудеться щось схоже на абсолютну вiльнiсть.
Та й хiба не досягли ми, бодай частково, такого стану  -  стану
позачасовостi, чогось майже схожого на iснування понадбуденпе, перенесене
в зовсiм iншi умовини, iншi вимiри? I все це чи по завдяки жвавим отим
пастушатам, що, невiдлучно супроводячи нас, понад хайве╨м на крильцях
летять i летять! Зовсiм мов янголята, тiльки що за-мурзанi дужо та з
виразками па зранених, побитих стернею ногах... Ось кого не перегнати, ось
хто нiде нас не покине, не зрадить... Напiвмiражнi образи дитячих лiт,
вони чимось iстотним доповнюють трасу, викликаючи з найдальших володiнь
душi щось юне й свiже, наче вранiшня зоря! То свiтить нам iнша планета.
Одначе й планета теперiшня, цiлком реальна, не полиша╨ нас, знаходить i в
цiй летючiй капсулi б'ю©ка, де ми сподiвались зажити абсолютно© вiльностi.
Вiднайшла i опiку╨ться нами, супроводить тихим плином класично©, сповнено©
краси мелодi© чи меланхолiйними негритянськими блюзами, або ж раптом
озветься голосом Верховного Коментатора, як ми велича╨мо мiж собою
невiдомого супровiдця, що раз у раз м'яко i вкрадливо озива╨ться до нас iз
глибин ефiру. Намага╨мось навiть уявити, який вiн там ╨, цей ефiрний
суб'╨кт, менi вiн, скажiмо, вимальову╨ться в образi  житт╨радiсного
рекламного молодика, що вдосвiта попихкував сигаретою на одному  з
хмарочосiв, де ми про©здили, - звисока мружився до нас приязно i пускав
кiльцями справжнiй дим... Лiдi ж невидимець-диктор чомусь нагаду╨ бiльше
Тарзана. А загалом вiн для нас уже нiби добрий знайомий, голосом,
бездоганно поставленим, топом напiвiнтимним Верховний Коментатор виповiда╨
нам чергову порцiю новин, дару╨ майже довiрливо потiк вiстей про тi
головнi найсвiжiшi подi©, якими свiт живе зараз там, поза обшивкою нашого
авто, поза невщухаючим шумом та свистом траси. Тринадцятирiчна дiвчинка
пограбувала банк. Ровесниця ось цi╨©, що сидить за спиною в Заболотного,
сидить, знову впавши в задуму пiсля нетривалого пожвавлення, й ловить
поглядом той пролiтаючий,  попiдобрiйний  свiт.  Коментатор  переда╨
подробицi. Було ось так: серед бiлого дня зайшла дiвчинка до примiщення
банку на люднiй вулицi, наставила на касирку пiстолет i звелiла ©й
накидати повен кульок банкнотiв. Нiби цукерок. I гуд бай,  навiть
усмiхнулась на прощання. Не подумала тiльки, що за рогом кварталу ©© вже
зустрiнуть  озбро╨нi  детективи...  Голосом  рiвним,  вкрадливо-милим
розповiда╨ться також про те, який випадок стався сьогоднi вдосвiта на
хайве© номер такий-то, де таранили простiр невiдомi нашi колеги по
гонитвi: в них там стояв туман набагато густiший, анiж на нашiй трасi, тож
коли один з автомобiлiв раптово зупинився з невiдомих причин, на нього
слiпма стали налiтати й налiтати з розгону iншi автомобiлi, бились,
чавились, як це бува╨ з вагонами пiд час залiзнично© катастрофи, коли
вони, горо©жачись, лiзуть один на одного, в самiм сво©м русi несучи
крах...
  - По телепрограмi минулого тижня щось подiбно показували, - зауважу╨
Лiда.
  А ще на iншiй дорозi, чу╨мо далi, швидкохiдний трайлер ударив на
шаленiй швидкостi по автобусу з дiтьми, удар був тако© сили, що крiсла
разом з пасажирами розлiтались увсебiч, ©х порозкидало на площi розмiром з
футбольне ноле, - цю останню обставину ефiрний тий видiлив голосом,
сповiстив про не© навiть чи не з усмiшкою: так, так - з футбольне поле...
Вбитих стiльки-то, а поранених стiльки, лаконiчно, зовсiм несентиментально
сповiща╨ Верховний Коментатор i переходить до iнших новин.
  Дослуха╨мось, чи скаже вiн щось про те вбивство iз милосердя. У
вранiшнiх новинах вiн розповiдав нам цю iсторiю, власне, репортерський
звiт про те, як зовсiм недавно брат зайшов провiдати брата до лiкарнi, де
той лежав спаралiзований пiсля дорожньо© аварi©: розбився з мотоциклом.
При падiннi бiдолаха зламав собi спинний хребет, i надi© па одужання нема,
оскiльки ж тягарем вiн нi для кого бути по хоче, то сам нiбито й попросив
брата зробити йому останню послугу... I брат погодився, наступного дня
з'явившись в палату вiдповiдно пiдготовлений, сказав скалiченому: "Заплющ
очi, це зараз станеться". Й вистрелив. А тепер правосудцi ведуть тривалу
дискусiю: мав вiн право так зробити чи нi, буде це злочином проти
гуманностi чи не буде? I якщо це вбивство iз милосердя, то чи слiд за
нього карати?
  - Справдi, як тут i вирiшити, - сумовито зауважу╨ Лiда.
  Джаз ударив! Вискливим гострим вибухом звукiв переповнився ефiр...
  А звiдти десь - чу╨мо: колядують!
  Святвечiр. Село  в  спiгах  голубих,  зовсiм  мов  на  полотнах
iмпресiонiстiв... Святвечiр - то подiя для всiх. Навiть хто й но говi╨, i
святих не визна╨, i з сусiдами чварнться, вiчно пою╨ться, - такому цього
вечора теж наста╨ передишка... Вогники жовтiють у вiкнах, дими йдуть у
небо запашнi, i ми, чи╨ життя мiша╨ здебiльшого надголодь, тепер з
радiсним гомоном, ватагами, збудженими, нетерплячими, в лахмiттi, у
якихось шкарбанах, весело попiдвiконню гур-гур!
  - Дядьку, благословiть щедрувати!
  - Та сьогоднi ж колядують?
  - А ми вам разом усе!
  - Дозвольте! Благословiте!
  - Та починайте! Спасибi, що не минули!

  Щедрик-ведрик,
  Дайте вареник,
  Ще й грудочку кашки,
  I кiльце ковбаски!..

  I навiть дiвчатка, зовсiм дрiбнота, десь там, у сусiдiв пiд вiкном,
попискують:

  Коляд-коляд-колядниця,
  Добра з медом паляниця.
  А без меду не така,
  Дайте, дядьку, п'ятака!

  А тi грандiознi нашi виходи на хутори, в майже невiдомi землi? Коли ще
задовго до походу робимо в хатi зiрку-звiзду на довгiм держалнi, кле©мо ©©
з кольорового рожевого паперу, та ще так, щоб i згарок свiчки можна було
поставити всерединi - свiти, гори, моя зоря!.. Виходимо раннiм досвiтком,
побрели крiзь темряву в глибоких снiгах колядники iз звiздою, з свiтлом
вогника в нiй, то вже не щедрик-ведрик, то вищий клас... А там, дивись ще
iнша руха╨ться в досвiткових полях ватага, i теж колишеться над нею
звiзда, свiтить далеко... Для посипання е в хлопцiв у кишенях усяка
пашниця, все, що вродили тернiвщапськi ниви, засiватимем - залежно вiд
наших симпатiй - кому житом, кому вiвсом, кому гречкою, або й навiть
пшеницею-укра©нкою, а котромусь жмикрутовi хутiрському, що влiтку над
тернiвщапськими батрачатами збиткувавсь, тому дiстанеться, бува╨, ще й
жменя гороху, до вiвса пiдмiшана: шибки та лампадки аж дзеленчатимуть,
коли пороснуть вiд порога хлопцi такою шрапнеллю... "Ой, ненароком!
Недогледiли!.. Вибачайте, дядьку!"
  А от у Романа-степового таких жорстоких жартiв ми нiколи собi не
дозволяли. В хату його щоразу ступа╨мо схвильовано, з особливим трепетом
ступа╨мо, як у маленький заповiдник краси; з усiх хат хутiрських ця для
нас найгарнiша, ь нiй завдяки Надьцi все аж цвiте! Кажуть, Надьчипа мати
була доброю ткалею та вишивальницею, мистецтво це й Надька ще змалку вiд
матерi перейняла, i всi отi квiти, солов'© та калина на рушниках - то
якраз ©©, Надьчина, робота. Влiтку пiд час ходiнь до колодязя не раз,
бувало, заста╨мо ©© за вишиванням. Сидить пiд вишнею в затiнку, схилившись
над шматиною полотна, i голкою тiльки блись! блись! А коли помiтить нашу
цiкавiсть, то й нам покаже, що там у не© виходить, якого кольору нитками,
якими узорами вона саме уквiтчу╨ свое бiле, невiдомо для кого вишиване
полотно.
  - Це вже для Настусиних женихiв, - пожарту╨ iнодi. - Щоб було нашiй
дiвцi чим нареченого перев'язати... Рушником, кажуть, щастя  мiцнiш
утрима╨ш бiля себе.
  I пояснить нам, що вишиваний рушник - це ж не для будня, не для того,
щоб ним утиратися пiсля вмивання, а щоб у день свiтлий, весiльний з милим
на рушничок стати, як спiва╨ться в пiснi... Чи й старостiв перев'язати або
пiд весiльний коровай постелити... Всьому сво╨ мiсце. Скажiмо, ось такий
рушник, де вишито синi квiти й червонi пташки, дiвчина чи дружина може
дати лише милому сво╨му - на знак вiрностi й пам'ятi... "А якщо нi
дiвчина, нi вдова?" - кортiло запитати, проте сором якийсь перепиняв.
Цiкаво нам i зараз би знати: кому ж таки вона вишивала, Надька Винникiвна?
Когось конкретного мала на увазi чи просто уявному Невiдомому? Нiколи вже
ми цього не вiдгада╨м, а ось хата ©©, що i взимку квiту╨ мальовками,
ружами та пiвнями-жар-птицями на коминi, вона й зараз перед нами -
незабутн╨ Надьчине творiння... Забавками дехто вважав, а нинi нам ясно, що
був у нашо© Винникiвни вроджений смак художнiй, а до того був ще й хист,
завдяки чому в хатi в не© все ╨дналося на рiдкiсть гармонiйно, справдi за
законами краси. Нiчого крикливого чи дражливого, все тiльки заспокоювало,
навiть яскравiстю тiшило зiр, вiяло злагодою на вас. Речi звичайнi,
повсякденного вжитку, а як вони виказували Надьчину натуру, прагнення
власною творчiстю оздобити сво╨ просте трудове життя: скриня красу╨ться
мальована, вся в яблуках з листям, i навiть вiко скринi, тобто накриття,
коли його Надька пiднiме, шукаючи нам гостинцi, яскраво знизу спалахне
снопом пишних синiх та червоних квiтiв та ще гроном винограду, котрий, на
жаль, наших зим не витриму╨; цi квiти-мальовки з Надьчино© скринi так i
перегукуються з пiвнями на коминi, i з вишитим квiтчастим рушником над
Шевченком у шапцi, i з розмальованими глечиками, що, взявшись у боки, мов
парубки, вишикувались на миснику; не полинено без уваги навiть старий
ослiн, - його застелено тканим обрусом вiд порога попiд стiною аж на
покутя, де, за звича╨м, на рiздво сiно лежить зелене, духмяне, на нього
якраз i ставлять кутю... А з покутя, iз-за лампади, позира╨ на нас образ
знайомо© жiнки, що ©© можна було бачити майже в кожнiй тернiвщанськiй
хатi, як, до речi, й по всiх наших селах, - то образ козельсько©
богоматерi, про не© навiть дiтям було вiдомо, що колись вона оновилась
бiля криницi за чумацькою корчмою в Козельську, i невдовзi поблизу того
мiсця на узвишшi вирiс жiночий монастир, до якого й нашi слобiдськi ходили
на прощу, а декотрi цiле лiто працювали за копiйки на монастирських
буряках, дивуючись, як це той зачуханий, запилюжений, з скотарськими
ярмарками й запухлими вiд пиятик прасолами Козельськ та ма╨ таку гарну
богоматiр, молоду, сумовиту й по-степовому смагляву, схожу чимось на наших
молодих матерiв.
  Там пречиста Ризи прала...
  Пiд час нашого посипання Надьчине мале, дикувато визираючи iз-за
комина, затуля╨ться рученятами з удаваним страхом, хоча насправдi Настусi
при╨мно, коли ми вiйнемо-пороснемо по хатi житом-пшеницею та всякою
пашницею, в поглядi Настусинiм, цього разу зовсiм не сердитому, ми
вловлю╨мо приязнь чи навiть захват, дiвча належно оцiню╨ наш прихiд - такi
ж-бо геро©, не злякалися ночi, морозу, прийшли, щоб спiвом-здоровленпям
виповнити хату... Ой радуйся, земле, свiт новий народився!.. Молода мати,
стоячи бiля лежанки, як пiд дощем, весело щулиться пiд хвилями-повiвами
нашого жита-пшеницi й позира╨ на свою донечку щасливо усмiхнена: бач,
Настунько, таки дiждалися посипальникiв!.. А вiд вiкна господар приязним
оком мiря╨ нас, вгадуючи, видно, де чий i хто вважа╨ться старшим у цiй
ватазi, що збилася бiля звiзди. Iч, якi щедрi: i в коморi i в оборi - щоб
було!.. Серед ведучих, найголоснiших та найбiльш ошарпаних, звичайно ж,
господаревi не важко впiзнати одразу кiлькох Заболотних.
  Доки ми посипа╨мо, сi╨мо-вi╨мо та викрику╨м свою ко-лядницьку хвалу цiй
хатi й сiмейству ©©, iз покутя, з-пiд рушника, весь час дивиться на нас i
та добре знайома, па дошцi мальована Пречиста матiр з немовлям, дивиться
уважно й доброзичливо, наче оцiню╨ пашi завзятi старання та пашу чемнiсть,
бо ж посипали тут тiльки житом-пшеницею, а головне - вiд душi, повними
жменями; той зичливий iконний погляд з-пiд рушника почува╨мо й тодi, коли,
вiдкричавшись та ждучи дарункiв, ще якийсь час топчемося бiля порога сво©м
морозним, весело розбурханим пiсля спiву юрмиськом, а жiнка з нiмбом
довкруг голови по-материнськи озира╨ кожного з нас. Оскiльки ж ми зичепь
господарям навикрикували найкращих, i щоб здоровi були всi, i щоб родило
©м у полi та в садку, i пасiка бджолами щоб плодилась та медами повнилась,
то й вiддяка нам буде тут - з усього походу - найщедрiша: Надька яблук
запашних та волоських горiхiв винесе на тарелi iз хижки, а господар,
вiдлучившись на хвильку, теж повернеться до хати з дарами, внесе цiлу
миску iз щiльником, порiзаним на скибочки, з яких мед так i тече...
  - Ану, козаче, смiливiше пiдходь, - зверта╨ться господар до найменшого,
- частуйся, щоб швидше рiс!..
  За мить уже всi ми лизька╨мо сво© щiльпички, пересмiха╨мось. З тим
медом па губах ми й виберемось у степ, у голубi снiги!..
  Однак спершу перегрi╨мось, як радить нам Надька. Теплом вiд комина вi╨.
Годинник з гирею цока╨ на стiнi.
  - Прийшов, хлопцi, Новий рiк - побiльша╨ день на заячий скiк, - каже
господар пiдбадьорливо. - Спасибi ж вам, що не минули нашо© хати...
  - Ми й на той рiк прийдемо!
  - Приходьте, не забувайте...
  З усього видно, що сiм'я ждала колядникiв, i якби ми не пробились
сьогоднi до них через снiги, не заколядували цим трьом душам ось тут на
свiтаннi, то, напевне, наша вiдсутнiсть, наша нез'ява в ©хньому степовому
безлюддi була б сприйнята як недобрий знак. А тепер i вони радi, що ©х не
забуто, i ми теж висипа╨мо з Романово© хати ватагою, щасливо збудженою,
нам при╨мно тиснутись плечем до плеча коло сво╨© злiплено© з кольорового
паперу звiзди, що вся, мов квiтка, наповнена свiтлом вiд прилаштовано©
всерединi свiчечки, котра й на вiтрi не гасне. Душi пашi повняться теж
чимось гарним, повняться, як ота паперова зiрка, свiтлом, i ось так знову
ми плечем до плеча, мов брати, далi шуга╨мо по снiгах у синiй досвiток
нашого синього степу.
  - Мабуть, то були останнi на свiтi колядники, - каже Заболотний, - та й
пастушата, певне, останнi... Якраз нам випало завершувати цiлу епоху на
тих тернiвщанських степах, в лiтах уповiльнених швидкостей. Нiколи бiльше
цього не знатиме людство... Гуртик хлоп'ят шуга╨ в снiгах, вогник звiзди
несуть над собою, радiсть людям розносять... Пiшли i не вернуться.
  - Шкоду╨ш?
  - Рiч не в тiм... Крiм того, якщо брати всебiчно... Кому-кому, а
пасльоновим дiтям добре знати, як там у буднi було. Постiйне приниження
злиднями, чоботята однi на трьох, а зими довгi-предовгi, котрийсь i школу
змушений кинути, вiдбува╨ тривале ув'язнення па печi. В хатi сирiсть,
цвiль, сперте повiтря. А влiтку сво╨: стернi перед тобою стирчать, наче
залiзнi, ноги весь час кровоточать... Але ж не журилися, правда? Прийде
весна, лагiдним, легiтним повiтрям тебе обвi╨: живи! рости! Поезiя
дитинства, вона ж таки була, був свiт, сповнений росяностi, радiсних барв,
залитий вранiшнiм свiтлом... Яка буря почуттiв вирувала в дитячому серцi,
коли вперше, пiд чи©мось вiкном чи на чи╨мусь порозi ставши, ма╨ш
тоненьким сво©м голоском провiстити: свiт новий народився. А тi нашi
виходи iз звiздою по хуторах, вони ж вiдвагою рiвнялися  виходовi
мореплавцiв, що пускаються на сво©х вiтрилах у безвiсть...  Лячно,
звичайно, опинитися в степу серед темряви, де можна заблудитись, де тiльки
й чути здаля гавкотню злющих собак хутiрських, але гайда, гайда!.. Зате ж,
бува╨, й вiддяка дiстанеться: сто©ть ось Романова  сiм'я,  справдi
ощасливлена вашим житом-пшеницею, бурхливою щедрiстю дитячих  душ...
Поздоровили, нащедрували людям найкращо© долi - чому б i не збутися ©й?
Хто ж думав тодi, що все так круто повернеться...
  Я знаю - це вiн про дальшу долю тих людей. Про одну з тих нещадностей,
що й дiтей не минали, залишаючи познаки в душi на все життя.
  - Сильпе ж то зiлля, - зiтха╨ Заболотний пiсля мовчання.
  - Не зiллям би я те назвав, - вiдгукуюся до нього.
  - Про що ви? - погляда╨ Лiда на нас тороплено, нiби спросоння.
  - Та все про те ж... Про одну таку штуковину, що ©© тепер не всi й
визнають, - роздумливо каже Заболотний. - Голосом сумлiння, Лiдо, це
звалось колись.
  - Феномен, властивий лише людинi, та й то далеко не кожнiй, - кажу я. -
Йдеться, Лiдо, про совiсть...
  I далi чус дiвча, як дво╨ дорослих мимрять щось на цю тему. Що ╨ речi,
вiд яких не втечеш. Що сумлiння людське, виявля╨ться, схоже на вулик, його
теж можна розтривожити. Сидить собi тихо десь там у щiльниках душi - i
раптом... Лiда заiнтриговано поглядав на нас - то на мене, то на
Заболотного, - наче вирiшила будь-що добу-тисн ясностi, вона здивована
нашими недомовками. - Совiсть... зiлля... А при чому тут ви?
  - При тому, Лiдо, - посуворiвши, каже Заболотний, - що найменша похибка
в життi, вона не мина╨ безслiдно, рано чи пiзно, а людинi вiдгукнеться...
Через астрономiчнi вiдстанi лiт, десь у крайсвiтi, на якому-небудь,
скажiмо, хайве©, а раптом дожене, нагада╨: ось i я... - I пiсля мовчання
якось незвичайно глухо зверта╨ться до мене: - Досi мене пече той Надьчин
погляд... Пригаду╨ш, там, бiля сiльради, коли вона вже сидiла на санях,
споряджених у далеку дорогу...
  Бачу i я той погляд. Пiд час велико© перерви вибiгли ми з школи на
толоку. Так i ╨. Людно й тривожно. Валка саней налаштованих, зна╨м куди, i
на останнiх iз них Надька з сво╨ю Настусею... Сльоза на розпашiлiй щоцi, i
такий зболений погляд, звернений до нас, школярiв: "Оце ви менi таку долю
нащедрували, хлопцi?"
  Якi бурi пронеслись над життям лиш одного поколiння! Бурi, що навiть
дiтей не щадили. Чи, може, справдi була неминучiсть, що нам ©© визначила
наша сувора, зовсiм не сентиментальна доба? Коли про щось у цьому дусi ми
почина╨м  розмiрковувати  вголос  iз  Заболотним,  нiби  зне-хiтьма
перекидаючись словом про той ураганний вiтер, - бува╨ ж такий, що й
телеграфнi стовпи валить, i живi дерева з корiнням вирива╨ з землi, -
Лiда, що досi, зда╨ться, слухала нас спiвчутливо, зараз, вiдвiвши погляд,
знов припала до бокового скла, ©й наче стало нiяково за нас... Чого,
здавалось би, цiй безневиннiй нашiй супутницi нiяковiти? Чи i  ©©
вседосяжнiй уявi та вигостренiй на хайвеях аж надто зрячiй iнту©цi©
виявилось доступним побачити те, що одного хуртовинного дня, коли свiту не
видно, так  зримо  поставало  в  образах  наших  тодiшнiх  дитячих
фантасмагорiй... Як Надьчинi рушники, зiрвавшись зi стiн, самi собою,
зовсiм мов птахи, вилiтають крiзь навстiж вiдчиненi дверi i, вiйнувши
червоними крилами всiх сво©х солов'©в та жар-птиць, зникають одразу вгорi,
па наших очах зникають у хмарах! Може, й десь там лiтають табунами
розполоханих червоних та чорних Надьчиних птиць? Того дня все дотеперiшн╨
ставало не-вiшiгашiим. Сама собою, без нiкого розчинилася скриня й миттю
стала порожня. Щось у печi заквилило дитячим голоском... А зiжмаканий
квiтчастий обрус, оголивши лаву, вже на долiвцi пруча╨ться, мов живий, пiд
обмерзлими чи©мись чобiтьми в личаках, - то па ньому, нiчого не помiтивши,
тупця╨ться Мина Омелькович, що, розкарячений серед хати, саме нахильцi
вишнiвку iз бутля п'╨. Одна мить - i повилiтало все, оголилися стiни, а
знадвору в парозпаш вiдчиненi дверi вiтром та снiгом бурха╨ аж на нас,
тороплено знiчених бiля печi школярчат, зима вивiтрю╨ останн╨ тепло з
Романово© оселi, i хата одразу робиться пусткою, а той вiтер надвiрний, що
в хату поривами б'╨, тебе й зараз морозить, - була в ньому нiби якась
непристойнiсть, може, то був вiтер кривди й сваволi, вiтер грiха?  XII

  Але все це станеться згодом, поки що ж наближення бурi нi в чому не
почува╨ться: поки що в Тернiвщинi все як i досi було.
  Хоча нi. А Фондовi землi?
  Мабуть-таки, хтось почув погуки  хлоп'ячо©  долi,  нiмi  волання
самотностi, коли ми десь там, кожен собi поокре-мо, пасли корiвок по
межах, де цiлий день ти - один, як палець. Товаришiв за житами не видно,
безлюддя й тиша довкола, дрiмають пагорби, звузивши свiт, нiкого не
догукнеш.
  Не iнакше, як хтось почув нашi дитячi жалi, поспiвчував, бо раптом:
  - Завтра ©демо на Фондовi землi! Ось там, хлопцi, вам буде роздолля...
  Що за Фондовi землi? Тiльки розмови дорослих досi можна було чути про
них, нiхто з нас, хлопчакiв, ще тих земель не сягав. Але образ ©хнiй ми
вже ма╨мо в собi: то - як рай! Отже, завтра ми руша╨мо в рай, в кра©ну
райську проляже наша дорога.
  I все це сталось тому, що з певного часу в Тернiвщинi виникло так зване
машинно-тракторне товариство. Не соз, пi, дядьки нашi чомусь неохочi до
цього слова, а тiтки й зовсiм його не люблять, бо ж у созi буде "одна
ковдра на всiх", iнша рiч - тракторне товариство, це звучить якось аж
гордовито. Об'╨дналося поки що кiльканадцять тернiвщанських родин, але то
сила, то здебiльшого колишнi фронтовики, люди, що з машинами мали справу,
не тiльки з ралом дерев'яним... Дядько Семен Шарий, родич Заболотного,
скажiмо, на фронтi опинився серед механiкiв, ╨ й карточка, де вiн
сфотографований у шкiрянцi бiля свого броньовика. Зважаючи на це, в нашому
новоутвореному товариствi йому доручено разом iз латишем вiдати кiнною
молотаркою. Бо хоч товариство й зветься лiашинно-тракторне, однак трактора
в нас поки що нема, ╨диний па всю округу "фордзон" ╨ тiльки в комунi, в
тiй самiй, що робить тачанки та сi╨ гречки. Тернiвщипi ж свого часу
дiсталася з папсько© економi© кiнна молотарка, що нею дядько Семен та Ян
Янович спершу обмолотять тернiвщанськi токи, а потiм уже вирушать, згiдно
з угодами, на довколишнi хутори, до бiльших стогiв, добуваючи, крiм
усього, ще й престиж та славу сво╨му тернiвщап-ському товариству. Оце ж
вам i голодранцi! Взявшись дружно, без лементу та гвалту вiдремонтували
занехаяну молотарку i тепер втирають носа зарозумiлим хутiрським очкурам,
якi вважали, що тiльки вони вмiють господарювати! Декотрi з тих очкурiв не
соромляться навiть з мо-горичами пiдступати до  слобiдських,  наших
механiкiв, по-лакузницькому запобiгаючи ласки перед дядьком Семеном та
його товаришами, бо кожен з хуторян зацiкавлений, щоб до нього першого
потягли па кiннiй тязi свою махиню цi тернiвщанськi "майже комунари".
Дiставши вiд банку кредит, товариство невдовзi придбало ще й вiялку, трi╨р
i новiсiньку, щойно з заводу "Червона зiрка", сiчкарню, завiдувати якою
випало Минi Омельковичу, хоча домiгся вiн цi╨© посади не без труднощiв,
його й до товариства прийнято було вельми неохоче, не з одного боку
заходив, допитуючись: "Як би до вас устряти?" Люди ставлення свого не
ховали, вiдверто мовилось про його ледачiсть, тож довелось Минi таки добре
упрохувати, щоб його зводили прийняти до гурту. Пообiцяв,  що  не
ухилятиметься i що згоден вiн i сiчку рiзати, i вiялку хоч порожню
крутити, аби тiльки бути зi всiма...
  Окрiм ряду дотеперiшнiх пiльг, нашому машинно-тракторному вiд держави
дiсталася ще одна: Фондовi землi вiддаються йому цього лiта пiд сiнокiс!
Косiть на здоров'я, а хлопцi вашi хай пускають сво©х рябих та мурих па
волю, хай налигачами не викручу╨ дiтям руки худоба, тягаючи ©х по межах!..
  Отже, на Фондовi землi!
  Ще звечора ця новина сколихнула нашi дитячi душi. Ми довго не спимо,
тiшимось наперед тим, що ма╨ статися завтра: дорога, далеч i те роздолля,
де наша царська, де трави в людський рiст.
  Вируша╨мо рано, ще тiльки смужка крайнеба  зазорiла  нам  iз-за
терпiвщапсько© гори. Споряджа╨мось в дорогу цiлими сiм'ями, нiби назавжди.
Взято з собою все необхiдне для далеко© мандрiвки: пiд возами подзенькують
дiйницi, на возах вмощено барильця та тикви з водою, харчi, казани. Ззаду
до возiв корови прив'язанi, наче на ярмарок ©х ведуть. Попереду всi╨©
валки, прокладаючи нам дорогу в той фондовий рай, побiг цуцик Заболотних,
наш загальний улюбленчик на ймення Букет. Рудий, чи навiть бурий, паче
трохи пiдсмалений, з хвостиком, бадьоро закрученим догори, вiн, той Букет,
не зраджував нас i в труднi часи, коли ми з Кириком не могли бути разом,
коли цiлими днями, блукаючи самотою по межах, знудишся, бувало, заскнi╨ш
так, що аж плакати хочеться, бо нiде ж поблизу живо© душi. Саме тодi
раптом - гледь! - бiжить, котиться вiд села до тебе дорiжкою маленький
клубочок з хвостиком, закрученим догори... Це вiн. Букет, вiдчувши твiй
смуток, прибiг провiдати, пiдбадьорити, щоб не скучав, щоб не занепав твiй
дух серед безлюдного степу, серед безкра©х розiмлiлих нив. Покрутиться
бiля нiг, полащиться, повсмiха╨ться тобi сво╨ю собачою усмiшкою (вони ж
умiють всмiхатись!), але триватиме гостювання недовго, лише доки ма╨ш при
собi окрайчик хлiба, а як окрайчика не стало, облизався Букетик, вибачивсь
перед тобою поглядом, i знов хвостик бубликом - подавсь до села. Важко на
Букета за це навiть i ображатись, адже в нього сво© обов'язки, йому, крiм
Кирика й тебе, ще когось треба провiдати. Букет зна╨, де хто пасе i хто ╨
хто. А тепер ось вiн весело проклада╨ нам путь на Фондовi землi, так
упевнено побiг собачою ристю вперед, наче вже й ранiше бував там i зараз
бiгти йому цим шляхом не первина. Випужне на бiгу ранню перепiлку з-пiд
росяного жита, поженеться за нею, дзявкнувши кiлька разiв, а тодi й до нас
озирнеться на вози: "Бачите, який я хоробрий, як мене бояться? Все птаство
вiд мене хто куди!" Шлях старий, вторований, що про нього в пас кажуть:
битий шлях, вiн то запада╨ в яри, де колись пiдстерiгали людей розбiйники
(а зараз можна спокiйпо води з криницi напитись), то знову вилазить з
байракiв, видира╨ться на горби, де свiт нам усе бiльша╨ й бiльша╨, i разом
з ним нiби бiльшими ста╨мо й ми, дiтлахи. Подорож трива╨ довго, з
Терпiвщини ви©хали, ще в небi й вранiшня зоря блищала i ноги в усiх були
мокрi вiд рос, а до мiсця доплуга©шлись - сонце пiдбилось ген-ген, зате
все, чого ждали, справдилось повнiстю: тут таки воля-роздолля, тут рай!
Бiля Тернiвщини теж степи, але там вони в латочках пив, покраянi,
помежованi, а цi Фондовi землi - рiвна рiвнина, без ярочка, без горбочка,
вiдкрились перед тобою простором наче на тисячу верст i весь той простiр у
травах високих, квiтучих, у дикiм привiллi, може, й не ораний цей степ
нiколи, плуга не знав, i нiчия коса, мабуть, тих трав не торкалась! Одразу
ж пустили корiв - хай бредуть, порозпрягали й коней - хай пасуться! Корови
без налигачiв, конi без пут, вiльнi, нестриноженi, а ми, малеча, вiльнiшi
аа них усiх! Ще вчора скнiли, нудились по межах, а зараз нетямимось вiд
щастя, ми iюрозбiгались у травах, пада╨мо й кача╨мось, лящимо, залоскочеш,
перекрику╨мось. Букет стриба╨ коло нас, охоплений теж нашим настро╨м, i
лящить так само щасливо, як i ми.
  Потрапили ми на iншу планету. Тут зовсiм iнакше свiтовiдчуття, iншi
вимiри часу, нам хотiлось би зоставатись тут вiчно! Нема й близько
недобрих людей, нема злих пристрастей, всi, як i личить тим, що в раю,
усмiхненi, лагiднi, жодна з матерiв нi на кого не свариться, нiхто нi на
кого не сердиться, жоден з батькiв не гримне на нас за всi оцi пустощi.
Тут гнiву нема, тут всi добрi, всi мiж собою мов брати та сестри i, може,
так буде завжди? Чути сталi передзвiн, то, випроставшись, нашi тернiвща-ни
коси мантачать, голосно пережартовуються, ану ж бо, як старатиметься Мина
Омелькович, бо коли це комуна, то тут не вiдставай, гав не лови, iнакше
ззаду чиясь коса ненароком i п'яти пообтина. Отже, i з перекуром,
чоловiче, не спiши, тримай ручку, клади покiс на совiсть, в гуртi такий
закон...
  Виступа╨ пас немало - Аж дванадцять косарiв!.. Косим клевер, косим
трави на комулiвськiй землi!..
  Могли б навiть тако© заспiвати тернiвщани, натхнепi цим роздоллям, та
хоч i не до спiву поки що, люди бiльше хекають мовчки при такiй роботi,
зате ©хнi коси спiвають здружено, в злагодi, спiвають трави, лягають
рiвним покосом, що йому, зда╨ться, й краю не буде, - десь аж пiд
небосхилом можуть собi вiльно вганятися в буйну рослиннiсть нашi зрошенi
потом косарi...
  А ми лежимо серед трав запашних, високих, нам аж млосно серед ©хнього
сонячного духу. Квiття па вершечках трав погойду╨ться над тобою десь аж у
небi, бо тут навiть i не питай, чи далеко до неба, тут воно хоч яке
високо, але мовби для тебе досяжне, блакитнi╨ все небо привiтно, смi╨ться
до нас сво╨ю сяючою просторiнню: я ваше, я прикриваю вас вiд усього
лихого! I лише де-не-де по обрiях з глибини блакитi ледь помiтно
срiбляться хмари-оболоки, що у нас ©х названо: дiди... Мудрi, добрi дiди,
спокiйно Свiтяться вони з висот сво©ми чистими бородами, чатують дитяче
оце наше раювання i нiби всмiхаються лагiдно з-пiд обрi©в до нас: ви тут,
пуп'янки, нiчого пе бiйтесь, вiльно купайтесь в цих травах щастя,
розкошуйте, доки малi...
  Надивившись у небо, знову табунцем зрива╨мось па ноги, бiга╨мо,
пусту╨мо, на радощах борюка╨мось, котресь знайшло козельцi - ©х можна
©сти, iнше загледiло ящiрку, гука╨: "Сюди!" А Петро, дядькiв Семенiв
лобань, напередоднi острижений налисо (за що й був одразу прозваний
Котовським), уявивши себе кимось, пiшов i пiшов "рубати", збива╨ лозиною
голови будякiв, ©х тут безлiч серед моря теплих некошених трав, стоять, в
колючки одягнутi, i всi в малинових волохатих шапках. А де Петро з
хмизиною пройшов, там уже вони без шапок. Стане, розмахнеться, кресь!
кресь! сво╨ю "шаблею" - i нема, покотилась будякова голова в траву.
  - Ич, червоний козак! - озирнеться котрийсь iз косарiв. - Руба╨ без
промаху. Тiльки ж i будяку жити хочеться...
  Все далi й далi вiд возiв нашi корови та конi, а слiдом за ними
вiддаля╨мось i ми, пастушата. От де розкiш! Зда╨ться, скiльки не йди, все
будуть трави й трави, гадюк нема, i нiчого тобi пе страшно, бо ж тiльки
жайворонок над тобою дзвенить у високостi та ще якiсь невидимi iстоти,
можливо, що якраз янголята з крильцями, наскрiзь прозорi, просто ефiрнi
створiння, виповнюючи все пебо, стиха лад тобою спiвом  бринять...
Озирнувшись, бачимо як косарi нашi ген-ген далеко серед трав гострять
коси, зблискуючи пими на сонцi, а потiм, один за одним ключем журавлиним,
знов рушають, заглиблюючись в нiколи ранiше не кошений простiр.
  Так гарно довкола, що навiть смуток на мить торкне дитячу душу: жити б
тобi жайворонком над цим квiтучим степом чи копиком-стрибунцем у травi, -
вопи ж тiльки радiсть i знають...
  Паша тут - куди вже кращо©. Зда╨ться б, пастися нашим коровам i з мiсця
не сходити, одначе, як i серед людей, з-помiж них також ╨ рiзнi натури: та
сумирно пасеться, а iнша, вреднюща, задерла голову, й понесло  ©©
хтозна-куди, бачите, ©й тут не так, вважа╨, що десь там, на краю свiту,
буде ©й краще.
  - А куди ж то тебе трясця понесла? - гука╨ на свою рябу Катря
Копайгора, але корова й вухом не веде. - А щоб ти здохла! - I Катря, ця
довгонога, забiякувата наша товаришка, що в не© .  голова  завжди
розкуйдана, блискаючи жижками, пуска╨ться коровi навперейми. Ох, ця Катря!
Дарма, що худюща, як жердина, проте руки ма╨ жилавi i вдачею безстрашниця,
з усiма хлопцями в школi на перервi б'╨ться, найменшо© образи не прощав
нiкому.
  - А мене ви впiзна╨те?
  Iз моря трав виника╨ маленька постать Кириково© сестри Ялосоветки, на
нiй вiнок iз волошок синi╨ довкруг чола. Зовсiм iнша стала у вiнку,
оновилася, просто юна царiвна з-помiж високих трав! Личко блiде, синцi пiд
очима, бо ще з зими дiвча захарчоване, але в поглядi зараз веселiсть, а
той вiнок волошковий - вiн ©й найбiльше дода╨ краси.
  I хлопцi, й дiвчата - ми разом кида╨мось до Ялосоветки, розгляда╨мо не
так ©©, як вiнок:
  - Тебе хоч малюй у цьому вiнку!
  - Мiж волошками вплела, бач, ще й бiленьких ромашок...
  - Сама сплела?
  - А хто ж?
  - Навчи й мене! - просить Гришуня, синок Мини Омельковича, чорнявий
тонковидий хлопчик, що, пiдростаючи, ста╨, на думку тернiвщан, разюче
схожим на якогось там учителя музики з колишнього панського ма╨тку.
  - Дай менi одягнути хоч на хвильку, - тягнеться рукою Гришуня до вiнка,
однак Ялосоветка не да╨.
  - Вiнки для дiвчат, а тобi, Грицику, личив би бриль, розсудливо каже
мала Заболотна. - Ти ж хлопець... А я i бриль умiю плести...
  От вам i Ялосоветка! Справжнiй солом'яний бриль - це ж те, що кожному з
нас тiльки сниться, а це ось дiвча могло б тобi його виплести хоч i
зараз... Десь навчилось, вiдганяючи цiле лiто гусей вiд розстелених на
левадах полотен. Чи брати-строковики взимку навчили? Бо з хуторiв вони
повертаються восени, хоч босi, зате щоразу в нових брилях.
  - Найперше я для Кирика виплету, - каже Ялосоветка, глянувши лагiдно на
брата, i ми теж переводимо погляди на Кирика, на його багатостраждальний
картузець, бiля якого тiльки маленький огризок козирка телiпа╨ться.
Щасливець цей Кирик! Завдяки сестрi, сьогоднi вiн буде в брилi золотому,
крислатому, як у Ромапа-степового, що коли вийде з пасiки, то спеки може
не боятися: вiд його солом'яного сомбреро тiнь ляга╨ на все обличчя, до
самих вусiв.
  - Ялосоветко, пiсля Кирика й менi...
  - I менi! I менi! - галасу╨м, лабузнимося навперо-хват.
  - Будуть усiм, - великодушно обiця╨ майстриня, i всi ми вже бачимо себе
в брилях золотих, що незабаром вродяться тут i все лiто прикриватимуть
нашi висмаленi сонцем лоби.
  Ялосоветка iз сво©м умiнням та ще в сипiм вiночку сьогоднi для нас нiби
долею послана: хто мiг сподiватись, що повернемось додому в такiй обновi?
Що золотiтиме на тобi для будня й для свята, захищатиме вiд сонця i вiд
дощу!
  - Не гайся ж, Ялосоветко, берись!..
  - Менi для цього колiнець треба, - роздуму╨ дiвча. - Iз жита колiнець.
  Де ж тут жито? Кругом трави й трави, суцiльна розкiш квiтучого
рiзнотрав'я, i тiльки де-не-де над цi╨ю зеленою повiнню трав пробива╨ться
випадковий житнiй колосок. Дикий, один. Цього нiяк не достатньо. Аж там
он, ген-ген, де кiнчаються Фондовi землi, щось голубi╨... ╙й-же-╨й, то
голубiють смугою жита. До них! Жита саме половiють, кожен колосок у сивiм
пилку, туманцем повитий. Кирик першим кида╨ться ламати колiнця, спiшить i
Гришуня, хапаюсь i я - кому ж охота без бриля лишитись? Для плетiння
годиться тiльки середн╨ колiнце стебла, найбiльше, з довгою блискучою
стрiлкою. Хруп! Хруп! - вiдламу╨ш стебло знизу, вiдламу╨ш зверху, i вже
воно, очищене, блищить у тебе в руцi, саме таке, як треба: стрiлчасте,
довге, зелено-голубе.
  Жмуток таких колiнець бiгцем принесено, покладено перед Ялосоветкою.
  - Такi?
  - Авжеж. Ви тенор тiльки гедзiв вiд мене ганяйте, щоб по лiдiюлiкали...
  I в ©© тоненьких руках уже так моторне, так жваво плететься бриль!
Стрiчка в нас на очах просто виплива╨ в дiвчинки з-помiж пальцiв, а вопа
стара╨ться, аж губи закусила, в роботу вся поринула ця наша юна майстриня
у волошковiм вiнку, що про нього вона зараз, за працею, уже, видно, й
забула.
  - Ось так учетверо, - вона показу╨ нам зразок, - а так ось буде
ушестеро... Це якщо без зубцiв, а ще ж можна i з зубчиками, як у
Романа-степового... В нього то якраз зубчиками. Правда, гарно виходить?
  Захоплено дивимось на свою чудодiйпицю, на ©© дивовижно вмiлi, рухливi,
такi ловкенькi пальцi. Зубчата красива стрiчка майбутнього Кирикового
бриля довша╨ й довша╨, а ми один з-поперед одного бiга╨м до жита,
щасливо-запобiгливо кладемо перед Ялосоветкою колiнця, - хай тiльки плете!
I гедзiв ганятимем, i вiд сонця заступатимем, щоб у голову ©й не пекло,
зате ж додому повернемось в новiсiньких крислатих брилях, - дива буде на
всю Тернiвщину! Ми фантазу╨мо та вiдганя╨мо гедзiв, а Ялосо-ветка тим
часом трудиться, вся в самозабуттi сво╨© житньо© творчостi, стебельця в
руках тiльки змигують, стрiчка в'╨ться аж до землi, - чи не такою довгою
вопа станс, як отi стрiчки, що ©х колись козак дарував сво©й нарече-пiй?
Iз зимових розповiдей тернiвщанських бабусь зна╨мо, що добрий козак мав
звичай подарувати сво©й дiвчинi стрiчку, яка сягала б вiд шпиля дзвiницi
аж до землi, - чи не таку оце й Кирикова сестричка замислила виплести для
кожного з нас?
  За нами затримки не буде, понахилявшись, вибира╨мо, пода╨мо ©й стебла
найкращi. Заклопотанi сво©м заняттям, ми якось не встигли й подумати, що
жито це чи╨сь, комусь воно належить, по той бiк нив видпiються хутори з
осокорами. Та що нам зараз вони!.. А мали б ми пильнуватись... Бо й не
зчулись, як зовсiм зненацька випiрнув iз жита, нiби з землi вирiс, рудий
парубiйко, видно, хазяйчук, вихопивсь задиханий i - до нас! З вуздечкою в
руцi, в чоботях, бiльших за себе, став над Ялосоветкою,  впрiлий,
приголомшений до краю. Жовтi очi шулiки - такi були в нього очi. Якусь
мить вiн з жахом дивився на складенi на землi житнi стебла та на жмутик
обчищених готових колiнець, що лежали в Ялосоветки в пеленi.
  - Ах ти ж! Уб'ю! - I з розмаху оперiщив Ялосонотi;у вуздечкою по
головi, по вiнку.
  Не встигла вона й крикнути, зацiпенiвши вiд жаху, як Сатанчук той з
пiною на губах кинувся товкти, знесамовитiло топтати ©© ногами.
  - Розчавлю! Скатую! - Вiн аж захлинався вiд лютi, вже не було перед
нами людини, навiть подоби ©©, тiльки Гримаса сказу змi©лась па розбряклiм
обличчi та мелько-тiли рудi, в засохлiй гнояцi чоботи, що слiнма топчуть
б'ють дiвчинку попiдбiччю, цiлячись у живi©, у мiсця найболючiшi, аж
майнуло в думцi: "Хоче вiдбити печiнки!.." Нам нiби попоночiло одразу в
вiчу: уб'╨ ж, таки вб'╨!
  - Ряту-у-йте! Ялосоветку вбивають! - галаснули ми на весь степ.
  Хутiрський бандюга тепер кинувся вiд не© до нас, його вуздечка
дiставала то одного, то другого, та, на щастя, де взявся Кирикiв цуцик,
пiдлетiв, увесь настовбурчений та давай безстрашно хапати бандюгу за
халяви, за штани, не бiйтесь, мовляв, його, я ж ось не боюсь! Це й нам
одразу пiддало духу, Кирик, нагнувшись, кинувся лобом уперед на нападника,
а Катря iз-за спини кiшкою вчепилась у нього, намагаючись навiть гризнути
за руку, що затисла вуздечку, ми теж, як гедзi, стали налiтати на
глитайчука зусiбiч, а вiн крутився серед нас, захеканий, впрiлий, в
патьоках поту, слiпо перiщив вуздечкою першого-лiпшого, кого тiльки
вдавалось дiстати.
  - Г-гах, ви ж, торбешники слобiдськi! - вiн аж давився власною люттю. -
Я вам покажу созу! Всiх перетрощу! Всiх перекалiчу!
  А ми, ледь вив'юнюючись з-пiд вуздечки, з-пiд товстих залiзних ©©
вудил, i далi лементували на всi голоси, волаючи до наших, до всього
степу:
  - Ряту-у-йте! Сюди! Сюди!..
  Косарi, що почули нас iз першого погуку, були тепер уже близько, до
нас, очманiлих, долинав iз-за спин рятiвний ©хнiй гомiн, ось тут i
глитайчук нiби трохи отямивсь, зачувши небезпеку, загледiвши, як пiднятi
коси, наближаючись, на сонцi горять. На очах вiн одразу поменшав, рука з
вуздечкою опустилась, крок за кроком задкував вiн у бiк межi, а потiм, не
кажучи слова, круто обернувшись, з мiсця шугонув у гущавiнь, безслiдно
зник у тих самих житах, з яких i з'явився.  XIII

  Все, як i досi...
  Лiто.
  Шарiють вишеньки по садках.
  I Надька Винникiвна сидит над сво©м вишиванням, влаштувавшись неподалiк
од колодязя пiд вишнею шпанкою, де все гiлля облите червоним. Мати сво╨му
улюбленому заняттю вiддалась, голкою блиска╨, ще один рушник готу╨ комусь,
а Дитинча, притулившись бiля материних нiг, позира╨ звiдти на нас одним
оком, карим, сторожким, як це бува╨ в пiдраненого перепеляти, коли воно,
вискочивши з-пiд коси, вiдбiга╨ десь по стернi, втiкаючи вiд гостро©
сталi, ще сподiваючись знайти якийсь кущик для захисту, хоч степи вже
довкруг на всi гони лежать у снопах.
  Дурне перепеля, нiхто ж тобi не загрожу╨...
  - Не бiйся ©х, - каже Надька доньцi, згодом пiдходячи до нас з мискою
червоних, блискучих вишень. - Куштуйте, хлопцi. А ти ©х не лякайся,
Настусю. Як пiдеш до школи, вони тебе ще й боронитимуть. Будете ж, хлопцi,
боронити ©©?
  - Будемо, будемо, - вiдповiда╨мо хором, твердо переконанi в правдивостi
сво╨© обiцянки.
  - Тепер у вас, кажуть, буде новий учитель? - зацiкавлю╨ться Надька.
  Так, буде, з Кам'янського при©хав, охоче розповiда╨мо ©й, зараз школу
щiткою вибiлю╨, а з осенi вiзьметься за нас. Худий такий, чорнявий та
меткий... При школi, в сусiдствi з Андрi╨м Галактiоновичем, оселивсь.
Книжок iз собою привiз цiлi вузли, та ще на чому - на велосипедi! Вперше
таке нiкельоване рогате диво бачить Тернiвщина. Хто добре вчитиметься,
того новий учитель обiця╨ на велосипедi покатати...
  - Яспо тобi, Настусю? - весело зверта╨ться Надька до сво╨© донечки. -
Цi╨© осенi й тебе запишу до школи, щоправда, годочкiв тобi ще не набiгло.
  - А ви набавте, - радить котрийсь знавець iз нашо© пастушачо© ватаги,
може, навiть окозамилювач майбутнiй.
  - Нi, обманювати не будемо, - вiдказу╨ Винпикiвпа, може, й так
приймуть. Та ще як гарненько попросимо, правда ж, Настуню? Ти згодна?
Пiдемо записуватись?
  Дiвча помiтно свiтлiша╨ на виду, стримано кива╨ матерi: згодне воно.
Але ж таке мале що, пуп'янок, а не людина. Одначе дiдусь ©©, Роман,
мабуть, бачить дiвчатко це вже великим, бо коли вiн виходить iз садка на
наш гомiн, ще здаля на ходу знiмаючи з голови пасiчницький каптур iз
сiткою, то найперше кида╨ лагiдний погляд на свою улюбленичку.
  - Буде тому щастя, в кого жiнка Настя, - каже господар, i нам,
хлопчакам, подоба╨ться цей його жарт.
  Та раптом дiвча нахмурю╨ться, як звiреня: щось нагледiло... Ага, Мина
Омелькович iде, кудись па Вигурiвщину Чимчику╨ чи, може, й далi, на
Козельськ. I, мабуть, теж спрагу вiдчув, бо заверта╨ просто сюди, до
Ромапового колодязя. Латаний-перелатаний, наближа╨ться з торбою, наче
старцюга з ярмарку, можливо, що, йдучи до району, Мина навмисне вирядився
в таке дрантя, бо ж бiднiсть свою вiн охоче виставля╨ напоказ, вважа╨ ©©
нiби паспортом, вищiстю, перевагою, ледве чи не заслугою! "Дурень, хто
злиднiв соромиться, - час вiд часу просвiща╨ Мина громаду. - То колись
було, а пiд сучасний мент злиднi тво© - це сила!.." Сiро-бурий картуз ще,
певне, царських часiв, сидить на головi в Мини кандибобиром, шия, нiби в
циркового борця, круто втягнута в плечi, - всi знають: Мина хоч ростом i
не вдався, а силу в руках мас таку, що й бугая звалить.
  - Ну, як тут бджолиний отаман? Все багатi╨? - каже Мина замiсть
здоровкання i, пiдступивши до колодязя, кинувши торбу, довго п'╨ з цебра.
Потiм, розмашисте втершись рукавом, обведе садок пильним прицiнливим
поглядом i - до господаря:
  - Яблук да╨ш нарвати?
  - Ще зеленi.
  - А меду?
  - Ще молодий.
  - Бачите, який скупиндя! Серед зими льоду не випросиш! - апелю╨ Мина до
нас, босоногих, а тодi знову давай доскiпуватись до Винника: - Признайся,
вони й з мо╨© дерези тобi взяток носять?
  - З дерези найбiльше, - без усмiшки вiдказу╨ господар.
  - А то нi? - хмуриться Мина. - 3 кожного соняха, з усiх бур'янiв
тягнуть до тебе. Недавно були три вулики, а це вже он бiльше дюжини... Ще
й Мамая того посадив. - Намальований па одному з вуликiв козак-бандурист
чомусь особливо лютив Мину Омельковича. - Хитра мармиза, вгадай, що вiп
дума╨, той колдун... Це все вiй бджiл тво©х намовля╨, щоб бiльше носили?
Бо дуже вони в тебе роботящi.
  - Ледачих серед бджiл нема.
  - А ще, кажеш, без наймано© працi обходишся? I це ти не iкс-плуататор?
Не визискувач? Хто батракiв заводить, а па тебе, святенького, бджоли
батрачать - хiба тут велика рiзниця?
  - Як на мене - велика.
  - Та ще ж i податку з пасiки нiякого? Хитро задумано, одначе й ми не
слiпi. Я ось розповiм у районi, як у нас умiють тут маскуватись, як деякi
людцi, бджолинi отамани, натягують на себе Мамаеву машкару. Перед усiм
зльотом войовничих безвiрникiв викрию - хай знають про наших святих та
тихих...
  Мина Омелькович вiдомий у нас як "сiлькор Око", найохочiше вiн допису╨
до газети, що так i зветься "Войовничий безвiрник", хоча в Тернiвщину ця
газета потрапля╨ лиш вряди-годи, коли Мина Омелькович сам ©© принесе, щоб
потiм пiд крамницею крутити з не© товстеннi сво© цигарки,  заодно
пригощаючи кожного, в кого нема для курива фабричного тоненького паперу
"Прогрес", який прода╨ться лише з кременчуцькою махоркою разом.
  Погрози та нахвалки Мини Омельковича про те, як вiн викриватиме в
районi бджолиного отамана, "iкс-плуата-тора", спершу викликають у Надьки
насмiшкувату мiну, однак по якiйсь хвилi лице ©й захмарю╨ться тривожною
задумою.
  - Чого ви такий злий на всiх, Мино Омельковичу? - раптом зверта╨ться
вона до нього, пригортаючи дитя до пелени. - Разом з нашим татом колись по
заробiтках ходили, а тепер... Ну що ви з ним не подiлили? Небо оте?
  - З такими, як батько твiй, менi й на небi буде тiсно! - вiдповiда╨
Мина погрозливо. - Даватиму й на тiм свiтi ©м духопелу! Сторчака
летiтимуть iз небес на грiшну землю! Пойняла? Ти, Надько, вчена, скажеш:
середняк твiй батько. Це сьогоднi, в даний мент, середняк, а завтра вiп
хто? Сьогоднi на нього бджоли роблять, а завтра вiп i джмелiв приручить та
пожене, щоб носили йому з усього свiту багатства. I все задарма! Зна╨,
кого приручити!..
  - Приручай i ти, - стримано зауважу╨ господар. - Хiба нема де вулика
поставити? Землi ж нам революцiя порiвну дала, а що ти з нею зробив?
Кукiль розвiв!?
  - Хай i кукiль, тво╨ яке дiло? Може, я навмисне збагачуватись не хочу?
Ось мо╨ все! - Мина пiдхоплю╨ торбу. - В багачi не пнусь! А ти домудру╨шся
тут. Доберемось i до таких! Потрусимо!
  - Не лякай, Мино. Перед законом ми рiвнi.
  - Нiчого собi рiвня... В мене в карманi блоха на арканi, а ти? В медах
купа╨шся! Розживсь на чужих гречках! Скоро хату, мабуть, залiзом укри╨ш?
  - Вкривай i ти.
  - Свою чи вкрию, а твою розкрию! I нiякi грамоти тебе не врятують!..
  Це Мина ма╨ на увазi ту грамоту, що ©© за пiдписом самого Петровського
Винник Роман одержав позаторiк на окружнiй виставцi за сво© досягнення в
садiвництвi та бджолярствi.
  Мовчить господар. Iншим разом назвав би Мину "свистуном": тобi, мовляв,
що не дай, усе просвистиш, - а зараз мовчить, поринув у задуму. I ми
сто©мо знiченi, почува╨мось нi в сих нi в тих.
  - Буде тут, буде дiловi - покрику╨ Мина, поглядаючи пiдбадьорливо на
нас, хлопчакiв. - Якi не ╨, а дiждемось свого менту! Новий учитель ось до
вас, хлопцi, прибув, па мiсце того тюхтiя. Але... Може, хоч цей навчить,
як нам з опортунiстами боротись!.. I сiлькор Око ще сво╨ слово скаже. Це
тут з нього посмiховисько роблять, а там, у районi, голос його силу ма╨.
Ще вiзьмемо за душу всiх, хто на дурняк нажива╨ться. Горлянку не одному
передавимо! Не радi будуть нi садкам, нi ставкам, нi сво©й "святiй
худiбцi"...
  - Заздрiсть тебе, Мино, заслiплю╨, - каже господар сумовито.
  - Хто з нас та чим заслiплений - завтрашнiй день покаже, - вiдповiда╨
Мина впевнено. - Завтра може виявитись, що сiлькор Око якраз бачить далi
за всiх вас уперед!.. Таке бачить, що Мама╨вi тво╨му й не снилося!..
  Доки Мина розбалаку╨, дiвча Надьчине злякано до матерi тулиться,
хова╨ться за спiдницю, бо, видно, цей дядько з таким крикливим голосом
неабияк ©© пастрагпу╨, степову й без того дикувату дитину. Коли Мина
розiйдеться ось так, що аж бiлками сердито поблиску╨, тодi й нам,
хлопчакам, його трохи боязко, тодi вiриться навiть, що Мина свого часу був
здатен когось там у повiтi гирею вбити. Подейкували в Тернiвщинi, що в
розпал громадянсько©, коли буржу©в-крамарiв у Козельську трусили, заскочив
нiбито Мина ще з кiлькома до котрогось тамтешнього крамаря вночi, пiдняв
переляканого з постелi: "Золото на стiл! Махновцям на лопатi з вiкна
подавав, а вiд нас хова╨ш?" Оскiльки ж той дiлитися статками не захотiв
чи, можливо, ранiше з нього все золото витрусили, - Мина, вигнавши сiм'ю в
другу хату, посадив упер-тюха навпроти себе в кутку й цiлу нiч кидав
гирями в нього, хоч золото на столi так i не з'явилось... Сам Мина щораз
уника╨ мови про тi чортзна-колишнi гирi, навiть сердиться, якщо хто пробу╨
розпитувати, а дружина його, яскраво© вроди молодиця, запевня╨, що
вибрехано це на Мину, не було такого, не мiг вiн людину, хоч i крамаря,
самосудом карати. Може, й так воно, а ось як розлютиться, знесамовитi╨
Мина Омелькович, накiбчиться на когось, аж посiрiвши вiд лютi, то можна i
в тi його скаженi гирi повiрити...
  Вже зiбравшись iти, Мина подобрiлим голосом знову зверта╨ться до
господаря:
  - Ну ти не той... Покричали i досить. А щодо меду... Кажуть, вiд меду
здоров'я людини ста╨ ведмежим? Так не поскупись - винеси Минi па дорогу
окомелок щiльника, знаю ж, качав... Бджоли тобi завтра ще принесуть!
  I чу╨ у вiдповiдь:
  - Хай принесуть i тобi.
  - Не даси?
  - Бджолу проси, хай вона тобi дасть.
  А бджола одразу й почула! Та не одна, а хмара ©х з'явля╨ться бiля
колодязя, мовби за якимось та╨мним бджоляревим знаком. Можливо, принесений
Миною ма-хорчаний дух мав тут значення чи роздратували бджiл Минин крик та
оздоба, бо злiсть людська бджолам теж нiбито переда╨ться, - так воно чи
нi, а тiльки Романове вiйсько, мовби по тривозi пiдняте, з жалами
напоготовi, вже густо закружляло поблизу, загуло сердито, та якраз над
Миною Омельковичем!
  - Ти ба! Де ©х в чортячого батька стiльки набралось?
  Сiлькор Око давай вiдмахуватись обома руками, та це  бджiл  не
вiдлякувало, навпаки, пiддало ©м завзяття, вони й пiдмогу пiдкликали, ще
сердитiше цiлим ро╨м над Миною загули, i котрась, таки влучивши мент,
шпигонула Мину в зашийок, а ще якась загнала жало пiд самим оком, аж
бiдолаха скрикнув i, затуляючись рукавом, кинувся навтьоки.
  Вiдбiг вiд колодязя й зупинивсь, лаючись:
  - А виздихали б вони тобi всi! Не бджоли, а чорти якiсь! Та втихомир ти
©х!
  Ми, дiтлашня, просто падали вiд реготу, i Надька смiялась сво©м
клекотливим красивим смiхом, а дядько Роман теж звеселiвши, провiв, як
чаклун, у бiк пасiки рукою:
  - Ану, бджоли, додому! Киш! Киш! I вони одразу й... вiдлетiли!
Втихомирились зовсiм. Потягли до вуликiв свiй приспоко╨ний гул.
  - Як тепер я на зльотi з'явлюсь? - обмацував Мина Омелькович вжалене
мiсце пiд оком. - Сiлькор. Око та з таким оком... Тьху ти, нечиста сила!
  Надька порадила побризкати в обличчя водою, - тодi око не так запухне.
  Скориставшись порадою, Мина Омелькович довго бриз-кався бiля цебра,
зизом поглядаючи то на нас, то в садок на пасiку.
  - Наплодив ти ©х тут цiлi табуни, - бубонiв вiн. - Ще й вусатого на
сторожi посадив... Побачимо, як вiн тобi насторожу╨...
  Весь час, доки Мина Омелькович сварився тут з бджолами та ©хнiм
"отаманом", Настуся, притулившись до матерi й надувши смаглявi тугi, мов
яблучка, щiчки, поглипувала на цього крикливого дядька спiдлоба, i якась
аж доросла ненависть проблискувала в дитячих виразистих, наче намальованих
очах. Коли дiвча насурмлю╨ться, то очата, так само як i в матерi
золотаво-карi, одразу темнiють, подiбно до того, як темнi╨ степ, колп на
нього вiд хмари тiнь набiжить.
  Та ось Мина, налементувавшись i ще раз ковтнувши з цебра, знову
накрендив свого картуза й рушив нарештi з подвiр'я - при цьому не мiг вiн,
звичайно, помiтити, яким гострим незмиренним поглядом Надьчине дитя
проводжа╨ його осадкувату постать з орлами свiжих, вчора, мабуть, нашитих
на штанях, латок. Пiшов, i всiм пiби аж вiдлягло вiд душi. Довго що нам
буде видно, як Мина Омелькович, вiддаляючись, змигу╨  тими  сво©ми
привареними на сiдницях орлами, що ©х вiн нiколи не соромиться, приносить
двоглавих сво©х до Терпiвщини, навiть хизуючись, а тепер ще i в Козсльськ
понесе.
  - Чого той дядько лаявся? - аж тепер одверто стривожу сться дитина. -
Чого вiн кричав?
  - То вiн жартував, - приспокою╨ молода мати Настусю, - ти не лякайся.
  - Нi, вiн лаявся, жартують не так, - твердить сво╨© дiвча.
  Дядько Винник сумовито погляда╨ у бiк дороги, а коли Мина вже зник за
пагорбом, зауважу╨ з гiркотою:
  - Драний то чоловiк, дитино. Непуть. Як бовкне що - то нi пришив, нi
прилата╨... Хiба неправду я кажу, хлопцi?
  Що тут заперечиш... Не вперше нам чути такi вiдгуки про  Мину
Омельковича. Невисоко© думки Тернiвщина про його, по-теперiшньому б
сказати, дiловi якостi. Найбiльший гандж, що до роботи ма╨ велику нехiть,
а в нас ледарi нiколи не були в пошанi. Хата його прилiпилась на згiрку,
на самому розi двох вуличок, дерезою обросла вiд дороги, i жодно© вишеньки
бiля не©, все нiяк не збереться Мина посадити, хоча щороку намiря╨ться:
  - Ось восени i я грушу дулю посаджу для свого синочка...
  Не одна осiнь минула, а грушi так i нема. Вiрний лиша╨ться сво©й звичцi
Мина: сяде зрання на призьбi й до обiду сидить снопом. Курить, та
покашлю╨, та спогляда╨ свiт, мов король який-небудь, надiйно почуваючись
за сво©м колючим муром iз дерези. Нам, хлопчакам, Мина пiд настрiй
поясню╨, що ма╨ право тепер i передихнути, бо замолоду дуже тяжко робив,
всi жили ви-тягло з нього прокляте панство. Роман цей лише скiлькись там
часу побув на воловнi, а тодi до садiвникiв прилiпився, Мину ж як загнали
на конюшню, то вже й не вилазив звiдти - бiля коней, у гнояцi день i
нiч...
  - Конячим духом так просмордишся, що увечерi дiвчата вiд  тебе
сахаються, - довiрливо жалiвся, бувало, нам Мина Омелькович. - А годували
як? Нiяко© тобi перемiни, галушки та галушки, а роботу питають, за
найменший недогляд уже по зубах Мину, канчуком по плечах...
  Досi без обурення Мина не може згадати, як панчуки-офiцери до кровi
побили його нагаями, коли жеребну кобилу недогледiв i вона лоша скинула...
Одне слово, поневiрявся чоловiк, i це в нас виклика╨ до Мини щире
спiвчуття. Зна╨мо про нього й те, у що вiн нас не посвячу╨, але про що
вiдомо всiй Тернiвщинi: нiбито в тiй же папськiй економi© женили Мину не
зовсiм з його власно© волi, бариня-вiдьма нiбито нав'язала йому в жони
одну iз поко©вок, щоб приховати чи©сь там грiхи, отже, ╨ великий сумнiв,
чи синок Гришуня, який зараз у Мини росте, i справдi доводиться йому
синком... "Чий бик не скакав, а телята нашi", - так на цi речi дивиться
Мина. Рiдний там чи не рiдний, а вiн так упада╨ бiля свого одинака, що не
кожен рiдний батько мiг би увагою з ним зрiвнятися. А що Гришуня хоровитий
удався, то це тiльки побiльшу╨ Минину турботливiсть про нього, сам за руку
водить хлопця по знахарках та шептухах... Зна╨мо про Мину також i те, що
вiн свого часу мало не розстрiляний був за того крамаря в Ковельську, на
останню розправу його вже вели гайдамаки в шелюги, тiльки темна нiч та отi
шелюги нашого Мину i врятували. Це, звичайно, ми ставимо Минi Омельковичу
в неабиякi заслуги.
  - Глум, стусани, мордобiй - всього було, - при нагодi довiря╨ться
дiтворi наш комнезамiвець. - Вродився людиною, а жити випало бидлом... Не
раз сво╨ю кров'ю вмивався. Не раз ночами звiриною вив вiд образи. А тодi
ще дивуються, чого воно так: був Мина як Мина - i раптом зцапiв чоловiк!..
  Зцапiти, зсатанiти йому недовго, ранiше поневiрявсь, натерпiвся образ,
а тепер ось iншим вгриза╨ться в печiнки. Покричав тут, подався на
Козельськ. Вже десь у степовiм вибалку заховався Минин картуз, а Настуся
ще й досi не подолала в собi перестраху.
  - А як до школи пiду, вiн на мене й там кричатиме?
  - Таж ось вони тобi оборона, такi хлопцi хiба не заступляться, -
сумовито всмiха╨ться Надька, вказуючи на нас. - Заступитесь, правда ж?
  Правда. Будем захищати ©©, не смикатимем у школi за оцi ©© коси, що
вони в не© вже, як у доросло© дiвчини, заплетенi двома блискучими темними
перевесельцями i теж пахнуть, як i в матерi, зiллям. Заступатимемось перед
будь-яким, бо воно ж мале та ще й напiвсирота, або, як Бубиренчиха каже,
"байстрюча", хоча ми цього слова уника╨м, вловлюючи в ньому образу. Так,
так, кривдити Настуню нiкому не дозволимо, недарма отут слово да╨м...
Отже, в школi матимем вiднинi ще один обов'язок, усвiдомлення його робить
нас нiби старшими.
  Крiм Андрiя Галактiоновича, вчителя ще земського, давнього, що вчителю╨
в Тернiвщинi нiби справiку, буде тепер у пас повий молодий учитель, що
прибув змiнити свого попередника на прiзвисько Але, котрого сiлькор Око
пiддавав критицi за незвичнi для Тернiвщини слововживання. Дивна рiч, у
нашiй слободi нiколи не вживалось таке собi слiвце "але", нашi люди
якимось чином обходились без нього, i ось з'явля╨ться у школi вайлуватий i
завжди нiби трохи сонний учитель у вишитiй сорочцi, тiльки вишитiй не
нашими узорами, i раз у раз чу╨ вiд нього Тернiвщипа оте чуднувате "але"
та "але". Тож i прилипло воно до нього прiзвиськом хоча й незлобивим,
однак чiпким, i коли матерi взимку посилають котрогось iз малих до вчителя
з кутею, то без усякого насмiхання кажуть: понеси кутi сво╨му Але, чи як
там його величати. Побув зиму та й подiвся невiдомо де, нiби розтанув
разом iз смiшним сво©м прiзвиськом, а замiсть нього буде Микола Васильович
Дух, присланий на пiдмогу нашому славному Андрi╨вi Галактiоновичу, що його
шану╨ вся Тернiвщина, здавна вважаючи сво©м. Колись, ще юнаком, при©хав
Андрiй Галактiоно-вич працювати до нашо© земсько© маленько© школи i
вiдтодi вiн осiв тут назавжди. Звiдси й на германську вiйну було йото
забрано, де йому випало пережити газову атаку, i газ такий виявився, що
вчитель наш i досi постiйно покахику╨ стиха i ма╨ жовтавий, хоча й дуже
чистий, колiр обличчя. I сам вiн якийсь чистоокий, гарний собою, носить
довгу толстовку, грива чорного, перетканого сивими ниточками чуба спада╨
аж на плечi, - так ходить i в дощ, i в снiг, голова вiдкрита, в шапцi
Тернiвщина його нiколи не бачила. Мешка╨ Андрiй Галактiонович при школi, в
кiмнатi у нього зi стiн дивляться поважнi якiсь мудрецi, здебiльшого
бородатi, i сам вiн для нас як мудрець, зда╨ться, про все вiн на свiтi
зна╨ - що було i що буде. Може, тому й з нами поводиться без крику, з
терпiнням ставиться до наших дитячих витiвок, мовби проща╨ нам ©х за все
те, що жде нас попереду, що на нашу долю випаде колись пережити. Навiть
коли хто зовсiм бешкетний стане перед Андрi╨м Галактiоновичем, вiн i на
того голосу не пiдвищить, тiльки довго-довго подивиться глибоким, наче в
саму душу спрямованим поглядом i за звичкою пiдкрутить лагiдно свого
темного, чепурного вуса:
  - Бiльше не будеш?
  - Не буду.
  - По партах ногами не ходитимеш?
  - Нi.
  - Ну, то бiжи.
  I тихо всмiхнеться вслiд.
  Як i Роман-степовий, Андрiй Галактiонович теж ма╨ стосунок до бджiл,
тро╨ вуликiв його стоять у садку, край шкiльного подвiр'я. Деколи до нього
навiду╨ться i Ромап-степовий, головний "бджолиний отаман", разом вони тодi
радяться, схилившись над вуликом, обмiрковують щось сво╨, бджолярське, i
тодi  ©х  нiкому  сторонньому  не  зрозумiти:  справдi,  мов  дво╨
мудрецiв-ворожбитiв, що бесiдують сво╨ю, тiльки ©м доступною мовою. Iнодi
при╨дна╨ться до ©хнього товариства мандрiвний художник, заверне, йдучи
десь iз Козельська в довгiй хламидi-плащi й пом'ятому, з опущеними крисами
капелюсi, що завжди на ньому нiби з-пiд дощу, навiть якщо буде це i в
найбiльшу спеку.
  - 'Все шука╨те вiчнi барви?- привiтно скаже  до  нього  Андрiй
Галактiонович. - Нiяк не даються до рук? А вони, може, таяться в якомусь
звичайному бур'янцi, що ми по ньому щодня ходимо...
  Художника Андрiй Галактiонович назива╨ "поетом мiсячних ночей", вважа╨,
що гiсть його колись умiв, як мало хто, передавати мiсячне свiтло, а
зараз, на жаль, йому нiяк не вда╨ться повторити  сво╨  ж  власне
досягнення...
  На вiдмiну вiд Андрiя Галактiоновича щойно прибулий до нас учитель
Микола Васильович людина, видно, зовсiм iнших нахилiв. Власне, про нового
вчителя ми ще мало що зна╨мо, за винятком того, що вiн любить спiвати, чим
i встиг одразу сподобатись тернiвщанам. ╙ ж такi люди: тiльки вечiр, так
уже й тягне його до спiву, вже полинув над Тернiвщиною голос його вiд
школи, де вiн, ставши бiля вiдчиненого вiкна й не запалюючи лампи, сам
собi виводить чистим тенором якусь не тернiвщанську, ранiш у нас зовсiм не
чуту пiсню, що всю душу тобi доймае, надто ж коли це буде мiсячно i нiч
свiтитиме така ясна, що всi нашi верби, левади срiблитимуться внизу по
балках - навiть можна впiзнати, де чия. Для Миколи Васильовича то вже не
верби, то вже "зелена дiброво, порадь, порадь мене, молодого!" А як
музиканти Бондаренки вдарять на всi бубни увечерi на толоцi чи на далекiм
кутку бiля Мини, вчитель i там з'явиться, слуха╨ ©хню музику приязно й
зацiкавлено, хоча до танцю й не йде, коли бойковитi дiвчата жартома,
бува╨, закличуть його до козачка...
  Вдень новий наш учитель поста╨ перед Тернiвщиною в зовсiм незвичнiй
ролi: пов'язавшись фартухом, розводить у школi бiло© глини, бере велику
рогожану щiтку й, нiби змагаючись з торпiвщапськими молодицями, весело
шма-ру╨, вибiлю╨ нам шкiльнi класи, щоб веселiшi були на осiнь (хоча де ще
та осiнь!). Вибiлюючи класи, вчитель iнодi наспiву╨, вдасться ж отака
невгамовна, охоча до спiву душа... Вiдбуде змiну свою робочу, а пiд вечiр,
як сонце схилиться на захiд, сiда╨ Микола Васильович на свiй безмiрно
заворожливий для нас велосипед, i тодi тiльки спицi мигтять - по©хав наш
учитель у степ на прогулянку, верхи на двох сонцях покотив! I хоч рiзнi
дороги ведуть iз Тернiвщини, однак опиня╨ться вчитель якраз на тiй
польовiй, що в'╨ться побiля Романового хутiрця... Одного -разу, коли ми
пасли на стернях поблизу, видно було нам вiддалеки, як пiд колодязним
журавлем велосипед зупинився i Микола Васильович про щось став розмовляти
з Надькою, - може, якраз вона упрохувала його записати дiвча сво╨ до
школи? Може, навiть i без жарту не обiйшлося, бо по тому, як наша
степовичка, взявшись за  навислу  над  колодязем  вервечку,  весело
похитувалась та вигиналася постаттю, навiть здалеку можна було вгадати, що
Надька смi╨ться! А тодi ми бачили щось i зовсiм неймовiрне: Надьчина
майбутня школярочка, та дикувата Настуся, раптом опинилася верхи на
велосипедi - то вчитель сам прилаштував ©© бiля керма, взяв, щоб покатати!
Ще й не вчилося, а вже йому така честь. I нема чого тепер Надьцi
непоко©тись, що не приймуть ©© мало© до школи за неповнiстю лiт... Так з
дiвченям на велосипедi й ви©хав на вечiрню дорiжку серед полiв Микола
Васильович, ви©хав та й покотив i покотив полями. Аж до Вигурiвсько©
могили й назад прокатав малу Винникiвну на тих сво©х двох нiкельованих
сонцях, а Надька, чекаючи, доки вони наблизяться, весь час стояла краi©
шляху, i нам чомусь думалося, просто вгадувалося якось, що вона, молода
мати, в цi хвилини нарештi почува╨ться щасливою - така гарна й безтривожна
сто©ть, у вiльнiй поставi, в золотi вечiрнього сонця вся...
  Пiсля того до третiх пiвнiв чула Тернiвщина, як учитель ще завзятiше
виспiву╨ в школi, чогось йому там не спиться, то примовкне, то знову
лункий свiй голос подасть - щось йому наша зелена дiброва нiяк не
дорадить, зачарованi мiсячнi верби нiяк на сон його не вкладуть.
  Наступного ж дня надвечiр спицi знову миготять у степ, та все тi╨ю
дорiжкою, що нобiля Надьчиного колодязного журавля.  XIV

  На вiдмiну вiд сво©х батькiв, людей веселих i компанiйських, ця Лiда
Дударевич - серйозне, може, аж надто серйозне дiвча. Сiрi очi старшi за
не©, часто сповненi за-йуму, допитливостi чи якогось докору. "Типове дитя
вiку акселерацi©", - жартiвливо каже про донечку сам Дударевич, котрого не
вперше доля зводить iз Заболотним на довгiй дипломатичнiй дорозi. Тож i
Лiда для Заболотних уже як своя. В товариствi Софi© Iванiвни вона
перебува╨, зда╨ться, навiть частiше, нiж бiля рiдно© матерi, викликаючи
цим з боку матусi iнодi легкi ревнощi. А втiм, Лiда не ╨ Щодо цього
винятком, бо й дiти з iнших дипломатичних родин також горнуться до
Заболотно©, яка не вважа╨ це для себе тягарем, вона вже звикла до ролi
пiдмiнно© матерi й добровiльно©  терплячо©  виховательки,  надто  ж
призвича©лася до цього, коли ©й довелося пiсля дорожньо© травми тривалий
час вiдсиджуватися вдома. Якщо котромусь подружжю випада╨, скажiмо, йти на
дипломатичний прийом, а дитину нема з ким залишити, то мале скорiш усього
опиниться у квартирi Заболотних, яка нагаду╨ в такi вечори iмпровiзований
дитсадок, де старшою виступа╨ сама Соня-сан, а ©© найпершою помiчницею
буде Лiда Дударевич, котру малеча слуха╨ться беззаперечно. Дударевичi,
звiь чайно, розумiють, що ©хня одиначка, як i кожна сучасна дитина,
потребу╨ уваги, родинно© ласки i що час вiд часу треба було б знiмати з
не© оцю ©© надмiрну серйознiсть повертати свою школярку в безжурний свiт
дитинства, i з цi╨ю метою батько щедро постача╨ сво©й улюбленицi рiзнi
чудернацькi iграшки, до яких дiвча, на батькову прикрiсть, не виявля╨
особливо© цiкавостi, ставиться до них як людина, що вже переросла цей
примiтивний цяцьковий свiт. Тож, щоб якось Лiду зацiкавити, Дударевич
придбав ©й iграшку пiдвищено© складностi  -  портативний  японський
комп'ютер, що здатен, однак, виконувати й зовсiм не iграшковi програми.
Рiч виявилась такою зручною й дотепною, що частiше, нiж Лiда, цi╨ю
iграшкою бавиться на дозвiллi сам Дударевич.
  Дударевич па добрий десяток рокiв молодший за свого колегу Заболотного
i на цiй пiдставi вважа╨ себе дипломатом бiльш сучасним i, отже, й
службове перспективнiшим одначе коли йдеться про пiдвищення по службi,
виходить чомусь так, що Заболотний бодай трохи, але опиня╨ться попереду,
дарма що не доклада╨ до цього нiяких зусиль, чим особливо  диву╨
Дударевича. До свого просування по службовiй драбинi Дударевич ставиться
дуже зацiкавлено i трохи навiть цинiчно, вiн не прихову╨ пi перед
Заболотним, нi перед iншими колегами, що головним для нього в життi ╨
зробити "здорову кар'╨ру", по можливостi швидше видобутись на вищий, нiж
дотепер, щабель в розумiннi рангу, i що таке прагнення, зрештою, стимулю╨
його дiловi якостi, отже, й церемонитись тут нема чого. Вiн i вiд старших
колег не прихову╨, що надто йому довго доводиться чекати присво╨ння вищого
рангу, якого вiн давно заслугову╨, i просто не вiрить, що Заболотний може
до таких речей ставитись спокiйно, "по-фiлософському"...
  - Хороший допiнг, оформлений вiдповiдним наказом, нашому братовi нiколи
не зашкодить, - так вважа╨ Дударевич.
  Вза╨мини мiж ним i Заболотним досить складнi. То вони майже близько
товаришують, то раптом вiддаляються один вiд одного, нi-нi, та й повi╨ мiж
ними вiдчутний холодок, який, однак, не познача╨ться на ставленнi Лiди до
родини Заболотних, па ©© досить стабiльних до них симпатiях, що да╨
пiдставу Заболотному iнодi пожартувати:
  - Найкращим дипломатом помiж нас в напружених ситуацiях виявля╨ себе
Лiда. Ось би кого пора подати на присво╨ння вищого дипломатичного рангу!..
  Коли на якийсь час мiж родинами виника╨ незлагода тако© напруги, що ©©
можна вважати мало чи не конфлiктом, Лiда, хоч як це дивно, щоразу тягне
руку Заболотних, а на батьковi апелювання до пе©, на його волання до
справедливостей вона вiдповiда╨ майже з дорослою категоричнiстю:
  - Подбай, тату, найперше про те, щоб самому бути справедливим у
стосунках iз сво©ми друзями.
  - А чим я, по-тво╨му, несправедливий? - ледь стриму╨ себе Дударевич.
  - Хоча б тим, що у вiдсутнiсть Кирила Петровича дозволя╨ш собi
обговорювати його слова i вчинки. Намага╨шся позаочi його принизити. А це
нечесно.
  Отака! Тож i зрозумiло, чому Заболотна-сан так лине до цi╨© дiвчинки,
пiдтриму╨ з нею дружбу, навiть хай це буде й тодi, коли мiж сiм'ями щось
там чорненьке пробiжить.
  Кочове життя по кра©нах, по амбасадах, вза╨мини з багатьма рiзними,
часом полярно рiзними людьми - все це привчило Заболотну, так само як i ©©
чоловiка, прагнути з людьми вза╨мин доброзичливих, злагiдливих, виробило
певний досвiд переборювання конфлiктних чи близьких до цього ситуацiй,
якщо такi виникають. Те, що пiсля Заболотних в кожнiй iз кра©н, де вони
були, залишаються друзi, якi ще тривалий час хоч вiд випадку до випадку
озиваються до них, дають знати, що Заболотних не забуто, на думку
Дударевича, скорiше повинно розцiнюватись зi знаком мiнус, як певний
гандж, свiдчення дипломатсько© неперебiрливостi Заболотного, однак Лiда
щодо цього мас свiй i досить твердий погляд, вважаючи, що в Кирила
Петровича це просто талант - вмiння здружувати людей i що взагалi таке
вмiння - найiстотнiше в професi© дипломата.
  До Заболотних у Лiди ставлення особливо уважливе i вопи ©й, звичайно,
вiдповiдають вза╨мнiстю. Якщо про iнших дiтей, пiдкинутих на якийсь вечiр
дипломатськими зозулями, Заболотна може сказати iнколи майже сердито: "Як
ви менi надокучили, оце сьогоднi востанн╨ понянь-каюся з вами" (хоч
вiдомо, що це тiльки розмови), -то про Лiду вона не дозволить щось подiбне
сказати, знаючи внутрiшню ранимiсть дiвчинки i уявляючи, як глибоко вона
сприйняла б найменше нарiкання чи випадкове необережно слово.
  Рiзниця у вiцi тут наче й не iсну╨. Обо╨ Заболотнi ставляться до сво╨©
юно© сусiдки з повагою, на яку могла б розраховувати й людина доросла,
скажiмо, коли треба дiзнатись, якiй телевiзiйнiй передачi, якому каналовi
вiддати перевагу, чи щось додаткове з'ясувати про нову зiрку екрану, то
найчастiше вони радяться про такi речi з Лiдою, i слово ©© для них буде
цiлком авторитетним. I навiть тут, у дорозi, Заболотний у ставленнi до
нашо© юно© пасажирки дотриму╨ться того ж тону поваги й бережливостi,
розмовля╨ з нею як рiвня, i хоч мiж нами йдеться часом про такi речi, що
для Лiди навряд чи й цiкавi, можливо, що для не© вони безмiрно далекi,
однак вiдчува╨ться, що на Лiду, на ©© присутнiсть Заболотний весь час
зважа╨, i що ©© сприймання i навiть ©© мовчанка для нього мають значення.
  Зараз Лiда нiби придрiмнула, приплющивши очi й вiдкинувши назад, на
спинку сидiння, свою вiзантiйську голiвку, вона, зда╨ться, вiд усього
вiдсторонилась, а ми з Заболотним ще й ще поверта╨мось до тих наших
свiтанкових лiт, полишених десь там далi, нiж Гавай© чи Полiнезiя.
  - Чому так багато важить для нас дитинство? - вголос роздуму╨
Заболотний, не вiдводячи очей вiд траси. Чи справдi, як дехто вважа╨, туга
за дитинством - це туга за тим раннiм гармонiйним свiтом, де все бере
початки i все поста╨ чистим, доцiльним, може, навiть близьким до iдеалу? В
кожному разi, не випадково з'явля╨ться час вiд часу потреба воскресити те,
що було, бодай трохи наблизити свiтанкове ото сприймання життя. I навiть
самий уже процес спогадання того раннього, росяного да╨ тобi насолоду, як
i кожна зустрiч з прекрасним...
  - Але ж це для нас, а для iнших?..
  Справдi, що для  iнших,  скажiмо,  той  вiдлетiлий  у  безвiсть
Роман-степовий у сво©й бджолянiй кольчузi i його красуня донька, що хоч i
зосталась для нас вiчно молода, але кому вона тут усмiхнеться, крiм нас,
на цьому хайве©? Чи наш тодiшнiй учитель Микола Васильович, що сво©м
спiвом при мiсяцi враз переiнакшив нашi буденнi тернiвщанськi левади,
перетворивши ©х в якусь переповнену чарами зелену дiброву... Для нас вiн
був зовсiм не такий, як всi iншi люди, i, згiдно з нашими уявленнями, вiн
би не повинен був закохатися, вiн мусив би стояти вище всiх земних
пристрастей, а проте... Як воно сколихнуло тодi нашу Тернiвщипу, оте ©хн╨
раптове кохання, що так сильно й прекрасно розпломенiлося враз мiж людьми,
для нас не байдужими, - мiж новим нашим учителем, якому б наче й не личило
виступати в ролi закоханого, та нашою пречистою Надькою, що стала ще мовби
гарнiшою в цьому сво╨му почуттi!
  - Смiшно, мабуть, але й досi менi блищить до мiсяця той ставок-калабаня
на наших левадах. Вночi вiн ставав зовсiм не той, що вдень. Бачу, як зорi
тихо стоять у ньому. Деколи скинеться рибеня - на жарку погоду. Зорi
затрiпочуть, розпливуться, а по якiйсь часинi знов стають на мiсце,
порушена гармонiя вiдновлю╨ться... I ось таке, здавалось би, незначне,
неiстотне, а посивiлий твiй однокашник всюди чомусь носить цi перлинки
пам'ятi з собою, з ними i в iншу перейде субстанцiю.
  - А що в цьому, скажiмо, для не©? - торкаюсь поглядом Лiди, що таки
придрiмнула, згорнувшись у куточку сво╨ю незграбною худенькою постаттю.
  - Навряд чи що-небудь скажуть ©й всi цi тернiвщан-ськi нашi iсторi©...
Це тiльки для нас вони щось...
  - А ось i помиля╨тесь, - каже Лiда зненацька, i по ©© свiтло-сiрих,
гостро засвiчених з-пiд вiй, я бачу, що вона зовсiм i не дрiмала. - Так,
так, помиля╨тесь.
  I знов опустила вi©. Заболотний кида╨ на мене через плече короткий,
одразу звеселiлий погляд: видно, йому було при╨мно, що ми помиля╨мось.  XV

  Восени, коли стернi буде поорано i ми пустимо корiв уже по балках, по
капустищах, де самi качани пiсля зрiзано© капусти стирчать i де нам
тирлувати корiв до самих заморозкiв, грiючи вранцi босi ноженята в
гарячому попелi вогнища або в теплих коров'ячих кiзяках, осенi тi╨©, коли
невтомнi нашi матерi, не боячись застуди з холодного ставка тягатимуть
важкi вимоклi прядива, щоб наткати iз них взимку полотен, - побачимо
одного дня на узгiр'© Надьку Винникiвну, що за руку вестиме свою маленьку
Настю-Анастасiю до школи. Таке воно мале диба╨ по пiдгiр'ю понад балкою,
де ми пасемо, так радiсно дрiбушить з новеньким торбеням школярським через
плече, - видно, заздалегiдь Надька спорядила сво©й донi оцю чепурну, з
чистого полотна черезплiчку. З чималим запiзненням веде Надька донечку
свою записувати до школи, певне, таки вагалася, чи не вiдмовлять прийняти
©© дитину за неповнiстю лiт, а зараз от вона зважилась i Настеня поруч
матерi дрiботить, аж нiби поспiшаючи до школи, пiд сиве оте колюччя
шкiльних маслин, за яким ще земською цеглою червонi╨ наша чотирикласна.
  - Буде тому щастя, в кого жiнка Настя, - пожарту╨ котрийсь iз нашо©
хлоп'ячо© ватаги.
  Йдучи попiд горою, Надька, видно, про щось перемовля╨ться з дiвчам, а в
наш бiк вони раз тiльки й озирнулись обидвi, нiби не впiзнаючи нас i цi
осiннi збляклi балки, де все лiто було духмяно та гаряче вiд конопель сизо
було вiд головато© туго© капусти i аж нудно вiд солодкого, переспiлого
пасльону, де нашi "зеленi дiброви" тобто звичайнiсiнькi верби, так
розкiшпо купались вечорами у мiсячному сяйвi. А тепер iз них уже облiта╨
листя на нашi вогнища, а бува╨, що й солов'©не гнiздечко впаде збите
вiтром, а незабаром все тут буде ще й морозом закуто, цiлу зиму дзвенiтиме
лiд по цих балках пiд нашими саморобними, iз залiзних обручiв нарубаними
ковзанами i ми з галасом висипатимем сюди, щоб у новий спосiб продовжити
нашi степовi пастушачi вiйни: до ночi гасаючи з кийками, джунитимем i
джунитимем "свинку", була така гра - наш тодiшнiй слобожанський хокей!
  Але цi╨© зими, що рано дмухнула на нас льодяними вiтрами десь iз
Вигурiвщини, нам буде не до iгор, не до забав...
  Тернiвщина клекотить! В усiх на устах соз, хлiбозаготiвлi, майже щоночi
в примiщеннi школи вiдбуваються збори, сходки нечувано© бурхливостi, нiяк
нашi тернiвщани не вирiшать, суспiлитися ©м чи нi...
  Уповноваженого з району слухають чемно, учителя - ще чемнiше, а потiм,
зануренi в думи, курять, мовчать, доки хтось iз кутка, з темряви
розважливо подасть голос:
  - Воно то добре, як добре... А як, не дай бог?.. Зi сходок повертаються
далеко за пiвнiч чи навiть уранцi, плентаються додому аж сiрi, - не
встигне господар передрiмнути, як його вже знову на сходку...
  Ох, як бурунила тодi наша слобода! Де бралася сила витримати в тих
напругах, в тiй колотнечi? Нi, та зима тишi не знала - самi хуртовини...
Мина Омелькович аж охрип вiд агiтацi©, викрикуючи на  сходках  до
односельцiв, що тi, хто слухатиме куркульських  пiдголоскiв,  скоро
запищать, як мишi в норi, або й зовсiм пiдуть чортам на снiданки! Душа,
однак, не знаходила мiсця... Скiльки разiв то розбiгались тернiвщани iз
созу, то знову збiгались, сьогоднi записуються, завтра виписуються,
сьогоднi коней зводять до стайнi, а завтра розбурхане, безстрашне жiноцтво
уже виру╨ на толоцi:
  - Повiддавайте нам наших коней!
  Наталка, дружина Мини Омельковича, натура була войовнича, це вона тодi
очолила в Тернiвщинi баб'ячий бунт, це ©й належала iдея покарати свого
Мину в такий зловтiшний спосiб: у хомут його! В одяг конячий! Досi
Тернiвщина пам'ята╨, як Мину жiнки водили по селу в хомутi! I вiн не
благав пощади, з гiднiстю, можна сказати, нiс нелегкий свiй хрест, хай i у
виглядi хомута!.. Бунтарки повелися з Миною Омельковичем, як iнквiзицiя з
Галiле╨м, витягли його в такiм виглядi - з хомутом на ши© - па толоку, в
одну душу домагалися публiчного зречення:
  - Кажи: розпускаю вас! Розбирайте коней - даю такий дозвiл!..
  А вiн ©м:
  - Не дiждетесь, вiдьми! Нiчого не скажу па власть... А хто мене хоч
пальцем торкне...
  Одначе торкнули. Повалили в кучугуру, i товкли Мину гуртом, i верхи на
ньому сидiла його завзята Наталка, товкла свого крикуна носом у снiг,
примовляючи:
  - Ось тобi соз! Ось тобi!
  Нi конюхи, нi правлiння нiчого не могли вдiяти з  розшаленiлим
жiноцтвом, ще вчора покiрнi слобожанки нашi наче поскаженiли того дня:
кинувши Мину Омельковича в хомутi на снiгу, вдерлись до стайнi, розхапують
вiд ясел щойно усуспiльнених гнiдих сво©х та буланих, декотрi з молодиць
навiть верхи посiдали на коней i, блискаючи стегнами, пустилися навскач
хто куди! Досi бачимо, ян вони, тернiвщанськi нашi амазопки, женуть вiд
стайнi толокою увсебiч з насмiшками, з реготом...
  Мипа Омелькович, стоячи осторонь у хомутi, дивився на них - як саме око
iсторi© - з осудом i гнiвом, вiн навмисне а себе хомута пе скидав, затято
ждучи, доки при-iдуть iз району уповноваженi та мiлiцiя, - хай побачать
його в такому глумовиську, хай усi газети напишуть, як тут сiлькор Око
потерпав вiд несвiдомого елемента!
  А в години поразки найвойовничiшi iз жiнок у кутузцi сидять, в
кам'яному льоху бiля сiльради, виконавцi з цiпками ©х вартують, а Мина
Омелькович час вiд часу крiзь щiлину в дверях благальним тоном ставить
дружинi умови:
  - Хочеш на волю - пиши заяву, що бiльше не будеш...
  - Не дiждешся, анциболот!
  - Ну, прохаю тебе... Ось папiр, пиши...
  - Качалкою тебе спишу, як виберусь звiдси!
  А коли вже Наталка опинилася вдома пiсля кутузки, найперше викинула iз
сiней квiтчастого килима, що якимось чином заблукав iз хуторiв до ©©
чесно© хати, i заходилась при повному зiбраннi сусiдiв рубати той килим
щербатою сокирою - гех та гех iз-за плеча по тканому квiттю! "Не треба
менi глитайського добра! Гола ходитиму, а чужого нитки не вiзьму!"
  Потiм якийсь час у Тернiвщинi панувало затишшя, i вчитель Микола
Васильович, повернувшись iз округа, куди вiн ©здив на конференцiю, навiть
жартував, дiзнавшись про нашi подi©, все цiкавився, чи не натерло холку
Минi Омельковичу хомутом.
  - Смiйтесь, смiйтесь, - казав Мина, - а менi не до смiху... Я ще декого
з них вiдправлю чортам па снiданок. I. .ключi вiд церкви заберу, закрию
©хню молiльню! Хай усi вони, вiдьми, моляться тим, що в болотi!
  I ось одного дня сидимо ми в класi, урок веде Андрiй Галактiонович,
сонце зимове спокiйно свiтить у вiкна, й нiщо нiби не вiщу╨ бурi... Та
раптом - дверi нарозпащ, i перед нами з'явля╨ться задиханий, вкрай
перепуджений Мина Омелькович, заяча шапка на головi задом наперед, в руцi
в'язка великих ключiв.
  - Сховайте мене! - хрипить вiн до вчителя майже безголосо. - Бо кришка
менi! Церкву закрив, а тi вiдьми женуться! Розшматують, роздеруть!..
  При ©хнiх стосунках, здавалось, Андрiй Галактiонович з обуренням
виставить Мину за порiг, а вiн, на превеликий наш подив, мовчки кивнув
Минi в кiнець класу - на "Камчатку", а сам тим часом став, розiп'явся в
дверях перед хмарою жiноцтва, що, лементуючи, вже налiтало з коридора:
  - Де той анциболот iз ключами? Де ви його заховали, кат би його на
каменi побив!
  - Вiддавайте нам його! Мало йому хомута! Шкуру з нього спустимо!
  I вперше в життi ми почули з уст Андрiя Галактiоновича неправду:
  - Нема його тут. Не було...
  - Та сюди ж вiн бiг?!
  - То вам здалося. Заспокойтесь i не зривайте менi, будь ласка, урок!
  Зачинивши дверi перед натиском розбурханих наших матерiв, Андрiй
Галактiонович i далi рiвним голосом, нiби нiчого й не сталося, розповiдав
нам про iхтiозаврiв та бронтозаврiв, що ©хнi хвостатi  зображення,
засидженi мухами, ще з земських часiв висять на картонах у нас у класi.
Водились тi чудиська, власне ж, не так i давно, якийсь мiльйон чи скiльки
там лiт тому купались вони у водах теперiшнiх тернiвщанських балок з
пасльонами, де тодi переплiскувались теплi, синi, як льон, моря та буяла
на островах вiчнозелена тропiчна рослиннiсть.  Розповiдаючи,  Андрiй
Галактiонович жодного разу не глянув у той бiк класу, де аж пiд задньою
партою нашо© "Камчатки", як найбешкетнiший учень, сидiв Мина Омелькович,
защухнувши над в'язкою сво©х важких церковппх ключiв. Пронесло! Живий
зостався Мина Омелькович, хоч i душа побувала в п'ятах...
  Не тiльки Тернiвщина, бурунить у цi днi вся округа. Там трусять, там
описують, а там уже десь, чу╨мо, продають з молотка. На Чумакiвщину, до
Кишок, до Масичiн, до Поруба©в - в близькi й далекi хутори - слобода
посила╨ бригади комнезамiвцiв, активiстiв, готових за душу зчепитися з
тими, що хлiб гноять у ямах, що постачали копей махнам, посилали сипiв
сво©х у банди, а тепер з вилами кидаються, коли хто прийде описувати або
доводити ©м план до двору.
  Настрiй дорослих переда╨ться й нам, школярам, в класах  у  нас
неспокiйно, бо вранцi, як прийдемо до школи, всюди мiж партами накурено та
напльовано, цiлу нiч тут ©шли баталi©, все це батькiв та матерiв наших
торкалося, тож чи й нам бути осторонь? Багато хто з нас тепер у червоних
краватках, цим ми зобов'язанi Миколi Васильовичу, завдяки йому створено в
школi пiонерський загiн, i настрiй у хлопцiв такий, що хай тiльки скажуть
- куди, не страшнi нам зараз i куркульськi обрiзи. Бо якщо вже ви юнi
пiонери, то нi в чому не личить вам вiдставати вiд дорослих, мiсце ваше,
хлопцi, на вiстрi подiй!
  Вирушаючи на хутори, бригади дорослих часом  i  нас,  дiтвакiв,
прихоплюють iз собою, бо така воля Миколи Васильовича, запального нашого
вчителя й вожака, чи©ми натхненними очима дивимось вiднинi на все, чим
кипить наша Тернiвщина. А вiн сам - як вiн горiв у тi днi! Зда╨ться, i не
©в, i пе спав, самим духом жив, а скiльки енергi© та завзяття у всьому, що
вiдбувалося поза стiнами школи, бо ж про саму школу вiн ладен був серед
тi╨© круговертi й зовсiм забути - принаймнi таке складалося враження.
Коли, озирнувшись в тодiшнi подi©, дума╨мо зараз про нашого Миколу
Васильовича, то ясно ста╨ нам, якого складу характер променiв тодi перед
нами, безперечно, вiн i створений був саме для такого буревiю, яким жила,
яким вирувала в тi днi наша Тернiвщина. Ще недавно, влiтку, вона аж
танула, слухаючи в мiсячнi ночi красивий i розкотистий тенор молодого
при©жджого вчителя, чий спiв допiзна лився з вiдчиненого шкiльного вiкна,
то був спiв чистого кохання, пiсня юнацько© душi, що знайшла свою любов i
вiдчула себе вперше вiд любовi такою щасливою, а нинi Тернiвщина слухала
Миколу Васильовича здебiльшого на сво©х бурхливих сходках, яким не видно
було кiпця, i в голосi вчителя тепер дзвенiла тiльки сталь, увесь вiн був
сама вiра та заклик, i ми, школярi, безмiрно пишалися сво©м учителем, ми
були в захватi, що вiн у пас запальний такий та гарячий, ми готовi були за
ним у вогонь i в воду! Його правда була натхненною, а що може бути
сильнiше за це?.. Ось вiн вибiга╨ на сiльрадiвський ганок у благенькiй
сво©й шинельчинi, сухолиций, блiдий, i, рвучким рухом голови вiдкинувши
свого чорного чуба назад, зверта╨ться до наших слобожан, щоб знов i знов
виповiдати Тернiвщинi про комуну загiрну, про тi сонячнi часи, що
настануть, коли "вже нiчого не буде чийогось", а все стане гуртове,
народне. В такi хвилини вiн, наш вогнистий промовець, ставав  вiд
хвилювання ще блiдiший, нiж звичайно, ставав бiлий як крейда, очi його
повнились блиском, а голос дзвенiв так пристрасно й молодо, що жiноцтво,
слухаючи запальну його промову, аж умлiвало вiд захвату:
  - Ну й артист! Ну й душохват!
  А коли десь серед натовпу в цей час була Надька Винникiвна, то на не©,
розпашiлу вiд зата╨них гордощiв, озирались дiвчата, радiючи заздрiсне: ось
такого зумiла причарувати, завабити, без пам'ятi зумiла в себе залюбити!
  А я знаю, а я знаю, Чого зоря ясна...
  Що ж до нас, школярiв, то ми тепер ще бiльше були заполоненi натхненням
свого вчителя, вiрили кожному його слову, i нам аж дивно, чому не всiх
йому вда╨ться навернути до созу, адже ж так його слухають, коли вiн з
невтомним сво©м запалом промовля╨ до Тернiвщини з ганку сiльради.
  Тож, коли нам велить Микола Васильович: "юнi пiонери, сьогоднi на
хутори!" - ми сприйма╨мо цей заклик з бурхливою дитячою радiстю i водночас
iз жаданням геройства, зрина╨ в душi й жага розплати за тi кривди, образи
й жорстокостi, що ©х завдавали Тернiвщинi давнi ©© вороги. Неодмiнно
згада╨ться хутiрська собачня, що десь тебе там нажахала, не пiдпустивши до
колодязя, промайне глумлива пика чиясь, постане в уявi i той скривлений
несамовитою люттю глитайчук, що ладен був до смертi затоптати нашу
Ялосоветку за житн╨ стебельце тодi, на Фондових землях... Десь же вiн там
╨, той рудий бандюга, десь гно©ть прихований хлiб у ямах та гострить на
нас сво© вила куркульськi... Отже - до бою! Що школу пропустимо - не бiда,
адже сам учитель це дозволя╨, бiльше того, сам кличе нас у похiд, зате як
цiкаво буде там, - нехтуючи небезпекою, нишпорити по куркульських горищах,
вишукувати в напiвтемрявi, серед павутиння, вкритi пилюкою рiзнi книжки та
журнали, шлики та башлики, а може, де попадеться й наган чи жменя iржавих
патронiв. Бо ж нас посилали в такi шпарини, куди дорослому не пролiзти:
ось ти перевiр пiдпiччя (воно зветься дук), а ти спустись у засiк,
подивись, що там, потiм лiзьте, хлопцi, пiд рублену комору, а насамкiнець
пiд стрiхою проповзiть по всьому горищу, чи не заткнуто де куркульський
обрiз. Це ж найцiкавiша розвага для нас! I якщо котромусь iз малих справдi
вдавалося намацати в темрявi i висмикнути зi стрiхи обрiз чи важезну
шаблюку, то це сповнювало нао почуттям правоти, i пiсля цього тужба та
плачi хутiрських жiнок уже не так розтерзували нашi дитячi душi. А коли
опинялись над щойно розкритою ямою, де гно©вся хлiб i звiдки тхнуло цвiллю
та прiлiстю погубленого зерна, то це ще бiльше упевнювало нас у собi,
погно╨ний хлiб давав виправдання для всього, що тут робилося, i не страшно
було тепер вистукувати й колупати побiленi, а пiвниками стiни, довбати
долiвку, тельбушити комори, - нiчий уже плач пiсля цього пройняти бригаду
не мiг.
  Вчитель Микола Васильович сiдав до столу i, зцiпивши вуби, з блiдим,
крижаним обличчям брався складати акт молодi хурщики вимiтали засiки,
вантажили збiжжя на сани, а Мина Омелькович тим часом, забравшись десь у
комiрчину, похапцем трощив хазяйськi облитi смальцем ковбаси.
  Ось вiн, втираючи рукавом маснi губи,  виходить  iз  комiрчини,
вдоволений, пiдморгу╨ до нас:
  - Розговiвся! Пiсля довгого посту розговiвсь! I ви, хлопцi, не
соромтесь, не цяцькайтесь, бо ви ж класовi дiти, не якiсь бiлоручки, а тут
усе дуки, п'явки! - розтлумачу╨ нам Мина що до чого. - Казав я ©м:
доберемось - от i добрались! Тепер не стрiпнетесь! А то, бач, ще й
глузують: "Позаяк хлiба нема, то жертвую для комуни... кiло маку! " Ми вам
покажемо - кiломаку!
  Перш нiж покинути куркульську хату, Мина Омелькович мусить, щоб руки не
гуляли, прихопити дещицю, скажiмо, мимохiдь стане тягти  з  жердки
хазяйський латаний, з кучерявого барана кожух, але тут не обiйдеться без
вовтузнi, бо розлючена хазяйка, де й взявшись, обома руками вчепiриться в
кожуха з другого кiпця. I вже достотне, як тi дво╨ скiфiв, що розтягують
овечу шкуру на золотiй пекторалi, цупитимуть той кожух кожне до себе:
  - Пусти, iроде!
  - Нi, це ти пусти...
  - Вiддай, чу╨ш?
  - Глухий, не чую!
  - А щоб ти зозулi не почув!
  Клятьба зозулею помiтно стривожув Мину, але тiльки на мить:
  - Це ти мене, безбожника-незаможника, зозулею хочеш злякати? Так ось же
тобi за це! - I вiн з такою силою шарпа╨ свою здобич, що той гнилий кожух
на очах розлазиться надво╨: пiвкожуха у Мини в руцi, а пiвкожу-ха в його
супротивницi. - Хай же нi тобi, нi менi!
  I вiп кида╨ свiй ошматок додолу, а очима стриже кудись уже на пiч, i
тiльки вчитель, з'явившись знадвору на лемент, пригамовус Минин апетит.
  За цi днi Мина Омелькович навiть погладшав - що то значить опинитись
людинi в сво©й стихi©! Ранiше, було, ходить, наче охлялий, сiрий, щоки
йому повтягувало, пiд очима пiдпухлини, як вiд вiчного спання, а тепер
обличчя йому викруглилось, воно аж пашить рум'янцем, особливо, коли ми,
залишивши розтельбушений хутiр, знов вилiта╨м саньми у вiдкрите поле, де
так i струже вiтром i мороз аж пече. Iнодi ми поверта╨мось до села вже
вночi, при мiсяцi, полозки наших саней далеко спiвають серед заснiжених
полiв. Вкублившись у куркульськi лiжники, рядна та сiряки, що тхнуть
скотарнею i що ©х тепер буде заприбутковано як созiвське майно, ми,
пiонерчата, ще в нервовiй напрузi, з якимось пташиним iнстинктом тиснемось
до свого Миколи Васильовича, почуваючи себе затишнiше поруч нього пiсля
всього пережитого на хуторах..
  Мина Омелькович, пiсля бурхливих клопотiв дня, будучи в доброму гуморi,
сповнений кипучо©, руйнацько© сили, пiдбадьорю╨ нас, що ось так, мовляв, i
треба гартуватись у боротьбi з класовим ворогом, з тим, хто навмисне не
хоче "конати хлiб i хто до Тернiвщини нiколи не мав i краплини спiвчуття.
Згадувалось йому, як у голоднi роки тернiвщанськi жiнки ходили за
позичками по хуторах i як ©х там цькували собаками, розповiда╨ нам про
слобiдських дiвчат, що в розквiтi краси мусили йти до тих кугутiв
найматися i з якою глумливою погордою ©х там зустрiчали: "Гаразд, дiвко,
вiзьму вже тебе... Руки тво©, а вила нашi!"
  Коли зустрiчний вiтер аж надто обпiкав нас, Мина Омелькович дбайливо
закутував свого синка в куркульський сiряк, ще й башликом обкидав, щоб
вуха хлопець пе поморозив, а помiтивши, що Грицик чимось схвильований,
пахилявсь до нього та стурбовано допитувавсь:
  - Гришуню, чи тобi нiчого пе болить?
  Тендiтне хлоп'я, цей Гришуня, зроду вдавсь хворобливий та ще з кобили
маленьким упав, прибився так, що хорував цiлу осiнь, Митiа Омелькович з
горя мiсця собi не винаходив i навiть сам водив хлопчика кудись аж у
Порегонiвку до знаменито© косооко© ворожки, яка людям переполох виливала,
вона й Грициковi крутила на головi миску з розтопленим у водi воском,
виганяючи з хлопця страх. I ось тодi, хоруючи, Гришуня чомусь особливо
потягся до музики й попросив батька, щоб вiн замовив у братiв Бондаренкiв
для нього кларнет. Бондаренки - то для Тернiвщини гроно талантiв, четверо
©х, братiв, i всi музиканти. Та не лише по всiх весiллях вони грають,
славляться вони ще й тим, що самi для себе роблять iнструменти -
балалайки, кларнети, i навiть справжнi скрипки виходять з-пiд ©хнiх
удатних рук, не кажучи вже те, що i в Козельську нiхто краще за них не
зумiв би натягти бубон або барабан з волячо© чи навiть заячо© шкiри. В
недiлю, коли Бондаренки виходять на толоку розважити музикою рiдну
Тернiвщину, то Гришуня щоразу в'╨ться бiля них найближче, вiн ладен
виконувати будь-яку волю музикантiв, аби тiльки дозволили йому бренькнути
на балалайцi чи дмухнути в кларнет. Тож i виникло в нього пiд час хвороби
таке бажання - мати в себе справжнiй iнструмент, i Мина без вагань
пообiцяв сво╨му одинаковi вволити його волю, сказав, що останнiх штанiв
збудеться, а кларнет йому буде! I таки дотримав слова. По якомусь часi
принiс Гришунi вiд Бондаренкiв той маленький саморобний кларнет з кнопками
перламутровими, i коли Гришуня притулив його до уст i видобув з дудочки
звук, схожий на звук горлицi, то одразу й одужав.
  Послужливий, такий неперекiрливий цей Гришуня, наш незмiнний товариш.
Сам не пасе, бо нема чого, але на степ до нас прибiга╨ влiтку корiв за
казки завертати. Стартi хлопцi, то ж аристократи нашi, ледацюги великi,
вони лежать цiлими днями на межi та кiзяки курять, всякi, навiть
соромiцькi, роздебендi плетуть, а менших ганяють, щоб корiв  ©хнiх
завертали. Гришуня ладен ©м цiлi днi слугувати, слухняно робитиме для них
i те, й те, аби вони тiльки казки йому розказували, що ©х вони здебiльшого
самi ж тут i вигадують. З усiх нас Гришуня, зда╨ться, найбiльше подобався
Настусi - i за кларнет, який вiн часом бере до школи, щоб потiшити
товариство пiд час перерви, i за тихiсть та лагiднiсть вдачi, та ще ж,
крiм усього, вiн умiв дуже гарно блакитних котiв малювати - десь йому Мина
Омелькович (мабуть, вiд уповноважених) такий олiвець добув iз зовсiм
блакитним осердям... Iнодi Настуся яблуко крадькома тицьне йому на
перервi, тодi в Грицика аж вуха почервонiють вiд соромливого ©© дарунка, i
хто зна╨, чи не з таких перших виявiв дитячо© приязнi й зажеврю╨ться мiж
дiтьми найранiше оте почуття, що до певного часу воно тiльки в бруньцi
сидить, а настане пора, може, суджено буде йому розбуятись яскраво, на
повну силу розквiтнути. Можливо, в передчуттi цього ми, хлопчаки, коли
хочем подражнити Гришуню, то вказу╨м йому на Настуню-хугоряночку:
  - Он твоя наречена йде!
  I хором:
  - Буде тому щастя, в кого жiнка Настя!
  Мина Омелькович мав певнiсть, що в хатi в нього росте неабиякий
музикант, той, для кого музика виявилась кращими лiками, нiж ворожчин
вiск, i треба було бачити, як тане Мина Омелькович, спостерiгаючи сцену,
коли Гришуня його - рiдний чи не рiдний, кому яке дiло? - сто©ть уже на
толоцi помiж дорослих музик i в тон ©м самозабутньо дмуха╨ у свою
дудочку-кларнет...
  - Треба було й сюди тобi каварнет захопити, - нахиля╨ться Мина до
хлопця, - може, оце, загравши в дудочку, не так би замерзав...
  Хлопець зiгнувся в санях, пiдшмарку╨, - справдi, чи не застудивсь?
  Бо таки ж зимно, нiч дода╨ морозу... Микола Васильович теж коцюрбиться
мiж нами вiд холоду, сидить, пiднявши комiр шинелi, i невiдомi думки
хмурять його чоло. Чи бурхливий цей день обмiркову╨ наш учитель, чи
згадалось йому Кам'янське, i рiдний завод, i гудки, що, може, зараз оце
скликають людей у змiну нiчну, адже хай там холод чи спека, за будь-яко©
пори року, в належну годину, вони гудуть i гудуть, нiчим свiй лад не
порушать... Якось Микола Васильович нам обiцяв: "Навеснi повезу вас,
хлоп'ята, в наше Кам'янське на екскурсiю. Почу╨те, що то за музика, коли
напровеснi рано-вранцi, тiльки зазорi╨, над мiстом полине  переклик
гудкiв.... Десь аж понад Днiпром стеляться потужнi розлогi ©хнi голоси,
будять тебе, вставай, вставай, до життя, до працi!"
  Сани нашi летять степом, нiч голубi╨, та ось Микола Васильович, враз
стрепенувшись i мовби струснувши з себе тягар думок, нам не вiдомих,
раптом заводить на все поле "Ой у полi криниченька, там  холодна
водиченька", i далеко серед снiгiв луна╨ його красивий, кришталевий,
якийсь нiби iскристий голос. Луна╨, сягаючи десь аж туди, де коло сво╨©
криниченьки-колодязя iз журавлем сто©ть, намальована нашою уявою, Надька
Виннпкiвпа у сво╨му аакоханому чеканнi. "Гей, там холодна водиченька!" I
коцi, пiдцвьохнутi тим спiвом, несуть нашi сани ще дужче, i внiчений
Гришуня враз збадьориться, i вiзничий наш - Бубирепчишин Антидюрiнг
жвавiше хльосне високо в по-тiiтрi замашним сво©м батогом з китицею, а
Мина, вчаровани спiвом Миколи Васильовича, хмелiючи вiд захвату й гордощiв
за нашого вожака, весело погуку╨ кудись у степову голубiнь, у морозом
пропеченi безвiстi:
  - Ось так спiвають бiльшовики! Дрижи, свiтовий капiтале!
  В мiсячному степу, серед тишi й снiгового безмежжя, був простiр для
спiву, тож Микола Васильович, по-юнацi.кому розiйшовшись, давав собi волю,
з його пiсень ми дiзнались i про небачений той паровоз, що вперед, у
комуну, летить, i про те озеречко, де плавало вiдеречко, бо вiд того
цебра-вiдеречка нам знов усмiхалася вона - Надька i Надька... Навiть
змокрiлi, вкритi iне╨м конi, здавалось, радiють та грають силою вiд
власного бiгу, ха-дають снаги вiд гарячого, розгонистого спiву Миколи
Васильовича, зараз ©м i батiг не потрiбен - коней наче хто пiдмiнив, вони
несуть нашi сани, мов пiр'©ну, злипки снiгу з-пiд ©хнiх копит кудись аж до
мiсяця летять.  XVI

  Якщо зовсiм пiзно повертались, то вчитель брав школярську нашу бригаду
до себе ночувати, напував нас рiдкiсним для тих часiв напо╨м - запашним
ча╨м, що його сам i розiгрiвав на примусi; кожному до чаю належала iце
скибочка черствого хлiба ("сухим пайком", як казав вiн), бо нiчого в
Миколи Васильовича не було, а з харчiв на хуторах вiн нiколи не дозволяв
собi взяти нi крихти. Нiде пiд час описiв не брав i одежi собi нiяко©,
хоча з одягу тiльки й мав те, що на ньому: гiмнастерка й штани з темного
сукна, сiра шинельчина одна на всi вiтри, а па ногах хромовенькi, що
бiльше для мiста личили б, чобiтки, яким, видно, нiяк не вда╨ться
захистити Миколу Васильовича вiд морозу, бо тiльки додому, так  i
роззува╨ться мерщiй, давайте, хлоп'ята, снiгу, треба вiдтирати ноги, доки
ще Живi!..
  Для себе на нiч ми вносимо знадвору соломи, морозяно© та ламко©,
розстеля╨мо на пiдлозi i вклада╨мось па пiй покотом, Микола Васильович
зверху вкрива╨ нас ватяною ковдрою, позиченою в Андрiя Галактiоновича, а
деколи на додачу кине впоперек ковдри i свою шинелю, - вона пахне нам
мiсячною дорогою, морозом та вiтром. Повкладавши нас, господар ще не
ляга╨, сiвши до столу, вiн береться щось швидко нисати при гасовiй лампi
або, приклавши до вуха темний навушник радiо, шука╨ зв'язку, з iншим
якимось далеким свiтом - радiо було в нас тодi великим дивом i з при©здом
учителя зробило сенсацiю на всю округу. Якщо Микола Васильович був у
гарному па-стро©, то давав по черзi кожному з нас послухати, що там
озива╨ться iз навушника, i ми тодi чули перед сном далеку музику, таку ж
прекрасну, як i оця, що тихим плином мелодiй нинi супроводить нас на
шалених перегонах хайвею.
  Одного разу, коли ми ще не поснули, скрипнули двер, i до кiмнати зайшов
Андрiй Галактiонович у глибоких калошах, в пальтi наопашки, бо хоч i
мешка╨ вiн з молодич колегою в одному примiщеннi, через стiну, але хiд ма╨
окремий, з протилежного ганку.
  Поява Андрiя Галактiоновича - це пришестя поважне, вiн гордовито несе
на широких присутулених плечах свою левино-кудлату голову, чорна блискуча
грива його злегка срiблиться, але то не мороз ©© посрiблив, то вiк
людський бере сво╨. Коли, розгорнувши поли пальта, Андрiй Галактiонович
сiда╨ до столу, вiдкрива╨ться нам знайома, а льняного полотна й нiби вiчна
його сорочка-толстовка, що лiто  й  зиму  вiрно  служить  Андрi╨вi
Галактiоновичу, котрий, як ми зна╨мо, ще бувши студентом, ходив у Ясну
Поляну до графа Толстого i мав з ним розмову. Про суть тi╨© яснополянсько©
розмови нам нiчого не вiдомо (про не© Андрiй Галактiонович обiцяв
розповiсти, як пiдростемо), а ось теперiшню бесiду його з Миколою
Васильовичем ми,  защухпувши,  мов  зайцi,  таки  вловлю╨мо  сво©ми
настренченими вухами, хоч обом учителям, мабуть, зда╨ться, що ми вже
спимо, вгрiвшись пiд ковдрою - чи не попередницею котро©сь iз тих
легендарних ковдр, що ©©, величезно©, колись нiбито однi╨© вистачатиме,
щоб нею спiльно вкривався весь наш тернiвщанський соз.
  Сидять бiля столу нашi найбiльшi авторитети, свiточi знань, гомонять
стишено, щоб нас не тривожити.
  - Я ж тут грубку натопив на обох, - каже Андрiй Галактiонович. - Хай,
думаю, й сусiдовi грi╨, якщо вже нар ╨дна╨ спiльна стiна...
  - Справдi, нiчого не вдi╨ш, -пiдтриму╨ жарт Микола Васильович. - Ми з
вами як двi сторони медалi: нагрiва╨ш одну - теплiша╨ й друга...
  - Завтра, до речi, грубку топити ваша черга, колего, i не спробуйте
ухилятись, - вдавано насуплю╨ться Андрiй Гадактiонович. I далi ще бiльше
стишу╨ мову, певне, щоб порушити наш сон. - Сподiваюсь, що бодай це ви не
анедба╨те, як декотрi iншi з сво©х обов'язкiв...
  - Що ви ма╨те на увазi, Андрiю Галактiоновичу?
  - А те й маю... Найпершi святi вчительськi сво© обов'язки ви ж таки
занедбали? Цiлими днями гаса╨те по хуторах, навiть дiтей ось втягу╨те у
сво© зовсiм не дитячi вправи. А це ж юнь, первоцвiт, - розважливо
тлумачить Андрiй Галактiонович молодшому колезi. - Дитина це, як Я
розумiю, людина найприроднiша, вона iнту©тивно прагне добра, ласки,
злагоди й гармонi© в життi, в дитини i Сприймання свiту ще нiчим не
викривлене, вона шука╨ в йьому красу, лад, а ви цi крихкi, несформованi
душi без вагань кида╨те у вировище найлютiших пристрастей, в повсякчаснi
вибухи ненавистi, де людина звiрi╨, втрачав Себе...
  Худолиций, блiдий вiд лампи Микола Васильович слухае старшого колегу
шанобливо i водночас трохи iронiчно.
  - Ну, далi, далi...
  - Опрiч того, що це непедагогiчно, - втлумачу╨ Андрiй Галактiонович, -
це ще й безжально. Розумi╨те: без-жаль-но.
  - Любий Галактiоновичу, ми живемо в безжальнi часи! Невже ви досi цього
не помiтили? - Микола Васильович нараз схоплю╨ться з мiсця i, нервово
ступаючи по кiмнатi, кида╨ рiзко, незмирно: - Де барикади, там середини
нема! Старих нема, малих нема, тут кожен займи свое мiсце i дiй, як велить
тобi революцiйне сумлiння!
  - Але ж це дiти, зрозумiйте ви. Тягти малолiткiв на цi вашi операцi©,
щоб життя ©хн╨ починалося з картин обшукiв, руйнувань, з людських драм...
Це ви вважа╨те нормальним? Звалити на дитячi плечi тi вашi залiзнi щупи, а
на крихку тендiтну душу звалити ще непосильнiший тягар прокльонiв та
зойкiв - це вас не тривожить? Вам це не болить?
  - Болить, - каже рiзко Микола Васильович. - Але хай вчаться. Хай
дихають вогнем битви! Хай цi нашi юнi Гаврошi наяву бачать роз'ярiлу
хижiсть власництва, перекошенi злобою обличчя, хай чують всi тi погрози та
глум, якими нас зустрiчають хутори! Для  хуторян  ми  анцихрис-ти,
передвiсники страшного суду, а вони? Були в них в серцi жалощi, хоча б
тiнь спiвчуття до цих слобожанських дiтей, коли хутори робили  ©х
маленькими рабами, прирiкали на найжорстокiший визиск? Iдiотизм сiльського
життя, де вiн ще в таких диких формах виявив себе, як не на хуторах? А
зараз хлiб у ямах гноять, для них вiн уже не святий, та й взагалi, що може
бути святе для тi╨© дрiмучо© й захланно© сили власництва? Поступись перед
нею, залиш, як ╨, то вона завтра й нас iз вами передушить! Милосердя не
буде нiкому, слiпнучи в ненавистi, пiдiйме сокиру й на цих безневинних, що
сплять ось покотом пiд вашою всеспасенною ковдрою... Та про що мова! Ви,
людина з таким досвiдом, не згiрш вiд мене повиннi знати, на що вона
здатна, ця до краю нинi розбурхана, пiдступна, злобою та ненавистю налита
хутiрська Вандея!.. Чого-чого, а пощади звiдти не жди!
  - То що ж виходить? ©хнiми методами проти них? Проти ненавистi такою ж
ненавистю, на злобу - злобою?
  - А чим iще?
  - Доброта вихову╨ться добротою, справедливiсть - справедливiстю - це ж
для педагога елементарно...  Ненависть  розпалити  неважко,  людство
розпалювало ©© вже не раз, i в колосальних масштабах, а як потiм загасити
©©? Що ©й протиставити? I ру©нницький iнстинкт пробудити, в ураган
розбурхати - це теж куди легше, нiж потiм знов загнати його в береги
здорового глузду. Перш нiж викликати могутню якусь енергiю, слiд добре
подумати, з яким вона знаком, яко© природи i до яких наслiдкiв усе це
призведе. Що в душах залишиться? З чим зустрiне людина суворi прийдешнi
часи? Вас, юнака iнтелiгентного, мислячого, невже цi речi не турбують?
  - То що ж - поступитись? О, нi! - змахнув бiлим кулаком у повiтрi
Микола Васильович. - Через вiки йшли, пробивались до сво╨© золото© мрi©, i
тепер перед хуторами спинитись?  Позадкувати?  Вклонитись  бастiонам
куркульським? Нi i нi! Не до пощади тут, дорогий  колего!  Битва
непримиренна... Йдемо самi на бiй, i змiну свою беремо, бо долi нашi - i
дiтей, i дорослих - неподiльнi, надто ж на цьому вирiшальному перевалi, де
дi╨ один закон: або - або!
  - Золота мрiя людства, смiю запевнити вас, вона й для мене щось важить,
- схилившись бiля столу, Андрiй Галактiонович задумливо крутив у пальцях
свою чопурну, равжди пiдстрижену борiдку. - Однак бачити свого колоiгу,
народного вчителя, в парi з Миною Омельковичем, в однiй з ним упряжцi, -
нi, цього я, вбийте, не збагну... Хай ви идите, вами, скажiмо, руха╨
iдеал, молодечий новив, а що руха╨ Миною?
  - В нього ╨ класовiй iнстинкт - це зараз теж неаби-що.
  - Сила слiпа, стихiйна, брутальна, приправлена чорними заздрощами до
всiх i вся, - ось що в ньому ╨. Апостол ру©пництва, лицар трощення - хiба
не таким вiн об'╨ктивно сьогоднi поста╨ в цих ваших походах... i - Апостол
ру©нництва? - легка усмiшка торка╨ тонкi :руса Миколи Васильовича. - При
вашому всепрощенствi i раптом такi нещаднi характеристики? А хiба не ви
ховали його в класi пiд партою... Виявили ж гуманнiсть! - Для мене цей
Мина теж не пропащий. Натура крута, напориста, не заперечую... Можна
чимось пояснити навiть почуття помсти, яко© стiльки накипiло в ньому, та,
однак, хiба цього досить людинi? Месницький азарт, жага руйнування, хай
сто раз вони вмотивованi, але чи такi сили створювали коли-небудь щось
вартiсне, цiнне для всiх? Вiзьмiть ви для прикладу Романа-степового: ось
до людина-творець! Особистiсть, я сказав би, з  прикметами  людини
майбутнього, тако©, що матиме органiчну потребу  полiпшувати  свiт,
вдосконалювати природу й жити у вiчдаiй злагодi з нею...
  - В конкретному цьому випадку я згоден з вами... Та й з Миною
Омельковичем нiбито вони товаришували колись.
  - А сьогоднi Мина - якраз цiлковитий його антипод. Бо степовий наш
селекцiонер у працi себе знайшов, а Мина у власнiм злидарствi вбача╨ для
себе найвищу заслугу, скрiзь i всюди виставля╨ злиднi сво© вапоказ: осi,
вони, мо© латки, я ©х ношу, як герб, а де вашi латки? Роман для нього
недруг уже хоча б тому, що в Романа росте всо та родить, бджоли плодяться,
навiть схрестити ©х пробу╨, щоб вивести нову степову породу бджiл, а в
Мини тiльки мухи дзижчать та дереза пiд самi вiкна в'╨ться...
  - Та що ви напались на нашого Омельковича? - весело вигуку╨ Микола
Васильович. - Майте ж милосердя!
  - А я маю! Не закликаю ж я, щоб на дибу йото тягти (за його незрiвнянне
ледарство, за те, що Мина ваш деревья в життi не посадив, цвяха нiде не
забив... Безнадiйних нема - я так дивлюсь. I це вже, колего, вам годилось
би думати, як iз вашого приятеля, iз такого переконаного лапюги та
виховати трударя, сумлiнного й роботящого, що здатен був би зажити шани i
в громадi, i в майбутнiй вашiй хлiборобськiй асоцiацi©.
  - Вихова╨мо, - впевнено всмiха╨ться молодий учитель, - Мина Омелькович
справдi ма╨ деякi вади, зокрема охочий iнодi рубонути з плеча. Натура
вiдкрита, може й помилитися, але хто в такiй веремi© гарантований вiд
помилок? Ситуацiя ж виняткова: дiяти доводиться часто-густо навздогад, бо
- першi, прецеденту не було, проклада╨м дорогу без топографiчних карт, i
тому така вона многотрудна, тяжка та вибо©ста...
  - Це правда, - згоджу╨ться Андрiй Галактiонович, - але для мене
безсумнiвним ╨ також i те, що справiку ц людинi двое начал живуть, двi
натури вiчно в душi против борствують: будiвник i руйнач. Один зводить
храм Артемiди, а другий уже позирку╨ на нього поглядом Герострата. Вiдколи
й рiд людський iсну╨, борються в ньому цi двi сили, двi пристрастi, одна з
яких увiнчу╨ нас вiнцем безсмертя, а друга, друга - ламай, трощи! - ста╨
мовби нашим прокляттям. Тут вiчний бiй, вiн i нинi трива╨, i яке з цих
двох начал переможе, яке вiзьме гору, вiд цього, друже, залежатиме все,
все... I насамперед майбутня доля ось ©хня, - показав вiн поглядом на нас,
защухлих пiд ковдрою. - А живемо для них, щодень думати, дбати про них -
ми тут з вами тiльки для цього...
  - Сама революцiя вже найбiльше про них подбала, - рiшуче вiдповiда╨
Микола Васильович, снуючи по кiмнатi сюди-туди, нiби в невидимiй клiтцi, й
на ходу похрускуючи худими пальцями. - Подбала, подумала, та ще як!.. Нинi
ж ми покликанi, щоб далi розчистити шлях, i не ма╨мо сумнiву, що вiн
виведе нас у заобрiйну омрiяну далеч! Йдемо в часи, дорогий Андрiю
Галактiоновичу, де не буде руйначiв - будуть самi будiвники! I оцi
гороб'ята, що по-вкублювались тут, може, якраз i виявлять там повнiстю
себе, свою творчу духовну снагу, та ще й спасибi скажуть, iцо ми з
дитинства гартували ©хню волю, сталили дух, вчили не боятися труднощiв.
Невже ви не згоднi зi мною?
  - Попробуй з вами не згодитись, завтра опинишся в кутузцi,  -
пiдводячись, з присмутком жартував Андрiй Галактiонович i, знов накинувши
на плечi пальто, почовгав сво©ми човниками-калошами до порога, обережно
обходячи нас, лежачих. - На добранiч вам.
  - Нi, по-мо╨му, я вас переконав, - весело казав йому вслiд Микола
Васильович.
  - Нi ви мене, нi я вас... А як же завтра?
  - Завтра ви тут обходьтесь без мене, бо я знову буду в походi...
  Так вони розходились, без сумнiву, залишаючись коайви при сво©й думцi.
Андрiй Галактiопович нiс на вiтер та снiговицю свою простоволосу лев'ячу
голову, зачиняв дверi за собою поквапом, щiльно, щоб нiчним холодом на вас
не вiйнуло, не застудило котрогось, а Микола Васильович, обпершись обома
руками об стiл, ще якийсь час стояв веред лампою в глибокiм замисленнi.
Вiн цього вечора вже не брався нi читати, нi писати i про навушники нiби
забув, - застигши в цiй позi бiля столу, вiн мовби дослухався до чогось,
зда╨ться, найважливiшим зараз для нього була ота зимова нiч за вiкном,
стугонливе ©© завивання. А може, щось iнше причулося цi╨© митi, може,
Надьчина "зелена дiброва" йому зараз листям зашелестiла в степу, i зими ще
нема, ще тепла зоряна нiч пливе над садком, де удвох вони з Винникiвною
стоять, однi на всiм свiтi, i тiльки ясний мiсяць зазира╨ у ©хнi сяючi, аж
блiдi вiд кохання обличчя...
  Потiм, сам собi всмiхнувшись, учитель ступа╨ кiлька  крокiв  до
притуленого пiд стiною велосипеда, що сто©ть там вкритий, мов кiнь, якоюсь
попоною, Микола Васильович бере ту попону й неквапом розстеля╨ ©© в себе
на лiжку, - то вiн готу╨ свою сувору спартанську постелю. Ще пiсля того
пiдiйде до дверей, поверне ключ, що завжди стирчить у замку. I, вкрутивши,
применшивши гнотик у гасовiй лампi, тепер нарештi вiн ляже, в останню мить
недбало кинувши пiд подушку свiй важкий чорний наган.  XVII

  Несподiвано занедужав наш Микола Васильович. Застудився, гасаючи по
хуторах у благенькiй сво©й шипельчинi, i на вечiр уже його палив жар,
Андрiй Галактiонович самотужки лiкував колегу, заварював йому липовий
цвiт, а ми, школярчата, як могли, допомагали по житлу: дерев'яну пiдлогу в
кiмнатi змили, до сухого витерли, аж фарба заблищала, потiм запалили
примус, позатикали у великiм вiкнi щiлини, щоб на хворого не студило
звiдти.
  Цього вечора знялась хуртовина, така завiрюха, що й свiта не видно, i,
крiм пас, слобiдських, залишились ночувати в школi ще й дехто з хутiрських
дiтей, яких i ранiше в час негоди обидва вчителi залишали на ночiвлю, не
вiдпускаючи додому самих, щоб ©х не позамiтало в степу. Серед тих, кого
прихистила школа, цього разу була й мала степовичка Настя-Анастасiя, чи то
пак Настуся. Вже вона тепер не сторонилася нас дикувато, ця повнощока,
густо-смаглява школярка з великими, як i в матерi, очима. Чисто вимитi
темно-русi кiски завжди на нiй тугенько заплетенi, вони пахнуть квiтами,
ми всi не можемо вiдгадати, якими саме. Для нас та©ть у собi привабу саме
Настусине лице, не так навiть лице, як те, що воно всiяне густо
мачинками-родимками - одна чимала, а довкруг не© ще безлiч дрiбненьких,
справдi, як мак, - то, кажуть, на щастя. Випаде ж на одну людину аж
стiльки щастя! Як i бiльшiсть хутiрських, Настуся не дуже говiрка, скорше
навiть мовчкувата, хоча в поглядi з-пiд чорних, ранiше майже завжди
нахмурених брiвок тепер усе частiше проблискувала привiтнiсть до нас,
слобiдських. Андрiй Галактiонович, пораючись бiля занедужалого, залучив
Настусю собi в помiчницi, i в цiй ролi наша степовичка - дарма що з усiх
тут вона найменша - виявляла себе на диво кмiтливою, розумiла вчителя з
пiвслова, а де в чому навiть зважувалась давати йому поради, скажiмо, що
треба було б зараз хворому покласти на лоб компрес i, крiм липового цвiту,
перед сном дати йому ще й калини з медом... Андрiй Галактiонович
пожурився:
  - Мед ╨, а калини не догадались бiля школи посадити...
  - А в нас дома багато ©©. В пучки пов'язана, в омша-пику висить, бiля
бджiл...
  - Так то аж де...
  - Якби хоч не така завiрюха...
  Хуртеча за вiкном розгулювалась, усе там гуло-стугонiло, дах гуркотiв
бляхою так, що здавалося, й школу нам цi╨© ночi рознесе. Мовби в темрявi
горища борюкались якiсь нiчнi чудиська, напiвптахи чи напiвзвiрi, адже в
нинiшнi часи всього можна було ждати. Влiтку, скажiмо, якийсь нiчний звiр
по Романовiм садку походив i на пасiцi - ранiше нiколи такого не
траплялося, i ця подiя не-абияк збурила тодi нашу Тернiвщину: справдi, що
ж то було? Темно© ночi невiдомий звiр чи двоногий який зло-вiсник забрався
на пасiку i всi до одного вулики поперекидав! Та ще льотками донизу, щоб
бджоли без повiтря задихнулись... Ось таких вiдвiдин Роман, видно, не
чекав, сподiвався, мабуть, що Мамай йому все встереже, та ба не встерiг...
Вчинене нас i досi мучило загадковiстю: звiр та╨мничий об'явився чи хто?
Не вiрилось, що то могла бути людина... Щоправда, дядько Роман, який
завжди рано вста╨, вчасно нагодився на повалену пасiку, попiдводив вулики
- не дав бджолам задихнутись. Одначе заподiяне зло дуже його пригнiтило, i
все сiмейство посумнiшало пiсля тi╨© нiчно© пригоди.
  I того ж лiта сич на ©хнiй хатi сiв, - недобра прикмета. Це трж додало
тривоги, навiть i нам, дiтворi... Нiхто з нас сича зблизька не бачив, а от
чомусь ми завше боялись його крику нiчного, що й зараз зовсiм уявки нам
вчувався у виттi хуртовини десь там по горищах...
  А до всього ще й учитель наш нагло так занедужав...
  Микола Васильович лежав на твердiй сво©й постелi, вкритий по самi плечi
шинелею, неголений, худiший, нiж завжди, i тiльки подеколи, зачувши, як
упевнено дораджу╨ Винникове дiвча Андрi╨вi  Галактiоновичу,  коротко
всмiхався спаленими, пошерхлими губами. Його то кидало в жар, то морозило,
аж трясло, i невiдомо було, що готу╨ йому ця тривожна, заметiльна нiч.
  Заскочив на хвилинку Мина Омелькович, внiс iз собою знадвору хмару
холоду та купи снiгу на юхтових, десь  добутих  недавно  чоботях,
замотузованих зверху ще й намордниками крутих самов'язних личакiв.
  - Ось де мiй музикант! - гукнув Мина, загледiвши з-помiж нас свого, що
одразу знiтився, Гришуню. - А мати там мiсця собi не знайде: бiжи, шукай,
а то, може, десь уже й снiгом примело!.. Справдi таке пiднялось - на ногах
не всто©ш, буран, ураган!
  Чiпкого ока Мини Омельковича не уникнуло, що помiж слобiдськими
туляться по кутках i дiти з хуторiв, вiн глянув на Андрiя Галактiоновича з
докором, з неприязним згином брови:
  - Куркулят пригрiва╨те?
  Вчитель промовчав, вiн саме порався з чайником, процiджуючи липовий
цвiт у кухлик, а Настя-Анастасiя, тримаючи цiдилочок, так i стрiпнулася,
вкрай приголомшена образою: рученята ©© якось самi собою опали, видно
було, як щiчки густо, до темного почервонiли, мачинки, данi ©й мамою на
щастя, майже зовсiм зникли, потонули в смаглявому полум'© рум'янцю. Це
було вже не те дiвча, що тiльки-ио так умiло та вiльно поралось тут:
настовбурчилось враз, де i взялася колючiсть, i повнi тi щiчки та ягодини
губенят надулись i стали спересердя ще повнiшi, а в очах з'явилось ще зi
степу нам знайоме, оте, щось дике й звiркувате.
  Та Мина Омелькович до таких тонкощiв не приглядався, таких змiн,
зда╨ться, не помiчав чи не вважав за потрiбне помiчати, уже вiн владно
посунув до Миколи Васильовича i, виповнюючи кiмнату надвiрним холодом, не
вивiяним iз його сiряка, весело примовляв над змореним i нiби задрiмалим
нашим учителем:
  - Що за козак, коли вiн лежить! Не той зараз час, Васильовичу, щоб
нездужати! Без вас ну нiяк! Як собi хочте, а завтра щоб були як штик!
  - Посоромились би, - докiрливо глянув на нього Андрiй Галактiонович. -
Людина горить у жару, а ви...
  - Що йому жар, такому орловi! Це ж бiльшовик, секретар осередку, а не
якийсь там тюхтя!.. По ньому он куркульня позаминуло© ночi стрiляла в
Яворовiй балцi, неподалiк вiд Романа Винника, вам це вiдомо? Iз зустрiчних
саней з обрiза смалили по ньому, куля бiля самiсiнького вуха просвистiла!
Вiд ©здового ми опiсля дiзнались, а Микола Васильович про свою пригоду нi
словечка, хоча iнший на весь би район роздзвонив... Такий вiн у нас!
Робiтництво знало, кого посилати в Тернiвщину!
  - Тож-то ви його бережете.
  - А як його ще берегти?
  - Лiкаря йому треба!
  - Яким возом? На крилах з Козельська? Та ще в таку завiрюху. Там
вiдьмаки з вiдьмами весiлля справляють! - вiдкрикувавсь Мина. - Хоча
стривайте... ╙ ж у нас одна фершалка недовчена, - i вiн глипнув скоса на
притихлу пiд стiною Настусю, все ще насурмлену, скуту образою й гнiвом. -
Ей ти, мати вдома?
  - А то ж де... - ледь вимовила Настуся.
  Минi Омельковичу зблиснула думка:
  - Мо й справдi погнати за нею виконавця? Одначе хто ж проб'╨ться вночi
крiзь таку снiговерть? - Вiн ще вагався. - Ранiш у такi ночi хоч дзвони
бамкали, щоб забяуканий не пропав у степу, а  зараз  i  дзвонити
чортма-чим... Пiду в сiльраду, хай ще там помiзкують, - вирiшив Мина
Омелькович i, забравши Гришуню з собою, рушив до порога, залишаючи сво©ми
загнузданими чобiтьми величезнi мокрi печатки слiдiв на вимитiй нами
пiдлозi.
  Пiшов, хоробро пiрнув Мина у той темний, хурдельний свiт, що всiх нас
вiдлякував сво©м завиванням, наганяв сум i острах на нашi дитячi душi. Бо
ж таке надворi ко©ться, дороги всi позамiтало, i крiзь бурю явно
вчува╨ться нам, як десь повсюдно дзвони гудуть у степу, тi самi, що ©х уже
в усiх довколишнiх слободах поскидано з дзвiниць i ще восени вiдправлено
на брухт до Козельська.
  Треба було внести знадвору соломи для спання, але нам страшно й носа
виткнути за порiг, в оту виючу темряву, в хуртовину. Розгулялася завiйна
ця нiч, мовби й справдi на погибель людинi, каламутилась сивою тьмою,
гуркотiла дахом, бурхала колючим снiгом навстрiч. Зовсiм не схожа була на
тi яснi, мiсячнi ночi Нового року, коли нiхто не ляга╨ спати допiзна, бо й
"пiзно" нема такого поняття, ╨ радiсть, веселощi, лункiсть та смiхи - ╨
казка святкових снiгiв! Дiти й дорослi летять з гори на санчатах аж у
балку, на вербах мерехтить iнiй, навкруги кришталево свiтло, як удень, i,
зда╨ться, всi люди по всьому свiту святкують таку нiч, ©© красу, ©©
морозну, ядерну яснiсть... А ця хурделить, ви╨ довкола школи, зашугову╨
снiгом вiкно, та все ж хоч-не-хоч треба було вискочити, i ми удвох з
Кириком таки вискаку╨м, тягнемо оберемки мерзло© соломи, добре повибивавши
перед тим iз не© снiг у коридорi.
  Цi╨© ночi обидвi вчительськi кiмнати - як iнтернат: ╨ малi квартиранти
i за стiною, в мешканнi Андрiя Галактiоновича; повно нас, дiтвори, i ось
тут, у Миколи Васильовича. Стишено перемовляючись, настеля╨м солому на
пiдлозi, готу╨м колективну постелю, дiвчаткам вiдводимо мiсце ближче до
грубки, так звелiв Андрiй Галактiонович, а ми, хлопчашня, ближче до
дверей, звiдки студить, бо ж кому, як  не  нам,  козакам,  треба
гартуватись!.. Повдягавшись, ще довго не спимо, перешiпту╨мось, дiлимось
та╨мницями, Настуся бiля грубки пiд ковдрою упевню╨ дiвчаток, яка в не©
мама красуня i що до не© не один сватався, вона могла б собi навiть
комсомольця знайти, якби тiльки для Настусi мiг вiн стати рiдним батьком.
А хлопцi тим часом жарко перешiптуються про той куркульський пострiл, що
Мина про нього розповiв, - може, тi╨© ночi в степу вчителя нашого навiть
поранено, та вiн не призна╨ться? Бо ж якийсь бинт ми загледiли, коли
гiмнастерка на ньому розстебнулась... Невiдомий той бандюга, що на льоту
стрiля╨ з саней, для нас вiн поста╨ в уявi гидкою потворою, найчастiше ма╨
подобу того слинявого сатанчука, що, аж пiнячись, топтав Ялосоветку
чобiтьми влiтку па Фондових землях...
  Вже коли декотрi з нашого "iнтернату" i в сон поринули i Андрiй
Галактiонович, зда╨ться, закуняв, схилившись головою на стiл бiля лампи,
почулися раптом кiнський тупiт за вiкном i голоси в коридорi, аж боязко
стало... Та ось до кiмнати входить, скидаючи рукавицi, голова сiльради
Роман Сергi╨нко, високий вусань у кудлатiй папасi, i заступник його
крутоплечий та постiйно мовби знiяковiлий вiд чогось Ян Янович, а за
ним... яблунева з морозу, обкинута бiлою шаллю Романова Надька!
  Настуся зрадiло кинулася до матерi, але та, передавши  Андрi╨вi
Галактiоновичу калину та мед, що ©х сама здогадалася прихопити, тiльки
мимохiдь приголубила доньку, торкнула рукою по кiсках i одразу ж до
хворого. А вiн пашiв жаром так, що в безпам'ятствi вже чи й розпiзнав ©©.
Нi, мабуть, таки розпiзнав, бо ледь-ледь ворухнулися усмiхом перепаленi
губи, коли вона, блиснувши градусником, поклала його Миколi Васильовичу
пiд пахву, а потiм з заклопотаним виглядом, присiвши бiля нього на
табуретцi, заходилася лiчити пульс.
  Голова сiльради та Ян Янович, про щось стишено перемовившись з Андрi╨м
Галактiоновичем, незабаром обидва залишили кiмнату, а ми, збудженi,
розхвильованi усiм, що вiдбувалось, ще довго тi╨© ночi не спали, - де там
заснути! Поприщухавши пiд ковдрою, ми й звiдти спозира-ли, як пора╨ться
Надька коло столу, чавить калину, а потiм, пiдвiвши голову хворому, по©ть
його з кухля та вкрива╨ лагiдно, бо вiн раз у раз розкрива╨ться в жару.
Дивувало нас, яку вона терплячiсть виявля╨ до хворого,  коли  вiн
вiдверта╨ться, вiдмага╨ться вiд лiкiв, а вона й не сердиться i таки ласкою
досяга╨ свого. Бачимо руку Надьчину то на лобi у хворого, то часом ця
рука, смагла й туга, лежить на його худiй, аж кiстлявiй, руцi. Ось коли
нам хотiлось би, щоб могутню силу мало Надьчине калинове чар-зiлля та щоб
вона й справдi виявилась чаклункою, отi╨ю, що блукала ночами по степу та
все шукала когось, щоб знадити й навiк приворожити, як ©© звинувачувала
Бубиренчиха. Хай би то було правдою, аби вони тiльки вмiла зараз так
поробити, щоб одразу одужав наш Микола Васильович, щоб ми знову побачили
його в жартах, в бадьоростi, в юнацькiй його соколиностi. Звичайно, ми
догаду╨мось, що вони кохаються мiж собою, що якраз кохання if допомогло
Надьцi пробитись до свого милого крiзь люту цю завiрюху. Вiдколи Надька
переступила порiг, у нас чомусь з'явилася певнiсть, що вчителевi нашому
неодмiнно полегша╨ i вiн ось-ось скине з себе цю хмару гарячки-маячнi й
завдяки доторкам Надьчиних рук одужа╨ враз, просто в нас на очах!
  Час вiд часу Надька про щось тихо радиться з Андрi╨м Галактiоновичем,
потiм i зовсiм вiдпустила його, щоб iшов вiдпочивати, не морив себе, коли
вона вже тут ╨. Тiльки дверi за вчителем зачинились, вона стала спиною до
вiкна i так стояла на мiсцi, з виразом страдницьким спрямувавши погляд
кудись угору, наче молилась, i нам згадалось, як ще восени Микола
Васильович, пiд'©хавши велосипедом у недiлю до церкви, попросив котрусь iз
дiвчат викликати Надьку i як вона тодi, кинувши хори, пiвчу, кинувши всiх
святих, одразу ж вискочила до нього  радiсно  розпаленiла,  сяюча!
Бубиренчиха потiм i цей вискок ставила Винникiвнi на карб, що святих,
мовляв, помiняла на свого вчителя-ухажора... Тодi ще ©й не тужилось,
бурхала радiстю наша Винникiвна, щастям свiтилась, а зараз сто©ть,
схиливши голову, зажурена-зажурена проти вiкна, на тлi його фантастичного,
морозом та вiтром розмальованого квiття, i нам зда╨ться, нiби вона всi╨ю
жагою душi чи заклинанням вола╨ до якихось сил, щоб вони дали ©© коханому
здоров'я. Чому так вкарбувалось? Чому й нинi, вже в сивих наших лiтах,
з'явля╨ться нам та картина смутку й скорботи - тужно схилена жiноча голова
в рамi заснiженого вiкна?
  - Правда ж, моя мама вродлива? - тулячись до котро©сь iз дiвчаток,
шепотiла пiд ковдрою Настуся. I пiсля мовчання зiтхала, жалiлася зовсiм
по-дорослому: - Невже так у самотi й лiта ©й спливуть, i життя промайне
безквiтно?
  Надька тим часом знов кидалась до хворого, коли вiн у маячнi пробував
зненацька схопитись, викрикуючи щось про вила, мабуть, то ввижався йому
хутiрський глитай Кишка, який напередоднi з вилами-трiйчаками кинувся був
на комсомольцiв, коли вони при©хали до нього описувати майно. Нахилившись,
Надька так обережно-обережно, нiби немовля, вкладала хворого, чути було,
як натужно вiн диха╨, як хрипить йому в грудях, i вiп знову щось говорить
у мареннi, слiпо й нервово стискаючи Надьчину руку.
  Вдосвiта Миколу Васильовича вiдправили до мiста в тяжкому станi, Надька
теж по©хала супроводити хворого до лiкарнi, щоб самiй передати його на
руки тамтешнiм лiкарям.  XVIII

  За час вiдсутностi Миколи Васильовича хуртовина тер-нiвщанських подiй
завихрилася ще шаленiше, бо сiлькор Око написав, що темпи хлiбозаготiвель
спадають, в райга-зетi Тернiвщина з лiтака пересiла на черепаху, що ©© там
для куточка зведень з лiнолеуму вирiзав як герб ганьби той самий знайомий
нам художник, що час вiд часу гостював коли не в Андрiя Галактiоновича, то
в Романа-степового i що Мамая-характерника в синiх шароварах намалював на
одному з Романових вуликiв. Незабаром Тернiвщину, як зовсiм вiдсталу,
занесли ще й на чорну дошку, i чутка пройшла, що тим, хто на чорнiй дошцi,
бiльше не завозитимуть нi солi, нi гасу. Очима свiтiть. Причина ж цього -
гнилий лiбералiзм та потурання елементам, так запевняв сiлькор Око, тобто
Мина Омелькович. Щоб виправити становище, прибули новi уповноваженi, ще
рiшучiшi за попереднiх, i хоч Мина Омелькович ходив збадьорений, домiгся
свого, але в повiтрi висiла тривога, жiноцтво перешiптувалось про якiсь
списки, що ©х нiбито тайкома складають на саботажникiв, на ухильникiв, на
©хнiх полигачiв, уже беруть на олiвець, мовляв, кого iз злiсних будуть
виселяти за межi села, кого за межi району, а кого i ще далi, без усяких
меж.
  Неспокiйно було i в школi, учнiв порiдшало, i всi ми розумiли без
пояснень, чому це вчора не прийшли школярi з Чумакiвщини, а сьогоднi
когось нема з Вигурiвщиви чи вiд Поруба©в...
  - По©демо добивати хутори! - каже якогось там дня Мииа Омелькович,
вигукуючи зi школи й нас, щоб забрати з собою в бригаду, а коли Андрiй
Галактiонович, посилаючись на хурделицю, спробував нас не пустити, Мипа ще
й прикрикнув на нього: - Це щоб i тут саботаж? На таке дiло це вiдпускати?
А хто ж тельбушитиме тих, що в ©хнього безстрашного вчителя стрiляли?
  Наказу╨ Мина Омелькович Антидюрiнгу-Бубиренку запрягати двох найкращих
куркульських кобил, нещодавно реквiзованих, i вже сани легкi, мов скрицка,
що за ними б i тачанцi не вгнатись, виносять нас у вiдкритий стен, де анi
слiду не знати, така страшна вiхола мете. Розджоханi конi летять невiдомо
й куди, бо Мина Омелькович, коли ми запитали, чи далеко ©демо, тiльки
туманним жартом вiдбувсь:
  - "Канесе, канесе, куди тебе понесе?" - зна╨те? Це ж про мене, вождя
комнезаму, хуторяни таку примовку склали... Тепер ось побачимо, куди ©х
самих занесе!..
  Коней поганя╨, щодуху чеше батурою носатий наш Антидюрiнг, спиною до
нього притулився новий уповноважений з району, мерзлякувато на©жачений
мовчун, закутий у власну похмурiсть, а поруч iз ним широко розсiвся Мина
Омелькович, прикриваючи нас вiд завiрюхи крилом свого кобеняка.
  - Ну як, юна пiдмого? Дамо саботажникам жару? - це вiн зверта╨ться до
нас трьох, бо ж якраз нам - Кириковi, Гришунi й менi - випало опинитися
цього разу в його бригадi.
  Хурделиця мете, крутить снiгом, все довкруги заволокло сивою каламуттю
- не впiзнати нашого степу. I вгорi теж скрiзь каламутиться, виру╨, -
розгулялось, мабуть, надовго.
  - А дивiться, хлопцi, он-он полетiло! - киваючи в небо, каже Мина
Омелькович.
  - Де? Що? - стрiпу╨ться нервово Гришуня.
  - Та он придивись - мiж вiхолою темненьке лiта╨ клубочком... Так i ╨:
рiй вiдлетiв!
  - Який рiй узимку?- образивсь Гришуня, зрозумiвши, що над ним просто
потiшаються. - Може, ворона яка заблудилась..
  - А я кажу рiй! - весело наполяга╨ Мина Омелькович. - Рiдному батьковi
не вiриш? Ото, скiльки ©х там ро©ться, - ви ж бачите, хлопцi? Мiж
снiжинками й бджiлки всюди мерехтять... Тут позбирали з гречок сво╨, та й
гайда вiд нас в iншi кра©, дарма що там, кажуть, дюдя...
  Помiтивши, що Гришуня не сприйняв його жартiв i навiть образився, Мина
злагiдливо торка╨ синочка за плече:
  - Ну чого ти вже й губи надув? Я пошуткував!
  А за хвилину вiн уже до Антидюрiнга:
  - Чи ти там не заснув? - Минi Омельковичу зда╨ться, що конi несуть нас
не досить прудко, - Ану, дай вiжки, я вам покажу темп!
  Не догадувавсь Мина Омелькович, що його жде. Конюхи нашi, знаючи Минину
вдачу, вирiшили пожартувати з нього, давши сьогоднi в запряжку коней
якихось зовсiм скажених. Надто ж лихою та норовистою виявилась кобила
сiро-буро© мастi, котра, коли ©© запрягали, квола була, наче стара, а
тепер враз стала як лошиця: тiльки Мина, пересiвши на мiсце вiзничого,
пiдняв батiг, щоб усмажити, як ця хутiрська вивернула шию i так глипнула
на сiлькора Око сво©м конячим розлюченим оком, наче хотiла сказати:
"Ну-ну, зi мною не жартуй!.." А коли Мина оперiщив ©©, вона у вiдповiдь
давай кидати задки та чвиркати з-пiд хвоста Минi в обличчя якоюсь жовчю, а
вiн i втертись не може, бо в однiй руцi вiжки, а в другiй батiг.
Забризканий весь, шмага╨ та ла╨ться:
  - Звiрюга, сто бiсiв тобi в ребра!.. Шкуру обiб'ю!
  I що дужче вiн шмагав цю скажену кобилицю, то лютiше вона кидала задки,
била, садила копитами в передок та чвиркала так, що очi Минi зовсiм
залило, вiн тепер крiзь ту кiнську жовч не мав змоги й правити до пуття -
сани летять уже без дороги, наослiп, наче в безвiсть несуть нас у цiй
дикiй завi©. Батiг Минин свистить, а кобила садить i садить - передок
саней на трiски розлiта╨ться пiд ударами ©© величезних залiзних копит.
  - Сказилась кобила, - регоче Антидюрiнг, вiдхиляючись далеко вбiк. -
╙й-же-╨й, це сказ!
  А Мина, задиханий, уже й лаятись перестав, намертво стиснувши щелепи,
тiльки сопе люто, не втира╨ться й не вiдхиля╨ться, хоч на нього й далi
чвиркало та стрiляло у вiдповiдь на кожен удар-поцьвох його батога, i ми
аж тепер збагнули, що це ж нас конi "носять", вони, ставши як дикi, уже
вийшли з-пiд Минино© влади, здавалось, ще мить - i сани пiд нами буде
розтрощено i нас самих ущент рознесе ця нестримна летюча сила.
  А Мина тим часом усе б'╨, б'╨, б'╨...
  - Та годi вам! - нарештi не витримав уповноважений. - Втихомирте i ©х,
i себе.
  Тiльки пiсля цього Мина вiдклав батога, i ми помiтили з жахом, з
похолодiнням душi, що сани нашi  мчать  прямiсiнько...  до  садиби
Романа-степового!
  - Куди ми? - сполохано шарпнувся до батька Гри-шуня.
  Той, не озираючись, не вiдповiв, наче мовилось не до нього.
  Крiзь завi© снiгу, що ©х вiтер жене й жене, ближча╨ хата, обставлена з
пiвночi околотом, з голубими вiконницями на причiлку, i садок з'явля╨ться,
нiби поменшалий, аж незнайомий, - ми до нього пiд'©жджа╨мо десь iз тилу, з
боку, протилежного вiд Терпiвщини, звiдси ми жодного разу до Романа й не
заходили, коли шугали тут з колядками чи веселою пастушачою ватагою
прямували влiтку до колодязя пити. А сьогоднi з'явля╨мось наче з засiдки,
вилiта╨м з боку Поруба©в, - бо ж слiпма водило-крутило нас по степу, чи,
може, й зовсiм ненароком завернула нас сюди ця скажена куркульська
кобила?.. Дерева стоять по пояс у снiгу, голi, порiдiлi, усiм вiтрам
вiдкритi. I тiльки найменшi молоденькi деревця старанно закутанi околотом,
- це вiд морозiв та щоб зайцi не пообгризали кору на них. Заснiжений,
незатишний садок, невже це той самий, що влiтку так заваблював нас сво©ми
тайнощами, спокушав, наливався, рясно червонiючи плодами пiд сонцем? Де ж
серед цих дерев, зоднаковiлих у сво©й голизнi, оте деревце найрiдкiснiше,
чарами повите, з якого саме й родили сортовi, налитi червоним свiтлом
яблука, що ©х нам дядько Роман дарував, залишаючи край дороги на
стовпчиках? Тi, що й тут, на цьому хайве©, нам свiтяться i, мабуть,
свiтитимуться до кiнця днiв...
  Понад садком, попiд калиною, де снiгу коням по груди, вихоплю╨мось
несподiвано до колодязя, а тут якраз i вiн, сам господар: спокiйно обрубу╨
лопатою наледенi-лiсть довкола зрубу, щоб не спiткнувся на слизькому
хтось, кому доведеться воду тягти...
  - Оце ж той i ╨, що я вам казав, - буркнув до уповноваженого Мина
Омелькович i, кинувши вiжки Бубиренко-вi, першим зiскочив iз саней. -
Веди, показуй, де хлiб закопав! - рiзко звернувся вiн до Романа-степового.
  - Шукай... Вiн тут всюди закопаний.
  Мина Омелькович, аж нiби  зрадiвши  цiй  вiдповiдi,  глянув  на
уповноваженого i, хоч той ухилився вiд його погляду, сказав, певний, що
дiстане пiдтримку:
  - Та оце не елемент? Бджiлки, садочок, святий та тихий... А вiн i садок
навмисне розвiв, щоб менше хлiба сiяти для держави! Злiсний як ╨
саботажник! Веди, вiдчиняй комору!
  - Вона вiдчинена... - I справдi - нiяких замкiв нi на коморi, пi на
погрiбнику, наче вже все тут ждало нашого прибуття. - Йди, може, нашкребеш
на оладок у куфi на днi...
  - Припини куркульськi сво© роздебендi! - викрикну©i Мина Омелькович i
нi з сього нi з того накинувся на нас, малих: - А ви чого вуха нашорошили?
Слуха╨те цього полигача!.. Полигач - вiн полигач i ╨, за ним уже Соловки
плачуть... Ану, почати обшук!
  Бубирепко, що тим часом устиг прив'язати коней до колодязного стовпа i
кинув ©м оберемок сiна з саней, виструнчивсь перед Миною, як перед
старшим.
  - А ви чого там мулитесь? - скинув оком Мина Омелькович на нас, що,
тулячись одне до одного, стояли, похнюпленi, бiля саней знiченим гуртиком.
- Оце така пiдмога? Юнi пiонери назива╨ться? - витрiщився вiн на нас,
розсердившись, що ми й далi не зворухнулись на його окрик. -Юнi ви
полигачi, пiдголоски, а не пiдмога!.. Ану, покажи ©м, Гришуня! - I,
вихопивши з саней залiзну штрикачку, що була йому незамiнним знаряддям пiд
час попереднiх обшукiв, Мина рiшуче простягнув ©© сво╨му синковi: - Бери,
повчи ©х, як треба!
  Дитячi тоненькi рученята, що дудочку-кларнет ранiше тримали, зараз
змушенi були нехiтьма взяти гнучкий сталевий прут, пiдступне нахолоджене
залiзо, що до нього язиком на морозi не торкнись, бо так шкiра з язика i
прикипить, - здуру якось ми й такий для себе випроб з цим щупом робили:
прихопить язика чи нi?
  Гришуня зараз, нiби навмисне, без рукавиць, голими руками взявся за це
пекуче залiзо, взявся й тримав незграбно штрикачку перед собою, мовби не
знаючи, що з нею робити, бо, мабуть, i йому, як i нам, тi╨© митi
здавалось, що Настуся, юна товаришка наша, разом з  матiр'ю  саме
спостерiгають iз котрогось вiкна: ану, що ж це за геро© на©хали, що вони
тут зараз робитимуть пiсля сво©х колядувань?
  - Не буду я! Не хочу! - раптом плаксиво й гнiвно викрикнув Гришуня i
кинув штрикачку в снiг.
  - Що з тобою? - аж сам собi не повiрив Мина. - Чого не будеш?
  - Не буду, не буду, хоч убийте! - нервово викрикував Гришуня, i очi
його наливалися сердитими слiзьми. - Вони ж середняки!..
  Мина був ошелешений. Вiн втратив дар мови. Такий несподiваний опiр
зустрiти, й вiд кого - вiд свого пестунчика!
  Пiдхопивши iз снiгу залiзний прут. Мина замiривсь, як для удару, але
Гришуня не вiдсахнувся, тiльки зблiд:
  - Ну бийте! Бийте! Чого ж ви?
  Уповноважений заступив собою хлопця:
  - Облиште дiтей. Хай iдуть в хату погрiються... Обiйдемося без них.
  Доки Гришуня ковтав сльози бiля саней, а ми, щулячись бiля нього,
безслiвне втiшали нашого друга самою сво╨ю близькiстю, Мина вiдвернувся
вiд нас, сповнений презирства, i вже давав вказiвки Бубиренковi:
  - Бери щуп i за мною. З омшаника почнемо. Може, якраз там у нього пiд
вуликами й та©ться яма...
  I вони всi трое на чолi з Миною пошугали через подвiр'я в глибину
садка, де, напiвприметений снiгом, горбився знайомий нам ще з лiта
зимiвник Романових бджiл.
  Господар, що все ще обцюкував лiд з таким виглядом, наче був тут кимось
стороннiм, тепер випростався й аа-сльозеними очима глянув на нас.
  - Справдi, хлопцi, зайшли б ви в хату, погрiлись, - сказав вiн.
  В хату? Погрiтись? Та ми вмерли б вiд сорому, переступивши порiг!
  Зiгнутi, посинiлi, сто©мо бiля саней i так стоятимем, доки й не
зледенi╨м!..
  - Я вас, дiтки, й не винуватю, -спершись на держално лопати, каже
дядько Роман до нас тихим, вибачливим голосом, i в його поглядi нема зараз
нi гнiву, нi докору, а тiльки зажура й жаль. - Часи, видать, такi
пiдiйшли, всюди це, мабуть, повинно пройти...
  Роман Винник перевiв погляд на садок, на землянку омшаника, де вже
сховались тi нашi тро╨, i ми помiтили, як господар враз посуворiшав i один
його вус, донизу опущений, стрiпнувся раптовим посмиком, наче вiд рiзкого
болю. Щоб не показати нам сво©х переживань, вiн одразу ж нахилився i знову
взявсь до роботи.
  В цi хвилини нам хотiлось би сказати йому щось вiдрадне, втiшливе, але
в дитячiй невмiлостi знаходити слова спiвчуття ми й далi ховали бiля саней
свою знiченiсть похнюплено, мовчки.
  А де ж Настуся, наша маленька товаришка степова? Не було сумнiву, що в
якусь шпарину позира╨ на нас, на тих, котрi колись дружно обiцяли боронити
©©... Одного дня ще восени прийшла вона до школи сумна, аж темна.
  Ми - до не©: "Чого ти?" Помовчала, а тодi: "Сич уночi на хату сiв..."
  Тепер зрозумiло, чого йому треба було на Романовiй хатi сiдати...
  Господар перегодом знову запропонував нам пiти перегрiтись, i ми разом
глянули на ту безлiч разiв бачену ха-'гУi Де ранiше так радо вiтали нас,
зустрiчали гостинцями й,.;жартами пiсля нашого новорiчного посипання...
Хто б сказав, що зустрiч наступна буде ось такою... Зараз ця хата нас аж
вiдлякувала, вiдчувалося, що зараз вона вся наповнена не теплом, а
докором, пам нiби й крiзь намерзлi шибки видно, як звiдти, з усiх ©© вiкон
в голубих вiконницях, навстрiч нашим скоцюрбленим постатям тривожнi
Надьчинi очi кричать: "Оце ви тут? Щедрувати прийшли? Спасибi ж вам..."
  Бiльше Мина Омелькович не брав нас у такi по©здки.
  Тепер ми, як i ранiше, могли бути в школi щодня, хоча усталений ритм
шкiльного життя цi╨© зими було нещадно порушено. Миколу Васильовича ще не
виписали з лiкарнi, на всi класи - вiд першого й до четвертого - зостався
Андрiй Галактiонович, вiн об'╨днував нас, i старших i менших, докупи й вiв
заняття одразу зi всiма, якимось чином умудряючись кожного бачити сво©м
приязним оком i нiкого не полишити без уваги.
  А якогось там дня пiд час велико© перерви ми вибiга╨мо на толоку, де
бiля сiльради валка саней розтяглась, уже налаштована в дорогу: на станцiю
людей вiдправлятимуть!
  На майданi людно i якось суворо, на ганку сiльради при©жджi мiлiцiонери
про щось перемовляються з нашими активiстами, час вiд часу кидаючи погляди
на того чи iншого з хуторян, що по дво╨, по тро╨ похмуро топчуться уподовж
валки бiля саней у сво©х довгих до п'ят кожухах. Все це були тi, що
донедавна володiли найкращими землями довкола Тернiвщини  i,  вiчно
ворогуючи з нею, з слобожанами не родичались, тому й нi з ким ©м було тут
сьогоднi прощатись. Мовчуни, мугирi, ще хутiрсько© погорди не втративши,
нi до кого словом не хотiли обмовитись, i лише коли ©м звелено було сiдати
по санях i Мина Омелькович насмiшкувато вигукнув з ганку: "Прощайтеся з
Укра©ною!" - вони дали волю сво©й пиховитiй ненавистi:
  - Западись ти, голодранське кодло!
  - Була Укра©на як дiвчина у вiнку - стане як старчиха!
  Тiльки Роман-степовий нiчого не вигукував.  Новi  санчата  його,
змайстрованi серед лiтньо© спеки, поблискували кленовими полозками в самiм
кiнцi валки, замикаючи ©©, i коли переднi сани рушили, Романовi ще якийсь
час стояли, прикипiвши полозками до снiгу. Не хотiли покидати Тернiвщину!
Нашо© товаришки, нашо© Настусi, майже не видно було: загорнута  в
квiтчасте, писане рядно, вона десь там потонула серед вузлiв i, зда╨ться,
й не хотiла дивитись на нас, а коли зрiдка спозирне в наш бiк, нам одразу
аж жарко ста╨ на морозi, бо вiдчува╨ться, як звiдти пропалю╨ нас карим
оченям Нас©усин незмиренний осуд. А мати ©©, розпашiла на морозi Надька,
що з не© й горе не випило ©© смагляво© вроди, ще стояла бiля саней, нiби
очiкуючи когось, висока, ставна, обкинута бiлою кашемiровою шаллю, i все
дивилась у бiк школи, наче сподiваючись, що звiдти раптом хтось з'явиться
i всю долю ©© одразу переiнакшить. Ждала, можна догадатись кого, - а проте
звiдти якщо хто й не зводив iз не© погляду, то це був Антидюрiнг. Нелегко,
певне, давалася йому ця розлука. Може, вимайнуло йому в цi хвилини десь iз
закамаркiв душi, що все ж таки трудiвниця перед ним, та, що вiд зорi до
зорi, вiд роси до роси з батьком у сво©м степу працювала, без батракiв,
сама за трьох батрачок справлялась, а може, ще й те зараз додалось,
сколихнуло душу нашому Антидюрiнгу, що нiколи йому не забудеться, - як
блукав вiн лiтнiми ночами в степу довкола Надьчиного садка, як годинами
вичiкував, охоплений пристрастю неподiленого кохання, i все сподiвався, що
ось-ось Надька вишелесне, вирине до нього з-пiд яблуневого вiття, бiла вiд
мiсяця, падаючи йому просто в обiйми, а вона так нi разу й не виринула, не
впала...
  Жiнки слобiдськi також найбiльше на Винникiвну зараз видивлялись, на ©©
тугим вузлом випнуту з-пiд шалi на потилицi косу, i жалiбний чийсь голос,
зда╨ться, якраз баби Бубиренчихи, приказував та приплакував, невже ж оту
косу й вошi десь об'©дять, невже ж ©©, молоду, отак i самотнiсть десь
посiче? I хоч Надька стояла, тримаючи голову без поникливостi, навiть
гордовито, нам, школярам, малювалось цi╨© митi, як на головi в Надьки вже
з'явля╨ться щось сiре, на ряднину схоже, копичиться якесь покривало, що
носять лише покритки або вдовицi. Проте i з-пiд того сiрого незникливо
проглядала до нас Надьчина нашмагана вiтром краса, яка, ми були певнi
цього, нiде ©й не злиня╨ i таки ж справдi не злиняла, горить для нас ось i
тут, аж на цьому крайсвiтнiм хайве©...
  Коли Надьцi нагадали сiдати, вона мовби схаменулась, погляд ©© гостро
сягнув од школи кудись понад нашу солов'©ну балку, потiм i  нас,
тернiвщанських хлопчакiв, торкнувшись мигцем сумовито i  мовби  вже
вiдсторонено.
  Рушили сани й цi, останнi, замикаючи валку, повiльно вiддаляючись вiд
нас iз Винниковою сiм'╨ю. Надька, минувши натовп, одразу одвернулась у
степ, а Настуся, як онiмiле пташа, аж тепер визирнула вже не зiщулено, i
сво╨© схованки й довгим поглядом проводжала вчителя Андрiя Галактiоновича,
що стояв на шкiльнiм ганку, як завжди, без шапки, тiльки сво╨ю лев'ячою
гривою прикритий, креснуло дiвча й по нашому школярському гуртику карим
сво©м оком, i одразу ж пiсля цього Настусин погляд, як i материн, пiрнув
кудись у степ, вiдхиливсь, нiби присоромлено, нiби не ми, а вона сама
чимось перед нами завинила. Побiгли сани далi й далi в неспокiйний,
за-в'южений степ, в невiдомiсть помчались тим самим шляхом, де стiльки
разiв на межових стовпчиках нам радiсно червонiли, свiтлом лiта налитi,
Романовi яблука. Тепер нi яблук, нi тi╨© забави над шляхом, навiть
стовпчикiв не видно було, ©х з головою позамiтало снiгом.
  Услiд за саньми снiг вихрився, завiрюха дужче й дужче зривалась,
заiмливши обрiй, i хоч нiчого вже там було не розгледiти, проте нам i тодi
крiзь сльозами застеленi очi ще зовсiм виразно бачились, як проводжають
Романа рiднi його тополi, самотньо зостаючись осторонь шляху в збурених
завiрюхою полях, i як - уздогiн Романовим саням - бджоли роями в збуренiм
небi летять, i летять, i пад усiм пашим степом, над гречками снiгiв
бринять по-лiтньому, по-золотому!..
  - А далi? - запиту╨ Лiда.
  А далi пiсля того, як Микола Васильович вийшов з лiкарнi, вiн гостро
посварився з Миною Омельковичем за Романа Винника та його сiм'ю, бо в
цьому випадку, як наш учитель вважав, допущено було перекручення, навiть
свавiлля, i хоч дехто дотримувавсь погляду, що "лiс рубають - трiски
летять", але ж людина - це вам не трiска!
  Взявши коней, учитель гайнув був на станцiю, але нiкого вже там не
застав iз тих, кого сподiвався застати. Тiльки й побачив виталини вiд
вогнищ на снiгу, замерзлi яблука кiнських кiзякiв побiч залiзнично© колi©
та сталевi рейки, що моро-зно дзвенiли кудись у далеч. Нема, не встиг,
шукай тепер, а де - нiяка циганка не скаже...
  А втiм, якби дано було комусь прозирнути крiзь запону часу, в яких би
несподiваних поворотах постали подальшi долi декотрих згадуваних тут
людей!.. Станеться згодом так, що за одним спiльним дротом фашистського
концтабору опиняться дво╨ незмиренних мiж собою тер-нiвщан -  Мина
Омелькович i вчитель наш Андрiй Га-лактiонович, заберуть ©х нiби як
заложникiв пiсля тi╨© ночi, коли в степу за нашою слободою тпуцмани
знайдуть парашут невiдомо© дiвчини-радистки, що ©© саму згодом буде
зловлено в кучугурах бiля Днiпра. Вночi, коли дiвчина спускалася з
парашутом, спiткало ©© нещастя, - вiтром парашут вiднесло далеко вiд
призначеного мiсця приземлення, тож юна радистка, ще нiчого не встигнувши,
потрапила в руки фашистським посiпакам. Обшарпану iз скрученими за спиною
руками, водили ©© по селах, ваi-анавайте: хто така? Була в них пiдозра, що
родом тутешня... Хоч як мордували ©©, вона не назвала нi свого iменi нi
товаришiв сво©х не виказала... Андрiя Галактiоновича п'янi шупмани теж
потягли на очну ставку, впiзнавай: твоя учениця? Побили старого так, що
став слiпнути, певно, пошкодили зоровий нерв. I нiхто з наших тернiвщан
впiзнати парашутистку не захотiв, хоч багато кому в тiй вродливiй,
рославiй дiвчинi явно вгадувалась та, що маленькою колись тут до школи
бiгала, - впiзнавали ©© по мачинках-родимках на щоках, що нiде не зникли,
не злиняли, бо то ж ©х мама сво©й донечцi на щастя дала!.. Стратять ©© в
Козельську, не домiгшись нi слова вiд не© про те, хто вона, звiдки, з ким
та з якою метою викинулась уночi над нашими степами.
  Страчено дiвчину було жахливим середньовiчним способом, i ще довго
потiм ходила по наших краях легенда що один iз гестапiвських катiв, садист
з нахилами дослiд' ницькими (вiн нiбито дослiджував максимальнi можливостi
людського органiзму), звелiв розiтнути радистцi ©рудну клiтку, видерти
серце й за хронометром вивiряв, скiльки здатне битися вийняте з грудей
людське серце' I коли вже й секундомiр у нього в руцi зупинивсь, i сам вiн
здох, а серце дiвоче, нiби самiй природi наперекiр, усе билося й билося...
  Мина Омелькович та Андрiй Галактiонович в зв'язку з цi╨ю iсторi╨ю
водночас опинились тодi за дротом в глинищах соколянського каньйону, ось
там пiсля жорстоких допитiв Андрiй Галактiонович i став швидко втрачати
зiр, але, й слiпнучи, вiн для зiгнаних в таборi людей все залишався
вчителем, ночами у тiй гнилiй ямi напам'ять читав ©м цiлi поеми з
Шевченкового "Кобзаря". Мина Омелькович був при ньому, мов ад'ютант,
невiдлучно, хоч ранiше нiяк не мiг з ним порозумiтись, i вiдкрилися йому
ояi на Андрiя Галактiоновича, тiльки коли баланду горя й приниження
довелося разом сьорбати з однi╨© табiрно© бляшанки. Там i поховав Мина
свого табiрного товариша, а самому йому таки вдалося вибратися iз-за дроту
живим, тепер вiн сторожу╨ в нашiй Тернiвщинi на  польовому  станi
механiзаторiв, пильну╨ народне добро та пiдда╨ нещаднiй критицi всiх
ближнiх i дальнiх, надто ж тих, хто займа╨ вищi за нього посади, а коли
хто з при©жджих запиту╨, хто вiн е, то Мина каже про себе: "Я довгожитель
планети".
  - А Микола Васильович?
  Для подiй бурхливих, видно, був народжений той наш учитель, юний та
натхненний. Згодом, коли хуртовини вляглись, бурi ущухли  й  життя
Тернiвщини знов увiйшло в колiю, Микола Васильович якось нiби заскучав, а
наступного року й зовсiм до школи не повернувся. Чому? - так це й
зосталось для нас загадкою. Зустрiчали потiм його нашi хлопцi-приписники в
лiтнiх вiйськових таборах у лiсах за Ворсклою, куди тернiвщан вiдповiдного
вiку щолiта брано було в терчастини на вiйськовий вишкiл, - колишнiй
учитель наш ходив там уже в комскладi, носив комiсарськi вiдзнаки в
петлицях. Ще промайне iм'я Миколи Васильовича в сорок третьому пiд час
форсування Днiпра в районi Борода©вських хуторiв, де чимало  наших
тернiвщан накладуть головою, а хто зостанеться живий, то засвiдчить, цiною
яких страшних втрат добувалися правобережнi плацдарми. Ось тодi в списку
вiдзначених Зiрками Геро©в Днiпра й з'явиться Микола Васильович Дух, то ж,
безсумнiвно, був наш колишнiй спiвучий учитель.
  Та все це згодом, згодом, а в ту найхуртовиннiшу зиму нiхто не мiг би
сказати, як воно буде. Перед тим, як розiйтись по свiтах, ми, слобiдськi
хлопчаки, ще не одне лiто ганятимем пасти худобу до тих мiсць, де був
Романiв садок i де нам найсильнiше чулося сухе пахтiння осiннiх трав. Вiд
Романового степового осiдку не зосталось майже нiчого, крiм обваленого
колодязя, недокорчованих пенькiв та кiлькох диких колючих кущiв, - то все
терники, на яких коров'яча шерсть висить клаптями упродовж цiлого лiта.
Власне, переiнакшилось тут не одразу, бачили ми спершу хату драну, що
свiтила ребрами кроков далеко, i колодязь перед хатою - один на весь степ,
уже без цебра, з самим журавлем, неприродно високим у сво©й самотностi. А
потiм i цього не стало: погнали терни. Паче ж терну в себе Роман i не
саджав, а проте пiсля бурi, над усiма прошумiло©, чомусь саме терен тут
розрiсся, найколючiше деревце нашого краю. Терен, мати, коло хати...
  Навеснi вiн таким бiленьким цвiте, а в днi вересневi, коли осiнь обсну╨
Романiвщину срiбним павутинням, i повiтря в усi сторони свiту стане
безмежно прозорим, i така лагiдна тиша стоятиме над степом, цей нiчийний
терен тодi туманно ягiдками синi╨ в ряснiй росi, i кожна росинка в цi тихi
осiннi ранки висiтиме довго, задумливо, -вже й сонце пiдбилось, а вона все
не пада╨, трима╨ться посеред павутиння та колючок, поблиску╨ звiдти до
вас, мов чиясь прощальна забута сльоза.  XIX

  Все тут вiчно женеться i вiчно втiка╨!
  Вiтер траси, той вiдлiтаючий вiтер, вiн для нас, за-герметизованих,
нiби й не iсну╨, iнодi зда╨ться, нiби ми втрача╨м контакт iз власною
швидкiстю... I все ж рух ╨, метал вiбру╨, поруч нас i навперегони з нами
всюди летять потоки свистючих слiпих енергiй.
  Вiд довколишнього простору автострада вiдгороджена високою сталевою
стiною, що тягнеться на десятки миль та раз у раз мигтить до вас
табличками: "Private property" - приватна власнiсть.
  Тож ©дьте собi i ©дьте, з дороги не звертаючи, а якщо виникне бажання
випити гарячо© кави чи треба дозаряди-ти машину пальним, тодi будь ласка:
на узбiччi траси, осторонь вiд ©© вiдпрацьованих газiв, вас уже чекають
станцiя обслуговування машин i придорожня кав'ярня.
  Сидимо утрьох за столиком, знiчев'я огляда╨мо незнайомих людей, бiлих,
чорних, старих, молодих, традицiйних, модерних, усiх, котрi, як i ми, на
хвильку вихопились з бистрини автостради, щоб хоч недовго побути в iншому
часовому плинi, за межею швидкостей. Багато сумних облич. На це мимоволi
звернеш увагу. Чому сумнi? Мовчки п'ють каву, неквапом з'©дають стейки,
дехто ж вiдда╨ перевагу млинцям, що ©х можна полити кленовим чи якимось
iншим сиропом, - цi солодкi приправи рiзних гатункiв стоять у пляшечках на
кожному столику. Люди типово сучасних трас: притомленi дорогою, неговiркi
або, як тепер кажуть, малокомунiкабельнi. Навпроти нас бiля вiкна сидять
юнак i дiвчина, примiтнi, вродливi обок, але якась хмара туги обох ©х
огорта╨. Обличчя зовсiм юнi й чистi, вiзантiйських овалiв, очi дивовижно
синi в обох i нiби придимленi. Чому? Ця синiсть очей ╨дна╨ ©х, мов брата й
сестру. Кава ©хня холоне в чашечках, а вони жадiбно палять - навперемiнки
- одну й ту ж сигарету, раз по раз пiсля затяжки мовчки передаючи ©© одне
одному, палять так, нiби рятуються вiд якогось болю чи принаймнi з бажання
забутись. Беззахиснiсть, простодушнiсть - це в них обох на поверхнi. Та ще
безмiрна вiддаленiсть вiд нас. Вiддаленiсть збайдужiнням, цiлковитим
непомiчаиням усiх, хто тут поруч з ними в. Справдi, що для них оцi
випадковi супутники з номерно© бетонно© дороги, а тим паче ми, люди
здалека? Для них просто не iснують i нiколи не iснуватимуть всi отi
пасльони, глинища, ярмарки та колядування, нiколи не торкнуть ©хньо© уяви
веселi нашi дощi над степом, i зими в блакитних снiгах, i солов'©нi
концерти в тернiвщанських левадах. Не долинуть звiдти до них нi розливи
пiсень у мiсячнi вечори, нi жагучi шепоти чи©хось кохань у липневi духмянi
ночi... Для них ближчi вiдстанню свiти невiдомих галактик, нiж оте наше
все!.. В обох золотаве волосся хвилями аж до плiч, куртка на ньому
оранжева, на нiй зовсiм червона, у знаках, у вензелях якихось... Джинси
потертi на одному й другому, взуття побите, наче пiшки пройшли тисячу
верст. Вiдколи сiли до столика, ще, зда╨ться,  жодним  словом  не
перемовились, вiддаленi одне вiд одного, може, теж на якiсь страшнi
вiдстанi. Та щось таки ж ╨днав ©х, чомусь вони подорожують саме ось так,
удвох, щось таки ©х спонукало, щоб вибрали вiн ©©, а вона його з-помiж
усього людства? Подорожують разом, мчать кудись нерозлучно, i навiть тут
час вiд часу - теж без жодного слова, помiж затяжкою сигарети -
нахиля╨ться вiн до не© або вона до нього i ╨днаються в якомусь млявому,
сомнамбулiчному поцiлунку.
  - Мабуть, студенти, - каже Лiда. - Вона он, бачите, скинула кеди й боса
сидить.
  Справдi, ╨ в них щось студентське, тримаються зовсiм вiльно.
  Куди вони ©дуть? Теж мчать до Мадонни? Чи просто пустились у бiлий
свiт, щоб забутись, захмелiти у швидкостях, втекти вiд буднiв, вiд якихось
незлагод житейських? Не скажеш, що за чимось вони женуться чи вiд когось
втiкають. Чи, може, це втеча вiд самих себе?
  - Така славна пара, - спозирку╨ на них Заболотний. - Жаль, якщо знищать
себе наркотиками.
  Справдi, крiм ©хньо© сигарети та кави, для них зараз тут не iсну╨ нiхто
i нiщо, цiлком байдуже ©м, були тут чи не були ми, найближчi ©хнi сусiди
по цiн випадковiй кав'ярнi. Та й решта всi, що в цiй "корчмi" придорожнiй
тонiзують себе гарячою кавою та холодними соками, - вони теж заглибленi
кожен у сво© думи та клопоти, до юних молодят нiкому дiла нема. Не
виявляють присутнi нiяко© цiкавостi до нашо© мандрiвно© трiйцi також. Це,
ясна рiч, цiлковито нас влаштову╨, зайнятих якраз млинцями з кленовим
медом, та й чому, власне, мали б ми сподiватись тут на чиюсь увагу, крiм
службово© уваги кельнерок. Кожен тут сам по собi, всi ми тiльки подорожнi,
тiльки волею випадку зведеш в цiй стандартнiй придорожнiй "корчмi". Так
одне мимо одного й пролетимо на сво©х скажених швидкостях, весь час
вiддаленi мiж собою, пролетимо, не пробуючи навiть зменшити цю обопiльну
вiддаленiсть, не задумуючись над тим, що як-не-як, а всi ж ви таки
випурхнули з однi╨©, з Адамово© колиски... Щось повинно ж би рiднити вас
бодай перед лицем безмежжя, перед холоднечею тих далеких галактик, в чи©
та╨мницi вам, зда╨ться, скоро буде проникнути легше, нiж у галактику
чи╨©сь душi, повито© в смутки за сусiднiм столиком...
  В кав'ярнi охайно, зручно, обслуговують вас без метуш-кi, але швидко,
без запобiгливостi, але уважно.
  Пiсля гонитви й напруги траси тут можна вiдпустити нерви, ти опинився,
хай хоч ненадовго, в атмосферi спокою, де нiяких стресiв, де пану╨ iнший,
уповiльнений ритм життя. Сюди ледь долина╨ гуркiт трайлерiв, що пролiтають
десь там, по трасi.
  Юнi кельнерки вбранi в унiформу, що, видно, ©м при╨мна, - червонi
шапочки, бiлi блузки та чорненькi мiнi-спiднички, - дiвчатка так легко
снують помiж столиками, кидають привiтнi погляди на Заболотного, вони
його, певне, помилково вважають за когось iншого, може, за популярного
кiноактора, що гра╨ у вестернах. Ставний, у шляхетнiй сивинi, з тонкими
рисами iнтелiгентного обличчя, вiн, безперечно, когось дiвчаткам нагаду╨,
бо тiльки випаде вiльна хвилька, вони, збiгшись гуртиком, уже пострiлюють
оченятами в бiк нашого столика, розглядають Заболотного зацiкавлено, i не
встигне виникнути в маленькiм нашiм товариствi якесь бажання, як юнi мiс
уже тут, весело щебечуть бiля Заболотного: о'кей, сер, сенк'ю, сер, чого
сер та його друзi ще волiли б? Милi, елегантнi створiння в червоних
шапочках та  бездоганно  напрасованих  мiнi-спiдничках,  вони  охоче
затримуються бiля нашого столика, Заболотний, всмiхаючись, привiтно жарту╨
з приводу ©хнiх червоних шапочок та сiрого вовка з хайвею, i кельнеркам це
явно подоба╨ться, одна з них, осмiлiвши, запиту╨, чи справдi  вiн
фiльмовий, той, що з вестернiв, чи вона програла подружцi парi. Хмарiгна
смутку набiгав на обличчя мого друга.
  - .Не з вестернiв я, дiвчатка, - каже вiн у сумовитiм роздумi. - Друг
мщ та я, ми з ним, вважайте, з тих фiльмiв, яких вам нiколи й нiде не
побачити...
  - О, це ж цiкаво! - На ©хнiх обличчях подив.
  - Ви англосакс? - нахилившись через плече подружки, простодушно
допиту╨ться одна з кельнерок, високоросла дiва.
  - Нi, не вгадали.
  - То ж хто ви? - дiвчатка ще бiльш заiнтригованi. - Звiдки ви? З яко©
кра©ни?
  - З Кра©ни Веселих Дощiв... - каже Заболотний серйозно, старанно
вимовляючи по-англiйськи кожне слово. - З Солов'©но© Республiки... З
регiону Пасльонiв та Глинищ... Менi це навiть важко перекласти.
  Тон його мови зовсiм серйозний.
  Дiвчатка зачудовано й непорозумiло переглядаються.
  - Це десь далеко?
  - Далi, нiж Гавайськi острови.
  - О?
  - Далi, нiж Полiнезiя...
  - О?
  - Це в зовсiм iншому часовому поясi. Стрiлки ваших годинничкiв туди
нiяк не перевести... Час там, дiвчата, не летить, а лине, пливе...
Червонобокi яблука там родять просто на стовпчиках... - Нiхто б не сказав,
що Заболотний дiвчаток розiгру╨, бо все це мовиться з почуттям, з ледь
усмiхненим смутком. - Люди там ходять у бджоляних кольчугах i вмiють
ночами лiтати, а трави сповненi райських пахощiв... Звiдти, принаймнi для
нас ось iз ним, усi шляхи, усi драй ви свiй початок беруть, а куди
проляжуть - жодна циганка не скаже...
  Одначе - пора! Заболотний першим рiшуче пiдводиться, сенк'ю вам,
дiвчатка, ми справдi вам вдячнi, а тепер iдемо, щоб знову продовжити
шалений свiй гiн. Б'ю©к наш сто©ть уже наладнований для подальшо© ©зди:
пального залито в бак належну кiлькiсть галонiв, гума перевiрена, - хлопцi
з бензоколонки знають сво╨ дiло. Тямковитi, зичливi, зроблять усе до пуття
i без нагадувань, ще й усмiхнуться вам па дорогу:
  - О'кей! При©жджайте ще!
  Заболотний за звичкою й тут не проминув нагоди перекинутися кiлькома
фразами з одним iз юнакiв, котрий витираючи скло в нашiй машинi,
похвалився, що дiд його' походженням теж iз Юкрейн, колись давно у пошуках
кращо© долi помандрував за океан, працював з братами на тутешнiх шахтах, а
батько будував якраз оцю швидкiсну трасу, де синовi дiсталося мiсце бiля
бензоколонки. "Отже, й вам ця дорога, вважайте, не зовсiм чужа" - жарту╨
наш спiврозмовник, котрий надалi запам'ята╨ться нам як "хлопець iз
Юкрейн". Коли ж Заболотний поцiкавився, що саме цьому придорожньому
хлопцевi вiдомо про його далеку Юкрейн, юнак схмурив лоба туго-думно, а
потiм, враз прояснiвши, вiдповiв чутим ще, либонь, у дитинствi, нiбито
люди там дуже спiвучi i що, крiм хлiборобства, вони здавна кохаються в
бджолах.
  - Це вже знання неабиякi, - посмiхнувшись. Заболотний по-дружньому
поплеску╨ нового знайомого по плечу. - До речi, можеш сво©м друзям - вони,
зда╨ться, iталiйцi? - сказати, що й перший у свiтi рамковий вулик був
винайдений на Укра©нi. Модель виявилась така вдала, що бджоли й iнших
порiд одразу прийняли ©©, завдяки чому рамковi вулики поширились по всiй
планетi... А це ж чогось варто?
  - О, й╨с...
  Оскiльки б'ю©к наш повнiстю впорано, то, щоб звiльнити мiсце для iншо©
машини, нашого трудягу вiдiгнано вбiк, отже, сто©ть вiн тепер, нiкому не
заважаючи, осторонь на морiжку, що весь у плямах мазуту, стоптаний та
перечавлений шинами, - прим'ята травиця аж рудизною взялась,  наче
припалилась вiд того лиснючого мазуту.
  Можна б уже рушати, але Лiда просить зачекати хвилинку, вона нiяк не
надивиться на вовтузню двох веселих собачок, що ©х якась родина саме
випустила з машини провiтритись.
  - А глянь-но сюди! - кличе мене Заболотний, нахилившись над чимось
схвильовано. - Впiзна╨ш? Аж не вiриться...
  - Споришець!
  - Хто мiг сподiватися, що зустрiнемось, та аж де...
  - Лiдо! - кличе Заболотний i нашу супутницю. - Дивись: оце ж i ╨ вiн,
спориш, трава iз трав... Вiн тобi щось каже?
  - Поки що нiчого, - вiдгуку╨ться вона, неохоче рушаючи до нас.
  Нахилившись, ми удвох, нiби якусь рiдкiсть природи, розгляда╨мо цю
скромну, в мазутi закучерявлену травичку, не боячись видатись Лiдi
смiшними. Бо таки ж зустрiч: справжнiй споришець-кучерявчик стелиться в
нас бiля нiг - пробивсь, прорiс крiзь усю планету! Гай-гай, де ми з тобою
здибались, друже... Поiронiзувати б над власною сентиментальнiстю, але ми
зараз не здатнi на це. То-птана-перетоптана, незавидна якась травичка, а
враз воскреша╨ для нас цiлий свiт, безлiч картин та облич проглядають iз
нашого стернистого степу: Надька з дитям, i Роман, i замурзанi веселi нашi
ровесники, що стiлькох ©х уже нема i навiть слiди погубились - кого куди
розметало життя! Може, комусь iз них, залеглому перед атакою, теж на очi
потрапив такий споришець в останню хвилину, iншому ця споришина, може, за
колючим дротом являлась, проростаючи крiзь щiлини в камiннi на сiрому
плацу смертi, а ще котрийсь зворушено розглядав ©©, чудом уцiлiлу, на
стрижених газонах далеких столиць... I тепер ось знайоме  зiллячко
стелиться нам, нiби з дитинства прозира╨ крiзь мдзут на цьому iржавому
крайсвiтньо-му морiжку...
  - Нi, Лiдо, - кажу, - ми таки сентиментальний народ.
  - Написати б докторську про значення споришу у вза╨минах народiв, -
якось соромливо всмiха╨ться Заболотний. - Або хоча б про його роль у життi
дипломата... Крiзь саму серцевину планети прорiс, от тобi, Лiдо, й
споришець! Запам'ятай його...
  Вже збира╨мось сiсти до машини, як раптом чу╨мо веселе:
  - Хелло!
  Не вiд кав ярнi долина╨ погук дiвчачий, червонi шапочки гуртиком
визирають iз дверей, котрась iз дiвчаток прощально трiпоче рукою, - цей
вияв симпатi© найперше призначений Заболотному. Видно, вiн таки ©х
заiнтригував, тих юних кельнерок. Так i залишаються в невiданнi - хто вiн:
англi╨ць чи скандiнав? Людина мистецтва чи, може, мандрiвний  маг,
психоаналiтик або астролог-звiздар? Так чи iнакше, але чимось вiн пробудив
у них цiкавiсть до себе, якось аж надто загадково висловлювався цей
подорожнiй, чемно уникаючи прямоти, обволiкаючи свою особу у велику якусь
та©ну.
  Заболотний вирулю╨ на полотно, розвива╨ швидкiсть. Рух, бистрина, i
знову десь там вслухаються трави узбiчнi, як рiка дороги шумить i шумить.
  Над трасою щодалi помiтнiш мерехтить мла вихлорних газiв. Бджола,
певне, впала б мертвою на льоту, хапнувши такого повiтря, не витримала б,
мабуть, i та агресивна, гiбридна... Хвилястий рель╨ф мiсцевостi злегка
вигина╨ автостраду перед нами донизу, i очам вiдкрива╨ться безкрая лавина
автомобiлiв, рухомий потiк, рiка. Залiзна рiка! Блискоче-переблиску╨ пiд
сонцем сталевими спинами кузовiв. Серед незлiченностi губимось ми, летимо.
Рiзнi бажання й спонуки вивели нас на трасу, i ╨дна╨ людей мандрiвних хiба
що цей лет та напруга дороги, де впину швидкостям нема, - справдi мовби
якась надсила ясене, котить за обрiй цю несамовиту рiку, цей Дунай залiза,
блиску, гуркоту й чаду.  XX

  Хайвей, зда╨ться, прийма╨ лише тих, хто спiшить, кого жене жага
швидкостей. Безлiч колiс летять у сво©й круговертi, хапаючись гумою за
бетон автостради. Обiгнали трак, обганя╨м автофургон, в якого ззаду
стирчать чи©сь ноги у кедах, в обстрiпаних джинсах, - вiдсипля╨ться
звалений утомою подорожнiй. Ще обганя╨м довгу, найновiшо© моделi машину,
обшиту по боках синтетиком пiд колiр дуба, з вiкна салону виставив голову
iрландський сетер, йому  душно,  хапав  повiтря,  мабуть,  вiдмовив
кон-дишен... Очi в собаки сумнi, повнi розуму - це ми з Лiдою встига╨м
помiтити. Заболотний, обганяючи, надда╨ швидкостi, i вже сетера нема, вже
десь позаду виглядав в машини його розумна голова з вухами охляп,
натомiсть iншi авто зблискують поруч нас мигтючим склом та нiкелем, щодуху
пролiтають iз сво©ми загерметизованими пасажирами...
  А втома тим часом да╨ться взнаки, вона зменшу╨ свiт до розмiрiв
блискучо© кульки, що мигтить i мигтить перед нами на вершечку антени
найближчо© з переднiх машин, якiй услiд ми мчимо весь час на однаковiй
вiдстанi.
  - Аж очi рiже, - Лiда вiдверта╨ться вiд антени вбiк, мабуть, кулька
металева та блиск ©© дiвчинку нервують.
  Зiр утомився вiд хайвею, довколишнiсть, власне, вже не сприйма╨ш, вона
зараз для тебе ста╨ майже безбарвною, пролiта╨ вiдчужено, тобi тiльки й
лиша╨ться цей одноманiтно-сiрий свист швидкостей та ще царство реклами,
якому, видно, не буде кiнця. Довгоногi дiви з напомадженими губами, цi
сучаснi варiанти еллiнських звабниць-сирен, до апельсиново© золотавостi
засмаглi на гавайських пляжах, намагаються будь-що сво©ми слiпучими
усмiшками спокусити подорожнiх, грайливими позами завабити  байдужно
дiролiтаючих мимо них новiтнiх, захищених куленепробивним склом одiссе©в.
  - А що ж там Верховний Коментатор каже? Заболотний вмика╨ радiо, i
невидимий супровiдець наш тут як тут, i каже вiн, що, на думку колегi©
присяжних, вбивство iз милосердя не визна╨ться злочином. Отже, й не
пiдляга╨ покаранню... I ще вiн сповiща╨ спокiйним, якимось еластичним
голосом, що з пiвденних широт поволi, але невблаганно рухаються над
континентом хмари агресивних бджiл, - гiбридний покруч бразiльських з
африканськими, - якi розплоджуються iз страшенною  iнтенсивнiстю  i
виявились такi войовничi, що нападають на цiлi мiста...
  - Навiть на отакi можуть напасти? - запиту╨ Лiда, кивнувши на
мiсто-гiгант, яке саме проплива╨ попiд небосхилом. - Певне, тi бджоли за
щось розсердились на людей?
  - Хiба нема за що? - каже Заболотний i, щоб при-споко©ти Лiду, вда╨ться
до пояснень, що, мовляв, тi агресивнi ро© посуваються насправдi досить
повiльно, з швидкiстю черепашачою, ©м нема куди поспiшати. Тож доки
бджолинi орди наблизяться до цих широт, може статися, що вони й взагалi
втратять свою агресивнiсть, призвичаяться до людини й до всього, що ©х тут
зараз драту╨... Виявля╨ться, ©х найбiльше драту╨ рух, i нападають вони не
на все поспiль, а головним чином на об'╨кти, що рухаються...
  - Он як, - посмiха╨ться Лiда. - Виходить, щось вони метикують...
  Коментатор тим часом повiдомля╨, що в мiстах цього континенту дедалi
бiльшо© популярностi набува╨ "Служба надi©". Розрахована вона на людей,
котрим нема до кого звернутись за  душевною  пiдтримкою,  порадою,
заспоко╨нням, окрiм хiба до телефонно© трубки (погляди нашi мимовiль
фiксують червоний телефонний апарат, що цi╨© митi майнув на стовпчику край
автостради). Духов-ниii цей сервiс, на думку Коментатора, ма╨ тi переваги,
що втiшник не пита╨ вашого iменi, анi становища, пi адреси, вiдгуку╨ться
вiн на голос кожного, хто телефону╨ до пункту "Служби надi©" у хвилину
критичну, у хвилину розпуки...
  - "Служба надi©", о, якби к то була вона всесильна, - сумовито зауважу╨
Заболотний. - Порад багато, прогнозiв ще бiльше, а тим часом у свiтi таки
щось вiдбува╨ться. Менше смiху чу╨ планета - хiба це не серйозний симптом!
Змiни в клiматi людських душ, вза╨мна ©хня вiдчуженiсть, хiба ми цього не
вiдчува╨м повсюдно? Там вбивство iз милосердя, а там - iз жорстокостi
тупо©, непоясненно©... Або отi очманiлi вiд власно© жорстокостi "шкiрянi
куртки", що гасають вночi на мотоциклах вулицями Токiо, уявивши себе
новiтнiми камiкадзе чи кимось там iще... Нечуваний розгул повiтряного
пiратства... Викрадення людей, огидний тероризм, напади серед бiлого
дня... А в ролi втiшальникiв раз у раз виступають торговцi наркотиками,
чи, як ©х iще звуть, торговцi "маревами". Рiзних вiщунiв та астрологiв
розвелось, i що?.. Нi, не тако© людям треба "Служби надi©"...
  Мiсто, що пропливало по обрiю, досi ще не вiдпливло. Все воно тоне у
величезному, навiть з вiдстанi помiтному маревi - то гарячим грибом висить
над ним зужите, загазоване повiтря. Заболотний з досвiдом затятого
урбанiста поясню╨, що забрудненiсть повiтря особливо посилю╨ться надвечiр,
коли камiння стрiтiв пашi╨ зiбраним за день жаром, а скупчення висотних
споруд руйну╨ атмосфернi потоки, вiтер, якщо вiн не набрав ураганно© сили,
не продима╨ лабiринти кварталiв, тож городянам тiльки й лиша╨ться втягати
в легенi брудне, застояне повiтря, загазованiсть якого часто сяга╨ понад
усякi норми...
  Про©хали багато, втома нам да╨ться взнаки, а Заболотного вона нiби й не
бере. Все тi ж короткi, блискавичнi рефлекси, по-музикантському тонка й
для стороннього ока ледь помiтна чутливiсть рук.
  Скiльки ось годин з такою швидкiстю йдемо у потоцi "мерседесiв",
"понтiакiв" та "ягуарiв", а водiй наш, як i вранцi,  пiдтягнутий,
випростаний, i по тому, як вiн легко, без напруги веде машину, вгаду╨ться
висока натренованiсть i майстернiсть.
  Та все ж Лiда вважа╨, що пора б зупинитись, щоб керманич наш мiг
перевести дух, розiгнати втому.
  - Зупинитись, а де? - вiдгуку╨ться Заболотний. - Не так просто знайти
вiльне мiсце тут людям подорожнiм...
  - Пошука╨мо, - каже Лiда, скидаючи поглядом узбiччя траси.
  Пiсля ряботiння пролiтаючих реклам, пiсля пiстрявостi вказiвних знакiв
та одноманiтно© геометрi© придорожнiх стандартних споруд  раптом  у
вiдсторонi на узгiрку - клен! Живий клен! Облите совцем кострище краси а
першiй осiннiй багряностi... ╙дине, на чому нема╨ реклами. Виник як живий
застережний знак серед урагану швидкостей. А над кленом, над недалеким
перелiском i прилеглим до нього зеленим низькодолом лукiв величезною
хмарою - птахи, птахи... За всю дорогу ми не бачили жодного птаха, а тут
ось ©х в'╨ться одразу стiльки...
  Заболотний, ожвавiвши, пiдверта╨ свого б'ю©ка на край полотна траси:
  - Стоп, машина! Зробимо кiлька слайдiв з отим он кленом...
  - Iз птахами, - дода╨ Лiда.
  Виходимо з машини, вся наша увага зараз у небо. Пливе й пливе хмара
летючих створiнь. Що за птахи? Вороння? Коли птахи наближаються, вони з
чорних стають сизими, сонце перелива╨ться на ©хньому пiр'©. Ось тепер нам
виразно видно, що то не вороння, то шпаки, птахи нашого дитинства!
  Шпаки цього континенту цiлком схожi на наших, вони заповнили перед нами
пiвнеба, вирують у повiтрi, то вiддаляючись, то знов наближаючись, сизо
перелискують у сонячному промiннi. Лiда, яка невiдривне стежить за ними,
призна╨ться, аж тепер усмiхнувшись, що спершу тi летючi цятки ©© вжахнули,
вони здалися ©й не птахами, а хмарою величезних чорних бджiл, тих самих,
що десь там рухаються над континентом на пiвнiч, нападаючи по шляху
просування на людей, атакуючи мiста.
  - Якби пiдiйти ближче до клена, - каже Лiда i вже була розiгналась
бiгти на узгiрок, до того самотнього, з багряною кроною красеня, та раптом
зупинилася розчаровано: - Канава!
  Глибокою канавою обкопано, ще й дротом обтягнуто весь узгiрок, де,
надiйно вiдгороджений, сто©ть самотою край траси той  багрянолистий
абориген цих мiсць.
  - Зона якась... А я хотiла листя назбирати, - присму-чу╨ться Лiда.
  Заболотний тим часом зосереджено клаца╨ й клаца╨, робить цiкаву серiю
знiмкiв з тi╨© пташино© хмари, а наостанку навiв об'╨ктив на трасу, хай
буде ще й такий слайд. Сам собою утворився тут цей сво╨рiдний, чимось для
нас небайдужий триптих: багрянолистий клен на узгiрку, тихе вирування
птахiв у небi i траса з невщухаючим свистом машинних потокiв... Незлiченнi
табуни кiнських сил, зiмкнутих у найдосконалiших двигунах, прожухкують
трасою мимо нас, не даючи себе розглянути, лиш обдаючи вiтром. Колись на
шляхах тернiвщанських найвища енергiя була в тупотi копит, у летi
буйногривих, що запiнено несли степами сво© чорнi квiтчастi тачанки, а
нинi...
  - По конях! - гука╨ нам Заболотний, i ось б'ю©к знов набира╨ швидкiсть,
стаючи невiд'╨мною частиною нестримного залiзного руху. - Матимем кiлька
рiдкiсних слайдiв. Соня Iванiвна належно оцiнить наш вибiр...
  Слайди та мiкрофiльми - це в Заболотних хобi, спiльне ©хн╨ захоплення.
Мають безлiч знiмкiв та слайдiв з рiзних куточкiв планети, з рiзних ©©
широт i довгот, i якщо хтось увечерi, опинившись у Заболотних, виявить
бодай найменшу цiкавiсть до ©хньо© творчостi, то цим неабияк потiшить
подружжя.
  - Нiколи не бачила стiльки птахiв, - каже Лiда в замрi©, ще перебуваючи
пiд враженням щойно побаченого. - Ми таки вгадали, де зупинитись.
  - Справдi, зiбрався ©х тут цiлий пташиний ярмарок, - згоджу╨ться
Заболотний. - Гуртуються перед вiдльотом, чи що? Однак дехто з цими
пернатими ма╨ клопоту. Нещодавно вiйну птахам оголосили, i не хто-небудь,
а вiйськове вiдомство, чим накликало на себе неабияке обурення мiсцево©
громадськостi...
  Лiда, повеселiвши, навiть уда╨ться до жарту:
  - Крiм бджiл, птахи теж виявились агресивними?
  - Жартуй не жартуй, Лiдо, а факт: причиною катастроф, котрих час вiд
часу зазнають надпотужнi повiтрянi гiганти, iнодi справдi виявляються
птахи... Ось чому для безпеки польотiв  уже  видаються  спецiальнi
штурманськi карти, на яких шляхи мiграцi© птахiв будуть вiдповiдно
позначенi.
  - Птах проти лайнера, - роздуму╨ дiвча. - Таке крихiтне проти
гiганта...
  - О рiд людський, народжений для лету! - з жартiвливим пафосом, як це
вiн любить iнодi, вигуку╨ Заболотний. - Швидкостей жада╨мо, швидкостей
нам, надзвукових, ракетних, а спитати б: чи швидкостi самi по собi
наближають людину до щастя? Ти як гада╨ш, Лiдо?
  Дiвча знизу╨ плечима:
  - Вам, дорослим, виднiше.
  I вже нахмурилось. Тепер нам довго ждати, доки Лiда з якогось приводу
звеселi╨ i хоч стримано всмiхнеться.
  А коли згодом мiж мною i Заболотним заходить мова про доцiльнiсть
людсько© усмiшки, про те, чи завжди цей порух уст буде потрiбен людинi,
чи, може, в далекiм майбутнiм усмiшка взагалi зникне, мов  якийсь
пережиток, Лiда, вислухавши нас, зауважу╨ тоном досить критичним:
  - Як це усмiшка може зникнути? "Кiп смайлiнг" - завжди усмiхайся - то,
звичайно, дурницi, вигадка для реклами, принаймнi це не для мене, - дiвча
при цьому ще бiльше схмурило бровенята, - але коли щира усмiшка, не
награна... Коли в нiй настрiй чи ваше ставлення до когось... Та я певна,
що люди майбутнього нiколи не зможуть без усмiшки обiйтись! - Тон ©© не
припуска╨ заперечень.
  - Дивись, яка вона категорична в питаннi усмiшки, - весело каже мiй
друг. - Але, очевидно, це справдi те, що завжди було й завжди буде. Хiба
можна уявити, скажiмо, Монну Лiзу неусмiхненою? Навiть не усмiшка, а
тiльки натяк, зачаток  усмiшки,  тихе  зорiння  ©©,  але  в  тому
зорiннi-мерехтiннi вся суть людини, безмiр ©© внутрiшнього свiту...
Усмiшка - це ж, власне, частка душi, ©© вияв, ©© свiтло, i тому вона,
треба думати, вiчно буде, Лiда тут ма╨ рацiю...
  Я вже помiтив, що Заболотний цiлком серйозно цiкавиться думкою Лiди про
тi чи iншi речi, хай навiть це й буде висловлено з надмiрною дитячою
категоричнiстю. Дiвчинка справдi багато на що ма╨ свiй погляд. Скажiмо,
нiяк вона не може погодитися з котримось iз недавно бачених фiльмiв, де
планета наша поста╨ як суцiльне володiння роботiв, а життя там нiбито
неминуче самозруйну╨ться, природа озлиднi╨ так, що  на  жодному  з
континентiв не зостанеться мiсця нi для птаха, нi для квiтки, нi для
струмка...
  - Пiсля того фiльму я заснути не могла, - призна╨ться дiвчинка.
  - Якби, Лiдо, продюсером фiльмiв був я, - дозволяв собi пофантазувати
Заболотний, - створив би одну-╨дину стрiчку...
  - Яку?
  - Звалась би "Астеро©д". В дусi Уеллса. Нам з Лiдою цiкаво почути, про
що був би той фiльм, поки що уявний.
  - За основу взято буде далеке майбутн╨, - нiби й справдi чимось давно
задуманим дiлиться мiй друг. - Йтиметься про тi часи, коли усмiшка ще ╨, а
от зуб мудростi, цей рудиментарний придаток, вiн таки  зникне  за
непотрiбнiстю... ©жа буде iнша, все iнше чи майже все... На океанах на той
час утворяться цiлi поселення, величезнi плавучi мiста, мешканцi яких,
осво©вши океанськi надра, розвиватимуть пiдводну металургiю в рiзних
широтах свiтових вод, бо ж пересуватись таким океаноградам тодi не буде
проблемою - це ж так? Для плавучих сво©х Венецiй люди вибиратимуть мiсця в
найкращих клiматичних зонах, щоб дихати iдеально чистим  океанським
повiтрям...
  Лiду це, видно, заiнтригову╨.
  - Аз питною водою як? - цiкавиться вона. - Не морську ж пити?
  - Потужнi опрiснювачi працюватимуть, - дiловито поясню╨ Заболотний i
далi розмоту╨ стрiчку уявного фiльму. - А ще ж величезнi айсберги
Антарктиди - уявля╨ш, якi то запаси прiсно© води! Звичайно, за право
користуватися айсбергами час вiд часу можуть виникати конфлiкти, - отже, й
дипломатам, Лiдо, там ще буде роботи вдосталь. Всесвiтнi  асамбле©
збиратимуться спецiально заради найсправедливiшого розподiлу айсбергiв мiж
континентами земно© кулi. Одного разу дiйде навiть до рiзних незгод,
запахне ядерним чи яким там порохом, i саме в цей момент астрономи
помiтять: з глибин космосу наближа╨ться невiдоме небесне тiло, гiгантсько©
маси астеро©д, i курс його проляга╨ так, що не минути його зiткнення з
нашою красунею планетою. Ось де виника╨ ситуацiя нечувано кризова! Що
дiяти? Як вiдвернути загрозу, страшну небезпеку, що нависа╨ однаковою
мiрою над усiма? Можеш уявити, Лiдо, з якою напругою працюватиме в тi днi
всеземна "Служба надi©", як ждатиме планета, що ж ©й запропонують свiтила
науки,  мудрецi  сивочолi,  фiлософи...  Обмiн  думками  вiдбудеться
блискавично, висуваються тисячi проектiв, десь в Океанi© цiлодобово
засiда╨ Верховна Асамблея майбутнiх - ©хня ООН та Рада Безпеки, а в небi
тим часом астеро©д катастрофiчне росте, планетянам тепер його видно не
лише вночi, а й при денному свiтлi, i з кожною годиною небесний гiсть
помiтно бiльша╨, розбуха╨ в небi, i хоч уже запропоновано безлiч способiв
вiдвернення небезпеки, але гарантованого, надiйного поки що нема...
  - Ти, звiсно, запропону╨ш такий спосiб вiд себе? - кажу до Заболотного.
  Вловивши в мо©м запитаннi iронiю, вiн, однак, i далi розмiркову╨ тоном
серйозним:
  - Саме над цим постановник майбутнього фiльму зараз i роздуму╨... Бо
якiсь речi йому поки що неяснi. Скажiмо, як поведуться самi вони, люди
майбутнього, ©хнi наймудрiшi мужi, перед лицем  того  Наростаючого,
Невiдхильного?.. Чи зумiють в час найкритичнiший, перед лицем крайньо©
небезпеки, об'╨днати самих себе, згармонi-зувати сво© зусилля, тобто
подолати айсберги власного честолюбства, вза╨мних чвар,  очужiлостi,
розтопити льоди пiдозрiнь, що цiлими горами понаростали мiж ними за роки
всепланетних похолодань?
  - О, хоч у тво╨му фiльмi зреалiзувались би нарештi золотi сни людства!
  - Iнакше кажучи, шановнi ледi й джентльмени, чи здатнi ви будете
пiднестись над власними пристрастями, виявити належну терпимiсть i велич
душi, - ось про це вас буде екзаменувати астеро©д iз фiльму не вiдомого
вам продюсера iз Тернiвщини, який, можливо, для екрана вiзьме собi iм'я:
"Iноземець iз Францi© Маловiчко"...
  - Фiнал, само собою, буде оптимiстичний?
  - Обiйдемося без happy end, але свiтло в кiнцi тунелю, звичайно, буде.
I роль рятiвника зна╨те кому дiстанеться? Не кiбернетиковi з головою,
вiдполiрованою, мов бiльярдна куля, i не суперменовi-астрологовi, якому
скорились тайни небесно© механiки... Роль рятiвницi у фiльмi дiстанеться
дiвчинцi, тогочаснiй маленькiй Мадоннi, що буде вiку такого, як, примiром,
ось Лiда, чи навiть менша, можливо, нагада╨ собою нашу Настусю-Анастасiю,
чия зоря так рано закотилась... Тiльки то буде не похмуре, а, навпаки,
усмiхнене, веселе й житт╨радiсне дiвча. Граючись бiля сво╨© мами, що
чергу╨ на Головному пультi Планети, дiвчатко натисне на якусь там дуже
важливу кнопку в електронних пристроях - i вiдповiдний пучок променiв буде
послано небезпецi навстрiч, i астеро©д трiшечки вiдхилиться, трiшечки
змiнить свiй курс i... пролетить мимо! Потужно прошумить небесне тiло мимо
нашо© планети, колихне води океанiв, вiтром перестороги обвi╨ землян i
знову зникне в просторах всесвiту... Ну то як? Прийма╨ться такий варiант
фiльму? - Заболотний смi╨ться...
  - Казочка для дорослих, - вiдповiда╨ Лiда йому скупою, та все ж
усмiшкою.  XXI

  З кожною милею наближа╨мось до мети, до тi╨© невiдомо© Мадонни. Час вiд
часу намага╨мось уявити собi: яка вона? Як у Рубльова? Чи як на полотнах
старих iталiйських майстрiв? А може, схожа на одну з тих, якi ми бачили в
козельського нашого друга-художника, що вдень вирiзував для райгазети з
лiнолеуму карикатури на прогульникiв, а вечорами сидiв, як обпо╨ний, над
образками сво╨© колекцi©, - вiн ©© терпляче збирав упродовж багатьох лiт.
Двi з його Мадонн особливо нам запам'яталися: одна - мальована на полотнi,
розмiром невеличка, зображала молоду матiр пiд яблунею ( в тiй смаглочолiй
з дитям ми впiзнали - зна╨м кого!), художник запевняв, що вона не
поступа╨ться перед створеним на цю ж тему шедевром Кранаха, а друга була в
iншiм матерiалi: на бiлiй порцеляновiй тарелi чудова жiноча голiвка,
обкинута вiночком iз синiх волошок... Що то була за краса! Чи не одна з
них - чого не бува╨? - i опинилась оце тут, на крайсвiття занесена
ураганом часу?.. Який гомiн пiшов нещодавно в тутешнiх мистецьких колах з
приводу не©: сенсацiя, знахiдка вiку! Слов'янська Мадонна! Народний
примiтив, з якого прозира╨ генiй!..
  Ясна рiч, прикро було б не побачити цей шедевр. Оскiльки ж часу в мене
обмаль, невдовзi маю повертатись додому, Заболотний ще й тому так
запалився цi╨ю подорожжю: "©дьмо негайно!" Сказано - зроблено. Сам сiв за
кермо, жертву╨ у©кендом, i я, звичайно, зворушений цим дружнiм жестом.
  Твори мистецтва мають сво© долi i сво©, нерiдко загадковi, шляхи
мiграцi©. Та чи не найбiльш вражаючим у життi мистецьких шедеврiв ╨ ©хня
здатнiсть знаходити шлях до людських сердець - здатнiсть ╨днати...
  - Пригаду╨ш "Дорогу в Провансi" Ван-Гога? - озива╨ться до мене пiсля
мовчання Заболотний. - Нiколи в Провансi не доводилось бути, а творiння це
чимось таке близьке. Навiть не знаю чим. Звихренiстю почуттiв? Отими
неспокiйними хлiбами, тривожною тополею, звирова-ним небом? Чи самою
дорогою серед хлiбiв, на якiй маячать двi постатi, - зда╨ться, йдуть
кудись дво╨ хлопчакiв... Все там зата©ло в собi тривогу, сама звихренiсть
кольорiв нiби вiщу╨ якiсь бурi прийдешнi... Щоразу, коли дивлюсь на
"Дорогу в Провансi" з тими двома невиразними постатями подорожнiх, виника╨
одна и та ж асоцiацiя - здогаду╨шся, яка?
  - Та певно ж...
  Дорога на робiтфак стелилася нам тодi. Точнiше, спершу'на Козельськ, а
звiдти вже згодом на робiтфак. Наша дорога тодiшня теж пролягала помiж
хлiбами, проводжали нас i тополi знайомi, а все iнше, звичайно, було не
таким... Зорiло-свiтало над степом, коли ми вийшли з Тер-нiвщини. Сонце
зiйшло нам уже за селом. З щемом серця полиша╨мо рiдну Тернiвщину, йдемо у
свiти, зовсiм юнi й сповненi надiй. На дорозi нiкого, попереду нас
рухаються лише двi нашi власнi тiнi, жердинястi, довготелесi,  мов
донкiхоти. Вперше покида╨м домiвку, пуска╨мось у далеч незвiдану, тож
почува╨мо значнiсть моменту: тепер у нас нiчого нема, тiльки - дорога!
  "Лежить Гася, простяглася, як устане - неба дiстане..." Чи давно бабуся
загадувала нам цю загадку, що незмiнно подоба╨ться малечi, бо ж у такi
казковi шати чиясь химерна уява прибрала звичайну дорогу... I ось вона,
"Гася". В'╨ться i в'╨ться помiж хлiбами, то пiрне десь у вибалку, то знову
потяглася на пагорб i далi мрi╨ помiж хлiбiв...
  За Яворовою балкою, зiйшовши на кряж, де кiнчаються нашi землi,
зупиня╨мось, щоб озирнутись востанн╨: прощай, Тернiвщино! Прощавайте,
рiднi глинища та яруги, i ви, старезнi верби в балках та гарячi коноплi,
де можна було, заховавшись, неначе в лiсi, нагомонiтись з однолiтками про
всякi дитячi тайнощi, а iншим разом i наревiтися на одлуцi, якщо повелися
з тобою несправедливо, якщо завдано тобi яко©сь аж надто пекучо© кривди...
  Тернiвщанський вiтряк бовванi╨ вежею край села, на розхрестi дорiг.
Розгонистi крила, на якi ми зважувались чiплятись, щоб  спробувати
висоти,зараз стирчать хрестом непорушне: давно вже вони не крутились, не
обвiювали тугим сво©м вiтром тернiвщанську малечу. Бiля вiтряка нi душi.
Та ось iз затiнку, з-пiд крил, вiддiляються двi постатi й, щоб нам ©х
виднiше було, виходять на саму дорогу...
  - Глянь, то ж вони! - гука╨ до мене Кирик. - Ялосо-ветка й вашi
бабуся... От народ!
  Досi ще не пiшли, хоч буряковi гектари давненько ©х ждуть... Кому,
здавалось би, ми потрiбнi, а вони - не надивляться, © наче аж сюди чути
нам бабусинi слова: "Молодшi, може, ще вас побачать, а я, мабуть, нi".
Доки й схова╨мося за горою, вони з мiсця пе зiйдуть. Бо й справдi ж -
розлука не на день... У скринi в бабусi вже все наготоване для дороги, не
схожо© з нашою, для мандрiвки останньо© чи, як ото мовиться, вiчно©: одежа
чистенька, хустка, бiлi панчохи, нi разу не вдiванi, а в прискринку,
зав'язаний у вузлику, ще й срiбний карбованець на свiчки... Самi бабуся
про все подбали. По землi, як i ми, ходять бiльше босi, до сивих
приморозкiв без взувачки - по стернях та по грудках, а там, де будуть,
хочуть походити в бiлих м'якеньких панчохах. Перед тим, що ©х жде, бабуся
не почувають страху. Зовсiм спокiйнi вони перед отими просторами вiчностi.
Може, ще й тому, що не мають сумнiву: будуть на небесах. Звiдки така
певнiсть? А самi подумайте: "Весь вiк трудилась, iз сусiдами не лаялась,
нiкому й "брешеш" не сказала..." Хiба не аргумент? От нам iз Кириком щодо
цього буде складнiше: в Козельську, куди ми йдемо, нiхто небес нам не
обiцяв, як ще воно там буде, невiдомо, а втiм, чого ж боятися невiдомостi,
хiба неодмiнно в нiй мас та©тися щось недобре? А, була не була...
  Розвивайся ж, ой та сухий дубе,
  Завтра мороз буде!
  Ой збирайся, молодий козаче,
  Завтра, завтра похiд буде!
  Це бабусина пiсня. Не раз вони спiвали нам ©© упiвголоса, сидячи взимку
за прядкою або бiля кужеля. I дивна рiч: пiсня ця, саме вiдлуння ©© й
зараз знiма╨ iз нас страх та непевнiсть, дода╨ вiдваги. Похiд так похiд!
  - Прощавайте! - маха╨мо з Кириком картузами в бiк Тернiвщини до тих
двох вiддалених постатей, що вже стоять, як у прозорiй водi, тонуть у
сонцi.
  - Ну, тепер - гайда! Поки не так жарко. - I ми руша╨мо далi.
  Хоч як щемить на душi, та все ж намага╨мось пе показувати цього один
перед одним. Тернiвщини вже не видно, тiльки нiби пiсня уявна ледь бринить
звiдтiля про те, як дрiбнi дощi змиють тобi голiвоньку, а розчешуть густi
терни... А висушать буйнi вiтри!.. Хто зна╨, чим нас зустрiне Козельськ.
Були ми з Кириком там лише двiчi: перший раз, коли викликали кiлькох
тернiвщанських хлопчакiв та Катрю Копайгору на пiонерський злiт, а ще
iншим разом з нагоди Жовтневих свят вдалось побувати, коли в райклубi
виступали й нашi тернiвщанськi артисти, що, озбро╨нi пугачами, завзято
вiдстрiлювались вiд махновцiв...
  Взято нас було тодi, як виявилось, бiльше для того, щоб коней пiд час
вистави стерегти, до залу нас навiть iiе пустили, не для дiтей, мовляв, це
видовище, - довелось у вiкна заглядати, видираючись на плечi один одному,
зате ж ©хали ми тодi до Ковельська з пiснями та за дзвiнких колесах, а
зараз тьопа╨мо пiшки, бо, знаем самi, зайвого тягла в артiлi нема,
пережива╨мо смугу труднощiв. А до районно© нашо© столицi пiшiй людинi
добутись не просто: щоб за день обернутись туди й назад - це треба вовчих
нiг! Або щоб умiв лiтати, як отi нашi Винники. То, певне, в роду в них
була така бистроногiсть: не лише Роман, а й батько його,  що  в
тернiвщанських переказах виступав пiд не зрозумiлим для нас прiзвиськом
дiд Чапча, - вiн, кажуть, теж був здатен пiд час парубкування за
найкоротшу нiч подолати вiдстань неймовiрну! Як це можна було цiлу нiч
пiдбiгцем, пiдлетом через яри, понад жита - i так десь аж пiд Полтаву?
Iнший би вмер вiд розриву серця, а вiн... I всього лиш, щоб якусь там
хвильку з дiвчиною перебути, пiд зорями гад Ворсклою з нею постояти! Коли
були меншi, ми справдi вiрили, що в того Чапчi крила були, достоту, як у
кажана. I сам той скоробiжець уявлявся нам людиною-кажаном, що, мов
демоняка, розiпнувши крила, весь аж чорний вiд сво╨© нiчно© пристрастi,
вiд вседолаючо© любовi, летить до дiвчини крiзь темряву ночi, летить, аж
гуде, низько понад житами, i лише, де клунi та садки хуторян, там вiн
крила знапружить i одразу злiта╨ вище, понад дерева, щоб не заплутатись у
нiчному гiллi, як, бува╨, заплутуються кажани в кiнських скуйовджених
гривах... Такий то був Чапча, i син, видно, у нього вдався - тож лiтали
колись люди? Щоправда, неабияк бувши закоханi, а ми ось, змокрiлi, мов
курчата, плента╨мося кожен на сво©х двох.
  Поклали собi: як дiйдемо до Громово© могили, отодi зробимо перепочинок,
не ранiш. Йдемо довго, вiд зголод-нiлостi голова крутиться, бо цей рiк
такий, що й ноги пухнуть, при ходьбi тебе аж похиту╨, свiт жовкне, якiсь
темнi бджоли перед очима лiтають, одначе йдемо, йдемо... Та ось нарештi
вона вирина╨ з-пiд обрiю, округла, срiбляста, наче баня якогось храму, що
ледь вигляда╨ з землi, це i ╨ Громова могила! Вона нiби матка серед
багатьох менших могил, що ©х всюди розкидано в наших степах, - давно
кимось насипанi, виднiються, ближче й далi, декотрi  ледь  мрiють,
порозпливавшись, у сонячнiм маревi... Для тернiвщан, як i для всiх
довколишнiх сiл, Громова - то сво╨рiдний маяк серед безбережжя наших
степiв, орi╨нтир, вiд якого вiдмiрюють вiдстань. Щоразу, коли хочуть
пояснити якесь мiсце, визначити себе у просторi, то кажуть: ото, не
до©жджаючи верстов зо три до Громово©, або: це з нами сталось одразу за
Громовою...
  Розмiрами Громова величезна, схили ©© всуцiль поросли срiблястою
травкою-мiтлицею, така ковзка ця травичка, що й санчата по нiй летiли б.
Ми хоч обидва i втомленi, та все ж видира╨мось по цьому ковзкому
срiблястому схилу, а коли опиня╨мось на самiм вершечку Громово©, то аж
гукнути хочеться вiд захвату: степи та простори на всi чотири сторони
свiту! I Козельськ звiдси вже вiдкрива╨ться цегляними будiвлями та куполом
райклубу, що архiтектурою схожий на собор святого Петра в Римi, а ген-ген,
низько - долом, насип залiзницi побiг кудись аж за обрiй.
  Ма╨мо з собою пляшку сирiвцю, зробленого бабусею, ма╨мо  й  по
чотиристаграмовому кусневi глевкого хлiба-малая з колгоспно© комори, тож,
пiдживившись, потамувавши голод i спрагу, лежимо тепер горiлиць, небо над
нами - нема йому дна! Синього, сяючого - безкрайнiй край.
  - Хочу лiтати, - каже Кирик. - Як то'й Чапча... Як птах отой, що вгорi
он пливе... Справдi пливе, в повiтрi високiм купа╨ться...
  Що воно там, угорi? Якось питали про це Андрiя Галактiоновича, вiн у
вiдповiдь пожартував: не все, мовляв, i вчителевi вiдомо, якраз, може, ви
колись йому скажете - що там?
  Птах пливе, крильми навiть не зворухне, так легко й вiльно там, у
недосяжностi, вiн почува╨ться.
  - Шулiка, чи, може, орел?
  - Звiдки тут взятись орлу? Це той, що курчат бере...
  - Нi, орел!
  - Нi, шулiка!
  - Шулiка-орел, орел-шулiка, ха-ха-ха!
  Вгорi небо, а пiд нами що? Скарбiв, мабуть, повнiсiнько в цiй Громовiй?
Шабель та сiдел в оздобах, баклаг iз чистого срiбла та рiзних вояцьких
поладупкiв? Дiрочка темнi╨ в сухiй землi - що там у нiй? То один, то
другий приклада╨мось вухом: о, зда╨ться, джмiль там гуде! Головний
скарбiвничий... А довкруг нас срiблиться нехворощ-трава, дика, така
гладенька й ласкава, як спинка лошати, аж погладити ©© хочеться. Ще у нас
©© звуть нехвороща бiла (бо в i чорна), а в давнiх лiтописах це якраз ©©,
срiблясту травичку оцю степову, названо ╨вшан-зiллям, так принаймнi
розповiдалося нам у школi. I хоч гiрка вона на смак, через що найголоднiша
худоба ©© не ©сть, але якi мiцнi пахощi йдуть вiд не©: коли довго диха╨ш,
аж голова хмелi╨. Ростуть у наших степах i козельцi (чи не звiдси й
Козельськ), зiлля теж дике, але ©стiвне, в цьому його перевага, нехвороща
ж гiркотою не поступа╨ться перед полином. Та хоч яка гiрка, зате нiколи
вона не вiдцвiта╨, в будь-яку негоду не втрачав сво╨© срiблястостi, i щось
у нiй ╨ таке, що схиляв тебе до задуми. I сама ця наша Громова, найвища з
могил, неодмiнно чимось торкне тобi душу, цiле лiто вона мовби вигляда╨
когось, - чи не за те й люблять ©© вiтри? Вiд само© колиски ми чу╨м: "У
полi могила з вiтром говорила, повiй, вiтре буйнесенький, щоб я не
чорнiла".
  Це, нам зда╨ться, саме й спiвалось про Громову!..
  Млi╨ в дрiмотнiй непорушностi степ. Нiщо нiде не зрухнеться, тiльки
птах, нам не вiдомий, все ще в небi пливе, в промiннi купа╨ться... Та ось
несподiвано десь iз далечi - гук! дужий, розлогий... Ми схоплю╨мось разом
на ноги: де? що? А то он у далеких оболонях по©зд гукнув, вилiтаючи
низько, з-пiд неба. Вперше побачений, повившись димом, просто наче до нас
вiн гукнув, покликав обох уже в iншу дорогу - з дитинства в дорослiсть.
  Зараз ще нам невздогад, з яко© далечi вiдстаней, з яких моторошних
ночей проблисне нам це сонце рiдних степiв, серед яких лютих стуж зiгрi╨
нас материнським сво©м теплом ця наша ласкава, в срiблястiй травичцi
Громова, що з вiтром тут цiлi вiки говорила i що вiд не© й ми вiдмiрятимем
сво© шляхи, як вiд осереддя, вiд заповiтного кореневого знаку наших
степiв.
  - Розкажи нам з Лiдою, як ви рятували Мадонну, - раптом зверта╨ться до
мене Заболотний. - Тобi ж довелося бути в тiм батальйонi, що здiйснював
операцiю... Як там це вiдбувалось насправдi?
  Розказати? Виповiсти? То була наче iнша дiйснiсть. Весна печуваного
сонця, i сади зацвiли нам, як уперше в життi, i величезне мiсто,
розбомблене з повiтря, лежало в суцiльних ру©нах. Бiло-бiло квiтують сади,
i потворнiсть ру©н, що лежать цiлими горами, - так це там по╨дналось.
Потiм була та виняткова нiчна  операцiя.  Тунель  у  каменоломнях,
вузькоколiйка з iржавими вагонетками, стара, закинута штольня, в якiй щось
ма╨м знайти. Ми не знали, що там заховано, нiхто не знав та╨мниць тi╨©
замуровано© штольнi, до яко© ми вступили темно© ночi,  озбро©вшись
заздалегiдь лiхтариками. Похмура тьма, сирiсть, грязюка, плiснява. Мов
печернi люди,  сторожкi,  нашорошенi  вiд  довкружно©  загадковостi,
недовiрливо занурю╨мось у темряву з сво©ми лiхтариками, бо ж хто скаже, що
ма╨м вiдкрити в цьому сучасному пеклi пiдземелля, в нутровищi цi╨© лисо©
гори. Може, чека╨ нас тут склад яко©сь нам не вiдомо©, загадково© збро©,
можливо, все тут замiновано i ось-ось гримне вибух вiд найменшого
необережного доторку? I так, в крайнiй напрузi нервiв, аж доки у скупому
свiтлi чийогось лiхтарика тьмаво зблиснуло золото музейно© лiплено©
рами... Рукавом гiмнастерки сержант Кутя протира╨ вкрите пилюкою давн╨
полотно, i перед нами, нiби ми снимо, нiби з iлюзi©, виникла... Нi, люди,
таке випада╨ раз у життi! Нiколи не забути до невпiзнання змiненi враз
серйознi солдатськi обличчя, що ©х мовби торкнулось неземне свiтло... Тi╨©
ночi - вже в розташуваннi батальйону - стояли мовчазно ми на вартi довкруг
полотна, довкруг сяйва, що тихо линуло до нас звiдти, де босонога висока
жiнка легкою ходою йде з немовлям по хмарах...
  Навiки могла зникнути, в пiтьмi штольнi зiтлiти, згнити, завалена
камiнням гори, а сталось iнакше, ©© врятовано, i свiтло краси вже струму╨
на кожного з нас, входить у тво╨ духовне ╨ство, i невiддiльнi стають вiд
не© i тi веснянi сади у тихому сонцi, в якихось аж перебiльшених
квiтуваннях, i тi циклопiчних масштабiв ру©ни серед яких ми пробира╨мось,
обережно несучи на чи╨мусь плащ-наметi чудом вiднайдену, чудом врятовану
Мадонну. I коли хто з нас у тi днi дивився на небо, на легкi хмарини, що
пливуть у високостях, то й там йому малювалось, як вона йде, босонога, по
хмарах з iталiйським сво©м дитям на руках, видобувшись iз темряви сиро© й
похмуро© штольнi, йде у вiчних сяйвах просто кожному з нас навстрiч...
  - Можна уявити, скiльки було тодi у вас хвилювань, - зауважу╨
Заболотний. Та чи можна й хвилюванням назвати той стан?
  - Пiсля всього пережитого, - кажу йому, - то були днi великого
просвiтлiння. I пашi хлопцi, i хлопцi з iнших полкiв приходили, щоб
глянути, годинами могли вистоювати серед розпечених сонцем ру©н i не
зводили з не© очей... Бо ж тепер менi ясно: ми рятували Мадонну, а вона
рятувала нас...  XXII

  Автострада, вигинаючись мiж полiв, вилиску╨ змигка-ми сонця на металi,
на лаках та склi, нескiнченним сво©м блискотiнням, летом нестримним вона
ще бiльше уподiбню╨ться до витворiв само© природи, нагаду╨ величезну рiку,
що в слiпiм устремлiннi несеться кудись у безвiсть. Летить i летить iз
шумом та свистом енергiй!
  I враз знерухомiло все.
  Попереду в нас вискнув гальмами "опель", аж чорнi пасмуги потяглися за
ним уздовж полотна траси - то гума так при гальмуваннi горить, прикипаючи
до асфальту. Хайвей, скiльки око сягне, знерухомiв одразу, - мабуть, так
раптово спинилась би величезна, забита ламаною кригою рiка, зустрiвши
невiдому запруду. Одна якась мить, - i цього було досить, щоб рух перестав
бути рухом, а рiка дороги перетворилась у згромаджений залiзний льодостiй.
Хайвей занiмiв, все застигло, завмерло - самий рух умер. Враз стало чути
музику в сусiднiй машинi - мелодiйна, така гарна серед несподiвано©, аж
неприродно© тишi хайвею.
  Здивовано погляда╨ на нас звiдти дiвчина-пiдлiток, що сидить за кермом,
з iншо© машини визирнула лiтня японка в окулярах, пита╨: що сталось?
  Десь за нами зрива╨ться виття сирен. До нестерпностi рiзке, воно
наближа╨ться, мов шквал, залiзним криком розтина╨ повiтря. От уже пролетiв
мимо нас пронизливий зойк сирен, промчались вперед червонi полiцейськi
машини i ©м навздогiн санiтарний фургон... Видно, як неподалiк попереду
щось ©х зупинило, одразу ж з'явились кремезнi постатi полiсменiв, з
службовою квапливiстю протискуються кудись мiж кузовiв санiтари в бiлих
халатах...
  В обидва кiнцi дорога захаращена, залiзна рiка спинилася до крайнеба,
те, що тiльки-но летiло, двигтiло, мчалось i стугонiло, зараз сто©ть
нерухомо, розпiка╨ться на сонцi, виповнивши повiтря духом гарячо© гуми,
лаку, бензину. Траса завмерла, зда╨ться, надовго, отже, вам, подорожнiм,
тепер сиди та диш у цiлковитiй бездiяльностi, ковтай  смог  серед
нерухомостi залiза та чаду, i невiдомо, скiльки це триватиме. Хоч куди б
ти спiшив, хоч якi б тебе справи гнали, а вже ось затисли тебе - так, нiби
в пастку потрапив, - i кому поскаржишся? До кого ввернешся з вiдповiдною
нотою?
  - По-нашому, братцi, це зветься пробка, - каже Заболотний, виходячи з
машини. - А по-тутешньому - "десятимильна автостоянка"...
  Що ж там все-таки сталось? Нiде найменшого поруху, хайвей не пода╨
ознак життя. Суцiльна знерухомленiсть, незвична, видно, навiть для старого
сетера, що, часто дихаючи, вигляда╨ з розкiшно©, пурпурового кольору
машини. Сетеровi жарко й сумно. Рух увесь зосередився зараз тiльки в
рубiнових засвiтлених мигавках-маячках, що до моторошностi рiвно, байдужо
крутяться на полiцейських машинах. Рубiновi вогники,  верткi  деннi
свiтлячки над непорушнiстю залiзного розпеченого Дунаю, якiсь  вони
недоречнi зараз - при сонцi, при могутнiй слiпучостi дня. I все ж якусь
сувору значливiсть вони несуть у собi, щось промовляють - нiмий крик
свiтла серед занiмiлого урагану! Мигавки-маячки вперто,  по-дiловому
крутяться й крутяться, з невпинною послiдовнiстю звершують оберти навколо
крихiтно© сво╨© осi, описуючи круг по обрiях цього великого й прекрасного
свiту.
  Знiчев'я дивимось i дивимось на працюючi мигавки, на тi  дивнi
лiчильники спиненого часу. Щось фатальне ╨ в них, нiкому не пiдвладне,
тривожне,  позачасове.  Серед  тишi  полуденно©,  серед  безмовностi
знерухомленого металу вiдраховують саму незрушнiсть, неясну тривогу,
одноманiтно вiдраховують, може, останнi краплини чийогось життя.
  Одначе - що ж там?
  Уподовж полотна дороги на безлiч миль тягнеться висока металева сiтка,
напнута на мiцних, теж металевих стовпах. Сiткою вiдгороджено вiд хайвею
все iнше життя з силуетами далеких мiст, з соковитою зеленню розлогих
пасовиськ, слiпучiстю озеречок, з польовим повiтрям, птахами та зовсiм
мiнiатюрною худiбкою, що, зменшена вiдстанню, iдилiчно  пасеться  в
маревах-iмлах...
  Подекуди на стовпi чи посеред сiтки вас знову зустрiне табличка:
"Private property" або просто "Private"... Безлiч цих "прайвiт" уже
промайнуло нам за дорогу, викликаючи в пас коли досаду, коли iронiчне
зауваження щодо цих засторог, знакiв того, що тво© мандрiвницькi права тут
мають суворi межi: так ось рухайся, а вбiк не смiй анi кроку. За сiткою то
вже належить комусь i мав визначену цiну, скажiмо, дерн з отаких чудових
лукiв тут вважа╨ться практичним нарiзати шматками й продавати по мiстах,
де пласти дерну, цi живi килими, виставленi у вiтринах, ви не одразу й
вiдрiзните вiд килимiв, тканих чи©мись руками...
  А мiсце подi© - ось воно. Бiля одного з металевих стовпiв з написом
"Private" стирчить боком невеличка, зда╨ться, японсько© моделi машина.
Нiби паперова iграшка, вся зiжмакана, строщена, - залiзний стовп, в який
вона врiзалась, розсiк ©©, радiатор ударом загнано в салон... Чому ©©
кинуло туди, на стовп? Хто в нiй?
  Стороннiх полiцiя близько не пiдпускав, запасайтесь терпiнням, ждiть,
поки знову буде вiдкрито рух, а тим часом на цiм вiдтинку порядкують
викликанi телефоном служби. Перегородивши дорогу, збились бiля потерпiлих
i санiтарна, й кiлька полiцейських машин, якi щойно промчали з нестерпним
виттям, а зараз лишили собi тiльки мовчазне мигтiння свiтляних маячкiв.
Автострада уже запрудилась на кiлометри, розпiкаючись, блищить металом
десь аж пiд обрiй, хайвейний люд, що, певне, звик до рiзних пригод у
дорозi, поводиться досить стримано, без нервувань, нiхто поблизу не
виявля╨ нi особливо© нетерплячки, нi зацiкавлення: той гумку жу╨ над
кермом, той вийшов, розмина╨ костi...
  Заболотному при ви©здi Софiя Iванiвна, нiби й таку пригоду передчувши,
давала настанову: "Ти ж там, на трасi, не встрявай не в сво╨, не роби з
ними iнциденту" (так вона волi╨ висловлюватись, маючи на увазi тих, хто
пильну╨ лад на дорогах). Одначе для Заболотного цi настанови мають силу
лише до певних меж, досить створитись у дорозi гострiй ситуацi©, як одразу
всi вони летять до дiдька. Такий тип людини: де тiльки пахне небезпекою,
ризиком, - Заболотний мусить бути там, позицiя споглядання не для нього. I
зараз ось вiн уже рве вудила, нерву╨ться, його дiяльну натуру драту╨ всiма
визнаний припис триматись осторонь, Заболотний аж зблiд, оприкрений тим,
що його не пiдпускають до мiсця подi©, не дають на когось там глянути,
когось рятувати. Весь вiн енергiя - скута, перозкрита. Жадоба дi© кипить у
ньому, прагне вчинку. I хоч друг мiй розумi╨, що ранг дипломатичний, самий
статус особи сторонньо© велять йому бути стриманим, "не робити iнциденту",
але що вдi╨ш, коли метушня рятувальних служб зда╨ться йому безглуздою
товкотнечею, хтось там стiка╨ кров'ю, а вони все ще вовтузяться бiля
сплющено© то© малолiтражки, що скособочено  стирчить  бiля  стовпа.
Рятiвники, видно, щиро силкуються й нiби квапляться, намагаючись зiрвати
заклиненi дверцята, але, як завше збоку, для стороннього ока все в них там
виходить нiби повiльно й намарно...
  - Нi, я пiду, - зрештою не втриму╨ться Заболотний, i його довготелеса
постать, зграбно прослизаючи мiж кузовами, вже ринулася вперед, до мiсця
сумно© пригоди.
  Незабаром бачу його в енергiйнiй розмовi з огрядним полiсменом (чи не
виник, чи "не зробився" мiж ними отой самий "iнцидент"? Але, будемо
сподiватись, обiйдеться без цього), ось вiн, Заболотний, жестикулюючи,
щось доводить полiсменовi, втлумачу╨, дораджу╨ вперто ("натура, як у
тура!"), i нарештi полiсмен, махнувши палицею, дозволя╨ йому пройти,
при╨днатись до тих, що вовтузяться бiля нещасно© машини. Мить - i
Заболотний, нахилившись, зник у тиснявi тiл, його дорожнiй досвiд одразу,
певне, знайшов для себе застосування. Всi зусилля спрямованi там на те,
щоб вiдтягти, видерти машину назад, бо весь той клубок знiвеченого металу,
виявля╨ться, разом iз прогнутим стовпом залiз аж у сiтку загорожi, застряв
у нiй, як застряють риби в капронових сiтях. Силкуються там гуртома, щось
погукують, чую вже уривчастi погуки й Заболотного по-англiйському, мабуть,
означають щось близьке до нашого: "Раз! Два! Взялись!" - дивно, але факт,
що таке слiвце в потрiбну мить дода╨ людям злагодженостi в дiях. Дверцята,
видно, заклинило намертво, силою удару кузов загнало далеко в пастку,
людям з трудом вда╨ться вицупити малолiтражку назад, розчахнувши почавлене
залiзо. Нарештi когось добули, санiтари кладуть тiло на ношi, несуть... ╙
пожива тепер для цiкавостi знудьгованого натовпу, дорожнi дамочки аж
навшпиньки стають, щоб не пропустити видовища, яке зможеш увечерi побачити
на телеекранах, а тут воно перед тобою вочевидь: юнака несуть. Джинсовi
штани пропливають, втиканi блискучими кнопками, молоде, не знiвечене
обличчя вража╨ споко╨м, воно вродливе, воно вже далеке вiд усiх земних
пристрастей, золоте волосся льняним пасмом повисло в розсипах неживих...
Та це ж вiн! Той золотоволосий, що тiльки-но цiлувався в кав'ярнi з сво╨ю
такою ж золотоволосою супутницею! А вона? Що з нею? В момент удару,
вйявлясться, це якраз вона була за кермом, i ©© придавило, затисло в метал
так, що нiяк не можуть видобути.
  Заболотний, поряд з iншими, натужно працю╨ в гуртi, нараз випростався,
сива голова його з'явилась над натовпом, блищить зрошене потом чоло,
змахнув росу i знов нахилився, щось розгляда╨ там унизу... Що вiн там
розгляда╨? Людину розранену? Чи те, що людиною було?
  - Жива? Нежива? - перемовляються тi, що ближче до мiсця аварi©.
  - ╞й, зда╨ться, голову вiдiрвало, - каже здоровенний негр, пробираючись
звiдти, iз тисняви. - Розчавило, як цитрину.
  - Може, вона п'яна була? - кида╨ блакитне волоса дама, стоячи бiля
песика-спанi╨ля, що виткнувся головою з машини.
  - Нi, вона не була п'яна, - каже Заболотний, повертаючись звiдти, i
блiде обличчя його скривлю╨ться сердито. Вiн весь посiрiлий, струджений,
аж нiби став зiстарений враз. - Це тi, з кав'ярнi, - каже вiн, всiдаючись
за кермо. - Що як брат i сестра... Можливо, це була ©хня весiльна
подорож...
  I потiм довго не чу╨мо вiд нього жодного слова.
  Лiда сидить, затиснувшись у куток, - в не© повнi очi слiз. Налились i
не скапують.
  Санiтарна з сво©м саркофагом помчалась в один бiк, ми мчимо в
протилежний, ще якийсь час вловлюючи слухом даленiюче завивання сирен.
Пролiтають стовпи, не кiнчаються залiзнi неводи загорож, що ©х накинуто
нiби на всi довколишнi простори, - для шаленства руху вiдведено лише цей
ажурний сiтчаний тунель. Деколи ви-майне знов заборонна табличка, що на
не© пiсля всього, що сталось, просто нестерпно дивитись.
  В небi по той бiк сталево© сiтки котиться бiлий м'яч сонця, сирен не
чути давно, а тi джинси й пасма золотi, неживi ще довго перед нами пливуть
у повiтрi.
  Простугонить мiст, при в'©здi на який ма╨те заплатити встановлене мито
спритному в рухах митаревi, якому, видно, байдужiсiнько до всього, що може
з вами статися десь на трасi, як i до подi©, свiдками яко© ви щойно були.
  Хайвей ма╨ сво© нещаднi закони. Швидко й буденно розчавлю╨ недостатньо
уважних, вiдкида╨, як брухт, на узбiччя й нiяких епiтафiй на каменi сво╨му
не пише. Скiлькох уже звiв на цих перегонах у небуття i скiлькох ще
зведе!.. Струменем iз шланга змиють калюжу розтекло© по гудрону кровi,
нещасний автомобiльчик незабаром опиниться на кладовищi старих, потрощених
машин, i рух вiдновиться повнiстю, гарячим вiтром швидкостей зметено буде
слiди трагедi©.
  Дво╨ таких юних, таких вродливих людей... У новiм свiтлi постають для
нас обо╨ з сво╨ю дивною поведiнкою в кав'ярнi, де так пожадливо курили,
де, як у пустелi, не помiчаючи довкола нiкого, час вiд часу цiлувались
прощально й задумливо. Назавжди зiйшли iз стовпотворiння хайвею, з
напiвдороги виключили себе з гонитви, вiд усього ©© шалу вiдсторонились зi
сво©ми тайнами, яких уже нiколи й нiкому не розгадати. I нiкому не дано
прозирнути в справжню причину нещастя, - була то митт╨ва похибка руки,
стресова неточнiсть реакцi© чи задовго перед цим свiдомо обраний акт
самознищення?
  Всього за кiльканадцять миль будемо вiд мiсця, де сталось нещастя, як
Верховний Коментатор коротко передасть у простори ефiру ще одну новину,
сповiстить байдужою скоромовкою, що якiсь дво╨ невiдомих, юнак i юнка
невизначеного фаху й невизначеного пiдданства, стали на цьому хайве©
жертвою випадку, щойно загинули внаслiдок автомобiльно© катастрофи...
  - Що ж це було? - каже Заболотний пiсля тривало© мовчанки похмурим,
якимось важким голосом. - Чому вони врiзались? Що ©х кинуло з потоку в оту
металеву сiть?
  Нас невiдступне мучить ця загадка. Шука╨м пояснень, прикида╨мо рiзнi
варiанти, i ©х, виявля╨ться, може бути безлiч. Похибка руки, перевтома,
стрес, митт╨вий розлад нервiв? А могла ж вона, водiйка, й вiд чаду зомлiти
за кермом, вiд дорожнього перегару, мiг бути причиною загибелi й просто
напад юних пустощiв, один лиш заслiплюючий поцiлунок, що ©х коханi часом
дозволяють собi й на таких, на шалених швидкостях? А хiба не мiг це бути
вибух людсько© розпуки, наперед продуманий вiдхiд у  небуття  двох
звiдча╨них ексцентричних натур, заздалегiдь узгоджений акт самоспалення на
вогнi наркотичних райських видiнь? Навмисне чи ненароком - нiхто нам тепер
цього не скаже, нiякий коментатор не пояснить...
  - А може, - раптом озива╨ться Лiда, - ©м просто на-стогидли нестерпнi
оцi загорожi-воль╨ри, що все нiяк не кiнчаються?
  Може, й так... I вiдважились, врiзались на льоту, щоб прорватися до тих
недосяжних трав, до озер, до ще необкинутих сталевими неводами таких
забавливих просторiв далечi й неба.  XXIII

  Людина протягом життя зазна╨ докорiнних змiн: iнодi той, кого ви знали
в дитинствi, постане перед вами таким iнакшим у зрiлому чи в похилому
вiцi, що то вже, власне, будуть рiзнi люди, зовсiм рiзнi варiанти
особистостi.
  Принаймнi про Ялосоветку, сестру Заболотного, можна було з певнiстю
сказати, що за кiлька передво╨нних рокiв вона змiнилася до невпiзнаний.
Вилюднiла, змiцнiла, з чахлого, недокрiвного створiння стала просто
красунька! Налилась  здоров'ям,  в  характерi  з'явилась  веселiсть,
жартливiсть, i голос пробився спiвучий, не раз зi сцени виступала в нашому
тiсному тернiвщанському клубi, i дивувалась тодi слобода, звiдки це
пасльонове дiвча, що в нестатках та надголодь виростало, здобулось на
тако© чарiвностi голос, що лл╨ться з грудей дiвчини без зусиль, без
натуги? Iншi сирi яйця для голосу п'ють, а вона, може, росу солов'©ну
вдосвiта пила iз сво©х забалкiвських верб. Батьковi Заболотних вже не
довелось чути Ялосоветку зi сцени, згас за кiлька рокiв перед вiйною -
доконала чоловiка давня, ще з фронтiв громадянсько© принесена хвороба.
Хлопцi, повироставши, порозскакувались хто куди - той у прийми пристав,
дво╨ на кордонi десь служать, а той подався вчитись до мiста, тож
зосталась Ялосоветка в батькiвськiй хатi сама.
  Коли ми, вже студенти, при©здили з Кириком додому на  вакацi©,
Ялосоветка не могла приховати перед подругами гордощiв за брата, вказувала
дiвчатам на нього, мов на чудо: хiба ж не талант! Схiднi, найтруднiшi мови
вивча╨ та ще одночасно i в аероклубi вчиться! Скоро аеропланом в саму
Тернiвщину прилетить, в степу на стернях сяде,  де  колись  бiгав
пастушком... Подруги Ялосоветчинi, тернiвщанськi нашi  пiддiвки,  що
повиростали швидко, мов iз води (аж ми з Кириком iнодi не могли i вгадати,
де чия), покрадьки задивлялися на мого друга, не однiй вiн, видно, душу
розбентежив. Бо з при©здом Заболотного-студента, зда╨ться, i спiви в селi
ставали гучнiшi, i вечори довшали, - допiзна вiд кутка до кутка, як i в
давнiшi лiта, заблукувала пiсня дiвоча, балками линула кудись аж на
Чернече, мовби шукаючи когось, але навiть i серед далеких вечiрнiх спiвiв
Ялосоветчин голос вирiзнявся, так що й старшi жiнки заслухались: бач, як
за лiто голос ©й висталився на буряках, на вечiрнiх шляхах iз поля...
  Потiм з'явився в Тернiвщинi тракторист iз сусiднього села Микола
Винник, що доводився далеким родичем нашим тернiвщанським Винникам, i
зовсiм незадовго до вiйни Ялосоветка з Миколою одружились, стали жити в
старiй хатi Заболотних, доки собi збудують нову. Але нову так i не встигли
збудувати - почалась вiйна. Микола пiшов на фронт у першi ж днi, i слiд
його вiдтодi пропав, - потяглися для Ялосоветки лiта майже вдовинськi.
Хтось нiбито бачив ©© чоловiка в шмаття рознесеним вибухом снаряда на
днiпровськiм мосту, вважалось, нема Миколи, одначе пiсля визволення
Тернiвщини вiн раптом пришкандибав до Ялосоветки з госпiталю i, тижня не
посидiвши вдома, став працювати в майстернях Озерянсько© МТС...
  Ми з Заболотним зустрiлися в нашiй Тернiвщинi уже по вiйнi, коли
прибули глянути, хто ж тут пiсля всього лишивсь... Скiльки людей не
повернулось, про скiлькох iз наших ровесникiв ми тепер тiльки чули вiд
©хнiх рiдних: нема, нема, нема. Дво╨ з Кирилових братiв теж полягли на
фронтах, i ©хнi iмена, як i багатьох iнших загиблих тернiвщан, з'являться
згодом на обелiску посеред села, а ще багатьох було згно╨но за дротом
першо© ж во╨нно© осенi,  коли  десятки  ©х,  необстрiляних,  щойно
мобiлiзованих, потрапили у величезне оточення, а з оточенських болiт - за
колючi табiрнi загорожi, в залитi дощами соколянськi каньйони. З дiвчат
тернiвщанських, що ©х кiлькома наборами брали в Нiмеччину, повернулись iз
каторги теж далеко не всi, однi╨ю з перших прибула звiдти наша шкiльна
товаришка Катя Копайгора, в не©, рiшучо© та язикато©, вдома з перших днiв
виник конфлiкт з Миною Омельковичем, котрий усе доскiпувавсь, чи ╨ в Катрi
випечений номер на руцi, ота печатка пережитого горя, а якщо нема, то чим
вона доведе, що справдi була в рейху серед каторжанок?.. Сам Мина
Омелькович, перебувши кiлька мiсяцiв у Соколянах за дротом, повернувся в
Тернiвщину беззубий та напiвслiпий, у його натурi стались помiтнi змiни,
iнодi з'являлась навiть задума, i, коли ми з Кирилом зустрiли його
випадково на толоцi, вiн наче не дуже й здивувавсь нашому при©зду, тiльки
кинув якось загадково:
  - Не так воно все просто, хлопцi, в життi...
  Заболотний застав Ялосоветку в рiднiй хатi, на сторожi батькiвського
вогнища. Для Заболотного на той час дипломатська його дорога вже була
визначена, але додому вiн прибув ще в льотчицькiй формi, i це для сестри
стало найбiльшим подарунком i гордiстю, бо ж саме таким ждала вона, та що
вона - ждала вся Тернiвщина свого уславленого сокола! ╙дине, за чим
шкодувала Ялосоветка, що Микола не мiг цього бачити, - МТС якраз послала
його у вiдрядження, добувати запчастини...
  - Бо доводиться ж по га╨чцi збирати трактора для Тернiвщини, - з
веселими слiзьми на очах розповiдала братовi Ялосоветка. - Та й ми з тобою
могли розминутись, бо я тепер на фермi, на роботi постiйнiй, не щодня
вда╨ться й додому вирватись, деколи i ночую в тамбурi або в червонiм кутку
- у нас там тепло... А тут у мене квартирантка ж тепер е, ти повинен би,
Кирику, ©© знати, - i вона повела на брата лукавим, багатозначним
поглядом.
  Виявля╨ться, квартиру╨ в Ялосоветки молода вчителька, що ©© недавно
направлено до Тернiвщини вiдновлювати розполохану вiйною школу. А перед
тим, як прибути сюди на вчителювання, дiвчина ця певний час працювала в
Козельську вiльнонайманою в госпiталi - рядовою санiтаркою, та ще й
донором була, кров здавала для поранених бiйцiв. А коли госпiталь ви©хав,
то куди ж ©й? Вибрала Тернiвщину. Таке ми почули з Ялосоветчиних вуст про
©© квартирантку. А родом новоприбула десь iз-за Днiпра, iз Вузлово©, i
коли Ялосоветка це сказала, я помiтив, як Заболотний зблiд.
  - I звати ©© Соня? - запитав вiн, ще бiльше блiднучи.
  - Софiя Iванiвна, ти вгадав, - сестра посмiхнулась.
  - Де вона?
  - Пiшла по солому в степ, ти ж зна╨ш, паливо в нас яке... Аж iз
Романiвщини носимо... А я ще з посилками не впоруюсь, бо недавно мене
глиною привалило, досi не видихала, - Ялосоветка й це сказала майже
весело.
  Вирiшено було йти на розшуки i - негайно! Ялосоветка не стримала
усмiху, спостерiгаючи, як брат хапкома себе причепурю╨, ремiнь па шинелi
поправля╨, щоб анi складочки зайво©...
  Ось так ми тодi опинились з Кириком у пашiм степу за селом... Осiпь
була, сiялась мряка, галич вигравала в полях надвечiрнiх, в тих самих, де
ми колись знали еру пастушачу, де лежав тепер сiрий, непривiтний простiр.
Нiчого не було похмурiшого за тi пiсляво╨ннi задичавле-нi осiннi степи,
коли залiзо вiйни, скручене, обгорiле, стирчало в бур'янах, i окопи ще не
всюди в полях було позагортано, i прибитi дощами, темнi дредноути скирт
ледь бовванiли осадисто, нiби напiвзатопленi кораблi, в осiннiх туманах.
  Колюче терниння темнiло в тiм вибалку, де перед вiйною можна було ще
знайти серед пенькiв напiвобвалений колодязь, купу саману, порослого
бур'яном, де й тодi вас зустрiчав обгризений худобою терпкий-претерпкий
терен, що, невiдь-звiдки з'явившись, розрiсся й до пiзньо© осенi висiв на
колючках синiм дощем... Звичайно ж, це була Романiвщина, той пагорб i той
самий видолинок, що нiби аж поменшав, задичавлений, куди, здавалось, нiщо
вже й не дiста╨, крiм тернищ та туманiв. Щоправда, й ранiше туман тут
деколи стелився низом - навiть улiтку, бувало, ночами срiблиться при
мiсяцi довкола Рома-нового садка.
  Отже, йдемо ми з Кирилом тим степом, де чи©сь пристрастi блукали
задовго до нас, де iншi пiд зорями ходили, смiялись, ревнували, любились,
де Романова бджола колись гула i жита красувались, перевитi волошками та
березкою, де щозими, шугаючи в снiгах з запаленою звiздою вгорi, несли ми
крiзь нiч голубу до знайомих тополь свою колядницьку радiсть... Зараз тут
вечорi╨, мжичить, i за плечима у нас фронти, шинелi, важкi вiд дощу, i
скiльки ж iз нас сюди вернулось, - порожньо в полi, нiде нiкого, навiть
жодного зайця не випужали, не вискочив куций iз кура©в.
  Тоскнота!
  Та ось, вiддiлившись вiд далеко© скирти, суне нам назустрiч темна якась
купа, суне солом'яний танк!.. В'язанка трухло©, зчорнiло© вiд дощiв
соломи, мовби сама собою, без нiкого, горо©жачись, поволi руха╨ться крiзь
раннiй присмерк в напрямку до села. Того, хто несе, зовсiм не видно, його
з головою накрила солом'яна темна копиця, вона руха╨ться стежкою справдi
нiби без стороннiх зусиль, лише догадуватись можна, що там унизу, пiд
розкуйовдженим шатром соломи, ╨ ж таки хтось! Хтось маленький, до
неймовiрностi зменшений, мало не до землi придавлений осiннiм цим тягарем,
уперто диба╨ стежиною в солдатських, облiплених грязюкою кирзових...
  Сходячи зi стежки, ми дозволя╨мо собi невдалий, як тепер ясно, жарт:
  - Стiй, хто йде?
  I тодi з-пiд в'язанки звелося до нас, вiдкрилось зiжмакане болем, мовби
столiтн╨, обличчя, з величезними страдницькими очима, що, одначе, були -
молодi! Так змучено й жалiбно дивились вони на нас, струменями свiтла
струмували з трухло© соломи, вiдкрито i якось аж винувато сяяли до
Заболотного сво©ми двома небесно-синiми змученими сяйвами...
  - Софiйко, це ти?
  Я й досi не певен, чи вiн ©© тодi впiзнав... Бо ж як було впiзнати в
цiй нещаснiй ту, зовсiм юну, яка рятувала його, збитого льотчика, впiзнати
зараз ©© в цiй до краю змученiй жiнцi, що, придавлена тягарем, купою
чорно© позаторiшньо© соломи, нiби з-пiд землi дивилась на цього бравого
майора посеред стежки, дивилась, а очi все ©й наливались i наливались
слiзьми. Така змученiсть обличчя, а очi синi, молодi, i дивляться вони
зараз на Заболотного аж злякано, благальне.
  - Софiйко!!
  - Таки впiзнав...
  I гiркий усмiх поповз ©й по устах, скривив болiсно все обличчя, на мить
зовсiм зiстаривши його.
  Такою тодi постала перед нами Софiйка... Не до того було, щоб
з'ясовувати на цiй стежцi вза╨мини.
  - Ану-бо, дозволь!
  Заболотний найперше вивiльнив Софiйку з-пiд в'язанки, вiдсторонив ©©
рiзко, майже сердито, а сам, нагнувшись, звелiв менi пiддати, i вже мокра
трухлява копиця опинилась у нього на плечах.
  Так з тi╨ю копицею на сво©х золотих майорських погонах i промарширував
через усю слободу, через балку до батькiвсько© хати у глинищах.
  Всю нiч просидiли ми тодi втрьох за розмовою. Осiння негода за вiкном
глухо шумiла вербами, дощ стiкав по шибках, i голос Софiйчин теж наче
стiкав тихо, сумовито... Мати померла. Батько так i не повернувся, i
нiяко© вiстки про нього, хоч подавала запит навiть у Мiнiстерство
залiзниць, у вiддiл кадрiв... Брат влаштувався працювати на Вузловiй, а
Софiйцi, пiсля того, як госпiталь ви©хав, запропонували школу, i ось вона
опинилась тут...
  - Кажуть, ти й донором була? - питав ©© Заболотний.
  - А що такого? Багато ж було... В госпiталi до мене так добре
ставились. Один офiцер, коли виписувавсь, навiть сватався... - ©© усмiшка
при цьому вийшла зовсiм гiркою, негарною.
  Софiйка трималася перед Заболотним, як перед людиною майже сторонньою,
вiдчувалося, що вона не бо©ться виставити себе перед ним у невигiдному
свiтлi, певне, вважаючи, що ©© вже нема для нього i те, що мiж ними було,
також не iсну╨, i нiколи його не повернути. Вiдчувалось, що вона ще й
зараз тяжко пережива╨ втрату матерi, не вда╨ться ще подолати ©й свою
теперiшню самоту, признавалась, що тiльки й вiдради, коли Ялосоветка
вдома, але ж це не щодня бува╨, ось i зараз зосталась ночувати на фермi,
бо ходити звiдти далеко, та ще така грязюка, а в Ялосоветки досi нога
болить пiсля  тi╨©  пригоди  в  глинищах...  Розповiла  спiвчутливо
квартирантка, як Привалило Ялосоветку, коли глину брала, i що зовсiм
випадково люди врятували ©©, - першими дiти помiтили, що коняка з возом
бiля глинища сто©ть, а з людей нiкого нема. Якби не дiти, то, мабуть, не
скоро догадались би кинутись, а так встигли, вiдкопали, хоч i ледь живу...
Цiла гора глини на не© зсунулась, аж не вiрилось, коли добули з-пiд
завалу: стiльки в землi людина пробула - i все-таки диха╨...
  Заболотний, слухаючи про сестру, невiдривне дивився Софiйцi в обличчя,
в отi ©© небесно-синi, вдивлявся, мовби вiдшукуючи в них якiсь знаки,
вловлюючи якiсь змигки, що додались би до ©© слiв i щось для нього важливе
пiдтвердили б. Коли Софiйка поправляла гнотик у мигавцi, Заболотний уважно
стежив за ©© маленькою струдженою рукою, потiм знову поглядом нiби щось
шукав в Софiйчиному обличчi.
  - Погана я стала? - зненацька запитала Софiйка, вловивши на собi цей
настiйливий погляд, i усмiхнулась тим сво©м гiркуватим, як вiд терпкого
терну, усмiхом. I сама ж вiдповiла: - Горе нiкого не красить... А ось ти
не дуже й змiнився, - додала вона, хоч i не посмiла дивитись в цей час на
нього. Перегодя стала розглядати Заболотного спокiйно, мовби вiдсторонено
так, наче перед нею був один з тих багатьох, кого вона доглядала в
госпiталi, а тепер вiн ось уже виписаний i йому дорога своя, а ©й - своя.
  - Так от, - раптом нахмурився Заболотний, спiдлоба глянувши на Софiйку.
- По©деш зi мною.
  Перша ©© реакцiя була - сполоханiсть, переляк. Щирим страхом i
розгубленiстю розширились ©й очi. Що вiн каже! Хiба таке може статись?
За©хав на хвильку, десь там вiн вчиться в дипломатичнiй, ма╨ свою, в
усьому визначену дорогу, i раптом таке почути вiд нього...
  - Згарячу це ти... Не подумавши.
  - Вашi вагання, товаришко донор, тут нi до чого. Вiн ждав ще вiд не©
слова, а вона нiмувала вся в роз-бентеженостi, а за вiкном так тужно
шумiло осiнню, вiтром, дощем, завiвало звiдти такою негодою на цю маленьку
хатину в глинищах з ©© теплим каганчиком... Софiйка сидiла понурившись.
Потiм пiдняла голову, очi, налитi болем, стривожено синiли, i, здавалось,
чути було сполоханий стукiт серця, що вискаку╨ ©й iз грудей...
  - Нi, Кирику.
  - Яке може бути "нi"?
  - Кажу ж: це ти згарячу. Вiн аж спалахнув:
  - За кого ти мене ма╨ш? По-твоему, тiльки ти ждала?..
  - Я вже й не ждала... Ждала душа.
  - А моя нi?
  Софiйка невiдривне дивилась на Заболотного. I враз:
  - Нащо я тобi? Глянь, якою я стала... Звелася нiна-що... Нiяк iз хвороб
не вилiзу...
  - А медицина нащо? Крiм нашо©, е ще й iндiйська, тiбетська... На свiтi
╨ лiкарi, незгiршi за наших шептух та знахарох, що переполох колись так
впевнено нам, малим, виливали, - тим-то й страху не зна╨ Тернiвщина.
  - Тобi жарти. А я вже й тим рада, що доля пощадила тебе.
  Сама нiжнiсть була тепер в ©© поглядi, бездонна глибiнь нiжностi,
дiвочо©, вдячно©.
  - От i по©деш зi мною, - рiшуче сказав Заболотний.
  - Бути тяготою, баластом... Нi. Ти ось який, груди в орденах, а я... Чи
пара я тобi? - I навiть пожартувала: - Бо ще й на тебе заяву напишуть:
сокiл повiтряних сил, дипломат-аташе, чи як це там у вас, а дружину собi
окупацiйну взяв...
  - Ну то й хай. Буде ще й такий дипломат...
  - Нi, прошу, не треба бiльше про це. Так нi до чого вони й не
домовились того разу. Вдруге при©хав Заболотний у Тернiвщину навеснi, на
свято Перемоги, коли саме вишнi всюди цвiли i терни забiлiли пiд сонцем по
всiх наших байраках. Весна багато що скрашу╨, сила життя найглибшi затягу╨
рани... вишневому цвiтi тонуть бiленькi вдовинськi хатки, а самi вдови в
чорних хустках, суворi, мов пiфi©, сидять край шляху при в'©здi в
Тернiвщину на купках камiння (давно домагалась Тернiвщина кам'яно© дороги,
i ось вона j проклада╨ться нарештi, - саме тягнуть ©© через слободу J
кудись далi, на Озера). В такий день i з'явився в Тер-∙' нiвщинi
Заболотний. Пройшовся в парi з Софiйкою по толоцi, навiдав iз нею нашi
глинища та балку Солов'©ну, де все о цiй порi тьохкало та витьохкувало, а
ранок наступного дня вони вже зустрiчали удвох на станцi© залiзничнiй.
Колгосинi коненята клишоногi, освiтленi високою вранiшньою зорею, ще до
схiд сонця привезли ©х на ту саму станцiйку, де колись Микола Васильович
сподiвався наздогнати свою любов, де й нам чиясь невiдома рука вiдкривала
семафор пiд зорю, в далекi несходимi свiти.  XXIV

  Бензин спалено, треба знов заряджатись. Бензозаправну станцiю знаходимо
в передмiстi, забудованому котеджами, що стоять негусто, без загорож, на
чималiй вiдстанi один вiд одного, а вуличка мiж ними вся в розкоши-стих,
охоплених багрянцем кленах, - ми нiби потрапили в якийсь тунель з
багряного листя й тихого сонця... Бензоколонка притулилась край великого
парку, що, можливо, далi переходить у лiс, вся земля попiд деревами
всуцiль встелена яскравим килимом опалого листя. Доки машина заряджа╨ться,
ми, зупинившись осторонь, розгляда╨мо могутнi дерева, ©хнi крислатi,
наскрiзь просвiтленi сонцем шатра в цих раннiх, тiлесно-теплих багрян-цях.
Незвично: в повiтрi ще лiто, а в парках усе пала╨... Опалому листю тут не
дають залежуватись. Мiж деревами галявиною посунула спецiальна машина,
звихрила цiлу бурю листя, здiйняла вище себе червоно-багряну заметiль, а
де пройшла - за нею вже нi листочка, знов тiльки зеленi╨ стрижена щiтка
газону. Дiтвора цього передмiстя теж ма╨ сьогоднi чим клопотатись: уподовж
усi╨© вулички чути дзвiнкоголосий переклик, чепурненькi хлопчики та
дiвчатка згрiбають навпроти сво©х котеджiв листя, пакують  його  в
мiшки-беки з мiцно© мутно-бiло© синтетики. Не звертаючи уваги на дiтвору,
вийшла  на  вулицю  когось  виглянути  огрядна,  густо  нафарбована
молодиця-негритянка - вся голова в бiгудi, однак вийти в такому виглядi на
люди для не©, мабуть, звичайна рiч - несе сво© цяцьки на головi, мов
корону. А дiти як дiти: нагорнувши кучугуру листя з-пiд кленiв, самi ж ©©
давай i розтовкувати, "пiрнають", мов з берега, занурюючись у шелестюче
листя з головою. Потiм, певне, когось загледiвши, чимдуж кидаються до
роботи, ще стараннiш натоптуючи листям сво©  полiетиленовi  беки...
Заболотний уважно стежить, як зника╨ кленове листя в каламутно-бiлих
мiшках, декiлька напхом напханих бекiв уже лежать пiд деревами, готовi до
вiдправлення.
  - Ось так воно, Лiдо, - зауважу╨ мiй друг, - навiть красу осенi та
мерщiй у торбу синтетичну... Сьогоднi й вивезуть i разом з мiшками
попалять.
  Лiда мовчить, хоча по очах можна вгадати, що й шкода ©й того кленового
листя i що, може, хотiлось би ©й теж зараз "попiрнати" в ньому, пустуючи з
дiтьми.
  Це вже почина╨ться околиця того мiста, куди ми поспiшали з досвiтку, де
в однiй iз кiмнат багатющого тутешнього музею перед нами  постане
Мадонна... Уявля╨ться нам вона близькою до полотен вiдомих майстрiв,
мабуть, вiдчутна буде в нiй школа ота або ота чи, може, постане якраз у
свiжостi новизни й неповторностi: намальована соковитими,  яскравими
фарбами на небесно-блакитному тлi, пiд яблуневою гiлкою,  обтяженою
плодами, хай би, однак, хоч вiддалено нагадала собою ту нашу козельську
пречисту, що першою вiдкрилась нам у дитинствi i що й досi сто©ть перед
очима кожною сво╨ю барвинкою, виразом, настро╨м. Злилася з малям усiм
сво©м ╨ством, до чогось дослуха╨ться й дивиться просто на тебе, наче каже:
"Я ж знаю про тебе все". В ©© материнському поглядi знаходиш ласку,
глибiнь любовi, стриману материнську гордiсть за сво╨ дитя i ледь вловимий
смуток яко©сь, тодi нам ще не зрозумiло© тривоги... З виду смаглява, наче
пригорiла десь вiд близького полум'я, а тло все таке ж чисте, небесне, як
i на тiй порцеляновiй, що ми колись бачили в художника i що була обкинута
зверху ще й на©вним вiночком iз синiх волошок, наче сплетених котроюсь iз
наших тернiвщанських дiвчат... Слов'янська Мадонна, шедевр невiдомого
майстра - так сповiщала преса. Десь у ╙вропi ©© придбано, з належними
запобiжними заходами переправлено через океан, i ось вона поповнила тут
багатюще зiбрання - колекцiю свiтово© слави, - будь ласка, можете
дивитись... Де саме й вiд кого придбано твiр, який шлях вiн пройшов, перш
нiж потрапити сюди, це залишилось туманним. Заболотний навiть висловив
здогад, чи, бува, не одна це з тих провiнцiйних Мадонн, подеколи зовсiм
рiдкiсно© роботи, що ©х у роки вiйни викрадали фашисти з обласних наших
музе©в та повивозили на Захiд... Козельську нашу теж було викрадено, i
досi нiде ©© не знайдено, зникла безслiдно, - чи не вона це часом аж за
океан заблукала? В усякому разi, бажання упевнитись у цьому теж можна
вважати одним iз мотивiв нашо© подорожi.
  Одна з найславетнiших галерей, заради вiдвiдин яко© ми такий довгий
здолали шлях, - нарештi ось вона, перед нами. Притулимо десь, запарку╨мо
свого б'ю©ка, струсимо з себе дорожнiй пил i пiдемо, впиваючись, блукати
серед шедеврiв... Мадонна - поруч, за отим он бетонним фасадом музею, за
частоколом могутнiх, помпезних колон, над якими вгорi  в'╨ться  по
горизонталi химерiя лiплень... Стережуть Мадонну во©ни в шоломах, в
тунiках, що, розсипавшись по фризу, силою меча розв'язують якiсь сво©
давнi античнi конфлiкти.
  Однак, що це?
  - Зда╨ться, нас тут чека╨ "сепрайс", - каже Заболотний, виходячи з
машини.
  Саме пiд тим фризом з античними богами та во©нами в шоломах, серед
могуття колон, бiля важких, окутих мiддю центральних дверей юрмляться люди
з чималими, нiби грифельними, таблицями на грудях, виставленими так, щоб
©х було видно кожному, хто пряму╨ до музею...
  - Пiкет! - першою догаду╨ться Лiда. - Вони страйкують! Бачите: "Strike!
Strike!"
  - Веселенька iсторiя! - каже Заболотний, коли ми, зiйшовши з дороги,
зупиня╨мось перед музе╨м. - Це ж угадати момент! От вам i "сепрайс"...
  Приховуючи досаду, вiн мимоволi всмiха╨ться в той бiк, до страйкарiв з
отими ©хнiми таблицями, що справдi схожi на грифельнi дошки, якими колись
i ми в школi користувались. "Страйк!" "Страйк!" Страйк!" - бiлi╨ на кожнiй
iз таблиць. Страйкарi, як нам зда╨ться, зумисне повертають ©х саме до нас:
читайте, мовляв... I хай вам буде вiдомо, що сьогоднi тут до музею ходу
нiкому нема. Пiкет страйкуючих утворив мiж колонами досить мальовничу
групу, в центрi яко© видiля╨ться житт╨радiсна, з розкiшними формами просто
ж красуня-мулатка, - густо-смаглява, нiби щойно з тропiкiв, мадонна з
немовлям! ╙й-же-╨й, чимось на Винникiвну схожа... Чи що смаглява така та
високочола, чи що, пригортаючи немовля сво╨ до грудей, всмiха╨ться з-помiж
колон до нас так привiтно, як i та, що стояла пiд яблунею, коли ми
приходили до колодязя пити?
  З цi╨ю зичливою, вiдкритою усмiшкою мулатка, видно, стежила за нами вiд
того моменту, як ми вийшли з машини i як усi тро╨ неквапом пiдiймались
широкими центральними сходами, доки опинились бiля самих колон, де чатують
свою пишну браму страйкарi. Невiдомо, хто тут був старшим, але ця
повногруда рослава мати-мулатка стояла поперед страйкарiв на  самiй
виднотi, з виглядом веселим, безбоязним тримала сво╨ арапченя на руках, а
друге, трохи бiльшеньке, кучеряве й волооке, прилипнувши в матерi бiля
нiг, розглядало нас дуже зацiкавлено, але без ворожостi.
  - Як тебе звати? - запитав Заболотний хлопчика по-англiйськи.
  - Ай ем Джоннi, - гордовито ткнуло себе в груди хлопченя.
  - А я Кирик, - ткнув себе в груди й Заболотний. - Кирик, запам'ята╨ш?
Як навчишся писати - напиши: з якого боку не вiзьмеш - все буде Кирик та й
Кирик...
  Страйкарi, видно, були люди з гумором, ©м подобався цей тон розмови i
процедура знайомства. Кирик - навiть i ©х зацiкавило це iм'я, справдi
дивне: хоч як його поверни, а воно все буде однаковим...
  Заболотний, запаливши сигарету, приязно оглядав людей.
  Бiльшiсть страйкарiв становили жiнки, чорнi й бiлi, помiж  ними
вирiзнялась ясним личком навiть елегантна японочка, - жiноцтво, певне,
переважало серед працiвникiв музею, i хоч удатись до страйку спонукали ©х,
видно, причини серйознi, проте страйкували вони якось весело, нiби знайшли
в цьому спiльний вiдпочинок: матерi поприходили сюди з дiтьми, серед
маленьких страй-карчат тулився i симпатичний песик, вiн теж мав па ши©
табличку: "Strike!"
  Джоннi, осмiлiвши, вiдiйшов вiд матерi й поважно пiд-тупцював до нас,
не зводячи погляду iз Заболотного, - видно, цей привiтний, коректний
мiстер Кирик чимось привабив малюка.
  - Музей зачинено, ми страйку╨мо, - по-англiйськи пояснило хлоп'я
Заболотному.
  - Рiч серйозна, - всмiхнувся Заболотний i, звернувши погляд на матiр
хлоп'яти та iнших дорослих, додав, що для нас це несподiванка, бо ми люди
подорожнi, ©хати вдалеку, спецiально, щоб побачити слов'янську Мадонну,
©хнiй новий шедевр...
  - О мiстер! О Мадонна! Ми встигли полюбити ©©! - темпераментно
вигукнула мулатка i, погойдуючи немовля на  руках,  сипнула  такою
скоромовкою, що тiльки и можна було зрозумiти: пошкоджено Мадонну! Йожем
порiзано! Ще одне варварство! Вiн був iз ножем!
  Помiтивши, як ми пригиiченi почутим, iншi пiкетницi стали навперебiй
втiшати нас, е надiя, мовляв, що полотно невдовзi буде реставроване, за
справу беруться першокласнi фахiвцi, хоча прикро, звичайно... Але що могла
вдiяти доглядачка, ©хня старенька Фаннi? Нiж бiля обличчя, з переляку вона
знепритомнiла, а тепер всю провину адмiнiстрацiя переклада╨ на не©!
Звiльняють людину з роботи... I це вже ке перший випадок! Торiк полотно
голландського майстра теж пошкодив маньяк, - розвелось  ©х  тепер,
психопатiв...
  Дедалi труднiше ста╨ музейним доглядачам: платня мiзерна, цiни ростуть,
та ще й вiд маньякiв та гангстерiв життя нема! Адмiнiстрацiя ж навiть про
елементарну безпеку для персоналу не хоче подбати...
  - Ось ми з нею i пiкету╨мо! - сказала молода мати-мулатка, пригортаючи
маля до грудей, i все лице вiдкрито осяялось усмiхом, аж нiби й не
вiдповiдним до цього моменту. Наче облилась сонцем - така була у сво©й
щирiй привiтностi та темношкiрiй пiвденнiй вродi. Ну чим не Вишiикiвна
наша, коли вона, було, засмаглявi╨ пiсля жнив, стане аж чорна вiд
серпнево© смаги...
  Джоннi в цей час подав гук остороги: внизу, саме пiдкотивши, зупинився
перед музе╨м блискучий "кадилак", i з нього вийшло поважне сiмейство, теж,
видно, з намiром оглянути мистецькi скарби. Сходами впевнено пiдiймалися в
парi -- солiдний, огрядний мiстер пiд руку зi сво╨ю довгов'язою дамою, а з
бокiв ©х супроводив цiлий виводок рудоголових угодованих бебi в коротких
штаппях. Мiстер, ведучи даму, ступав просто на гурт пiкетниць, ступав з
невидющим поглядом, насуплено й владно, мов той боксер, що з'явля╨ться на
рингу з цiлковитою певнiстю в перемозi. Його, зда╨ться, тiльки й цiкавили
отi великi рiзьбленi дверi з червоного дуба, окутi в залiзо та мiдь, вони
й самi були витвором мистецтва, стояли по замкненi, навiть  трохи
вiдхиленi, - нiби чекали, щоб i зовсiм вiдчинились, зробивши виняток для
такого поважного мiстера, чи© меценатськi пожертви, можливо,  якраз
становлять для музею левову пайку його бюджету...
  - Нi! - раптом заступила мiстеровi дорогу блiдолиця сива дама, що перед
цим досить чемно взялась було польською мовою розтлумачувати Заболотному
причини страйку, а тут, враз спохмурнiвши, виставила табличку i аж ногою
притупнула перед самовпевненим мiстером: - Нi i нi!
  Вiн холодно глянув на цю, певне, старшу з пiкетниць, пройшовся по iнших
неквапним, оцiнливим поглядом,  постояв  насупившись,  потiм,  круто
повернувшись до людей гладкою спиною, вже з гримасою неприхованого
презирства повiв сво╨ сiмейство назад, до "кадилака".
  - Ганьба! Серед кого я живу? - стала по-польськи вигукувати йому вслiд
сива дама, хоч нiчим вiн ©© нiби й не образив. - Всi оцi вашi мафiозо!
Тероризм! Гангстеризм! Однi здирцi викрадають дiтей, щоб вимагати викуп за
них, iншi ножами нiвечать полотна генi©в! На "Пi╨ту" в соборi святого
Петра - i на не© руку пiдняв якийсь маньяк! Жiнкам доводиться стояти на
чатах, а вашi отi мужi науки, чим вони в цей час зайнятi? Все новi
вигадують бомби! О, яка ганьба! Дике столiття! Матка боска, нащо менi дала
народитися в цi ганебнi часи!..
  Жiнка розхвилювалась, iншi пiкетницi стали приспо-коювати ©©, доки
вона, опанувавши себе, нiяково сказала до нас опалим голосом:
  - Пшепрашем. Екск'юз мi...
  Далеко ж ми ©хали, щоб почути цю ©© гнiвну iнвективу, вибурхнуту так
пристрасно тому невiдомому навздогiн!
  Але як нам самим повестись у цiй ситуацi©? Пояснювати, звiдки ми
забились, упрохувати, щоб зважено було на особливi обставини? Можливо, й
було б зважено i нас таки пропустили б до музею подивитись бодай на iншi
полотна... Одначе, з свого боку, нам теж годиться виявити належну повагу
до цих людей, до ©хнього дружного пiкету. Розвеселiлий Джоннi, вже нi на
крок не вiдходячи вiд Заболотного, все намагався зацiкавити його сво©м
другом-песиком, що теж носить на ши© табличку: "Strike",  а  коли
Заболотний, нахилившись, запитав, якi ж, мовляв, ставить вимоги цей
пiнчер-страйкар, то жарт було одразу оцiнено, i хлоп'я, й дорослi - всi
засмiялись, - тут, видно, за будь-яких обставин почуття гумору не
втрачають.
  Однак що ж нам далi робити? Теплий погляд Заболотного спрямований на
маленького страйкаря.
  - Бувай, Джоннi!..
  Звiсно, жаль. Таку вiдстань подолано, стiльки намотано миль, щоб тiльки
глянути зблизька на рiдкiсне полотно, котре стало для нас чимось навiть
бiльшим, нiж просто твiр мистецтва... I ось тепер, коли образ Мадонни був,
здавалось, так близько, зовсiм поруч...
  - Чому все-таки ми не зробили спроби зайти до музею? - звернулась Лiда
до Заболотного, коли ми стали спускатися сходами до машини. - Я певна, що
нас би вони пропустили...
  - Лiдо, а солiдарнiсть? - зупинившись, глянув на не© з веселим подивом
наш командор. - Кому ж, як не нам, тут виявити  iнтернацiональну
свiдомiсть? А то б сказали: ну й ну!..
  - Вiрно, я не подумала, - чесно визнало дiвча. Вiдчува╨ться, що наша
юна супутниця не особливо засмучена таким ходом подiй, не вважа╨, видно,
що ми даремно зробили сьогоднiшню подорож, для Лiди ця подорож, зда╨ться,
ма╨ цiннiсть сама по собi...
  Спускаючись далi сходами, раптом чу╨мо позад себе:
  - Хелло, Кирик!
  Симпатичне чорне хлопченя з страйкарського гурту, ув'язавшись, теж
диба╨ за нами вслiд, старанно ступаючи iз сходинки на сходинку i не
звертаючи нiяко© уваги на оклики матерi, тi╨© весело© персисто© мадонни,
що про не© Лiда на зворотному шляху скаже з повагою:  "Вона  як
Мати-геро©ня..." Було й справдi в нiй щось вiд добродушностi наших
смаглявих степових матерiв - темною красою, здоров'ям пахтить, як вишня
серпнева, саме пло-дороддя могла б зображати, коли, тримаючи з циганською
недбалiстю одне дитя бiля грудi, водночас пiдклика╨ друге, щоправда,
голосом несердитим i без особливо© тривоги, просто "Джоннi" та "Джоннi",
нависпiв, а Джоннi той, схильний до самостiйностi, й вухом не веде, уперто
диба╨ далi за нами по бетонних, ще трудних для нього сходах, аж доки
Заболотний - пiд смiх пiкетниць - нахилився i взяв чорного карапуза на
руки.
  - Джоннi, а мама?
  I так па руках вiн, сягнисте ступаючи широкими сходами, вiднiс свого
нового друга назад, де хлопчина, радiсно зустрiнутий цуциком-страйкарем,
був з належною церемонi╨ю поставлений мiж колонами поруч iз сво╨ю квiтучою
мамою:
  - Ось так, Джоннi, буде о'кей!
  Внизу, коли ми пiдiйшли до нашого б'ю©ка, на лобовому склi, як i слiд
було сподiватись, уже бiлiв налiплений тiкет - привiт вiд тутешньо©
полiцi©, добре знайомий усiм водiям квиточок, згiдно з яким ви ма╨те
заплатити штраф за неправильне паркування, тобто за те, що поставили
машину там, де стояти ©й не дозволено.
  Лiда нахмурилась:
  - Уже встигли...
  Мигцем проглянувши зiрваний тiкет. Заболотний недбало долуча╨ його до
цiло© колекцi© iнших тiкетiв, жужмом запхнутих за щиток вiд сонця, - ©х
вони з "мiсiс Заболотною" чимало нахапали десь у минулих по©здках, бо, як
насмiшкувато поясню╨ мiй друг, все чомусь ©м рiдко вда╨ться запаркуватись,
не порушуючи правил.
  Сiли й по©хали.
  - А люди славнi, - серйозним тоном каже Заболотний, i ми ще раз
озира╨мось, востанн╨ скидаючи поглядом пiкетниць, мальовничу групу тих
живих страйкуючих мадонн, чи© помахи рук, доки вiд'©жджа╨мо, привiтно
трiпочуть нам вiд центрального входу музею. Постатi пiкетниць все далi й
далi, вони швидко зливаються, тануть мiж колонами Art Museum, цього сiрого
величезного храму мистецтва, одягнутого в шати камiнно© пишностi. З
вiдстанi бачимо знову лише помпезний фасад його з написом: "Art Museum", з
барокковим лiпленням, до, розсипавшись по фризах, античнi во©ни в шоломах,
в тунiках стiльки вже лiт у войовничiй напрузi ведуть свiй нескiнченний
двобiй.
  ЧАСТИНА ДРУГА. ПЕРЕД СВIТЛОФОРОМ

  Мне бы дорога теперь да дорога, в дождь, слякоть, через леса, через
степи, на край света.
  Гоголь

  ХУДОЖНИК РАНКОВО╞ ЗОРI

  Безiменне вiн жив. Його в нас так просто й звали: Художник.
  Нiхто не знав, звiдки вiн приходив у нашу Тернiвщину й куди потiм
зникав. Вiчно був у дорозi. Чули ми тiльки вiд Андрiя Галактiоновича, в
якого Художник деколи зупинявсь, що за молодих лiт цей дивний для нас
чоловiк навчався в академi©, був у дружбi з Р╨пiним i Ку©нджi, а котрась
iз його раннiх картин нiбито навiть була вiдзначена золотою медаллю на
виставцi в Парижi. Мiсячне свiтло вловив, як нiхто, потiм i сам не мiг
сво╨ досягнення повторити...
  Золота ера промайнула для Художника рано, пiсля чого ∙тяжко пережите
нещасливе кохання чи й ще якiсь житейськi незлагоди повернули його в нашi
кра©. I ось уже ми бачимо, як вiн мандру╨ звiдкись польовою дорiжкою в
зiм'ятому, старому капелюсi, в забрудненому плащi, плеската скринька з
художницьким причандаллям телiпа╨ться через плече, а непроникливе, з
суворими вусами обличчя його осява╨ ранкова зоря. Все якось так випадало,
що вона йому свiтить навстрiч - iз-за Чаполочево© гори, iз-за наших
тернiвщанських глинищ-яруг.
  Доводилось бачити, як, блукаючи по наших  балках  та  байраках,
придивля╨ться вiн до всього, що там росте, а надто ж до того, що барвить.
Не минав сво╨ю увагою рослини найнезавиднiшо©, хай то була бузина чи
цибуля, чистотiл або ж навiть всюдисущий отой паслiн... Вдивлявся. Уважно
розтирав пальцями на долонi сiк iз бадилини чи з ягiдок. Шукав таких фарб,
щоб не линяли, не боялись часу. Зовсiм нелинючих. Вiчних! А щоб не линяли
- для цього нiбито треба ще й доброго, якогось особливого, найчистiшого
воску... Так Художник опинився на Романовiй пасiцi, де потiм йому й
зародилася думка змалювати Надьку...
  Згодом у Ковельську, коли Художник показував у сво©й панедбанiй
комiрчинi Надьчин портрет, ми одразу впiзнали ©© - така була схожiсть
усмiшки й вахилу голови, вроджена грацiознiсть, неповторне сяйво карих
очей...
  - Ось моя Мадонна, - сказав вiн тодi, добуваючи картину з якогось
мотлоху, i враз, як од сонця, стало свiтлiше в його комiрчинi-хижцi, де по
кутках висiли тiльки порожнi клiтки без птахiв.
  Але це буде значно пiзнiше, а спершу, коли Художник став з'являтися в
наших степах, нiхто i уявлення не мав про його можливостi, хоча для нас,
дiтлахiв, у його особi справдi було щось незвичайне, починаючи з того йото
забродженого, що аж шумiв вiд сягнисюi ходи, плаща... Бо ж пiхто в
Тернiвщинi одягу такого не носив, .бачили ми лиш сiряки, кобепяки, свитки
.та лвередидта в .царських пiитгел'ей бекешi, а тут раштом людасви и такий
хламида...
  Вiдомо було нам вiд Андрiя Галактионовича, що Ху-дожник котрим уже рiк
носить у добi нездалаяну пристрасть - зтайти, що задумав! А птужа©╨ вид
якихось диво-фарб, таких, щоб не вицвiтали, не полили и не блякиви вiд
часу, зберiгали б вiчну свiжiсть, сокавивастъ, чистоту тостiв пiслядощово©
райдуги... Одве слева, булш б як живi! Хуторяни часом робили з нього
посмiхавичось: "Гей, ладе маляр, коли вже ви па шапку собi рокиветесь,
закинете отой скапелюшений катхелки, ще на ньому й погана курка не захоче
гнiздо мостити?" Художник на ©хнi поглумки не зважав, вiн знай шукав сво╨,
бувши певен, що ось-ось, ще трiнь-трiптечки - i йому неодмiнно вiдкриються
оцi диво-фарби, знайде ©х хоч би й тут десь у наших краях, серед цих
будякiв та лопухiв, видобуде силу барв iз нашо© хай i небагато© рослiп
шостi, може, навiть з лободи, а пелюсток маку, чи пасльону, або ще з
чогось найзвичайгiнького, i засвiтяться вони у нього в-пiд пензля подiбно
до славетних органiчних фарб стародавньо© Iндi©, - блакитнiмутi, небесни
або заграють, запалахкотять цвiтом першо© зорi! Адже все це в нас ╨ - i
пасльони густо-синi, i жовтогарячi соняшники та цвiт гарбузiв по вгородах,
i зоря свiтанкова, i макiв рожевий цвiт, i неба небеспiстi, над цiлим
степом - все ╨, зумiй тiльки видобути з наших полiв та з небес, зi всi╨©
природи оту красу, яка i;ii;оли б tip злиняла, яка б вiно жила, бувши
вмiло перенесена - та ще й з бджолиним воском - на густе, з тернищанських
конопель тка-деполотно!
  I дорослих, i нас, дiтлахiв, не раз обсiдали сумнiви: невике вiн iз
наших бур'янiв зробить барвники, що все перебудуть? Аж, заспереча╨мось,
бувало, чи можливе такн. А власне, чому ж би й нi? В кожному разi пiсля
вiдвiдин Художника i його приглядань, коли вiн, нахилившись край межi над
бур'яниною, довго над нею ворожить та дроби бере, дочувавмо, нiби й
бур'яни стають бiля нас зяачинi, вже води не нiщо... Набирають цiни!
  Нi для ваго не було та╨мницею, що вже багато лiт Художник натiрпав вiд
нападiв зеленого змiя, - чи но тому й ондижвiся пiсля свого паризького
золота в нашiй глуптнi? Життям i в нас тут вiн жив якимось недоладним,
бурлацьким, хоч, здавтъся, кращого й не шукав, вважаючи. цiлком аормальним
дла себе такий спосiб iснування. Вiчний манерiдшек. Вiд села до села, з
стежини на шажс, iз одних дорiг та на iншi, бо, зрештою, хiба нi це схожi
вони всi мiж собою? Спостерiгати нам цього мандрiвного нетягу доводилось
не те щоб i часто, зникне, збезвiститься надовго, хiба що випадково вiд
людей перечу╨мо, нiбито бачили його на станцi©, на перонi лежав, повалений
зеленим змi╨м, занехаяний до невнiзпашiя. А нотiм проспиться десь i знову
з'явля╨ться на пашiй польовiй дорiжцi, бачимо котячi вуса його, очi
булькатi, при боцi плесяса та художницька скринька телiпа╨ться, нiде не
загубившись, а найбiльше вража╨ нас у цiй вже немолодiй людддаi стрiмка,
сягниста хода - коли Худджник iде, вiчний овсе плiащ, роздiваючись, аж
шумить мимо нас шумом, криша. Просто не вiрилось, що був цей чодовiк
зеленим змi╨м десь там у баднюку поваленим, адже, як це дивно, Тернiвщина
нiколи не бачила його в аетверс-iю-му стаяi, а щоб аiн сп'яну взявся
когось малювати, про ця де могло бути й, мови. Тримався, би, видно,
справдi любив вiн наш степ, цю курявичку шляхiв, що ма╨, за його висловом,
присмак давнини й волi.
  А взагалi був неговiркий, бiльше мовчав, станс, було, й дивиться, як
пiсля дощу ми, хлопчаки, нетямлячись вiд захвату, гаса╨мо по калюжах, по
залитiй дощовою водою травi. Або пiд час жнив iнодi зупиниться край ниви й
спiдлоба спостерiга╨, як нашi найкращi тернiвщанськi косарi - Ярошi,
батько й сини, - жито косять: так легко та влад ходять у них коси в руках,
а мати ©хня вшiроста╨ться з перевеслом у руцi й задивиться на них
поглядом, у якому зiллялись i втома i щастя. Десь потiм увечерi Художник
скаже в розмовi з Андрi╨м Галактiоновичем, певне, згадавши цю сценку:
"Добрi у вас женцi, а попад усе - ©хня мати... Вважайте, багатий у мене
сьогоднi видався день: бачив щасливу людину..."
  На шкiльному ганку сидять, читають удвох - Андрiй Галактiонович та його
мандрiвний гiсть, iнодi ж до ©хнього товариства долуча╨ться й Клим
Подовий, що так артистично дзвонами дзеленькав, скликаючи тернiвщан та
цiлу округу на Великдень чи на храмовi свята, а цiлу зиму гуркоче, як
сатана, ткацьким верстатом, аж хата його вся двигтить, - то  наш
незрiвнянний дзвонар iншому  заняттю  вiдда╨ться,  полотна  тче  iз
тернiвщанських льонiв та конопель. I чи то вже була така потреба, чи
примха в Художника, але нiяких iнших полотен вiн для малювання не
визнавав, брав для сво©х робiт полотна лише з-пiд Климово© руки. Почаювати
з Художником за столом в учителя - це була одна з Климових мрiй, нагодою
цi╨ю вiн вельми дорожив, бо, зда╨ться, тiльки тут з нього не смiялись.
Якщо iншi нашi дядьки, зiбравшись бiля крамницi, стро©ли над Климом всякi
смiшки, буцiмто дзвонарське його умiння вiдзначав навiть  при©жджий
архi╨рей i обiцяв висвятити Клима на найвищу у свiтi дзвiницю (в усе це
Клим вiрив щиросерде), то Художник жартiв щодо Клима нiколи собi не
дозволяв, знаючи, що Клим повернувся з австрiйського полону  трохи
ушкодженим на голову i коли розповiда╨ про сво╨ перебування десь далеко, в
Австрiйських Альпах, то реальнiсть  у  нього  часто  переходить  у
фантасмагорi©, i ви довiду╨тесь, що все в них там не так, як у тернiвщан,
усе в них уперемiш:
  - I мiсячно, i зоряно, i дощ iде!..
  Ця Климова фраза стала крилатою серед тернiвщан, навiть i нас, дiтей,
звеселяла, бо ж хто повiрить, що такi дива десь там бувають, - щоб усе в
природi вiдбувалося водночас!
  А от Художник вiрив чи принаймнi вдавав, що вiрить у таке, як у
чистiсiньку правду. I мiсячно, i зоряно, ще й теплий дощик сi╨ться, - а
чому б i нi? Для Художника, як i для нашого химерника Клима, в цьому не
було нiяко© суперечностi, взагалi свiт для них обох iз всiма нашими
бур'янами, вербами й зорями був збудований  навдивовижу  досконало,
згармонiзовано, обидва вони, зда╨ться, не знаходили нiякого ганджу в
природi, все доладним було в тваринах, комахах та рослинах, що оточували
нас. Тiльки парубки вечорами iнодi до сказу доводили нашого Клима, бо мали
звичку дражнити його, жорстокi у веселощах, вони ставили Климовi та Химi
пiд вiкном дикi пристро©, так званi гуркала, розкручували ©х здалеку за
мотузок, мов пропелер, пристрiй гудiв несамовито, i все це для того, щоб
господар, осатанiвши з лютi, вискакував з хати в самих пiдштаниках i в
такому виглядi за паруботою по всьому кутку ганявсь... Не впiзнати було
Клима в такi вечори: доведений до нестями, вiн здатен був убити людину.
Вiд природи ж Клим Подовий був надiлений винятковою добротою, пiд час
колядувань вiн ладен був iз Химою вiддати нам за щедрiвку останн╨, що
тiльки було у ©хнiй злиденнiй хатi.
  - Святе подружжя, - кине, було, Андрiй Галактiонович, дивлячись, як
Хима та Клим, побравшись, мов дiти, за руки, йдуть у недiлю побiля школи
на степ послухати першого жайворонка.
  Художник ставився до Клима з видимою повагою,  цiлком  серйозно
дослухався до Климових мовби здитинiлих розбалакувань i до того, як вiн
сприйма╨ наш довколишнiй тернiвщанський свiт. Адже тодi була дивиною
людина, яка не женеться за тим, щоб швидше розбагатiти, презирством тавру╨
хутiрську захланнiсть, оту, що аж слiпне вiд бажання ще бiльше поповнити
сво© комори добром, хоч вони й так щороку трiщать вiд зерна та збiжжя.
Подружжя це жило вкрай невибагливе, справдi апостольська скромнiсть була
Климовi притаманна: в небi дзвонiв табунець, а на землi курочка ряба. Оце
його володiння. Клапоть городчика на три цибулини та кущ бузку на причiлку
- не вiдомо, сам посадив для сво╨© Хими чи птиця яка  посадила,
пролiтаючи... Охоче береться Клим ткати людям полотна, всю зиму грюка╨
верстатом, аж мисник з посудом трясеться, i тiльки у свято, вiдклавши
роботу й надiвши бiлу сорочку, йде дзвонами подзеленькати для душi.
  А тi веснянi Климовi ходiння з Химою в степ, "у гостi до жайворонка", -
вони чомусь особливо зворушували Художника.
  - Поема нiжностi - ось що таке цi вашi Хима та Клим, - дiлився вiн
сво©м роздумом з Андрi╨м Галактiоновичем. - Химернi - це так, але ж яка
сила почуття ©х ╨дна╨, якi свiтлi у них обличчя, коли вiн за руку веде ©©
у весняний степ. Входять у поля, мов у храм iз повiтря й сонця, де ©м
належить усе те сяйво й довершенiсть симинутови. Вся просторiнь: i птаство
з його щебетанням, i еииь небес - то ж ©хн╨, ©ха╨i.. Кожна травинка,
кзi-тодка. дару╨ ©м радiсть буття... Жайвiр у небi бринить справдi, мов
частка ©хньо© власно© душi.
  Наслухавiшсь Художника та Андрiя Галактiоновича, уже й ми, школярi,
нiби iншими очима дивимось на це химврае пiдружжя, що ранiше здавалось нам
тiльки смiшком, бачито, як дружно Клим та Хима живуть, як, сiвши бiля хати
на призьбi, снавають у два голоси "Iз-за гори свiт бiленький" або як Клим
не пускав дружину на холод, щоб не застудилась, а коли треба води, сам,
брязкаючи кодадязним ланцюгом, мов кайданами, весело поспiшав в балку, до
обмерзлого колодязя, i потiм з повним вiдром з'явля╨ться па порозi у
здоровенних, в'язаних з валу, з ткацьких вiдходiв дячаках, про якi тепер
уж-е й не знають, що ноно й таке.
  А потiм ота тяжка застуда, i в одну весну Хими не стало - асамотнiв
Клим. Вiдпустив вуса, став схожий на Дон-Кiхота. Зостадивсь йому лиш
дзвони в небi та пам'ять про Химу в душi. Згодом i його самого переживе
тернiвщанський переказ про те, як вiн свою занедужалу Химу в типлi веснянi
днi брав на руки й виносив з хати, а вона нiжно питала його, коли вiн
переступав порiг:
  - Тобi, Климцю, не важко?
  - Ти мов пiр'©нка, - вiдказував ©й i нiс до бузку, до цвiту, клав на
тапчянець, спецiально для не© збитий i прилаштований пiд бузковим кущем,
пiд його розкiшними, повними пахощiв китицями.
  Клам знад, що Хима любить цi пахощi, i тому так ото робив для ©©
полегшi. Повидате дружину i сам сяде биля е©:
  - Ось тобi бузов, Химочко... А он тобi сонце! - I кивне обнадiйяко в
небо весняне. - Тiльки ж видужуй. Не кидай мене самого.
  А як ©© не стало, довго нi до кого словом не обзивавсь, тiльки згодом,
коли провiдав його Художник, подiлився з ним наш осиротiлий дзвонар своею,
видно, твердо виношеною думкою про те, що мертвих людей нема...
  - Надпоганiший хтось, i той живе... Живе десь там, - i показував у
землю. -Пiд нами живуть. Нiби в шахтах. Глибоко, глибоко. Де рогатi. Де
судилище... А праведнi люди, тi - он, угорi! В небесах! Зiрки - то ©хнi
очi!.. I Хлминi - як тiльки нiч - звiдти па мене дивляться...
  ╞вший у душi посмiхнувся б, а Художник i тато химернi признання
сприймав оерйоэно, принаймнi нiчим не виказував, що пiдда╨ сумнiвам
Климовi шахти, судилища i райськi його небеса.
  Зате ж Клим Подовий був чи не ╨диний пiсля Андрiя Галактiоновича, хто
до кiнця i без вагаяь вiрив, ще рано чи лiзно, а друг його, цей невтомний
шукач вiчних бар, таки досягне мети, з яко©сь бубки чи бадилини добуде
отой свiй енкаустик, чи як вiн там зветься. Був певен наш Клим, що в особi
Художника перед нами з'явля╨ться той, хто володi╨  якимись  силами
тайнознавсгва, хто справдi здатен пензликом черпнути барви просто вiд
палаючо© над нашими глинищами ранково© зорi! Приловчиться, черпне кiнчиком
пензля - i вже поклав на Климове сiре та цупке полотно...
  Певнiсть у тайнознавчих можливостях митця пооiль-шувалась для Клима ще
й тим, що Художник заходився малювати Надьку Винникiвну якраз у час
ворожбитський - вранцi-рано, коли все ще спить, лiгше небо пiсля ночi в
змиг ока оживе, розквiта╨ :й першi вiдб-швстги зорi червоно ляжуть на
садок i на щови тiй, що ©© вiй м.даяв'ва-в з мовчазного втерт'©стю.
Тiдгажи зазорiв, уже Художник велить Надьцi вийти з сутiнi садка,
поставить ©© лiцем до палаючого крайнеба, налашту╨ мольберт i пензликам
торк, торк у той бiк, де зоря, i одразу ж нвiт iз не© на полотно, на ту
напнуту сирову шматину, - так це принаймнi випливало з Климових клятвено
достовiрних розповiдей... Зовсiм недовго працю╨ Художник, бо ще сонце й
росу не спило - вже в нього кiнчився сеанс, iди собi, Надько, гуляй до
завтрашньо© зорi, а вiн пiде колодязь iз журавлем малювати або дивитись,
як Роман пора╨ться бiля вуликiв.
  Бджолине поселення трохи аж схоже на нашу слободу: вулики стоять, мов
хатки, чепурненькi, в усяку пору повнi життя, оповитi духом та╨мничостi.
Рай! Медом i сонцем на пасiцi пахне все лiто. Тiльки день почина╨ться,
бджолята вирушають звiдси у степовi мандрiвки. До найдальших квiток летять
за солодкими росами, за нектарами. Навiть iз будяка добудуть медвяну
росичку i з тихим золотим гудiнням понесуть ©© понад жтттамн до сво╨©
бджолино© слободи.
  Крiм усього, що барвить сво©м корiнням, листям га бубками, Художниковi
для його особлпвггх, iде не найдив-цих фарб треба було воску доброго,
ярого, бо нiбито запдяки восковi та ще якимось бджолиним речовинам фарби
якраз i стають тривкими, здатними навiть час перемогти. А якщо по вiск, то
до кого ж - до Романа!.. На Романове замовлення Художник пофарбував йому
вулики в ясно-син╨, брав щiточкою блакить просто вiд неба i фарбував:
"Вiчно будуть, не злиняють - небо ж не линя╨!" Так i стоять синенькi, а на
одному з'явився ще й гостровусий Мамай-козак, що нiколи не спить, - вiн на
пасiцi як у дозорi: здатен-бо ж оберегти бджолу вiд злого ока.
  Художник намалював його понад замовлення, так нiби для жарту:
  - Хай вiн вам пасiку стереже та на кобзi бринька╨... Про те, щоб
намалювати Надьку, спершу не йшлося, бо Художник взагалi натуру вiдбирав
суворо, був досить перебiрливий щодо тих, кого вiй волiв би увiчнити на
шматинi полотна. Замовлень не бракувало, але вiн брався за них насурмлепо,
якось неохоче. Одного разу на храмовому святi озерянська попадя, пишно©
вроди молодиця, пропонувала йому цiлого червiнця, тiльки щоб змалював ©©,
як ╨, в дукатах та корсетцi, одначе Художник i червiнцем не спокусився,
сказавши, що сьогоднi вiн краще безвiдплатно гойдалку малюватиме. Не
завжди вдавалось схилити його й до розмалювання скринь дiвчатам у посаг,
хоч це в нашого майстра добре виходило i вiд замовниць вiдбою не було.
Зате Надьку Винникiвну, хоча й на маленькiй по-лотнинцi, вiн вимальовував
трохи чи не все лiто, не пропустивши, зда╨ться, жодно© свiтанково© зорi,
необхiдно© для цi╨© роботи. Мину Омельковича з нього приводу навiть
заздрiсть проймала, i вiн, знаючи Художникову слабкiсть, якось на толоцi
бiля крамнички взявся знаджувати  його  чверткою,  яку  напоготовi,
нерозпечатану, тримав у руцi:
  - А мене ось тут, не сходячи з мiсця, ви могли б змалювати?
  - Вас? - I Художник, оглянувши Мину та його сургучем запечатану
принаду, важко вiдвернувся. - Мiг би, але не хочу.
  I допитайся його, чого не хоче, що йому в Минi не так! Адже перед тим з
власно© волi малював занепалого вiд недуги дiда Бобрика, який весь вiк
лимарював у Тернiвщинi, а тепер, нiби виправдуючись, тiльки охкав та
бiдкався над сво©ми хомутами:
  - Жаль, цього ще ось хомута не доробив. Попросив бригадир з бiльшого
менший зладнати, щоб шию кобильчинi не розбивав, а я, зда╨ться, й не
встигну...
  - Чого ж не встигнете, дiду?
  - На переселення пора... Небiжчиця все частiше себе гука╨...
  Так от цей дiд Бобрик честi з боку Художника зажив для його бороди,
бач, фарби знайшлися, а для Мини... Нi вiдмовля╨ться вiн розумiти примхи
таких ось людей хай вони й володiють талантом.
  Свого часу Художник згодився оформити декорацi© для тернiвщанських
аматорiв сцени - от цю заслугу чи не ейну Мина за ним  визна╨.
Навипрохували дiвчата й хлоппi у матерiв сирових полотен, позшивали разом
з мiшковиною й, розстеливши на всю клуню, запросили умiльця: намалюйте!..
Три днi топтався вiн по розстелених полотнах iз сво©м квачем, весь
обляпаний фарбою, невдоволений аж на носа насунувши свого зiм'ятого
iталiйського капелюха, зате ж потiм Тернiвщина вмирала вiд захвату коли
одного вечора клубна сцена вiдкрилась очам красою лаштункiв: i верби, й
ставок, i перелаз, i зiрки в небi все, як живе!
  Мiсячне марево Художник також ще й досi ловив i Климiв бузок не минув,
та все ж найбiльше душi вiн докладав щоб змалювати Надьку з дитям,
вважаючи, що нiчого вищого й достойнiшого в життi для митця нема як
вiдтворити красу материнства... Про це ми не раз почу╨м вiд нього згодом,
уже в Козельську...
  Отже, полюбилась Художниковi Романова пасiка: де б не блукав, а сюди
заверне. Чимось зiйшлися обидва: мандрiвник i господар. Сiвши на призьбi,
неквапом гомонять про дивовижно мудрий бджолиний уклад життя, про закони
та звича© цих створiнь, пробують розгадати, чому iнодi бджоли пускаються в
танець бiля вулика пiсля польоту i що означа╨ той ©хнiй танок: чи то
тiльки знак товаришкам, куди ©м летiти, на якiй вiдстанi вiд вулика шукати
поклади нектарiв та квiтковий пилок, чи й ще якась мова ╨ в ньому?
Загадкою для обох, бджоляра та Художника лиша╨ться також i те, як бджоли в
цiлковитiй темрявi ev-лика будують таку досконалу споруду - восковi засiки
для меду та квiткового пилку. Звiдки бджолi знати розрахунки будiвничого?
А цi ж ©хнi архiтектурнi споруди навiть математикiв вражають точнiстю
робiт, iдеальною вiдповiднiстю будови сво╨му призначенню.
  - Генi©. Незрiвняннi зодчi... - тихо скаже Художник, - Звiдки це в них?
  - Треба буде спитати, - усмiхнеться бджоляр.
  Загомоняться, а там, дивись, уже й згасли вечiрнi заграви, тоне степ у
синявi лiтньо© ночi, садок сто©ть заворожений, безшелесний, всесвiт нiби
вслуха╨ться в самого себе, зникаючи сво©ми та╨мницями в безвiстях, десь за
межами меж. Дивлячись на мигтiння зiрок, що течуть у високостях неба,
розважно бесiдуючи допiзна, цi дво╨ людей завдаватимуть собi дум про
загадковостi життя й про тi iснуючi поза нами зорянi недосяжностi, що
мовби позбавленi руху, одначе при спогляданнi яких сьогоднi кожен iз нас
майже реально вiдчува╨ нестримний полiт планети серед нiчних свiтил,
невпинний той рух, що розгiн йому дала сама вiчнiсть.
  - Бджола загадка, зiрка загадка, а людина хiба нi? Та╨мниця з та╨мниць,
- роздуму╨ Художник. - Декотрi кажуть: людина - це жмуток м'язiв... Але чи
то все? Чи не краще б сказати: жмуток м'язiв, пiввiдра кровi та безмiр
душi...
  Жодного схiд-сонця Художник наш не проспав, така натура. Тiльки
зазорi╨, по-вранiшньому запломенi╨ грай-небо, вже вiн за роботою. Сто©ть
по колiна в росах за ровом край садка, пiдхоплю╨ з того грайнеба пензликом
вiдблиски зорi та на полотно ©х, на полотно! На щiчки дитини й матерi та
на розкiшнi плоди, що разом з листям вiнком нависають над ними, скупанi в
росi, - навiть на листi вiдблиски грають, - то вiн ©х пензликом обережно
кладе... Саме так, за свiдченням Клима-фантазера, вiдбувався творчий
процес в того чудодiя: зирк на ту, що пiд яблунею, зирк на схiд, злегка
пензликом черпне зорi - i на полотно, на щiчки дитятковi та його молодiй
матерi.

  Ой я знаю, ой я знаю,
  Чого мила красна,
  Перед нею й поза нею
  Впала зоря ясна!
  Ой упала зоря з неба
  Та й розсипалася,
  А Надiйна позбирала -
  Закосичилася...

  Для кого, для чого вiн малював? Що в нього там виходило? Нiкому з
тернiвщан Художник не показував цi╨© роботи, тiльки Клим Подовий i
вдосто©вся, всюди потiм роздзвонював, яке диiше творiння уздрiв вiн на тiй
по-дотнинцi: нiби Надька, але й не Надька, просто сяйво якесь, яскравiпь
кольорiв, ©хпя гра й переблиски, де ранкова зоря, i роса, i усмiшка людини
- все по╨дналось, як то лише зрiдка бува╨ в природi, - нiде, анi в
Ковельську, нi навiть у Полтавi серед тамтешнiх святих не бачив наш Клим
тако© краси неземно©! Юна мати з-пiд яблуневого вiнка дивиться на дитя з
ласкою та любов'ю безмiрною й, дивлячись, ледь всмiха╨ться кутиками вуст,
але - от ╨й-же-ей! - не завжди вона всмiха╨ться, а лиш кояи-не-коли,
залежно... невiдомо вiд чого! Про гi ©© то зникаючi, то знов напливаючi
усмiшки Клим-дзвонар розбемкав по всiй окрузi, а всяка химерiя та
начаклованiсть, як вiдомо, завжди заваблю╨, тому багато знайшлося таких,
надто ж серед жiноцтва, котрих розпалило бажання будь-що подивитись, але
тут виявилось - зась вам! Худождик нiкому не хотiв показати, що там у
нього вималювалось на його ворожбитському полотнi. Тож i сумнiви в декого
виникли: чи ╨ там Надька? Та ще й така, що змiню╨ настрiй за певних
обставин, - залежно вiд того, хмарно чи сонячно, чи хто яким оком гляне на
не©, намальована то всмiхнеться ледь помiтно, то знов схмурить брови, коли
щось ©й не так. А може, то взагалi самi тiльки вимрiйки, плiд буйно© уяви
нашого Клима, що йому i мiсячно, i теряно, i дощ iде водночас?.. Декотрi з
тернiвщанських балакух, маючи кривду на Художника за те, що вiдмовився ©м
скринi малювати, подейкували, що на його полотнi, може, й зовсiм нiчого не
було, може, отак пожив у Романа, поласував медом та яблуками, а тодi
зiбрав сво╨ не-мальоване малюваннячко та й був такий - збезвiстився знов,
як бувало й ранiш. А якщо й намалював оте диво, що про нього Клим по всiх
усюдах дзвонить, то i його не довго втрима╨, кому-небудь за чарку збуде, а
ви потiм тiльки торопiйте, коли десь у жiночому чи в мужеському монастирi
раптом серед святих побачите i тернiвщанську Надьку, свою далеко не
безгрiшну кралю степову.
  Збезвiстився, не з'являвся бiльше в Тернiвщинi, однак на цьому не
кiнча╨ться iсторiя нашого Художника. Вже згодом-згодом доля звела нас iз
ним, коли ми опинились з Кириком Заболотним у Ковельську, в нашiй районнiй
столицi, де один iз нас, працюючи в друкарнi, крутив схожу на величезну
вiялку друкарську машину-"американку", а другий, крiм коректури, вiддавав
свок завзяття чудовiй районнiй органiзацi©, що звалася МОДР. Тут, у
райцентрi, ми зблизились i навiть заприязнилися з  химерним  нашим
Художником. Пiдробляв вiн у редакцi© тим, що з лiнолеуму вирiзував
карикатури на прогульникiв та розкрадачiв, а також на iмперiалiстiв Заходу
й Сходу, на отих пузатих буржу©в iз викривленими ненавистю пиками, в
личинi яких перед нами вже тодi поставала сама фашистська вояччина, що й
не ховала сво©х намiрiв вигубити всiх нас.
  Приносячи до редакцi© скромнi сво© творiння з лiнолеуму, жодного разу,
до речi, редактором не вiдхиленi, Художник подеколи затримувався в нас,
заходив i в друкарню подивитись, як ми працю╨мо, зазирав до складальних
кас, що ©х вiн, усмiхаючись, порiвнював з бджолиними щiльниками, тiльки цi
нашi "щiльники" не медом налитi, а свинцем, гартом, рiзними видами шрифтiв
- курсивом, цицеро та петитами, якими нам праглося вiдтворити всю
бурхливiсть наших районних буднiв... I, звичайно ж, не нектарами, не
квiтковим пилком тут пахло, а бензином та друкарською фарбою, iнодi ж бо
ще й тюлькою та цибулею, - це коли хлопцi бралися за пiдвечiрок,
припрошуючи до гурту й Художника, котрий i в цибулячому лушпиннi не
промине вiдзначити якостi барвника. Адже саме таким лушпинням фарбують по
селах крашанки на великдень, вiд чого вони набувають шляхетного кольору
теракоти...
  - Розкажiть, як ви вчилися в ки©вськiй школi Мурашка?
  - А чому, бувши в Академi©, найперше вирiшили малювати "Мiсячну нiч на
Ворсклi"?
  Нашiй цiкавостi нема╨ меж. Перед нами ж людина такого багатющого
життя!..
  Художник, ясна рiч, почував нашу до нього хлоп'ячу симпатiю, юними
друзями називав вiн i секретаря редакцi© поета Кучерявого, що завжди аж
бурхав натхненням, i вдатного на рiзнi вигадки парубка-друкаря Iвана, i
цих тернiвщанських, за його висловом, "отрокiв", що, худющi, як волячi
жили, весь день були на побiгеньках, бо, крiм найперших сво©х обов'язкiв -
той у МОДРi, а той у друкарнi, - "отроки" не уникали й iнших доручень, а
©х не бракувало, бо навiть через дорогу, з вiкна  райкому  тебе,
довгоногого, завжди нагледить хтось, кому неохота бiгти кудись у справi i
вiн шука╨ для себе надiйного кур'╨ра, отого старшого куди пошлють. А
хлопцi саме й були такi, бистроногi та безвiдмовнi, чого ж не випробувати
новачка у ролi гiнця? Зато й друзiв не минають деякi блага, скажiмо, через
вiдсутнiсть апартаментiв хлопцям дозволяють ночувати в редакцi©, в цiй
колишнiй монастирськiй свiчкарнi, де пiдлога, викладена моза©чною плиткою,
навiть i влiтку не нагрiва╨ться, така цементно холодна, що спати краще
вважалось на редакцiйних столах, постеливши пiд себе пiдшивку "Вiстей" чи
яку-небудь iншу.
  Одного разу, коли Художник чомусь не принiс лiнолеумiв у домовлений
день, нас iз Кириком було послано розшукати його й з'ясувати, в чiм рiч.
Ми довго блукали по розкиданому на пагорбах Козельську, аж поки на околицi
у котро©сь вдови натрапили на слiд нашого маестро. Винаймав вiн для себе у
тi╨© жiнки похмуру хижку-комiрчину, де з кожного  кутка  прозирали
занедбанiсть, нестатки. Все тут свiдчило, що для господаря матерiальний
бiк життя мало що важить. Металеве лiжко продавлене, запиленi пiдрамники
купою зваленi в кутку, замiсть рушникiв, на стiнах сiрiють дерев'янi
порожнi клiтки, призначонi для птахiв. А стiл... Все на ньому вперемiш:
картони, щiтки, овальна дошка з засохлими фарбами i поруч - блюдце щербате
з огризком солоного огiрка... Художник нашiй з'явi неабияк зрадiв, його
прозорi очi аж сльозами вдячностi наповнились, хоча наш вiзит навряд чи й
вартий був тако© розчуленостi. Дещо нам прояснилось, коли за тим огiрком
ми помiтили ще й чарчину порожню... Вiтаючи  нас  з  пiдкресленою
гостиннiстю, господар запропонував без церемонiй сiдати на його залiзне, з
прогнутою сiткою лiжко, воно ж, мовляв, як студентське... Про лiнолеуми
вiн не хотiв i говорити, похвалявся, що дiстав нарештi замовлення, вiд
якого б не вiдмовився й Мiкеланджело: буде розмальовувати стелю й
надвiвтарну площину колишнього монастиря, що його незадовго перед цим було
перетворено у райклуб. Ось там оця рука (вiн зробив гордовитий жест рукою)
зобразить нарештi монументально, з розмахом наших сучасних мадонн -
жiнок-бурякiвниць, натуру якраз вiзьме з отих радгоспних плантацiй, що ©м
кiпця-краю не видно навколо Козельська... Забiгаючи наперед, слiд сказати,
що Художник, взявшись за розпис райклубу, справдi захопився роботою i йому
йшли назустрiч, за його вимогою було збудоване вiдповiдне риштовання, i
там вiн на великiй висотi трудився день крiзь день, переобiдуючи iнодi лиш
куснем карткового хлiба та кухлем води. Оскiльки це було вiд нас
неподалiк, то у вiльнi хвилини, зазираючи з Кириком до райклубу, бачили
ми, як над колишнiм вiвтарем потяглися у весняну далечiнь зеленi рядочки
бурякових плантацiй, а на передньому планi дедалi виразнiше  стали
проступати могутнi жiночi литки поки що невидимих полiльниць. На жаль,
розпочатий живопис так i лишивсь недовершений, тi жiнки з товстими
фламандськими литками проiснували бiльше у видiннях майстра, в реальностi
ж вони якось туманно розпливлися  серед  плантацiй  недомальованими
напiвжiнками, в обрисах ©хнiх тiльки вгадувались похиленi в  працi
прекраснi, налитi здоров'ям постатi, - довершити ж величезну свою роботу
Художниковi так i не судилось: чи вiдповiдну натуру нелегко було знайти
того тяжкого року, чи стали йому на завадi iншi причини, нам не вiдомi,
можливо, навiть отi щедрi аванси, якi йому видавались i готiвкою, й
картками на продукти, щоб, звичайно ж, потiм перейти на поживу зеленому
змiю.
  Художника ми застали вдома якраз пiсля авансу,  в  станi  його
матерiального розквiту, вiн висипав перед нами просто на лiжко чималу купу
пряникiв: "Хлопцi, вгощайтесь!" - а сам до них i не доторкнувся, рука його
з ледче помiтним тремтiнням потяглась до карафки на потемнiлiй дерев'янiй
поличцi, i вiн щось там без чарки сьорбнув, одвернувшись од нас соромливо.
  Завваживши нашу цiкавiсть до найбiльшо© з пташиних клiток, Художник
пояснив нам, що донедавна в нiй мешкав його вiрний товариш - перепел
степовий, якого й ви не раз чули в житах, а тут вiн пiдпадьомкав на всю
оцю комiрчину, звеселяв Художниковi душу... Навiть сусiди до перепела
звикли були, людям подобалось, що вiн ©х будить уранцi, хай надворi хоч що
- хуртовина чи дощ, а вiн таки пiдпадьомкне на свiтаннi бадьоро, i ось
тепер нема: доки малював бурякiвниць, хтось, мабуть, голодний клiтки
потрусив...
  - Тож можете уявити мо╨ горе, хлопцi. - Думки його, i гiдно, зараз були
тiльки про перепела. - Самота вона i ╨ самота...
  Не до лiiюлеумних карикатур, звiсно, людинi в такому станi. Мабуть,
крiм того, дiймав Художника ще i якийсь фiзичний бiль, бо дихав вiн
хрипко, утруднено. Хотiлося чимось йому допомогти, але чим? Щоб дати
людинi спокiй, it зiбралися йти, але Художник сам нас затримав:
  - Побудьте ще.
  Ось тодi ми й зважились запитати, до ж та картинка, па якiй нашу
тсриiвщанську Надьку було намальовано, чи яе можна бодай одним оком
глянути на не©. Дуже кортiло упевнитись: невже справдi володi╨ вона отими
фарами, чудодiйною здатнiстю хай навiть уявно, хай навiть на однiсiньку
мить ожити в усмiшцi, ледь помiтно ворухнути кутиком уст до тебе з полотна
або, навпаки, рвсподiваним смутком повитись?..
  - Розумi╨мо, що це секрет, - нiяковiли ми, - але ж нiчого ©й не
станеться...
  Вiн усмiхнувсь хитрувато, пiдморгнув хмiльним сво©м оком.
  - Стривайте... Спершу добудьте менi з-пiд лiжка отой фолiант...
  Поклавши перед собою на стiльцi запилюжений важез-дий альбом, став нам
показувати в ньому чи©сь картини, пояснював тайнощi форм, свiтлотiней,
гомонiв щось нiби в напiвзабуттi про дивну житт╨вiсть мiфологiчних сюжетiв
з нiмфами та сатирами, - вiн сипав iменами, що ми ©х, невiгласи, ранiше й
не чули.
  - До кого через тисячу лiт усе це перейде? - запитував вiн мовби сам
себе, - До кого помандрують цi шедевра вiкiв? Адже Мадонни створювались
для того, щоб випромiнювати радiсть на всiх живущих, i самi б вони мали
бачити довкола себе свiт радостi, - це ж так, хлопцi?
  Нiби когось згадавши, поскаржився нам, що чимало  дюдей  живуть
спрощеним, бездуховним, майже примiтившiм життям. Розпалюють у собi
ворожнечу та ненависть навiть тодi, коли цього можна уникнути. А природа ж
так подбала про нас: дала все необхiдне для того, щоб людинi не знати
страждань... Наблизитися до щастя...
  - А ви? - запитав його тодi Кирик. - Чи наблизились? рам багато хто
спiвчува╨: такий, мовляв, чоловiк, а ходить, як старець. З талантом, а
стражда╨ весь вiк.
  - А може, я хочу страждати? - посуворiв Художник. - Може, в цьому
потреба мо╨© душi? Але не подумайте, що перед вами той, хто не вмi╨
радуватись життю... Бурлака, ну й що? Хто шука╨, тому завжди бути в
дорозi. Людина й далеч дорiг, ©й вiдкритих, - оце гармонiя... Птах у небi,
весняний вiтерець навстрiч, простiр полiв, Заквiтчаних колоссям  та
квiтами, - оце сутт╨ве, друзi мо©, а решта все марнота марнот!..
  Малювати, творити прекрасне - це, вiн вважав, написане йому на роду,
заповiдане вiд матерi, покликано його у свiт барв силою нездоланною,
якимись загадковими збудниками, що для них вiн i ймення-назви  не
прибере...
  - Бачили ви бджолу, як вона, забравшись у гарбузову квiтку, втонувши в
золотому пилку, аж стогне там вiд щастя та насолоди - знайшла, що
шукала... Божественна для не© мить! Може, апофеоз життя... Звiсно, могла й
не долетiти, могла й загинути на льоту... Ну й що? Де пошук, де полiт до
прекрасного, там природа страху не вiда╨, ось у чiм рiч... А художник,
хлопцi, так само шука╨ сво© нектари, свiй апофеоз... Коли ж ма╨ш мету
заповiтну, то що тобi всi отi незлагоди житейськi?..
  А згодом звертався до Кирика:
  - Хотiв би я тебе змалювати в оцiй тво©й юнгштур-мiвцi. - Кириковi
тсоавiахiмiвська юнгштурмiвка справдi личила, наче й шилась на нього. -
Тiльки вийду з кризи, - обiцяв Художник, - спробую десь тебе втулити в
райклубi, може, навiть у тому кутi, де колись Георгiй Побiдоносець
розчавлював потвору... Дивлюсь на вас! якi ви ще юнi!.. А звiдти грiзнi
заходять хмари... Я до тих часiв навряд чи доживу, а вам ще доведеться за
правду постояти. Он палять рейхстаг... Димитрова судять... О, вам ще буде
та буде випробiв, хлопцi...
  - А ми не бо©мось, - казали ми йому. - Ми хоч зараз... На значки ГПО
вже здавм...
  - Знаю, не полохливого роду. Тож хай вас оця береже...
  I тодi ми вперше побачили в нього добуту з-пiд картонiв Мадонну, ту, що
на бiлоснiжнiй тарелi, у вiнку iз синiх волошок...
  Однак це ще не була Надька. Ми запитали про не©:
  - Де ж та?
  Художник пiдiйшов до лежанки, покопирсався в запiчку серед свого
мотлоху, i враз щось сяйнуло перед нами стягою ранково© зорi...
  - Ось вам моя Мадонна...
  Впiзнали ми ©© одразу, нашу вишневощоку Надьку, сто©ть, трима╨ мале
дитя бiля грудей. Вся вопа мовби оповита тихим сяйвом материнсько©
вiдданостi, любовi й злагоди, а блискучi яблука над нею з-помiж листя
нависають таким рясним вiнком, наче все небо вродило ними i роса ось-ось
iз них скапле разом iз соковитим цвiтом вранiшньо© зорi...
  Не могли ми й слова вимовити вiд захвату, занiмiли, враженi, i явно
помiтили, як вуста ©© ворухнулись в усмiшцi, зверненiй до дитятка чи,
може, й до нас.
  Так оце вона, оце його заповiтне творiння... Свiжа й барвиста сто©ть
наша степова Мадонна пiд яблунею, злегка схилившись до сво╨© славненько©,
в бiлiй льолi дитини, ©й вiддана вся нiжнiсть, вся дума-задума, що нею
промениться материнський, сповнений тихо© ласки погляд. I найбiльша сила
картини була якраз зосереджена в цьому поглядi молодо© матерi: дивишся i
бачиш, що нiчого, крiм немовляти, зараз для не© на свiтi не iсну╨, ╨ лише
це крихiтне життя, i вона його мовби чату╨, оберiга╨ поглядом вiд якихось
напастей, вiд невiдомих, нiкому не чутних ще небезпек, що, може, тiльки
вона ©х i передчува╨ сво©м материнським iнстинктом...
  Надька Винникiвпа, своя ж тернiвщанська людина, стала живописом, може,
навiть самим безсмертям стала - щось подiбне ми вiдчули тодi, хоча, певне,
думалось не такими, як нинi, словами...
  Отже, помилились сiльськi нашi балакухи, тi, хто пiддавав сумнiву саме
iснування картини, а якщо i ╨ вона, мовляв, то ненадовго, той мандрiвний
невловидуша i цю свою замальовку збуде комусь, як припече похмелитись.
Одначе ж не збув, не пустив за вiтром, береже як найдорожчий скарб у цiй
сво©й комiрчинi... Художник наче й ждав, що ми будемо так враженi його
творiнням, заполоненi стоятимем, занiмiвши в чарах.  Тим-то  зовсiм
спокiйним, буденним голосом вiн став пояснювати:
  - З усiх Мадонн тiльки в Луки Кранаха ╨ вкомпоно-вана так - пiд
яблунею. Одначе в мене, я вважаю, вона вдалiша вийшла, - казав вiн без
усяко© скромностi. - Моя живiша... Хто розумi╨ живопис, той належно
оцiнить i оце освiтлення, i оцю соковитiсть, насиченiсть барв...
  - Вродила ж вам наша Тернiвщина, - пожартував тодi Кирик Заболотний. -
Не станете ж ви заперечувати, що барви цi з наших полiв та байракiв? I
саме це освiтлення та роса...
  - Звичайно, все це ваше, - посмiхнувся Художник на Кирикiв жарт. - Вам
i належатиме.
  А поки що його творiння, в ганчiрку сяк-так загорнуте, знов зникло в
запiчку серед купи мотлоху.
  Справдi, - як мить видiння, подарована  вам  хмiльнень-ким  цим
чаклуном...
  Лише згодом пiшла чутка, що при©здили до Художника представники з
столичних музе©в, з одного якогось i другого з намiром придбати твiр, але
чим кiнчились ©хнi переговори, так i не знав у Козельську нiхто.
  Пiзнiше, кота вже були ми студентами, а радiстю перечули вiд друаiв з
Козельська рваного майстра: знов яiбито взявся вiн за сво©х "Бурякiвниць"
для райклубу i нiбито добре кладеться робота, ходить старий по селах,
шукав типаж... Порадувались мя його вiдродженню. А потiм зненацька
трагiчна звiстка з Тернiвщиниi в люту хуртовину кудись пробиравсь уяечi
наш Художняя, i поблизу колишнього Романового хутiрця знайшли його в снiгу
закоцюблого - в тiм же вiчнiти плащi й капелюсi, a за пазухою, чепурао
вакутана в таогаiрочку, приберiгалась для когось ота безсмертна картинка,
що й серед снiгiв не втратила яскраво© свiжостi барв, - тiльки на вустах
зображено© замiсть усмiшки з'явилась скорбота, а на щоцi - велика, наче
жива, сльоза.
  Куди вiн прямував, та ще зимово© ночi, звiдки йшов i що його погнало
крiзь нашi степи в таку завiрюху - нiхто цього пояснити не мiг, i понинi
це залишилось загадкою.
  Привезли замерзлого до сiльради, склади докумеят iтро нещасну пригоду,
належним чином заактували i мольберт, i фарби, що ©х мав при собi
Худенсиик, i энаидеду в нього бiля самого серця нашу тернiвщанську
Мадонну, - було ©© потiм передано до мiста, i там десь серед тисяч
експонатiв у сховищах, у запасниках загубились ©© слiди... Чи, може, не
так уже й затуб-ились? Учасники визволення Харкова добре пам'ятають, як
фашисти палили при вiдступi картинну галерею. Готували пiдпал ретельно,
бензином iв канiстр поливали всi поверхи, а бiля виходу з галере© було
виставлено ще й спецiальну команду автоматникiв, котрi мали стрiляти по
кожному, хто спробував би вихоплювати картини з вогню... Для чого був
потрiбен цей пiдпал, ней з усiх поглядiв безглуздий акт вандалiзму? I чи
тiльки чи╨сь потьмарення звершувало його, слiпа озлоба приречених? Чи,
може, якраз у полум'© мали зникнути слiди злочинiв ще ранiших, сваволя
грабiжникiв вищих, якi, ще заздалегiдь пограбувавши галерею, найцiннiшi
експонати встигли-таки вiдправити на Захiд?
  Вiдомо, що, незважаючи на виставлену ворогом озбро╨ну варту, дво╨
метких харкiвських пiдлiткiв якимось чином зумiли пробратися всередину й
звiдти, вже з палаючого будинку, крiзь клубовиння диму вдалося ©м викинути
на чорний двiр кiльканадцять полотен... Нашi  вiйськовi  журналiсти
настiйливо шукали потiм тих двох безiменних смiливцiв, ваига по радiо було
передано звернення до них вiдгукнутись, але нi у веремi© перших днiв
визволеная, нi пiзнiше та-к нiхто й не вiдгукнувсь...
  Що серед тих врятованих кiльканадцяти полотен нашо© тернiвщанськи
Мадонни не було - це нам iз Заболотним згодом вдалося встановити
достеменно. То де ж вона? До-iгето картини обидва ми не переставали час
вiд часу цiкавитись, хоча спробуй ми шукати ©© - нiхто не сказав би,
звiдки й потати це. За кiлька рокiв по вiйнi на одному з аукцiонiв у
Нiдерландах промайнуло було полотно невiдомого майстра "Мадонна пiд
яблунею", але чи вона то' була, чи зовсiм- iнша? Так нiчого певного i досi
не зна╨м про ©© долго. Чи попелом стала, як i багато скарбiв галере©, чи й
зараз десь, ледь усмiхнена, мандру╨ по свiту?  XXV

  Океан суне на нас сутiнню хмар. Густим присмерком заволокло дорогу й
лiси, потемнiло навколо, - зда╨ться, ось-ось i зовсiм споночi╨, зробиться
нiч.
  Траса перед нами вже не та, що вела сюди: для зворотного шляху
Заболотний вирiшив оновити маршрут, вибрав по картi автостраду пiд iншим
номером, i хоч вiдстань лиша╨ться приблизно та сама, рух на цiм напрямi,
за припущенаям Заболотного, буде менший, отже спаде й загазованiсть траси
i взагалi можна буде почуватись вiльнiше.
  Заболотний не помилився: дорога тут i справдi пiшла вiдкритiша,
поменшало надiть отих н.еводiв-задi'ороiк, котрi, я-к вiн признався тепер,
i йому впливали на нерви... Кра╨види змiнились, бiжать милi необжитих
просторiв, лiсистих пагорбiв-дюн з якимись вишками вiддалiк, серед сосен.
Нi реклам, пi торгових центрiв на узбiччях траси, природа стала тут наче
ближча до людини, невiдомо тiльки, що несе нам оця хмара, яка заходить з
боку океану, дедалi бiльше виростаючи з-за лiсiв та пагорбiв...
  - Чи не ураган насува╨ться? - позира╨ в бiк хмари наша юна супутниця. -
Найчастiше вони з океану заходять...
  - Забоюсь? - усмiха╨ться до не© Заболотний.
  - Зовсiм нi, - вiдповiда╨ Лiда, i по грайливих блищиках у вiчу видно,
що справдi ескадри тих хмар i© не лякають.
  Дивна рiч, але пiсля Арт-музеуму дiвча якось збадьорилося, нiби все там
склалось гаразд, нiби нам таки вдалося побачити ту довгу очiкувану, в
чомусь, може, навiть ви-iдеалiзовану Мадонну.
  - "И цветы, и шмели..." - почина╨ Лiда раптом пригадувати чи©сь рядки i
зверта╨ться до Заболотного: - Кири-ле Петровичу, а далi як? Ви колись бiля
океану читали.
  - О, ти пам'ятлива... "И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь,
и полуденный зной... Срок придет..." Бач, а далi забув, - усмiхнувся вiн i
пiсля паузи тоном посуворiлим враз видихнув зглибока кудись уперед, у
лобове скло, за яким темнiли тучi: "Срок придет, и забуду я все! Вспомню
лишь это: полевые цветы меж колосьев и трав..." - I, помовчавши, кинув
погляд у бiк океану:А дощ таки буде!..
  Хмара звiдти темнiс велика, неначе в дитинствi. Чорна, з бiлуватими
пасмами, можливо, навiть градова, вона, розбухаючи, вже волокнисто сивi╨
поруч нас у всiй сво©й грiзностi.
  - Невже не проскочимо? - каже Заболотний, не зводячи з дороги очей.
  - Якi ви щасливi, - говорить Лiда несподiвано. - Скiльки хороших людей
зустрiчалося вам у життi... Ви жили па теплiй планетi.
  - А ти хiба нi? Ти вважа╨ш, що зараз похолоднiшало? - допиту╨ться
Заболотний, але дiвча мовчить.
  - Ось ти наслухалась, Лiдо, нашого далекого, - кажу до не©. - Яким воно
поста╨ тобi? Ти справдi знаходиш там щось варте уваги?
  - Звичайно. Я стiльки взнала i людей, i всього такого... Один
Роман-степовий чого вартий... А Надька, яка вона добра була до вас... я
наче бачу ©©, молоду, усмiхнену матiр...
  - То люди, що жили у злагодi зi сво©м сумлiнням, - роздумливо каже
Заболотний. - А людина, що з совiстю у злагодi, то ж таки людина, а не
бутафорiя! Ти як вважа╨ш, Лiдо?
  - Саме так i вважаю.
  - А ми ось iз ним, iз мо©м другом, в якому виглядi там поста╨мо? - аж
мовби улесливо запиту╨ Заболотний. - Позитивнi чи пе зовсiм?
  - Вам виднiше.
  - А все ж? Уяви, якби ми оце бiльшiстю голосiв обрали тебе маленькою
богинею совiстi... Щоб ти сказала про нас тодiшнiх? Мабуть, зазнали б дуже
суворо© критики з твого боку?
  - Не дуже, але...
  - А ти без "але"... Справдi: що б ти сказала?
  - Що? Що соромно менi за вас! - раптом випалю╨ дiвча. - Так, так,
соромно! Повелися ж ви... самi зна╨те як! Такий справедливець, сивий
лицар, як мама каже, а не захистили ж Надьки?! А Настусю! Це в злагодi з
сумлiнням? Це чесно?
  Заболотний нiби аж зрадiв. Озирнувся до мене повеселiлий: ось так
рiзонула маленька наша богиня... Навiдлiг, без дипломатi©!
  А вголос сказав:
  - Мерсi за вiдвертiсть. Що ж, самi напросились... Те, що назавжди могло
б тернами забуття порости, раптом дiста╨ вас, хлопцi, десь аж на iншiм
краю планети... I скидок нiяких богиня совiстi вам па да╨, нiяких
пом'якшувальних обставин для не© не iсну╨...
  - Ну, хай малi були, хай несила, це зрозумiло, - змилостивилось дiвча.
- Але ж ви й спроби не зробили як-небудь за них заступитись? На очах
сваволя чинилась, а ви... Хiба неправду кажу?
  Ми мовчимо.
  I дiвча мовчить, але якимось iншим, нiж у нас, мовчанням.
  Перша крапля розбилась об скло, за нею вдарила, розплескалася друга...
Таки не вдалося проскочити! Дощ припуска╨, заслiплю╨ водою. Заболотний
вмика╨ щiтки, бо все скло вже залите, дорогу ледь видно. Порвало небо. Не
злива - просто обвал води: лл╨, як у тропiках, лл╨ як з вiдра!
Вiдчува╨ться, що стало важче рухатися машинi, зараз куди бiльше ©й треба
докладати сил, пробиваючи товщу навстрiчних водяних потокiв. Зблиснуло в
хмарах, зблиснуло грiзно, i небо просто над нами розрядилось потужним
гуркотом.
  - Ховаймо антену, братцi, - каже Заболотний, натискуючи на вiдповiдну
кнопку, й розповiда╨ випадок, свiдком якого був торiк: бiля бензоколонки
пiд час грози блискавка вдарила у вiстря антени однi╨© з переднiх машин,
вiд сильного розряду стартер сам увiмкнувся й завiв двигун... Машина
пiшла!
  - Уявля╨те, який зчинився переполох: мчить легковик, мчить на шаленiй
швидкостi, а за кермом - нiкого!..
  Таранимо воду, злива хвишями б'╨, порощить у л.обове скло, свiт
розплива╨ться в сивiй завi©, з-пiд колiс машии, що орють воду попереду,
нам навстрiч бурха╨ водяна курява, кушпелить. За нами так само комусь
виетрглюють в радiа-варя цiлi вихровi© води, розбито© з-пiд наших колiс...
Веа дорога зараз- суцiльна водяна завiрто.ха, крутiж, сичадня, натужний
рух металу в дощовiй сивизнi...
  Але хто сказав що тут пiшоходiв нема? Збоку траси, зiгнувшись, сто©ть
людина, точнiш, подобиана ©©, скоцюрбленив знак запитання. I той знак нам
теж нада©в авiсь знаки, мовби хотiв трасу спинити...
  - Вiн голосу╨!
  - Хiпi!
  Хiпi здебiльшого патлатi, а цей бритоголовий...
  Жалюгiдва постать в уявленой балами, голова, нiчим не задищена, блищить
годизиою, - вода з мамородця таж i тече ручаями" хивщить та плющить...
  З двох поширениэ способiв "голосувати" - два пальцi вгору або ж цi два
рiжком униз - наш зустрiчний обира╨ спосiб останнiй, що означа╨: пiдвезiть
за спасибi, бо платити в маючим...
  - Не люблю пiдбирати цих немитих хiпiусiв, - кажа  Заболотний,
пригальмовуючи машину, - але де його подiнеш? Все-таки побратимець по
планетi...
  I вже дверцята вiдчинено:
  - Плiз!
  Цiла купа мокрого, назграбндго ятелешу╨ться на передн╨ сидiндя, вунадо
ж южо, дебараку: абаго©, як дие!
  Леда з острахна-хизiявться да меде а травонадим гри, пунишияв: чи ви
тоже це, що порiзав Мадонну?
  Навряд. Чиздув ввiряться. Щось в тщьому хiпi таке, що а верного нагляду
викликав спiвчуття а довiру. Овже йана заноковiяв, боязкiсть накалтожити в
нгарита та без кiнця тоадторювале "сенк'ю" якось не дають надстави вбачати
в ньому зловмисника.
  Мiг вiн бути одним iз прихильникiв Крiшни чи Заратустри, привадежним де
яко©сь схiдно© секти чи, скажiмо, да тех, кого мiг не раз бачили вечорами
на райгi ввдгичезного бiлдiнга, де вони, бритоголовi, в ось таких
пурпурових хламидах, ставши пiвколом, iгритупуючi босiми ногами, протяжно
й сумовито виспiвують не зрозумiлi для перехожих старовиннi, може, ще
санскритськi гiмни... Цiлком можлива, що учасники цих абриськ перед дам
зумисне виснажують себе, бо вигляд мають таки, нiби щойно вибралися з
лiкардяних палат, очi повалювались, i обличчя при лампах  дневного
освiтдення бiлiють мiсячне, мов стеардадовi... Одначе цей, хоч i в
хламидi, i бритеголовий, виялавлявся, ще мае нiчого спiльного на большом
бiйтожi, з в тими дедетами. Вiн дам но собi. Студент-фiлософ, аiн вiрить у
вiчний абсолют, у творчу надсилу i шукав ©© ознак та втiлень у довколишнiй
дiйсностi.
  Новий пасажир наш застуджено шморгав носом, мокрi вуха його якось
беззахисне вiдстовбурченi, i блiде, з правильними рисами обличчя ма╨ вираз
тихо© ножири, довiрливостi й прита©ти. В першi хвилини вiн роззира╨ться
майже сполохано, нiби потрапив не де машини, а де яко©сь клiтки, його
непоко©ть паперовий "бек", що стоигь унизу, хлопець бо©ться його потовкти
чи забруднити, а там справдi чимало залишилось iз запасiв провiанту, що
ним щедре достачила нас у дорагу Свиямя.
  Кажи Заболотний запропонував незнайомцевi деидега, вiн не дiвiвався, -
взяв, жув, хоча и без особливедо апетиту. Шукач виваге абсолюту, обисляй
де рубчика, вiя все ж штам вiд себе ве вiдштовху╨, игав а ньому
разв'язного, вульгарного, ак це часом ддожда поможти в поведiннi i в
самовпевдених фiвiеявмiях йогiз рiчвесдикiв. Нiяка  пiдступнiсть  чи
криводушшя в цьому обличчi не зандiфiреванi, навпаки, щось ╨ в ньому
людяне, майже дитинне - оця довiрливiсть, дон'яча безхитрiсна чистота...
Вчився в коледжi i хюч не довчився, дроте вiльно володi╨ кiлькома
╨вропейськими мовами, в тому числi i слов'янськими, здатен також прочитати
в оригiналi староiндiйськi тексти, щоправда, й при такому знаннi мов не
одразу з цим мандрiвним полiглотом па©нiл сторонi вда╨ться порозумiтись.
Звiдки й куди?.. Заболотному це конче кортить з'ясувати, як також i те, що
саме в таку негоду вивело хлопця "на простори епохi". I чому пiшел? Машину
вкрали, чи що? В голосi Заболотного, коли вiд роаниту╨, чути, крiм
внутрiшнього усмiху, також i певне спiвчуття, i, вловившiй щирiсть його
задiкавлення, юнак одразу пройма╨ться довiрою, дозволя╨ собi вiдвертiсть
майже iнтимну. Виявляться, не перший день вiн курсу╨ на цьому похмурому
вiдтинку траси, мiж пустельних домiв та лiсiв, адже саме десь тут стався
той трагiчний iнцидент, ота жахлива катастрофа, що про це© стiльки писали
газети, коли в непрогляднiм туманi, та ще нiчно© пори, якесь авто з
невiдомих причин зупинилось раптово, i на нього, нiчого не вiдаючи про
небезпеку, на всiх швидкостях стали налiтати з пiтьми й туману десятки
iнших мащин, тонновикiв, цистерн... Можна тiльки уявити те залiзне трощиво
й хаос, ту гернiку траси, де разом з iншими багатьма загинула i його
дiвчина, його кохана Кет.
  - Але ж могло бути, що хтось i врятувався? Як ви гада╨те, сер? - Погляд
юнака з надi╨ю припада╨ до Заболотного.
  - Цiлком iмовiрно, - зауважу╨ серйозно Заболотний i згаду╨ про той
випадок, коли в Андах розбився об скелi багатомiсний лайнер з пасажирами,
i хоча всiх тодi вважали загиблими, припинили й розшуки, одначе згодом
виявилось, що загинули не всi - декотрi уцiлiли, розповзлись по лiсах...
  - Мати бодай iскру надi©... О, як то важливо! Дякую вам. - Юнак
полегшено зiтхнув.
  В усякому разi, вiн не збира╨ться припиняти розшук, хай це декому й
зда╨ться безглуздим... А залишитись без Кет, втратити ©© в розпалi
почуття, в зенiтi любовi - це не безглуздо? Адже без Кет його iснування
взагалi втрача╨ будь-який сенс! Хай народженi були вони па рiзних
континентах, виростали в рiзних звичаях та традицiях, але ж як безпомильно
вiдчули вони - серед усього людства! - сво╨ призначення одне для одного,
спiвгармонiйнiсть сво©х внутрiшнiх свiтiв! Пiсля коледжу вони мали твердий
памiр разом податися в Iндiю, знайти притулок сво╨му щастю десь на берегах
Гангу, адже предки його Кет походили саме з тих мiсць, i сама вона смуглою
вродою нагадувала йому золотий глек на березi священно© нiчно© рiки...
Належала вона справдi до тих витканих з мiсячного сяйва, залюбливих дiвчат
з берегiв Гангу, що йдуть ночами за мiсто купатись i довго стоять,
справдi, мов золотi глеки, на пологому рiчковому березi, склавши руки на
високих грудях, i ждуть, ждуть... Сповненi жаги й пристрастi, вбирають
мудрий спокiй природи, торка╨ ©хнi перса теплiнь напо╨но© житт╨вою силою
ночi, серед яко© лиш вони, тi iндiйськi мадонни, здатнi оцiнити цiлющiсть
любовi, вiдчути в поцiлунку смак божества! I хай пiсля довгих чекань
палають вони в. любовному захватi лише мить, але та вайкоротша мить для
них рiвноцiнна вiчностi!
  Шал його мови урвавсь несподiвано, як тiльки йому здалося,  що
Заболотний наздоганя╨ котрусь iз переднiх машин, зближуючись на небезпечну
вiдстань.
  - Ви теж? - мовив наш супутник з тривогою. - Збавте швидкiсть... Je
vous pris, - додав вiн чомусь по-французьки.
  - Вам лячно?
  - Я турбуюсь також i за вас...
  - Ви нас зовсiм не зна╨те.
  - А ви себе зна╨те? Ви самозбагнулись? Що, коли ви зовсiм не тi, ким
себе уявля╨те? Так, так, раптом ви - iншi?
  На якийсь час у машинi запанувала мовчанка. Дивнiсть  почутого,
зда╨ться, й на Заболотного справила враження. I хоча вiн, зваживши на
прохання чуднуватого свого пасажира, таки трохи збавив швидкiсть, але
зробив це плав-по, тут же й пояснивши:
  - При поганiй видимостi рiзко зменшувати швидкiсть небезпечно, це зна╨
кожен на трасi. Якщо пригальму╨ш зненацька - одразу налетять, зiб'ють тi,
що йдуть услiд... Дорога ма╨ сво© закони, i ми ©м пiдвладнi.
  Юнак смикнувся нервово, йому нiби змигнуло в  свiдомостi  якесь
вiдкриття.
  - То чи не в цьому й розгадка повсюдних глобальних прискорень? Що
небезпеки постiйно поруч нас - летять, наздоганяють... Десь там безлiч ©х
пасiда!.. I хоч-не-хоч жепи, мчи, щоб не налетiли слiпма, не розчавили, як
мою нещасну Кет. - Останнi слова схлипом болю вдарили йому з грудей.
  Вiн вiдкинувся усiм тiлом на спинку сидiння, зда╨ться, раптова втома й
цей бiль ураз виснажили його. Потiм розранене горе, видно, знов додало
йому пристрастi, в голосi з'явилася гнiвна сила.
  - Але десь таки мусить бути межа цим наростаючим швидкостям, цiй
гонитвi гонитв? Iдеться, звiсно, не про те, щоб штучно стримати самих
себе, повернутися в епоху дилiжансiв, - я не вiрю, що хтось буде здатен
створити "нерухоме суспiльство", - одначе перевести дух, озирнутись
довкола, перевiрити сво© контакти з середовищем, дати, нарештi, гуманний
напрям можливостям людського генiя хiба ж не пора?
  Вiдчува╨ться, що нерви нашого супутника вкрай розшарпанi, що йому
справдi нестерпно дивитись, як люди, наче збезумiвши, мчать i мчать кудись
крiзь зливи й тумани, охопленi шалом гонитви, женуть на  скажених
швидкостях, маючи, зда╨ться, одну лиш жагу - мчати, летiти, переганяти
iнших, хай навiть у непрогляднiм туманi, в згубнiй пiтьмi! I це тi, хто
вважа╨ себе вiнцем творiння! Гонитва щодалi нароста╨, хайве© задихаються,
- i куди вiд усього цього податись, куди? Як i його Кет, вiн так само
перекопаний, що хiба лиш на берегах Гангу чи в Гiмалаях, серед людей
первiсне добрих, простих, ще мо;к-на збагнути сенс i привабу життя. Якась
внутрiшня невтоленна жага раз у раз заносить його фантазiю кудись далеко,
в край довiчного привiлля, де все iнакше, де райськi леготи-весновi©
пестять кожну квiтку, де зника╨ туга i страх перед долею,  перед
незбагненнiстю свiтобудови... Десь там можна рятуватись вiд безглуздя й
жорстокостей цi╨© слiпо© гонитви, бо ще но все втрачено, ще можна вiднайти
якiсь iстини, близькi до вiчно© гармонi©, i вiн ©х шукатиме на перших
стежинах людства, пiд зорями мудрих брахманiв!
  Заболотний тим часом далi таранить зливу. Стиснувши уста, не зводячи
погляду з траси, вiн якось аж весело таранить цю нескiнченну дощову
завiрюху. З-пiд колiс переднiх машин ще важчi б'ють буруни, на лобовому
склi в нас суцiльно лл╨ться розбита щiтками вода, вагу ©© вiдчува╨мо на
кузовi, на колесах. Заболотний увесь пiдтягнувсь, йому, видно, подоба╨ться
тримати в руках цю силу таранячого металу, цю бурю важких, всепробивних
енергiй. Траса хлюпоче, сичить, стугонить. Паралельним полотном теж ринуть
потоки машин, вилiтаючи навстрiч нам, швидко розбухаючи в летi клуб'ям
жовто-бiлнх вогнiв у туманних патлах. З силою прошумлюють повз нас,
розвихрюють воду. Час вiд часу злива спада╨, дорога тодi набира╨ далечi,
вся вона червоно тече в гронах мокро розблислих рубiнiв, ©х безлiч
попереду, сигнальних свiтил. Невпинно вiд нас вiддаляючись, вони десь гам
зливаються  в  ледь  жеврiючi  галактики  пiдвладних  лиш  руховi
цяток-туманностей.
  - Менi шкода таких, як цей, - каже Лiда трохи соромливо, вважаючи,
мабуть, що випадковий пасажир i е зрозумi╨ нашо© мови. I справдi, вiн
сидить якийсь нiби вiдсутнiй, нiби перебува╨ в трансi. Лише по якiйсь
хвилi мя здогаду╨мось, що його просто заколисало, похилило до сну.
  - Нещаснi дiти всепланетiюго похолодання, - каже Заболотний, мигцем
скинувши погляд на хлопця, дрiмотно понуреного. - Порад багато, прогнозiв
ще бiльше, а тим часом молодi люди в розквiтi сил гублять себе, валяються
по всiх парках, дивлячись на свiт, як у порожнечу, з туманом байдужостi в
очах... Рiзнi ╨ серед них. Минулого тижня ми з Сонею в музе© одного
зустрiли: перед полотном Джорджоне сто©ть, жуйку жу╨. Неохайний, патлатий,
мов той махновець, на грудях моднi дешевi прикраси виробу iндiйських
ремiсникiв, а от у поглядi щось чисте, самозаглиблене... Я навiть дозволив
собi запитати, чого вiн тут. Що привело його до цих давнiх полотен? I
зна╨те, що вiн вiдповiв? З тих, каже, я - можливо, для вас i смiшних, -
хто вiрить у рятiвну мiсiю мистецтва. Бо коли що здатне в наш час
сколихнути, змiцнити чи навiть осяяти душу, то це, вiн вважа╨, свiтло
мистецтва. А людям зараз це найпотрiбнiше - струс просвiтлення...
  - Вже нiч? - проклiпуючись нервово озвався наш пасажир, вiн таки встиг
подрiмати. - Так рано нiч?
  Заболотний приспоко©в його, що це сутiнь вiд хмар, до ночi далеко...
  - Я щойно бачив Кет, - сказав хлопець полегшено. - Ми з нею опинилися
серед атлантiв... - Хiпi вивчально глянув на Заболотного: - Що планету
колись населяли атланти - ви вiрите в це? По-мо╨му, ви з тих, хто ма╨
вiрити в атлантiв...
  - Принаймнi в атлантiв духу, - посмiхнувсь Заболотний.
  - Атланти були, навiть якщо Атлантиди й не було, - упевнено сказав наш
супутник. - Останн╨ з ©хнiх племен, атлантiв-гуанчi, конкiстадори винищили
на Канарських островах вже ось на свiтанку ново© iсторi©... Могутнiх,
красивих, довiрливих людей, що, подiбно до птахiв, перемовлялися тiльки
мовою свисту, безжально вигубила ватага пiгме©в-завойовникiв, котрi мали
╨дину перевагу- вогнепальну зброю в руках... I то був початок глобального
падiння. Вiдтодi наша планета стала меншати. I дiлi зменшу╨ться! Вона - як
шагренева шкiра людства: з кожним новим, грубо вдоволеним бажанням ми самi
вкорочу╨мо ©©, самi нищимо спадщину атлантiв, цей я часiв Адамових нам
усiм дарований рай. Свiтлi рiки отрую╨м, небо зробили звалищем нечистот...
XVI сторiччя, вершина Ренесансу, коли весь тодiшнiй свiт осяявся вiд
генiальних полотен, хiба ж це давно було? I ось минуло кiлька вiкiв, i
мадоiпi уже не малюють, ©х бiльше розкрадають, нiвечать, продають...
Психопати кидаються па них з iiожамн... Тож чи дивно, що ми з Кет почува╨м
до всього цього непереборну вiдразу, що нас тiльки й живить мрiя вiднайти
слiди золотого вiку людства, вiднайти отi заповiтнi кра©, де ще рiки
чистi, де все тане в любощах, де мить прирiвнюють до вiчностi i в жазi
поцiлунку вiдкривають суть божества! Кет, я важаю, духом навiть сильнiша
за мене, вона зовсiм не зна╨ депресiй i переконана в циклiчностi буття, в
неминучостi "ночей брахманових", пiсля яких свiт знову  наповниться
вранiшньою снагою буяння, i забудеться жахiття  потопiв,  безглуздя
саморуйнувань... Пiсля бруду й смороду  нищення,  пiсля  усiх  цих
сатанинських вибухiв знов забринять над свiтом бджоли, сп'янiлi вiд
нектару райсько© квiтки, i добрi генi© житимуть у кожнiм деревцi,
линутимуть у вiтрi, у пахощах налито© здоров'ям, заквiтчано© землi!..
  Дивна рiч, про Кет вiн говорив зараз як про зовсiм реально iснуючу,
нiби для не© й не було катастрофи, бо ж, вiрячи у безтiлесне iснування
людсько© субстанцi©, вiн, певне, вважав цiлком природним припустити, що
Кет його десь i зараз отам блука╨ пiд зливою серед сутiнi, серед сосен та
пагорбiв i жде не дiждеться зустрiчi з ним.
  Злива з часом помiтно вщухла, на дорозi повиднiшало, вона вiдкрилась
кудись аж до пiднiжжя темних, що низько пропливають над лiсами та дюнами,
хмар. I сво©м нестримним рухом, блискотiнням летючих незлiченних вогпiв
вона тепер ще бiльше уподiбнювалась до яко©сь фантастично© рiки. Юнак,
зда╨ться, тiльки зараз став до-тямлювати, де вiн i куди несе його цей
важкий i суворий у сво©й нездоланностi рух траси. Мовив тихо, нiби до
себе:
  - Все життя людське - це, власне, рух... Рух до самотностi. I хiба ╨
куди з цi╨© траси звернути?
  Але ж Кет, вона таки, видно, для нього iснувала, хай навiть i в якомусь
безтiлесному образi. Бо, припавши поглядом до лобового скла, вiн час вiд
часу повторював кудись туди, в присмерки траси:
  - О Кет! Золота моя Кет...
  Лiда, що уважно ловила кожне слово подорожнього, раптом запитала, чи
вiдомо йому, що сталося в Артмузеу-мi. Якийсь маньяк порiзав "Мадонну пiд
яблунею"... Юнака це зовсiм не здивувало, адже такi випадки, на його
думку, цiлком у дусi часу: у Римi вiд руки вандала зазнала пошкоджень
навiть "Пi╨та" Мiкеланджело...
  - Бо це вiк злочинiв, - додав вiн твердо. Тим-то вони з Кет вирiшили
залишити цей часовий дояс, вийти з-пiд цього знака зодiаку й рятуватися
втечею в кра© iншi, омрiянi, де мудру тихоплинну рiку осява╨ мiсяць
молодий, схожий рогами серпа на iкла дикого слона-елефанта! Осява╨ води
нiчнi i теплу родючу тишу полiв, де й вони з Кет нарештi почують
срiблястий смiх-щастя, створять свою власну оазу нiжностi й любовi...
  Над трасою все ще нависають цiлi турми хмар, звиро-ваних, неспокiйних,
раз у раз осяюваних грозовими розрядами. Юна супутниця наша, котрiй хоч i
доводилось бачити в iншiй пiвкулi справжнi тайфуни, зараз за кожним
гряканням грому, при спалахах блискавки злякано щулиться, ©©, мабуть,
тривожать i цi турми хмар, низько навислих над трасою, i потужнi сполохи
грозового свiтла iз-за вугiльно-темного лiсу, пiд час яких вся споруда
неба, здригнувшись, мовби колива╨ться, набува╨ погрозливо© хисткостi,
принаймнi в нас таке враження, що вiд кожного сполоху небо тремтить. Лiда
час вiд часу кида╨ крiзь задн╨ скло короткi погляди на трасу, i нам
зрозумiлi цi ©© озирки: дiвча хоче упевнитись, чи нiхто за нами не
ув'язався. Для дипломатських дiтей стало майже звичкою бути весь час у
напрузi, i Лiда в цьому не ╨ винятком, вона теж, подiбно до iнших, уже
принатурилась до того, щоб жити в станi напнутих нервiв, постiйно©
настороги, частiше, нiж звичайно, озираючись, до чогось прислухаючись.
  Ось i зараз, нахилившись до Заболотного, пита╨ стишено:
  - Вам не зда╨ться, що за нами хтось таки ув'язався? Заболотний погляда╨
в дзеркальце, де вiдбива╨ться дорога.
  - Нiкого, Лiдо, - каже спокiйно. - Цього разу лише звичайний потiк
машин.
  Супутник наш раптом, мовби когось загледiвши, просить Заболотного
зупинитись. Машина, виведена з потоку, вклякнула край полотна. Хлопець
подякував i, пiдiбгавши свою хламиду, з винуватою усмiшкою вислизнув на
узбiччя траси, хоч поблизу не було жодно© живо© душi, не виднiлось нiчого,
крiм лапато© теменi сосен.
  Калюжi, мокрi кущi, звихренi вiтром, а трохи далi, мiж дюнами, купою
брухту лежать для застороги водiям знi-Ьечепi машини... Не раз уже вони
зустрiчались нам уздовж траси, ось такi купи строщеного залiза, ©х
навмисне не прибирають, бо то все застороги, все пам'ятники зруйнованим
швидкостям!
  Лапата темiнь сосен, дюни i бiля iржаво© купи брухту скулена - знов
знаком запитання - постать з непокритою головою, в пурпуровiй хламидi...
  - Який вiн нещасний, - тихо сказала Лiда, знов щулячись вiд спалаху
блискавки.
  Так i полиша╨мо його в тривожнiй темрявi край дороги, полиша╨мо з
щемливим, гiрким почуттям. Як несподiвано виник був перед нами з сивизни
дощово©, так знову в розтанув у нiй, швидко розчинившись у вечiрнiм
туманi, сам ставши туманом серед мокрих, темних лiсiв...  XXVI

  Нарештi ми вихопились з-пiд зливи, i Заболотний натиснув, як вiд каже,
на всю "железку":
  - Спробу╨м наздогнати втрачений час!
  - Спробуй, хоча цього ще нiкому не вдавалось... Злива таки вiдчутно
вибила нас iз графiка, проте за кiлька десяткiв миль дорога пiд шинами
раптом зашумiла зовсiм суха, тут, виявля╨ться, й не крапнуло, дощ потягло
стороною. Ось тепер друг мiй да╨ собi волю: це вже не ©зда, це полiт! За
склом усе злилося вiд швидкостi й ночi. Таранимо темряву, безмежну,
безформну. Летимо, вiддаленi вiд не© лиш оболонкою цi╨© надiйно© нашо©
"капсули", де пану╨ затишок, жеврi╨ життя, й думка щось далi малю╨. Де вiн
ночуватиме, той хлопець, що зостався в мокрих лiсах шукати свою любов? I
чи iсну╨ в природi ота творча надсила, яка могла б йому зараз допомогти в
його становищi?
  Лiда пiдшморгу╨ носом у кутку - плаче вона там, чи що?
  - Лiдо, ти чого?
  - Нiчого, це я так... Соню-сан згадала, у не© стiльки там зараз
хвилювань...
  - Така натура, - каже мовби аж невдоволено Заболотний. - Доки ти в
дорозi, все ©й зда╨ться, що з тобою неодмiнно стався якийсь ексидент... I
як ти ©й звiдси поясниш, що затримала нас звичайнiсiнька злива, щоправда,
зовсiм непередбачена...
  - Може, Софiя Iванiвна до наших пiде? Або в кiно?
  - Де там! Вдома сидiтиме, ждатиме хоч i цiлу нiч... Теж натура, як у
тура... - I хоч каже Заболотний це майже суворо, однак у голосi його чути
зата╨ну нiжнiсть.
  Вза╨минами сво©ми подружжя Заболотних iнодi мене просто зворушу╨. За
жартами, за iронi╨ю, за якимись навiть псевдосварками вчува╨ться глибiнь
справжнього почуття. Щораз помiча╨ш, як вони дорожать одне одним, можливо,
що це саме той випадок, коли доречно говорити про цiлковиту родинну
злагоду, про гармонiю душ. Iнодi глянеш на них - такi, нiби вчора
побралися, хоча мають двох синiв, як вони кажуть, легiнiв, обидва зараз на
Батькiвщинi: старший - курсант морехiдки, а  менший  навча╨ться  в
школi-iнтернатi для дипломатських дiтей, ще рiк - i теж матиме атестат
зрiлостi... Заболотнi тут уже завершують належний ©м термiн перебування i
в цi двi живуть надi╨ю, що незабаром бути ©м удома, де, як Заболотний час
вiд часу похваля╨ться, вiн здiйснить нарештi свою давню мрiю - стане
бджолярем з науковим ухилом, а Соня буде при ньому асистенткою.
  Одне слово, жде ©х нектарна iдилiя, про яку добре вiдомо й цiй Лiдi
Дударевич, чия пiдтримка фантазiям Заболотного забезпечена вже хоча б
тому, що йдеться про домiвку. А дiвчинка гостро, навiть чи не з бiльшою
гостротою, нiж дорослi, пережива╨ розлуку з рiдним кра╨м, а бабусею, чи©х
ласк навiть при бажаннi не можуть Лiдi замiнити всi ©© покровительки
тутешнi. Якийсь час Дударевичi мешкали в готелi, населеному переважно
людьми похилого вiку, привiтними, чепурненькими бабусями, котрих сюди
спроваджують ©хнi дорослi дiти; тож у цьому готелi лагiднi бабусi самотньо
й доживають вiк в умовах пансiонних, здавалось би, цiлком терпимих. Люди
середнього достатку, вони не почувають особливо© матерiально© скрути, але
ж постiйна самотнiсть, ця туга, ця вiдсутнiсть рiднi! На схилi вiку, в
пору критичну - i ось так! Життя без онучат, без дитячого товариства,
життя без нiкого... На дипломатських дiтей цi пансiоннi люди просто
полюють, пiдстерiгають iз сво©ми ласками, коли малi повертаються зi школи,
щоб наблизитись до них, погладити по голiвцi, щось запитати... "З яко©
кра©ни ти? Хто твiй тато, хто твоя мама?" Не раз Лiда чула на сво©й
голiвцi доторк сухенько©, тепло© чи╨©сь руки, бачила перед собою незнайому
згорьовану людську старiсть з неудаваною добротою в очах, i щоразу ©й було
- невiдомо й чого - соромно, нiяково й боляче вiд ласки цих зовсiм
стороннi© для не© людей. I ось тепер, признавшись раптом вам, як вона
старалась iнодi уникати зустрiчi з тими готельними чистенькими бабусями,
Лiда, певне, за-пiзнiло шкодуючи, аж зiтхнула:
  - Софiя Iванiвна мала рацiю, коли казала, що то я недобре робила! Тепер
я розумiю, треба було iнакше... Бо то ж вони вiд самотностi пiдстерiгають
нас, дипломатських, щоб ткнути цукерку чи погладити тебе по голiвцi, як
рiдну онуку.
  Образ Заболотно©, видно, зараз не полиша╨ Лiду. Згадавши якийсь
випадок, дiвчинка взялась виображувати досить дотепно, як одного разу,
доручена матiр'ю Заболотнiй, вона летiла iз Сонею-сан iз Токiо i якого
тодi страху набрались вони обидвi, коли лiтак ©хнiй потрапив у грозу: ото
був ексидент! У салонi стало зовсiм темно, тiльки блискавка б'╨ раз у
раз... То споночi╨ зовсiм, то знов за iлюмiнатором блись! блись! по всьому
крилу. Пасажири були охопленi жахом, а найбiльше перелякався тодi ©хнiй
сусiд, кругленький такий бiзнесмен iз Гонконгу, неборацi здалося, що вiд
удару блискавки вже загорiлось крило...
  - А Софiя Iванiвна, хоча й сама тремтiла з переляку, одначе так смiшно
його приспокоювала: "Пожежi не може бути, сер, я знаю, адже в мене чоловiк
льотчик!.."
  - Сильний аргумент проти блискавки, - усмiхнувся Заболотний.
  - Летiти крiзь грозу - це справдi моторошно, - розповiдала Лiда. -
Вiдтодi лiтати боюсь, а проте якби оце рейс додому - згодилась би хоч
зараз... Швидше б уже до сво©х! А там Крим, Артек... Кизиле Петровичу, вам
у дитинствi доводилось бути в Артеку?
  - Далеко вiн був тодi вiд Тернiвщини.
  - Ах, мiстер Кирик... Скрiзь були, все бачили, а з Артеком розминулись.
  - Що вдi╨ш... Швидко ми тодi з артекi'вського вiку виростали.
  - Пригадую, ще до школи завдавало менi клопоту одне питання: що буде,
коли всi люди повиростають? Коли всi, хто ╨ на землi, стануть дорослими?
  - О, то було б жахливо.
  - По дорозi в Артек, Кириле Петровичу, ми неодмiнно за©демо глянути на
вашу Тернiвщину, - iлi ж iз Сонею-сан обiцяли менi... Запрошували навiть
на свою майбутню пасiку...
  - Слова не лама╨м.
  - Я просто мрiю глянути па вашу солов'©ну балку, па бiленьку вiллу
Заболотних у вербах пiд кручею.
  - Вiлла, правда, не з паркетами - з глиняною долiвкою. Зате долiвка в
нас там татарським зiллям та осокою притрушена... I хоч моря нема, i
калабанi повисихали, ало повiтря! Пий не нап'╨шся!.. Ах, Лiдо, Лiдо...
  - Нi-нi, я мушу там побувати!
  - Неодмiнно побува╨ш.
  Хай би й справдi побачило дiвча Тернiвщину, та ще такою, як вона
постала нам iз Заболотним в один iз останнiх наших при©здiв, у цвiтiннi
садкiв, з повiтрям, мабуть, найчистiшим у свiтi... Вийшли ми тодi з ним у
поле, вдихнути того повiтря на повнi груди й перезирнулись:
  - Ах, дихати б i дихати! Нiде такого нема...
  - Принаймнi для нас... Влива╨ться в груди само життя...
  Того дня постала очам i степова дорiжка, що свiтилася нам колись
червоними яблуками, розкладеними на стовпчиках. А серед степу, в тому ж
самому вибалку, хутiрець тополями вигнався, стрункими, високими, як тодi.
  Ще в селi нам сказали:
  - Яворову балку навряд чи впiзна╨те... Таке то, мабуть, мiсце живуче:
пеньки кiлька лiт стирчали пiсля Ро-манового садка, при нiмцях там хворих
коней дострiлювали, а тепер знову на тiй Романiвщинi цiлий хутiр вирiс...
Правда, зветься iнакше: польовий  стан  або  табiр.  Осiдок  наших
механiзаторiв.
  Не могли ж ми те мiсце не провiдати...
  Табiр як табiр: помiж тополями просторе подвiр'я, самохiднi комбайни,
чекаючи жнив, вишикувались, мов для параду; пiд довжелезним навiсом теж
повно всяко© технiки, що ©й ми вже й назвиськ не зна╨мо. А далi,
спускаючись аж у вибалок, бiлi╨ цвiтом весь обкипiлий садок! Тихий, повен
сонця, i бджола десь у суцвiттi гуде...
  - Кириле, де це ми опинились?
  - Справдi - де?
  Чи не сниться нам бджолиний вiолончельний цей гул i сонцем залите
святкове тихе цвiтiння, таке тихе, що й пелюстка не впаде? I нiде нiкого.
Лише ластiвки змигують, прошивають подвiр'я сюди й туди, десь у них гнiзда
пiд навiсом i пiд хатою теж, хоча хата - це, власне, цiлий будинок,
удвiчi, мабуть, бiльший за ту оселю, що колись стояла на цьому мiсцi й
привiтно впускала нас, заснiжених, коли ми з звiздою приходили вдосвiта
сюди щедрувати... Тiльки вiкнами й ця повернута до слободи, до сонця, а
вподовж побiлено© стiни аж на край хати тягнеться квiтник, цiле лiто тут
палахкотiтимуть троянди - червоний, як жар, "майор Гагарiн" i незрiвнянна
жовто-золотава, цвiту сонця, з цiлою гамою вiдтiнкiв-барвинок "Глорiя
Дей"...
  Та ось iз глибини садка, з того сяючого цвiтiння, пригинаючись пiд
вiттям, з'явля╨ться постать карячконога, у теплiй, незважаючи на спеку,
фуфайцi, з берданкою на плечi, якоюсь недоречною серед цього цвiту, серед
безлюддя й тишi, де лиш бджоли бринять... Недовiрливо, згинцi, iнодi
струшуючи на себе пелюстковий цвiт, пряму╨ назустрiч нам ця постать,
похмура й чiпка, з обличчям еллiнського сатира, в якому, одначе, для нас ╨
щось знайоме.
  Та це ж Мина Омелькович! Iзсохся, поменшав, але навiть не посивiв, став
сiро-бурий якийсь...
  - Я вас iз садка давно примiтив, та навмисне себе прита©в: ану, думаю,
що вони будуть робити? - каже вiн, коли ми вже сидимо всi втрьох у затiнку
на верандi. - На весiллi гуляли? Знаю, знаю, Ялосоветка сина женить,
тiльки мене покликати забули... Коли старший братан твiй, - спозирнув Мина
Омелькович на  Заболотного,  -  дочку  вiддавав  за  агронома,  то
догадались-таки й Мину гукнути, а цi молодята... Та я й не пiшов би.
По-перше, що пост цей нi на кого кинути, хоч воно, звiсно, комбайна пiхто
не вкраде, а головне... Насмiшкуватий у тебе племiнник, Ки-риле, в
"Перець" би йому писати. Та, правда, ти ж i сам такий, всi ви. Заболотнi,
зроду насмiшники... - I раптом з-пiд острiшкуватих сiро-бурих брiв не
по-старечому гострий погляд на Заболотного: - Невже ти й справдi бiльше
десятка мов зна╨ш чужих?
  - Не лiчив. Може, й знаю.
  - Ану забалакай до мене по-якомусь, - пожвавiшав Мина. - Забалакай, щоб
я нiчого не зрозумiв! Якоюсь найнезрозумiлiшою мовою до мене заговори!
  Заболотний, усмiхнувшись, заговорив. Двi-три фрази  було  сказано
бенгальською чи, може, мовою хiндi.
  Мина вислухав уважно, оцiнливо:
  - Ала-бала, а все-таки мова... До чогось дотумкатись можна. "Русi,
хiндi - бхай, бхай..." А менi, бач, не випало вчитись. Уже дорослим
звернувся був до Андрiя Галактiо-новича: "Навчiть мене вищо© математики!"
А вiн: "Нащо тобi вища, коли ти й нижчо© не вскубеш..." Навiдрiз
вiдмовився Галактiонович тодi зi мною возькатись, не злюбив вiн мене, не
знаю й чого... "Апостол ру©нництва" та всяке таке... А який з мене
апостол?
  - Одначе в скрутну хвилину саме ж Андрiй Галактiонович дав сiлькоровi
Оку притулок у нас на "Камчатцi", пам'ята╨те? Коли жiнки збунтованi за
вами гнались? - нагадав йому Заболотний. - Якби не вчитель, ох начу-били б
вони вас тодi!
  - Начубили б - мало сказати... Розтерзали б на смерть, - уточнив Мина
Омелькович. - Летiли ж цiлим табуном тi вiдьми розлюченi...
  Добре затямилась нам та сцена, коли вчитель, перегородивши дорогу
збуреним жiнкам, став тодi па дверях:
  "У класi нiкого нема, самi дiти!" А Мина в цей час пiд задньою партою з
в'язкою ключiв у руцi трясеться... Ми пiсля того навiть з докорами до
вчителя пiдступали: ви нас правди вчите, а самi ж неправду сказали?
"Сказав, дiти, ваяв грiх, зате людина жива".
  - Того дня Андрiй Галактiонович, може, й життя менi вберiг... -
розмiркову╨ Мина. - Зате пiзнiше, коли ми з ним за колючим дротом
опинились, не раз i я його виручав. Якщо макухи чи буряка сирого десь
роздобуду, то все на двох, навпiл... Горе, воно хоч кого навчить: чи
темного, чи вченого... Жаль тiльки, що, коли вже з ярмарку йдеш,
наздоганя╨ тебе ця твоя вища без нижчо© математика...
  Неквапом зануривши (Мина вжива╨ тепер сигарети з фiльтром), вiн кида╨
вивчальний позирк то на одного з нас, то на другого.
  - А ти? - зверта╨ться до мене. - Все за чистоту рiк i морiв борешся?
Борись, борись - добре дiло. Бо гесiвське море он жабуринням уже зароста╨,
риба дохне, вода гни╨. Сморiд аж у Тернiвщину чути... Стiльки сiл та угiдь
позатоплювали, а толку?
  - Куди ж сiлькор Око дивиться? - запиту╨ Заболотний.
  Мина всмiха╨ться вперше.
  - Жартуни. А що не забули провiдати Мину Омельковича, за це хвалю, -
каже вiн i знову зверга╨ на те, що його, видно, муля╨: чому небiж
Заболотного не покликав його на весiлля. - Всiх дружкiв-механiзаторiв
звiдси забрав, нiкого не забув, а Мину, бач, не догадавсь. Сиди собi тут,
дiду, марево сторожуй, - кива╨ вiн у степ на марево, що бiжить i бiжить
попiд обрi╨м. - Тож небесний Петро отари овець все кудись жене, а куди вiн
©х жене, а звiдки?.. Багато незрозумiлого в свiтi. Клiмат увесь мiня╨ться,
а чого? Про людей i не кажу. Гуляють ото весiлля без мене - хай. Та тiльки
обидно. Увесь рiк при них, при механiзаторах, а дiйде до весiлля... та
хай. Отак i сидиш забутий у степу цiлiсiнький день один, як палець, нiхто
теб.е тут не бачить... Зате я звiдси бачу всiх! I голову й заступникiв!
Хто бухенький про©хав дорогою, хто вночi в лiсосмугу котрусь iз токових
повiв... Усе бачу!
  - Впiзна╨м сiлькора Око: не дрiма... Ще ж, мабуть, пишеться?
  - Сiлькор Око, хлопцi, одписав сво╨. Тепер вiн частiше у вiчi правду
рiже навiть начальству - i великому, й малому. Через те й не всюди бажаний
вiн... Нiчого не кажу - механiзатори, хлопцi вони путящi, i небiж твiй,
Кириле, цiлу весну з трактора не злазив, назасiдався на сво╨му тронi так,
що, мабуть, i штани болять. А от шаноби до старших - цього б йому не
завадило пiдучитись... Як тiльки зберуться пiсля роботи ось у цьому
таборищi ляси поточити, так i чую: а де ж це наш довгожитель? Мабуть,
знову перед телевiзором заснув? Хоч би розказав якусь казочку про сво©
заслуги!.. Казочку, чу╨те? Вони, молодi, вважають, що  життя  Мини
Омельковича то казочка, що людина вiн без заслуг. Казна-що мелють язиками!
Нiби Мина цей гирями кидав, та ще в кого, в Романа Винника, свого ж
односельця. I рушники нiбито у нього iз стiн постягав, i тканий обрус
поцупив... Все мiшма в них, як у Клима Подового. А не було ж цього? Кому,
як не вам, знати, хлопцi... Та ви менi хоч би довiдку написали вiд себе й
печаткою в сiльрадi засвiдчили: не було, нiчого не було! А то ж народ
пiшов... цигарку в зуби, перекивну-ться й знову: розкажiть, Омельковичу,
веселу оту iсторiйку, як баби в хомутi вас по селу водили... Це воно ©м
треба?
  - Молодь любить жарти.
  - Добрi жарти. Рiдний син - i то якось пiсля чарки давай шпиняти: а ви,
тату, тодi таки дров наламали, кого слiд i кого не слiд - пiд одну графу
пiдвели...
  Розпиту╨м Мину Омельковича про сина Гришуню, товариша наших дитячих
лiт. Тут Минi ╨ чим похвалитись: не пiдвiв його син. Усi цi роки для
Гришунi минали на Далекiй Пiвночi, працював вiн там як радист високого
класу, на островах зимував, де нiч по пiвроку, де тiльки пурга свистить та
бiлi ведмедi провiдують тебе. Але навiть бувши i в тих краях, Гришупя
нiбито цiкавився, чи не натрапить десь там на слiди Романа Винника, аж з
незрозумiлою впертiстю дошукувавсь звiстки про нього... "Дався ж йому той
Роман", - сердито каже Мина Омелькович.
  Запиту╨мо, що вiд Гришунi чувати, бо додому вiн багато лiт не
навiдувавсь, щоправда, збирався, як пiде у вiдставку, повернутися, може, й
назавжди в рiднi кра©... тож чи не передумав?
  - Та вже вiн тут, пiд боком у Тернiвщини, - веселiша╨ Мина. - В
озерянськiм радгоспi прилаштувався з усi╨ю сво╨ю капелою. I зна╨те, яке
собi дiло знайшов?
  - На радiовузлi?
  - От i нi. Бджолами захопився! Хто подумав би... I зараз оце на
бджолярськi курси по©хав у Гадяч, а бджiлки його тим часом у нашiм садку
пасуться. Ось прислухайтесь: то вони гудуть.
  Ми вслуха╨мось, i нам справдi зда╨ться, що ми чу╨м золоте гудiння
з-помiж вiття розквiтлих яблунь, наскрiзь прогрiтих, розморених сонцем...
А десь iз села долина╨ гупотнява барабана, чу╨мо музику, спiви розлогi -
видно, весiлля вже вибурхнуло на толоку.
  - Таки спiвають, - звертаю увагу Мини Омельковича. - А ви ж казали
колись...
  - Що казав? - I вiн раптом осiкся.
  Змайнуло, може, i йому в пам'ятi, якi сварки виникали в нього на толоцi
з Климом-дзвонарем, котрий, стоячи на чатах духовностi, завжди першим
нападав на Мину безстрашно:
  - Дзвони поскида╨ш, хори потрощиш, а спiвати де?
  - Не спiватимем! - лютивсь тодi Мина. - Нiхто не спiватиме! Плакатимуть
усi, хто елемент!.. I ось спливли лiта...
  - Спiвають, та ще як, - каже Мина, дослухаючись в Тернiвщину до
весiлля. - Може, в чому i я помилявся, - хто без грiха? Кобила на чотирьох
i та спотика╨ться. Кому пiд силу передбачити все, як воно буде? Ось i вiн,
- Мина скида╨ оком на Заболотного, - коли падав iз-за хмар на Вузловiй,
думав, певне, амба вже йому, кришка "серед столу широкого", а бач, вiн там
ще й долю свою знайшов. - Це Мина Омелькович, ясно ж, ма╨ на увазi
Софiйку. - Чи й зi мною: Романовi тi бджоли менi в печiнках сидiли,
терпiти ©х не мiг, а рiдний сип тепер, будь ласка вам: бджоляру╨! Хiба ж
не насмiшка долi? Запевня╨, що на диво розумно та справедливо вони живуть,
навеснi, як ослабнуть, то одна одну годують - ви вiрите, що може бути
таке?
  - Мiж бджолами може, - усмiха╨ться Заболотний.
  - Нi, я вас серйозно питаю... Як це вда╨ться вгадати ©й, з яко© квiтки
брати, а з яко© - нi? Або чому, хоч най-далi летить, а не заблудиться?
  Ми вже помiтили, що Мина нинiшнiй бiльше тепер запиту╨, раз у раз
вда╨ться до питально© форми, хоч ранiше сам без вагань давав Тернiвщинi
категоричнi й остаточнi вiдповiдi на всi питання буття.
  - Таке ж мале, нiхто його не вчив... А щоб отак триматися мiж собою, в
бiдi одне одного виручати - ну звiдки в ньому таке поняття?
  - Вченi кажуть: iнстинкт, - весело поясню╨ Заболотний.
  - Ти все жарту╨ш, - недовiрливо позирку╨ на нього Мина Омелькович. -
Правда, в тебе робота така... Вашому братовi так i треба, щоб не
розгадали, де всурйоз, а де в жарт... А моя робота проста, хоча теж не без
культури. Маемо ось у цiй хатi червоний куток... львiвський телевiзор,
газети, радiо... I шашки - тiльки грати з ким? Хоч сам iз собою грай, якщо
на весiлля тебе забудуть покликати. Ноль уваги на тебе. Бо для них ти
вчорашнiй, живе скопаемо╨... Ти ©м смiшний. А якби Мина хутори не
позносив, межi не розорав, - де б вони теперiшньою технiкою розмахнулись?
Не з нiчого ж це все виникло: гонам краю нема - вiд неба й до неба...
Найкраще "аврора" тут родить, - в жнива бурти як наллють - подивитися
любо. Коли стою перед таким буртом уночi з оцi╨ю берданкою, не раз, бува╨,
пригада╨ться, як лободу ©ли та зеленi колоски стригли... Згада╨ш - i аж
душу тобi стисне. О, скiльки, хлопцi, за ночi сторожування всього тут
передума╨ш... - Мина Омелькович раптом нахиля╨ до Заболотного голову:- Ось
ти, Кириле, знiми з мене картуза. Знiмай, знiмай, не бiйся!
  Зняв Заболотний той картуз, вигорiлий, пропотiлий, що служить Минi,
зда╨ться, ще з тридцятих рокiв.
  - Ну що там? -запиту╨ Мина.
  - Лисина.
  - А вiд чого? Вiд задумливостi, хлопцi. Бо й хмарина десь у небi пливе,
а ти дума╨ш: де вона була? Що бачила? Як там люди за морями живуть?
  Потiм вiн показу╨ нам сво╨ таборище. Постануть перед нами й телевiзор
величезний у червонiм кутку, i вишикуванi в шафi томи енциклопедi©, що ©х
Мина нiбито пiдряд усi чита╨, i чепурно застеленi лiжка, де в негоду
ночують зморенi працею люди, тi, що зараз на весiллi витанцьовують,
забувши про одного довгожителя, котрий стереже тут польове ©хн╨ стiйбище.
  Огляда╨м усе: i садок, що розбуявся на тому мiсцi, де щось iнше колись
родило, де смаглява краса чиясь зустрiчала в росi свiтанкову зорю; побудем
унизу бiля вiдродженого ставка, схожого на той, де щозими Надька,
розчервонiвшись, полотнянi "ризи прала"; мовчки посто©мо бiля колодязя, що
хоч i без журавля, з коловоротом та ланцюгом, але вода в ньому з дубового
цебра така ж солодка, свiжа, як i тодi.
  Бджолу послуха╨м.
  Пахощi цвiту вдихнем.
  Вечiр спада╨ над степом, ластiвки змигують у призахiднiм сонцi, а вiд
Тернiвщини ще чутнiше долинав гомiн весiлля... Ой у полi криниченька, там
холодна водиченька!..
  Серед саду зупиня╨мось, серед бiло-рожевих, наповнених сонцем та
бджолами суцвiть. Не хочеться звiдси йти, з усiм цим розлучатись. В iм'я
чого природа так щедро творить красу? Що за музика всюди бринить? Що за
сила тут пробива╨ться крiзь саму вiчнiсть життя, крiзь розма©ття його
видозмiн?
  Бджолята гудуть, гудуть...
  Все тут заспокою╨ душу, пробуджу╨ в нiй жагу жити i жити, бути на цьому
прекрасному свiтi завжди.
  Аж до шляху проводжа╨ нас Мина Омелькович. Ще присто©мо й тут перед
тим, як iти догулювати весiлля. Звечорiло вже. Повiтря тепле, запашне.
Визорилось небо. Зiрка покотилась десь на Тернiвщину, в балку... I ще
впала одна...
  - А ця десь за Латишевою горою...
  Котилася ясна зоря з пеба Та й упала додолу...
  Минi Омельковичу, видно, нiяк не хочеться вiдпускати нас. Призна╨ться,
що часом сумно йому бува╨ тут без людей, надто ж восени, як вiтри
зашумлять, а ночi такi довгi... I ще вiдкри╨ться нам, як у роки окупацi©
все з острахом ждав, що повернеться з безвiстi Винник Роман i стане
зводити з ним порахунки, спита╨ за того сича ру©ни, зловiсного птаха ночi,
що колись тут на його хату сiв...
  Iнодi верзлося в уявi, як темно© ночi поведе Роман нещасного Мину до
невикорчуваних пенькiв на мiсце колишнього садка, тикатиме носом у тi
пеньки, а потiм у занехаяний колодязь штурхне... Нiчого подiбного не
трапилось, а натомiсть прилучилась Минi пригода, що й досi мучить його:
просто загадка, вiн нiяк не може ©© розгадати! Було це, як уже визволення
в Тернiвщину прийшло i котро©сь там осiнньо© ночi польовий госпiталь,
рухаючись за фронтом, прибув з Вигурiвщини й зупинився в нашiй слободi
ночувати. Дощ, бездорiжжя, з житлами тiснота, пiшли пiд госпiталь i хати,
й повiтки, що ©х не встиг при вiдступi ворог пiдпалити, - довелось навiть
на толоцi розкинути армiйськi брезентовi шатра. Мина Омелькович, який ще
не викашляв табору й хорував на очi, вирiшив звернутись до фронтових
лiкарiв, може, чимось зарадять. Пiшов до них на толоку в найбiльше ©хн╨
шатро, освiтлене гiльзами з гнотом, i сталося так, що лiкарка, якiй випало
очi Минi закапувати, пiд час процедури запитала раптом:
  - А де тут у вас Винники жили?
  Запевня╨ Мина, що, ╨й-же-╨й, так i запитала, вiн трохи iз стiльця не
впав з несподiванки, чи перестраху, чи не зна╨ й вiд чого, коли вона ось
так запитала.
  - А чого це вас iнтересу╨? - здолавши страх i розгубленiсть, запитав i
вiн у лiкарки.
  - Просто так, - вiдповiла вона. - Хотiлось би глянути на те мiсце... У
вас його тепер нiбито звуть Романiвщи-ною?
  Закляк, аж мову йому тодi вiдiбрало, ждав чогось страшного, так
принаймнi запевня╨ Мина тепер.
  Що то була за особа? У погонах i в гудзиках уся, струнка така молодиця,
чи пак вiйськова жiнка, в чобiтках i в пiлотцi, i коса на потилицi тугим
вузлом закручена, ну чистiсiнько, як у тi╨©... Косу чомусь вiн найперше
помiтив, хоча й очi сльозились. Не посiкло, видать, горе, не об'©ли отi
самi...
  Минають роки, а вiн досi терзав себе думкою, хто ж вона була, та
лiкарка фронтова? Бо дарма що нiч стояла, хоч око виколи, i грязюка - ноги
по витягнеш, однак лiкарцi забаглося раптом, щоб Мина повiв та показав ©й
теперiшню Романiвщипу... До смертi чомусь вжахнувся Мина тодi, уявивши, як
веде вiн у темряву ночi осiнньо© жiнку з револьвером, щоб показати ©й те
пустище, де лиш кiлька пенькiв стирчать пiсля всiх бур, що тут пронеслись,
пiсля того, як сич ру©ни сiв уночi на Романову хату! Уявив, як ходить ця
жiнка у сво©х чобiтках серед неiснуючого садка, як дослуха╨ться до чогось
у глухiм опiвнiччi, в слiпiй темрявi, а потiм  раптом  до  свого
проводжатого:
  "Так це вам треба дякувати, Мино Омельковичу?" На щастя, виручила тi╨©
ночi Мину тривога, не випало йому зробити лiкарцi тяжку ту послугу: дано
було команду по госпiталю негайно збиратись, надiйшов наказ до ранку бути
вже бiля Днiпра, бо звiдти гуло, гуло...
  А краплi, що ©х лiкарка тодi для нього не пошкодувала, виявились просто
цiлющими, прояснився Мипi зiр, i навiть зараз вiн за версту годен
розпiзнати, хто там ©де або йде по шляху.
  - Так хто ж, по-вашому, вона могла бути, нiчна ота лiкарка? -
допиту╨ться в нас Мина Омелькович неспокiйно. - Що коси клубком з-пiд
пiлотки, як ви, хлопцi, гада╨те, хто?
  Мовчать хлопцi. Слухають лiтак, що десь високо мiж сузiр'©в iде, рiвно
проорю╨ небо.
  - Чи ви ще ж зайдете перед вiд'©здом? - запиту╨ Ми-па, коли ми вста╨мо,
щоб iти, i в голосi його вловлю╨м нотки улесливi, зовсiм для нього не
звичнi.
  - Постара╨мось, - каже Заболотний.
  - У вас тут гарно, - додаю я. - Зда╨ться б, i пе покидав цього
райського куточка...
  - Вдень жарко, а ось уночi! - жвавiша╨ Мина. - Одна, живучи там, де
бiлi ночi, i навiть добре живучи, якось сказала: скучаю за чорними ночами
Укра©ни... Може бути таке?
  - А чому ж нi...
  Напередоднi вiд'©зду ми таки ще раз побува╨мо з Кирилом у нашiм степу,
не перестаючи тут усьому дивуватись. Ця Романiвщина, невмируща земля, чи
хтось ©© заворожив, чарами наповнив, щоб вiчно вона так приваблювала до
себе? Чи справдi на цьому мiсцi, як Мина каже, кимось "каша закопана"? Бо
ж пустирищем була скiлькись лiт, з купою саману та з тернинням, де лиш
худоба клаптi шерстi лишала, а зараз знову життя  тут  воскресло,
вiдродилося, знов чиясь сила та любов пiднялися в небо гiнкими тополями!..
Просто, мабуть, мiсце таке вдатне, чимось i серед iнших чорноземiв
примiтне, недарма ж на ньому й Роман свого часу око зупинив, i пiсляво╨ннi
нашi трактористи теж, уподобавши цю мiсципу, саме ©© вибрали пiд польовий
табiр. Спершу вагопчик стояв тут, давав пiд час осiнньо© негоди нiчлiг
трактористам, 6 зараз така добряча садиба устаткувалась.
  З теперiшнiх механiзаторiв нiкому, зда╨ться, не довелось бачити пiд
цими зорями Романа-степового, для нових поколiнь вiн iсну╨ скорше як особа
напiвмiфiчна, як той, хто ходив колись тут у бджолинiй кольчузi, хто,
оселившись серед степу, жив тут нiби за iнших формацiй та за iнакшого
клiмату, розводив сад, пасiчникував, мав нiбито охоронну грамоту вiд
усеукра©нського старости Петровського, а потiм пiд ту всеохопну бурю, коли
iнших зносило, його теж пiдхопило й понесло, мов iз дерева осiннiй
листок... Могла бути й "промашка", як дехто з старших визна╨, та хiба,
мовляв, великi подi© вiдбуваються без промашок?
  Переболiло цiй землi, перегуляла вона пустирищем, одначе життя бере
сво╨, польовий табiр, виникши тут нiби з чи╨©сь випадково© волi, пустив
уже мiцне корiння; майстернi i житло механiзаторiв мають вигляд не
тимчасових, а збудованих надовго, ластiвки гнiздяться охоче, виводять
ластiв'ят навiть у майстернях серед грюкотняви, серед залiза. I садок
розроста╨ться, дару╨ людям плоди, захищений, як i колись, тополиною стiною
вiд шмагких польових вiтрiв. Склався новий осередок людського життя, де
все стало iнакшим, де, може, незмiнними тiльки й лишились оця злива сонця,
змиги ластiвок удень та нiчне лопотiння тополь вiд найменшого повiву...
Серед механiзаторiв багато таких, що повиростали вже пiсля вiйни, i
найстарiшою для них людиною в польовому таборi якраз i в Мина Омелькович,
сторож iз стажем, доглядач тутешнього правопорядку. Нiби непiддатпий
часовi, задавнений, анахронiчний, iсну╨ вiн якось мовби напiвзабуте, i тi
смаглi© крутоплечi, що сiдають пiсля роботи за столи, вдаються до нього
здебiльшого, щоб пожартувати:
  - Ну як, дядьку Мино, вночi нiхто не душив? Крадi© не приходили?
  - А тi╨©, з косами довгими часом не було? I випливе з тернiвщанського
епосу давня переповiдка про ту красуню ворожбитку, що колись тут хлопцiв
чарувана, - вдень хова╨ться вiд людських очей, а ночами готу╨ зоряну воду,
з косами до п'ят блукав по садку, i мiсяць лоскоче пругкаве тiло молоде та
перса, налитi сонцем, як двi соковитi грушi бергамоти...
  Саме й мають на увазi хлопцi ©©, коли питають:
  - Так не було тi╨©, не навiдувалась при мiсяцi?
  Мовчить Мина Омелькович. А цi пожартували, i вже його нiби й нема, нiби
вiн зовсiм вiдсутнiй, про наладку комбайнiв хлопцi мову поведуть, i лише
згодом котрийсь знову скине оком на табiрного вартувальника i скаже,
проймаючись мовби спiвчуттям:
  - Темно© ночi лячно, мабуть, стерегти наше таборище, дядьку Мино? Коли
нi зiрки в небi, нi живо© душi в степу, еге ж, страх бере?
  Оскiльки людина з берданкою мовчить, то котрийсь iз механiзаторiв, нiби
прийшовши на виручку, вiдповiда╨ за сторожа:
  - Страшно, доки не заснеш, а як заснеш, то нiчого... У жартах
механiзаторiв вiдчува╨ться певний прицiл, в такий спосiб вони мовби
вiдплачують Мннi Омельковичу за ту постiйну хмуру зверхнiсть, з якою вiн
ставиться до всiх, хто його оточу╨, бо для колишнього комнезамiвця навiть
серед тих, хто красу╨ться на Дошцi пошани, авторитетiв нема, як небагато
©х i з-помiж решти людства. Чомусь бiльше конфлiктами запам'ятались Минi
всi тi, з ким вiн зустрiчався на сво╨му вiку.
  Винятком е хiба що бригадир механiзаторiв Iван Заболотний, брат
Кирилiв, кремезний, хоч: уже й зовсiм облисiлий кадровий хлiбороб, котрий
одним з перших тернiв-щап сiв на трактора ще до вiйни i зараз тут вожаку╨.
Знатний чоловiк i в районi, i вдома, трудяга, хоч i з осколками в обох
ногах. Мина Омелькович, зда╨ться, тiльки бригадира механiзаторiв тут i
визна╨, бо ж саме Iван час вiд часу з властивим йому споко╨м стриму╨
хлопцiв, коли вони аж надто далеко заходять у сво©х пересмiхах щодо Мини.
Та варто бригадировi десь вiдлучитись, як одразу вступа╨ в роль котрийсь
iз жартунiв, найчастiше це буде син Ялосоветчин, Олекса, той самий, що без
Мини весiлля грав, женячись на вигурiвськiй красунi. Чубань отряхуватий,
охочий до всяких витiвок, почуваючи веселу пiдтримку товариства, вiн таки
зачепить Мину Омельковича, вiчного свого опонента:
  - Товаришу Куцолап, а це правда, що колись люди тут i вашого духу
боялись? Бо - рознесу! Бо - розтрощу! Амбарний замок на рота повiшу! Невже
таким бойовим ви й справдi були колись?
  Отут уже Мина вибуха╨:
  - Шмаркач! Вершколиз! Що ти зна╨ш про те "колись"? А ви, пiдсмiхачi: чи
кому з вас по спинi iстик ходяв? Вже й не зна╨те, що воно таке iстик... А
кого з вас куркудьська лють з обрiзом пiдстерiгала край дороги? Орете
сидьма, сi╨те сидьма, культурно - куди ж... Тiльки хто вам дороги вiдкрив?
Десять рокiв штани протирали в школi, а так i не втямкали, що то означа╨:
або - або!..
  Притихнуть хлопцi, наче й присоромленi трохи, а втiм, навряд щоб
надовго.
  Досi не в миру Мина з оточенням! За висловом однi╨© з кухарок, до душi
йому тут тiльки ©жаки, що вночi вилазять на подвiр'я таборища погратися, -
бiгають, похрюку-ють, шелестять пiд майстернею у бур'янах. Iнодi Миiiа
Омелькович, як ось i зараз, впiймавши ©жаченя, приносить його до столу пiд
яблунею, де бригада обiда╨, тика╨ писком у блюдечко з молоком: пий!
  - Бо ми як були малi, то молока й не пробували. Не те що теперiшнi... -
Камiнець в город механiзаторiв. - Цi, знатнi, тiльки вершки й п'ють...
Смаленого вовка не бачили... Зуби скалити навчились, а спробували б, як то
воно голодних корiв учити ходити в ярмi... Як то з пухлими ногами цiлий
день за плугом... А цi, вельможнi, бач, i обсiються, i обжнивуються,
мотора не випрягаючи, з крiсла не встаючи...
  - На те й ен-те-ер, товаришу Куцолап.
  - Авжеж. Залiзний вiк. А про золотий поки що самi балачки лекторськi...
  - А коли ж, по-вашому, золотий настане, дядьку Мино? Що там коран з
цього приводу каже?
  - Вiк золотий вибороти треба.
  - Вибороти - в кого?
  - В самих себе найперше.
  - О, це вже iнтересно!..
  Мина Омелькович все тика╨ ©жачка в блюдечко:
  - Ну пий же, пий...
  Однак ©жаченя лише тремтить, не п'╨, писочок пiд голки сховало. I
тiльки сторож поклав його на землю, на хвильку Погляд одвiв, як уже й нема
©жаченяти - зникло, наче його й не було.
  - Не вдалось вам його приручити, Мино Омельковичу?
  - Диким вирiшило зостатись... Не хоче мати такого тренера.
  Оприкрений Мина втечею звiрка. Походить, шукаючи, у розiмлiлих бур'янах
пiд кузнею й вернеться засмучений: нома.
  Назавтра знову залишиться йому тiльки спека самотностi серед просторого
цього подвiр'я, де всi будуть поратись бiля технiки, дзенькатимуть залiзом
у майстернях, а тобi, сторожевi, мовчазним бесiдником лише й зостанеться
отой високвстовбурннй дикий дельфiнник, по-тутешньому  коров'як,  що
стирчить пiд кузнею серед лопухiв, - вiн дрiбними жовтими квiточками
цвiте, весь стовбур облiплений цвiтом... Вдень цвiте, а як сонце зайде, то
й тi жовтi очата його посплющуються: така природа. Дивиться коров'як на
Мину, Мина на нього. Мiж пелюстками коров'яку бджоли невтомно ворушаться,
порядкують: чи© вони? Невже справдi вiд сина з радгоспно© пасiки залетiли
сюди в гостi?
  Ось цей простий, без хитрощiв свiт i сторожу╨ Мина, удень i вночi чату╨
це врiвноважене степове життя, що проросло на тому мiсцi, де воно колись
корчувалось, ламалось, а тепер знов i зорями свiтить, i садом родить, i
листям тополиним лопотить на свiтаннi... Коли мiсячно, тодi степ ста╨
заворожений, а садок повниться чарами, ластiвки сплять усе повите сном,
тiльки ти на ногах та зоряна вода з колодязя дивиться, не спить... Видно,
знайшов себе Мина Омелькович в ролi сторожа нiчного, мабуть, важко й
уявити йому себе поза духотою лiтнiх цих вечорiв та безмовнiстю ночей, без
вiчних чвар iз кухарками, без жартiв механiзаторських, часом дошкульних,
що крутяться довкола того, як вiп, Мппа, добре виспавшись удень у червонiм
кутку перед екраном телевiзора, вечорами стереже любовнi шерхоти ©жакiв та
ще допильнову╨, хто з ким пiшов у лiсосмугу на побачення. Сцени ревнощiв,
що час вiд часу вдираються в таборище з буйною силою, дехто пов'язу╨ з
недремнiстю колишнього сiлькора Ока, проте Мина це рiшуче вiдкида╨,
анонiмок вiн, мовляв, не пише, хоча й любощiв позашлюбних, тобто стрибання
в гречку, покривати не збира╨ться. А тим часом в очах бригадно© молодi
Мина Омелькович i сам не безгрiшний, бо ж помiчено, що вiн iнодi чита╨ в
садку книжку, що зветься "Коран".
  Для хлопцiв-механiзаторiв це, видно, при╨мне заняття: вести з Миною
Омельковичем роздебендi на вiльнi теми пiсля роботи, з'ясовуючи зокрема,
чому ранiше в дядька Мини бiльше кукiль на нивi родив та дереза з горба
коси розпускала, а зараз ось вiн розкошу╨  серед  моря  виведених
селекцiонерами високосортних сильних пшениць, - цiкаво, чи з'ява ©хня була
кораном передбачена?
  Мина Омелькович, повечерявши, сидить край столу, на-пiводвернувшись вiд
хлопцiв i нiби зовсiм байдужий до ©хнiх iронiзувань. Та ось на подвiр'я
в'©жджа╨ дiвчина велосипедом, юпа поштарка, що привезла механiзаторам цiлу
торбу газет i журналiв. Дiвчину звати Груня, вона в косах,  туго
заплетених, перевеслом покладених на груди, - кухарки милуються: тепер
рiдко так носять, скорiш самi себе обтинають, стають як покритки... Для
дiвчини у механiзаторiв завжди знаходиться жарт:
  - Кажуть, Грушо, коли ти народилася, Мина Омелько-вич пропонував
назвати тебе ©ракториною...
  - Не наговорюйте на людину, не мiг Мина Омельвович так новонароджену
зобидити, - заступа╨ться листоноша за старого, усмiхаючись водночас до
всiх.
  Кожнiй людинi личить усмiшка, та, мабуть, найбiльше дiвчатам. Як цiй
ось Грунi... Сама юнь вона, сама привiтнiсть та сонячнiсть - смагла,
кароока, ще й з мушкою на щоцi... Як та, що в такi ж юнi лiта, в пору,
коли б кохатись, викидалася з лiтака з парашутом вночi на цi снiгами
вкритi степи i що ©© потiм пiд вартою водили по селах обледенiлих -
упiзнавайте, чи ваша. Тисячi марок обiцялось тому, хто впiзна╨, та нiхто
не впiзнав...
  - Отже, Груню, дуже просто, могла ти й Тракториною стати...
  - Облиште, хлопцi. Майте ж пошану до ветерана, - соромить Груня
механiзаторiв. - Самi колись теж старi будете...
  А табiрнi джигуни ©й на це: яка вона гарна сьогоднi та якi правильнi
книжки сюди постача╨, та ще й цитатою на додачу: "Вона вся - жадання,
нiжне, бурхливе, полохливе, смiливе, палке!.."
  - Невже для вас нема╨ нiчого серйозного в життi, - докiрливо скаже
дiвчина й далi захища╨ Мину Омельковича вiд дошкульностей жартунiв, бо
хiба ж, мовляв, не Мина Омелькович оцi яблуньки та вишнi разом з вами
садив i цiлими днями вичищав запустiлий колодязь, з якого ви всi тепер
воду п'╨те? Хiба не Мина Омеяькович, наш фундатор, був тут колись у дружбi
з народним селекцiонером Романом-степовим, що  потiм  став  вiдомим
мiчурiнцем Заполяр'я? Аж за Полярним колом помiдори та огiрки в теплицях
вирощу╨, без сонця, при свiтлi пiвнiчного сяйва! Вiдеречком, кажуть, землю
з тундри носив, а таки свого досяг!..
  Натхненне дiвча! Аж ми iз Заболотним, слухаючи таку версiю, тетерi╨мо з
подиву... Що ми чу╨мо? Мина i дружба з Романом? Мина й колодязь? Мина i
яблуньки?
  Проте, виявля╨ться, в словах дiвчини якась доля iстини ╨, принаймнi
щодо колодязя. Коли невдовзi пiсля вiйни виник тут польовий табiр, Мина
перший збаламутився, все не мiг заспоко©тись, бо вода йому в бочцi
привезена гiрка, Он у тому обваленому колодязi була куди солодша!..
Не-вдоволений на весь свiт, з сердитим бубонiнням день за днем витягував
iз Романового колодязя всяку нечисть, йдавалось, нiчого, крiм грязюки, й
не буде, а воно таки й чиста пiшла, джерельцем заблискотiло на днi
колодязя саме життя, й вiдбилось у ньому блакиттю небо степове. Одначе про
те, як видавав вiн грязюку на-гора, Мина чомусь умовчу╨, не почули про це
вiд нього навiть тодi, коли пiд табiрними зорями залишились ми з ним самi,
коли тiльки ©жаки шарудiли в бур'янах та коники у вечiрнiй травi
сюркотiли...
  Синi смерки розлились по степах, було тихо на землi, будо зоряно в
небi. Знов сто©мо серед степу, де чи©сь пристрастi блукали задовго до нас,
де мандрiвний Художник крокував сягнисто кудись, де невiдомi юнаки i юнки,
палевi почуттям, ждали сво©х коханих, ревнували, смiялись, любились, де й
iншi, прийдущi, не раз ще звiдають хмелю кохання, жарких його чарiв...
  - Спасибi, що не забули ветерана, - сказав Мина Омелькович на прощання
майже розчулено. - Живiть здоровi, хлопцi.
  Для нього ми були ще "хлопцi". А вiн для нас був як отой ворон, що живе
триста лiт i всього надивився, все оком сво©м увiбрав, про багато що
передумав... Був для слободи i страшним i смiшним, був для не© втiленням
чогось неминучого, шс стихiя, невдатностi, сатанинського духу ру©нництва,
пiдряд усе ладен був корчувати, ламати, а потiм якимось дивом сподвигнув
себе аж на такi ось вчинки - плодовi дерева власноруч саджа╨ комусь на
цьому польовому станi або, ланцюгом оперезавшись, береться за цебро,
опускайте, буду той нещасний Романiв колодязь чистити...
  - Затримаю на хвильку вас, хлопцi, ще хочу запитати про одне. - Мина
зважу╨ться сказати, видно, для нього щось вельми важливе. - Буваючи по
свiтах, чи не зустрiчали ви десь там нашого Миколу Васильовича? То ж який
друг... Може, траплявся де?
  - Нi, на жаль. Нiде нашi дороги з ним бiльше не сходились...
  Розпливаючись у сутiнi теплого вечора, сто©ть перед  нами  Мина
Омелькович в тяжкому роздумi, мовби не бажаючи сприйняти нашу вiдповiдь.
Бо ж, за його даними, декотpi з слобожан нiбито зустрiчали вчителя за
Днiпром, уже в полковницькому званнi, якийсь час вiн, Микола Васильович
Дух, навiть разом з нашими тернiвщапськими та озе-рянськими лежав у
польовому госпiталi, в брезентовому тому шатрi, де серед польових хiрургiв
пiбито була й та особа-женщина, що перед тим Минi очi закапувала! Кажуть,
вилита була Винникiвна, така струнка, вигиниста молодиця, тiльки от коса
вже переткалася трохи сивиною. Тож виходить, що запальний наш Микола
Васильович i без ворожки-циганки суджену свою розшукав, хоч не пiд
солов'©ною вербою, а серед кровi та стогонiв, пiд шатром фронтового
шпиталю, а доля ©х таки звела.
  Таке враження, що Мина Омелькович стиха радi╨, що доля виявилась до тих
двох милосердною, хоч свого часу вiн би й проти долi постав, бо ж нiчого
тим закоханим тодi не бажав, окрiм розлуки навiк.
  - Микола Васильович, ох, борець, ох, смiливець, ото тiльки й людини
було, - каже Мина у захватi. - Геройська душа! А безсрiбник... Сам, як
Iллiч, на восьмушцi жив, а з комор хутiрських для себе не взяв i крихти,
хоч я iнодi й пробував намовляти, каюсь... В лютi морози, крiзь усi
завiрюхи - в легеньких чобiтках, у шинельчинi... Отаких би, хлопцi, людей
нам побiльше: менше бюрократiв було б, та крутi©в, та хапуг...
  - А спiвав як, - нагаду╨ з почуттям Заболотний.
  - Соловей на всю область! - тихо засмiявся Мина Омелькович. - Недарма ж
сороки нашi аж нетямились: артист, душохват!.. Пригаду╨те, хлопцi, оту, що
вiн найбiльше любив, що тiльки в мiсячнi ночi ©© спiвав... "Зелена
дiброво, порадь, порадь мене, молодого", - зда╨ться ж, так?
  Ще якусь хвилю сто©мо край шляху, разом вслухаючись у безповоротний той
спiв, звернений iз шкiльного вiкна до мiсячно© ночi, до балок, наповнених
маревом, а потiм уже наста╨ мить розвiтання, й степовi синi смерки
роздiляють нас.
  Нiчна автострада гуде.
  Над кермом обличчя людське. Втомлено опущенi плечi. Несвiжий з безсоння
зiр чiпко стереже далечiнь. Менше й менше ста╨ неподоланих миль. Час вiд
часу мiсячно-блiдо обличчя водiя освiтлю╨ться сигаретою, притомлена рука
машинально увiмкне музику приймача, а то й сама людина вслiд музицi враз
розполоха╨ себе й iнших бешкетним погуком-спiвом - не з веселощiв, нi, -
тiльки щоб розiгнати втому-дрiмоту. "Котилася зоря з неба та й упала
додолу!.."  XXVII

  Мина╨ чимало часу, доки навстрiч нам попiд обрi╨м виплива╨ зорянiсть
мiста й на пiвнеба встають фантоми хмарочосiв. Наближаються, грiзнiшають,
свiтять загадками сво©х незлiченних вiкон. Передмiстя зустрiча╨ нас
задушним повiтрям, тут зливи не було, знову чад, смог, i хоч час пiзнiй, в
ущелинах бiлдiнгiв рух i серед хаосу танцюючих реклам, як i вдосвiта, без
кiнця-краю летять потоки машин, гуркочуть угорi по мостах та естакадах,
вiражують на поворотах дорiг, вискакують десь iз-пiд землi i знов шугають
у пiдземелля... Перед нами виника╨ тунель: всуцiль обличкований бiлим,
повен свiтла, вiн увесь аж ся╨, наскрiзне гуде лунким органним гудiнням,
нiби спiвав хвалу сво©м будiвничим.
  - Люблю цю чортову аеродинамiчну трубу! - вигуку╨ Заболотний, коли ми
опиня╨мось у тунелi, де нас мовби самим вiтром несе вперед.
  А там ще трохи, i ось уже затишна вуличка з пожежною каланчею, i
постовий полiсмен, упiзнавши Заболотного, звично вiта╨ться з ним, i, якби
не жалюзi на вiкнах, десь iз верхнього поверху, мабуть, виглянула б до
мого друга i його Софiя Iванiвна, або, як вiн каже, "нових часiв Ярославна
з Н-сько© стрiт..."
  ...Так i ╨: нi до знайомих "мiсiс Заболотна" не пiшла, нi спати не
лягла, сидить за спущеними жалюзi, в товариствi невтомного на дванадцять
програм телевiзора. Мабуть, з усiх дванадцяти каналiв проби зняла, доки
дiждалась... Тендiтна, мов дiвчина, жваво схопилась Заболотному навстрiч
i, заяснiвши очима, по-дiвочому нiяково тулиться йому до грудей. А за мить
уже вiдсторонилась, лагiдно дивиться йому в очi: ану який повернувсь? I
знову, як завше, коли ось так дивиться вона знизу вгору на свого Кирика,
очi ©© враз наливаються сяючою, просто-таки небесною синявою... З усього
видно, що сучасна ця Ярославна з Н-сько© стрiт готувалась у належному
виглядi зустрiти свого мандрiвника: чоласта голiвка гладенько причесана,
бiлоснiжним шарфиком обкинуто плечi, па вiдкритiй ши© якась ще й цяцька...
  - Переживала?
  - I не думала.
  - От i молодчина... Даремно Лiда турбувалася.
  - А як Лiда витримала дорогу?
  - Мали в ©© особi надiйний контроль.
  - Дударевичi тут нахвилювалися за сво╨ чадо! - (Дударевичi мешкають на
два поверхи нижче).
  - Це ми помiтили, - каже Заболотний, - i вiн i вона - аж до лiфта
вискочили приймати вiдважну свою мандрiвницю.
  - Уявляю, як намучилося дiвча...
  - А втiм, у дорозi не надокучала: ма╨ i розумець, i такт...
  - Ну, а Мадонна, яка ж вона? Побачити вдалось?
  - Що за питання, - упевнено каже господар.
  - То розповiдайте ж: яка?
  Заболотний, змружившись, мовби чогось дошуку╨ться в очах дружини, ще
повних того синього сяйва...
  - В поглядi ╨ щось вiд вашого... I така ж ясночола, - схилившись з нiби
жартливою церемонiйнiстю, вiн вустами припада╨ Сонi до руки. Одначе й
крiзь жарт почува╨ться щирiсть цього поруху. - На всiх вас, женщин, чимось
вона схожа... Бо ви таки створiння прекраснi. Якщо рiвняти з чоловiчою
половиною людства, то ви, жiнки, без сумнiву, кращi за нас.
  - Аж коли збагнув, - всмiха╨ться Соня поблажливо й зверта╨ться до
мене:- А ви дорогою задоволенi? Для вас, певне, такi швидкостi незвичнi?
  Справдi, у яких швидкостях ми перебули цей день... Перебули там, де
нiби самий час прискорю╨ свiй бiг. Збожеволiле залiзо, згвалтований
гудрон, чад, загазованiсть, непереборне, як наркотик, жадання гонитви...
Як тут не очманiти? Супутниця наша, дивне оте дiвча, вийшло з машини
зовсiм кволе, ледве дочалапало до лiфта - та й нас, дорослих, вiд втоми аж
похитувало, - цi гони-перегони нелегко людинi даються.
  Ще й зараз голова менi гуде вiд дороги, вiд ©© напруг. Пора б уже йти,
але Заболотнi не хочуть мене вiдпускати в готель, залишають ночувати в
себе.
  - Ще ж вечеряти будемо, чимось вам знiмемо втому, - пiдбадьорю╨ мене
господиня.
  Доки подружжя зайняте на кухнi, я маю змогу на екранi телевiзора ще раз
побачити мигцем показаний фасад Арт-музеуму, а за ним на зелених газонах
кам'янi й чавуннi скульптури невiдомих митцiв, чую кiлька слiв також i про
"слов'янську Мадонну", про те, що технiка, в якiй виконано портрет,
виявилась загадкова, тутешнiм фахiнцям не знайома, тим-то ушкоджений
шедевр буде вiдправлено на реставрацiю в ╙вропу або навiть в Африку, на
батькiвщину Фаюмських портретiв... Вимкнувши телевiзор, де екран уже
заповнився пiзньою рекламою зубно© пасти, знiчев'я розглядаю вiтальню
Заболотних, цю iiо-сво╨му знамениту кiмнату, що знiмки з не©, мабуть,
лежать не в одному сталевому сейфi... Он якраз над телевiзором висить
фотографiя молодих льотчикiв, вона тут неодмiнно приверне вашу увагу: на
фотокартцi, а також на шпалерах поруч не© проступають кiлька характерних
продзьобин, як це бува╨ на мiшенi, - то слiди куль...
  Мав тут мiсце випадок, що дикiстю, брутальнiстю викликав свого часу
хвилю обурення не лише серед родин дипломатiв... Мiсiя давала того вечора
офiцiйний святковий прийом, а це саме та подiя, коли матерям з малолiтками
доводиться особливо клопiтно: треба подбати, куди на час прийому приткнути
дiтей, i найчастiше виходить так, що опиняються вони такого вечора на
квартирi Заболотних! Бо в Заболотно© душа безвiдмовна, i Соня дiтей
любить, i дiти горнуться до не©, - сусiди вважають, що в Софi© Iванiвни
просто вроджений талант виховательки. "Крiм того, вона в мене ще й
фiлософ, - жарту╨ з цього приводу Заболотний, - для не© вовтузня з дiтьми
- це не бiльше не менше, як зустрiч iз молодшим людством". А втiм, i
Заболотному теж подоба╨ться, що ©хня квартира час вiд часу перетворю╨ться
нiби в дитсадок, гомiнкий, щебетливий. Дитячою безпосереднiстю - ось чим
найбiльше приваблю╨ мого друга "плем'я молоде", цей щирий, славний
народець... Якось вiн казав менi, що тiльки серед цього нелукавого народця
по-справжньому й вiдпочива╨ душею, вибравшись iз дипломатичних джунглiв,
де аа кожному кроцi чигають на тебе дволикi януси, потенцiйнi вiдступники,
несподiванки вражаючих хамелеонних перетворень...
  Оскiльки ж Софi© Iванiвнi того вечора також належало бути внизу на
прийомi, щоб разом iз спiввiтчизницями вiтати гостей, усмiхаючись, як
ведеться, кому на повний усмiх, а кому на пiвусмiх, то дiти, зведенi
матерями до квартири Заболотних, на якийсь час були залишенi самi: ось вам
цяцьки, ось телевiзор, хай цього вечора ще вiн побуде з вами в ролi
няньки...
  Все складалось гаразд, дорослi розважалися внизу, дiти забавлялися
нагорi, одначе пiсля того, як цяцьки набридли, дiтям закортiло ще й,
вимкнувши свiтло, пiдняти металеву штору жалюзi, щоб подивитись бодай
трiшечки з вiкна цього високого поверху на вечiрн╨ мiсто: яке воно звiдси?
Знайома каланча надокучливо темнiла по той бiк вулицi, за нею тяглися
ландшафти дахiв, бескеття забудов, стирчали, громадячись у тиснявi, скелi
бiлдiнгiв, ближчих i дальнiх, нижчих i вищих - безкра© камiннi джунглi
губилися в темрявi з безлiччю однакових вiкон, за якими повно загадок, бо
всюди ж там хтось живе... Ущелини стрiтiв унизу десь тiльки вгадувались,
всюди напував камiнь, його застигле владне одноманiття... Пота-мувавши
цiкавiсть, забувши про жалюзi, дiти незабаром повернулись знову до
телевiзора i ще пе встигли розташуватись перед екраном, зчинивши веселу
вовтузню за мiсця, як у цей момент незрозумiле дзизнуло щось над русявою
голiвкою найвищо© з-помiж дiтей Лiди Дударевич... Перша куля розтрощила
вазу з квiтами, що стояла на телевiзорi, - бризнув увсiбiч осколками
кришталь! - i цi╨© ж митi дзизнуло ще раз - розсипалось в друзки скло
фотографi© на стiнi. Що це? Звiдки? Меншi не встигли й второпати, як Лiда
крикнула ©м:
  - Додолу! Падай усi!
  I, звалюючи малечу, сама впала на пiдлогу теж. Вважа╨ться, що цим Лiда
врятувала себе й iнших, саме що першою схаменулась, не розгубилась вiд
переляку i не те щоб пе злякалась, а, як вона потiм пояснила, "не встигла
злякатись"... Чотири пострiли було зроблено по дiтях, i тiльки чи╨сь щастя
було тут вiд них прикриттям, бо, як пiзнiш встановила експертиза,
невiдомий терорист цiлився якраз у макiвки дитячих голiвок - ©х вiн
безперечно виразно бачив на тлi голубого екрана.
  Коли на скрик тривоги батьки, матерi вбiгли юрмиськом до квартири
Заболотних, жалюзi вже знов були опущенi, свiтло ввiмкнуте, дiти, живi й
неушкодженi, тиснулися на кухнi неприродно збудженим, майже веселим
гуртиком, хоча в найменших, в ©хнiх тороплених очах ще склянився жах. Не
затримавшись бiля дiтей, Заболотний, як був, кинувся до вiкна  й,
вiдшарпнувши жалюзi, припав поглядом до провалля темряви, в якiй всюди
тонули дахи, ледь помiтнi мiж скелями бiлдiнгiв... Зблiдлий, стояв тодi
Заболотний i дивився, не ховаючись, в ту зловiсну прiрву, наче був певен,
що по ньому стрiляти звiдти не посмiють.
  Безлiч дахiв, безлiч можливих бiйниць - iз котро© ж вели вогонь?
"Кирику!" - з тривожним скриком дружина миттю опинилась бiля нього, один
©© рух - i важкi жалюзi з металевим гуркотом потекли вниз. "Навiжений!" -
аж тодi злякано усмiхнулась вона, припавши до чоловiка.
  Так вiдтодi й живуть ось тут, зашторенi металом, мов заблокованi,
живуть при вiчно опущених жалюзi.
  Вважа╨ться, що дiтвора вiдбулась легким переляком, тiльки Лiда пiсля
того стала помiтно мовчазнiша, в очах в'явився смуток нерозвiйний...
Батьки показали ©© навiть психоаналiтиковi, i хоча пiд час обстеження в
станi ©© здоров'я не було виявлено нiчого загрозливого, однак мовчазнiсть,
як i сум в очах дiвчинки, не зникли, вони стали для Лiди мовби ©©
прикметою, тож коли вас тепер знайомлять з нею, то неодмiнно додають: "Оце
ж та, що не розгубилась, що першою пiд час обстрiлу зорi╨нтувалася, чим i
врятувала себе й малят". Дiвча як дiвча, однак знайомi й незнайомi при
зустрiчi чомусь розглядають ©© пильнiше, нiж iнших дiтей. Невiдомо навiть
чому. Бо ж змiн нiяких з дiвчам нiби й не сталося, вчиться нормально,
батьковi, якщо вiн квапиться, а мама вiдсутня, Лiда швидко приготу╨ його
улюблений стейк i допоможе пiдiбрати краватку в тон, чим Дударевич щоразу
пиша╨ться перед колегами. Iнодi вiн навiть ута╨мничу╨ доньку у сво©
службовi клопоти, тим-то й вона вважа╨, скажiмо, що татковi ©© слiд би вже
надати вищий дипломатичний ранг i що взагалi краще б йому працювати "по
квотi", бо там, де вiн зараз нарощу╨ стаж, йому доводиться дуже й дуже
нелегко. Ма╨ вона певне уявлення й про ЮНIСЕФ (Мiжнародний фонд допомоги
дiтям), якому вiдда╨ невсипущу енергiю Заболотний, i Лiдi часом спада╨ на
думку, чому б i татусевi ©© не прилаштуватися в той ЮНIСЕФ, адже там, за
Лiдиним спостереженням, люди працюють дружнiшi й веселiшi, нiж будь-де.
  Найвiдчутнiшо© травми пiд час обстрiлу квартири Заболотних зазнало
фото, колись подароване Сонi ©© майбутнiм чоловiком i яке вона вiдтодi
возить з собою по всiх усюдах. Збiльшене, воно й тут звеселяло ©й
вiтальню, та й зараз, хоч i висить прострiлепе на стiнi, цiлком зберегло
свiй первiсний весняний настрiй: четверо молодих у комбiнезонах льотчикiв,
обiйнявшись, стоять веселою групою на польовому аеродромi, стоять по
колiна у розквiтлих ромашках, заслiпленi сонцем, - клацнуто ©х, видно,
перед самим вильотом, коли ось так на хвильку зупинились серед буйнотрав'я
цi усмiхненi соколи, i серед них у центрi Заболотний, ще зовсiм юнак.
Вигляд хлопцi мають безжурний, руки вiльно лежать на плечах один в одного,
- така славна вийшла група... Небагато хто зна╨, що з усiх ©х доля
пощадила лише Заболотного... Низом через увесь кут фотографi© розмашистий
напис: "Запам'ятайте нас веселими!" I якраз над тим написом слiди куль.
  Соня, накриваючи на стiл i помiтивши, до чого прикута моя увага,
сказала спокiйно:
  - Хотiла тi пробо©ни пластиком залiпити, а мiй не доз-воля... Хай,
каже, залиша╨ться, як ╨. Щоб нагадувало. Щоб не забували опускати
жалюзi... Таке страхiття пережити. Мiй же бачив того кретина, - стишеним
голосом додав вона згодом. - Спецiально ©здив у полiцiю, щоб глянути...
  - Ти мав зустрiч iз тям негiдником? - запитую Заболотного, коли вiн,
несучи вазу з фруктами, з'явля╨ться в кiмнатi. - Що воно хоч за тип?
  - Слиняве товстопике створiння, на хiмi© розгодоване... Цiлком сучасний
подонок. Зi школи вигнали за тупiсть, читати ледь тямить, але на горищi,
де виплодок цей розважався вiнчестером, крiм запасу набо©в, було знайдено
ще й цiлi купи расистсько© лiтератури...
  - Наплодилося ж ©х, - зiтхнула Заболотна. - Увечерi на вулицю сама не
виходь, у парк не поткнись. Там навiть серед бiлого дня до тебе може
вчепитися якийсь патологiчний тип або звiдча╨ний наркоман:  осмiхом
чемностi шкiриться назустрiч, а з-пiд плаща вже фiнку показу╨ - монету
йому дай, бо вiн гине, йому треба зараз, негайно купити дозу наркотика...
Може, й цей наковтавсь яко©сь гидоти?
  - Принаймнi тримався вiн досить нахабно, - сказав Заболотний. - Навiть
хизувавсь: зовiть мене терористом... Що це вiн стрiляв, не став i
заперечувати. "Нащо ж ти стрiляв?" - "А хотiв зробити вашим малим
комунiстам сепрайс!" - (Тобто несподiванку...) - "Для чого сеп-райс?" - "А
так... Сепрайс, i все". - I при цьому гидка усмiшка дегенерата.
  - Звичайно, займатися б цi╨ю справою Дударевичу, а не Заболотному, -
сказала Соня, - чи й хто iнший мiг би пiти, чому саме Заболотний?.. Та це
вже як водиться: ко-лв треба когось вiдрядити в ©хнi офiси на переговори,
то щоразу жереб такий мо╨му ось випадав. Де найнепри╨мнiше - туди
неодмiнно вашого друга пошлють...
  - Нiхто твого Заболотного, Сонечко, не посилав - вiн сам зголосився, -
уточню╨ господар.
  - Отож... Бо йому найбiльше треба! Вiдмовитись вiн не вмi╨! Хоч у
пекло, а пiде правди дошукуватись... Скажiть, - вона усмiхнулась до мене
раптом, - чи всi такi скаженi виростали у тих ваших тернiвщанських
глинищах?
  Нiби докiр, а в словах ©© чую приховану гордiсть.
  - Довелось нам, Соню, пiдвозити сьогоднi одного хiпi, - певне, щоб
змiнити тему розмови, став розповiдати Заболотний дружинi. - Злива, нiч
заходить, а вiн, до рубця промоклий, сто©ть на узбiччi, "голосу╨".
  - I ви зупинялись? Не побоялись брати заброду пiчного в машину? -
вжахнулась дружина. - Серед них же i вбивцi ╨!
  - Цей, як бачиш, виявився мирним, на життя ближнiх не посягав. Просто
людина-квiтка. Справдi, серед них ╨ такi, що вважають себе квiтками. Нам
випала квiтка досить таки занедбана, та однаково довелось виручати...
  - Певне, ще один бродячий фiлософ?
  - Та схоже... В усякому разi хлопець не пустопорожнiй, - жвавiша╨
Заболотний. - Деякi його мiркування, безперечно, вартi уваги. Скажiмо, вiн
вважа╨, що нам, землянам, потрiбен який-небудь сигнал iз всесвiту чи
навiть з'ява позаземних пришельцiв - щоб нарештi нас об'╨днати! В одне
зiбрати весь генiй людства й поставити його на захист плаиети - ось
потреба потреб, ось те, що дасть нам силу, отямигь, згурту╨ неуживчивих
оланетян в ╨дине цiле i заряту╨ нас як рiд!..
  Я в подивi дивлюсь на Заболотного: що вiн припису╨ тому хiпi? Не
говорив же той чогось подiбного! А Заболотний, зрозумiвши мiй подив,
весело приспокоюс мене:
  - Мiг, мiг той хлопець i таке сказати. Адже йдеться про те, який шанс
утриматись, зберегтись, не зникнути цьому бiологiчному видовi пiсля ночей
Брахманових...
  - Надто високi матерi©, - сказала Заболотна майже недбало, i думка ©©
знов новернулася до того жахливого випадку з обстрiлом квартири. - Що
серед дiтей без жертв обiйшлося - це таки щастя, хоча за Лiду, правду
кажучи, я й зараз не зовсiм спокiйна. Днями Лiда призналась, яким вiн ©й,
той бандюга, страховиськом уявля╨ться: волохатий увесь, з пазурами замiсть
пальцiв, сидить мiж скелями хмарочосiв i щовечора вистежу╨ когось,
припавши кривавим оком до оптичного прицiлу гвинтiвки...
  Погляд Заболотно© мимовiль ковзнув по зашторених вiкнах. Видно, що той
монстр, волохатий упир-дракула, час вiд часу тривожить тут не тiльки
дитячу уяву...
  - Судили його? - питаю.
  - Неповнолiтнiй виявився, - каже Заболотний, - тим-то й покаранню не
пiдляга╨... Треба чекати, доки в дорослого вбивцю виросте... В терориста
зама© ерiлого.
  - Та цур йому, не згадуймо таку погань проти ночi, - вiдмахнулась i
Заболотна, ще й ще раз доладновуючи стiл з вечерею, щоб усе там було в не©
iдеально.
  Господар тим часом заходився клопотатися бiля бару, вмонтованого в
стiну, - видно, для нього це заняття при╨мне - чаклу╨ над пляшками, як
справжнiй бармен, кривдить лiд в келишки, з веселими нотками в голосi
допиту╨ться в дружини:
  - Тобi сьогоднi що? Чистий джин чи джин енд то-нiк? - Це вiн вимовля╨ з
якимось лукавим притиском на останньому словi.
  - Менi тiльки "енд тонiк", - вiдповiда╨ дружина тi╨ю ж жартiвливою
iнтонацi╨ю, i вони обмiнюються усмiшками, бо якесь, видно, тiльки ©м
зрозумiле значення вкладають обо╨ в це сво╨ "енд тонiк".
  ╙ люди, бiля яких почува╨шся легко, невимушене, зда╨ться, що ти ©х
сво╨ю присутнiстю справдi зовсiм не обтяжу╨ш... Такi цi Заболотнi. Не
пригадую випадку, щоб менi було прикро в ©хньому товариствi, завжди
вiдчува╨ш, що ти тут бажаний, тобi радi, та я певен, що це мiг би сказати
й будь-хто з ©хнiх гостей. Ось ми сидимо, неквапом вечеря╨мо, хто вжива╨
чистий джин, а хто "енд тонiк", i менi при╨мно слухати навiть про ©хн╨
суто родинне, про те, що старший син Олег нарештi подав ©м звiстку, - вiн
у них мореходець i час вiд часу да╨ знати про себе то з Чорного, то з
Середземного... Матерi згадалось, як вiн проводжав ©х востанн╨, - звичайна
сценка, а для не© вона така незвичайна: сто©ть ©© син уже зовсiм один
серед аеродромного поля, дивиться вгору, маха╨ лiтаковi вслiд, i вже
тiльки матерi дано впiзнати його - сонце суцiльною плямою лягло на юнацьке
обличчя.
  - Менi здавалось в той момент, наче на всiй землi вiн там сто©ть
один-один... Як вартовий планети...
  Заболотний, вловивши присмуток у голосi дружини, хоче якось розважити
©©:
  - У сипа вус моряцький висiявсь, а мама ще така молода... Правда ж,
молода? - заклика╨ вiн мепо в свiдки.
  - Втiшай, втiшай, - сумовито хита╨ головою дружина. - Пливуть лiта, як
вода у ярочку... Змайнуло життя, незчулися й коли...
  I вона з нiжнiстю глянула на чоловiка. - Посивiв ото як... Чи не рано
ти в мене посивiв, соколе мiй?
  - Саме вчасно, - схмурю╨ться Заболотний. - А ось ти як була, так i ╨
чорноброва.
  - Не кажи, налiталась i я, -сказала притомлено. - Iнодi вже й спокою
хочеться...
  - Ну-ну!-вдавано настрожив Заболотний. -Що за розмови: "налiтались"?
Все в природi створене для лету! Он i хлопцi, - вiн очима вказав у бiк
фотографi©, на сво©х нестарiючих друзiв. - До цього часу в польотi...
Людина летить, летить земля, летить всесвiт зi всiма сво©ми тай-нощами, i
ми з вами, власне, лише частка цього вiчного лету, по-сутi загадкового, до
краю нiким не осягненого. Навiть не вiда╨м: чи безглуздий вiн, чи,
навпаки, сповнений найвищо© мудростi, тако© високо©, що аж не доступно©
для нас?.. Летимо - i це ╨ життя!
  - Додому хочу, - зненацька призналася Заболотна.
  - I чого б то? - вдавано диву╨ться чоловiк.
  - Там всюди нашi, як каже Лiда... I не треба оцих жалюзi...
  Заболотний, видно, вiдчувши потребу вивести дружину в ©© "мiнорiв",
раптом пiдвiвсь iз-за столу:
  - Хочете музики?
  Доки вiн клопочеться бiля секретера, щось розшукуючи  в  сво╨му
магнiтофонному господарствi, дружина iронiчно кивнула в його бiк:
  - Зараз буде його коронний номер...
  - Де ж та касета? - нервово порпа╨ться Заболотний уже в iншiй шухлядi.
  - Замiсть нервуватись краще спокiйно повтори оту чаклунську формулу, -
весело радить дружина i пiдказу╨, нiби в грi, скоромовкою:- "Вiддай,
куций, бо вдавишся! Вiддай, куций, бо вдавишся!"
  - Стоп! Вiддав, заклинання помогло, - смi╨ться Заболотний, вдоволений,
що касета знайшлась.
  Звичними, точними рухами вiн налаштував магнiтофонну стрiчку, ввiмкнув
звук, i ось у цiй тишi, де ми, примовкнувши, ждемо, раптом виникають
тойенькi, дивнi якiсь позивнi, що, здасться, долинають до пас iз далеких
свiтiв, десь iз пайвiддалепiших галактик...
  В кiмнатi сталося щось, i це щось подiбне чуду:
  Коник степовий сюрчав!
  Я помiчаю, як Заболотнi змiнились, обличчя в нього i в не© враз
прояснiли, наче опинились обо╨ десь-десь i наче iнше повiтря наповнило
кiмнату, i вже й тi молодi льотчики зi стiни, що стояли, обiйнявшись, у
фронтових аеродромних бур'янах, стали до цi╨© музики дослухатись...
  - Хобi його, - влучивши паузу, кивнула Заболотна на чоловiка. -Якось
привiз записаного перепела, iншим разом  -  тьохкання  солов'я  iз
тернiвщансько© балки... а це ось, будь ласка, коник виступа╨...
  Ми слухали. Недосяжна галактика тернiвщанського степу дарувала нам
зараз свою ледь чутну, з гарячого повiтря зiткану музику.
  - Це тепер модно, - вiдгукнувсь Заболотний вiд магнiтофона. - Мелодi©
коникiв, рiзних цикад сьогоднi успiшно тут конкурують навiть з платiвками
бiтлзiв... У нехитрiй цiй музицi нервовий наш вiк шука╨ для себе
заспоко╨нь. Та й ранiш люди щось у нiй для себе знаходили. Анакреон чи
хтось iнший з античних поетiв навiть оду склав на честь ось такого,
мабуть, найменшого в свiтi музики.
  Пауза досить довга, степ мовчить, несе нам лише свою жнив'яну тишу,
потiм знову голосок, i ми спрагло вслуха╨мось в дивне, нi на що не схоже
сюрчання-цвiрчання... Таке воно незвичайне зараз для нас, це коникове
сухе, сповнене жаркого трiску сюрчання, так чимось торка╨ душу, затиснуту
серед цих опущених жалюзi, серед навислих десь iз темряви  нiчних
хмарочосiв. Крихiтний житель степiв, створiння найменше з малих, а який у
ньому дух невтомностi, дух життя.
  - От вам i коник, - сказав Заболотний, коли стрiчка скiнчилась. -
Малий-малий, а схоче, то й океан переско-че!..  XXVIII

  Цей коник-стрибунець дав себе записати Заболотному десь там, далеко
звiдси. В тих степах, де небо чисте, аж сяюче, вража╨ вам душу сво╨ю
незбагненною блакитною неосяжнiстю, де ночi темнi, як у тропiках, i лиш по
обрiях, нiколи не гаснучи, багрово червонiють бунчуки заводських димiв...
  Там вони мчали у чудовi днi середлiття. На однiй iз зупинок Заболотний
запитав мiсцевого пастуха-iнвалiда, що, однорукий, пас свою корiвчину на
налигачi попiд лiсосмугою:
  - Чи це тут були колись Фондовi землi?
  - Можливо. Не чув про такi.
  - А траса ця вiдколи з'явилась?
  - Пiсля вiйни одразу нiмцi полоненi ©© клали.
  - Так змiнився весь край: де були дикi трави, зараз хлiба, хлiба...
  - Життя йде, аякже.
  I вони мчали далi.
  Тро╨ ©х, подорожнiх, вiльних, як птицi, людей. Пiсля  тривалого
перебування в далеких краях, пiсля виснажливо© напруги того життя, де все
було iнше (i люди, i небо, й дерева!), де багаторукi череватi будди
упродовж довгих, тягучих лiт посмiхалися ©м з незмiнною загадковiстю,
нарештi мають вiдпустку, ©дуть до моря. До моря, в якому не буде акул!
  А поки що бистрiнь автостради, мигтiння придорожнiх дерев i в усi кра©
степове роздолля, що простором сво©м аж п'янить. Розляглося хлiбами до
самих небес i десь далi, за виднокруг.
  Тро╨, що в машинi, настро╨нi весело, безжурно, ©х раду╨ свiт. При╨мний
для вих навiть цей пучечок срiблясто© трави, що стирчить над лобовим
склом, прилаштований вамiсть амулета. Заболотний десь нащипав цi╨© травки
у лiсосмузi i ото приткнув над собою, на рiвнi очей. Запевня╨, буцiмто
лiтописне ╨вшан-зiлля, навколо якого дослiдники досi ламають списи,
найпевнiш i було не чим iншим, як оцi╨ю степовою мiтличкою, котра ма╨
такий мiцний, терпкуватий дух.
  - Сентиментально й сумнiвно, та хай буде по-твоему, -  виявля╨
терпимiсть Дударевич, господар машини.
  По службi вони, бува╨, конфлiктують, доходить подеколи до гострих
сутичок, а зараз мiж ними сама злагода. Тамара каже, що це ©х по╨днала
дорога, швидкiсть, насолода вiдпустки.
  Обидва приятелi сидять попереду поруч - один за кермом, другий у ролi
радника бiля нього, Тамара зручно вмостилась за спинами в них, на заднiм
сидiннi, обтягнутiм квiтчастою - золотаво-оранжевою iз синiм - тканиною,
що Заболотному буйнiстю кольорiв нагаду╨ розпущений хвiст павича.
  ©дуть швидко, однак жадають ще бiльшо© швидкостi. Тiшаться, мов дiти,
коли вда╨ться когось перегнати.
  - Ану обженем оцю блоху!
  - А цей сарай на колесах - чи довго вiн чадитиме перед нами?
  - З дружньо© держави, а так чадить, ха-ха-ха!
  - Обганяй його, смолокура! - пiдбадьорю╨ Тамара свого Дударевича. -
Жени смiливiше, серденько!
  - Жену, мо╨ золотко. Не ма╨ собi рiвних наш "мустанг"... Недаремно два
роки ми збирали на нього сертифiкати.
  Незграбний дизель, стрiляючи кiптявою, зостався позаду, обiгнали й
напхану пасажирами малолiтражку з йалiзами, прив'язаними зверху, розiтнуте
повiтря, обтiкаючи "мустанга," пругко свистить за вiтровим склом.
  - Мчати отак з вiтерцем, - каже, вiльно вiдкинувшись на сидiннi,
Тамара, - це в природi сучасно© людини. Мабуть, i в генах ©й уже оселився
дух динамiзму, жадання швидкостей. Дорога наелектризову╨, тут просто
молодi╨ш! Ви як гада╨те, Заболотний?
  Та не встига╨ вiн вiдповiсти, як гонитва ©хня, сягнувши  межi,
кiнча╨ться - кiнча╨ться тим, чого, власне, й можна було чекати...
  - В авiаторiв це зветься вимушена посадка, - каже Заболотний, оглядаючи
з Дударевичем спущене колесо. - Дiставайте домкрат, товаришу аташе! Чи в
багажнику у вас нiяких знарядь, крiм ластiв для пiдводного браконь╨рства?
  - Ми завбачливi, ма╨мо й домкрат.
  Доки приятелi пораються з колесом, Тамара, залишивши ©х, блука╨ серед
придорожнiх шовковиць. Шовковицi натрусилось, нападало,  ногою  нiде
ступити, i на деревi ножна гiллячка облiплена плодами. Бiлi й чорнi,
м'якi, соковитi, вони самi просяться до губiв, кинеш - тануть у ротi. Ах,
смакота!.. Чи╨ воно? Кому належить?
  Вiддалiк хтось сидить пiд лiсосмугою. Якщо то сторож, то, певне, в
нього треба дозволу питати? Така значуща композицiя: сидить край шляху
людина, а перед нею - хлiба, хлiба, хлiба. Колись Тамара навчалась у
художнiй студi©, хотiла б вона зобразити це. Нiчого бiльше: тiльки людина
притомлена в темному, й перед нею в сонячнiм мерехтiннi безмiр хлiбiв.
Хiба не могло б це бути символом само© планети? Хiба не в цьому ©© сила i
сенс?
  Той невiдомий, прпсутулившись, сидить спиною до руху, до траси, зовсiм
не цiкавлячись нею: задививсь кудись у поля, задумавсь чи просто куня╨?
Плечi й картуз незворушно темнiють серед сивизни бур'янiв. Тамара,
наблизившись, запитала:
  - Пробачте... Чи© це шовковицi?
  Плечi ворухнулися, як зi сну, голова на мiцних в'язах, в кашкетi з
захисними комбайнерськими окулярами, що поблискують у незнайомця на лобi,
повернулась невдово-лено в Тамарин бiк:
  - Що?
  - Я дозволила собi посмакувати... А вони ж, цi шовковицi, мабуть,
чи©сь?
  Обличчя в комбайнера аж темно-сизе вiд пилюки й щетини. А серед цi╨©
пилюки й щетини два клаптики чисто©, ну просто небесно© блакитi, в якiй
пiсля промайнулого невдоволення з'явля╨ться щось доброзичливе.
  - Всiхн╨ це добро: збирайте на здоров'я - шовковиця для того й
родить... Нашi не встигають за клопотами й збирати... Дiтям, коли ©х
везуть автобусами до моря, отим в тут робота. Поза©даються, не знають
потiм, як i вiдмитись.
  Тамара уважно розглядала цю людину - людину, що вiд хлiбiв. Сила i
зморенiсть. Тиха, мужня статечнiсть. Бруд поту на посрiбленiй скронi, сiра
пилюка на сiрих бровах, а пiд ними небесна блакить очей, щойно перед цим
сторожких, а зараз чимось звеселених, - видно, його вже не драту╨, як
першо© митi, ця блукаюча дамочка у джинсах, в цяцькованих браслетах особа
iз траси... Яку душу та©ть у собi ця кострубата закiптюжена постать, що
так природно вписалась в розлите свiтло степiв, в цю прозорiсть повiтря?
  - Чого ви так дивитесь? - спитав незнайомець, вiдчувши на собi
вивчальний Тамарин погляд. - Живого комбайнера не доводилось бачити? Так
оце вiн перед вами, натуральний, як ╨. Напарник пiшов у загiнку, а я
вирiшив: дай трохи посиджу, дух переведу.
  - Творець хлiба... А я ваш спокiй порушила... Пробачте.
  - Нiчого. Ми звичнi. Оджниву╨мось, тодi вiдiспимось, а зараз... Бачите,
скiльки ото бiлих паляниць розкидано по степу - треба ж встигнути
позбирати ©х вчасно...
  Тамара кинула звеселiлий погляд у простiр, мовби й справдi сподiвалась
там побачити отi його паляницi... Величезний лан, аж наче припалений,
гущавiнню чисто© пшеницi тиснеться до само© лiсосмуги. Лита мiдь колоскiв
сто©ть сухо, безшерхiтно. Де-не-де в глибинi лану пшеницю покрутило
пасмами-косами, намертво звихрило й прибило до землi, як ©© там i взяти
комбайном...
  - Скажiть, вас нiкуди звiдси не тягне?
  - А  куди?  За  довгим  карбованцем?  Декому  подоба╨ться  бути
лiтуном-перекотиполем - дiло його. А котромусь бiльше до душi триматися
кореня. I син мiй тако© ж думки. Вчиться в Кременчуцькому училищi
льотчикiв цивiльно© авiацi©, але й вiн  збира╨ться  повернутись  -
пiдживлюватиме хлiба. Звiсно, не завжди тут рай, надто ж як взяти це лiто.
У нас ще нiчого, ото тiльки подекуди покрутило в куделi пшеницю, наче
вiдьми там танцювали, а на третiй бригадi цiлий лан "аврори" за нiч буря
поклала... Отам з комбайнами намучимось... Буря з градом, та ще град
нiчний - ви чули коли-небудь про таке?
  - А що - це рiдкiсне явище?
  - Щоб град уночi? Та нiколи такого не бувало! Навiть старi люди не
пригадують. Голова наш i в академiю запит подав: звiдки цей град уночi?
Якi причини? Невже що в космосi дiрок наробили?
  За безмiром хлiбiв, за мерехтючим вiд сонця океаном повiтря ледь
помiтно  проступають  з   глибини   обрiю   хмари,   купчастi,
срiблясто-перламутровi, до краю наповненi свiтлом.
  - А там он знову хмари, - застережливо кивнула в той бiк Тамара. Вона
щойно ©х помiтила.
  - То не страшнi. Тi лиха не несуть. То добрi хмари... Отак стоять собi
i стоять та тихо свiтяться до степу...
  - Мов гiрськi вершини... Вашi степовi Арарати...
  - Ми ©х у дитинствi називали "дiди", - зненацька почувся голос
Заболотного, що, продершись крiзь лiсосмугу, саме наближався до них.
  Механiзатор здивовано озирнувся на прибульця i чомусь навiть зрадiв
його реплiцi.
  - А в нас ©х i зараз називають "дiдами", - приязно сказав до
Заболотного. - Земних дiдiв мало тепер, на фронтах полягли, а там ще
зостались, - кивнув вiн угору.
  - Славнi "дiди", - не приховував захоплення Заболотний i, зупинившись
поруч з Тамарою, задивився на тi бiлiючi за розливом хлiбiв хмари. Обличчя
його буде зараз якесь просвiтлене, наче й на нього падали сяйвини вiд тих
далеких степових Араратiв.
  - "Дiди" i "дiди", - посмiхнулась Тамара сво©м спiвбесiдникам. - От уже
ви й знайшли спiльну мову.
  Якась пташина, сiвши на вершку шовковицi, крикнула звiдти непри╨мно,
сердито.
  - Чого ти нерву╨шся? - обернулась до не© Тамара. - I як тебе звати? Чи
не зозуля?
  - Ракша, - пояснив Заболотний.
  - Тепер i зозуль поменшало, - знов перевiвши погляд у степ, мовив
механiзатор. - Торiк одна поселилась у наших плавнях, так до не© з траси
цiлi екскурсi©: скiльки навiщу╨, скiльки кому лiт наку╨? Збирались навiть
кемпiнг бiля тi╨© зозулi вiдкрити...
  - I, звичайно ж, поряд з кемпiнгом ресторан "Ку-ку!"? - додав
Заболотний, i обидва вони засмiялись.
  Пiдiйшов Дударевич, дiловито доповiв Тамарi, що "мустанга" ©© вже
пiдковано, все о'кей, можна рушати далi. Однак вона ще пристояла, стежачи,
як щось схоже на величезну цикаду, з'явившись з-пiд обрiю, поволi, з
вiддаленим гуркотом руха╨ться в цей бiк... Комбайновий агрегат дедалi
виростав, наближаючись, з сухим дзвоном iшов загiнкою.
  - Оце ж мiй, - сказав до Тамари механiзатор i, спустившись з горба,
досить легко, як на свою огряднiсть, рушив агрегатовi навстрiч.
  - Хай щастить, - побажала Тамара йому навздогiн.
  - I вам, - кинуто було у вiдповiдь на ходу. Вiдчувалось, що вже увесь
вiн зараз там, бiля агрегату, а цi подорожнi люди, хоч хто там вони е, вiд
цi╨© митi одразу мовби перестали для нього iснувати.
  - Я на нього не справила враження, - сказала Тамара. - Або, точнiше
сказати, справила невигiдне враження.
  - Ви можете й помилятись, - заспокiйливо мовив Заболотний. - А взагалi,
хто ми йому?
  Сiли в машину i тiльки рушили, Заболотний - раптом до Дударевича:
  - Зупини.
  - Що сталося?
  - Стороння пасажирка заблукала.
  Вiн опустив скло, щоб дати можливiсть вилетiти заблу-калiй звiдкись до
салону бджолi.
  Коли випустив ©©, Дударевич, давши хiд, докiрливо похитав головою:
  - Ну, зна╨ш! Це ти справдi такий сердобольний? Чгi биявся, що вжалить?
  - I те, й те. А загалом повчитись би нам у цього племенi. Ось чи©
звича© та етикети студiювати б нам, дипломатам.
  - Нi, це без мене, - скрививсь Дударевич. - Та й тобi... Ти ось
випустив бджолу, пожалiв ©©, а вона ж загине. Бо звiдси вона на пасiку не
втрапить...
  - Втрапить. Сво©х вона знайде, будь певен.
  - Яким чином? - зацiкавилася Тамара.
  - А вусики-антени? Уявiть собi, на кожнiй антенi п'ятсот тисяч чутливих
пор, i кожна пора ма╨ нервовi закiнчення...
  - Фантастика!
  - Саме так.
  - О, скiльки ще тi╨© фантастики у життi, - сказала Тамара. - На сеансах
гiпнозу, скажiмо, спостережено: спроби навiяти гiпнотизованому аморальнi
вчинки викликають раптовий вихiд його з гiпнотичного стану! Хiба ж не
дивно?
  - Дивно.
  - I хiба це не свiдчить про чистоту, закладену в самiй природi людини.
Тiльки диявольськими зусиллями вда╨ться спотворити iстинно людське в
людськiй душi... чи навiть зламати ©©. Знiвечити. Жалюгiдний покруч,
ляльку чи кар'╨романа з не© зробити... Але ж при найменшiй можливостi вона
знов воскреса! На те вона й душа!..
  - Люба моя, ти знову вита╨ш в емпiреях, - зiронiзував Дударевич. - Якщо
ти в рожевих окулярах, скинь ©х... i озирнись: чи не посiрiють тво©
ландшафти?
  - Не посiрiють, будь певен.
  - На дуже високу, видно, хвилю настро©ла тебе зустрiч з тим польовим
атлантом, - додав Тамарин ревнивець, маючи на увазi комбайнера.
  - А що? Одразу видно: чудова людина! Чиста. Надiйна! На таких
трима╨ться життя. Правда ж, Заболотний? Пояснiть хоч ви цьому мо╨му
цинiковi, що вiн цинiк. Дружину свою тiльки за те, що вона здатна
захоплюватись, Талейран мiй ладен вважати ледве чи не хвойдою... Ви не
зна╨те, як вiн мене ревнiстю дошкуля╨, звичайно, потайки вiд колег...
  - Невже ревну╨? - запитав Заболотний.
  - О, ще як! Просто дивно. Бо взагалi ж вiн у мене стражда╨ на емоцiйну
недостатнiсть.
  Дударевич видивився на дружину з ображеним докором, зiтхнув глибоко.
  - Ось ви мене вважа╨те недостатньо емоцiйним, - заговорив  вiн
неголосно, тоном навмисно сухуватим, - i це по-вашому неабиякий гандж, а
власне - що в емоцiях? Всi лиха здебiльшого вiд них! Злi пристрастi, пиха,
заздрiсть, пiдступнiсть - це все вони, вашi емоцi©, ваша так звана лiрика!
I глобальнi конфлiкти, зрештою, вiд них... Бо вiйни - це та ж пиха,
его©зм, владолюбство, прагнення когось розчавити, пiдтоптати... Iнакше
кажучи, логiка, практицизм, розрахунок не таке вже й зло, як декому
уявля╨ться. Мислити, мислити холодно, прагматично, хай навiть жорстоко,
але далекоглядно - в цьому порятунок! Мислити стратегiчно - ось чому треба
навчитись. Принаймнi я - за диктатуру мислi. А якщо вже ви хочете рятувати
планету, - а я ж знаю, ви хочете саме цього i нiяк не менш, - тодi мислiть
розважно, не будьте смiшними й на©вними.
  - Смiшна й на©вна - це в нього я, - пояснила Тамара Заболотному.
  - Факт вiдомий, до речi, всьому дипломатичному корпусовi, - зауважив
Дударевич.
  - Зате ти в мене сама розважнiсть, сама доцiльнiсть i нiяких вiдхилень.
В чому я була справдi на©вною, так це в тому, що пiддалась на тво©
умовляння, згодилась прийняти вiд тебе весiльну каблучку... I ось маю:
такий ти в йене правильний, далi нiкуди! А я б хотiла, щоб мiй благовiрний
вико©в коли-небудь якусь дурницю, утнув би щось бешкетне чи навiть коханку
завiв би... Може б, нам тодi обом було веселiше? Ну ж бо, поринь у мрi©...
  Дударевич раптом нахмурився:
  - Ти от верзеш всяку всячину, Томко, навiть слухати нiяково, а менi
чомусь пригадався той день, коли ми вперше з тобою вiдвiдали Хiросiму. Не
зайве й тобi перенестись би думкою туди... Ось ми сто©мо, недавно
одруженi, ще закоханi, i мовчки дивимось на сходи банку "Сумiмо-то", де
вiдбився силует людини, тi╨©, ще недавно  живо©,  можливо,  навiть
прекрасно©, що за якусь атомну мить випарувалась, перетворилась у мiраж, у
нiщо. Зоставила нам лише свiй негатив - homo sapiens на гранiтнiм папiрусi
вiку... I ти хочеш пiсля цього, щоб я вiрив у твiй виiдеалiзований свiт,
поринув у мрi©.
  - А ви зна╨те, що в Хiросiмi того дня, - присмутнiлим голосом сказав
Заболотний, - крiм японцiв, гинули i американськi вiйськовополоненi з
тамтешнього табору - бiлi, негри... I навiть там, на краю життя, де,
здавалось, кiнча╨ться самий рiд людський, самозннщуючись так безглуздо й
кошмарно, - навiть там природа людська, про яку оце говорила Тамара,
виявляла себе з кращого боку... Люди, конаючi©, иiдтримуаали одне одного,
це ж таки факт. Нанiвжилi, обгорiлi, рятували iнших таких самих, подавала;
допомогу старим, вихоплювали з киплячо© рiки дiтей, побожеволiдих вiд болю
й жаху, - хiба це все, зрештою, не вромовля╨ на користь людини?
  - От-от, саме ще й мала я на увазi, - гаряче вiдгукнулась Тамара.
  - Людська солiдарнiсть - це взагалi найбiльша цiннiсть, яку ми винесли
з вiйни, - в задумi сказав Заболотний i, одвернувшись, до ринув поглядом у
степи.
  Траса - через дитинство! Через тихi, майже нездвиж-нi свiтанковi лiта -
цей лет, свист, скажений кiлометраж...
  Не раз i йому зi сво©ми однополчанами доводилось у цiм степовiм небi
лiтати, i досi бачить вiн, як проводжають ©х у полiт, зовнi мювби й
безтурботних, друзi-механiки, зброярi, мотористи та ще дiвчата з ©дальнi
льотного складу... "Не запiзнюйтеся ж, хлопцi, на вечерю!" З удаваною
веселiстю мовилось це, з. глибоко затамованою тривогою й взрою  н
льотчицьке щастя, бо дiвчата,- дроводжаючи вас, зда╨ться, й сумнiву не
мали, що замовлять вiд лиха вас сво©м словом, вiдводять найстрашнiше, -
безперечно, вени вiрили в мадгiчму силу сво©х побажань... Одначе часто
виходило таж, що й магiя напутиiх слiв ио спрацю╨ i до вечерi - серед
похмурих, лютих та зморених - когось таки не буде, чиясь ложка так i
лежатиме ие торкана, i тiльки важкi думки про того, котрий не одвернувся,
ще довго ╨днатимуть вас, живих, уцiлiлих. Отi иочi-максимум (ночi з
максимальним числом бойових вильотiв)... Заболотного й досi часом подив
бере, що вiл ╨, просто ╨, iсну╨ i знову мчить ось тут степами, випадково
вцiлiвши пiсля всього, що було... Вернешся з польоту, метал весь у
пробо©нах, а ти живий... Чудо ж?! Чи як те назвати? Десь у цих степах
похований найближчий друг Заболотного. Перед тим незяслужену пiдозру було
кинуто на того славного хлопця, i коли вiн з польоту не вернувсь, сказано
було з торжествуючою злiстю: "До ворога перелетiв, де iнакше...." А що
тiльки один Заболотний бачив, як друга його було збито в бою, що тiльки
вiн ╨диний мiг посвiдчити, де сталось i як, то i йому було кинуто: "А чим
доведеш?" Обурений недовiрою, вiн тодi сам собi клятву дав: "Хоча би для
цього маю жити! Мушу! Мушу!" .Пiсля вiйни вiн побував у цих степах i при
допомозi ладей таки розшукав те, що мав вiднайти, i з'явилатаь серед степу
могилка з иропезпером иа дощанiй пiрамiдi. Чiесае iм'я друга очистилось
вiд надагену та обмови, i хоч друговi твоему вже однаково, мертвi з могиди
не тиодячися, а втiм... Скiльки разiв доводилосъ отбиватись кризь во©ни,
засийни, щоб вийти цiди, переязвати напругу втих вирiшальних секунд, що
лишаються до початку атаки. Нiч крiзь нiч на висотах, де та w6a, иi аiрок,
лиш жиждавали прожектор i та зенiтам...
  - Чому, Забомими, ви вiхоло не рассказува╨те про сво╨ льогтащьве життя?
Ви ж iз гях, кого в нас називають то сояйжами, то дищарями неба. Нам вид
час .евакуацi© дивитись бузи страдно на ворожi диталя, а ди ж ©х збивав?
  - Вiй ©х лущив, як горiхи, - зауважив тоном iронiчним Дударевич. -Хiба
по ньому не видно: натурою вiн камикадзе, дiвдизiа-торпеда.
  Тамарi його жарт не сподобався, видався безтактним.
  - Ще тобi на цю тему iронiзувати. Скажи спасибi, що иедолiтиом був,
коли iншi й для тебе здобували Перемогу... Той, кому з пелюшок було
забезпечене тепле амба-сздне iснування, краще помовчав би в  таких
випадках... Вундеркiндом рiс, пiд крилом у папи-мами, а чиясь юнiсть тим
часом на фронтах згорала.
  - Кожному сво╨, - кинув вiд керма Дударевич. - Не всiм жо ставати
героями.
  - А я й не герой, - нахмурився Заболотний.
  - Я вже помiтила, - звернулась Тамара знов до Заболотного, - що
фронтонi люди чомусь неохоче розповiдають про сво© подвиги. Ухиля╨тесь ви
також i вiд ризиивi;ц про свою Сипю, про то, яку боротьбу iнi на не©
витримали. А я ж знаю! Менi з достовiрнше джерел вiдомо, з якою гiднiстю
вiдстояли ви свою любов кроти натиску декотрих наших чорнильних душ чii,
як мiй Дударевiч! сказав би, окремих чорнильних душ, якi ще подекуди мають
мiсце. Зна╨м, який натиск був на вас: "бери дужину з мовою", "я доброю
анкетою", "навiщо тобi окунацiйна, вона буде тiльки гальмом для просування
по службi"... Мiй Дударевич теж довгий час не схвалював вашого вибору.
Хiба нi? - зиркнула вона на чоловiка.
  - Но вже в минулому, - вiдповiл Дударевич. - Соня-сан переконала нас,
що вона гiдна свого Заболотного. почуття зрозумiле, а ось чому ви,
постороннi жiнки, всi вiд нього в такому захватi, цього я нiяк не збагну.
  - А це ж яснiше ясного, - вигукнула Тамара. - Мужчина, який у
найскладнiшiй ситуацi© мiг так постояти за свою любов, хiба не вартий
захвату? Заболотний справдi повiвся, як лицар  неба,  пробачте  за
комплiмент... А як би мiй Дударевич учинив, коли б довелось вибирати мiж
мною i його постiйною коханкою на iм'я Кар'╨ра, це ще питання.
  - Не мели дурниць, - розсердився Дударевич.
  - Ба, лютиться, бо правду кажу, - усмiхнулась Тамара. - А вам,
Заболотний, може, цiкаво буде знати, як цей Дударевич мене ошукав, зiграв
колись на мо©й дiвочiй довiрливостi. Ось я бачу себе зовсiм юною в
училищi. Захоплю╨ться мистецтвом дiвчисько це, хай екстравагантне, але ж
таки здiбне, сам професор казав: пода╨ надi©... Пригаду╨ш, Дударевичу, якi
я статуетки рубала з гранiту?
  - Ще б пак, надiне танкiстський шолом, щоб не глухнути, i, як дятел, з
самого ранку довбе й довбе... Тiльки все чомусь трiйки хапала...
  - Не в п'ятiрках щастя. Звичайно, бурхлива вдача, та  ще  ота
влюбливiсть, якою ти и досi мене докоря╨ш. Але ж не те основне. Прагнулося
безпомильно знайти себе, сво╨ покликання, тим-то й опинилася згодом в
iншому навчальному закладi, запалилася новою мрi╨ю - будувати мости...
Так, так, мости! I хiба ж не могло це бути реальнiстю? Тамара-брiдж
який-небудь, може, навiть i вашу гоголiвську рiку прикрасив би, вiд берега
до берега перекинувся б, ажурний, срiблястий... Було б, якби не цей
Дударевич. Не дав довчитися. Вирiшив, що  молодому,  перспективному
дипломатовi потрiбна жона-оздоба!
  - Жона-оздоба? Це щось нове, - здивувавсь Дударевич.
  - Ошукав, спокусив, забив памороки. По©демо на край свiту, зусiбiч
планету побачиш... Подруги заздрили: полiглот! Дипломат, син дипломата.
Майже як Асурбанiпал, син Асурбанiпала...
  - Не було такого, - кинув незлобиво Валерiй.
  - Нiчого не скажеш, зумiв захопити, - вискаржувалась вона далi. - Та як
було й не пiддатись спокусi? По©дем, де вiчне лiто, орхiде© цвiтуть
круглий рiк, знайдеться й тобi мiсце в амбасадi, станеш серед наших першою
дамою...
  - А хiба й не стала?
  - А що з того? Люди шукають щастя, а що я знайшла? Тумани Ново©
Зеландi©? Смердючi канали Джакарти? Рiзанину фанатикiв, коли вони в одну
нiч винищили стiлькох наших знайомих, всю рiчку загатили трупом. Дударевич
каже: контрасти. Збожеволiти можна вiд ваших контрастiв! - вигукнула
Тамара, креснувши у бiк чоловiка гнiвним поглядом.
  - Минулося, - сказав заспокiйливо Заболотний. - Ма╨те передишку. Нiяких
стресiв, дихайте степом, радiйте буттю...
  - Доки вiддiл кадрiв не покличе в нове загранвiдря-дження, - осмiхнувся
Дударевич.
  - Тут справдi гарно, - стишивши запал, роззирнулась Тамара в степове
роздолля. - Вам, Заболотний, можна позаздрити. Ви син цього степу, ви пiд
цим небом виростали... Якi простори, скiльки тут свiтла! Степ, як i океан,
да╨ вiдчуття безмежностi. Тут краще почува╨ш планету.
  - Це точно вловлено, - згодився Заболотний.
  - Уявляю, Заболотний, - вела далi Тамара, - як це j; вам, людинi
степiв, пiсля всiх ланчiв, прийомiв, хитромудрих ваших дипломатських
по╨динкiв повернутися знову сюди, в рiдну стихiю! Адже ви нарештi вiльнi
вiд усiх умовностей, вiд нещирих усмiшок та застольних двознач-ностей, що
©х потiм до ломоти в лобi розгадуй... Мабуть, тiльки тут можна оцiнити,
яка це перевага, коли слово i погляд синхроннi, мають значення цiлковито
правдиве, ясне, iстинне, як оте небо, як повiтря, що так слiпучо мерехтить
до самих небокра©в... Чи, може, я помиляюся?
  - Нi, сонечко, ти не можеш помилятися, - зробив спробу пожартувати
Дударевич.
  - Спасибi, - нехiтьма кинула дружина й далi зверталась до Заболотного:
- I ось все це перед вами, Заболотний, ви знову в сво╨му степу, в його
обiймах! Вашi незрадливi небеснi "дiди" знов поглядають звiдти на вас,
щось мудре, нам невiдоме, виповiдають... Я певна, що в душi у вас виру╨
зараз цiла буря емоцiй, нiжностей, спогадiв юностi... Те, що для нас iз
Дударевичем просто бур'янинка, придорожня, гiркий полин, що не виклика╨
нiяких асоцiацiй, для вас, нема╨ сумнiву, то цiннiсть, творiння природи
чи, як ви кажете, ╨вшан-зiлля, в якому для вас та©ться щось особливе...
  - Вiн зараз як магометанин, - пiдкинув жарт Дударович, - мов iндус у
тюрбанi, що бо©ться иа якусь тут свою травинку ыасяунити, -бо вона для
нього свящешна.
  - Мави рацию, - згодився Заболотний, як ©м здалося, без усякого жарту.
  Надвечiр ми зробили привал. Дозволили собi розкiш, оскiльки мають намiр
©хати цiлу нiч, коли и сыека спаде, i рух, сподiваються, буде менший.
Звернувши а траси, вiддiленi вiд не© лиш смугою накiптюжених придорожнiх
дерев, влаштувались ли'нем до  степу  бiля  купи  запашно©,  щойно
скомбайновано© соломи, - щодалi на пiвдень скошених полив ста╨ бiльше,
свiжi стернi з розкиданими по них ось такими  солом'яними  купами
пiдступають до -само© дороги. Тiлiьки ввернули з траси, i вiдкрився ©м
зовсiм iнший свiт - сиовыедий тишi, злагоди, свiт бджоли i квiтки, свiт
гармонi©! Так принаймнi сформулювала Тамара свое  вiдчуття,  першою
опустившись на срiблясту травичку пiд лiсосмугою, де, не зачепленi
комбайнам, дружно спйвiсиують духмянi ваоид'ьки, й буднiк, i навiть
падалiшнiй соняшник, до якого прилипло кiлька бджолят...
  Поруч солома, пухка, ще надiовнена духом сонця, на тиi незабаром i
розпласталися горiлиць Дударевич та Заболотний. Зараз у них нiяких
дискусiй, ©м навiть перемовлятися нехiть, тут чу╨ш лише, як  тобi
заспокоюються нерви, як посту.iюво з тiла виходить втома й напруга дороги.
  Палас захiд. Ссшце сiдас у вишю-чорвош моря iмли, стоп кута╨ться в
куряву, i в тiй червонiй курявi комбайни ходять десь аж ка краю землi.
Звiдти, з безкра©х стерои, на Тамару вiс теплом полиi, у повiтрi чаду
зовсiм не чути, хоч траса шкварчить десь зовсiм поруч за лiсосмугою. Там,
за деревами, летить i летитт. потiк машин, лишаючi© по всiй трасi
бокниовниi гар, а тут це здорово польонi попiтря саме пливе у грудi©, i
чу╨ш, як суха земля пiсля денно© спеки диха╨ до тебе гарячим, майже
тiлесним теплом. Тамара, перебуваючи просто в блаженствi, щиро  i©
схвильвав каже:
  - Друзi, нiкуди я звiдси не хочу... Заболотний, акредитуйте мене при
ваших степах! Кожного вечора, кожного раiиiку вiдчувати цi простори,
бачити це свiтло небес... Яке щастя... А ми його десь-iнде шука╨мо... Нi,
тут вiдроджу╨ться душа!
  Дударевич стежить за дружиною з ревнивою гордiстю: вiн любить, коли
Тамара ось так розхвильована... Це про жiнок такого складу кажуть:
пристрастю жагтить! Але до кою, до кого? В цьому вiн нiколи не певен...
  - Тiльки не думай, люба, ще тут еала свята, - застерiг дружину Валерiй.
- Бачила комбайнера? Спитала б його про щастя. Такий у жнива як викро©ть
для сну годину чи двi, то й добре.
  - Зате людина ма╨ мiцний, здоровий сон. А ми на нембуталах... Нi, тут
чудово! Тут би я в когось могла б закохатись!
  Супутники до не© ве вiдгукуються, вони нiби поринули в нiрваду, в стан
повдаго спокою; зда╨ться, примирившись зi всiм  на  свiтi,  мовчки
споглядають над собою небо високе, нiби вперше ними поботiене, вперше для
себе вiдкрите...
  - Що таке людина в степу, та ще й розпростерта отак горiлиць? - по
якомусь там часi стиха запиту╨ Заболотний мовби сам себе. - Це людина
наодинцi з вiчнiстю.
  - А нам з Дударевичем серед вашо© вiчностi знайдеться мiсце? -
доцiкавлю╨ться Тамара жартливо.
  - Прилашту╨мо.
  - I який ми в нiй матимем вигляд?
  - Цiлком респектабельний. Дво╨ благополучних людей, котрi мають, усе,
щоб бути щасливими...
  - Ви так вважа╨те?
  - А чому ж жi?
  - Легко сказати - щасливi. А якщо людина не зреалiзувала себе, сво©х
природних можливостей:? Тодi що?
  - Iнодi ми женемося за примарним, перебiльшу╨м  значення  речей
неiстотних, без яких людина може обiйтися... А натомiсть полиша╨мо поза
увагою те, чому, власне, нема╨ цiни... Щоденно папери, сейфи, портфелi,
коктейлi, а ви чу╨те, он коник цвiрчить? Коли ми чули його?
  - Крiм трав, наш Заболотний в однаковiй мiрi не байдужий ще й до
комашнi всяко©, - розморено каже Дударевич у сво╨му iронiчному тонi.
  - Можете смiятись, а я справдi маю сентимент до рiзних  малих
створiнь...
  - Це iнтересно! - вигукнула Тамара. - Десi не помiчала за вами такого.
Просто зворушливо: Заболотний-крига, Заболотндй-кремiнь - i раптом...
  - Нi, серйозно... з дитинства люблю, скажiмо, ось таку трiскотняву
коникiв - сам не знаю чому. Для мене в ©хнiм цвiрчаннi ну, як би сказати,
╨ щось нiби неземне. Звуки ©хнi мовби вiд сонця... Згодьтесь, це таки
рiдкiсть. Божественна рiдкiсть.1
  Лагiднiстю надвечiрньою вiяло вiд степу, небо тiшило зiр. Тамара
задивилась угору, в блакить.
  - В якихось племен Океанi© блакитний колiр вважа╨ться  символом
безсмертя... Он i ластiвка з'явилась... дивiться, як вона вiражу╨ в
повiтрi... Скiльки пластики в тому польотi.
  - Здобич ловить на льоту, - пояснив Заболотний. - А мистецтво маневру
справдi незрiвнянне... Ас!
  Сонце зайшло, тихо пiрнуло в червонi iмли за небокрам, але степ все ще
залишався повен свiтла, i бiлi незрушнi хмари по обрiю, "степовi Арарати",
проступили зараз ще мовби виразнiше.
  - Як то вiн гарно сказав: добрi хмари, - мовила стиха Тамара. - I гак
вдало названо: "дiди". Мов сивi патрiархи сiли попiд юртою неба й поринули
в задуму... Сивочолi, спокiйнi, велично споглядають звiдти свою планету.
Ану, якi ви там ╨? Чим зайнятi, чим заклопотанi? Чи не надто здрiбнiли,
потонувши в житейських марнотах?
  - Це правда, все вони бачать, - в тон ©й додав Заболотний. - I нашi
правди, i нашi кривди, i цю нашу трасу, по якiй стiльки нас летить,
розшарпаних стресами, очманiлих вiд справ, часом до смiшного, до сумного
су╨тних... Все, все ©м видно звiдтiля... Одначе дорога, як кажутi. поети,
кличе!
  Заболотний ривкозвiвся на ноги, за ним встав i Дуда-ревич, старанно
обтрушуючи з себе солому.
  - Побули дикими, й годi. А ти? - звернувсь Дударо-вич до дружини.
  Вiн стояв перед Тамарою, мовби красуючись, пiдтягнутий, причепурений,
хiба що краватки-метелика на ши© бракувало йому. Професiйно гострий, трохи
iронiчнi© ii погляд з-пiд брiв. Вольове, боксерське пiдборiддя й -
контрастом до нього - ямочки па щоках. Коли вони з'являються, разом з ними
з'явля╨ться у виразi обличчя щось миле, майже дитяче. Хто-хто, а Тамара
зна╨ про оманлм-вiсть цього виразу, який так  розчулював  декотрих
посольських дам. "Наш дендi з ямочками", - грайливо вiдгукувались вони про
Тамариного обранця.
  - Люба, яку зволиш нам дати вказiвку? - Дударевич запитально глянув на
Тамару.
  - ╞дьте без мене!..
  I йому аж здалось, що дружина не жарту╨.
  Дударевич узяв ©© за руку, погладив плече: так робив завжди, коли хотiв
приспоко©ти дружину.
  Заболотний тим часом вже з кимось розмовляв неподалiк. Тамару це
зацiкавило: з ким то вiн? Веде мову з якоюсь, видно, мiсцевою бабусею, що
збира╨ попiд лiсосмугою траву, для корови, мабуть... Дударевичi теж
пiдiйшли до них. Бабця, сухенька, безтiлесна, як тiнь, з назбираним зiллям
у кошику привiтним оком спозирнула на Тамару i пертою заговорила до не©,
пояснюючи:
  - Лiкарськi трави збираю... Колись тут ромашок було повно, а зараз,
бачите, лише де-не-де... А деревiй ще ╨, не весь повитоптували.
  Вона якось делiкатно ковзнула цiкавим поглядом, однак не осудливим, по
Тамариних джинсах з мiдними кнопками. А перевiвши погляд на Заболотного,
лагiдним тоном висловила засторогу, щоб не дуже гнали ©дучи, бо дорога,
бачите ж, яка... Особливо взимку, в ожеледицю, - машини тодi купами лежать
у кюветах догори колесами. Для бiльшо© застороги нагадала бабуня навiть
випадок позаторiшнiй, коли на цiй дорозi нiбито цiлу сiм'ю прохромило в
"Москвичi" сталевим пруттям, що звисало з вiдкритого заднього борту
якогось ваговоза, а водiй "Москвича", закунявши, в темрявi ©х не помiтив.
  - Тихiше ©дьте, то встигнете, - порадила бабуня, коли подорожнi вже
сiдали в машину, i Тамарi ©© напутн╨ слово припало до душi, вона помахала
бабусi рукою:
  - Спасибi, матимем на увазi.
  Тепер вони помiнялись мiсцями: за кермо сiв Заболотний. Доскiпливим
озирком окинувши сво©х супутникi©i, мовби перевiривши ©хню готовнiсть,
плавно вивiв машину на трасу.
  Дударевич, влаштувавшись на заднiм сидiннi поруч з дружиною, вiдчував
явну полегкiсть. Коли машину випадало вести Заболотному, Дударевич був за
нього певен бiльше, нiж за себе. Власне, вiн запропонував Заболотному
©хати на пiвдень найперше з тих мiркувань, щоб була в дорозi пiдмiна.
Перед тим Заболотний збирався скористатися послугами Аерофлоту, бо, до
останнього дня затриманий справами, й так уже запiзнився, дружина,
телефонуючи звiдти, вiд моря, квапила, швидше вибирайся, бо тим справам
кiпця не буде... Соня по©хала на пiвдень ранiше, щоб провести старшого
сина в далеке плавання, а провiвши, там уже й залишилася з меншим.
Оскiльки ж сам Заболотний на проводи сина не встиг, то можна було
дозволити собi хоч цю розкiш - промчатись дорогами рiдно©  землi,
вiдчуваючи кермо в руках, вiдпустивши нерви, купаючись у хвилях польового
повiтря.
  - ╞хатимемо цiлу нiч, - каже Тамара. - А що? Нiч ма╨ сво© переваги: не
жарко, зате аоряно буде, поетично... А там, о, краса: зустрiнем у степах i
вранiшню зорю!..
  Тамарi при╨мно було дивитись, як Заболотний веде. Колишнiй льотчик, вiн
i на землi зберiг свiй вояцький азарт, льотчицьку вiртуознiсть. Всiм ©хнiм
колегам вiдомо, що Заболотний справдi водiй екстра класу, на всiх марках
ганяв, полiсмени по обидва боки екватора йому козиряли... Козиряють та ще
й усмiхаються, бо чимось вiн ©м симпатичний, цей сов'ет ас, цей мiстер
Заболотний!..
  Для Дударевича досi лиша╨ться загадкою рiдкiсна здатнiсть Заболотного
знаходити спiльну мову з будь-ким, без видимих зусиль прихиляти до себе
людей зовсiм рiзних, гамувати пристрастi, здавалось би, непримиреннi. Де
виника╨ тонка ситуацiя, куди iншого не пошлеш, бо тiльки дров налама╨,
там, ясна рiч, справу доручають Заболотному, адже вiн з тих, кому такi
мiсi© вдаються найкраще. Заболотний самою сво╨ю присутнiстю вплива╨ на
iнших заспокiйливо, вiн мовби наснажу╨ довкола себе атмосферу флю©дами
щиростi й злагоди. Та бiльше всього диву╨ Дударевича, що все це в його
колеги виходить само собою, легко, без напруги, нiби напiвжартома, - чи,
може, в цьому й поляга╨ справжнiй дипломатичний хист? Може, саме на таких
людей i робитиме ставку епоха в цей вiк наростаючих дисгармонiй?
  - Найкращий дипломат той, котрий завжди говорить правду... Зда╨ться,
Заболотний, вам належить цей афоризм? - запитала згодом Тамара.
  - О, нi, вiдкриття це зроблено задовго до нас, - з.ши-речив вiн. -
Однак я охоче користаюсь цим принципом.
  Був час надвечiрньо© прозоростi, коли степ бузковiс, налива╨ться
синявою i зрiдка до-не-де "же запалю╨ зiрочкi© погнiв. Ще видно далеко,
все повито в м'якi, пастельнi тони. Добре розгледиш i силует комбайна дось
аж на пиднокрузi, i шлейф пилюки, що довго тапо вподовж польового шляху,
яким промчали машини-зерновози, розгледиш i хмарочос елеватора в далеких,
пiдобрiйних iмлах, i ще якiсь будiвлi, ферми, токи, що знов i знов
виринають у плавких вигинах ландшафту.
  Ця тепла бузковiсть розлеглих обiч траси степових просторiв навiювала
зараз Тамарi щось таке нiжна чому вона й супутникам не посмiла б
признатись. Було для не© щось майже iнтимве, звабливе в отих польових
дорiжках, в тих невiдомо ким протоптаних стеяпшах, що, вiдгалужуючись вiд
траси, в'ються кудись у простори, в млисту бузкову далеч... Ще вчера не
знане, бентежливе почуття обiймало ©© зараз, аж хотiлося б ©й вивiльнитись
а цi╨© задано© автострадно© швидкостi, чудом якимось перенестись в той
iнший плин часу, зануритись в тишу полiв, де на узбiчних дорiжках шлейфи
пилюки тануть цiлу вiчнiсть, а за розлогою долиною, густо налитою
бузковими сутiнками, проблиску╨ розсипами вогнiв селище  чи,  може,
механiзований тiк, - що там за люди? Як вони живуть?
  - Це ж тi степи, - озвалась Тамара iз заднього сидiння, - де колись
про©здив Тарас Бульба з синами? Конi ©хнi по гриви пливли у диких квiтучих
травах... Ах, скiльки було на свiтi такого, за чим можна пошкодувати!
  - Якось я пробував розтлумачити одному маорi, мо╨му доброму приятелевi,
що таке степ, i не ямiг, - заговорив Заболотний. - Просто нiбито, але так
менi й не вдалося це йому до пуття пояснити... Ну ян, скажiмо, поетом не
бувши, вiдтворити грозову нiч у степу, коли все небо виру╨ в голубих
спалахах i гоготить сво©ми глибинами надпотужний небесний орган?! Одного
лiта така гроза застала мене вночi у польовому вагончику механiзаторiв - у
брата я там гостював... Ох, як гримiло! Ото була музика, ото Бах! Чи що
давно не чув грому в степах, чи тi╨© ночi справдi гримiло якось
надпотужне, тiльки я... нi, не передати того словами. Кажуть, пiсля грози
навiть хлiб краще росте - стiльки в атмосферi збира╨ться житт╨во© сили,
яко©сь лише йогам вiдомо© прани... Принаймнi тi╨© ночi я це на собi
вiдчув. Сто©мо а братом на дверях його вагончика, а перед нами все небо
виру╨ сяйвами, i музика сфер довкола така, що вiдчува╨ш, як вона й тебе
виповню╨, наснажу╨ сво╨ю могутньою силою...
  - Слухай уважно, серденько, - торкнув за плече дружину Дударевич. -
Незгiрш якого-небудь лiрика заговорив наш товариш дипломат. Вiдкрива╨ нам
нарештi свою запломбовану душу...
  - Бiльше не буду, каюсь, - посмiхнувсь Заболотний i примовк, весь
поглинутий трасою.
  - Я б теж хотiла пережити нiчну грозу, - мрiйливо сказала Тамара i
потiм додала: - Заболотний, а доводилось вам бачити нiчний град?
  - Вночi граду не бував.
  - А от i бува╨. Комбайнер казав...
  - Виходить, я вiдстав... Взагалi склада╨ться враження, що в природi
теперiшнiй багато що переплуталось...
  - Як там не ╨, одначе я тут справдi вiдроджуюсь, - мовила Тамара. - Цей
ваш степ, Заболотний, вiн ма╨ дивовижну властивiсть повертати людинi щось
втрачене, напiвзабуте. Без зусиль виника╨ в тобi вiдчуття ╨дностi з
природою, з пахощами полiв, з вiчнiстю неба... Тягнешся до людей, але чи
кожен тут тебе зрозумi╨? Для стороннього ока, для когось мiсцевого, хто я?
Про©жджа курортниця, екстравагантна особа в джинсах, а що ця особа теж
може бути змордована, що нерви ©© до краю виснаженi, це хiба кого-небудь
торкне?
  Машин помiтно поменшало (десь потроху  влаштову╨ться  на  нiчлiг
подорожнiй люд), дорога стала вiльнiша, тож можна було наддати швидкостi.
Заболотний наддав, увiмкнувши перед тим фари. По тому, як вiн рiвно,
розкуто веде, вiдчувалось, що вiн у доброму настро©. Вдома .нарештi. Пiсля
стiлькох лiт розлуки знов пiд тобою степова улюблена траса,  твоя
безконечна злiтна смуга, яка вiдчутно створю╨ для тебе iлюзiю лету. Взявши
розгiн крiзь цi теплi бузковi простори, дорога лягла кудись аж пiд обрiй
до самих зiрок. Комашня, налiтаючи, б'╨ться, залiплю╨ скло, знов буде
Дударевичу робота. Як i личить iдеальному автовласниковi, вiн уже не раз
виходив з машини iз сво╨ю заморською замшею.
  Подружжя стиха перемовля╨ться на заднiм сидiннi, дорога,  видно,
заколису╨ Тамару. Чути, як чоловiк пропону╨, пiдставивши дружинi плече:
  - Схились, подрiмай.
  Дударевич умi╨ бути дбайливим, ось i зараз прокида╨ться в ньому теплiнь
турботливостi до дружини, перехвильовано©, зморено© за дорогу. Супутниця
життя, скiльки з нею пережито разом, скiльки труднощiв дiлила вона з
Дударевичем за час його нелегко©, вiдповiдально© служби! Таки ж справдi
вихопив ©© з iнституту, не давши довчитись, завiз на край свiту, i хоч
Тамара молодша за нього i спецiального вишколу пе проходила, проте не раз
дивувала його, кадрового дипломата, топким тактом, розторопнiстю, вмiнням
блискавично реагувати, не раз вона виручала його, вражаючи силою сво╨©
суто жiночо© iнту©цi©, якiстю просто незамiнною в ©хньому становищi людей
ам-басадних. Нiколи не нарiкала, не заскнiла його бойова подруга серед тих
тягучих заекваторних буднiв, де стiльки незвичних умовностей, обмежень та
засторог супроводять кожен твiй крок. Якщо коли й здавали в не© нерви, то
перед Дударевичем дружина старалась не виявляти цього, навпаки, вмiла ще i
йому подарувати свою пiдбадьорливу ласку, розвiяти  якусь  службову
прикрiсть. Для жiноцтва амбасади Тамара виявилась просто знахiдкою, ©©
товариськiсть, весела, хоч iнодi й надто розбурхана, екзальтована вдача
там ставали особливо в пригодi. Найбiльше здружилась Тамара з "мiсiс
Заболотною", щоправда, пiзнiше довелось розлучитись - опинились у рiзних
мiсцях, в рiзних кра©нах, служба чоловiкiв вимагала цього, бо, як у людей
кочово© професi©, дороги ©хнi то схрещувались, то знову розходились. Не
сподiвались, скажiмо, цього лiта бути разом, а ось домiвка по╨днала.
  В Дударевича з Заболотним завжди були стосунки складнi. На багато речей
вони дивились по-рiзному i репутацiю серед колег мали далеко не однакову,
про що, до речi, ©м обом було добре вiдомо. Клiмат ©хнiх вза╨мин знав
перiоди i похолодань, i потеплiнь - чи не вiд активностi процесiв на Сонцi
залежали подiбнi перепади? - як жартували з приводу цього колеги.
  Нинiшня по©здка проходить рiвно, Дударевича цiлком влаштову╨, що
Заболотний бiльшу частину дороги сидить за кермом, i взагалi в дорозi вiн
терплячий i покладистий, а ось Тамару свою Дударевич просто не може
впiзнати, хоч нiби давно б уже мав призвича©тись до ©© часом нестерпних
дивацтв. Ну хай в iнших, напружених ситуацiях вона, бува╨, нерву╨ться, але
чим пояснити ©© сьогоднiшнi примхи, скажiмо, оту раптову незрозумiлу
рiзкiсть: "Не хочу! ©дьте без мене!"? Невже, що опинилася вдома, на рiднiй
землi, де можна собi нарештi все дозволити, вiдпустити всi гальма? Наче й
справдi сп'янили ©© цi простори, що сво©м повiтрям, безперечно, збудливо
впливають на психiку декотрих натур. Недарма ж у цих степах колись гуляла
ота розхристана вольниця... Чи, може, це в Тамари реакцiя на все пережите,
на ©© заекваторне, таке скуте iснування, де весь час доводилось тримати
себе в станi крайньо© нервово© напруги й настороги. Там вона вмiла
володiти собою, лише зрiдка вiн, та й то випадково, помiчав, що вона бува╨
пригнiчена. Повернеться з вiдрядження i одразу до не©: що в очах? Смуток?
Як ти тут, люба? Виявля╨ться, бачила сьогоднi в порту рикшу старого,
впряжений у вiзок, мало не падав вiд виснаги, одначе так благ&в,
пропонуючи сво© послуги. Тепер уже там прогрес, на змiну традицiйним
рикшам-пiшохiдцям  майже  всюди  прийшли  так  званi   бечаки,
рикшi-велосипедисти, а тодi ще, бувало, бiдак який-небудь навiть похилого
вiку впряжеться й подавсь iз сво©м пасажиром, - Тамара вбачала в такому
транспортi щось принизливе, вона нiяк не могла змиритись, як це людина
людину везе!.. Iншим разом - теж у першi днi ©хнього перебування там -
глибоко була вражена нашестям iз сiльських мiсцевостей дiвчаток-повiй, що
мали авичай табунитися на одному з нiчних бульварiв, скуцо освiтленiм, що,
певне, саме поганим освiтленням ©х i приваблював, та ще, може, сво╨рiдним
захистком - смугою кущуватих заростей, якi тягайся обабiч магiстралi
кудись у темряву тропiчно© ночi. Там, в гущавинi узбiчних заростей,
дiвчаткам зручно було ховатися вiд полiсменiв, там ©х для маскування
чекають найнятi рикшi зi сво©ми вiзками, i авiдти ж, iз сутiнi, цi юнi
магдалини iз щебетом зовсiм пташиним вискакують цiлим з'юрмиськом на лови,
тiльки з'явиться на трасi бульвару якась вечiрня машина. Пригальмуй бодай
на мить, одразу налетять цiлим табунцем, дiвочi личка облипають скло, як
оця комашi©я. "Ах, совет!"-i з смiхом безжурним так i сипонуть урiзнобiч,
розскочаться знов у кущi сво╨© задушно© тропiчно© зеленi... Тамара
зiткнулась з таким уперше в життi, сцени з бульвару болiсио ©© вразили,
вона довго тi╨© ночi не могла заснути: "Такi юнi, такi молоденькi, такi
беззахиснi у своему падiннi... Гублячи себе, вони ще й смiються... Навiть
не розумiють свого нещастя".
  Траса шумить. Темрява розлилась, i небо визорилось, навiть крiзь
жнив'яну куряву далекi галактики свiтять над степом.
  Бiлих "дiдiв" по видноколу не стало, вже ©х поглинула нiч.
  Тамара, зда╨ться, задрiмала у свого законного на плечi. Дударевич
намагався не ворухнутись, щоб не розбудити ©©. Хоча й шкодував, що не
бачить вона, як зблиснула внизу, в долинi, якась зоряна тиха вода, i вже
гуде пiд ними ще один мiсточок, чийсь невiдомий степовий "Тамара-брiдж".
Мiж очеретами на самому плесi озера виднi╨-ться човен, в ньому на мить
змигнула, черкнута свiтлом фар, закохана парочка.
  - Чим не iдилiя, - каже вiд керма Заболотний. - Як це мiсiс Тамарi
подоба╨ться?
  - Вони придрiмнули, - шепоче через сидiння Дударевич.
  Стрiчка траси знов випрямилась, вибiгши на кряж, i далi покотилась
рiвно, десь праворуч, у вiдсторонi, проплива╨ мiсто в бунчуках заграв, у
кудлатих багряних димах, що по всьому обрiю розтяглись, розжеврiлись над
заводами.
  Ще вдень Заболотний признався:
  - Чого не терня" на трасi, так це причепiв, що бов-таються перед тобою,
як телячий хвiст... Та ще об'©здiв, особливо нiчних...
  I нiби передчував... Перед ними якраз ось i виника╨ з темряви диктова
дошка з недбало накльопаним написом "ОБ'╞ЗД". Нестерпна для ведiйського
ока стрiлка владно спрямову╨ весь рух убiк, кудись у прiрву скублено©
нiчно© куряви.
  Тiльки з'©хали з полотна дороги в ту куряву, ©х одразу затрясло, як на
центрифузi, вiд зустрiчних машин вдарило хмарою густо© пилюки.
  - Де ми? - сполохано проклiпнулась Тамара.
  Дударевич кинувся мерщiй пiднiмати скло, з тривогою поглядаючи на
Заболотного, який пiшов крiзь хмаровиння слiпим польотом. Вони дедалi
глибше занурювались у скушпелену хмару, в сiрий вируючий хаос, навстрiч ©м
сунули якiсь незграбнi автоколимаги, на одному з кузовiв  заздрiли
величезну клiтку з худобою, услiд за рогатими пасажирами прогув величезний
рефрижератор, вiн пройшов майже впритул. Тамарi аж душа затерпла вiд
близько© небезпеки, здавалось, цей незграба так i продере по пiiх бортом.
Об'©зд все не кiнчався. Аж дивно було, як Заболотному в цiм розвированiм
хаосi кушпели вда╨ться пройти незачепленнм, неушкодженiш. Мов рибинл,
вив'ю-пюючись, уникаючи зустрiчних, вiн пробива╨ться все далi, далi...
"Тут справдi допомогти може тiльки iнту©цiя, невловне ведiйське чуття", -
подумкп захоплено вiдзначила Тамара.
  Та ось загерметизований вiд пилюки ©хнiй лiмузинчик зрештою подерся
узвозом, знов видобуваючись до полотна траси. Вже вони мали вискочити на
асфальт, як Заболотний iшенацька круто вихнув кермо вбiк, i лiашина рiзко
стала, вискнувши гальмами.
  У свiтлi фар тьмаво блищав нiкелем повалений серед пилюки велосипед,
неподалiк нього розплаталося непорушною сiрою купою тiло людини.
  Приголомшенi, всi тро╨ вихопилися з машини, пiдбiгли до мiсця нещастя.
Купа лахмiття, купа масивного темного тiла лицем у пилюку, - як упав, так
i лежить долiлиць, руки безжитт╨во розкинутi... Хто вiн?
  - Труп, - глухо сказав Дударевич.
  Заболотний, присiвши навпочiпки над незнайомцем, торкнувся рукою його
плеча. Нiякого вiдруху. Жодних ознак життя.
  - Вiн мертвий? - злякано нахилилась Тамара поруч Заболотного.
  - Певно, той рефрижератор збив, - висловив припущення Дударевич. - Тут
потрiбна мiлiцiя, не руште його.
  Все ж Заболотний обережно перевернув важке тiло незнайомця лицем
догори. Огрядний, могутньо© комплекцi© степовик. Обличчя темнi╨ щетиною,
воно в якихось саднах, у плямах мазуту чи кровi. Куртка-спецiвка i майка
пiд нею - все прокипiло потом. Не iнакше - механiзатор. Чимось схожий на
того, що зустрiвся ©м удень на iншiм вiдтинку цi╨© траси. Кепка з
розтрощеними комбайнерськими окулярами валя╨ться в пилюцi, - по них уже
чи╨сь колесо пройшлось... Чуб на головi злипся, очi приплющились, як у
тих, що - назавжди. Заболотний приклався вухом до грудей, послухав. Нiчого
не почувши, взяв важку, зiв'ялу руку потерпiлого, став шукати пульс.
  - Ну що? - ще ближче нахилилась Тамара.
  - Не знаходжу.
  - Треба люстерко! Й вона прожогом кинулася до машини. В дитинствi чула,
що в таких випадках прикладають люстерко до вуст, по ньому нiбито можна
визначити, чи ╨ ще в людинi дихання.
  Коли прибiгла з сумочкою, хапливо дiстаючи в не© люстерко, Заболотний,
не обертаючись, вiдсторонив ©©:
  - Не треба. Вiн живий.
  I, мовби на пiдтвердження його слiв, з грудей механiзатора видихнувся
ледь чутний, неначе пiдземний стогiн.
  - Так, так, вiн живий! - скрикнула Тамара.
  - Що ж iз ним робити?
  Заболотний, пiдклавши руки долонями пiд плечi потерпiлого, видно, ждав
пiдмоги з боку Дударевича.
  - Бери ж, пiдсоби... Його треба в лiкарню.
  - Та ти що? Ти в сво╨му умi? - остовпiв Дударевич. - Тут кримiнал! Вiн
у нас умре по дорозi!
  - Та будь же людиною... Бери!
  - Все, все впаде на нас! - метушливо нервуючись, викрикнув Дударевич. -
Ми будемо виннi, тiльки миi нiяких-бо ж свiдкiв!.. Ми i вiн. Безумцем
треба бути, щоб встрявати в таке!
  - Ти правий, сто разiв правий, - мовив Заболотний. - Але що йому з
тво╨© правоти?
  - А що менi вiд цi╨© кримiнально© iсторi©?
  - Ну годi, бери ж...
  - Я сказав! Не буде цього!
  - Буде! - викрикнула, шарпнувшись уперед, Тамара. Кидьма кинувши
сумочку чоловiковi, вона нахилилась над збитим i стала невмiло вовтузитись
бiля його нiг, пробуючи якось так взяти, щоб допомогти Заболотному. Ноги
були величезнi й важкi, мов колоди... Одна ступня боса, на другiй ледь
трима╨ться на пряжцi розбита, неймовiрних розмiрiв сандаля. Ну, як ©х
взяти? Вони були непiд-датнi, все ©х не вдавалося охопити, пiдважити як
слiд. Падають розслаблено, роз'©жджаються, здавалось навiть, що вони
поламанi, може, зовсiм потрощенi, може, по них про©хався ваговоз, - тож,
пiдважуючи ©х, Тамара робила це з крайньою обережнiстю. Нарештi удвох ©м
вдалося оволодiти цим незграбним, безжитт╨вим тiлом, що його так недоречно
пiдкинула ©м дорога, i вони мовчки, нiби аж сердито, - Заболотний обхватом
попiд пахви, а Тамара, пiдтримуючи  ноги  потерпiлого,  -  натужки
потягли-поволокли його до машини. Чи не найбiльше обурювало Дударевича, що
й дружина його силку╨ться, тягне, забувши про все, не боячись покривавити
новiсiньку машину, про яку стiльки мрiяла...
  Сам вiн, Дударевич, що досi з кам'яним обличчям стояв збоку (i все,
видно, ждав,  чи  не  випурхне  iз-за  пагорба  рятiвний  мотоцикл
автоiнспектора), тепер, метнувшись попереду, ще раз спробував отямити
сво©х безтямних супутникiв:
  - Ви ж зрозумiйте: все впаде на нас! Ми будем виннi, тiльки ми! Треба ж
©м буде на когось звалити!..
  Вони тим часом мовчки робили сво╨, далi волокли потерпiлого поузбiч
дороги до машини.
  - Та отямтесь ви! Не терзайте нещасного, залиште його в споко©!..
  Переконавшись, що нiякими аргументами ©х не проб'╨ш, Дударевич перший
пiдскочив до свого сертифiкатного й, пiрнувши тулубом у дверцята, щось там
став лаштувати в салонi, - то вiн завбачливо розстеляв для механiзатора
плащ-болонью, щоб не заплямити сидiння, якщо в того в дорозi почнеться
кровотеча. Мовчки, з почуттям навiть вiд самого себе приховано© обриди
стежив, як вони, силкуючись, намагаються пiдняти i втиснути в машину цю
багатонудову безвольну масу огрядного тiла, брудного мотлоху, забитого
пилюкою i кров'ю. Незнайомець не подавав ознак життя. Тiло дiяк не
слухалось, не влазило в машину, ноги звисали, холошi закотились, оголивши
волохатi, темпi вiд пилюки литки. Тамара намагалася якось прилаштувати ©х,
одначе не могла дати ©м лад. Дударевич очам сво©м не вiрив,, як вона, тада
чепуруха, котра за екватором все остерiгалася азiатсько© холери, уникала
користуватись водою з каналiв Джакарти, хоч мiсцевi тi╨© води не бояться"
надiйно перекипiло© в тропiчному сонцi, ця ось його Тамара:,, в яко©
завжди були напоготовi махровi прокшi'яченi серветки, такi гарячi, що не
вхопиш ©х рукою, тут зовсiм без вiдрази порнавться бiля чи©хось брудних
нiг, з невмiлою старандiстю запихаючи ©х до машини. Що з ними ко©ться?
Звiдки цей напад фальшиво©, показно© спiвчутливостi, нiкому не потрiбно©
фiлантропi©? Та ще невiдомо, чим вона для вас обернеться, мо© дорогi!
Побачимо,, як будете викручуватись намагаючись довести сво╨ алiбi... Та
тiльки навряд чи повiрять вам, якщо опинитесь у капканi, нiчи©м не вiрить
сльозам траса нiчна!.. Ось поруч розумнiшi, заслiплюючи фарами, джухають
мимо вас сюди й туди, тi, що не бажають встрявати в iсторiю, а ви? Та,
власне, ким вiн вам доводиться, цей невiдомий? Та й взагалi - хто вiн?
Може, п'яний був? Може, сам пiдлiз пiд чи©сь колеса, по дуростi вискочивши
з поля на трасу?
  Та хоч як там було, а потерпiлий уже в машинi. Тамара, боком
вмостившись, бiля пiдiбраного, руками пiдтримувала його розбиту мокру вiд
кровi голеву в себе па колiнах i зляканим голосом повторювала: "©дьмо,
©дьмо!"
  Заболотний без слова опинивсь за кермом. Дударевич, повагавшись якусь
мить, сiв поруч нього, сердито грюкнувши дверцятами.
  - Ви божевiльнi, - сказав вiй тихо, членороздiльно, коли машина рушила.
- Побачите, чим все скiнчиться. Це ж судi Кримiнальна справа... Веземо
труп! Не забудь запитати першого зустрiчного, де тут найближчий моргi
Заболотний, не вiдповiдаючи, розвиваа швидкiсть. Звернувши з траси, воня
чимдуж помчали на вогнi далекого мiста, на тi його велетенськi, аж грiзнi
бунчуки заграв.
  Тут для Забодотяого нiяких правил уже не iснувало. Обганяв машину за
машиною, обходив злiва й справа, заслiплював фарами, лотiв, здавалось, да
неминучий удар. Багровi сполохи иоиереду над степом рослж, розростались на
очах, нiч вiд нас овiдлiжала, жа все ж мiсто мовби не наближалось, аово
виявилось далi, нiж спершу Тамарi здалося. На яговмуоь ба-ка© машину
дiдкинуло, i знепритомнiлий анову застагвав. Тамара ввдчула аж полегкiсть
вiд по©утого стогаиу. Та чи ше передчасно? Коли потерпiлець переставав
стогнати, тедi не чути було навiть, щоб вiя дихав, i враження було таке©,
що вiн уже вмер. Вмер на колiнах у не©, у ©хнiй власнiй ковенькiй машинi,
- це жахливо, i що ©м скажуть десь там, куди вони його привезуть?
Згарячу-, в .збудженнi, в потрясiннi Тамара вiддалась пертиому гуманному
поруховi душi, кинулась допомагати Заболотному, не замислюючись про
наслiдки, а тепер ось з'явилась непеiвиiсть, в душу прокрада╨ться сумнiв,
чи так уже й безаомилыно вони вчинили, чи так уже й не мав слушастi
Валерiй у сво©х засторогах, у закликах до здорового глуаду? Когось би
розшукати, покликати зi сторони, десь же тут, мабуть, чергус мiлiцiя або й
швидка допомога? Звичайно, зовсiм iнша була б ситуацiя, якби службовi
особи огледiли все на мiсцi, обмiряли, чи як це там у них робиться в таких
випадках... Бо що, коли бiдолаха справдi не витрима╨? Можливо, вiн цi╨©
митi вже чу╨, як ото мов-иться, спiн ангелiв, i вже й допомога йому нiяка
не потрiбна? Стараються, ризикують, а привезуть лиш бездиханне тiло?! Хто
повiрить у ©хнi найкращi намiри, в те, що вони зовсiм випадково па нього
натрапили, а не самi збили його? Хiба ж не логiчно приiгустити, що
привезли власний грiх, що в руки правосуддя сам себе вiдда╨ тут алочин,
щоб тiльки уникнути кари? Дивно, але Заболотний не захотiв порахуватися з
таким цiлком iмовiрнiш витлумачонням цього трагiчного випадку, хоч для
Тамари не буй вiн людиною, яка керу╨ться в сво©х вчинках лише велiнням
власних емоцiй, - таким у джунглях дiпломатi© нема чого робити.... Почуття
совiстi в ньому розвинуте, це так, на допомогу людинi вiн iде безоглядiго,
але ж не можна не зважати й на залiзну логiку обставинi А тут, на пiчнiй
трасi, вони, здасться, дужчi й суворiшi, нiж будь-де, i врештi обертаються
проти тебе, проти тво©х найблагороднiших порухiв серця... Враховувати
доводиться все, i водночас дико було б навiть припустити а думцi, що вони
могли не пiдiбрати нещасного, проскочити мимо, не зупинившись. Зрештою,
всi цi траси, швидкостi, гонитви, дорожнi пригоди, може, тiльки й мають
якийсь конечний глузд у тому, що ось у таких митт╨востях, у самотнiх
вирiшеннях перевiряють дорожнiй люд, пiддають його найвищим апробацiям -
хто ╨ хто?
  I все ж... Добре, коли не вмре, а якщо?.. Зда╨ться, вiн не дише! Свист
вiтру чути за склом, а дихання не вловлю╨ться... Та нi, таки дише, ще там
╨ скiлькись життя в його могутнiх грудях.
  Валерiй сидить спиною до Тамари,  застиг  поруч  iз  Заболотним
випростаний, очужiлий, як нiмий докiр ©м обом. Iнодi, бувши в доброму
гуморi, вiн мав звичку пiдсмiюватись над собою, запевняв, що володi╨
"мистецтвом осклянiлих очей", i Тамара справдi мала нагоду спостерiгати,
як ©© Дударевич пiд час розмови з особою вельми впливовою, де важливо було
не виявити ранiше за iнших сво╨© позицi©, не розкрити завчасу свого
ставлення, сидiв просто-таки з нiби скляно замерзлою в очах бурштиновою
речовиною: дивиться людина, дивиться вiдкрито, а що дума╨, нiякий маг,
нiякий ясновидець не розгада╨! Такий, мабуть, i зараз у нього погляд, i
навiть у широких, круто пiднятих плечах вiдклалась нiби зневага, принаймнi
усвiдомлення сво╨© внутрiшньо© зверхностi й правоти. Ну, а  раптом
виявиться, що вiн ма╨ рацiю? Спершу його поведiнка щиро обурила Тамару,
здавалось, його незламний его©зм i черствiсть, виявленi щойно  так
одвер-то, нiколи не знайдуть прощення в нiй, а зараз, коли почуття
гострого потрясiння трохи вляглося й можна було зважувати тверезо те, що
сталось, Тамара могла зрозумiти й Валерiя з його невiдпорною логiкою,
розсудливiстю, вмiнням оцiнювати будь-яку подiю всебiчно, в усiх ©©
можливих наслiдках. Знала, це був один з його важливих житт╨вих принципiв:
не пiддавайся спалахам пристрастей, бурям емоцiй, хоч якi там вони будуть
красивi в дану хвилину, бери кожне явище не тiльки таким, яким воно зараз
╨, а й таким, яким буде, яким постане в перспективi, - адже вона повинна
бути для тебе понад усе!.. Можна по-рiзному ставитись до житт╨вих правил,
що ©х Валерiй сам для себе виформулював, проте в послiдовностi суджень
йому не вiдмовиш, навiть i цього разу. Тамара вiдчула в собi щось схоже на
спiвчуття. Ось вiн сидить перенервований, розбухлий вiд досади, до краю
обурений тим, що вони йому нав'язали. Стiльки ждати вiдпустки, щоб тепер з
дурного розуму встряти ii цю халепу! Комусь доведеться пояснювати, будете
перед кимось шукати виправдань, може, i вся вiдпустка лясне, страчена на
ходiння по слiдчих та прокурорах!
  Тепер, коли ©х обвiва╨, охолоджу╨ вiтерець тверезостi, певне, й
Заболотний сприйма╨ поведiнку свого колеги Ц iнакше, не так, мабуть,
непохитно почував перед ним (свою правоту, безкомпромiсну владнiсть сво╨©
рiшучостi. У вчинку Заболотного Тамарi далеко не все було ясно, ©й i зараз
ще важко збагнути, чому вiн не вагався, чому вiд першо© митi Заболотний
уже знав, як йому повестись перед лицем нещастя, i робив усе так упевнено,
наче його спрямовувала якась непохибна магiчна сила. Якi в таких випадках
дiють мотиви? Ну, хай би рятував родича чи приятеля, а то ж перед ним був
нiхто, один з чотирьох мiльярдiв живущих, просто невiдомий спiвбрат по
планетi!.. Можливо, значення для Заболотного мав той факт, що розпластаний
у пилюцi виявився саме степовик-механiзатор, чимось схожий на того, що
вдень зустрiли, чи, може, якось нагадав вiн Заболотному його рiдного брата
з Тернiвщинп, бригадира механiзаторiв? З людьми такого типу Заболотний
почував внутрiшню контакт-нiсть, з ними вiн сходиться з пiвслова, всi цi
степовики йому як рiдня, кожен iз них для нього - як брат. Хоч скiльки
дорiг за ним, хоч знав джунглi тропiкiв i тонув у смогах та неонах
найдальших  столиць,  однак  вiдчува╨ться,  що  сво©м  глибинним,
найзаповiтнiшим вiн закорiне-ний тут, у цих хлiбодарних степах, як i цей
його невiдомий побратим, котрий все ще нiяк не опритомнi╨.
  Скiльки ©хали, стiльки й мучилась Тамара сумнiвами й непевнiстю,
борсалась серед тривожних вагань, хоча соромно було самiй собi признатись,
що вона пiдда╨ зараз сумнiву те, на що пiшла за першим покликом душi,
пiшла так безоглядно.
  - Хлоп'яцтво... Пiжонство... Фальшива гра в гуманiзм, - доймав ©х час
вiд часу Дударевич. - Та хто вiн для вас? Вiн для вас нуль, як i для мене,
одна абстракцiя, а таку заварили кашу!.. Самi, сподiваюсь, зараз бачите
власну дурiсть, а все ж...
  - А все ж у кювет його не викинем, - вiдгукнувся Заболотний i погнав ще
швидше.
  - Лицемiри! Ханжi! - аж зубами скреготнув Дударевич. - Оця ваша гра в
чуйнiсть, кому вона тут потрiбна? Йому? Та вiн уже слуха╨ спiв ангелiв!
  - Перестань1 - прикрикиула на чоловiка Тамара, i вiя вдрану вмовк.
  Птаи потеринив хрипем чи стяговом засвiдчував, що вiн живий, хота я
неяритетшний, Тамару вiдразу щe бадьярякаоти, патхна i© ячриво акниеть
миттю дмiнд жадась и блиском надi©: ютите, теки вiя не вiдведе, вирине з
дiтьми безпам'ятства, зитарветься в щей нiчжий свiт, щоб постадчям перед
ким треба, за себе й аних? Маяве, якраз ваги вчинок, котряя Дударевiчу
вдаються безготузним, i цi небезиечнi обгани, невязавена швидкiсть,
розвянута Забвбужчим, привсое задшиi порятунок, вбереже дiтям батька,
чоловiка друясинi? Адже вихопили ©й ижлюки людину, яка комусь дервiш, яку
десь i нора, за цiй пiзнiй норi, мабуть, виглядають, дагiкутоть... Тож
геть сумнiви, перевiр себе на iстинво людське, пiдимивсь над свбято, над
усiм су╨тнiм i минущим, хай тастуитогой воно перед першiм норухом диги бо
ж чи мiсце су╨тному там, де ладиа витягеться на вирида ивжi, на тiй, де
сходяться вiч-ва-вiч смiрть i местiт? Може, це янраз та нiч, де вас усих -
i нe тагегась, а людськото долeю - буде перети'реяю: хто с хто?
  Звичайно, могли б ви явшагти вен там, на узбiччi дороги, в пилюцi,
пiдибрав би - тягота чи мертвого - хтось литий, а ви, упикнувiшi клоноту,
уже мрiaли б собi далi, а ким би ви булта пiсля цього навiть у сво©х
власних очах? Уникли б розслiдувань тут, але хiба не переслiдував би вас
до кинця ваших дiтiв образ цього нещасного, хiба втекли б вiд власного
сумлiння, хай бп отиплись ставiть i в найдальшому пунктi пласти?
  Влетiли нарештi в передмiстя. Бiля тролiйбусно© зупинки Заболотний
круто пригальмував i, не кидаючи керма, запитав тутешнiх, де в них тут
найближча лiкарня. Якiсь хлопцi з гiтарою вiдгукнулись ихом, поясiнiли
коротко й чiтко, пiби вiдчуваючи, яка невiдкладна истроiя непе туди цих
людей i траси, i ми знову погнали. На свiтлофоря не хотiв зважати, не
зупинивсь i тодi, коли ззаду почувся свисток. "Iнспекцiя женеться!
Зупинись!" - нервово шарпнувся Дударевич, а Заболотний нiби не чув.
Незважаючи на пiзнiй час, на зупинках пасажирiв було багато, видно,
роз'©здились на роботу люди нiчних змiн; Заболотний, пригальмувавши ще в
одному мiсцi, уточнив, що йому треба, i незабаром машина влетiла на
подвiр'я лiкарнi.
  Тут мовби ждали ©х: повискакували сестри в бiлому, з'явилися ношi,
тепер i Дударевич ревно взявся допомагати  медперсоналовi  витягати
потерпiлого з машини.
  - Просто з поля, - шепнула' одна iз медсестер до товаришки. - Перший
мевдно лiта механiзатор...
  Механiзатора понесли на ганок, у навстiж розтанеш двiрi. Тамара у сво©х
розцяцькованих мiдними кнопками джинiсах теж iшла услiд за идм сумним
шестям, мимохiдь вловлюючи на собi короткi, сторожкi погляди медсестер,
погляди, в яких безжомиялно читалося то, чого вона найбiльше боялася: "Яв
же це ви його? Чому ганя╨те без пам'ятi? Життя нема на трасi вiд цих
курортникiв!"
  Внесли потерпiлого в прийомну, в бiлу, переповнену свiтлом кiмнату.
Ношi поклали просто на пiдлогу. I яким чужорiдним серед сього свiтла й
бiлоснiжнветi була те, що лежало на ношах: масивне темне тiло в одежi,
забитiй пилюкою, просякнутiй потом i кров'ю. Суворе щетинясте обличчя,
зовсiм застигле, без тiнi життя... З'явився черговий лiкар, щуплявий юнак
у халатi, з борiдаяио пiд рiзночинця, з гострим поглядом очей, де не було
цiкавостi нi до чого i нi до кого, окрiм пацi╨нта. Сiвшiй на пiдставлений
сестрою стiльчик, лiкар послу©ав пульс дотерпiлого, взявся оглядати рану
на головi. Сiре липке волосся збилось, переплуталось, довелось його вiд
самого чола простригти ножицями, пiсля чого лiкар ще раа оглянув рану,
розкривавлену, запилюжену. Коли ©© почали дезинфiкувати, почувся глухий
стогiн, механiзатор якось погрозливо повiв туди-сюди головою, але на
лiкаря це не справило враження, так само як i па решту осiб медперсоналу,
що стовпились над степовиком. Чи©сь спритнi руки вже розпорювали одежу,
оголювали мускулясте комбайнерове тiло з могутньою грудною клiткою,
дебелий торс у розплилих кривавих синяках - слiдах удару. Лiкар i синяки
обмацав з виглядом невдоволеним, весь час мовби на когось сердячись, -
виявилось, що зламано кiлька ребер.
  - Здорово ж ви його потовкли...
  - Не ми, - рiзко й поспiшно заперечив Дударевич, проте лiкар полишив
його слова без уваги. Потерпiлець перебував у станi глибокого шоку.
  - Серйозний стан? - спитала Тамара.
  - Навiть критичний, - не удосто©вши ©© поглядом, миркнув лiкар i
розпорядився:
  - На стiл!
  I далi тут уже набирав чинностi свiй розпорядок. Лiкар, не виявивши
нiяко© цiкавостi до тих, хто привiз сюди потерпiлого, хто рятував його на
трасi, вийшов з кiмнати услiд за санiтарами в халатах, за ношами, що,
здавалось, аж вгинаються пiд важким тiлом степовика, Всi вони, цi
медперсональцi, котрi живуть тут у постiйнiй готовностi, звичнi будь-коли
приймати на себе першi стогони й скрики чи©хось нещасть, за короткий час
порання бiля пацi╨нта вразили Тамару якоюсь безпристраснiстю, мовби
притупленим сприйманням людського болю, хоча це й по╨днувалось у них з
фаховим бездоганним вишколом та розторопнiстю. "Чи, може, воно поверхове,
це мо╨ враження, - майнуло Тамарi, - бо хiба ж можна коли-небудь звикнути
до мук людини, до болю, до чи©хось страждань?"
  У кiмнатi тепер залишилось тiльки ©х тро╨ та чергова сестра, огрядна, з
подвiйним пiдборiддям особа, в окулярах, з виразом непiдкупностi на
обличчi, службово© суворостi в кожному жестi. З нiмим докором витерла
кров'яну пляму на пiдлозi, помила неквапно з милом руки пiд краном й сiла
за стiл, з глибокодумним виразом уткнулась у сво© медичнi папери. Тамара
не раз помiчала, як багато бюрократично© писанини розвелося в медичних
закладах, кожне чи╨сь нещастя тут одразу ж оброста╨ купами казенних
паперiв, якщо кому й потрiбних, то хiба лиш вiдомчим формалiстам для
перестрахування, а хворому вiд тих паперiв нi холодно, нi жарко... Мабуть,
i ця така ж бюрократка, напустила на себе мiну неприступностi, явно ж
перебiльшу╨ роль сво╨© особи в iсторi©. Замiсть дiла сидить, як скiфська
баба, намурмо-сена, на слово людське не спроможеться, - надула щоки й
шкряба╨ папером.
  - Нам можна ©хати? - звернувся вiд порога до чергово© Дударевич,
дивлячись на не©, мов на жабу, скляними очима.
  Перо шкряба╨ далi, явно випробовуючи самовладання цих, що на гарячому
попалися, дипломатiв.
  - Громадянко, ви не вiдповiли. В нас зайвого часу нема.
  Лише пiсля довготривало© iнквiзиторсько© паузи про-рiка╨ться:
  - А все ж вам доведеться почекати. - I якась у цьому зловтiшна
багатозначнiсть.
  - Чого чекати? - знизав плечима Дударевич. - Ми поспiша╨мо.
  - Воно й видно.
  Дударевич глянув на дружину, сердито занишклу в кутку поруч iз
Заболотним, що, понурений, сидiв на застеленiй цератою кушетцi, де кладуть
хворих. Вiн, зда╨ться, вiдсторонений зараз був вiд усього. "Вам ясно? -
|запитав ©х поглядом Дударевич. - Нас уже не вiдпуска╨ ця мегера... Ми
затриманi".
  Виходило, що так. Вони дiйсно затриманi, не мають права вийти звiдси за
порiг. Сталося все так, як Дударевич i передбачав. I якщо той вмре пiд
ножем хiрурга, то вмруть разом iз ним i всi вашi надi© виправдатись,
довести сво╨ алiбi, свою безвиннiсть. "Дипломати i ©хня жертва" - так це,
очевидно, буде сформульовано, пiд таким шифром пiде гуляти ваша справа в
хащах судочинства. Як до нестерпностi безглуздо все обернулося! Могло ж
зовсiм iiе бути цi╨© ночi на трасi. Могла вона спокiйно для них минути
десь на пахучому сiнi або в якомусь дорожньому готельчику, де за вiкном
небо зоряне i тихо шелестять тополi пiд подмухом польового вiтерця... А
вас не вiтерцем, а диявольським ураганом збило з шляху й занесло аж ось
куди, загнало в безглузду пастку, де вас недремно стереже ця злорада
мегера в окулярах... Нема сумнiву, що для не©, удавано заглиблено© у сво©
нiкому не потрiбнi папери, ви всi тро╨ - носi© злочину, ви привезли сюди
вами ж знiвечену жертву й ось-ось, може, будете оголошенi вбивцями ©©.
  - То хто ж нам може дозволити вийти звiдси? - знов запитав Дударевич,
стримуючи дражливiсть.
  - Нiхто не дозволить, - не пiдвiвши голови, сказала чергова спокiйно i
владно, потiм з притиском додала: - Ви, до речi, не стiйте отам па порозi,
пройдiть i сядьте, мiсце ж ╨, - i кивнула на бiлу лiкарняну табуретку в
протилежнiм кутку бiля рукомийника.
  Хоч як дивно, Дударевич одразу ж послухався владного тону цi╨©
диктаторки, пройшов i сiв на вказаний йому, безперечно ж, електричний
стiлець.
  - Рятували, везли i така ось вiддяка, - мовила Тамара ображеним тоном у
бiк чергово©, i та, вiдклавши папери, глянула на не©, мов на потенцiальну,
хоча ще й не викриту до кiнця злочинницю, неприязнь до яко© вже можна було
й не приховувати. "Типова тунеядка, гультяйка-курортниця, хiба ж не
видно?.. Джинси нап'яла, жене на курорт, а вже така циганкувата, нiби а
курорту. Смага круглий рiк з не© не сходить. Кварцом, мабуть, ще
кварцу╨ться..."
  Чергова обвела всiх трьох вивчальним, наметикованим поглядом. Вона
навiть не вважала за потрiбне втаювати свое невисловлене, але тверде
звинувачення ©м. Вона таки стерегла ©х, взяла пiд варту, вiдповiдала за
них перед кимось, як за цiлком можливих убивць. З такими не пiде вона нi
на який компромiс, нi за якого хабара не випустить звiдси! Можна було
подумати, що все життя ця особа мала справу не з хворими, а з пiдсудними,
а пiдслiдними i добре зна╨, як iз ними повестись; бо навiть коли б i
хотiла, не ма╨ вже права випустити ©х з-пiд нагляду, доки не передасть у
руки правосуддя.
  Лише Заболотний не звертав на чергову нiяко© уваги. Втомлений, з
посрiбленими скронями, з темними пiдковами пiд очима, сидiв, схилившись, у
глибокiй задумi. Тамара до цього мовби й не помiчала, що скронi йому вже
iскряться сивиною, i що така незникаюча складка горя проляга╨ мiж
насуплених брiв.
  - Ви шкоду╨те? - нахилившись, запитала його стишено.
  Заболотний не вiдповiв, нiби не зовсiм i збагнув суть запитання. Бо,
власне, за чим вiн мiг шкодувати? Що вибрав саме цей варiант в ситуацi©,
яка склалась? Що не послухався волань Дударевича? Справдi, там вiн не
хотiв чути голосу застороги, хоча з самого початку ясно було, якi можуть
виникнути складнощi в цiй iсторi©... Але ж як можна було повестись iнакше,
коли значення мала кожна мить! Якiсь секунди могли вирiшити  долю
потерпiлого! Спрацював там у тобi, мабуть, просто iнстинкт, потреба душi,
добре знайома тобi з фронтових лiт, коли без роздуму приходиш на скрик, на
стогiн, коли, навiть смерть зневажаючи, пiдбiга╨ш до щойно приземленого,
наскрiзь прорешеченого кулями лiтака, в якому сходить кров'ю  твiй
непритомний товариш. Було ж таке, а чим це вiдрiзня╨ться вiд того? I,
власне, нема чого так уже фiксувати увагу на сво╨му вчипку. Хай для Тамари
╨ в ньому щось мало не геройське, а по сутi звичайнiсiнька рiч - людина
людинi подала руку в нещастi. Той комбайнер, якого ви оце рятували, так
само повiвся б у подiбнiй ситуацi©, без пози, без самовтiхи зробив би що
слiд, - Заболотний чомусь був певен цього. Вiн справдi не вважав себе
вартим захоплення i не хотiв би нiякого морального зиску з цi╨© iсторi©,
хотiв би одного, щоб той, кого вiн привiз сюди, витримав, не сконав на
операцiйному столi.
  - Невже шкоду╨те? - знов перепитала Тамара. i. Вiн заперечливо похитав
головою. Якщо й шкодував зараз, то тiльки за тим, що, сам того не бажаючи,
вплутав i ©© з Дударевичем у цю таку прикру iсторiю, та що й зараз десь на
трасi безкарно гуля╨ негiдник, до того  ж  боягуз,  який,  збивши
механiзатора, полохливо кинув його конати край шляху. Адже не мiг вiн не
почути удару, не помiтити збитого, коли той вiдлетiв убiк iз сво©м
велосипедом, але, замiсть того щоб зупинитись, пiдiбрати людину - це ж
святе правило водiя! - погнав далi, мов нiчого й не сталось. Рве десь
кiлометри, рятуючи свою пiдлу шкуру, i навряд чи до такого озива╨ться
голос сумлiння... Набачився Заболотний жорстокостей у життi! В сонячний
день Перемоги здавалось, що ось тепер нарештi всiм жорстокостям буде
кiнець, запану╨ всесвiтня гармонiя мiж людьми... Ах, як то було на©вно! Як
ще до того далеко, та й взагалi, чи буде це коли реальнiстю? Iнодi йому
зда╨ться, що жорстокостей навiть бiльше на планетi... Про це зараз
думалось, i вже не вперше такi роздуми вганяли Заболотного в смуток.
  Тим часом до лiкарнi - чути було - пiд'©хала ще якась машина, i
чергова, пiдвiвшись, сторожко спрямувала погляд на дверi. Нiкого не
вносили, нiхто не заходив, обливаючись кров'ю й шукаючи допомоги. Потiм
нарештi почулися кроки на схiдцях, i в дверях з'явився... мiлiцейський
кашкет! Порiг упевнено переступив молоденький, безжурний лейтенант, що,
видно, бував тут не вперше, бо пiснолиця чергова йому несподiвано
всмiхнулась, хоч перед цим важко було навiть уявити, що вона вмi╨
всмiхатись.
  Лейтенант,  привiтавшись,  по-службовому  зiрким  поглядом  окинув
подорожнiх. Очi представника закону якусь мить затримались на Тамарi, на
©© голубiй зачiсцi, зробленiй ще десь там на iнших широтах далекими звiдси
перукарями, пiсля цього лейтенант одразу перейшов, до дiла:
  - Прошу документи!
  Першим подав сво© права Заболотний, те ж саме зробив Дударевич,
простягнувши особисте посвiдчення з виглядом пiдкреслено незалежним i
зовсiм невинуватим. , А коли ©хнi вiрчi грамоти було переглянуто й черга
дiйшла до Тамари, вона рiшуче пiдхопилась, виструнчепо стала перед
лейтенантом i з  нервовим,  недобрим  усмiхом  простягла  назустрiч
представниковi закону китицi рук, засмаглих, плавких, грацiозних:
  - Надiвайте!
  Хлопець оторопiв:
  - Що надiвати?
  - Наручники, що ж iще.
  Аж тепер лейтенант осягнув цей незвичний жарт.
  - Ви, по-мо╨му, вже й так у наручниках, - вiн мав на увазi браслет
старо© iндiйсько© роботи, що тьмавим срiблом грав у Тамари на правiй руцi.
  - Нi-нi, я без жартiв, - вигукнула вона. - Для вас ми злочинцi! Ви
ма╨те готову, я певна, версiю щодо нас. Це ми його збили, такi ось
бездушнi варвари, - ви ж дума╨те про нас саме так?!
  - Ми зайвого не дума╨м, - лейтенант спохмурнiв. - Порядок зна╨м -
машину вашу, до речi, вже оглянуто...
  - I що ж? - рвучко схопився з мiсця Дударевич. - Який висновок?
  - Скажемо.
  I лейтенант повернувся до чергово©, яка досить спритно, з надмiрною
готовнiстю подала йому злипок пропотiлих, засмальцьованих документiв, що
були знайденi в потерпiлого. "Коли вони й опинилися в не©!" - здивувалась
Тамара, знов вiдступивши у куток пiсля розiграно© сцени. - Оце спритнiсть
рук. Ну й особа!"
  Лейтенант, всiвшись у крiслi на мiсцi чергово© за столом, взявся уважно
переглядати документи.
  - Таку людину вивели з ладу, - мовив вiн згодом. - Один з найкращих
комбайнерiв нашо© областi. Правофланговий... А домашнi його ще нiчого й не
знають...
  - Одначе з нами ж як? - тамуючи нетерплячiсть, нагадав Дударевич. -
Невже вам не ясно, що ми самi його пiдiбрали, хоч могли й не робити цього?
Йдучи на ризик, старались як швидше допровадити його сюди, i ось ма╨мо за
те... Наша машина чим-небудь посвiдчила проти нас?
  - На щастя, нiчим. Слiдiв удару не виявлено.
  - То в чому ж рiч? - одразу пiдвищив голос Дударевич.
  - Акта, як належить, складем. Ви люди культурнi, мусите розумiти:
порядок ╨ порядок... Вперше, мiж iншим, бачу живих дипломатiв. Що ви там
хоч робите? - запитав вiн раптом зi  зворушливою  безпосереднiстю.
Заболотному це, видно, сподобалось, вiн посмiхнувся.
  - Ми, дипломати, теж люди, хоча "немножко и лошади". Самою специфiкою
служби покликанi нести гар-мопiю в свiт, та поки що, як бачите, це нам не
дуже вда╨ться.
  - Нi-нi, за поведiнку на трасi я вас хвалю. Так i начальству доповiм.
Але спершу все-таки, вибачте, складемо акта.
  Медсестра, доки казенний папiр складався та обставини з'ясовувались,
мiнялася просто на очах. З'явилося в нiй навiть щось улесливе, що знову ж
таки нагнало сум на Заболотного, прикро йому було бачити таке раптове
перетворення в людинi: з диктаторки в лакизницю - сумна яка метаморфоза...
  Вони саме ставили пiдписи пiд актом, коли до кiмнати вбiгла молоденька
сестра, сповiстила дзвiнко:
  - Все пройшло добре! Вiн житиме... Просто-таки в сорочцi вродився!
  Вже схiд яснiв, розгорявся зорею, коли вони знов вискочили на трасу,
щоб далi мчати на пiвдень. Сизо даленiла дорога. Свiтло фар бiльше не було
потрiбне, саме свiтання вiдкривало ©м шлях крiзь степи. Змордованi
пережитим, не мали навiть бажання перемовлятись. Пiсля кiльканадцяти
кiлометрiв скаженого лету Заболотний, не питаючись згоди, раптом звернув
убiк, на такi ж, як учора, скомбайнованi стернища. Зупинився машиною
вiддалiк траси, коло однi╨© з кучугур свiжо©, залишено© комбайном соломи.
Вийшов з машини, полегшено потягнувся, мов йог, у бiк палаючо© за
лiсосмугою ще зовсiм червоно© скибки сонця. Дивлячись просто на сонце,
зробив кiлька дихальних йогiвських вправ.
  - Ну що, великий гуманiсте? - кинув йому примири ливо Дударевич. -
Зiгрiв благородним вчинком свою честолюбну душу?
  Заболотний не одразу вiдгукнувсь. Все нiби дослухався до чогось
стороннього чи до чогось у собi, потiм сказав несподiвано, кинувши у бiк
траси:
  - Ото вам, друзi, хайвей: фугуйте далi без мене...
  - А ти?
  - Я залишаюсь.
  Пiдiйшов до копи соломи, зволожено© вранiшньою росою, й, по-хлоц'ячому
розкинувши руки, впав долiлиць, - незабаром вiн уже спав мов убитий.
  Спав i не бачив, що його соп тут звiдусiль стережуть, сторчма ставши на
чатах по обрiю, чоластi сяючi хмари-гiганти, тi самi, що по-тутешньому
звуться "дiди".
  ...За кiлька годин по цьому на трасi з'явились автобуси - цiлою
кавалькадою летiли на пiвдень "Iкаруси" з дiтьми. Хоч день був слiпучий,
величезнi машини мчали при потужно засвiчених фарах, i це вражало: вдень,
при сонцi, а мчать з повними фарами свiтла! На лобi кожного з автобусiв
червонi╨ полотнище з написом: "ДIТИ!", "ДIТИ"... Отже - всi розступайтесь,
зминайте, всi будьте уважнiшi, бо це мчить до моря, кудись на Арабат-ську
Стрiлку, маленький i, може, найнадiйнiший у свiтi народець - заводська
дiтвора!.. Юнi пасажири, наелектризованi нетерпiнням, квапили себе, вони,
якби ©хня вмога, квапили б самий бiг часу! Дорога аж свистить вiд потужних
"Iкарусiв", в автобусах чути музику й спiви, визирають звiдти дитячi
веселi обличчя, радуючись власному летовi, а на узбiччi розпеченого
полотна траси, пiд вкритими сiрим пилом придорожнiми деревами, сто©ть
висока, з блiдим обличчям, сивочола людина: голосу╨! А втiм, зда╨ться,
марно... Промелькують мимо не© "Iкаруси" зi свистом ракетним, iз сонцями
фар, неприродно слiпучих серед цього бiлого степового дня, пролiтають з
музикою та спiвами всерединi, повнi веселощiв, зда╨ться, навiть не здатнi
когось номiтити край шляху, проджухують, не зупиняючись, i та,ке враження,
що ©х зараз би не спинила в цiм летi нiяка сила на свiтi, не те що чиясь
там рука, пiднята в голосуваннi... "Гуси, гуси-гусенята, вiзьмiть мене на
крилята!" - "Хай тебе заднi вiзьмуть..." Всi мимо, мимо, все хутчiй та
хутчiй, бо десь там, попереду, як образ ©хньо© мрi©, вже мерехтить море й
далеко тануча серед його синяви, сонячною млою  повита  Арабатська
Стрiлка...
  Той, що голосу╨, зда╨ться, й надiю вже втратив якось вплинути на цю
пролiтаючу кавалькаду, та ось раптом останнiй з "Iкарусiв"... зупиня╨ться!
  - А вам куди? - з веселою цiкавiстю накинулись на Заболотного дiти,
коли щн зайшов до автобуса. Синьо-губi, за©денi шовковицею, смiливо
допитувались: - Хто ви? Звiдки?
  Заболотний, зайнявши вiльне мiсце, вказав дiтям на ледь помiтно бiлiючi
попiд небом хмари-Арарати:
  - Я звiдти.
  - О, то ви снiгова людина?
  - Можливо, - вiдповiв Заболотний дiтям у тон, не маючи сумнiвiв, що
серед цi╨© публiки вiн завжди знайде тих, хто володi╨ достатнiм почуттям
гумору.
  - Снiговiй людинi ура! ура! ура!..
  За хвилю ©хнiй "Iкарус", наздоганяючи кавалькаду, знову летiв щодуху на
пiвдень, свiтячи величезними слiпучими фарами сонцю навстрiч.  XXIX

  Нiколи про той випадок мови мiж ними не було. Лише одного разу Лiда,
видно, щось перечувши вiд матерi, несподiвано запитала Заболотного пiд час
вечiрньо© телепередачi:
  - Кириле Петровичу, що там у вас сталося в степу?
  - В якому степу? - знизав вiн плечима, хоч одразу догадавсь.
  - Ну, тодi, пiд час вiдпустки, коли я в пiонерськiм таборi була... Кого
ви там iз мо©ми пiдiбрали на трасi? Рятували вночi когось?
  - Мало що бува╨ па трасах... Дорожнiй ексидент. Дiвчинка подивилась на
нього з суворою пильнiстю:
  - Батько мiй у тiй iсторi© повiвся достойно? Заболотний не одразу
спромiгся на вiдповiдь.
  - В дусi часу, - сказав потiм. - Нiяких до нього претензiй.
  Дiвча, зда╨ться, вдовольнилося вiдповiддю.
  Не став би ж вiн розповiдати Лiдi, як уже в санаторi©, там, де "нiч
лавром i лимоном пахне", поважний похилого вiку товариш з ©хнього
дипломатичного племенi одного разу пiд час прогулянки запитав Заболотного:
  "А це правда, що Валерiй наш на трасi знаменитого якогось механiзатора
врятував? На висотi виявився?"
  "Правда".
  "Хто б подумав... Такий себелюб, кар'╨рист-першорозрядник i раптом..."
  "Треба вiрити в людей, Iване Маркеловичу", - весело сказав тодi
Заболотний. На цьому, власне, й вичерпано було тему. Цiкаво, що з часом
Дударевич i сам цiлком вжився в цю свою версiю з подвигом на трасi, так
вжився, що, зда╨ться, й самому повiрилось, нiбито дiяти випало йому, а
Заболотний, вважалось, при тому був просто... присутнiй. Тамару це
обурювало, а Заболотного бiльше розважало: хай... Переставлено трохи
акценти - що такого? Виявлене колегою вмiння його навiть веселить.
  Хвиля часу багато що змива╨, i ось тепер ©хнi сiм'© знов спiвiснують
досить злагоджено, серед колег вважа╨ться, що вони навiть дружать. Та нiби
й схоже на те...
  Наступного дня пiсля коникового концерту був вихiдний, офiси всюди
зачиненi, тож вирiшено було обома сiм'ями ©хати на берег  океану,
провентилювати себе, як висловивсь Дударевич, пiсля цiлотижневого смогу.
  - При╨днуйся й ти до нас, - запрошу╨ i мене в цю по©здку Заболотний.
  Кiлька десяткiв миль швидкiсно©, цiлком при╨мно© ©зди - i вже на нас
вiйнуло простором...
  Попереду висяював океан!
  Бiлi хмари стояли далеко по обрiях незрушцо й спокiйно, i Лiда
Дударевич звернула увагу, що обо╨ Заболотнi, зупинившись па дерев'янiй
естакадi, прокладенiй уздовж океанського берега, затримались на тих хмарах
поглядами бiльше, нiж звичайно. Хоча хмари як хмари, тiльки що високi й до
самих вершечкiв налитi свiтлом. А втiм, самий процес сприйняття свiту,
зда╨ться, тут зазна╨ змiн. Звiдси, з океану тобi, незвиклому, зда╨ться,
мовби сонце ходить десь не з того боку, що воно взагалi свiтить десь нiби
на пiвночi; промiння йою зараз уже по-осiнньому непекуче й спокiйне, проте
потужнiсть свiтила не  зменшилась,  все  небо  над  океаном  повне
сяйва-мерехтiння (можливо, свiтла йому якраз дода╨ океан), очам незвично,
тож ми навряд чи здивувались би, якби побачили в тому мерехтiннi щось
схоже на "лiтаючi блюдця". Тамара Дударевич, смiючись, запевня╨, що одного
разу вона звiдси справдi бачила оте "щось", хоча то було влiтку, в день
особливо слiпучий...
  Всюди по цьому узбережжю тягнуться поселення iз стандартних будиночкiв,
©х тут безлiч однаковiсiньких, безбарвних, зараз напiвзаметених пiском, бо
мiсце таке, де вiтри в сезон осiннiй чи передосiннiй майже нiколи по
вщухають, i сьогоднi теж вiтер дме пругкий, ганя╨, крутить у повiтрi
чайок, наче паперових... Влiтку декотрi з наших дипломатiв орендують на
цьому белебнi для сво©х родин ось такi будиночки, хоча нелегко уявити, як
люди тут рятуються вiд спеки та вiтрiв, бо ж усе вiдкрите вiтрам
океанським, а на сушi жодного деревця, самi пiски, гофроване залiзо та цi
стандартнi житла-котеджики пiд колiр пiску, збудованi з пресовано© тирси.
Зараз бiльшiсть будиночкiв позамиканi наглухо, мешканцiв не буде в них до
наступного сезону, коли океанський берег знов покличе сюди змучених
задухою городян. Хоч i не сезон, а всюди рябiють реклами, функцiону╨, як i
влiтку, мiстечко розваг з атракцiонами, рiзними технiзованими забавами,
прийма╨ вiдвiдувачiв також дельфiнарiум, об-лащтований просто неба, -
звiдти, з його яскраво розфарбованого амфiтеатру, аж сюди, на берег,
долинають вибухи реготу, гуки пiдбадьорень, то дельфiни саме демонструють
свiй розум i хист, нам на естакаду видно, як вони раз по раз, високо
вискакуючи з води, пролiтають у повiтрi через кiльця, мов першокласнi
акробати.
  Виступами дельфiнiв керу╨, стоячи на узвишшi, дресирувальник, увесь у
червоному, за його знаком викоханi в океанських водах артисти цiлком охоче
показують людям сво╨ вмiння, красу пластики, по╨днану з дивовижною
добротою та кмiтливiстю.
  - Помiнятись би ©м ролями, - зауважу╨ Заболотна. - Хай би ще тренер
©хнiй крiзь кiльця пострибав, а дельфiни подивились, чи добре в нього
виходить...
  Лiда, аж навшпиньки стаючи, стежить, хай i з вiдстанi, за сеансом
напружено, з хвилюванням; усмiшки дельфiнiв, що весело лiтають у повiтрi,
видно, заваблюють дiвчинку бiльше, нiж ця дороговартiсна iграшка, якою
Дударевич вирiшив зацiкавити доньку. Я спершу навiть не зрозумiв, чим то
вiн так уперто намага╨ться Лiду розважити, i дружина Дударевича, помiтивши
мою необiзнанiсть, зi смiхом пояснила, що в руках у ©© технократа
мiнiатюрний японсько© фiрми комп'ютер, - в напливi батькiвського почуття
Валерiй за неабияку цiну придбав його для доньки, але поки що тi╨ю дитячою
iграшкою частiше бавиться вiн сам.
  - А що? Всi ми перед вiчнiстю дiти, - каже Дударевич i запевня╨, що
його мiнiкомп'ютер, то штуковина виняткових здiбностей: вона здатна
митт╨во виконувати безлiч найскладнiших розрахункiв, в нiй сила логiки, i
йому, Дударевичевi, навiть при╨мно побавитись на дозвiллi цим портативним
створiнням. Електронний розумник цей умi╨ дiлити, множити, добувати
коренi, вiн оперу╨ астрономiчними цифрами, тож iз ким Дударевич краще мiг
би тренувати свiй iнтелект? Вже йому нiбито вдалося з допомогою цього
пристрою визначити вiдстань до Мiсяця i навiть до Марса.
  - А спитайте його: для чого? - смi╨ться Тамара.
  - Як - для чого? - диву╨ться чоловiк. - Треба ж перевiрити, чи
астрономи нас не обманюють, там всякi ╨...
  - А сьогоднi ти змiряй нам ще вiдстань до отих он "дiдiв" на обрi©, -
звертаючись до чоловiка, кива╨ дружина на хмари, що бiлiють вершинами десь
аж нiби по той бiк океану.
  Дударевич на ©© жарт не вiдгуку╨ться, в нього саме там щось за©ло в
комп'ютерi, i вiн, зосереджено насувавшись, намага╨ться полагодити свою
забавку.
  - Татку, ти скоро? - нетерпеливиться Лiда.
  - Iдiть гуляйте, я дожену.
  Вподовж берега на багато миль потяглася дерев'яна естакада, побудована
спецiально для прогулянок, i Лiда, по-дитячому ожвавiвши, що опинилася на
цiй гулкiй, пiднятiй на опорах дерев'янiй дорозi, побiгла горою доганяти
Заболотних, котрi пiшли й пiшли собi понад океаном, нiби намiрившись iти
кудись, хоч i за виднокрай.
  Лiдi, видно, подобалось бiгти за ними, скликувати ©х на бiгу.
  - Бачите, кинула сво©х законних i подалася уздогiн Заболотним! Я iнодi
просто ревную, - з легким усмiхом нарiка╨ на доньку Тамара. - Ходiмте й
ми, - зверта╨ться вона до мене. - Тiльки не естакадою, а краще низом, я
люблю берегом, щоб ближче до хвилi... Тут, якщо ви щасливий, то океан
якусь i рiдкiсну мушлю пiд ноги на згадку вам викине. Хоча останнiм часом
вiн, зда╨ться, частiше викида╨ клубки смiття та мазуту...
  Йдемо поволi, тихо схлюпу╨ хвиля, диха╨ться легко.
  - А Лiда як ожвавiла!.. - Стежить поглядом за донькою Тамара. - Ви
зна╨те, вона просто в захватi вiд вашо© подорожi до Мадонни! Встала вранцi
- втоми як не було, нiяко© дражливостi, вся якась просвiтлена й до нас
ласкавiша... "Ой, скiльки я начулася, мамо, в дорозi!" Цiкаво, якими там
iсторiями ви ©© чарували?
  - Просто нам дещо згадувалось...
  - Вам просто, а ©й... "Ах, мамо, я й не думала, що дорога менi так
багато вiдкри╨", - i оченята аж сяють, -переповiда╨ Тамара. - Побувала,
каже, там, де свiт нiби iнакший, i люди наче добрiшi, i нiкуди нiхто не
спiшить... Менi здавалося, каже, що я чую, як невидимi хори надi мною
спiвають "Аве Марiя" i якiсь дзвони в небi радiсно дзвонять весь день, а
навкруги садки цвiтуть i сонце, сонце... А потiм, каже, я в степу
побувала, блакитнi дощi купали мене... Отак зачарувати дитину...
  - Не думалось, що Лiда так близько все те прийме до серця.
  - О, це дуже вразливе дитя... I хоч того шедевра й не пощастило вам
побачити, однак, уявiть собi, в Лiди зосталося дивне почуття: мовби вона
все-таки бачила ©©, ту вашу степову Мадонну пiд яблунею... Зараз можу
признатися: це ж я навмисне нав'язала малу свою мiзантропку вам у по©здку,
хай, думаю, трохи розвi╨ться. А то останнiм часом таке дражливе, нервове
стало... Мiж нами кажучи, трагiчний той випадок не минув для дитини
безслiдно, - тут i дорослому нелегко було б витримати такий нервовий
струс... Якось дзвоню з мiста: "Як ти там, донечко?" - "Все гаразд, мамо,
уроки готую", а потiм раптом: "Якби ж тiльки не оцi мухи! Звiдкись, мамо,
налетiли до кiмнати мухи цеце!" Боже, я думала, що вмру. "Лiдо, Лiдусько,
- своя не своя волаю в трубку, - якi цеце? Що ти говориш, донечко?" А вона
знов зовсiм спокiйно: "Так, так, мамо, тут мухи цеце". Нiчим не передати
той жах, який охопив мене. То було страшнiше вiд смертi!..
  Недавно пережите горе, видно, ожило зараз зi всi╨ю силою в Тамаринiй
душi, сколихнуло ©© материнське почуття, i сльози так i бризнули ©й iз
очей. Iдучи, вона не дивилась пiд ноги, не помiчала, як хвилею все частiше
©й обхлюпу╨ туфлi. Йшла i без стриму виливала менi, малознайомiй людинi,
сво╨ материнське горе. Який то справдi моторошний, нi з чим незрiвнянний
жахливiстю стан, коли зненацька тво╨ рiдне дитя, яке щойно щебетало цiлком
логiчно про уроки, про корнфлекс та банани, за одну мить, за жахливу мить
потьмарення рве з тобою зв'язок, зника╨ в iншу реальнiсть, без жалю
вiддаля╨ться в пiтьму нерозумiння, самоти й очужiлостi... Вiддалилось,
вiдчужилось, на iншу мову перейшло, у сферу, де матерi мiсця нема, де
пану╨ щось iнше, кошмарне...
  - Заспокойтесь, - казав я ©й, а жiнка нiби вже й не до мене, кудись у
бiк океану виповiдала про той стан незмiрного жаху, про шматуючий бiль, з
яким вона мчала пiсля розмови з донькою додому, i як втратило для не©
будь-яку цiннiсть усе довколишн╨, перетворилось у нiщо порiвняно з ©©
донечкою, i яким в сто крат прекраснiшим стало ©© дитя - страшно й сказати
- саме в горi, в нещастi!
  Вигляд океану, чайки, що, граючи з вiтром, бiло завихрилися поблизу,
видно, впливали заспокiйливо на цю розшарпану горем жiнку. Слiз уже не
було. Вона поступово стишилась, пошкодувала, дивлячись на чайок, що не
захопила нiчого, щоб погодувати птахiв.
  - Ви собi не уявля╨те, що ми з Валерi╨м пережили, - сказала згодом. -
Якби не Заболотнi, невiдомо, чим би -це кiнчилось. А так все обiйшлось для
дитини тiльки .коротким нервовим зривом... Ох, нiкому не побажаю wsq, що
ми пережили... Чоловiк мiй, дарма що на вигляд вiн твердокамiнний, а як
сталось нещастя, зовсiм занепав, злiг, думали, що буде iнфаркт. Усi
клопоти з полiцi╨ю та з лiкарями довелось взяти на себе Заболотному... Нi,
це рiдкiсна людина, i можна лише позаздрити вам, що ви ма╨те такого друга!
Скажiть: невже ваша дружба нiколи не знала суперечок, сварок?
  - Всього бувало... Головне, що потiм мирились... Заболотний завжди
знаходив в собi мужнiсть - першим подати руку, коли бачив, що завдав, хай
навiть ненароком, товаришевi образи... Все так виходило, що  душею
товариства ставав саме вiн...
  - Авжеж, з ним цiкаво: вiн багато дума╨, тонко почува╨...
  - А в дружбi вiрний, як небагато хто. I ще одне е в ньому: це людина,
що творить енергiю, - енергiю добра. В ньому розвинутий, сказати б,
iнстинкт справедливостi, потреба людяного вчинку...
  - О, я згодна з вами... При зовнiшнiй деколи аж нiби розхристаностi,
безжурностi насправдi вiн дуже послiдовний у життi, вiн такий надiйний!..
А для мо╨© Лiди Кирило Петрович просто iдеал, лицар без страху i докору...
Дехто, правда, вважа╨, що Заболотному iнодi браку╨ якраз характеру, що вiн
не в мiру вiдкритий, всюди, як вiзитку, виставля╨ сво╨ правдолюбство, свою
плебейську привiтнiсть. Але тут, по-мо╨му, пiдмiнюються поняття. Чому
характер неодмiнно ма╨ виявлятись у службовiй похмуростi чи в умiннi
працювати лiктями, рвучись д9 кар'╨ри iз затятiстю, часом аж тупою?
Характер, як менi зда╨ться, - це передусiм принциповiсть, внутрiшня ста"
бiльнiсть, а цього Заболотному не позичати. Та ще ╨ в ньому - ну це,
мабуть, тiльки жiнкам дано помiтити - якась душевна чистiсть, цнотливiсть,
що ©© навiть дивно, як йому вдалось зберегти серед усього пережитого вiд
юностi й до сьогоднi... Уявляю, як нам буде тут без Заболотних, адже вони
мають незабаром повертатися в Союз. Ми всi почуватимем ©хню вiдсутнiсть, а
надто W Лiда, вона дихнути не може без сво╨© Сонi-сан...
  - Як до не© прикипiло це "Соня-сан". - Отак iз жарту й пiшло... "Мiсiс
Заболотна" - це нiби холоднiше... Найбiльше ж нам подоба╨ться, коли Кирило
Петрович назива╨ ©© Софiйкою... Так, вона достойна його. Це, скажу я вам,
свята жiнка! Недарма вся дипломатська дiтвора так лине до не©, малеча
найкраще вiдчува╨ - хто ╨ хто. Про Соню-сан при дiтях слово накриво не
смiйте сказати, бо якесь i найменше так одразу i дасть одкоша. Ми з Сонею
досi без смiху не можемо згадати одного випадку: якось летимо з нею на
Париж, самi, без чоловiкiв, ще й Лiда з нами, а сусiдом у нас жевжик з
торгпредiвських наших полiглотiв - всю дорогу вiн тодi докучав нам сво©ми
плоскими дотепами i навiть спробував лицятись! Помiтивши, що обидвi ми не
досить вiльно володi╨мо французькою, кавалiр той, щоб виказати над нами
перевагу й похизуватись сво©м, як вiн, видно, вважав, iдеальним прононсом,
особливо в'язне саме чомусь до Заболотно©: "Так що: Антон - теля - пасе,
Мар'яна льон - тре?" - аж поки Лiда, що сидiла поруч iз Сонею, так
вiдрiзала йому по-англiйському, з такою шексшрiвською соковитiстю, що
сусiди по салону смiялись потiм до самого Парижа, а зальотник наш,
скиснувши одразу, бiльше не демонстрував свiй iдiотський прононс...
  Коли ми порiвнялись iз Заболотними, якi йшли з Лi-дою по естакадi,
супутниця моя миттю змiнилася, слiз як не було, на устах заграла усмiшка,
сонячна, просто чарiвна!
  - Ви не сердитесь, що я вашого друга умкнула? - грайливо подала вона
голос на естакаду. - Люблю поговорити з людьми науки, а тут така нагода:
професор i доктор в однiй особi, еколог мiжнародного рангу! Екологiя - це
ж сьогоднi наймоднiша з наук!
  - Сподiваюсь, Тамаро, ви  щось  корисне  встигли  почерпнути  з
професорського красномовства? - усмiхнувсь 8 естакади Заболотний, маючи на
увазi мою мовчкуватiсть.
  - В кожному разi, не нудьгували без вас. Вiрно я кажу? - I вона а
пiдкресленою увагою обернулася до мене. - Дударевич мiй з нагоди вашого
при©зду спецiально читав в англiйському журналi  вашу  статтю  про
синьо-зеленi водоростi, вiн i мене просвiтив... Це ж так важливо, чим ви
займа╨тесь! Невже тi синьо-зеленi справдi  здатнi  рости  з  такою
фантастичною швидкiстю? Виходить, дай ©м волю, то вони заб'ють собою всi
земнi рiки й моря? Навiть весь оцей океан здатнi перетворити в драглисте,
смердюче гнитво!
  - Не лякайте дитини, - сказала Заболотна, коли ми теж пiднялись на
естакаду. - А наука ж навiщо? Скiльки розумних людей сушать над цим
голови... От i наш друг не один рiк веде боротьбу з тими синьоними...
  - Хоча боротьба йде, зда╨ться, з перемiнним успiхом, - пiдкинув шпильку
Заболотний.
  - Можете собi жартувати, а якщо серйозно, то на науку вся надiя, -
сказала Тамара роздумливо. - А то що ж робиться... Тут смог, там когай,
танкери нафтою запоганили океан, мабуть, скоро й на цих пляжах мазут
чорнiтиме, всiх чайок передушить... Ось ви прибули на цей ваш конгрес, -
знов запалюючись, вона обернулась до мене, - з усього свiту зiбрались
свiтлi уми на захист природного середовища, радитесь, дошуку╨тесь, як лихо
вiдвернути, а скажiть нам по правдi: шанси ╨? Не пiзно ще запобiгти бiдi?
Чи цього ви й самi не зна╨те?
  - Знав, але не скаже, - в сво╨му тонi докинув Заболотний.
  Лiдi, видно, хотiлось чогось цiкавiшого, i вона, повиснувши в матерi на
руцi, зазирнула ©й у вiчi:
  - Мамо, ти пiдеш з нами до дельфiнiв? Ми ось йдемо, - кивнула дiвчинка
в бiк Заболотних.
  - О, вже змовилися, - вдавано образилась мати. - Звичайно ж, iдемо всi.
  Невдовзi ми опинилися в дельфiнарiумi, де нас розшукав i Дударевич,
озбро╨ний тепер замiсть комп'ютера фотоапаратом, яким взявся зробити
кiлька знiмкiв для слайдiв на теми: Лiда з мамою, Лiда з дельфiном, Лiда
всмiха╨ться дельфiновi, а дельфiн усмiха╨ться ©й.
  Потiм Заболотний завiв нас до павiльйону з напоями, де в нього виявився
за прилавком знайомий нiмець - добродушний товстун родом iз Гамбурга,
котрий i пригостив усiх нас бiлопiнними шипучими коктейлями зi свiжого
кокосового молока.
  Щоб упевнити наше товариство, що ма╨мо справу з продуктом натуральним,
не синтетичним, господар при нас взявся сам i розколювати горiхи, робив це
вiн безпомильно, влучними ударами спецiально© сокирки.
  Не вдовольнившись кокосовим молоком, Тамара попросила чоловiка замовити
для дорослих ще й коктейлi з шампанським, i розмова пiсля цього помiтно
набула жвавостi. Дударевич став перелiчувати, якi способи приготування
коктейлiв iснують на свiтi, - ©х виявилась безлiч, навiть Тамара була
при╨мно здивована його знаннями в дiй галузi.
  - Перепрошую, але я вас на хвилинку маю залишити - сказав згодом
Заболотний, i коли вiн вийшов, Соня пояснила, що в нього й тут призначена
якась дiлова зустрiч.
  Тамара, перехопивши сповнений турботливостi погляд, яким Заболотна
провела чоловiка, несподiвано запитала приятельку:
  - Соню, за що вiн вас так любить, цей ваш Заболотний? Чим ви його
заполонили? - I, пахкаючи сигаретою (вона деколи палить), стала пильно i
досить безцеремон-но розглядати Заболотну. Мимоволi й ми вдались до
розглядин. Блiде, безкровне, хоча й з тонкими рисами обличчя, манери
скромно© сiльсько© вчительки, над високим чолом  акуратна  зачiска,
присинена, аж голуба, щоб приховати сивину. Все в цiй жiнцi звичайне, на
ефект не розраховане, була б, можливо, навiть особою безбарвною, якби не
отi очi, що просто купами свiтла стають, так i повняться сяйвом, якщо
пiсля розлуки загледять спрямований навстрiч веселий  погляд  свого
Заболотного. - Не робiть секрету, Соню, признайтесь: чим? - доскiпувалась
Тамара. - Щоб так ось - раз i назавжди? Чому пiсля стiлькох лiт вiн ще й
досi без пам'ятi вiд вас?
  Трохи знiяковiвши, Заболотна всмiхнулась кутиками губiв на цю дружню
безтактнiсть, однак не образилась:
  - А ви його самi спитайте, - мовила сво©м чистим, срiблястого тону
голосом, що його тутешнi друзi Заболотних часто називають спiвучим. -
Спитайте, я дозволяю.
  - По-перше, Соня йому землячка, - втрутився Дударевич з поясненнями,
вважаючи, певне, що саме йому належить вiдповiсти на це делiкатне питання.
- А Заболотний до таких речей, як вiдомо, чутливий... Окрiм того, Софiя
Iванiвна спiва╨ гарно, особливо сво©х степових - в нiй, без сумнiву,
губиться талант! А головне, що свого часу вона цьому асовi пiсля одного з
чергових його падiнь буквально життя врятувала, розумi╨ш?
  - Надто сильно сказано, - нахмурилась Заболотна. - Люди всi нашi його
врятували. А найперше дiти...
  - Геро©чна особа - це ви, - Дударевич не шкодував лестощiв. - Найбiльше
ви ризикували собою!
  - Хто тодi не ризикував... Усiм дiставалось.
  - Хай усi, хай колективно, але ж ваше життя, Соню, постiйно було пiд
смертельною небезпекою? - схвильовано мовила Тамара. - Хiба не завдяки вам
наш "лiтаючий барс" згодом знову змiг повернутися в полк, щоб знову
ринутись в небо... Нi, Соню, не применшуйте сво╨© .ролi! Я добре пригадую
вашу розповiдь-оту картину i в дусi сюрреалiстiв: снiги, побо©ще, нiде нi
душi, i лиш тро╨ жiнок-рятiвниць тягнуть кудись санчата з льотчиком, як
цятка життя рухаються серед тих суцiльних володiнь смертi... Чи думалось
вам тодi, що доля вас назавжди з ним по╨дна╨?
  - Все це надто iнтимне, - сказала Соня, мимовiль пригортаючи до себе
Лiду, що, як завше, тулилася бiля не©.
  - Зда╨ться, мила, ми дозволя╨мо собi надмiрну цiкавiсть, - з докором
зауважив дружинi Дударевич. - За що Заболотний любить Соню, за що Соня
любить Заболотного, - кому яке дiло?
  - Ну, а як менi цiкаво, - заперечила Тамара манiрно. - Що, коли,
припустiмо на хвильку, i я небайдужа до вашого Заболотного, Соню?
  - Це я давно знаю.
  - Ах, Соню, Соню! Зна╨те також i те, що почуття мо╨ безодвiтне. Так,
так, безодвiтне. I Дударевич мiй зна╨, та╨мно ревнуючи... Але ж я з цим i
не криюсь! Може, i грiх, але хiба я винувата, що захоплююсь, що менi
iмпону╨ людина такого складу?! Повсякчасна, певне,  ще  льотчицька,
готовнiсть до самопожертви i ця, що й досi якимось дивним чином збереглася
в душi дипломата, юнацька його соколинiсть, - звiдки це? I чому багатьом
iншим цього не дано?
  - Спiвати хвалу Заболотному ти здатна без кiнця, вся ООН зна╨ твiй
репертуарi - сказав Дударевич недбало. - Однак не думай, що й решта
людства мре вiд захвату, коли йдеться про нашого друга. Чи такий уже вiн
бездоганний? Хiба мало на його шляху об'╨ктивне око могло б спостерегти
всяких емоцiйних дурниць?
  - Що ви ма╨те на увазi? - насторожилася Заболотна.
  - Ну, хоч би той зовсiм не дипломатичний ляпас, що вiн його вiдпустив
па дипломатичному банкетi якомусь типовi, хай навiть i заслужено... Чи
варто було з нiкчемою зв'язуватись? Вiдомо,  чого  це  Заболотному
коштувало... Чи вiзьмiть ви той фронтовий випадок, коли вiп, пiдмовивши
товариша, гайнув iз ним на "кукурузнику" у щойно визволену Тернiвщину,
зробив там для шику вiртуозну посадку ледве що не на даху батькiвсько©
хати, певне ж, на радощах i почаркувався iз земляками: аякже, сокiл
прилетiв!.. А на похмiлля - гауптвахта, низка непри╨мностей i йому, й
друговi його, й старшому командировi, як i належить... I це в той час,
коли, за всiма даними, вiн на Героя йшов. Реляцiя була вже готова!
Втратити такий шанс лише ради того, щоб на "кукурузнику" покружляти над
сво©ми незрiвнянними глинищами, показати сво╨ молодецтво - нiчого собi
соколинiсть. Хочете, щоб це в мене викликало захват? А по-мо╨му, такi
витiвки якраз i ╨ з ряду емоцiйних дурниць, i свiдчать вони скорiш про
невмiння зважувати обставини, про хлоп'ятцтво, що  ста╨  аж  надто
затяжним... Хiба не про це свiдчить, до речi, i його вчорашня бездумна
подорож до Мадонни, що, власне, кiнчилась нiчим...
  - Чому нiчим? Чому бездумна? - суворо звернулась до Дударевича донька.
- Ти, батьку, не поспiшав би. Краще зважував би сво© слова.
  - О, я й забув: тут ще одна захисниця, - одразу пом'якшав батько. -
Маленька богиня совiстi - в такому ви, зда╨ться, ранзi?
  - I зовсiм не смiшно, - вiдрiзала Лiда. Дударевич пильно видивився на
не©, потiм сказав iз скептичним осмiхом до всiх:
  - Звичайно, готовнiсть до самопожертви, голос сумлiння, диктат духу -
речi дзвiнкi, але для нашого часу, запевняю вас, це не звучить...
  - А що звучить? - так i накинулась на нього Тамара. - Жити днем?
Дертися по iцаблях? Ждати i ждати вищого рангу, так нiби в ньому все
щастя?
  - Всi ждуть, мо╨ золотко, нiчого в цьому поганого, - креснув по нiй
Дударевич сво╨ю маленькою усмiшкою. - Дiло житейське.
  - Дiждетесь рангу, а потiм? - запитала Соня простодушно.
  - Потiм ждатиму вищого.
  - Ну а далi?
  - Далi - ще вищого! Ще-ще-ще! - I вiн аж очi приплющив, "зашторив" ©х,
як це називала Тамара. - Вгору i вгору! ad astrum!
  - А там, - зiтхнула Тамара, - комедiя фiнiта... Повернувся Заболотний.
Сiв поруч iз Сонею i, окинувши допитливим поглядом товариство, сказав не
досить гречно:
  - Ну, чого понадималися, як сичi? Пересваритися встигли? Я ж вас
залишив в атмосферi миру й безжурйостi...
  - Тужимо за втратою людських контактiв, - сказала Тамара без тiнi
жарту. - Та й ви повернулись не в найкращому настро©. Ма╨те якусь
прикрiсть на душi? Чи це менi зда╨ться?
  - Що за слiдство? - зауважив дружинi Дударевич.
  - Не чiпляйсь, батьку, - вiдсiкла його донька.
  - Чому, Соню, - звернулась згодом Тамара до Заболотно©, - у вашого
чоловiка, навiть коли вiн смi╨ться, очi завжди сумнi?
  - Засмучений вiд пiзнання, - невесело пожартував Заболотний i глянув на
Соню так, мовби мав намiр з нею чимось подiлитись, але при людях
стримався, не хотiв, видно, нiкого, крiм Сонi, у сво╨ вта╨мничувати.
  У вiдсторонi, замовивши собi теж кокосових коктейлiв, сидiли тро╨
юнакiв, можливо, студенти якогось коледжу. Свiтловолосi, задумливi, з
волоссям до плiч... Тамара затримала погляд на них.
  - Iнодi менi зда╨ться, що я опинилась серед нового людства, - сказала
вона до сво©х. - Видно, кожна епоха, навiть зовнiшньо, лiпить свiй тип.
Скажiмо, в очах, у виразi обличчя фронтовика завжди помiтиш якiсь майже
невловнi слiди пережитого... ╙, по-мо╨му, щось спiльне в людях фронтових.
А цi хлопцi, - зауважила вона в бiк юнакiв, - для мене за сiмома печатями,
емоцi© приглушенi, загнанi вглиб. I постiйна ця задума та спокiй, схожий
на прикриття... Не вгада╨ш, що пiд тим споко╨м: чи здатнiсть  на
самопожертву заради всiх, чи, може, настро╨нiсть на зрiючий злочин,
витончений, холоднокровний, в дусi сучасного тероризму... Так, так,
виникло нове людство, i ми з вами серед нього, - глянула вона на
Заболотних.
  - Все ви перебiльшу╨те, - вiдгукнулась на це Заболотна. - Звичайно,
хотiлось би бачити ©х веселiшими, цих юнакiв.
  - Для веселощiв планета мало устаткована, - спробував декламувати
Дударевич, але зупинивсь, засперечавшись з Лiдою за якесь неточне слово.
Тамара тим часом все дивилася, мовби аж суворо, на Заболотного, наче
скульптор, вивчаючи його обличчя. Скiльки лiт знав ∙його, а знову дозволя╨
собi дивитись вивчально, майже безтактно... "Чим це обличчя з першо©
зустрiчi викликав довiру? Вiдкрите, мужн╨ спокiйною, природною мужнiстю.
Часто привiтне i завжди чомусь блiде... Певне, про людей такого типу на
фронтi казали: "З ним би згоден i в розвiдку йти!.." I хоч людина зна╨
собi цiну, проте нi в чому нiяко© пози, нi крихти хвастощiв... Душа
вiдкрита до людей самим отим поглядом, що десь у глибинi прижуре-ний i
водночас зiгрiтий, сказати б, теплом правди, - так для себе це визначила
Тамара. - Погляд, в якому присутня совiсть".
  - Ми без тебе все тут аналiзували невичерпну твою позитивнiсть, -
звернувсь до Заболотного Дударевич з силуваною веселiстю. - Захоплювались,
зокрема, подвигом аса, котрий свого часу на "кукурузнику" з'явився в
небесi над улюбленою Тернiвщиною, робив вiртуознi кола пошани над рiдними
сво©ми глинищами, а на сучаснiм етапi виказу╨ iншу вiртуознiсть, уже в
ролi невтомного дiяча ЮНIСЕФу... Мiжнародний дитячий фонд, i серед перших
його завзятцiв - колишнiй льотчик-винищувач, хiба це не зворушливо?
  - Ти, татку, сьогоднi не блискучий у дотепах, - зауважила Лiда.
  - А це не дотепи, лише констатацiя факту. З мiльйонними фондами ма╨
справу наш Кирило Петрович... Дба╨, щоб риб'ячий жир постачали дiтям
Африки. Порошок молочний та рiзнi вiтамiни для немовлят Бангладеш...
  - За це теж комусь треба дбати, - певдоволено зауважила Заболотна,
вловивши в словах Дударевцча недоречний вiдтiнок iронi©. - Без вiтамiнiв у
тих бiдних кра©нах дiти слiпнуть, а ви... Та ще й страшна посуха люту╨ в
Африцi...
  - До речi, нам завтра ж до африканцiв на прийом iти, - згадала Тамара.
- Ви йдете, Соню?
  - Обiйдуться, - сказала Заболотна. - Ще в люб'язностях розсипатися
перед тим катюгою...
  - А протокол? - нагадав Дударевич.
  - Для вас протокол, а без мене вода освятиться... Та ще хто б
запрошував. Кажуть, у того диктатора руки по лiктi в кровi, i смерть
Патрiса Лумумби чи не на його совiстi... Пришельцi-колонiзатори гидкi, а
хiба менш гидкi вислужники ©хнi, холу©? Запроданцi, що сiли на тих уранах
i вичавлюють соки з сво©х одноплеменцiв!..
  - О, ви сердита сьогоднi. Соню, - пiдвiвся Дударевич. -Ходiмо, друзi,
ще на океан, там хоч будемо певнi^. що, крiм хвилi, нас нiхто не
пiдслуха╨...
  Вийшовши знов на естакаду, ми вiдчули, що вiтер оз океану подужчав,
жiнки понапинали на себе плащi, i всiх нас, як це бува╨ перед негодою,
охопило якесь ╨днаюче, гуртуюче почуття. Лiда, ожвавiвши перед вiдкритiстю
просторiв, вказувала нам на рухомi цятки в небi, - там з  хижою
цiлеспрямованiстю акул вiдлiтали повiтрянi лайнери та суперлайнери, беручи
курс в рiзних напрямах, в рiзнi сторони свiту. Над водами й сушею
схрещувались невидимi ©хнi траси, i весь час було чути, як навiть тi
лiтаки, що нiби й не швидко пропливають у глибинах неба, залишають далеко
за собою мов вiдлуння грому, свiй власний гуркiт.
  - Можна уявити, як вони ревуть над Френковим котеджем! Бiдний наш
Френк, - сказала Лiда про якогось Френка i, мов доросла, взявши попiд руки
обох дам - матiр i Соню-сан, - попрямувала з ними естакадою вздовж океану.
  Ми сво©м чоловiчим товариством, йдучи вслiд, охоче слухали Лiдине
дзвiнке щебетання. Знову зайшлося про пашу по©здку до Мадонни, i нам iз
Заболотним цiкаво було слухати, якими постають у Лiдинiй iнтерпретацi©
нашi тернiвщанськi iсторi©, що ми ними дiлилися з нею в дорозi, де
жартома, а де всерйоз виповiдаючи ©й пiд настрiй той наш далекий
тернiвщанський палеолiт.
  Зда╨ться, дiвча виявилось до нас великодушним...
  - Лiда неабияк пиша╨ться, що ви ©© маленькою богинею совiстi були
обрали, - сказала Тамара, коли ми всi разом зупинились край естакади.
  - Совiсть, совiсть, - чи не занадто часто я чую це протягом одного дня,
- несподiвано розсердився Дударевич.
  - Хiбi це непри╨мно? - холодно всмiхнувсь Заболотний.
  - А що ви хочете цим сказати? Для кого призначаються вашi словеса? В
епоху вибуху знань, коли кожен вчино╨ можна вимiряти вiд i до, коли так
зване добро i зло можна виважити й переважити з мiкронною точнiстю, ви все
товчете менi про якiсь напiвмiстичнi вигадки, про те, що колись, можливо,
мало значення для пасторiв та проповiдникiв, толстих та досто╨вських, але
сьогоднi? Що цi вашi абстракцi© дають людинi сучаснiй? Вiд чого вони
Цизарятували, вiд чого остерегли? У слововжитку балакунiв пiд псевдонiмом
совiстi часом поста╨, я вважаю, про-с©о димера, щось надумане, наскрiзь
iлюзорне!
  - Для мене нi, - нахмурився Заболотний.
  - Чому нi?
  - За цим поняттям для мене стоять завше живi, конкретнi люди. I я ©х
бачив: однi з совiстю, другi - без...
  - А якщо "без", то чому? - зблиснув аж злiсно сво╨ю маленькою
усмiшечкою Дударевич. - Не закладено в генах?
  - Навряд чи це генетичне. Це скорiш набутне. Таке, що можна людинi
прищепити. А можна й вiдщепити...
  - I що ж тодi?
  - А тодi що завгодно! Тодi розгул цинiзму. Культ речей. Нiчого святого.
Пристосуванство до всього, навiть  до  найгiршого...  Чинодральство.
Кар'╨романiя. Шукання протекцiй. Тодi "пiсля мене - хоч потоп". На
почесному мiсцi тодi,  замiсть  Мадонни,  ставлю  набитий  стейками
холодильник... Ось так. I якщо ти впав - я через тебе переступлю. Пiду
далi, й жоден на менi нерв не здригнеться! Кричатимеш - не почую. Не
обернусь. I дедалi бiльше буде плюсових знакiв в анкетi, i щораз менше
буде довкола мене друзiв та всього того, що для батькiв наших вважалось
святим!..
  Заболотна заспокiйливо взяла чоловiка пiд руку:
  - Ну, годi тобi... Це ж ваша вiчна тема, нiколи, мабуть, вам тут згоди
не дiйти...
  Вiтер з океану пругкiшав, тiпав нашими плащами, над головою загуркотiло
раптом сатанинським гуркотом - лайнер котро©сь з авiалiнiй,  мовби
заблудившись, низько проорав небо над нами.
  - Пропав би ти, - аж вухо затулила вiд гуркоту Тамара. - Зараз вiд
реактивних у головi дзвенить, а що далi буде? - Випроставшись, вона
нервовим рухом повернула обличчя в бiк океану, якось дивно схвильована. -
Ждали життя на Венерi, шукали розумних iстот на Марсi, тепер нам кажуть -
десь далi ╨, в iнших галактиках... А може, це тiльки iлюзi©, може, вiд них
звiльнитись пора? Якби дали менi змогу дiстатись на якусь найвищу трибуну
планети, звернулась би разом до всiх, закричала б щодуху: гей, ви!
Даровано вам планету унiкальну, дублiкатiв нема-так розпорядiться ж нею
достойним чином! А не вмi╨те - передайте планету дельфiнам, може, вони
мудрiше нею розпорядяться! Принаймi собi подiбних вони не винищують!..
  - Ще й потопаючих пляжникiв рятують залюбки, - додала Заболотна, Тамара
нiби й не вiдчула пiдтримки.
  - Богорiвнi чи звiроподiбнi - вiд вас залежить довести це! - паленiла
вона кудись у простiр. - Перетворите планету в смердючу клоаку чи збуду╨те
на нiй рай земний - теж залежить вiд вас, самовпевнених нащадкiв Адама...
А чи здатнi? Чи стачить духу пiднестися над чварами, над амбiцiями, над
сво©ми згубними пристрастями? Чи зумi╨те приборкати у власних душах змi©в
его©зму, крокодилiв честолюбства! Колиска ж ╨дина, i як можна не бачити,
яка вона тендiтна й прекрасна! Цi води, це небо, цей вiтер - усе ж це для
нас! Ма╨мо змогу володiти, втiшатися, вiдчувати це все, вiдчувати радiсть
життя... А ми? - Вона обернулась до нас, сповнена докору й пристрастi,
наче ми були виннi в усiх лихах планети, - очi ©© збуджено блищали, налитi
слiзьми.
  - Ти ма╨ш рацiю, - взяв за руку Дударевич дружину. Вiн був збентежений
i занепоко╨ний, що Тамара рознервувалась бiльше звичайного, ми спiльними
зусиллями стали ©© приспокоювати, i довелось виявити чимало такту й
терпiння, доки вона знов усмiхнулась зболено, якось винувато..
  - Не знаю, що це зi мною...
  Нашу увагу невдовзi привернула гарна молода пара, видно, подружжя, що,
прогулюючись, саме проходило берегом iз сво©м хлопчиком, трохи бiльшим за
того маленького страйкаря, що був так засимпатизував Заболотному бiля
Арт-музеуму. Хлоп'я, золотокудре, мов купь дон, в розстебнутiй,  з
блискавками  курточцi,  забiякувато  марширувало  поперед  батькiв,
порiвнявшись з нами, хоробро щось гукнуло до нас на естакаду, а молодi
батьки, обо╨ обкинувшись од шмагкого вiтру одним плащем, iдуть за малим
сво©м вожаком, вдоволенi, ©х вiн собою тiшить. Нам чути смiх молодо©
матерi, в не© в руцi багрянiв дiлим вiялом яскравий набiр осiннього
кленового листя, назбираного десь у неблизьких звiдси мiсцях, бо тут на
багато миль довкруг нiде не побачиш жодного деревця. Та ось з океану
вiйнуло, поривом вiтру вишарпнуло з букета лапатий, палаючий багрянцем
листок, i вiн, пiдхоплений повiтряним струменем, уже полетiв попереду в
молодого подружжя, i хлоп'я, щось радiсно скрикнувши, щодуху кинулося за
ним навздогiн. Кiлька разiв воно майже наздоганяло, ловило його, та все ж
не вловило, листок тiкав i тiкав вiд маляти по пiщаному пагорбу, мiж дюни,
де з кожного гребеня вiтром зривало пiсок. Батьки голосно смiялися,
радiючи наполегливим синовим гонам, а нам iз Заболотним знов змигнула
перед очима Тернiвщина, степ, вiтер осiннiй ошарпуе Романiв садок,
смагло-червоне листя жене й жене перед нами по стернях, хвилею вiтру
розвiю╨ ©х по степу, а ми, пастушача дрiбнота, з радiсним галасом довго
бiжимо за тим сво©м, що втiка╨ найдалi, вишневим листочком, ладнi бiгти за
ним по колюччю стернi хоч i на край свiту!..  XXX

  Живе на березi океану людина. Вдень i вночi ревуть над нею лiтаки -
поруч аеродром. Рiвно що двi хвилини з громовим гуркотом проносяться над
самим дахом будиночка, то йдучи на посадку, то, навпаки, вiдiрвавшись вiд
злiтно© бетонно© смуги, беруть курс на океан. Та хай яке тут сто©ть
ревiння й гуркотнява в небi, а господар будиночка заклопотаний сво©м
дiлом. Вiн у цей час лагодить човна, або розбира╨ сiтi рибальськi, або,
схилившись, слуха╨ iнший гул, зовсiм не схожий на той, що розламу╨ небо, -
це тихий i загадковий гул вулика, хвилi музики його золото©... Бо тут
пасiка! Тут бджоли! Прижились пiд цим гуркiтливим небом. Кудись i звiдси
лiтають вони й знаходять квiти i, можливо, навiть з того чадного
аеродромного поля також беруть нектар... Дерев'яний стандартний будиночок
господаря на вiдмiну вiд iнших - утвiр фантастично© яскравостi, весь вiн
обмальований величезними квiтами-медоносами, зображенням вуликiв рiзних
систем, уквiтчаний величезними бджолами, крилатими, радiсними, що то
кубляться в пелюстках, то линуть у польотi... А перед будиночком коло
в'©зду, мов сво╨рiдний тотем, вмуровано бiлий камiнь, i на ньому теж
намальовано бджолу, що мовби сама себе рекламу╨ й запрошу╨ до будиночка
люд: "Плiз, якщо хочете придбати баночку меду..." Досить вдала думка -
розмалювати котедж до самого даху  квiтами  та  бджолами.  Реклама
найпоетичнiша, мабуть, на весь континент.
  Мешка╨ тут Френк, бджоляр i рибалка. Старий негр, товстий, огрядний, з
лицем глянцювато-темним, аж сизим, вдачею не дуже привiтний, не схильний
до марних розмов. Та ще, зда╨ться, трохи й недочува╨, хiба не оглухнеш пiд
цими вiчними аеродромними гуркотами. Людина дiла, колишнiй корабельний
механiк, крiм того, що мас пасiку, ще й лагодить двигуни до човнiв та яхт,
у нього можна дiстати свiжих лобстерiв i копчених вугрiв, завдяки чому
невеличка Френкова ферма зажила на узбережжi широко© слави, i городяни,
зокрема й працiвники дипломатичних служб, котрi при©здять влiтку на океан
вiдпочивати, добре знають дорогу до цi╨© декоративно© бджоли на бiлому
каменi бiля Френкового котеджу.
  Нiколи автомобiль Заболотних не промчить мимо Френка, хоч на хвильку, а
зупиняться нашi друзi перед подвiр'ям самотньо© людини. Навiть якщо ©м вiд
нього нiчого и не треба, вони й тодi за©дуть, а цю безкорисливiсть старий
найбiльше цiну╨. Просто можна перекинутись словом, жартом, всеохопним отим
о'кей, постояти маленьким товариством бiля обмальованого квiтами та
бджолами котеджу, звернувши разом з господарем погляди в бiк океану, де
навiть у бiлий день з'являються дивнi вогнi: слiпучо-бiлi, алмазнi,
виникають розiскренi навстрiч сонцю, а за ними два хвости чорного диму...
На перший погляд, вогнi блищать наче непорушне, наче зависнувши на мiсцi,
та все ж вони помiтно ростуть - то просто на вас, знижуючись, iде
гiгант-лiтак! Ось вiн реве до нестями над головою, проноситься над вами
важким маслянистим черевом, з уже випущеним шасi, з рубiном сигнального
вогника знизу... Сто тонн летючого ревучого металу! Виповнив гуркотом
небо, стрясонув шибки, пiшов на смугу... I так що двi хвилини несхибно,
все по тiй же невидимiй, але чiтко прокладенiй повiтрянiй трасi, що якраз
прокладено ©© через вашi нерви, прямiсiнько через Френкове життя, через
бджолиний його котедж. А потiм напрям ревiння рiзко змiниться - тепер уже
з боку протилежного, вiд аеродрому розженеться такий самий або ще бiльший
гiгант, супергiгант, i пiде на океан...
  Заболотний довго проводжа╨ його очима, а жiнки, приголомшенi новим
гуркотом, досадливо щуляться, вуха затуляють, - у Френка це виклика╨
добродушну посмiшку. Бо вiн до цих неботрусiв призвича©вся, обвикся, -
людина, виявля╨ться, багато до чого здатна принатури-тись. От слона були
торiк привезли з Та©ланду до тутешнього зоопарку, що вiд аеродрому
неподалiк, гiсть iз джунглiв не витримав, так оскаженiв вiд цих нестерпних
йому гуркотiв, що довелося вуха  йому  затуляти  звукоiзоляцiйними,
спецiально для слонiв зробленими навушниками. Френк розповiда╨ все це,
звертаючись, головним чином, до Лiди, певне, вважаючи, що такий персонаж,
як слон у навушниках, найбiльше пiдходить для дитячого сприймання.
  Проревiв реактивний, пiшов, тане в блакитi, i тодi ви знов бiля котеджу
почу╨те звук - iнший, не травмуючий, а навпаки, заспокiйливий... Почу╨те
на хвильку тиху музику бджоли.
  На пасiцi тридцять вуликiв, один iз них триповерховий, контрольний, вiн
сто©ть на вагiвницi. Тут i папiрець: щодня робиться запис, скiльки грамiв
чи фунтiв меду додалось у вулику... Поблизу пристрiй, схожий на парник,
тiльки поставлений похило: непосвячений навряд чи зрозумi╨, що це й для
чого.
  - Новинка, в мене в першого це ви побачите: сонце витоплю╨ вiск, -
поясню╨ господар не без гордощiв.
  Оскiльки Френк сьогоднi в доброму  гуморi,  вiн  дозволя╨  собi
пожартувати, розповiда╨ про якусь панi мiльйонерку, що привозила сюди
сво©х бебi, котрi об заклад побилися, чи справдi Френка бджоли не жалять.
"Тож гляньте, - переконувала вона ©х, - не жалять! Бджоли його знають!
Впiзнають серед iнших людей!"
  - А воно бiльше я ©х знаю, - всмiха╨ться Френк. - Знаю, в якому станi
не жалять: коли меду в них повно...
  Небо над нами тим часом знову реве, здрига╨ться, стугонить усе, нiби
металеве, а потiм на якусь коротку часину стиха╨ первiсне, стиха╨
блакитно...
  - Слава твоя росте, друже Френк, - плеснувши друга по плечу, скаже
Заболотний. - Ось мiй спiввiтчизник, вчений-еколог, теж зацiкавився тво©м
промислом, бiльше панiть тво╨ю особою, нiж медом та лобстерами. - I,
обернувшись до мене, Заболотний вiдрекомендову╨ господаря  з  всiма
правилами: - Оце i ╨ той легендарний Френк, що, подiбно до свого
фольклорного пращура, перегнаннiй бджiл через увесь континент! Вiд океану
до океану перегнав, не втративши жодно©!
  Френковi, видно, похвала до дупи, вiн нiяковi╨ вдоволено. Руки в нього
важкi, селянськi, нe лише довколишнi люди; а й кожна Фреiiкова бджола
могла б посвiдчити, скiльки цими руками перероблено протягом життя, яке в
них, на вигляд грубих, ╨ ласкаве, делiкатне умiння...
  Натуральнi, без домiшок меди Френковi, так само як i його океанськi
лобстери, популярнi в цiлiй окрузi, вiд покупцiв вiдбою нема. Щоправда, не
кожному вiдпуска╨. старий iз свiжого улову чи з дарiв сво╨© загартовано©
гуркотами пасiки. Iнодi скаже не криючись:
  - Трохи ╨, але це я лишаю для мiстера Кирика. I тут уже не просiть, не
наполягайте: Френк вiд свого не вiдступиться, зрештою, вiн ма╨ право
вiддати перевагу друзям, тим, кому хоче зробити при╨мнiсть. Дружба за його
поняттям - понад усе. Нi Френк, нi "мiстер Кирик", мабуть, не могли б
сказати з певнiстю, чому вони, власне, заприязнилися мiж собою, чому пiсля
випадково© зустрiчi коло цього бiлого каменю з рекламною бджолою виникли
мiж ними довiрливi людськi стосунки, що  перейшли  в  оце  дружн╨
приятелювання. Отак: виникли, i все. Просто нiби з нiчого. Бджоляр пiд
боком в аеродрому та дипломат, що час вiд часу про©здить тут на берег
океану та знову до мiста, - начеб що могло бути спiльного мiж ними, яка
душевна нить могла б ©х ╨днати? А втiм, Френк чогось тужить, коли
знайомець його довго не з'явля╨ться: нема мiстера Кирика, чогось давно за
лобстерами не при©здив. Спершу Френк навiть не знав, звiдки родом цей
сивий джентльмен, яке в нього заняття, яке iм'я. Знав тiльки, що любить
вiн ©здити на великих швидкостях, надто ж коли сам, без нiкого в машинi, -
жене, мало в повiтря не злiта╨! Та якесь iнту©тивне чуття пiдказувало
Френковi, що перед ним людина приязна й некорислива, а це для Френка
найвища атестацiя, про кого б не йшлось.
  Коли па подвiр'© чи коло бiлого "тотема"  з'явля╨ться  подружжя
Заболотних, у Френка - динна рiч! - нiби й глухота зника╨, вiн ста╨ охочим
до слова, показу╨ Заболотним, хай i вкотре вже, свою пасiку, бо вiдчува╨
до себе з боку подружжя щиру, не вдавану прихильнiсть.
  - Маловигiдне заняття, - скаржиться Френк, звертаючись бiльше до
"мiстера Кирика", - да╨ зиску в середньому десять центiв на годину, такий
це нектар, але ж...
  - Отож-бо й воно! Хiба вимiря╨ш, скiльки це заняття да╨ нектарiв для
душi? - весело вигуку╨ Заболотний. - Скiльки i яких саме... Чи не так,
Френку? Не самими ж висками наш брат на свiтi живе!..
  - Ми ось нiяк не дiждемося, дорогий Фрепку, доки й паш колега
Заболотний станс бджолярем, - звернеться Дударевич до негра. - Вам вiдомо,
що це його хобi, вiрнiше - майбутн╨ хобi, якому вiн вирiшив присвятити
решту життя?
  - А що, так i буде. Правда, Соню? Поверта╨мось додому, i я одразу ж
переключаюсь на бджiл!
  Пiсеньку про те, як Заболотний, опинившись десь там, на хуторi бiля
Диканьки, вiдда╨ться цiй сво©й омрiянiй, хоча й недостатньо оцiненiй в
сучасному свiтi професi©, Тамара Дударевич чу╨ не вперше, тим-то вона з
поблажливим усмiхом нагаду╨ майбутньому пасiчниковi:
  - Ви ж там i про нас не забудьте... З усiх сво©х медi©" па нашу долю
прибережiть найзапашнiшого, квiткового! Та ще маточного молочка для
косметики!..
  - О! Як би менi хотiлось побачити дядю Кирика в бджолянiй кольчузi, -
всмiха╨ться Лiда. - Неодмiнно провiда╨м вас на пасiцi. Ми ж домовились,
правда?
  - Там ти його навряд чи впiзна╨ш, - застерiга╨ Лiду батько. - Кирило
Петрович там до невпiзнання опроститься,  сиву  бороду  вiдпустить,
уподiбнившись тим схiдним мудрецям, що йшли колись у гори й роками
непорушне сидiли серед скель, заглибленi в самоспоглядання... Обличчя ©м,
як сказано в давнiх книгах, обмивали дощi, вiтер розчiсував бороди, а руки
©хнi спокiйно лежали на грудях, обвитi травами й квiтами... Таким ось,
Лiдо, й Кирило Петрович перед тобою постане в незабарному часi... Чим не
перспектива? Тренуватиме бджiл, шкрябатиме мемуари, сидячи, нiби якийсь
маг бородатий, серед степу широкого на Вкра©нi милiй... Образ мiстера
Кирика так i проситься засяяти сивиною в небеснiй колегi© поряд iз його
степовим товариством - отими небесними хмарами "дiдами"...
  - Ловка казочка, - кида╨ Заболотна, здасться, трохи ображено. - Слухаю
вас i думаю: скiльки рокiв ви разом в Кирилом Петровичем в однiй упрязi,
а, по сутi, крiм служби, що вас ╨дна╨?
  - Тьотю Соню, татко жарту╨, - Лiда цього разу стала на захист батька.
  - Сумнiвнi жарти, - вже не приховувала образи Заболотна.
  - Соню, ви мене не так зрозумiли, - заперечив Дударевич. - На сво╨
виправдання можу сказати, що я навiть заздрю Кириловi Петровичу в його
майбутнiй дiяльностi на нивi бджолярства. Але глядiть, люба Соню-сан, -
знову вдався до жарту Дударевич, - щоб ваш чоловiк, захопившись, та не
розвiв i вдома отих агресивних покручiв бразiльсько-африкансько© породи...
  - О, то велика необачнiсть, - догаду╨ться Френк, про що мова. - Сто
разiв треба було подумати, перш нiж iти на такий експеримент.
  Тамара Дударевич сказала, що вона не обiзнана  з  суттю  цього
експерименту, i ©й спiльно стали пояснювати, що у Бразiлi© шляхом
схрещування виведено нову породу бджоли - гiбрид мiсцевих бджiл i диких
африканських. Був розрахунок рiзко збiльшити медозбiр, однак виявилось, що
нововиведепi вiдзначаються нечуваною агресивнiстю i до того ж плодючiстю.
Швидко поширились по кра©нi, стали нападати на худобу й на людей, -
заре╨стровано ряд випадкiв, коли розлюченi гiбриднi ро© зажалювали людину
до смертi!
  - У Бразiлi© цих бджiл тепер бояться бiльше, нiй алiгаторiв, - тi хоч
не лiтають, - Дударевич не обiйшовся без дотепу. - А найгiрше, що крилатi
цi орди хай i поволi, та все ж неухильно рухаються з пiвденно© пiвкулi
сюди, на нас, атакуючи все живе на сво╨му шляху. Нещодавно вони вчинили
напад на якесь там провiнцiйне мiстечко i цiлий день тримали в облозi його
жителiв. Так тривало, доки прибули в азбестових костюмах пожежники i пiшли
на бджiл з вогнеметами!
  - Ти жарту╨ш? - з неспоко╨м у голосi сказала Тамара.
  - Я викладаю з преси почерпнутi факти, - холодно вiдповiв Дударевич, а
Заболотний, звертаючись до господаря, повiв мову знов на веселiй хвилi:
  - Друже Френку, чи не доведеться нам з вами вирушати на переговори до
тих агресивних бджiл? Треба ж комусь залагоджувати цей нечувапий в iсторi©
конфлiкт людини з бджолою...
  - Цього тобi тiльки бракувало, - невесело усмiхнулась Заболотна, - ще
не навоювавсь...
  - Френк, я певен, умi╨ словом замовляти, -сказав до Лiди Заболотний, -
отже, все буде о'кей...
  - А поки що, друже Френк, - звернулася до господаря Тамара Дударевич, -
просимо прийняти вiд нас замовлення на лобстерiв, якщо,  звичайно,
наловите. Погано ловляться? Так чи iнакше, майте на увазi на наступний
у©кенд... На прийомi, що нас жде, африканцi теж, мабуть, частуватимуть
лобстерами, але тi, що вiд вас, незрiвняннi!
  Доки ми розмовля╨мо, Лiда весь час трима╨ться бiля  Заболотно©,
вслухаючись у важкi гуркоти лiтакiв, що раз у раз розламують небо над
Френковим котеджем.
  Вже коли ми зiбралися ви©здити, Френк з помiтною зацiкавленiстю
подивився на дiвчинку.
  - Це та сама? - запитав вiн неголосно Заболотного. Тамара поспiшила
вiдповiсти, що справдi це вона, ота, що "про не© пота була"...
  Френк, насупившись, бубонить щось про те, що якби вiд нього залежало,
то вiн знайшов би спосiб приборкати всю оту гангстерську нечисть, яка
тероризу╨ мiсто, парки й метро, а тепер, знахабнiвши, напада╨ вже й на
дипломатських дiтей... По якiйсь хвилi, звертаючись до Лiди, старий стиха
радить ©й бути обачною в мiсцях паркуван-ня, надто ж коли сама лиша╨ться в
машинi, щоб не забувала одразу защiпатися на всi кнопки зсередини, бо ж i
там може з'явитися який-небудь психопат...
  - Наша Лiда обачна, - каже до Френка Заболотна. - Тiльки ось за домом
дуже скуча╨... Та й решта всi... Коли наста╨ день пошти, так малеча наша
за годину вже товпиться бiля того столу, де "Листи з Батькiвщини"... А
вони не щоразу ж бувають...
  Дiвчинка все це слуха╨ мовчки, а я дивлюсь на ©© русяву голiвку з двома
кiсками й акуратно заплетеними в них кiсничками (так були колись заплетенi
кiснички в Настусi-Анастасi©), i мене чимось пройма╨ тужливе почуття
втрати...
  Знову прогуркотiв над нами низько лiтак, пробуривши небо ревом турбiн.
  - Менi шкода неба, - сказала Лiда до нас з якимось скривленим, нiяковим
осмiхом. Видно, це неспокiйне, вздовж i впоперек облiтане небо, щойно
продерте летючим металом, викликало в дитячiй вразливiй душi щось i
справдi схоже на спiвчуття.
  А Френк тим часом, вiдлучившись на хвильку, поверта╨ться до нас,
тримаючи в руцi баночку меду, на якiй налiплена етикетка з ромашковою
квiточкою - знак його скромно© бджолярсько© фiрми. Старий негр з доброю
усмiшкою вруча╨ Лiдi презент, пожартувавши, що нектари цi хоч i поруч з
аеродромом добувались, однак пахощi мають все-таки нектару,  а  не
петролеуму, тобто бензину...
  Лiда, прийнявши дарунок, пита╨, чим би вона могла вiддячити йому,
людинi, що без втрат провела рiй бджiл через увесь континент?
  - Коли по©деш додому, - каже Френк дiвчинцi, - глянеш на вашу
Днiпро-рiвер, згадай тодi, що живе десь там, пiд вiчними гуркотами, такий
собi дiдусь Френк чорношкiрий, який, однак, добре розумi╨ться на дружбi.
Згадка твоя, дитино, буде йому найкращим вiддарунком життя...  XXXI

  Прийоми такого нагрiву Тамара мiж сво©ми жартома називала: ╨гипетськi
ночi.
  Як тiльки вона iз сво©м Дударевичем вийшла з висотного лiфта на якомусь
там стонадцятому поверсi, назустрiч ©й вдарили звуки тамтамiв.
  - Де ми? - звернулась вона до чоловiка. - Зда╨ться, нас тут чекають
сюрпризи нечуванi... Нарештi я побуваю в Африцi!
  Ноги ©й одразу потонули в килимах, буйнопухнастих, ними встелено весь
хол, переповнений свiтлом, залитий нiби справдi стосильним африканським
сонцем. Бачила Тамара всього в життi, а от по таких килимах ступала
вперше. Свiтлi, волохасто-ворсистi, вони сягали сво©м волоттям трохи не до
колiн, тонути в них було при╨мно до лоскоту, хотiлось брести й брести по
цих сивих травах розкошлано© iлюзорно© савани.
  В холi нiкого, потужнi канделябри освiтлюють порожнечу, i  лише
здоровенний негр у золотих аксельбантах самотою сто©ть серед сво╨© савани,
досвiдчене й мовчки оцiню╨ вас: хто ви? Пускати вас до раю чи завернути
геть? Широкi дверi напiввiдхилено, видно безкра©й притемнений зал, повен
людей, звiдти, з печерно низько© глибини його, якраз i долинають звуки
тамтамiв. Всю просторiнь залу виповню╨ гомiн; у штучних лiсових хащах, у
вiдблисках червоного полум'я, що б'╨ вiд вогнищ, вдало iмiтованих чи,
можливо, й справжнiх, снують декольтованi дами в дiамантах, чоловiки з
келихами в руках, а згори плетиво лiан, гiрлянди квiтiв звисають над цим
збориськом чорних i бiлих бенкетарiв. Зроблено все, щоб створити цiлковиту
iлюзiю млостиво© тропiчно© ночi, що мовби сама народжу╨ пристрасть, збурю╨
плоть, ночi, де довкола лiсового кострища жителi джунглiв, чорнi оголенi
люди якогось тамтешнього племенi, час вiд часу самi себе пiдбадьорюючи
гортанними викриками, старанно звершують пiд бухкання барабанiв свiй
ритуальний танець. Дiйство вiдбува╨ться, треба гадати, пiсля вдалого
полювання. Скiльки фантазi©, розмаху, шику!.. Десь аж у пiдхмар'©, на
головах ваших сталевих бiлдiнгiв - розблиски вогнищ, джунглi, гульба пiд
звуки тамтамiв, ось так!
  Опинившись у цьому екзотичному залi, Тамара, дарма що ©й не звикати
було до прийомiв рiзного рiвня, вiдчула, як ©й перехоплю╨ дух вiд тако©
приголомшливо© пишноти, гамiрностi, якихось мовби натужних невеселих
веселощiв цього понадхмарного вiгвама, ©й стало жарко вiд пахощiв живо©
тропiчно© рослинностi й вiд безлiчi поглядiв, що, як Тамарi здалося,
зацiкавлено, а то й безцеремонне,  зовсiм  не  цнотливо  звiдусiль
спрямовувались на не©, - тож, навiть не пригубивши хмiльного, вона вже
хмелiла вiд збудливих ритмiв цi╨© незнайомо© дико© музики, що нею сьогоднi
тут часту╨ гостей за©жджий африканський диктатор. Де ж вiн? Треба
з'явитись перед його очi, так велить етикет...
  Швидко опанувавши себе, Тамара в супроводi Дуда-ревича ступала по валу
вiльно, якось аж пiдкреслено бiльно i нiби знехотя, цiною внутрiшньо©
напруги здобуваючись на легкiсть, линула в повiтрi, мов сама грацiя, для
стороннiх поглядiв нi натяку скутостi чи остраху не було в нiй - вона
вмiла в такi хвилини пропливти залом в виглядом королеви! Хай кожен нерв
мов напнута струна, а вовнi Тамара - самий спокiй, безжурна чарiвнiсть, у
нiй, як нерiдко в таких випадках, з'явля╨ться внутрiшн╨ зухвальство, -
гаразд, дивiться, обстрiлюйте поглядами, я ж бачу вас наскрiзь, бачу, в
кого захват, а в кого заздрiсть виклика╨ струнка моя постать, i цi пругкi
перса, i вруна вiльно розпущеного волосся, котре так гарно спада╨ на мо©
плавкi плечi, що ©х Дударевич назива╨ античними. Я  йду,  недбало
похитуючись, усмiхаюсь до всiх i нi до кого, очi мо© сповненi блиску й
чарiв жiнки, що вмi╨ кохати, i хто скаже, що ця блискуча мiсiс Дударевич,
смаглява красуня, чи© усмiшки, можливо, навiть сприяють ©© чоловiковi у
здобуттi кар'╨ри, хто скаже, що ця шляхетно-тендiтна жона дипломата знала
колись таке трудне во╨нне дитинство, з ночi коцюрбилась по чергах на
зимових вiтрах, тислася з картками за пайковим хлiбом, а опинившись з
матiр'ю в степах Кулунди, вже тодi, бувши мiською дiвчиною, опанувала
мистецтво одягання важкого хомута коняцi на шию, навчилася сiяти й
волочити, а при iiагодi могла i лайнутися по-хлоп'ячому, коли той клятий
трактор нiяк у тебе заводитись не хотiв!..
  - Ото ©хня екселенцiя, - загледiвши крiзь публiку господаря прийому,
шепнув Дударевич дружинi. - А поруч - то старша дама з його гарему,
кажуть, вельми впливова особа... Сподобайся ©й!
  В оточеннi численно© челядi, слуг та тiлохранителiв,  освiтлений
зловiсне червоними вiдблисками кострищ, чорношкiрий можновладець стояв у
парi iз сво╨ю маленькою дружиною в глибинi залу пiд пальмовим вiттям,
полум'я хвилями вiдблискiв грало на ньому, в'язи його темно лиснiли, за
спиною екселенцi© щось там шкварчало на величезних жаровнях, Тамара не
здивувалась би, дiзнавшись, що то смажать для гостей антилоп чи навiть
справжнiх носорогiв! I хоч було вiдомо, що цей чорний велетень зовсiм не
простак, яким хоче себе подати, роз'©хавшись перед подружжям Дударевичiв в
бiлозубiй усмiшцi до вух, хоч знала Тамара, що сто©ть навпроти не© не
чорний лiдер з вiдкритою свiтлою душею, а жорстокий убивця, вiроломець i
зрадник свого народу, "чорна марiонетка в руках бiлих монополiй", як
висловивсь про нього сьогоднi, збираючись на прийом, Заболотний, - все ж
Тамара змушена була, дотримуючись правил, вiдповiсти i йому усмiхом на
усмiх, бiльше того, навiть удати, що потиск його м'ясисто©, пiтливо©, в
дiамантах на всiх пальцях руки вона прийма╨ з при╨мнiстю, хоч насправдi в
цiй комедi© не було для Тамари нiчого при╨много, скорiш, навпаки, ©й
довелось тамувати в собi щось схоже на вiдразу. А супутниця життя цього
владики, маленьке, змучене створiння, що тулилось поруч свого узурпатора,
безсловесно роздаючи гостям завченi усмiшки, збудила в Тамари зовсiм iнше
почуття, ця чорна африканська ледi чимось одразу викликала до себе
симпатiю, може, що в розумних ©© очах крiзь завiсу благополуччя прозирав
глибоко прихований смуток. Жалем i спiвчуттям перейнялася Тамара до цi╨©
чорношкiро© мiнiатюрно© жiночки, коли, обмiнявшись звичними, усталеними
для такого випадку формулами люб'язностi, вони на якусь мить зустрiчне
затримались поглядами - вiч-у-вiч. "Яка, мабуть, ти щаслива, - щось таке
чи подiбне, як здалося Тамарi, промовляли ©© прижуренi очi, - хай не ма╨те
ви пi алмазних копалень, нi фантастичних капiталiв, що ©х зберiгають для
нас iноземнi банки, але ж не зна╨ш ти й тi╨© дико© сваволi, утискiв душi,
постiйних принижень, серед яких мина╨ мо╨ африканське, знiвечене цим
тираном життя..."
  А тиран був зараз сама люб'язнiсть, в усмiшцi до вух, розгодований,
спливаючи жиром, вiн по©дав Тамару масним сво©м поглядом:
  - Мадам, чи подоба╨ться вам наша музика?
  - О, й╨с!
  - А джунглi нашi вас не лякають?
  - О, нi!..
  - Раджу скуштувати тi╨© он смаженини... Молода антилопа.
  - Дякую, але я вегетарiанка!
  Формальностi прийому для Дударевичiв, власне, па цьому й скiнчились,
глибокий дiалог вiдбувся, пiсля чого Тамара з Валерi╨м пiрнули в людський
вир, мiж дерева, перевитi квiтами та лiанами. Тамара одразу вiдчула себе
полегшено й нiтрохи не образилась, коли Дударевич ©© залишив, зачепившись
бiля котрогось там араба, бо й саму ©© одразу пiдхопили знайомi поляки,
запропонували вибрати щось iз напо©в, i вона взяла собi джин-тонiк.
Взагалi тепер можна було повестись вiльнiше, можна було,  нарештi,
вiдгукнутись до тих i до тих, комусь кивнути, з кимось пересмiхнутись, а
потiм знов, опинившись у колi сво©х дотепних польських друзiв, дати собi
волю насмiятися всмак, вислуховуючи ©хнi добре приперченi каламбури, на
якi тiльки згодом натрапиш десь у варшавських "Шпильках". Ось так поточити
ляси, з кимось кокетуючи злегка, весело потовкти воду в цiй дипломатичнiй
ступi - це, одверто кажучи, Тамарi завжди було до душi. Давно минув той
час, коли вона, щойно ставши дружиною дипломата, перед кожним прийомом
хвилювалась, нервово тремтiла щоразу, з жахом уявивши, що зробить якийсь
промах, порушить протокол, або з нею щось станеться конфузне в товариствi,
щось скаже невлад i стане для всiх посмiховиськом... Нi, тепер вона тут як
риба у водi. I навiть цi╨ю екзотикою ©© не приголомшити, навчилася
орi╨нтуватися блискавично, друзi знають цю ©© якiсть - з пiвслова, з
пiвпогляду панi Дударевич визначить, хто ╨ хто!
  Однак цi невщухаючi гуркотливi тамтами, сповненi чутт╨востi танцi
напiвоголених людей у вiдблисках вогнищ, чи©сь веселi, заохотливi погляди,
розсипи комплiментiв - все це збуджу╨, збурю╨ в тобi гарячу, молоду кров.
Джин-тонiк, звичайно, хмелить, але ти лиш злегка захмелiла, думка працю╨
ясно i гостро, нiщо не лиша╨ться для твого ока непомiченим, ти на льоту
схоплю╨ш усмiшки, розшифрову╨ш мигцем  кинутi  погляди,  за  словом
нейтральним чита╨ш пiдтексти й двозначностi, ти зараз так певна себе й
жiночо© сво╨© приваби, що, зда╨ться, тобi пiд силу зачарувати когось
найвродливiшого, будь-кого ти могла б завабити тут пiд цi збурливi, жагучi
тамтами! Не страшать тебе й цi величнi тво© африканськi суперницi,
смаглошкiрi молодi дружини багачiв чи просто чи©сь коханки, наложницi, що,
понад мiру декольтованi, ревниво позираючи на тебе, а виглядом чорних
королев пропливають сюди й туди по залу, викрутистi, смiливоокi, проносячи
у вухах цiлi ма╨тностi, виблискуючи сяючими купами каратiв на шиях, на
сво©х розкiшних персах... Нi, ©м тебе не затьмарити сяйвом каратiв, ти
сьогоднi в блиску сво╨© чарiвностi, язик твiй мов бритва, до того ж ти
любиш перед сном читати "пльотки о панях", дещо й звiдти беручи на сво╨
веселе озбро╨ння. Всi знають: де ти - там весело! Вдало пожартувала тут, а
тобi вже подають знаки звiдтам, бо ти всюди бажана, перекинутись словом з
тобою кожен вважа╨ для себе мало чи не за честь. Мимохiдь пустила бiсики
тонкобровому  мексiканцевi,  затрималась  на  хвильку  iз  знайомим
новозеландцем, та найдовше випало перебути в товариствi з японським
подружжям, бо ця мила, в райдужному кiмоно японочка (Тамара забула, як ©©
звати) виявилась такою щебетухою, що слухати ©© вистачило б весь вечiр,
японочку цiкавить, як там пожива╨ дружина мiстера Заболотного i чи не
забула вона сво©х японських друзiв, котрi досi згадують милу Соню-сан i
завше ©й будуть вдячнi за той ©© великодушний, такий гуманний вчинок!
Можна подумати, вся Японiя тiльки тим i живе, що спiва╨ хвалу Софi©
Iванiвнi за те, що колись ©й вдалося добути лiки для кiлькох японських
дiтей, хворих на полiомi╨лiт... Якщо вiрити цiй щебетусi, то японськi
матерi ще й зараз пiдносять Заболотну-сан до небес!.. Розшарiвшись, як
квiтка, японочка й далi щебетала б, однак, помiтивши не без допомоги свого
супровiдця, що для Тамари ця тема ста╨ надокучлива, вона чемно вклонилась,
i те ж саме зробив ©© коректний, безмовний, захований у маску загадковостi
супровiдець.
  Беручи з пiднесено© кельнером тацi ще один джин-тонiк, Тамара вловила
на собi через голови застережливий, зовсiм тверезий  погляд  свого
Дударевича, який, по-правляючи чорний метелик на бiлоснiжному комiрцi, тим
самим давав Тамарi знак, щоб вона не захоплювалась, щоб не забувалась, де
ти ╨ й серед кого... Одначе Тамара була певна себе, джин-тонiк ©© тiльки
веселить, грiв душу, а голова залиша╨ться ясна, i язик зайвого не бовкне,
бо вдачею i вишколом Тамара з тих, хто вмi╨ говорити про все i нi про що,
серед Тамариних приятельок вважа╨ться, що це саме ©й належить веселий
афоризм, котрий усiм ©м подоба╨ться: "Ма╨мо все i не ма╨м нiчого!.." Отже,
все йде о'кей, Тамара в настро©, i хай якi тут крутяться вири, а вона, мов
добрий плавець, почува╨ться впевнено на цих бурунах, весь цей людський
крутiж ©© навiть розважа╨. Перед знайомими й незнайомими вона сьогоднi
поста╨ такою, як i хотiла, вiльною, розкутою, магнетичне привабливою у
сво©й жiночностi. Хоч встигла вже з багатьма тут обмiнятись усмiшками й
перекинутись словом, вона iнту©тивно вiдчува╨, що очi ©© мовби самi
шукають серед присутнiх ще когось... Чи не того сивого джентльмена, що з
вiдстанi всмiха╨ться тобi вiтально й пiдбадьорливо? Заболотний з келихом у
руцi, якось молодо сивий, i сьогоднi чомусь особливо елегантний, з виразом
доброзичливостi на блiдому обличчi, саме розмовля╨ пiд навислими лiанами
iз жвавим кругловидим французом, що в минулому, як i Заболотний, теж був
льотчиком, i це ©х особливо зближу╨.
  - Ось перед нами людина, сп'яна юнощами й надiями", -  сказав
Заболотний, коли Тамара пiдiйшла до них. - Ви, Тамаро, сьогоднi просто в
ударi!.. Всiх - наповал. Не тiльки звичайнi смертнi, а навiть ©хня
екселенцiя, як було помiчено, не залишилась байдужою перед силою ваших
чарiв...
  Француз охоче пiдтримав Заболотного в його жартi:
  - Дозвольте дiзнатись, мадам, як вам уда╨ться полонити нас з першого
погляду? Якою та╨мною збро╨ю користу╨тесь?
  - Трохи легковажностi, трохи зухвальства та джин-тонiк на додачу -
тiльки й усього... А ви що п'╨те?
  - Ми, за звича╨м предкiв, - вiскi з льодом, - сказав Заболотний, -
тiльки з роками доводиться трохи змiнювати пропорцi©: менше вiскi - бiльше
льоду... Правда, Жа-не? - посмiхнувся вiн друговi.
  - Я теж хочу випити вiскi, -забажала Тамара, i тут, мов з-пiд землi,
вирiс кельнер з пiдносом, i вже наповнений кришталевий келих з чималою
льодиною був у Тамари в руцi.
  - Сто лят! - глянула вона на Заболотного. - За всiх, хто нам дорогий...
  - За дружбу, - сказав француз тихо й задумливо. - За все, що ╨дна╨... У
нас з месь╨ Заболотним виявились спiльнi друзi з полку "Нормандiя -
Нiман"...
  - I до того ж, друзi дуже близькi, - ствердив Заболотний.
  На якусь хвилю мiж ними запанувало  мовчання,  кожному,  видно,
перемайнуло в думцi сво╨, i в синiх очах Заболотного Тамара вловила той
вираз, який не раз у ньому помiчала, - крiзь веселiсть проступав
нерозвiйний туман зажури... Щоб змiнити цей настрiй, вона жваво, майже на
манiр тi╨© японочки защебетала, як ще школяркою мрiяла, щоб у не©
закохався льотчик, високий юнак iз сусiдньо© вулицi, що при©здив iз свого
небесного полку до матерi у вiдпустку. I хоч Тамари вiн, зда╨ться, й не
помiчав, бiга╨ якесь там дiвчисько неповнолiтн╨, проте коли настала весна
i бузок так розкiшно цвiв у ©хнiх палiсадниках, Тамара пережила незабутн╨,
досi пам'ята╨, як, задихаючись вiд хвилювання, вiд збурено© пристрастi,
шукала в  кетягах  бузку  квiточки  на  щастя,  тобто  з  п'ятьма
крильцями-пелюстками, схожими на тi познаки, що були у нього в петлицях. I
таки знайшла, i з'©ла, щоб задумане сповнилось!.. Однак дарма, що
п'ятикрилу пелюстку з'©ла, а льотчика того з сусiдньо© вулицi вона так
бiльше нiколи й не зустрiла в життi...
  На Заболотного й .на його французького друга Тамари-на розповiдь,
зда╨ться, справила саме те враження, на яке вона сподiвалась, обидва вони,
либонь, вловили, що хоч i дiлилась Тамара мовби з грайливостi, мовби мiж
iншим, давнiми сво©ми iнтимнощами, одначе щось i зовсiм пе грайливе
вiдчувалось в ©© словах.
  - Vouloir c'esf pouvoir, - сказав Жан.
  - О, нi, не завжди, - заперечила Тамара, i якась хмарка раптом набiгала
на ©© чоло.
  Дивлячись на Заболотного, Тамара вперше задумалась над такою важливою
для себе рiччю: чи вона коли-небудь знала кохання? По-справжньому кохала
кого-небудь - чи нiколи й нiкого? Були школярськi захоплення, флiрти
студентських лiт, випадковi спалахи, а потiм отой скоро-спiшний шлюб i
звикання, звикання. Звиклась, призвича©лась, спiвiсну╨, а де ж оте палке,
всепоглинаюче? I враз, як вiд блискавки, сяйнуло ©й: той ╨диний, кого вона
справдi могла б кохати, ба навiть давно вже коха╨, вiддано й безодвiтно,
ось тут вiн, перед тобою! ╙дине тво╨ кохання зараз за крок вiд тебе i
водночас далеке й недосяжне, мов зоря...
  - Сьогоднi ви розгулялись, - чу╨ вона знайомий голос за спиною. Це
Дударевич, нечутно випливши з натовпу, вже сто©ть тут як тут над ©© душею.
  Тамара навiть не озирнулась на нього.
  - А я i впитись би не проти, - сказала вона, звертаючись до француза, з
викликом, весело. - Давайте за яку-небудь зорю!..
  - Зоря зорею, люба, а нам пора, - нагадав Дударевич дружинi, а
Заболотному сказав, що вони зараз ©дуть до них, щоб забрати доньку. -
Може, й ти з нами?
  - Нi, - i Заболотний послався на те, що вiн ма╨ ще тут побути, в них
ось iз Жаном розмова ще не докiнчена...
  - Я хочу поцiлувати вашого друга! - засмiялась раптово Тамара до
Заболотного, й не встиг вiн нiчого сказати, як вона уже чмокнула
подивованого Жана в щоку, мiцно й жагливо, i аж тодi дозволила Валерi╨вi
взяти себе пiд руку й рушила з ним до виходу.
  Дударевич знав за Тамарою цi напади пустощiв, бурхливих веселощiв,
навiть безпричинних, як йому здавало-Ся, знав i трохи побоювався ©х. Саме
тому вiн i поспiшив забрати вiд товариства свою, за його жартливим
висловом, "хулiганку". Бо в такi хвилини Тамара могла витiяти щось зовсiм
непередбачене, екстравагантне, таке, що його не узгодити нi з яким
протоколом. Зараз його "хулiганка" була саме в такому станi. Вiн бачив, що
©й хочеться щось утнути, подражнити свого благовiрного, пограти йому на
нервах. I щонайдивнiше, Тамара чи не найбiльше йому й подобалась само в
такому ось сво╨му пустотливому збудженнi. Дударевич намагався в душi
навiть виправдати ©©, пояснити для себе Тамаринi витiвки, адже це,
можливо, в не© сво╨рiдна реакцiя на тi безлiчi протокольних приписiв,
невiдь-коли й невiдь-ким витворених умовностей,  якими  так  багата
дипломатська служба, котра в силу сво╨© специфiки, як Дударевич вважав, й
не може бути iнакшою. В кожному разi, нiчого дому не лишалося, як тiльки
запасатись терпiнням та витримкою затискати нерви в кулак, коли бачив, що
Тамара "завелась" i ладна була пуститися берега, пiрнути в розкiш утiх, а
далi хоч хай там що!
  У холi вона, пiдiбравши в присутностi того здоровенного негра-порть╨
свою вечiрню, всю в блискiтках, сукню, навмисне заходилась бродити по
неймовiрно© пишностi килимах, бродила по них, пухнастих, мов по диких
срiблястих травах сво╨© далеко© Кулунди, весело пояснюючи негровi, що
добре було б у цих степових ковилах впасти та ще й покачатися, тiльки б
знати ©й, чи протокол щось подiбне дозволя... Опинившись у лiфтi, вона
замiсть кнопки "даун" (вниз) намага╨ться натиснути "ап" (угору), бо,
бачте, волi╨, щоб ©© понесло звiдси в самiсiнькi небеса, кортить ©й
добувати на самiй макiвцi цього сталевого бiл-дiнга, вiдчути, який вiтер
гуля╨ зараз там, на найвищiй точцi планети, i яким звiдти вида╨ться людинi
це створене нею урбанiстичне пекло, його нiчна безодня з трiщинами вулиць,
де навiть цiлому легiоновi смiттярiв не вда╨ться пiдтримувати чистоту.
Зрештою Дударевичу пiсля борюкняви таки вдалося дати лiфтовi потрiбний
хiд, i, доки ©х несло вниз, вiн все не випускав Тамару з обiймiв, щоб ця
його навiженка не могла скористатися кнопками.
  Коли вони, вiдшукавши свою запарковану в сусiднiм кварталi машину,
опинилися в нiй, Тамара виставила нову забаганку:
  - По©демо дивитися наркоманiв! Дударевич пробував отямити ©©: що за
дурницi, що, мовляв, за нездорова пристрасть...
  - Нi, ©дьмо! - наполягала вона. - До того ж це якраз у тво╨му дусi!
  - Що ти вигаду╨ш?
  - А за екватором чим ти мене розважав, коли ми тiльки побрались? По©дем
та по©дем, люба, дивитись контрасти! А це хiба не контрасти? ©дьмо, бо
пiшки пiду!
  Сперечатися з нею в таких випадках марно. Тож нiчого Дударевичу не
лиша╨ться, як ©хати в район тих сумнiвно© слави мiсць, де вечорами
виповзають на свiтло неонiв рiзнi невдахи, всiлякого роду  вiщуни,
заслiпленi мiстичними видiннями, фанатики, психопати, покидьки, а то й
просто шахра©, пройдисвiти, що спекулюють на почуттях людей знiвечених,
змучених самотнiстю, охоплених тугою за втраченим чи й незвiданим нiколи
людським теплом... В районi хмарочосiв бiля будинку, що тьмаво вилиску╨
при нiчному освiтленнi чорним алюмiнi╨м та бронзованим склом, зiбрався
цiлий натовп юнакiв i дiвчат, вони, похитуючись, спiвають якийсь духовний
гiмн, виконуючи його на сучасний манiр, всi вони збудженi, адже перед ними
черговий кумир - бритоголовий, з акулячим ротом вiщун у жовтому балахонi.
Кумир той саме щось проповiду╨, кличе присутнiх в геть iнший свiт, кличе,
раз у раз пристукуючи пiднятим над собою бубном, нiби щоб пiддати сили
сво©м аргументам.
  - Гуру чи просто шаман? - мовила Тамара й, звелiвши спинити машину,
стала прислухатись.
  В проповiдi йшлося про "невiдомий порт", що десь iсну╨ в горах, в Андах
чи Гiмалаях, i до якого на зустрiч з пришельцями з космосу цi молодi люди
мають добутись в надi© вблагати, щоб "тi" взяли ©х "на борт"... Бо ж
незабаром ма╨ з'явитись з позаземних цивiлiзацiй армада НЛО спецiального
призначення - врятувати бiологiчний вид, близький до зникнення, i, якщо
хто вряту╨ться на лiтаючих  дисках,  то  тiльки  найправеднiшi  та
найдосконалiшi - атланти сучасних атлантид, всього кiлька тисяч позначених
породою юнакiв та дiвчат... Вiдiбраних буде вiдправлено в iносвiти, де
вони перебуватимуть тисячу лiт в станi анабiозу, повернуться ж на свою
планету аж тодi, коли вона пiсля спопелiння й самоотру╨ння заново
вкри╨ться буйними квiтами й зазеленi╨ свiжими, незайманими лiсами...
  - Ну тодi, все ясно! - твердо сказав Дударевич i повiв машину далi.
  Просуваючись мiж ущелинами бiлдiнгiв, вiн незабаром вивiв авто на ту
розкiшну, мовби юпiтерами освiтлену вулицю, що в усьому мiстi вважа╨ться
найяскравiшою, ця стрiт справдi зустрiла ©х невтомним танцем-буянням
реклам, мигтючим хаосом вигадливих  комерцiйних  вогнiв.  Дударевичi
опинились наче па якiйсь ярмарковiй  шаленiй  магiстралi,  де  все
наввипередки закликало ©х, заманювало, кричало й умовляло, змагаючись у
винахiдливостi сво©х спокус, обiцяючи море насолод. Звiдти вас гукають,
заманюють сво©ми делiкатесами схiднi ресторани, а з того завулка свiтлянi
табло сповiщають про вихiд на екрани нового порнографiчного фiльму, а з
величезних, наповнених сяйвом вiтрин, скiльки ©деш, все тобi усмiхаються
елегантнi дiви-манекени, чи© стрункi ноги, оголенi плечi, зда╨ться,
дихають життям i теплом незгiрше вiд справжнiх, людських... Вуличний
художник з бородатим страдницьким обличчям, кiнчивши роботу, збира╨ сво╨
причандалля та намальованi за день етюди, декотрi з них Тамара бачить не
вперше - зовсiм непоганi роботи, а придбати ©х чомусь нiхто не поспiша╨...
Пiд вiтриною, просто на тротуарi, на ошматтi газет лашту╨ться до сну
старий безпритульний у лахмiттi, нуждар, приреченець, заживо викреслений
iз життя... Дударевич кривився, не приховуючи  вiд  дружини  свого
невдоволення, його аж мло©ло вiд спертого духу вентиляторiв, що гнали
звiдкись перегорiле повiтря та непри╨мнi запахи кухнi...
  Тамара все наче ждала чогось.
  - Наркоманка! - раптом схопила вона Валерiя за плече.. - Пригальмуй!
©дь поволi!
  Послухавшись, вiн повiльно вiв машину понад самим тротуаром, а Тамара з
жадiбною цiкавiстю i водночас з жахом дивилась на ту високу, випростану,
що якось гордовито йшла уподовж вiтрин. Не звертаючи нi на кого уваги, йде
величаво, в дорогiй шубi нарозпаш, з каштановим, красиво розпущеним на
плечах волоссям, ступа╨ така струнконога, зверхньо-байдужа до всього
довкiл. Робить кожен крок сягнисто, красу грудей несе нi для кого, бо ж
нема нiде тут гiдних ©©! Хода вольовита, в широко вiдкритих очах
вiдстороненiсть, незмигна спрямованiсть кудись уперед, до iнших свiтiв, до
якихось, може, райських видiнь, геро©ном нафiльмованих вiзiй...
  - В не© шуба з канадсько© норки! - скрикнула з жахом Тамара. -
Точнiсiнько, як у мене!.. Який збiг... Нi, з мене досить! Додому! До
Заболотних!
  Нiби видихнувшись, Тамара знеможено вiдкинулась на спинку сидiння й
мовчала всю дорогу, озвалась, аж коли вже пiднялись  до  мешкання
Заболотних.
  - Як Лiда? - запитала Соню, тiльки переступивши порiг.
  - Не хвилюйся, - сказала Заболотна, перехопивши повний тривоги Тамарин
погляд, яким вона гайнула по кiмнатi. - Спить, вмостившись на канапi в
Кирила Петровича... "А дитиночка - мов зориночка", ба, як розшарiлася, -
додала вона, коли обидвi зупинились над Лiдою. - Недавно заснула, все
ждала вас... Як там хоч було?
  - Потiм, потiм, - Тамара, не скидаючи шуби, стояла, дивилась на доньку,
а за якусь хвильку, вернувшись до вiтальнi, так у шубi й сiла до столу. -
Нi, я таки погана мати. Знову пiдкинула вам дитя, як зозуля, а сама гайда
розважатись... Грiшна мати!
  "Аж ось коли прокида╨ться в тобi материнський iнстинкт", - порадувався
в душi Дударевич i, загледiвши на канапi розкриту валiзу, в iронiчнiй
сво©й манерi звернувся до Заболотно©:
  - Вже в Союз паку╨тесь, Софi╨ Iванiвно? Чи не рано? Для Дударевича не
було несподiванкою, що колега його ма╨ термiново вiдбути у вiдповiдальне
вiдрядження, одначе йому захотiлося чомусь вдати, що для нього це новина.
  - Куди i в яку дорогу - ви ж зна╨те, - з досадою вiдповiла Заболотна
згодом. - I що дорога нiяк не додому...
  Схилившись над валiзою, вона стала знов перебирати дорожнi речi -
напрасованi чоловiковi сорочки, улюбленi його краватки, потертий несесер,
колись кимось йому подарований i з яким Заболотний все  не  може
розлучитися, та ще томик "Кобзаря", що його господар завжди бере з собою в
далеку дорогу.
  До Тамари мовби тiльки зараз дiйшло, чим то Заболотна заклопотана...
Вона аж скинулась:
  - Як? Знову в дорогу?
  - Виходить, що так, - глухо вiдгукнулась Софiя Iванiвна. - Меншого не
знайшлось...
  - Звiдки це виникло? Чому? - метнула гнiвний погляд Тамара на
Дударевича. - Знову замiсть когось?
  - Як завжди, - ображено мовила Заболотна. - В останнiй момент хтось там
за станом здоров'я не змiг чи прост? вважав за краще для себе ухилитись,
то кому ж летiти? Звiсно, Заболотному.
  Дударевич пiдiйшов до телевiзора,  знехотя  увiмкнув,--на  екранi
з'явилося якраз те, на чому вiн зна╨ться: автора-дi! В диких швидкостях,
здiймаючи кушпелу, шалопiютра якихось пустирищах ще однi автомобiльнi
гонки влаштувавшись на стiльцi перед телевiзором, Дударевич Сказав Софi©
Iванiвнi:
  - Зв'язався вiн з тим ЮПIСЕФом... Я ж йому говорив... Мiжнародний
дитячий фонд всiх. Соню, не заряту╨.
  Там посуха, там голод, там урагани, а на алмазних копальнях та в
уранових руднях, за деякими даними, використову╨ться навiть праця дiтей.
Найдешевша, по сутi, рабська праця маленьких чорних невiльникiв... А
верховоди компанiй, концернiв не люблять, коли хто пробу╨ зазирати в ©хнi
справи. О, як вони не люблять стороннiх очей!..
  - Таж треба комусь за дiтей заступитись? - здивовано звела на нього очi
Заболотна.
  - При бажаннi вiн мiг би цiлком законно уникнути вiдрядження.
  - Не з тих вiн, що уникають! Це ж вам добре вiдомо.
  - Запевняю вас, Софi╨ Iванiвно, для нього цей полiт такий же не
обов'язковий, як, до речi, i ота ©хня подорож до Мадонни...
  Заболотна випросталась, примружилась гнiвно:
  - I саме тому, що цей полiт для нього е продовженням тi╨© подорожi, вiн
летить.
  - Софi╨ Iванiвно, як треба вас розумiти?
  - А так. Що вiн вирiшив, то вирiшив. I не будемо бiльше про це.
  - Тiльки хай не летить над Бермудами, - задумливо сказала Тамара, не
зводячи погляду з фотокартки молодих усмiхнених льотчикiв на стiнi. Сидiла
в шубi нарозхрист, у позi недбалiй, мовби перебувала зараз у якомусь
сомнамбулiчному станi. - Рiч у тiм, що над Бермудами... зупиня╨ться час.
Вiн там просто зника╨...  XXXII

  Пiсля африканського прийому Заболотний за©хав до мене в готель. I ось
ми сидимо на тридцять п'ятому поверсi цього урбанiстичного щiльника в
однiй iз його тiсних, а низькою стелею клiток, де тебе оточу╨ зручна й
практична синтетика, де все нiби для людини е i  все  ж  чогось
найiстотнiшого браку╨. ╙ холодильник з рiзними соками, i бiленький телефон
на столi, i бiблiя, i кондишен, що жене потрiбне для ваших легенiв
повiтря, ╨ навiть вiконце, до того ж не зашторене спущеними жалюзi, бо ж
по той бiк нiхто по тобi не вистрелить, адже там, за вiкном, зовсiм ось
близько, глуха, закопчена сторiчною сажею стiна, крiзь яку нi сонце не
проблисне, нi вiтер не продме. Нiколи не побачити звiдси, як блакитнi╨
небо, як на зорю вранцi займа╨ться чи як по ньому пiд обрiй лягав
густо-червона вечiрня стяга.
  - Ти щасливий, - каже Заболотний, влаштувавшись на канапi й дiстаючи
сигарети а незмiнними пiрамiдами та верблюдом, хоча при менi не раз обiцяв
Сонi кинути палити, запевняючи, що цiлком свiдомий того, що  коли
вiдмовиться вiд сигарет, то стане безсмертним.
  - Що я щасливий, це, звичайно, при╨мно почути, але чим же я такий
щасливий? - запитую друга.
  - А тим, що за кiлька день будеш уже вдома. Днiпро-рiвер пiд крилом
тобi сяйне, а ця готельна клiтка з ©© невитравним духом синтетики тiльки в
згадцi вирине, коли писатимеш мемуари.
  Заболотний чимось помiтно збуджений, внутрiшньо схвильований, - я давно
його не бачив таким. Розповiда╨, що вiн тiльки-но оце з прийому, був на
гостинi в одного диктатора, з джунглiв. Тепер i цi, розгодованi бiля корит
монополiй квiслiнги, скороспеченi вельможi навчились подавати себе публiцi
досить ефектно: ось i для цього прийому вибрано готель найфешенебельнiший,
де мають звичай зупинятися мультимiльйонери та президенти, в залi створено
цiлковиту iлюзiю джунглiв з криваво-червоними, якимись аж зловiсними
вогнищами, з несамовитим гуркотом тамтамiв... Вся ця екзотика, дикунський
шик, вульгарно-розв'язна поведiнка напiвоголених чорних красунь, обсипаних
дiамантами, i ©хнiй  самовпевнений  диктатор,  оточений  блюдолизною
тубiльською знаттю, повторно розбагатiлою на алмазних копальнях  та
уранових рудах, - не це, виявля╨ться, найбiльше вразило Заболотного,
такими речами його не здиву╨ш, вразило iнше. Адже прийом було влаштовано -
такий збiг! - саме в тому залi, де свого часу тутешня знать вшановувала
учасникiв бомбування Хiросiми, даючи банкет на честь матерi старшого з
офiцерiв, iменем котро© - теж який цинiзм! -  було  названо  той
апокалiптичний лiтак з атомною бомбою на борту.
  - Ти цього не знав? А ©х не посоромились вiтати тодi, як геро©в, -
повiльно розповiдав Заболотний, - хоча тi, охопленi мiстичним жахом,
"геро©" з молитвами й прокляттями тiкали вiд власного злочину, вiд ударно©
вибухово© хвилi, яка гналася в хiросiмському небi за ними, мов розплата
само© судьби... "Боже мiй! Що ми наробили?.." - записав один iз тих, що
перед самим вильотом так ревно слухали в тропiчнiй темрявi напутню,
безмiрно блюзнiрську месу iз уст свого армiйського капелана...
  "Що ми наробили?" Йому не ясно - що! Найбiльша ру©на свiту була
створена за мить! Пекло розверзлось пiд вами палаюче, що аж кабiну вашу
виповнювало гидким багровим свiтлом, можливо, навiть схожим на те, що
тiльки-но багровiло нам у залi дикунського цього прийому... З усiх
прийомiв сьогоднiшнiй для мене виявився найтяжчим, - Заболотний дихав
незвично схвильовано. - Намагався забутись, вiдволiкався, реагував на
чи©сь дотепи, а воно потiм знов накочу╨ться, терза╨ душу: та що ж це таке?
Чому цей збiг? Чому так швидко забуто жертви, живi "огарки" людей, чому?
Нiби й нема вже отих довiчних калiк, що ми ©х бачили з тобою в японському
атомному лазаретi?
  - Цих "чому" та "чому", - кажу до нього, - можна б називати без кiпця.
I в рiзних сферах...
  - Ти ма╨ш на увазi сво© екологiчнi проблеми?
  - ╞х теж. Хоча вони такi ж мо©, як i тво©.
  - Це правда. Планета неподiльна, кожен iз нас за не© вiдповiда. Соня,
скажiмо, не може чути навiть мисливського пострiлу... Вважа╨ дикiстю, що
вiн узаконений. Уявля╨ш: вечiр-казка, зоря цвiте на пiвнеба, а на озерах
пальба, канонада...
  - А Червона книга? Це ж книга звинувачень... I щодалi вона росте й
росте...
  - Потрiбне щось кардинальне, повсюдне, - нахмурю╨ чоло Заболотний. -
Лiси планети, хiба такого вони потребують догляду? Рiки, що колись ©х
називали пречистими, а тепер... ╙ вчинки, котрi сьогоднi мають сприйматись
як колективний грiх людства, тiльки так! I кожен з нас мав взяти на себе
частку покути, кожен ма╨ пройнятися думкою, що ти вартовий планети,
вiдповiда╨ш на нiй за всiх i за все, iнакше... iнакше...
  Я подав йому склянку води. Мене стривожила надмiрна його блiдизна i ця
збудженiсть, теж надмiрна i йому не властива... Лише зараз я помiтив, як у
ньому нурту╨ все, i подумалось, якi в мого друга вкрай розшарпанi нерви,
якщо вже вiн дозволив тут собi скинути з себе свою постiйну зовнiшню
стриманiсть, майже безжурну оту о'кей-нiсть. Надпив води, i з обличчя його
зiйшла гримаса страждання, яку вiн, мабуть, тiльки у цiй сiрiй клiтцi
тридцять п'ятого поверху дозволив собi не приховувати. Я сказав, що пора б
йому справдi подумати про вiдпочинок, розпружинитись, змiцнити нерви, i
вiн при цих мо©х словах так раптово, знайоме й тепло всмiхнувся: знову
передi мною був Кирик Заболотний!
  - О'кей, - мовив вiн уже весело, нiби перед цим за мить i не був таким,
яким був. - Справа в принципi вирiшена, сподiваюсь, наступного лiта
зустрiнемось вдома. Будь певен, що побачиш i мене, як Романа Винника, в
бджолянiй кольчузi.
  I все ж менi було чимось щемливо, аж боляче на нього дивитись. Бо влада
лiт - це таки влада... Не той i Кирик. I лише з його юно©, нестарiючо©
усмiшки деколи проблискувало до мене те, що було i що нiколи бiльше не
вернеться...
  Запаливши сигарету, вiн несподiвано вдарився в лiрику:
  - Гай-гай, аж де вони зустрiлися, пасльоновi дiти! Вже й верби тi нашi
старезнi порубанi по балках, де солов'© гнiздились... Колючу акацiю
насадили по глинищах та яругах... В Чернечiй балцi навiть лисиць бачили,
так ©© всю залiснили...
  - Залiснили, щоб ерозiю припинити, - кажу я.
  - А як ми тодi залишали Тернiвщину... Пригаду╨ш, як бабуся  з
Ялосоветкою стояли коло млина...
  Цього вечора згадав вiн чомусь робiтфак, нашу студентську юнiсть в
парусинових черевиках. О, як ми ©х нафабрювали зубним порошком перед тим,
як iти в гуртожиток до дiвчат!.. Згадав i той день, коли ми, здаючи норми
ГПО, пiшли стрибати з парашутно© вишки.
  - Як я ждав того дня! - ожвавлю╨ться мiй друг. - Стою на вишцi, весь у
лямках, зiбрався з духом... Готовий до стрибка, роблю крок назад, щоб
розiгнатись, i раптом чую: "Пiшов!" - i стусан у спину! Це  той
iнструктор-мурло вирiшив, що я злякався, тож i турнув iззаду, щоб пiддати
хоробростi! На очах у дiвчат зробив мене страхополохом!.. Образи тi╨© досi
не можу йому забути. Ах, мурло ж, ах, дубина! - з усмiшкою ла╨ться
Заболотний. - До нього навiть не дiйшло, що позбавив мене щастя з власно©
волi, не з чи╨©сь принуки, кинутись у повiтря, пережити свято духу, перше
блаженство польоту...
  - Чи не на зло йому й льотчиком став? - кажу Заболотному жартома.
  - А що ти дума╨ш? Може, й це мало значення, - не прийнявши жарту,
вiдповiда╨ вiн. - В усякому разi, саме пiсля того конфузу я негайно
записався до аероклубу.
  - I ось вiдтодi, можна сказати, в польотi... Добре ж у цiлому склалось
у тебе життя.
  - На долю не скаржусь... Пройти крiзь жорна лiт, витримати всi
перевантаги, о, друже, ми а тобою зна╨мо, що це таке... I мене диву╨ не
те, що бува╨ людина знiвечена, викривлена, збита з нiг, диву╨ iнше: як,
незважаючи нi на що, всупереч всьому тому, людина зрештою знаходить в собi
сили знову пiднятись, видобутись з-пiд тих жорен, зводиться, випросту╨ться
душею й тiлом i знову припада╨ до того iстинного джерела, чистого й
свiтлого, яке тiльки й робить ©© людиною...
  - Всього, всього нам дiсталося вiд життя, це правда, - кажу. - Багато
чим можна гордитись, а про щось би хотiлось, може, й забути... О, якби
молодiсть знала!..
  Заболотний мовчки дивиться в стелю, заглиблений у власнi думки.
  - Це так, - чую згодом його, - i польотiв було, i приземлень... Часом
смiялись над тим, над чим не треба було смiятись. Вклонялись тому, що було
не варте поклонiв. Крiзь якi хащi блукань,  заслiплень  доводилось
продиратись людям нашого поколiння, а що не кажи, рух iшов таки ж по
висхiднiйi До прозрiння, до iстини вiв, чи, образно кажучи, до вiдкриття
кожним сво╨© Мадонни...
  - Снаги дода╨ пiзнання. Та тiльки ж лiта бiжать... Бачу, й ти втомився?
  - "Жить на пределе" - ти чув такий вислiв? - пiсля мовчанки поглянув на
мене Заболотний. - Було таке motto в ужитку серед хлопцiв  нашо©
ескадриль©. Весь час перебували в найвищiй напрузi, на гранi, на межi.
  - Десь я читав, що нi в кого з фронтових льотчикiв пiд час польоту не
зафiксовано iнфаркт... Ти як вважа╨ш - це вiдповiда╨ iстинi?
  - Принаймнi я не пригадую в нас жодного такого випадку... Навiть
тяжкопоранений, навiть поранений смертельно - i той кiнець  кiнцем
дотягував до аеродромного поля... Вмирали пiсля, але не в польотi.
  - Отже, наука могла б сказати, що в польотi людина межу╨ з безсмертям?
  - Жарти жартами, а доки летиш, напруга нервiв справдi, видно, така, що
©© не просто здолати... I загалом у людинi багато загадкового... Якщо
вiрити йогам та льотчикам фронтовим, - посмiхнувся Заболотний, - людина
мае в собi потенцiал можливостей просто-таки фантастичних, до глибини ще
нiким не дослiджених...
  - Соня казала, що пiсля тi╨© японсько© аварi© тобi було заборонено
лiтати? Навiть у ранзi звичайного пасажира?
  - Торiк пiд час вiдпустки вперше прорвався в небо! Можеш уявити, як це
льотчиковi пiсля тривалого нелiтан-ня знов опинитися на борту, хай це
всього лиш АН-24... Так себе вiдчув - ну, справдi нiби вперше. Спiвати
хотiлось, ╨й-же-╨й... Ще й не злетiли, а вже струменем повiтря погнало,
бачу, як вiтер жене, хвилю╨ пiд крилом аеродромну траву... "Соню! - кричу.
- Дивись!", - а вона тiльки смi╨ться... До речi, як це вона там, вiрна моя
Хранителька?.. Дозволь потелефонувати.
  Розмовляючи з Сонею по телефону. Заболотний час вiд часу хмуриться:
  - Знаю, знаю, голубко... Все буде гаразд. Про змiну рейсу менi ще вдень
в секретарiатi сказали. - I, поклавши трубку, рiзко обернувся: - Лечу ж!
Замiсть би додому, лечу на чорний континент.
  Для мене це була цiлковита несподiванка. Адже останнi днi тiльки й мови
було, що Заболотнi, вже вибувши тут сво╨, ось-ось мають повернутися в
Союз, додому, до тих сво©х мiфiчних бджiл, що завжди викликають усмiшку
присутнiх, i раптом...
  - Це остаточно?
  - Обговоренню не пiдляга╨. Мiсiя конче важлива. Менi, зрештою, не
звикати: полiт так полiт, а от Соню жалко, - каже Заболотний, - вона
зовсiм уже настро©лася додому. Дружинам нашим взагалi дiста╨ться... А
через них уже й нам... Коли довго доводиться перебувати у вiдлучцi, у
якомусь вiдрядженнi, то найбiльш дошкуля╨ тобi все-таки це: а як вона там?
А що з нею? Надто ж коли в таку яму попадеш, що й зв'язатися з домiвкою
неможливо, нiяко© звiстки не ма╨ш... Ось тодi, мабуть, най-гострiше
вiдчува╨ш себе моральним боржником перед нею, перед найближчою для тебе
людиною. Все життя вона присвятила тобi! I здiбностi, й сили, i щедрiсть
душi, вмiння, турботливiсть - все вiддала тобi й дiтям, па все пiшла, вiд
чогось, може, омрiяного вiдмовилась, щоб кочувати з  сво©м  вiчним
мандрiвником, дiлити все, що на його долю випада.
  Менi аж дивно було чути його, завжди стриманого, закутого в захисну
оболонку гумору, в цих несподiваних, навiть iнтимних вiдвертощах, у
звiряннях про те, як часом винуватим почува╨ться перед Сонею, бо ж далеко
не завжди бував достатньо уважним до не©, прикрощiв завдавав, навiть не
помiчаючи цього, - такi речi чомусь найчастiше й зринають перед далекою
дорогою... Скiльки разiв забував на роботi за сво©ми службовими клопотами
навiть зателефонувати ©й, запiзнювавсь, десь смiявсь,  жартував  за
коктейлями з людьми, по сутi, стороннiми, а вона, людина найближча,
найвiдданiша, в цей час все ждала тебе i навiть не завжди вважала за
потрiбне потiм тобi дорiкнути... ╙ люди нiби одного-╨диного почуття, i
були б вони, може, навiть примiтивнi у сво©й одноемоцiйностi, якби це
почуття не було любов'ю!.. Вiн говорив про це само-заглиблено, нiби вперше
така змога йому з'явилась, - вдивитися в себе, поза метушнею буднiв
спробувати докопатись до сутi, i ось тут, у цiм випадковiм готельнiм
номерi, вiн мовби вiдкривав для себе самого ж себе i всю неоцiненну
цiннiсть близько© для нього людини, матерi його дiтей, - вiдчувалось, як
повiнь гарячо© нiжностi, несподiвано наринуло© подружньо© вдячностi' зараз
переповнювали його всього...
  - Жаль, - говорю, - що Соня не чу╨ зараз цих тво©х покут...
  - Хочеш, по©демо до нас пити чай? - запропонував вiн, встаючи.
  - Нi, дякую: час пiзнiй.
  - Ну, дивись... А для нас пiзнього часу нема. Не забувай, що ми зараз
перебува╨мо вiд Тернiвщини на протилежнiм боцi планети, а там ще сонце
свiтить щосили.
  Випростаний, пiдiбраний, навiть повеселiлий, вiн поклав менi руку на
плече, на мить затримавши ©© так.
  - Вiтай Тернiвщину. Кожну стежку, кожну травинку вiтай... Зорi нашi
вранiшнi i вечiрнi...
  - Що за мiнор? Ти ж скоро й сам вдома будеш?
  - Буду, буду, але вiтай...
  I, всмiхнувшись, рушив до виходу.  XXXIII

  Ранок погожий, погода лiтна, бiля будинку мiсi© друзi проводжають
Заболотного. При╨мно було бачити, що в нього тут стiльки людей близьких i
приязних, здебiльшого молодих, але таких, що побували в свiтах i знають
цiну старшому сивому колезi, i якщо й дорослi, а особливо дiти, бажають
зараз Заболотному щасливого польоту, тр це по просто з  чемностi,
вiдчува╨ться, що йде це в них вiд само© душi. День робочий, i в аеропорт
можуть по©хати не всi, хто хотiв би. Крiм дружини, яка нiчим не виказу╨
перед нами смутку розлуки, Заболотний дозволяв проводжати його  до
аеропорту й менi, як "представниковi Тернiвщини", та цiй мудрiй, зараз на
якихось думках зосередженiй Лiдi разом з ©© жвавою матусею, котра жартома
запевня╨, що без не© аеродромна служба дозволу на вилiт не дасть.
  Отже, Заболотний летить!
  Уже плащ перекинутий через руку, аташе-кейз у руцi, i сам вiн, наш
мiстер Кирик, у доброму гуморi, то з тим, то з тим iз малечi жарту╨,
вирiзняючись зростом - висо-костеблий, як нетрiв батiг, - цвiте сивиною
над усiма, хто його бiля мiсi© проводжа╨.
  За кермо б'ю©ка сiда╨ Софiя Iванiвна, це вона робить уперше пiсля
тривало© перерви, спричинено© дорожньою травмою, i друзi ©© поздоровляють:
нарештi авто в руках справжнього водiя, що ма╨ належну пошану до правил!
Поруч з дружиною сiда╨ Заболотний, ми втрьох - на задньому сидiннi, i вже
за якусь там хвилю опиня╨мось у потоцi машин, у каньйонi вулиць, де
сьогоднi пану╨ безвiтря i низько висить смог, цей темний туман, що до
нього, певне, i за сто лiт не звикнеш.
  Б'ю©к наш ледве повзе, вулицi запрудженi безлiччю машин, Заболотна
диву╨ться:
  - Ще бiльше ©х стало, чи що? I до годин "пiк" ще ж далеко...
  Автомобiлi йдуть крилом до крила, упритул, зда╨ться, ми ось-ось когось
тернемо, притиснемо чи, навпаки, нас хтось притисне, i тiльки захрущать
нашi фари й пiдфарники, одначе Заболотна справдi виявля╨ тут ведiйський
хист, ╨ в не© чуття, необхiдне саме для таких ситуацiй: кожен звiльнений
сантиметр вона одразу ж використову╨, авто в ©© руках з якоюсь навiть
грацi╨ю уника╨, здавалось би, неминучого зiткнення, поволi, але неухильно
просуваючись далi й далi.
  Цi раз у раз виникаючi затримки, раптовi зупинки, що  здаються
безконечно довгими, i ще довшi стояння перед свiтлофорами потребують
сталевих нервiв, i вони, безперечно, у Софi© Iванiвни ╨, сталь i нiжнiсть,
без сумнiву, в пiй по╨днались. Вiд Тамари Дударевич вже чу╨мо прокляття
цiй дорожнiй тиснявi, а з уст водiйки нi слова докору чи невдоволення,
нiби так i повинно бути, - що ж на обставини нарiкати? Через тунель не
©де, щоб Лiда не зомлiла, як це одного разу сталося з нею торiк, коли в
котромусь iз тунелiв була утворилась величезна пробка i рух довго не
вдавалося вiдновити, тож вiд вихлопних газiв навiть декотрi з дорослих
людей стали в тiй тунельнiй норi чадiти й непритомнiти. Однак i по цiй
верховiй дорозi рух нам кошту╨ нервiв, все нiяк не вда╨ться видертися з
тисняви, потiк, диктуючи сво© закони, несе нас зовсiм не з тi╨ю швидкiстю,
яко© нам треба, щоб вчасно прибути в аеропорт.
  А в передмiстi, де, здавалось би, повинно було попросторiшати, перед
свiтлофором у центрi площi весь цей пливучий сталевий льодохiд i зовсiм
спинився, незрозумiле завмер в усiх напрямках, наче натрапивши на якусь
непробивну запруду. На самому розхрестi дорiг це несподiване: стоп! Чого?
Яка причина? Рiзне можете думати, але факт той, що пробка! Та ще яка!
Водi© виглядають з кабiн в цей i в той бiк - кiнця-краю машинам не видно,
самi сталевi ©хнi спини блищать.
  - Не пробка, а суперпробка! Ось вам привид майбутнього, - зауважу╨
Тамара Дударевич, а доня ©© дода╨, що це щоразу так, надто ж коли
поспiша╨ш... Застряли, зда╨ться, надовго. I це вже коли до аеропорту рукою
подати...
  - Що ж буде? - запиту╨ Лiда невiдомо кого.
  - Що буде, те й буде, - вiдповiда╨ Заболотна з терплячим споко╨м. - 3
судьбою не напозиваешся... Ждатимем.
  Та хiба ждати - це для Заболотного, хiба ви не зна╨те його вдачi?
  - Треба, братцi, розвiдати...
  Не встигла Соня й заперечити чи схвалити, як вiн уже шугнув мiж машин,
цибатий, сягнистий, подався за сво©м звича╨м вперед з'ясовувати: що там?
Таке враження, що вiн пiшов просто по .машинах, по рiзнокольорових
лакованих отих залiзах - бачимо у вiддаленнi осяйну його сивину й блiде, з
виразом цiкавостi обличчя, коли вiн, роззираючись, знайоме гука╨ комусь
"о'кей! о'кейi", хоча який там о'кей у цьому намертво зупиненiм залiзному
Вавiлонi...
  Отже, знов випроб нервам, знов нерухомiсть, чад, дух-нява розпечених на
сонцi лакiв, металу... До цих речей тут ма╨ш звикати.
  - Краще було б таки ©хати через тунель, - розмiркову╨ вголос Лiда. -
Який гарний вiн, той бiлий, аж сяючий Дiоген-тунель, надто ж коли влiта╨ш
в нього з темряви ночi... з дощу! Могли, а замiсть того...
  - Нiколи не шкодуй за тим, чого не повернеш, - зауважу╨ ©й матуся. -
Вважай, що випала нам саме ця дорога, а пе iнша...
  Доки Заболотний десь там розвiду╨ ситуацiю, ми сидимо в машинi й
слуха╨мо музику. Тамара, запаливши сигарету, довiрливо зверта╨ться до
Заболотно©:
  - Треба було вам, Соню, таки наполягти... Справдi - чому не iнший
хтось? Вiдмовився б - i квит. Знайшли б замiну!
  - Щоб це вiн та вiдмовився? - Соня сказала це iронiчно, з погордою
якоюсь, навiть шляхетною. - Що ви, Тамаро? Ви ж начебто його зна╨те не
перший рiк... Вiдмовитись, ухилитись, та ще коли про долю дiтей iдеться?
Добре ж ви собi його уявля╨те!
  Вона й не приховувала зараз сво╨© зверхностi над Тамарою, давала
вiдчути, що ╨ речi, якi ©й елементарно яснi, але недоступнi приятельцi.
  - А ти, Лiдо, як вважа╨ш? - закликала вона дiвчинку на роль арбiтра.
  - Я за вас, тьотю Соню, - пiдтримала ©© Лiда. - Пiдписуюсь пiд кожним
вашим словом...
  I, нахилившись до Заболотно©, дiвча щось шепоче ©й аж над вухо, - ©хн╨
секретничання, видно, непри╨мне Тамарi.
  - Нечемно при людях перешiптуватись, - каже вона доньцi, але це
торка╨ться обох. - Краще гляньте, небо яке... Небо, воно таки скрiзь
гарне... Справдi, як у поета:
  "Цвiтуть осiннi тихi небеса..."
  Цвiтуть, цвiтуть... А пробка тим часом нiби закам'янiла: нiчим ©©,
зда╨ться, не зворухнути. Бiльше того, й десь далi там, куди око звiдси не
сягне, на всiх напрямах ця суперпробка з кожною хвилиною тiльки росте й
росте. Юнак-водiй iз сусiдньо© машини жарту╨: чи не виросте аж така, що
весь континент перетне?..
  - Гелiкоптер! - вигуку╨ Лiда, вказуючи на схiдний сектор неба. - Не
iнакше, як полiцейський: спробу╨ ще звiдти регулювати!...
  З потужним гуркотом вертолiт продеренчав над нами, ось вiн, знижуючись,
уже кружля╨ над площею, де, певне, сталося щось серйозне, бо навiть
гелiкоптер, мовби нервуючись, докида╨ до нас звiдти сво© гуркоти сердито,
аж згрiзна.
  - Ну, де вiн там забарився, от натура, - вихоплю╨ться в Софi© Iванiвни
зiгрiтий гордiстю докiр, що, звичайно, стосу╨ться Заболотного, котрого за
стовпотворiнням вже й зовсiм не видно. - Всюди йому найбiльше треба...
  Лiда уважно глянула на не©:
  - Але ж i цим Кирило Петрович вам також подоба╨ться?
  - Дивись, яка прониклива, - усмiхнено покосилась на не© Заболотна.
  - Таку небайдужiсть до всього в людинi можна тiльки вiтати, - пустилася
в мiркування Тамара. - В цьому, зрештою, виявля╨ себе душа, характер, сила
пристрастi... Мене, гадаю, пiдтрима╨ ось i доктор наук, небагатослiвний
еколог наш, - посила╨ться сусiдка на мене. - Тiльки хай у вас, товаришу
доктор, не склада╨ться враження, що, виступаючи в ролi  звеличницi
Заболотного, мадам Дуда-ревич тим самим нiби принижу╨ власного чоловiка...
В мого стiльки заслуг! Вiн, скажiмо, в мене тенiсист мiжнародного класу,
нiхто з наших у нього не вигра╨, крiм мене, звичайно. Найскладнiшi
йогiвськi вправи опанував, куди там вашому Заболотному... Мiй на головi по
пiвгодини може стояти! Навiть оту робить асану, що зветься "замок", -
власну ногу на шию собi закида╨, ви уявля╨те?.. Одного разу закинув,
"замкнув себе", я по©хала шопiнгувати, повертаюсь, а вiн усе сидить,
посинiв, замкнутись замкнувсь, а розiмкпутись без мене не може!..
  - Мамо! - з докором глянула Лiда на матiр, яка, заходячись смiхом,
видно, й не шкодувала, що вибовкувала зайве, суто фамiльне.
  Сто©мо глухо, анi руш.
  Нiби нiщо й не горить, диму не видно, одначе звiдкись з'явля╨ться, ледь
просуваючись у тиснявi, червона пожежна машина з командою пожежникiв, що,
серйознi, напруженi, почiплялися по бортах у сво©х блискучих, мов у
римських во©нiв, касках. За ними, безупинно сигналячи, пробиваються
полiцейськi машини i все в той бiк, на площу, де перед свiтлофором не
припиня╨ться якась не зрозумiла для нас метушня... Полiцейський вертолiт,
як i ранiше, кружля╨ над майданом, над мiсцем найбiльшого скупчення,
гуркоче, вишуку╨, певне, яким чином б зарадити ситуацi©. Ноабигцо, певне,
там сталося, коли так одразу, раптово, за  мить,  нiби  невидимим
чарiвницьким жезлом, зупинено всю цю звiдусiль рипучу сталеву армаду, з
©©, здавалось би, надмогуттям, з блиском нiкелю, мигтiнням лакiв та скла,
з безлiччю звированих бажань, устремлiнь, збурених чи©хось пристрастей,
воль, темпераментiв... Стоп! Зупинись! - звелено кимось всьому потужному
руховi, що день i нiч бурунив тут i ось так нагло завмер, створивши зону
нерухомостi в самому вирi трас, бiля самого осереддя цих вузлом зв'язаних
бетонних артерiй... Мовби магiчною силою хтось зупинив, звелiв усiм
швидкостям завмерти, зникнути, але хто i чому?
  Гелiкоптер знову прогуркотiв зовсiм низько над нами, з пташиного
польоту огляда╨ цей, в усi кiнцi розгалужений, нечуваний затор, огляда╨,
мов лiкар, що бачить лихо, однак нiчим не в спромозi його вiдвернути.
Усiх, що стоять, саме це, зда╨ться, дiйма╨ найбiльше: звiдки вiн, чим
викликаний таких величезних масштабiв затор, що мовби назавше заклинив
металом дороги? Невiдомiсть  багатьох  драту╨,  нетерплячка  водi©в,
нервознiсть досягають межi, хтось натиснув на клаксон, за ним другий, i
пiшла перекличка - при╨дналась, для солiдарностi, i наша Соня-сан, i ось
уже всi сигналять, сигналять - веселий бунт клаксонiв  шаленi╨  в
нетерплячцi, ведiйське плем'я дало собi волю, всюди виповню╨ повiтря
суцiльний вереск, какофонiя нароста╨ нестерпно - до смiху, до одуру, до
очманiння!
  Нарештi докочу╨ться звiстка вiд переднiх: причина вся у свiтлофорi,
щось непередбачене сталося з ним. Видно, як пожежники прилаштовують бiля
свiтлофора розкладну металеву драбину, схожу на одну з тих, якими
користуються в садках, щоб здiймати плоди з верховiть. Тут ця залiзна
драбина сама, нiби з землi, вискаку╨ вгору, i вже по нiй поволi
пiдiйма╨ться огрядний негр у бiлiм халатi, тримаючи в руцi якусь бiлу
торбину невiдомого призначення; ось вiн, той чудодiй, ставши вгорi,
неквапом почина╨ чаклувати над свiтлофором... В якому дiлi вiн фахiвець,
яке вмiння вивело його на те узвишшя? Зблизька й здалека всi стежать за
ним напружено, виття автомобiльних сирен при його з'явi водночас примовкло
- всi погляди зараз схрестились па ньому, цiкаво, що ж вiн там лагодить,
над чим там без поспiху чаклу╨, мов який-не-будь досвiдчений годинникар на
середньовiчнiй ратушнiй вежi, де раптом вiдмовив химерний  хитрющий
годинник з зозулями або з фiгурками апостолiв... Може, це такий майстер,
що здатен полагодити i самий час, прискорити або уповiльнити його бiг?
Здатен, може, зрушити рiку часу, якщо вона зупинилась, здатен узгодити ©©
плин з плином людського життя? Це була просто фантастика - тисячнi потоки
слiпучих пiд сонцем машин стоять, ждуть, залежачи, може, вiд поруху чи╨©сь
руки, ця знемагаюча у римушенiй  нерухомостi  суперпробка,  залiзна
Дунай-рiка, що витяглась мовби через увесь континент,  вона  зараз
напруженими поглядами водi©в стежить за незрозумiлими манiпуляцiями тi╨©
загадково© людини, що з чимось там клопочеться на свiтлофорнiй вежi.
Сталевi табуни швидкостей, всi вони застигли й терпляче ждуть, чим це
закiнчиться, а той, в бiлiм халатi, нiкуди, видно, не кваплячись, не
звикши нiчого робити абияк, хапкома, все ще пора╨ться бiля свiтлофора,
щось там мудру╨ й мудру╨...
  Та ось чорношкiрий майстер, зробивши сво╨ дiло,  став  неквапом
спускатися по залiзнiй драбинi, повагом ступаючи зi щабля на щабель, i
тепер видно було, що в руцi вiн обережно трима╨ ту ж таки бiлу свою, але
вже чимось наповнену торбу, схожу на звичайнiсiньку наволочку, - вона
тепер наповнена мовби повiтрям, та чи повiтрям?
  Щось, однак, сталося, далеко попереду з'явились ознаки руху... Чаклун
помiг, зарадив усiм нам, вiдкрив дорогу, бо ось машини вже й неподалiк вiд
нас з мiсця зрухнулись, почали рушати, i до нас, швидко пробираючись мiж
кузовами, поспiша╨ Заболотний, вiн чомусь аж ся╨ блiдим сво©м довгобразим
обличчям, вiн - смi╨ться!
  - Що з тобою? - полегшено спитала дружина, коли Заболотний вскочив до
машини, i ми рушили. - Що тебе так розвеселило?
  - Зна╨те, хто нас тримав? Нiзащо не догада╨тесь!
  - Хто? Бджоли!
  - Не розiгруйте, - засмiялась Тамара.
  - Цiлком серйозно. Рiй бджiл сiв на свiтлофор, перекрив усi драйви, усi
магiстралi!- збуджено розповiда╨ Заболотний. - Нi зеленого, нi червоного,
анi якого вам не даю! Стiйто на мiсцi, гей, усi мiстери-твiстери i ви теж,
люба мiсiс Заболотна! Дух переведiть, на небо подивiться, iiа ясне
сонечко! Про iстотне подумайте, про сутн╨! - 3 нього аж бурхало збудження,
енергiя, радiсть хлоп'яча. - Треба ж таке утнути! Нi, вони таки створiння
унiкальнi!
  - Точно, вони звiдкись, iз антисвiту, ми ще ©х просто не зна╨мо, -
пiдтримала Тамара його захват.
  Сопя тим часом зiрко тримала в полi зору переповнену рухом дорогу, всi
ми розумiли, що дорожити зараз ма╨мо кожною миттю, тож Соня, пам'ятаючи
про це, економлячи кожну часину, вмiло маневрувала в потоцi машин, i
Заболотний, радий за не©, ще охочiше розповiдав, яка там, бiля свiтлофора,
буча була зчинилась, як спершу не знали, що дiяти, навiть полiцiя
розгубилась - нiколи ж не траплялось такого, випадок, мабуть, в iсторi©
перший: бджола перекрила весь рух! Пожежники спочатку намiрялися пустити в
дiло шланги, змити той рiй водою, але одразу й з'ясувалося - нi, не мають
такого права! Бо той рiй - чиясь власнiсть, отже, бджола, згiдно iз
законом, створiння недоторканне. Та ще й страх бере: може, бра-аiльськi,
отi агресивнi?
  - О, тих тiльки роздражни! Вони за себе постоять! - смiялась Тамара. -
Комедiя, та й годi!..
  - Довелось викликати - кого б ви думали? Нашого друга Френка! Оце ми й
чекали, доки вiн з'явився та бджолят у торбу оббирав iз свiтлофора... Всiх
полiсменiв здивував, що бере бджiл голими руками i жодна його не жалить.
  - Може, це той легендарний рiй, що вiн його через океан перегнав?-
жартома запитала Тамара, а Лiда, ледь нiяковiючи, поправила матiр:
  - Не через океан, мамо, а через континент...
  - Яка рiзниця, - вiдмахнулась Тамара, - мiг би й через океан теж!..
  Всi ми весело збудженi, ©демо з жартами, що ©х викликав цей дивовижний
рiй бджiл, котрий, заволодiвши свiтлофором, зумiв перекрити тако© сили
рух.
  - Ось так, Лiдусю, -  зверта╨ться  Заболотний  до  юно©  сво╨©
проводжальницi. - Дякуймо бджолятам, що, не впавши во гнiв, послухались
Френка й вiдкрили нам свiтлофор... Хто стане тепер заперечувати, що вони
мудрi створiння, що перед нами ще одно диво природи, "диво з крильцями"!
  - Кириле Петровичу, чому вони сiли саме на свiтлофор, як ви гада╨те? -
запитало дiвча.
  - Важко сказати, - зморщив лоба Заболотний. - Може, свiтлофор вони за
вулик прийняли... та ще вулик ново© дивовижно© конструкцi©, i вони
вирiшили, що то буде ©хнiй дiм?
  - А може, вiн здався ©м квiткою? - фантазувала Лiда. - Бо ж
рiзноколiрний, цвiте, гра╨ серед площi барвистими пелюстками свiтла...
  - I таке може бути, хто зна╨... Думай, хто як хоче, але випадок справдi
винятковий. Надовго запам'ята╨ться Лiдi цей епiзод. Десь i згодом, хоч де
опиниться, та, коли виникатимуть затори, пробки на дорогах, погляд ©©
щоразу шукатиме бджiл на свiтлофорах: чи не бджоло-сiм'я облiпила його, чи
не рiй завис там цiлою гiрляндою, чи не його втручанню слухняно скорився
нескiнченний цей рух?
  - Так чи iнак, а щось таки в цьому ╨, - каже Тамарi- Чому не
припустити, що це всiм нам вiд чогось засторога? Як знати, може, якраз
бджола обрана природою для тако© ролi... Може, якраз ©й даровано здатнiсть
краще за iнших живих створiнь проникати у саму суть, у смисл життя, у
вiчнiсть, як проникав вона в красу росою налито© квiтки...
  - Здорово ж, Тамаро, розгулялась ваша уява, - усмiхнувсь Заболотний, а
Соня додала:
  - Вважатимем, що бджоли, як i дощик, коли вiн пилюку прикропить, добра
прикмета перед дорогою...
  Iдемо, а дорожня пригода все нiяк не забува╨ться, вона й веселить, i
чомусь бентежить думку. Що ж це все-таки було? Той свiтлофор, облiплений
кетягом бджiл, вiн, безперечно, сприймався багатьма водiями як знак
чогось, мов якийсь химерний i╨роглiф, що несподiвано виник на розхрестi
дорiг перед людьми, що вiчно жадають швидкостей, що до очманiлостi
заклопотанi, поглинутi су╨тою су╨т... Знак, символ?  Але  як  його
розшифрувати? Пересторога швидкостям, смогам, димам, пануванню залiза i
чаду? Чи найперше нагадування нам самим про цiнностi, яких ще не
поцiнували i якi можемо втратити легковажно, безповоротно?
  До самого аеропорту вистачило нам цих бджiл. Десь там Френк ©х
прилаштову╨, i завтра вони вже полетять шукати квiття, житт╨дайнi нектари,
не знаючи нi втоми, нi страху, погудуть у простори, у свiй бджолиний
всесвiт.
  Та ось уже й ми наближа╨мось до мети: дiтаки  виблискують  по
аеродромному полю, i океан з'явився широко, безмiром свiтла висяйнув перед
нами.
  До лiтака ми ледве встигли. Рев турбiн, блиск та гуркiт сучасного
аеродрому, зльоти й приземлення крилатих гiгантiв - постань тут раптом iз
небуття якийсь iндiанець в орлиному пiр'© на головi, безстрашний абориген
тутешнiх мiсць, вiн, певне, при одному доглядi на це стовпотворiння
збожеволiв би вiд стресу, втратив би присутнiсть духу, а Кирик наш тут як
риба в водi: швидко зробив те й те з необхiдних формальностей i, на бiгу
прощаючись, поспiша╨ до лiтака, бо звiдти вже кваплять, кваплять...
Пасажири на мiсцях, Заболотний збiга╨ по трапу останнiй, опинившись
нагорi, озирнувся ще раз, усмiшкою зблиснув до нас. На мить поруч
стюардеси затримався, сто©ть високий, легкий iз сво©м плащем та кей-зом,
голова, як завжди, вiдкрита, океанський вiтер чи вiтер турбiн розвiва╨,
куйовдить його срiблястий чуб, i ми, дивлячись на нього, вiдчува╨мо, що то
вже людина польоту, людина небес. Ще вiн встиг звiдти, згори, щось весело
гукнути до нас, але що? Усмiшку видно, а слiв не розiбрати за вiтром та
гуркотом.
  Трап вiдкотили, лiтак, важко похитуючись, вируша╨ па злiтну смугу.
  - Що вiн гукнув? - перепиту╨мо одне одного.
  Нiхто не розчув, навiть Лiда, хоч у не© й музикальний слух, тож тiльки
плечима знизу╨. Справдi - що?
  Лайнер блищить далеко на злiтнiй смузi. Там слiпучо. Все переповнено
свiтлом неба та океану. Не встигли ми ще й хвилювання погамувати, як той
срiблястий, облитий сонцем гiгант уже був у повiтрi: взявши розгiн iз
бетонно© смуги, з ревiнням промчавшись над Френковим дахом, пiшов на
океан, швидко набираючи висоту, доки й розтанув у сяйвах блакитi...
  Розшуки нiчого не дали. Чи над Бермудами, чи над вiдкритим океаном, вiд
якого-небудь "тiк-так" чи зовсiм випадково, може, десь над пустелями,
найжаркiшими па планетi, збезвiстився вiн, а де саме, так це й зостанеться
вiчною та╨мницею.
  Минають лiта, "стiкають, наче вода у ярочку", а Соня-Софiйка все жде та
жде. Як той, що на трасi пiчнiй вiрив, що рано чи пiзно, а зустрiне десь
свою Кет, так i вона, Заболотна, стоячи з Лiдою в рiднiм степу серед
колосся, повитого березкою та горошком польовим, все вигляда╨ свого
вiчного мандрiвника. Дивиться на далекi, налитi сяйвом хмари-оболоки, що,
час вiд часу з'являючись, бiлiють по обрiях, i наче вловлю╨ деколи в пих,
в тих сяючих "дiдах" степових, i його образ, веселий, усмiхнений, що з
висоти небес паче щось каже ©й, але за вiтром - нiчого не чути.

  1976-1980

Last-modified: Sat, 31 Aug 2002 10:39:55 GMT