po-russki
Wladimir Wysocki. Photo.      
Wladimir Wysocki
Fundacja W.S. Wysockiego: strona oficjalna

      Chciałbym powiedzieć kilka słów o moich utworach. Wiele lat temu byłem z najbliższymi przyjaciółmi. Z moich różnych podróży przywiozłem im wrażenia, wrażenia ułożone w rymowane wersy. Wziąłem do ręki gitarę i zacząłem grać. Nie powstała z tego pieśń lecz poezja recytowana do muzycznego akompaniamentu. Pamiętam atmosferę tamtych chwil. Atmosferę zaufania, nieskrępowanej wolności i, co najważniejsze, przyjaźni."

W. Wysocki

  Informacja

» Biografia
» Smierc
» Fotografii WW

Sluchac WW: RealAudio

Włodzimierz Wysocki - "najsłynniejszy rosyjski bard", "największy rosyjski bard drugiej połowy dwudziestego wieku", "głos trafiający do serca narodu" - kim jest? Dlaczego co roku 25 czerwca, w rocznicę jego śmierci, ludzie przychodzą na jego grób?

Podziwiany przez wszystkie kręgi rosyjskiego społeczeństwa, różnił się w swoich zapatrywaniach lecz trudno byłoby określić go jako dysydenta. Wysocki akceptowany przez rząd rosyjski jako aktor, lecz nie jako poeta i pieśniarz, nigdy nie otrzymał żadnych tytułów, nie piastował żadnego stanowiska. "Był prostym synem swojego narodu, był Rosjaninem z krwi i kości. Odgrywał szczególną polityczną rolę, ponieważ w swoich utworach wypowiadał się przeciwko wszelkiemu złu, przeciwko systemowi, w którym przyszło mu żyć" (Mikhail Chemiakin, artysta na emigracji, bliski przyjaciel Wysockiego).

Uwaga: jest to jedynie streszczenie rosyjskiej wersji.http://vysotsky.com
Copyright © Mariya Shkolnikova, 1995-2002
Translation © Agnieszka "Kaila" Richter


Wladimir Wysocki:   Biografia  |  Smierc  |  Fotografii WW  |  Fundacja W.S. Wysockiego: strona oficjalna